Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.226

Rīgā 2007.gada 3.aprīlī (prot. Nr.22 6.§)
Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 11.panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārzemnieka deklarācijas veidlapas (turpmāk - deklarācija) paraugu;

1.2. deklarācijas aizpildīšanas, parakstīšanas un glabāšanas kārtību un termiņu;

1.3. kārtību, kādā deklarāciju nodod tiesībaizsardzības iestādēm.

II. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība

2. Ārzemnieks, ierodoties un reģistrējoties tūristu mītnē, uzrāda ceļošanas dokumentu un personīgi aizpilda komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja, vai tūristu mītnes darbinieka izsniegto deklarāciju. Deklarāciju neaizpilda Tūrisma likuma 11.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos.

3. Deklarāciju par abiem laulātajiem, kuri ieradušies tūristu mītnē, aizpilda viens no viņiem. Nepilngadīgas personas vietā deklarāciju aizpilda viens no tās vecākiem, likumiskais pārstāvis vai persona, kura pavada nepilngadīgo.

4. Deklarāciju par ārzemnieku, kurš ceļo personu grupā grupas vadītāja virsvadībā (tūristu grupā) (1.pielikums), aizpilda grupas vadītājs.

5. Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs deklarāciju par ārzemnieku var sagatavot elektroniski un izsniegt parakstīšanai ārzemniekam vai grupas vadītājam.

6. Deklarācija latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (2., 3., 4., 5. un 6.pielikums) ir pieejama tūristu mītnē.

7. Deklarācijā norāda šādas ziņas par ārzemnieku:

7.1. uzvārds;

7.2. vārds;

7.3. dzimšanas datums;

7.4. valstiskā piederība, tās veids un dzīvesvietas valsts;

7.5. ceļošanas dokumenta veids, sērija, numurs, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš;

7.6. datums, kad ieradies tūristu mītnē;

7.7. datums, kad izbrauks no tūristu mītnes.

(Grozīts ar MK 28.07.2008. noteikumiem Nr.592)

7.1 Deklarācijā norāda šādas ziņas par komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju un tūristu mītni:

7.1 1. komersanta firma vai saimnieciskās darbības veicēja nosaukums;

7.1 2. komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas numurs;

7.1 3. tūristu mītnes nosaukums, adrese un kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts).

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.592 redakcijā)

8. Deklarācijā sniegto ziņu patiesumu ārzemnieks, tūristu grupas vadītājs, nepilngadīgā likumiskais pārstāvis vai persona, kura pavada nepilngadīgo, apliecina ar parakstu.

9. Saņemot deklarāciju, komersants vai saim­nieciskās darbības veicējs, vai tūristu mītnes darbinieks pārbauda deklarācijā sniegto ziņu atbilstību ceļošanas dokumentā norādītajām ziņām. Ja ziņas neatbilst ceļošanas dokumentā norādītajām ziņām, ārzemnieks vai tūristu grupas vadītājs precizē deklarāciju.

10. Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai tūristu mītnes darbinieks paraksta pārbaudīto deklarāciju, apliecinot tās pieņemšanu.

III. Kārtība, kādā deklarāciju glabā un nodod tiesībaizsardzības iestādei

11. Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs glabā deklarāciju vienu gadu no aizpildīšanas dienas, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

12. (Svītrots ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.524.)

13. Pēc Valsts policijas vai Valsts robežsardzes rakstiska pieprasījuma komersants vai saimnieciskās darbības veicējs nekavējoties izsniedz deklarāciju.

13.1 Pēc Valsts policijas vai Valsts robežsardzes rakstiska pieprasījuma komersants vai saimnieciskās darbības veicējs nekavējoties nodod deklarāciju attiecīgajai iestādei.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.524 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

14. (Svītrots ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.524.)

15. Šo noteikumu 13.punkts ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā Eiropas Padomes lēmums par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.226

(Pielikums MK 28.07.2008. noteikumu Nr.592 redakcijā)

KN-592PIELIKUMI_PAGE_0.JPG (86746 bytes)

Šo informāciju norāda komersants vai saimnieciskās darbības veicējs/This information must be given by merchant or economic operator.

** Informāciju nenorāda, ja ceļošanas dokumentā šīs informācijas nav/Do not mention information, if this information is not mentioned in travel document.

*** Dokumenta rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu/The requisite of document “signature” is not required to be filled in if the electronic document is drawn up according to the requirements set forth in laws and regulations.

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.226

(Pielikums MK 28.07.2008. noteikumu Nr.592 redakcijā)

KN-592PIELIKUMI_PAGE_1.JPG (77920 bytes)

Šo informāciju norāda komersants vai saimnieciskās darbības veicējs/This information must be given by merchant or economic operator.

** Informāciju nenorāda, ja ceļošanas dokumentā šīs informācijas nav/Do not mention information, if this information is not mentioned in travel document.

*** Dokumenta rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu/
The requisite of document “signature” is not required to be filled in if the electronic document is drawn up according to the requirements set forth in laws and regulations.

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.226

(Pielikums MK 28.07.2008. noteikumu Nr.592 redakcijā)

KN-592PIELIKUMI_PAGE_2.JPG (94458 bytes)

 

Šo informāciju norāda komersants vai saimnieciskās darbības veicējs/Эту информацию указывает коммерсант или субьект экономической деятельности.

** Informāciju nenorāda, ja ceļošanas dokumentā šīs informācijas nav/Информацию не указывают, если в проездном документе нет такой информации.

*** Dokumenta rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagata­vots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu/Реквизит документа “подпись” не заполняется, если электронный документ оформлен в соответствии с требованиями нормативных актов об оформлении электронных документов.

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.226

(Pielikums MK 28.07.2008. noteikumu Nr.592 redakcijā)

KN-592PIELIKUMI_PAGE_3.JPG (91707 bytes)

Šo informāciju norāda komersants vai saimnieciskās darbības veicējs/Cette information est indiquée par le commerçant ou par l’entrepreneur commercial.

** Informāciju nenorāda, ja ceļošanas dokumentā šīs informācijas nav/Ne mentionnez pas l’information, si cette information n’est pas mentionnée dans le document de voyage.

*** Dokumenta rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu/On ne complète pas le champ “La signature” du document en cas, si le document électronique est rédigé conformément aux prescriptions des actes normatifs de documents électroniques.

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.226

(Pielikums MK 28.07.2008. noteikumu Nr.592 redakcijā)

KN-592PIELIKUMI_PAGE_4.JPG (90779 bytes)

Šo informāciju norāda komersants vai saimnieciskās darbības veicējs/Diese Information muss von einem Geschäftsmann oder einer in der geschäftlichen Aktivität handelnden Person gegeben werden.

** Informāciju nenorāda, ja ceļošanas dokumentā šīs informācijas nav/Erwähnen Sie nicht Informationen, wenn diese Informationen nicht im Spielraumdokument erwähnt werden.

*** Dokumenta rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēša­nu/Requisite des Dokumentes “Unterschrift” füllen nicht, wenn ein elektronisches Dokument gemäß der hergestellten Anforderungen von normativen Akten der Ausfertigung der elektronischen Dokumente ausgefertigt ist.

6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.226

(Pielikums MK 28.07.2008. noteikumu Nr.592 redakcijā)

KN-592PIELIKUMI_PAGE_5.JPG (87118 bytes)

Šo informāciju norāda komersants vai saimnieciskās darbības veicējs/La información esta indicada por el comerciante o agente.

** Informāciju nenorāda, ja ceļošanas dokumentā šīs informācijas nav/No mencione la información, si esta información no se menciona en el documento del recorrido.

*** Dokumenta rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu/El requisito del documento “firma” no se llena si el documento electrónico ha sido formateado según los requerimientos de la tramitación de los documentos electronicos definidos en las actas normativas.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 226Pieņemts: 03.04.2007.Stājas spēkā: 06.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 05.04.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
155472
{"selected":{"value":"20.06.2009","content":"<font class='s-1'>20.06.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.06.2009","iso_value":"2009\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2008","iso_value":"2008\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2008.-19.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2007","iso_value":"2007\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2007.-31.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.06.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"