Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.94

Rīgā 2007.gada 6.februārī (prot. Nr.10 3.§)
Granta projektu konkursa "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka granta projektu konkursa "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs" (turp­māk - konkurss) norisi.

2. Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību.

3. Projekta iesniedzējs ir persona, kura piesakās dalībai konkursā. Projekta iesniedzējs var būt persona, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumu Nr.807 "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai" (turpmāk - grantu noteikumi) 3.punktu ir tiesības būt par granta saņēmēju.

4. Grants ir maksājums granta saņēmējam, lai īstenotu projektu, kas nav saistīts ar komerciāliem mērķiem un kas nodrošina attīstības sadarbības politikas īstenošanu.

5. Grants tiek piešķirts projekta iesniedzējam, kura projekta iesniegums ir atbalstīts finansēšanai un ar kuru ir noslēgts granta līgums.

6. Konkursa norisē ir šādi posmi:

6.1. konkursa izsludināšana;

6.2. informācijas sniegšana par konkursu;

6.3. projektu sagatavošana;

6.4. projektu iesniegumu noformēšana un iesniegšana;

6.5. projektu iesniegumu izvērtēšana;

6.6. lēmuma pieņemšana un konkursa rezultātu paziņošana;

6.7. granta līguma slēgšana.

7. Konkursā noteiktas šādas prioritātes:

7.1. atbalsts valsts pārvaldes un ekonomisko reformu procesā un Eiropas un transatlantiskās integrācijas procesā;

7.2. atbalsts pašvaldību reformu procesā;

7.3. demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;

7.4. izglītība, kultūra, sociālā attīstība, veselība, vides aizsardzība.

8. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktās prioritātes mērķi ir:

8.1. valsts pārvaldes attīstības veicināšana;

8.2. ekonomisko reformu attīstības veicināšana;

8.3. Eiropas un transatlantiskās integrācijas procesa attīstības veicināšana.

9. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā noteiktās prioritātes mērķis ir pašval­dību attīstības veicināšana.

10. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā noteiktās prioritātes mērķis ir demo­krātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana.

11. Šo noteikumu 7.4.apakšpunktā noteiktās prioritātes mērķi ir:

11.1. izglītības attīstības veicināšana;

11.2. kultūras attīstības veicināšana;

11.3. sociālās attīstības veicināšana;

11.4. veselības attīstības veicināšana;

11.5. vides aizsardzības attīstības veicināšana.

12. Kopējais konkursa ietvaros 2007.gadā pieejamais Latvijas valsts budžeta finansējums ir 264500 latu. Finanšu līdzekļi katrai konkursa prioritātei ir sadalīti šādi:

12.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajai prioritātei - 67500 latu;

12.2. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā noteiktajai prioritātei - 37000 latu;

12.3. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā noteiktajai prioritātei - 60000 latu;

12.4. šo noteikumu 7.4.apakšpunktā noteiktajai prioritātei - 100000 latu.

13. Konkursā ir noteiktas prioritārās saņēmējvalstis un sekundārās saņēmējvalstis:

13.1. prioritārās saņēmējvalstis ir Baltkrievijas Republika, Gruzija, Moldovas Republika un Ukraina;

13.2. sekundārās saņēmējvalstis ir Azerbaidžānas Republika, Armēnijas Republika, Kazahstānas Republika, Kirgizstānas Republika, Tadžikistānas Republika un Uzbekistānas Republika.

II. Konkursa izsludināšana

14. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (turpmāk - ministrija) izsludina konkursu grantu noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā.

15. Ministrija publicē konkursa nolikumu ministrijas mājas lapā internetā (www.mfa.gov.lv).

III. Informācijas sniegšana par konkursu

16. Visām ieinteresētajām personām ir tiesības saņemt papildu informāciju par konkursu.

17. Lai saņemtu papildu informāciju par konkursu, ieinteresētā persona var:

17.1. piedalīties ministrijas rīkotajā ieinteresēto personu sanāksmē;

17.2. iesniegt rakstisku iesniegumu ar jautājumiem par konkursu.

18. Ja ministrija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku iesniegumu ar jautājumiem par konkursu, tā piecu dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu nosūta to ieinteresētajai personai, kas iesniedza iesniegumu.

19. Lai atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, ministrija tās publicē ministrijas mājas lapā internetā, nenorādot personu, kas uzdevusi jautājumu.

20. Izsludinot konkursu, ministrija norāda vietu un laiku, kad tiks rīkota ieinteresēto personu sanāksme. Sanāksmē ministrija sniedz atbildes uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par konkursu.

IV. Projektu sagatavošana

21. Sagatavojot projektu, projekta iesniedzējs ņem vērā konkursa prioritātes un mērķus, maksimālo un minimālo projekta budžetu un projekta īstenošanas termiņu un vietu.

