Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.397

Rīgā 2007.gada 27.jūnijā (prot. Nr.37 6.§)
Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās

1. Lai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem nodrošinātu Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās, kuras izveidotas, pamatojoties uz Eiropas Savienības sekundāriem tiesību aktiem specifisku tehnisku, zināt­nisku vai pārvaldīšanas uzdevumu veikšanai Eiropas Kopienu, Eiropas Savie­nības kopējās ārējās un drošības politikas un tieslietu un iekšlietu politikas ietva­ros, noteikt šādas atbildīgās iestādes:

1.1. Aizsardzības ministrija:

1.1.1. Eiropas Aizsardzības aģentūrā (saskaņā ar Padomes 2004.gada 12.jūlija vienoto rīcību Nr.2004/551/KĀDP par Eiropas Aizsardzības aģen­­tūras izveidi);

1.1.2. Eiropas Drošības un aizsardzības koledžā (saskaņā ar Pa­domes 2005.gada 18.jūlija vienoto rīcību Nr.2005/575/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK));

1.1.3. Eiropas Savienības Satelītcentrā (saskaņā ar Padomes 2001.gada 20.jūlija kopējo rīcību Nr.2001/555/KĀDP par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi);

1.1.4. Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūrā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004);

1.2. Ārlietu ministrija:

1.2.1. (svītrots ar MK 25.11.2009. rīkojumu Nr.807);

1.2.2. Eiropas Savienības Drošības studiju institūtā (saskaņā ar Padomes 2001.gada 20.jūlija vienoto rīcību Nr.2001/554/KĀDP par Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta izveidi);

1.3. Iekšlietu ministrija:

1.3.1. Eiropas Aģentūrā, lai vadītu operatīvo sadarbību pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (saskaņā ar Padomes 2004.gada 26.oktob­ra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru ope­ratīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām);

1.3.2. Eiropas Policijas birojā (saskaņā ar 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola Konvencija), kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K.3.pants);

1.3.3. Eiropas Policijas akadēmijā (saskaņā ar Padomes 2000.gada 22.decembra Lēmumu Nr. 2000/820/TI par Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) izveidošanu);

1.4. Izglītības un zinātnes ministrija:

1.4.1. Eiropas Izglītības fondā (saskaņā ar Padomes 1990.gada 7.maija Regulu (EEK) Nr. 1360/90, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu);

1.4.2. Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrā (saskaņā ar Padomes 1975.gada 10.februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru);

1.5. (svītrots ar MK 03.11.2008. rīkojumu Nr.671);

1.6. (svītrots ar MK 25.11.2009. rīkojumu Nr.807);

1.7. Labklājības ministrija:

1.7.1. Eiropas Aģentūrā, lai veicinātu drošību un veselības aiz­sardzību darbā (saskaņā ar Padomes 1994.gada 18.jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, kas izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā);

1.7.2. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā (saskaņā ar Padomes 1975.gada 26.maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi);

1.7.3. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi);

1.8. Satiksmes ministrija:

1.8.1. Eiropas Aviācijas drošības aģentūrā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 15.jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi);

1.8.2. Eiropas Dzelzceļa aģentūrā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu);

1.8.3. Eiropas Jūras drošības aģentūrā (saskaņā ar Eiropas Par­lamenta un Padomes 2002.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu);

1.8.4. Eiropas Satelītu radionavigācijas programmas vadības Uz­raudzības pārvaldē (saskaņā ar Padomes 2004.gada 12.jūlija Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas Satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi);

1.8.5. (svītrots ar MK 16.09.2014. rīkojumu Nr.499);

1.9. Tieslietu ministrija (Patentu valde) – Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (preču zīmes un dizainparaugi) (saskaņā ar Padomes 1993.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi);

1.9.1 Tieslietu ministrija (Valsts valodas centrs) – Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrā (saskaņā ar Padomes 1994.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru);

1.9.2 Tieslietu ministrija – Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrā (saskaņā ar Padomes 2007.gada 15.februāra Regulu Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru);

1.10. Veselības ministrija:

1.10.1. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru);

1.10.2. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar kuru izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru);

1.11. Veselības ministrija (Zāļu valsts aģentūra) – Eiropas Zāļu aģentūrā cilvēkiem paredzēto zāļu jomā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru);

1.12. Vides ministrija – Eiropas Vides aģentūrā (saskaņā ar Padomes 1990.gada 7.maija Regulu (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu);

1.13. Vides ministrija (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra) – Eiropas Ķimikāliju aģentūrā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru);

1.14. Vides ministrija (Radiācijas drošības centrs) – Eiropas Atomenerģijas kopienas Sagādes aģentūrā (saskaņā ar 1958.gada 6.novembra Eiropas Atomenerģijas sagādes aģentūras statūtiem);

1.15. Vides ministrija (Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde) – Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūrā (saskaņā ar Padomes 2005.gada 26.aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai);

1.16. Zemkopības ministrija:

1.16.1. Kopienas Augu šķirņu birojā (saskaņā ar Padomes 1994.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību);

1.16.2. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu);

1.16.3. Eiropas Zāļu aģentūrā veterināro zāļu jomā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru);

1.17. (svītrots ar MK 17.12.2012. rīkojumu Nr.602).

(Grozīts ar MK 03.11.2008. rīkojumu Nr.671; MK 25.11.2009. rīkojumu Nr.807; MK 15.12.2010. rīkojumu Nr.730; MK 17.12.2012. rīkojumu Nr.620; MK 16.09.2014. rīkojumu Nr.449)

2. Aizsardzības ministrija ir atbildīgā ministrija un Satiksmes ministrija ir iesaistītā ministrija jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004). Aizsardzības ministrijai un Satiksmes ministrijai regulāri informēt Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi par aktuālajiem jautājumiem un pasākumiem, kas saistīti ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru.

(MK 16.09.2014. rīkojuma Nr.499 redakcijā)

3. Šī rīkojuma 1.punktā minētajām atbildīgajām iestādēm pēc pārstāvju pilnvarošanas dalībai Eiropas Savienības aģentūrās divu nedēļu laikā par to informēt Ārlietu ministriju.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2004.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.490 “Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Kopienas aģentūrās” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministra vietā – kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 397Pieņemts: 27.06.2007.Stājas spēkā: 27.06.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 28.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
159564
{"selected":{"value":"16.09.2014","content":"<font class='s-1'>16.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.09.2014","iso_value":"2014\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-15.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2009","iso_value":"2009\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2009","iso_value":"2009\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2009.-24.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-27.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2008","iso_value":"2008\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2007","iso_value":"2007\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2007.-02.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.09.2014
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)