Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumus Nr. 446 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.915

Rīgā 2006.gada 6.novembrī (prot. Nr.57 18.§)
Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 8.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk - vienreiz lietojamie trauki) apsaimniekotājs iesniedz Vides ministrijā vai tās padotībā esošā iestādē (turpmāk - ministrija) dokumentus, kas apliecina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu un iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimnie­kotāja (turpmāk - apsaim­niekotājs) līgumpartneru piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

1.2. kārtību, kādā nodokļa maksātājs iesniedz Vides ministrijā vai tās padotībā esošā iestādē dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja izveidotās izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

1.3. prasības izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimnie­košanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī prasības apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri nemaksā dabas resursu nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem (turpmāk - nodoklis);

1.4. kārtību, kādā apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli, iesniedz auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.5. šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minētā pārskata paraugu un pārskatā iekļaujamo informāciju;

1.6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu, un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.7. šo noteikumu 1.6.apakšpunktā minētā pārskata paraugu un pārskatā iekļaujamo informāciju.

2. Apsaimniekotājs izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina:

2.1. izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem;

2.2. pasākumus sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai izlietotā iepako­juma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanā, ietverot darbu ar iedzīvo­tājiem, tirgotājiem, biedrībām un nodibinājumiem, izglītības iestādēm un pašvaldībām.

3. Lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas, nodokļa maksātājam, kurš pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu, reģenerācijai jāizmanto tikai tas izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamie trauki, kas savākti savas komercdarbības veikšanas teritorijā.

4. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem (turpmāk - atbrīvojums), iesniedz ministrijā (arī elektroniski):

4.1. iesniegumu par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda nodokļa maksātāja firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, juridisko adresi un ziņas par saņemto attiecīgo vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto atļauju, ja nodokļa maksātājs pats veic izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku reģenerāciju;

4.2. apsaimniekošanas plānu turpmākajiem trijiem gadiem. Plānu paraksta un apzīmogo paraksttiesīga persona vai pilnvarota persona. Ja plāna iesniedzējs uzskata, ka kāda no plāna daļām satur komercnoslēpumu, to norāda iesniegumā;

4.3. sarakstu (1.pielikums), kurā norādīti noslēgtie vai plānotie līgumi ar komersantiem, kuri veic izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei un reģenerācijai no Latvijas Republikas teritorijas un kuri saņēmuši attiecīgu vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto atļauju. Nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā rakstiski informēt ministriju par no jauna noslēgtajiem vai pagarinātajiem līgumiem ar šajā punktā minētajiem komersantiem vai par grozījumiem šajā punktā minētajā sarakstā. Nodokļa maksātājam ir pienākums uzrādīt valsts iestāžu darbiniekiem (pēc to pieprasījuma) sarakstā norādīto līgumu oriģinālus;

4.4. apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plānu;

4.5. apliecinājumu par finanšu vai materiālo resursu nodrošinājumu plānotā nodokļa apjomā ceturksnim.

5. Lai nodokļa maksātājs, kurš noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu (turpmāk - apsaimnie­košanas līgums), saņemtu atbrīvojumu, apsaimniekotājs iesniedz ministrijā (arī elektroniski):

5.1. iesniegumu par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda apsaim­niekotāja firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi un ziņas par saņemto attiecīgo vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto atļauju, ja apsaimniekotājs pats veic izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādi un reģenerāciju;

5.2. apsaimniekošanas plānu turpmākajiem trijiem gadiem. Plānu paraksta un apzīmogo paraksttiesīga persona vai pilnvarota persona. Ja plāna iesniedzējs uzskata, ka kāda no plāna daļām satur komercnoslēpumu, to norāda iesniegumā;

5.3. sarakstu (1.pielikums), kurā norādīti noslēgtie vai plānotie līgumi ar komersantiem, kuri veic izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei un reģenerācijai no Latvijas Republikas teritorijas un kuri saņēmuši attiecīgu vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktu atļauju. Nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā rakstiski informēt ministriju par no jauna noslēgtajiem vai pagarinātajiem līgumiem ar šajā punktā minētajiem komersantiem vai par grozījumiem šajā punktā minētajā sarakstā. Nodokļa maksātājam ir pienākums uzrādīt valsts iestāžu darbiniekiem (pēc to pieprasījuma) sarakstā norādīto līgumu oriģinālus;

5.4. to nodokļa maksātāju sarakstu, kuri noslēguši ar attiecīgo apsaimnie­kotāju līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimnie­košanas sistēmas piemērošanu un apsaimniekotāja līgumpartneru piedalīšanos šīs sistēmas darbībā. Sarakstā norāda katra nodokļa maksātāja firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmu­mu reģistrā un juridisko adresi;

5.5. apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plānu;

5.6. apliecinājumu par finanšu vai materiālo resursu nodrošinājumu plānotā nodokļa apjomā ceturksnim;

5.7. apsaimniekotāja līgumpartneru iepakojuma plūsmas auditēšanas aprakstu.

6. Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plāns (turpmāk - apsaimniekošanas plāns) nosaka pasākumu kompleksu, paredzot, ka nodokļa maksātāja realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto izlietoto iepakojumu vai mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizētos vienreiz lietojamos traukus savāc, pārstrādā un reģenerē atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem.