22. Projekta iesniedzējs sagatavo projektu vienai no šo noteikumu 7.punktā noteiktajām konkursa prioritātēm.

23. Par projekta mērķi projekta iesniedzējs izvēlas vismaz vienu no attiecīgās konkursa prioritātes mērķiem.

24. Projekta budžetu sastāda latos.

25. Izstrādājot projekta budžetu, projekta iesniedzējs ņem vērā:

25.1. minimālo un maksimālo summu, kas konkursa ietvaros pieejama no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem;

25.2. attiecināmās izmaksas (projekta īstenošanas izmaksas un administra­tīvās izmaksas).

26. Minimālā summa, kas konkursa ietvaros pieejama no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, katrai šo noteikumu 7.punktā noteiktajai konkursa prioritātei ir 9000 latu.

27. Maksimālā summa, kas konkursa ietvaros pieejama no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, katrai šo noteikumu 7.punktā noteiktajai konkursa prioritātei ir attiecīgi:

27.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajai prioritātei - 33750 latu;

27.2. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā noteiktajai prioritātei - 18500 latu;

27.3. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā noteiktajai prioritātei - 30000 latu;

27.4. šo noteikumu 7.4.apakšpunktā noteiktajai prioritātei - 33300 latu.

28. Ja, izstrādājot projekta budžetu, projekta iesniedzējs no konkursa ietvaros pieejamiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem attiecīgajai prioritātei paredz summu, kas pārsniedz šo noteikumu 27.punktā minēto maksimālo summu, uz iesniegto projektu attiecas šo noteikumu 39.punkts.

29. Projekta budžetā iekļauj visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, tomēr no konkursa ietvaros pieejamiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem paredz segt tikai tās izmaksas, kas saskaņā ar attiecināmo izmaksu klasifikāciju (1.pielikums) ir uzskatāmas par attiecināmām izmaksām.

30. Ja projekta budžetā paredzētas izmaksas, kas attiecināmo izmaksu klasifikācijā nav noteiktas kā attiecināmās izmaksas, šo izmaksu segšanai drīkst izmantot tikai projekta iesniedzēja piesaistīto līdzfinansējumu, kas var būt gan finanšu līdzekļu veidā, gan naudas izteiksmē novērtējamas ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas veidā.

31. Projekta budžetā paredzētās izmaksas ir reālas, pamatotas, projekta specifikai un mērķim atbilstošas.

32. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par attiecināmo izmaksu pareizu aritmētisko aprēķinu. Ja aprēķinā ir aritmētiskas kļūdas, apstiprinātam projekta budžetam papildu valsts budžeta finanšu līdzekļi netiek piešķirti.

33. Projekta budžetā paredzētajās izmaksās iekļauj visus attiecināmos nodokļus, kā arī nepieciešamās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

34. Projekta iesniedzējs, kas ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, ņem vērā, ka projekta finansēšanai paredzētie līdzekļi ir iekļauti ministrijas budžetā kārtējo izdevumu - pakalpojumu - segšanai. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta budžetu, neparedz maksājumus projekta īstenošanā vai administrēšanā iesaistīto personu atalgojumam un pamatlīdzekļu vai preču iegādei.

35. Projekta iesniedzējs drīkst iesniegt projektu, kura budžets pārsniedz šo noteikumu 27.punktā noteikto maksimālo summu:

35.1. ja projekta iesniedzējs apņemas segt daļu projekta budžetā paredzētās summas no saviem finanšu līdzekļiem, bet ministrija nodrošina atlikušo projekta budžetā nepieciešamo finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 27.punktā noteikto summu;

35.2. ja projekta iesniedzēja izraudzītais sadarbības partneris saņēmējvalstī apņemas segt daļu projekta budžetā paredzētās summas, bet ministrija nodrošina atlikušo projekta budžetā nepieciešamo finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 27.punktā noteikto summu;

35.3. ja projekta iesniedzējs piesaista projektā citus līdzfinansētājus, kas apņemas segt daļu projekta budžetā paredzētās summas, bet ministrija nodrošina atlikušo projekta budžetā nepieciešamo finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 27.punktā noteikto summu;

35.4. šo noteikumu 39.punktā noteiktajā gadījumā.

36. Projekta iesniedzējs var iesniegt projektu, kura budžetā paredzētās summas segs vairāki šo noteikumu 35.punktā noteiktie līdzfinansētāji.

37. Ja projekta budžetā paredzēti šo noteikumu 35.punktā noteiktie līdzfinansējuma gadījumi, projekta iesniedzējs norāda precīzu summu, kāda tiek prasīta no ministrijas.

38. Ja projekta budžetā ir paredzēti šo noteikumu 35.1., 35.2. un 35.3.apakšpunktā noteiktie līdzfinansējuma gadījumi, projekta iesniedzējs projekta iesnieguma pielikumā attiecīgi pievieno projekta iesniedzēja, projekta iesniedzēja izraudzītā sadarbības partnera vai projekta iesniedzēja piesaistītā līdzfinansētāja apstiprinājuma vēstuli, kurā tas apņemas segt daļu no projekta budžetā paredzētās summas (norādot precīzu summu).

39. Ja projekta budžetā no ministrijas tiek pieprasīta summa, kas pārsniedz šo noteikumu 27.punktā noteikto maksimālo summu, bet nepārsniedz divkāršu apmēru no 27.punktā noteiktās maksimālās summas, ministrija nosūta projekta iesniegumu izvērtēšanai citām valstīm, kas sniedz palīdzību attīstības sadarbības jomā un ar kurām ministrija ir vienojusies par līdzfinansējuma piesaisti attīstības sadarbības projektiem (turpmāk - donori). Donoru lēmums par projekta līdzfinansēšanas atteikšanu iesniegtajam projektam ir ministrijai saistošs.

40. Projekta īstenošanas termiņš:

40.1. projekta īstenošanas sākums - 2007.gada 1.jūnijs;

40.2. projekta īstenošanas beigas - 2007.gada 30.novembris.

41. Projekta iesniedzējs var paredzēt vēlāku projekta īstenošanas sākuma termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 40.1.apakš­punktā, taču nedrīkst paredzēt vēlāku projekta īstenošanas beigu termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 40.2.apakšpunktā.

42. Projekta iesniedzējs var paredzēt ātrāku projekta īstenošanas beigu termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 40.2.apakš­punktā.

43. Ja projektu iesniegumu izvērtēšana un lēmuma par konkursa uzvarētājiem pieņemšana ieilgst un tādēļ nav iespējams nodrošināt projekta īstenošanas uzsākšanu šo noteikumu 40.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, ministrija, slēdzot granta līgumu ar konkursa uzvarētāju, attiecīgi pagarina projekta īstenošanas beigu termiņu.

44. Projekta īstenošanas vieta ir projektā paredzētā saņēmējvalsts vai Latvijas Republika. Projektā var paredzēt vairākas saņēmējvalstis.

V. Projektu iesniegumu noformēšana un iesniegšana

45. Projekta iesniegums ir dokuments, kurā projekta iesniedzējs detalizēti apraksta sagatavoto projektu. Projekta iesniegumu iesniedz ministrijā, tādējādi piesakoties dalībai konkursā.

46. Projekta iesniegumu sagatavo, ievērojot projekta iesnieguma paraugu (2.pielikums).

47. Projekta iesniegumam pielikumā pievieno šādus dokumentus (norādītajā secībā):

47.1. apliecinātu projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopiju (kopiju apliecina projekta iesniedzēja organizācijas vadītājs vai zvērināts notārs);

47.2. projekta iesniedzēja deklarāciju (3.pielikums);

47.3. projekta loģiskās struktūras analīzes matricu (4.pielikums);

47.4. sadarbības partnera apstiprinājuma vēstuli;

47.5. projekta budžeta tāmi (5.pielikums);

47.6. projekta īstenošanā iesaistīto personu dzīves aprakstus (Curriculum vitae);

47.7. ja nepieciešams, šo noteikumu 38.punktā noteiktos dokumentus.

48. Projekta iesniegumu un tā pielikumus sagatavo datorrakstā latviešu valodā.

49. Projekta iesniegumam pievieno nepieciešamo dokumentu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas. Dokumenta kopiju var apliecināt projekta iesniedzēja organizācijas vadītājs vai zvērināts notārs.

50. Ja šo noteikumu 47.4., 47.6. un 47.7.apakšpunktā noteikto dokumentu oriģināli ir sagatavoti angļu valodā, to tulkojums latviešu valodā nav nepieciešams. Jebkurā citā svešvalodā sastādīto dokumentu oriģinālus tulko latviski, tulkojumam pievienojot arī oriģinālo dokumentu.

51. Projekta iesniegumam izveido satura rādītāju. Projekta iesnieguma lappuses un katru projekta iesnieguma pielikumu numurē.

52. Projekta iesnieguma oriģinālu iesniedz caurauklotu, ar projekta iesniedzēja organizācijas vadītāja apstiprinājumu par projekta iesnieguma kopējo lapu skaitu. Kopā ar projekta iesnieguma oriģinālu iesniedz arī trīs projekta iesnieguma kopijas. Katras kopijas pareizību apstiprina projekta iesniedzēja organizācijas vadītājs.

53. Kopā ar projekta iesniegumu iesniedz arī projekta iesnieguma un šo noteikumu 47.3., 47.4., 47.5., 47.6. un 47.7.apakšpunktā minēto projekta iesnieguma pielikumu tulkojumu angļu valodā (divos eksemplāros).

54. Projekta iesniegumu ar pielikumiem latviešu valodā, kā arī projekta iesnieguma un nepieciešamo pielikumu tulkojumu angļu valodā iesniedz arī elektroniski, izmantojot kompaktdisku (CD).

55. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir divi mēneši, skaitot no konkursa izsludināšanas dienas. Projekta iesniegumu iesniegšanas beigu datums tiek noteikts paziņojumā par konkursa izsludināšanu.

56. Projekta iesniegumu ministrijā nogādā personīgi (aizlīmētā aploksnē) vai sūta vēstulē pa pastu. Uz aploksnes, kurā ievietots projekta iesniegums, uzraksta norādi "Konkursam - projekti saņēmējvalstīs", projekta iesniedzēja nosaukumu un projekta nosaukumu.

57. Projekta iesniedzējs konkursam var iesniegt ne vairāk par trim projekta iesniegumiem. Katrs projekta iesniegums tiek vērtēts kā atsevišķs projekta iesniegums konkursam.

58. Aizliegts iesniegt vienu un to pašu projekta iesniegumu dažādām konkursa prioritātēm.

59. Projekta iesniedzējs var atsaukt projekta iesniegumu jebkurā konkursa norises stadijā, izņemot gadījumu, ja ar projekta iesniedzēju jau ir noslēgts granta līgums.

VI. Projekta iesniegumu izvērtēšana

60. Projekta iesniegumu izvērtēšanā ir trīs posmi:

60.1. projekta iesniegumu reģistrēšana un atvēršana;

60.2. projekta iesniegumu administratīvā un atbilstības izvērtēšana;

60.3. projekta iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšana.

61. Ministrija reģistrē projekta iesniegumus to iesniegšanas secībā un līdz projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām tos uzglabā neatvērtus.

62. Projekta iesniegumus, kas saņemti pēc projekta iesniegumu iesnieg­šanas termiņa beigām, ministrija nevērtē un neatvērtus nosūta atpakaļ projekta iesniedzējam.

63. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, ja:

63.1. pasta zīmoga datums uz aploksnes, kurā ir ievietots projekta iesniegums, ir vēlāks par projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa datumu;

63.2. projekta iesniegums ir atnests pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

64. Nākamajā darbdienā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām ministrija projektu iesniegumus atver un katram projekta iesniegumam piešķir kārtas numuru.

65. Ministrija izveido projekta iesniegumu administratīvās un atbilstības izvērtēšanas komisiju (turpmāk - administratīvās izvērtēšanas komisija).

66. Administratīvās izvērtēšanas komisija vērtē projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 6.pielikumā.

67. Ja administratīvās izvērtēšanas komisija konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst kaut vienam administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritērijam vai arī projekta iesniegumā sniegtā informācija ir neskaidra, ministrija nosaka, ka piecu dienu laikā projekta iesniedzējam jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāsniedz papildu skaidrojumi.

68. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz pieciem administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu administratīvo un atbilstības izvērtēšanas kritēriju prasībām.

69. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 67.punktā noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās neatbilstības vai nesniedz papildu skaidrojumus vai arī atkārtoti izvērtētais projekta iesniegums neatbilst kaut vienam administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritērijam, projekta iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu administratīvo un atbilstības izvērtēšanas kritēriju prasībām.

70. Administratīvajiem un atbilstības izvērtēšanas kritērijiem neatbilstošie projekta iesniegumi tiek noraidīti un tālāk vērtēti netiek.

71. Projekta iesniedzēji, kuri ir maksātnespējīgi vai likvidēti vai kuriem ir nodokļu parādi, tiek noraidīti, un to iesniegtie projekta iesniegumi vērtēti netiek.

72. Administratīvajiem un atbilstības kritērijiem atbilstošie projekta iesniegumi tiek nodoti projekta iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanai.

73. Ministrija izveido projekta iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas komisiju (turpmāk - kvalitātes izvērtēšanas komisija).

74. Kvalitātes izvērtēšanas komisija vērtē projekta iesniegumu atbilstoši tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 7.pielikumā, par katru kritēriju piešķirot noteiktu punktu skaitu.

75. Vērtēšanas punktu sadales kārtību katram no tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritērijiem nosaka Attīstības sadarbības padome (turpmāk - padome), kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums".

76. Izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību kritērijam "Izvēlētā saņēmēj­valsts" (7.pielikuma 1.1.apakšpunkts), 10 punkti tiek piešķirti projektam, kura saņēmējvalsts saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir prioritārā saņēmējvalsts. Ja projekta saņēmējvalsts ir sekundārā saņēmējvalsts, tiek piešķirti trīs punkti.

77. Izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību kritērijam "Projektā izvirzītā mērķa atbilstība konkursa nolikumā noteiktajiem mērķiem" (7.pielikuma 2.1.apakšpunkts), lielāks punktu skaits tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs iesniegumā ir pierādījis, ka projekta paredzētā ietekme attiecas arī uz kādu citu šo noteikumu 7.punktā noteiktās prioritātes mērķi.

78. Ja kāds no tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijiem tiek novērtēts ar vienu punktu, projekta iesniegumu uzskata par neatbilstošu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritēriju prasībām un to noraida.

79. Ja kopējais punktu skaits, novērtējot tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijus, ir mazāks par 91, projekta iesniegumu uzskata par neatbilstošu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritēriju prasībām un to noraida.

80. Ja projekta iesniegums attiecas uz šo noteikumu 39.punktā noteikto gadījumu un tas atbilst tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritēriju prasībām, projekta iesniegumu ministrija nosūta donoriem izvērtēšanai.

81. Ja donori atsaka piešķirt līdzfinansējumu projekta iesniegumā aprakstītajam projektam, donoru lēmums par projekta līdzfinansējuma atteikšanu ir saistošs ministrijai un iesniegums tiek noraidīts.

VII. Lēmuma pieņemšana un konkursa rezultātu paziņošana

82. Kvalitātes izvērtēšanas komisija pēc projektu iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas sagatavo projektu iesniegumu vērtējumu sarakstu.

83. Projektu iesniegumu vērtējumu sarakstā iesniegumus sagrupē atbilstoši konkursa prioritātei, kurā projekta iesniegums ir iesniegts, un sakārto iegūto punktu secībā.

84. Ja kvalitātes izvērtēšanas komisija uzskata, ka projekta iesnieguma budžetā ir iekļautas izmaksas, kas nav nepieciešamas projekta īstenošanai vai ir nesamērīgas, tā projekta iesniegumu vērtējumu sarakstā pie attiecīgā projekta iesnieguma sadaļas iekļauj atrunu par nepieciešamību pārskatīt attiecīgā projekta iesnieguma budžetu.

85. Projektu iesniegumu vērtējumu sarakstu iesniedz padomei.

86. Padome izvērtē projektu iesniegumu vērtējumu sarakstu un pieņem lēmumu par projektu iesniegumu atbalstīšanu finansēšanai vai uzdod komisijai atkārtoti izvērtēt visus vai atsevišķus projektu iesniegumus.

87. Atbalstīti finansēšanai tiek tie projektu iesniegumi, kas attiecīgajā prioritātē ieguvuši lielāko punktu skaitu. Finansēšanai atbalstāmo projektu iesniegumu skaits katrā prioritātē ir atkarīgs no attiecīgajai konkursa prioritātei piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

88. Ja kādā no prioritātēm finansēšanai atbalstāmo projektu īstenošanai nepieciešama mazāka summa par prioritātei piešķirto finanšu līdzekļu apjomu, padome var pieņemt lēmumu pārdalīt atlikušo summu citās prioritātēs iesniegto projekta iesniegumu finansēšanai.

89. Padome apstiprina konkursa uzvarētājus, pieņemot attiecīgu lēmumu.

90. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par attiecīgā projekta iesnieguma atbalstīšanu finansēšanai, bet ar atrunu, ka finanšu līdzekļi iesniegumā aprakstītā projekta īstenošanai tiks piešķirti, ja projekta iesniedzējs pārskatīs projekta budžetu un veiks tajā nepieciešamās izmaiņas, kuras noteikusi padome.

91. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu ministrija nosūta visiem projekta iesniedzējiem. Paziņojumu nosūta elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu.

92. Paziņojumu septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ministrijas mājas lapā internetā.

VIII. Granta līguma slēgšana

93. Projekta iesniedzējam, kura projekta iesniegums tika atbalstīts finansēšanai, ministrija piedāvā slēgt granta līgumu (8.pielikums).

94. Ja padome ir lēmusi par projekta budžeta pārskatīšanu šo noteikumu 90.punktā noteiktajā kārtībā, ministrija ar projekta iesniedzēju pārrunās vienojas par projekta budžeta labojumiem.

95. Slēdzot granta līgumu, atkāpes no šo noteikumu 8.pielikumā norādītā parauga pieļaujamas tikai tad, ja to mērķis ir precizēt projekta īstenošanas nosacījumus un ja tie nemaina izsludinātā grantu projekta konkursa priekšmetu un projektā ietvertos risinājumus, kas ir bijuši par pamatu konkursa uzvarētāja apstiprināšanai.

96. Ja konkursa uzvarētājs atsakās slēgt granta līgumu, ministrija piedāvā slēgt granta līgumu tam projekta iesniedzējam, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu attiecīgajā prioritātē, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritērijiem.

IX. Citi noteikumi

97. Ministrija izbeidz konkursu, neslēdzot granta līgumu, šādos gadījumos:

97.1. visi iesniegtie projekta iesniegumi ir atzīti par neatbilstošiem konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem un ir noraidīti;

97.2. ir objektīvs pamatojums (nepārvaramas varas apstākļi, pieejamo finanšu līdzekļu trūkums, specifiski apstākļi saņēmējvalstī, kas liedz īstenot projektu), kāpēc ministrija nevar stāties civiltiesiskajās attiecībās (slēgt granta līgumu) ar konkursa uzvarētāju.

98. Ja projekta īstenošanas laikā paliek pāri neizmantoti finanšu līdzekļi, kas projekta īstenošanai piešķirti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, tos pārskaita atpakaļ ministrijai.

99. Ja projekta īstenošanas laikā ir nepieciešamas projekta izmaiņas, tās saskaņo ar ministriju. Ja izmaiņas būtiski ietekmē projektā īstenojamās aktivitātes, tās saskaņo ar Attīstības sadarbības padomi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A. Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.februāra noteikumiem Nr.94
Attiecināmo izmaksu klasifikācija

1. Projekta budžetā attiecināmās izmaksas var plānot divās izmaksu kategorijās:

1.1. projekta īstenošanas izmaksas;

1.2. projekta administrēšanas izmaksas.

2. Projekta īstenošanas izmaksu kategorijā ietilpst šādi izdevumi:

2.1. atalgojums ekspertam un projekta vadītājam par projekta īstenošanu. Atalgojuma apmērs aprēķināms saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.700 "Noteikumi par nacionālo ekspertu un administrēšanai nepieciešamo maksimālo atlīdzības apmēru no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētajos starptautiskajos palīdzības projektos";

2.2. dienas naudas un viesnīcu izdevumi ekspertiem. Izdevumi aprēķināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi" un Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumiem Nr.769 "Par dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru no Latvijas valsts vai pašvaldību budžeta finansētā starptautiskā projektā iesaistītam ārvalsts ekspertam, kurš uzturas Latvijas Republikā vai citā valstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts";

2.3. veselības apdrošināšana. Veselības apdrošināšanu var paredzēt:

2.3.1. Latvijas ekspertam par laiku, kad viņš projekta ietvaros uzturas ārvalstī;

2.3.2. ārvalsts ekspertam par laiku, kad viņš projekta ietvaros uzturas Latvijas Republikā vai ārvalstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts;

2.3.3. projekta mērķa grupas dalībniekam (ārvalstniekam) par laiku, kad viņš projekta ietvaros uzturas Latvijas Republikā vai ārvalstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts;

2.4. transporta (sabiedriskā pilsētas un piepilsētas transporta, tālsatiksmes autobusa, tālsatiksmes vilciena, jūras transporta, lidmašīnas vai taksometra) izdevumi:

2.4.1. par aviobiļetēm un jūras transporta biļetēm tikai ekonomiskajā klasē;

2.4.2. par taksometra pakalpojumiem tikai par braukšanu līdz lidostai, dzelzceļa stacijai, autoostai, kuģu piestātnei un no tām (arī no dzīvesvietas un atpakaļ);

2.5. transporta (automašīnas, autobusa) noma;

2.6. telpu noma;

2.7. izdevumi par pakalpojumiem, kas nepieciešami projekta īstenošanai (piemēram, sakaru, tulkošanas, preču pārvadājumu, juridisko konsultāciju pakalpojumi);

2.8. pamatlīdzekļu (preces, kuru vērtība ir lielāka par 50 latiem un kuru kalpošanas ilgums ir ilgāks par 1 gadu) iegāde;

2.9. lietotu preču iegāde. Iegādājoties lietotas preces, jāievēro šādi noteikumi:

2.9.1. preču cena nepārsniedz to tirgus vērtību, ņemot vērā samazināto tehniskās un saimnieciski lietderīgās izmantošanas laiku, un ir mazāka nekā līdzīgu jaunu preču cena;

2.9.2. precēm piemīt tehniskās īpašības, kas nepieciešamas darbībai, un tās atbilst piemērojamām normām un standartiem;

2.10. nepieciešamo kancelejas preču iegāde;

2.11. reprezentācijas izdevumi (piemēram, tēja, kafija);

2.12. informācijas un publicitātes izdevumi (piemēram, informatīvo materiālu un publikāciju izmaksas);

2.13. maksājumi bankai par jaunu kontu atvēršanu un komisijas maksas;

2.14. izdevumi, kas saistīti ar vīzu nokārtošanu.

