Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

1.pants. 2007.gada 28.februārī Viļņā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām (turpmāk — Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 4.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 24.maijā.
Valsts prezidentes vietā Saeimas priekšsēdētājs I.Emsis
Rīgā 2007.gada 12.jūnijā
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMU IZDARĪŠANU 1995.GADA 9. JŪNIJA NOLĪGUMĀ STARP LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBU PAR VALSTS ROBEŽAS ŠĶĒRSOŠANAS VIETĀM

Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, turpmāk sauktas par “Pusēm”,

tiecoties nodrošināt 2003.gada 16.aprīļa Līguma starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstis) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai noteikumu izpildi,

ir vienojušās izdarīt grozījumus 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām, turpmāk saukts par Nolīgumu:

1.pants

1. Papildināt Nolīguma 1.panta pirmo daļu ar 1.2.7. – 1.2.26. punktiem šādā redakcijā:

“1.2.7.

Plūdoņi

Skodas

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.8.

Skaistkalne

Germanišķi

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.9.

Lankuti

Laņķimi

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.10.

Aizvīķi

Gesali

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.11.

Vaiņode

Strelišķe

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.12.

Laižuva

Laižuva

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.13.

Priedula

Kļikoļi

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.14.

Adžūni

Ziemele

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.15.

Krievgali

Podžūni

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.16.

Brunava

Joneļi

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.17.

Pilskalne

Kvetkaja

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.18.

Aknīste

Jodupe

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.19.

Rauda

Stelmuiže

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.20.

Demene

Tilže

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.21.

Vītiņi

Vegeri

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.22.

Žagare

Žagare

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.23.

Nereta

Suvainišķi

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.24.

Zemgale

Turmantas

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.25.

Lukne

Lukne

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

1.2.26.

Piķeļmuiža

Piķeļi

-

-

Latvijas Republika

Lietuvas Republika.”

2. Nolīguma 1.panta otro daļu uzskatīt par spēku zaudējušo.

3. Izteikt Nolīguma 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Šī Nolīguma 1.pantā minēto valsts robežas šķērsošanas vietu slēgšana, kā arī jaunu valsts robežas šķērsošanas vietu atvēršana notiks uz Pušu savstarpējas vienošanās pamata, apmainoties ar diplomātiskajām notām.

Šī Nolīguma 1.pantā minēto valsts robežas šķērsošanas vietu darbības pārtraukšana vai to darba režīma izmaiņas notiks uz Pušu pilnvaroto robežu pārstāvju savstarpējas vienošanās pamata, saskaņā ar 2002.gada 1.marta Nidā noslēgto Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par pilnvaroto robežas pārstāvju darbību.”

4. Izteikt Nolīguma 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Personas, transportlīdzekļi un preces šķērso valsts robežas šķērsošanas vietas saskaņā ar šo Nolīgumu, katras Puses tiesību aktiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem.”

5. Nolīguma 1.panta sesto daļu uzskatīt par spēku zaudējušu.

2.pants

Izteikt Nolīguma 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“2. Izveidojot valsts robežas šķērsošanas vietu infrastruktūru, tiek paredzēta iespēja radīt apstākļus, lai Pušu kompetentās institūcijas varētu veikt kopīgas robežas kontroles vienas vai otras Puses teritorijā saskaņā ar šo Nolīgumu un katras Puses valsts tiesību aktiem. Īstenojot robežas kontroli valsts robežas šķērsošanas vietās, Pušu kompetentās institūcijas vadās pēc 1995.gada 9.jūnijā Rīgā noslēgtā Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos un 2002.gada 5.aprilī Viļņā noslēgtā Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, noteikumiem.”

3.pants

Izteikt Nolīguma 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants

1. Pušu kompetentās institūcijas sadarbojas jautājumos, kas ir saistīti ar satiksmes pilnveidošanu pāri valsts robežai un valsts robežas šķērsošanas vietu optimālu izmantošanu. Īstenojot šos uzdevumus, tiek ievēroti šī Nolīguma 2.panta noteikumi.

2. Pēc Pušu pilnvaroto robežu pārstāvju savstarpējas vienošanās šī Nolīguma 1.panta pirmās daļas 1.2.punktā minētajos valsts robežas šķērsošanas vietās, vienas Puses kompetentās institūcijas veic abu Pušu kompetentu institūciju robežas kontroles funkcijas (vienpusējā robežas kontrole) vienas vai otras Puses teritorijā saskaņā ar šo Nolīgumu un katras Puses valsts tiesību aktiem. Pušu pilnvarotie robežu pārstāvji pēc savstarpējas vienošanās nosaka vienpusējās robežas kontroles īstenošanas principus un vietas.”

4.pants

Šī Vienošanās stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām, skaitot no dienas, kad ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem par Pušu valsts iekšējo procedūru izpildi, lai tā stātos spēkā.

Noslēgta Viļņā 2007.gada 28.februārī divos oriģinālos eksemplāros, katrs latviešu, lietuviešu un krievu valodās, turklāt visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Domstarpību gadījumā, kas rodas, interpretējot šīs Vienošanās noteikumus, par pamatu tiek ņemts teksts krievu valodā.


