Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.4

Rīgā 2007.gada 27.februārī (prot. Nr.16 8.§)

Kārtība, kādā 2007.gadā aktualizējamas Valsts kancelejas, ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu darbības stratēģijas

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā 2007.gadā aktualizējamas Valsts kancelejas, ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu (turpmāk - ministrija) darbības stratēģijas (turpmāk - stratēģija), lai atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.1 un 16.2 pantam nodrošinātu nepieciešamo pāreju uz vidēja termiņa budžeta plānošanu.

2. Instrukcijas mērķis ir, ņemot vērā likumu "Par valsts budžetu 2007.gadam", nodrošināt vienotu pieeju stratēģijas aktualizācijai, lai izmantotu to par pamatu 2008.gada budžeta pieteikuma izstrādei un vidēja termiņa budžeta prioritāšu izvirzīšanai, kā arī atspoguļotu 2006.gadā notikušās izmaiņas nozares politikā.

II. Aktualizācijas kārtība

3. Ministrija aktualizēto stratēģiju iesniedz Ministru kabinetā Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" noteiktajā kārtībā. Kopā ar aktualizēto stratēģiju ministrija iesniedz arī pārskatu par stratēģijā veiktajām izmaiņām (1.pielikums).

4. Stratēģijā aktualizē:

4.1. budžeta programmu paredzamos darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus. Ja darbības rezultātu un to rādītāju izmaiņas ietekmē politikas rezultātu sasniegšanu, aktualizē arī politikas rezultātu rādītājus;

4.2. budžeta programmu jaunās politikas iniciatīvas;

4.3. budžeta programmu sadaļu "Programmas finansējums".

5. Ja nepieciešams, aktualizē pārējās Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 2.6.apakšnodaļā noteiktās stratēģijas sadaļas.

6. Ja likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" ir iekļautas jaunas budžeta programmas, stratēģiju attiecīgi papildina, budžeta programmu aprakstu izstrādājot atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 2.6.apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

7. Aktualizējot stratēģiju, ministrija, ja nepieciešams, izstrādā jaunas budžeta programmas. Jaunu budžeta programmu aprakstu izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 2.6.apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

III. Budžeta programmas darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju aktualizācija

8. Darbības rezultātus formulē tā, lai tiem varētu noteikt kvantitatīvus rādītājus. Ja tas nav iespējams, darbības rezultātus var izteikt kvalitatīvi, formulējot rādītājus tā, lai varētu sniegt pārskatu par to izpildi.

9. Darbības rezultatīvajiem rādītājiem plāno A un B variantu. A variantā iekļautie rezultatīvie rādītāji atspoguļo darbības rezultātus, kurus institūcija plāno sasniegt, izmantojot esošo finansējumu. B variantā iekļautie rezultatīvie rādītāji atspoguļo darbības rezultātus, kurus plāno sasniegt tikai tad, ja tiks piešķirts papildu finansējums. B variantam nepieciešamo finansējumu nosaka jauno politikas iniciatīvu sadaļā.

10. Aktualizējot stratēģiju, A variantu maina atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2007.gadam". Ja 2007.gadā jaunās politikas iniciatīvas ir saņēmušas pilnu finansējumu, tās iekļauj A variantā, atbilstoši precizējot rezultatīvos rādītājus. Ja finansējums 2007.gadā ir piešķirts daļēji, bet jaunās politikas iniciatīvas joprojām ir aktuālas, atbilstoši aktualizē B variantu 2008.gadam, 2009.gadam un 2010.gadam.

11. 2007.gadā B variantā norāda rezultatīvos rādītājus tikai tiem darbības rezultātiem, kurus būs iespējams sasniegt atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem par konkrētu jauno politikas iniciatīvu finansēšanu.

12. Darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus noformē atbilstoši šīs instrukcijas 2.pielikumam.

13. Ja politikas un darbības rezultātiem stratēģijā nav noteikts kārtas numurs, tad, aktualizējot stratēģiju, katram politikas un darbības rezultātam piešķir kārtas numuru atbilstoši budžeta programmai.

IV. Jauno politikas iniciatīvu aktualizācija

14. Lai novērstu budžeta programmas sadaļu "Darbības spējas uzlabošanas pasākumi attiecīgajam gadam" un "Jaunās politikas iniciatīvas" pārklāšanos, tad, aktualizējot stratēģiju, tās apvieno vienā sadaļā "Jaunās politikas iniciatīvas".

15. Jaunās politikas iniciatīvas aktualizē, par pamatu ņemot spēkā esošos politikas plānošanas dokumentus, kā arī tiesību aktus, kuru īstenošanai ir nepieciešams papildu finansējums. Ja ir izstrādāti politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu projekti, kas iesniegti Ministru kabinetā Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" noteiktajā kārtībā un vēl nav apstiprināti, bet kuriem pēc apstiprināšanas būs ietekme uz 2008.gada budžeta izstrādi un vidēja termiņa budžeta prioritāšu izvirzīšanu, šādus projektus iekļauj attiecīgās stratēģijas budžeta programmas jauno politikas iniciatīvu sadaļas apakšsadaļā "Jaunās politikas iniciatīvas, kurām vēl nav apstiprināta politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu pamata".

16. Jaunajām politikas iniciatīvām, kā arī jaunajām politikas iniciatīvām, kurām vēl nav apstiprināta politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu pamata, attiecīgajā budžeta programmas aprakstā norāda 2008.gadā, 2009.gadā un 2010.gadā plānoto papildu finansējumu, un tās noformē atbilstoši šīs instrukcijas 3.pielikumam.

17. Ja jaunā politikas iniciatīva ir vērsta uz esošo darbības funkciju un administratīvo spēju nodrošināšanu vai uzlabošanu, šīs instrukcijas 3.pielikuma 3.punktā ieraksta "Darbības spēju uzlabošana" un sniedz informāciju par galvenajiem plānotajiem pasākumiem.

18. Visu stratēģijas budžetu programmu jaunās politikas iniciatīvas apkopo prioritārā secībā vienotā sarakstā un noformē atbilstoši šīs instrukcijas 4.pielikumam. Sarakstu pievieno stratēģijas pielikumā.

19. Aktualizējot jaunās politikas iniciatīvas, budžeta programmu jauno politikas iniciatīvu sadaļā un jauno politikas iniciatīvu sarakstā neiekļauj tās iniciatīvas, kuras pilnībā saņēmušas finansējumu, kā arī zaudējušas aktualitāti.

20. Stratēģijas jaunās politikas iniciatīvas, kuras joprojām ir aktuālas, bet kuru īstenošanai likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" nav piešķirts finansējums vai finansējums piešķirts daļēji, atstāj attiecīgo budžeta programmu jauno politikas iniciatīvu sadaļā, tās atbilstoši aktualizējot. Jauno politikas iniciatīvu sarakstā šo iniciatīvu prioritāti nosaka, izvērtējot tās kopā ar pārējām aktualizētajā stratēģijā iekļautajām jaunās politikas iniciatīvām.

V. Budžeta programmu finansējuma sadaļas aktualizācija

21. Stratēģijas budžeta programmas finansējuma sadaļu aktualizē saskaņā ar likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" attiecīgajai programmai piešķirto finansējumu.

22. Budžeta programmas finansējumu 2007.gadam noformē atbilstoši šīs instrukcijas 5.pielikumam un nosaka tā sadalījumu pa finanšu resursu un izdevumu pozīcijām. Speciālā budžeta programmas finansējumu noformē atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 3.pielikumā norādītajiem Valsts speciālā budžeta klasifikācijas kodiem.

23. Ja budžeta programmai plānots piešķirt papildu finansējumu, izdarot grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam", tad to norāda šīs instrukcijas 5.pielikuma tabulas 4.ailē.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - ārlietu ministrs A.Pabriks

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2007.gada 9.martu.

 


1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.februāra instrukcijai Nr.4

Pārskats par ministrijas stratēģijā veiktajām izmaiņām

Nr.
p.k.

Sadaļa/ apakšsadaļa (ministrijas stratēģijas programmas sadaļas/apakšsadaļas numurs)

Īss veikto izmaiņu apraksts

Izmaiņu pamatojums

1.

Piemērs.

Atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" noteiktajam finansējumam ir precizēti rezultatīvie rādītāji 2007., 2008. un 2009.gadam, kā arī noteikti 2010.gadā plānotie rādītāji

Piemērs.

Tika atbalstīta 2.1.6.3.apakšpunktā noteiktā jaunā politikas iniciatīva, kas attiecīgi ietekmēja izmaiņas A un B variantā

Finanšu ministra vietā - ārlietu ministrs A.Pabriks


 

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.februāra instrukcijai Nr.4

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji

Nr.
p.k.

Darbības rezultāts/rezultatīvais rādītājs

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

A

B

A

B

A

B

A

B

1.

Piemērs.

Izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē sagatavotie jautājumi

460

470

450

600

440

700

440

700

2.

Piemērs.

Nodrošināts Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbs ārvalstīs (pārstāvniecību skaits)

10

10

12

10

14

10

16

10

18

Finanšu ministra vietā - ārlietu ministrs A.Pabriks

 


3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.februāra instrukcijai Nr.4

Jaunās politikas iniciatīvas

Nr.
p.k.

Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa gadiem
(tūkstošos latu)

2008.

2009.

2010.

1.

1. (Nosaukums)

Piemērs.

Reģionu orķestru atbalsts

85

85

85

2.

Atsauce uz valsts līmeņa un (vai) nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem

Piemērs.

1. "Valsts Kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts"

3.

Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi

Piemērs.

Nodrošināt profesionālās mākslas produktu pieejamību Latvijas reģionos Vidzemes kamerorķestra viesizrādes nodrošināšana reģionā

4.

Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kura īstenošanu veicina jaunā politikas iniciatīva (norāda rezultāta kārtas numuru)

Piemērs.

PR Nr.3

5.

Sekas, ja finansējums netiks piešķirts

Piemērs.

Netiks veicināta profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos

Finanšu ministra vietā - ārlietu ministrs A.Pabriks


 

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.februāra instrukcijai Nr.4

Jauno politikas iniciatīvu saraksts prioritārā secībā

Nr.
p.k.

Jaunā politikas iniciatīva

Budžeta programmas nosaukums

Finansējums (tūkstošos latu)

2008.

2009.

2010.

1.

Piemērs.

Reģionu orķestru atbalsts

Profesionālā māksla

85

85

85

2.

Piemērs.

Mūzikas instrumentu iegāde valsts kultūrizglītības iestādēm

Kultūrizglītība

100

100

100

Kopā: 185

Kopā: 185

Kopā:

185

Finanšu ministra vietā - ārlietu ministrs A.Pabriks


 

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.februāra instrukcijai Nr.4

Programmas finansējums

Nr.
p.k.

Klasifikācijas kods

2007.gadā piešķirtais finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" paredzētais papildu finansējums (latos)

1.

Resursi izdevumu segšanai:

1.1.

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1.2.

ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1.3.

dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1.4.

vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2.

Izdevumi kopā:

2.1.

uzturēšanas izdevumi

2.2.

kārtējie izdevumi

2.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

2.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.6.

kapitālie izdevumi

Finanšu ministra vietā - ārlietu ministrs A.Pabriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā 2007.gadā aktualizējamas Valsts kancelejas, ministriju un īpašu uzdevumu ministru .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 4Pieņemts: 27.02.2007.Stājas spēkā: 09.03.2007.Zaudē spēku: 09.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 08.03.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
154152
09.03.2007
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)