3. Projekta administrēšanas izmaksu kategorijā ietilpst šādi izdevumi:

3.1. atalgojums projekta administratīvajam personālam (tiek aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.700 "Noteikumi par nacionālo ekspertu un administrēšanai nepieciešamo maksimālo atlīdzības apmēru no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētajos starptautiskajos palīdzības projektos" 7.punktā noteikto kārtību):

3.1.1. grāmatvedim;

3.1.2. citam projekta administrēšanā iesaistītajam personālam, izņemot projekta vadītāju;

3.2. projekta laikā izmantoto telpu, kas netiek nomātas, un tehnisko ierīču amortizācijas izmaksas;

3.3. citas izmaksas, kas rodas projekta administrēšanā (piemēram, telefona sakaru izmaksas, pasta pakalpojumu izdevumi).

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.februāra noteikumiem Nr.94
Projekta iesnieguma paraugs

01.JPG (94378 bytes)

02.JPG (124148 bytes)

03.JPG (112091 bytes)

04.JPG (135006 bytes)

05.JPG (143950 bytes)

06.JPG (142881 bytes)

07.JPG (57949 bytes)

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.februāra noteikumiem Nr.94
Projekta iesniedzēja deklarācija

08.JPG (30934 bytes)

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.februāra noteikumiem Nr.94
Projekta loģiskās struktūras analīzes matrica

Projekta nosaukums

 

Projekta iesniedzēja nosaukums

 

 

 

Intervences loģika

Objektīvi pārbaudāmie rādītāji

Pārbaudes avoti

Pieņēmumi un riski

Mērķis

Kāds ir projekta mērķis, kura sasniegšanu iecerēts veicināt. Projekta mērķis ir definējams saskaņā ar konkursa nolikuma 8., 9., 10. vai 11.punktu

   

Projekta paredzamā ietekme

Kāda ir projekta paredzamā ietekme. Projekta ietekmei ir jāsniedz ilgtspējīgi, atzīstami ieguvumi mērķa grupām un jāveicina projekta mērķa sasniegšana

Kādi ir projekta paredzamo ietekmi raksturojošie objektīvi pārbaudāmie rādītāji. Tie jāizsaka skaitļos vai terminos

Kādi ir pieejamie informācijas avoti vai kādu informāciju ir iespējams iegūt, lai varētu pārbaudīt projekta ietekmi raksturojošos rādītājus. Kādas metodes jāizmanto, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Norādiet ārējos faktorus, kuri projekta ietvaros nav tieši kontrolējami, bet kuri var būtiski ietekmēt projekta paredzamās ietekmes sasniegšanu gan pozitīvi (pieņēmumi), gan negatīvi (riski). Sniedziet informāciju, kādi ir risinājumi noteiktajiem riskiem

Projekta tiešie rezultāti

Projektā paredzēto aktivitāšu galvenie materiālie un nemateriālie ieguvumi, kas tuvina projekta paredzamās ietekmes īstenošanu

Kādi ir projekta tiešo rezultātu rezultatīvie rādītāji

Kādi informācijas avoti var tikt izmantoti, lai varētu objektīvi pārbaudīt projekta tiešo rezultātu rezultatīvos rādītājus

Norādiet ārējos faktorus, kuri var būtiski ietekmēt projekta tiešo rezultātu sasniegšanu gan pozitīvi (pieņēmumi), gan negatīvi (riski). Sniedziet informāciju, kādi ir risinājumi noteiktajiem riskiem

Aktivitātes

Kādas ir veicamās aktivitātes un kādā secībā tās ir jāīsteno, lai sasniegtu projekta tiešos rezultātus

 

Kādi informācijas avoti liecina par projekta aktivitātēm un īstenošanas gaitu

Norādiet ārējos faktorus, kuri var būtiski ietekmēt projekta aktivitāšu īstenošanu gan pozitīvi (pieņēmumi), gan negatīvi (riski). Sniedziet informāciju, kādi ir risinājumi noteiktajiem riskiem

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.februāra noteikumiem Nr.94
Projekta budžeta tāme

10.JPG (49538 bytes)

11.JPG (76316 bytes)

12.JPG (75332 bytes)

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.februāra noteikumiem Nr.94
Projekta iesniegumu administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

1.

Katra iesnieguma sadaļa ir aizpildīta.

2.

Iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi (saskaņā ar konkursa nolikuma 49.punktu)

3.