LATVIJAS
REPUBLIKAS
VALDĪBAS VĀRDĀ

Gunārs Dāboliņš

LIETUVAS
REPUBLIKAS
VALDĪBAS VĀRDĀ

Saulius Stripeika

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ ОТ 9 ИЮНЯ 1995 ГОДА

Правительство Латвийской Республики и Правительство Литовской Республики, далее именуемые Сторонами,

исходя из стремления к обеспечению выполнения требований Договора между Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия, Греческой Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской Республикой, Великим Герцогством Люксембург, Королевством Нидерландов, Республикой Австрия, Португальской Республикой, Республикой Финляндия, Королевством Швеция, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (государствами-членами Европейского Союза) и Чешской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Кипр, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Венгерской Республикой, Республикой Мальта, Республикой Польша, Республикой Словения и Словацкой Республикой относительно присоединения Чешской Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой Республики к Европейскому Союзу от 16 апреля 2003 года,

договорились о внесении изменений в Соглашение между Правительством Латвийской Республики и Правительством Литовской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 9 июня 1995 года, далее именуемое Соглашением:

Статья 1

1. Дополнить часть 1 статьи 1 Соглашения пунктами 1.2.7. – 1.2.26. в следующей редакции:

“1.2.7.

Плудони

Скуодас

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.8.

Скайсткалне

Гярманишкис

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.9.

Ланкути

Лянкимай

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.10.

Айзвити

Гесалай

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.11.

Вайнеде

Стрелишкяй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.12.

Лайжувa

Лайжува

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.13.

Приедула

Кликоляй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.14.

Аджуни

Жеймялис

-

-

Латвийская Республика

Литовска Республика

1.2.15.

Криевгали

Пуоджюнай

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.16.

Брунава

Йоняляй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.17.

Пилскалне

Квяткай

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.18.

Акнисте

Юодупис

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.19.

Рауда

Стялмуже

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.20.

Демене

Тильже

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.21.

Витини

Вягяряй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.22.

Жагаре

Жагаре

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.23.

Нерета

Сувайнишкис

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.24.

Земгале

Турмантас

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.25.

Лукне

Лукне

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.26.

Пикелмуйжа

Пикяляй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика.”

2. Часть 2 статьи 1 Соглашения признать утратившей силу.

3. Изложить часть 3 статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

“3. Закрытие пунктов пропуска через государственную границу, перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения, и открытие новых пунктов пропуска через государственную границу будут осуществляться по взаимному согласию Сторон путем обмена дипломатическими нотами.

Прекращение работы пунктов пропуска через государственную границу, перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения, или изменение режима их работы возможно на основании соответствующей взаимной договоренности пограничных уполномоченных Сторон в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Литовской Республики и Правительством Латвийской Республики о деятельности пограничных уполномоченных, заключенного 1 марта 2002 года в Ниде.”

4. Изложить часть 4 статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

“4. Пропуск лиц, транспортных средств и товаров в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется на основании настоящего Соглашения, законодательства каждой из Сторон и права Европейского Союза.”

5. Часть 6 статьи 1 Соглашения признать утратившей силу.

Статья 2

Изложить часть 2 статьи 2 Соглашения в следующей редакции:

“2. При формировании инфрастуктуры пунктов пропуска через государственную границу предусматривается возможность создания условий для осуществления компетентными органами Сторон совместного контроля на территории государства одной из Сторон в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством государства каждой из Сторон. При осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу компетентные органы Сторон руководствуются положениями Соглашения между Правительством Латвийской Республики и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в осуществлении пограничного контроля на объединенных пунктах пропуска через государственную границу, заключенного 9 июня 1995 года в Риге и Протокола об изменении и дополнении Соглашения между Правительством Латвийской Республики и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в осуществлении пограничного контроля на объединенных пунктах пропуска через государственную границу, заключенного 5 апреля 2002 года в Вильнюсе.”

Статья 3

Изложить статью 3 Соглашения в следующей редакции:

“Статья 3

1. Компетентные органы Сторон взаимодействуют по вопросам совершенствования сообщения через государственную границу и оптимального использования пунктов пропуска через государственную границу. При реализации этих задач осуществляются положения статьи 2 настоящего Соглашения.

2. По взаимному согласию пограничных уполномоченных Сторон в пунктах пропуска через государственную границу, перечисленных в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Соглашения, компетентные органы одной из Сторон осуществляют функции пограничного контроля компетентных органов обеих Сторон (односторонний пограничный контроль) на территории государства одной из Сторон – в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством государства каждой из Сторон. Пограничные уполномоченные Сторон по взаимному согласию устанавливают принципы и места осуществления одностороннего пограничного контроля.”

Статья 4

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении тридцати (30) дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами всех внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Вильнюс 28 февраля 2007 года в двух подлинных экземплярах на латышском, литовском и русском языках, причем все тексты являются аутентичными. При возникновении разногласий в толковании положений настоящего Соглашения за основу принимается текст на русском языке.


ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Гунарс Даболиньш

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Саулюс Стрипейка

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.05.2007.Stājas spēkā: 13.06.2007.Tēma:  Muita un valsts robežaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 12.06.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 12.07.2007.
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
158618
13.06.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva