Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1068 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.920

Rīgā 2006.gada 6.novembrī (prot. Nr.57 17.§)
Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību
Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
84.panta otro un trešo daļu un 104.panta piekto daļu un
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 5.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (turpmāk - juridiskā palīdzība) veidus, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību.

2. Samaksu par juridisko palīdzību aprēķina par pilnām stundām.

3. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 7. un 12.punktā noteiktajam samaksas apmēram pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā apmērā.

II. Juridiskās palīdzības veidi

4. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību civillietās:

4.1. konsultāciju pirmstiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma izpildes stadijā;

4.2. procesuāla dokumenta sagatavošanu pirmstiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma izpildes stadijā;

4.3. pārstāvību tiesā.

5. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību administratīvajās lietās:

5.1. konsultāciju pirmstiesas, tiesvedības un nolēmuma izpildes stadijā;

5.2. procesuāla dokumenta sagatavošanu pirmstiesas un nolēmuma izpildes stadijā;

5.3. pārstāvību tiesā.

6. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību kriminālprocesā:

6.1. cietušajai personai - konsultāciju un procesuāla dokumenta sagatavošanu pirmstiesas stadijā;

6.2. procesuāla dokumenta sagatavošanu tiesvedības stadijā;

6.3. pārstāvību un aizstāvību pirmstiesas stadijā, tiesā (tai skaitā lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu) un tiesu nolēmumu izpildes stadijā.

III. Samaksas apmērs civillietās un administratīvajās lietās

7. Izdevumus, kas saistīti ar sniegto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās, valsts sedz šādā apmērā:

7.1. par vienai personai sniegtu konsultāciju - 7 lati stundā;

7.2. par procesuāla dokumenta sagatavošanu, kas nav apelācijas vai kasācijas sūdzība - 10 latu;

7.3. par apelācijas sūdzības sagatavošanu - 20 latu;

7.4. par kasācijas sūdzības sagatavošanu - 30 latu;

7.5. par pārstāvību tiesā - 10 latu stundā;

7.6. par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros - 5 lati.

8. Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto konsultāciju ne vairāk par trim stundām vienas lietas ietvaros.

9. Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par trīs procesuālo dokumentu sagatavošanu (tai skaitā apelācijas vai kasācijas sūdzības sagatavošanu) vienas lietas ietvaros.

10. Valsts sedz izdevumus par pārstāvību tiesā ne vairāk kā par 40stundām vienas lietas ietvaros.

11. Izņēmumi šo noteikumu 8., 9. un 10.punktā noteiktajos nosacījumos pieļaujami, ja juridiskās palīdzības nesniegšana būtiski ierobežo personas garantētās pamattiesības un Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk - administrācija) ir pieņēmusi lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu izņēmuma kārtā.

IV. Samaksas apmērs kriminālprocesā

12. Izdevumus, kas saistīti ar sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā, valsts sedz šādā apmērā:

12.1. par vienai cietušajai personai sniegtu konsultāciju - 7 lati stundā;

12.2. par procesuāla dokumenta sagatavošanu cietušajai personai - 10 latu;

12.3. par apelācijas sūdzības sagatavošanu - 20 latu;

12.4. par kasācijas sūdzības sagatavošanu - 30 latu;

12.5. par pārstāvību vai aizstāvību pirmstiesas procesa stadijā vai tiesas sēdē - 10 latu stundā;

12.6. par juridiskās palīdzības sniegšanu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemēro­šanu, - 10 latu stundā;

12.7. par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros - 5 lati.

13. Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto konsultāciju ne vairāk par stundu vienas lietas ietvaros.

14. Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par vienu šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētā procesuālā dokumenta sagatavošanu vienas lietas ietvaros.

15. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv divas vai vairākas personas vienā krimināllietā, par katras personas aizstāvību tiesas sēdē samaksa aprēķināma 65% apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 12.5.apakšpunktā.

16. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs kriminālprocesā sniedz šo noteikumu 12.5. vai 12.6.apakšpunktā paredzēto juridisko palīdzību sestdienās, svētdienās, svētku dienās vai darbdienās no pulksten 20.00 līdz 8.00, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus.

17. Laikā, kas tiek patērēts juridiskās palīdzības nodrošināšanai kriminālprocesā, ietilpst arī:

17.1. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, gaidot procesuālās darbības uzsākšanu, ja ir bijis norādīts cits laiks un tas nav ievērots no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

17.2. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot procesuālās darbības uzsākšanu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības saņēmējam tiek paziņots par tās atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

18. Šo noteikumu 17.punktā minētais laiks un darbības tiek ieskaitītas juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā, un minētos apstākļus vai darbību veikšanu apliecina procesa virzītājs, apstiprinot paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (pielikums) (turpmāk - paziņojums).

V. Citu ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto izdevumu samaksas apmērs

19. Ja juridiskā palīdzība sniegta ārpus tā administratīvā rajona darbības teritorijas, kurā atrodas juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem tiek segti ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) šādā apmērā:

19.1. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto personisko transportlīdzekli, ceļa (transporta) izdevumi tiek segti atbilstoši attālumam starp prakses vietu un juridiskās palīdzības sniegšanas vietu, ņemot vērā degvielas cenu un transportlīdzekļa degvielas patēriņu;

19.2. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto sabiedrisko transport­līdzekli (vilciens vai autobuss), tiek segti ceļa izdevumi;

19.3. viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi tiek segti, nepārsniedzot budžeta iestāžu un publisko aģentūru darbiniekiem noteikto komandējuma izdevumu apmēru par naktsmītni.

20. Pārrobežu strīdos valsts sedz izdevumus par tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem, kā arī sedz izdevumus, kas saistīti ar personas ierašanos uz tiesas sēdēm, ja tas ir nepieciešams, atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

VI. Samaksas kārtība

21. Juridiskās palīdzības sniedzējs samaksas saņemšanai par šo noteikumu 7.punktā, 12.1. un 12.2.apakšpunktā noteiktās juridiskās palīdzības sniegšanu iesniedz administrācijā paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi.

22. Juridiskās palīdzības sniedzējs samaksas saņemšanai par šo noteikumu 12.3., 12.4., 12.5., 12.6. un 12.7.apakšpunktā noteiktās juridiskās palīdzības sniegšanu iesniedz administrācijā procesa virzītāja apstiprināto paziņojumu.

23. Procesa virzītājs apstiprina paziņojumu par šo noteikumu 12.3., 12.4., 12.5., 12.6. un 12.7.apakšpunktā noteiktās juridiskās palīdzības sniegšanu uzreiz pēc uzdevuma izpildes, pievienojot lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju.

24. Juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu vai paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi iesniedz administrācijā divu mēnešu laikā no paziņojuma apstiprināšanas dienas vai administrācijas norīkojuma izpildes.

25. Samaksu par juridisko palīdzību juridiskās palīdzības sniedzējam ir tiesības saņemt pēc tam, kad uzdevums ir pilnībā izpildīts. Ja uzdevuma izpilde ir ilgstoša un saistīta ar pārstāvību vai aizstāvību, juridiskās palīdzības sniedzējam ir tiesības saņemt samaksu par izpildīto uzdevuma daļu.

26. Juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 19.punktā paredzēto izdevumu segšanai pievieno paziņojumam vai paziņojumam par administrācijas norīkojuma izpildi dokumentus, kas apliecina ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni).

27. Administrācija mēneša laikā pēc noteiktajā termiņā iesniegta pareizi aizpildīta paziņojuma vai paziņojuma par administrācijas norīkojuma izpildi saņemšanas pārskaita samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam viņa norādītajā bankas kontā.

28. Ja administrācija paziņojumā vai paziņojumā par administrācijas norīkojuma izpildi konstatē šo noteikumu piemērošanas kļūdas, tā attiecīgo paziņojumu atdod juridiskās palīdzības sniedzējam kļūdu novēršanai, ja nepieciešams, informējot par to attiecīgo procesa virzītāju. Ja administrācija konstatē aprēķinu kļūdas, tā pārrēķina samaksas apmēru un mēneša laikā pārskaita aprēķināto summu juridiskās palīdzības sniedzējam viņa norādītajā bankas kontā, ja nepieciešams, informējot par veikto pārrēķinu juridiskās palīdzības sniedzēju un attiecīgo kriminālprocesa virzītāju.

VII. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem:

29.1. Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumus Nr.407 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 92.nr.);

29.2. Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumus Nr.727 "Noteikumi par advokāta samaksu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā un samaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 155.nr.).

30. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2006.gada 14.novembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu iesniedz administrācijā līdz 2007.gada 15.janvārim.

31. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 15.novembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
Pielikums
Ministra kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.920

PIEL.KN920_PAGE_2.JPG (42766 bytes)

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 920Pieņemts: 06.11.2006.Stājas spēkā: 15.11.2006.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 10.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
147672
15.11.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)