Iesniegums ir iesniegts vienā caurauklotā oriģināleksemplārā kopā ar trim kopijām

4.

Iesniegums ir sagatavots datorrakstā

5.

Iesniegumam ir sagatavots satura rādītājs un tā lappuses ir numurētas

6.

Iesniegums un tā pielikumi ir sagatavoti latviešu valodā.

7.

Ir iesniegts iesnieguma tulkojums angļu valodā ar visiem nepieciešamajiem iesnieguma pielikumiem

8.

Iesniegums un tā tulkojums angļu valodā ir iesniegts arī elektroniski, izmantojot kompaktdisku (CD)

9.

Projekta budžets ir sastādīts latos

10.

Projekta budžets nepārsniedz konkursa nolikuma 27.punktā noteikto viena projekta finansēšanai paredzētā Latvijas valsts budžeta finansējuma maksimālo summu

11.

Projekta budžets nav mazāks par konkursa nolikuma 26.punktā noteikto minimālo summu viena projekta finansēšanai

12.

Konkursa nolikuma 35.1., 35.2. vai 35.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pieprasītais finansējums no ministrijas nepārsniedz konkursa nolikuma 27.punktā noteikto viena projekta finansēšanai paredzētā Latvijas valsts budžeta finansējuma maksimālo summu

13.

Konkursa nolikuma 39.punktā noteiktajā gadījumā pieprasāmais finansējums no ministrijas nepārsniedz divkāršu apmēru no 27.punktā noteiktās maksimālās summas

14.

Ja iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, tas ir ņēmis vērā konkursa nolikuma 35.punktā noteikto

15.

Projekta iesniedzējs saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumu Nr.807 "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai" 3.punktu var būt granta saņēmējs

16.

Projekta aktivitātes ir plānots pabeigt līdz 2007.gada 30.novembrim

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.februāra noteikumiem Nr.94
Projekta iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritēriji

Sadaļa

Maksimālais punktu skaits

1. Pamatojums

30

1.1. Izvēlētā saņēmējvalsts

10

1.2. Saņēmējvalsts politikas analīze

3

1.3. Risināmo problēmu noskaidrošana un analīze

7

1.4. Mērķa grupu un saņēmējvalsts sadarbības partnera(-u) interešu un vajadzību analīze

7

1.5. Nozarē vai reģionā īstenoto vai plānoto projektu (attīstības sadarbības jomā) analīze

3

2. Projekta loģiskā struktūra

40

2.1. Projektā izvirzītā mērķa atbilstība konkursa nolikumā noteiktajiem mērķiem

5

2.2. Paredzamās projekta ietekmes analīze un pamatojums

7

2.3. Projekta tiešo rezultātu noteikšanas pamatojums. To pārbaudes objektīva iespējamība

10

2.4. Projektā paredzēto aktivitāšu un to secības nozīmes pamatojums projekta tiešo rezultātu sasniegšanā

10

2.5. Pieņēmumu iestāšanās objektīvs pamatojums un rādītāji pieņēmumu īstenošanās pārbaudei

3

2.6. Apstākļi (riski), kas var ietekmēt projekta gaitu, un risinājumi to novēršanai

5

3. Kapacitāte

25

3.1. Iesniedzēja motivācija piedalīties konkursā

5

3.2. Iesniedzēja pieredze līdzīga satura projektu īstenošanā

5

3.3. Saņēmējvalstī sadarbības partnera gatavība un kapacitāte piedalīties projektā

10

3.4. Projektā iesaistīto personu pieredze un spēja izpildīt projektā paredzētos pienākumus (darba apraksts)

5

4. Ilgtspēja

15

4.1. Saņēmējvalsts, mērķa grupu (saņēmēju) un sadarbības partnera vēlme un spējas turpināt projekta mērķa attīstīšanu pēc projekta īstenošanas beigām

10

4.2. Atbilstošo tehnoloģiju, sociālo un kultūras, dzimumu līdztiesības un vides aizsardzības aspektu analīze

5

5. Projekta budžets

20

5.1. Vai projekta budžetā ir iekļautas izmaksas visām projektā paredzētajām aktivitātēm

5

5.2. Vai projekta budžetā paredzētās izmaksas projekta īstenošanai ir samērīgas (pamatotas)

10

5.3. Projekta budžetā paredzēto izmaksu atbilstība attiecināmo izmaksu klasifikācijai

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

130

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.februāra noteikumiem Nr.94
Granta līguma paraugs

13.JPG (99186 bytes)

14.JPG (160448 bytes)

15.JPG (134013 bytes)

16.JPG (57188 bytes)

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Granta projektu konkursa "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 94Pieņemts: 06.02.2007.Stājas spēkā: 10.02.2007.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 09.02.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
152758
10.02.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)