7. Apsaimniekošanas plānā iekļauj šādu informāciju:

7.1. plānoto iepakojuma materiālu veids un izlietojuma apjoms vai plānoto vienreiz lietojamo trauku materiālu veids un izlietojuma apjoms (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1.tabulai);

7.2. to izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku veids un apjoms (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 2.tabulai), kurus atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem plānots savākt, pārstrādāt un reģenerēt (ieskaitot visus reģenerācijas veidus, arī izvešanu reģenerācijai uz citām valstīm);

7.3. izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas apraksts, ietverot mērķu uzstādījumus, apzinātās problēmas, veiktās stratēģiskās analīzes (piemēram, SVID analīze) (ieskaitot ISO standartu un vides pārvaldības sistēmu ieviešanu, iesaistīšanos dažādās kopdarbības sistēmās un citu informāciju);

7.4. esošās un plānotās izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savākšanas organizēšanas sistēmas apraksts. Aprakstā norāda, kur atrodas savākšanas vietas, kā arī norāda savākšanas metodes, informāciju par to, vai ar konkrēto pašvaldību ir noslēgts līgums (un uz kādu laiku) par dalīto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savākšanas konteineru uzstādīšanu, kā arī to komersantu sarakstu (atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam), ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savākšanu;

7.5. apsaimniekošanas sistēmas īstenošanas pasākumu apraksts izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku reģenerācijas normu izpildei, ietverot teritoriālās darbības sistēmas aprakstu, dažādu teritoriālās kopdarbības mehānismu efektīvu izmantošanu, iespējami pilnīgi aptverot patērētājus no teritoriālā viedokļa, kā arī mehānisms šī plāna īstenošanas uzraudzībai;

7.6. pasākumu plāns sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanā, ietverot darbu ar iedzīvotājiem, tirgotājiem, biedrībām un nodibinājumiem, izglītības iestādēm un pašvaldībām izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekoša­nas jautājumos;

7.7. plāna iesniedzēja līdzšinējās pieredzes apraksts izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas jomā.

8. Vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomi apsaim­niekošanas sistēmu ietvaros atbilst vides aizsardzības normatīvajos aktos noteik­tajiem izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjomiem.

9. Ministrija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta tos Iepakojuma apsaimniekošanas padomei izvērtēšanai. Iepakojuma apsaimniekošanas padome triju nedēļu laikā pēc doku­mentu saņemšanas sagatavo un iesniedz ministrijā informāciju par saņemto dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām un ieteikumu par apsaimnieko­šanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

10. Vides ministrs Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē Iepakojuma ap­saimniekošanas padomes ieteiku­mu un pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

11. Ja pēc dokumentu saņemšanas tiek konstatēts, ka tie ir nepilnīgi, ministrija par to informē nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja trūkstošā informācija divu nedēļu laikā netiek iesniegta minis­trijā, vides ministrs pieņem lēmumu atteikt apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

12. Lēmumā par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu norāda, kuriem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem piemērojams atbrīvojums, kā arī laikposmu, uz kādu tas piešķirts. Apsaimniekošanas līgumu noslēdz un atbrīvojumu piešķir uz laikpos­mu, kuru savā iesniegumā norādījis nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs, bet ne ilgāk kā uz trijiem gadiem.

13. Ministrija nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apsaimnieko­šanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu sagatavo un noslēdz apsaimniekošanas līgumu ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju.

14. Ja apsaimniekošanas līgumu ar ministriju noslēdz apsaimniekotājs, tas desmit darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas un lēmuma par atbrīvojuma piemērošanu pieņemšanas rakstiski informē savus līgumpart­nerus par noslēgto līgumu un piemērojamo atbrīvojumu no nodokļa samaksas, norādot vides ministra pieņemtā lēmuma datumu un numuru, kā arī izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidus, kuriem atbrīvojums piemērojams, un laikposmu, uz kādu atbrīvojums piešķirts.

15. Ja apsaimniekošanas līgumu slēdz ar apsaimniekotāju, apsaimnie­košanas līgumam pievieno pielikumu, kurā norāda nodokļa maksātājus, kas noslēguši apsaim­niekošanas līgumu ar apsaimniekotāju.

16. Apsaimniekošanas līgums un atbrīvojums stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc attiecīgā apsaimniekošanas līguma parakstīšanas.

17. Ja mainās nodokļa maksātāji, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumu ar attiecīgo apsaimniekotāju, apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara attiecīgus grozījumus. Apsaimniekošanas līguma pielikumu papildina ar jauniem nodokļa maksātājiem tikai pēc atsevišķa lēmuma pieņemšanas, un grozījumus apsaimniekošanas līguma pielikumā veic ne biežāk kā reizi ceturksnī. Jaunajiem sistēmas līgumpartneriem atbrīvojumu piemēro ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

18. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli, informāciju par jauniem līgumpartneriem iesniedz ministrijā vienlaikus ar:

18.1. informāciju par jauno līgumpartneru plānoto iepakojuma materiālu veidu un izlietojuma apjomu vai plānoto vienreiz lietojamo trauku materiālu veidu un izlietojuma apjomu (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1.tabulai);

18.2. informāciju par jauno līgumpartneru plānoto saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem savācamā, pārstrādājamā un reģenerējamā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidu un apjomu (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 2.tabulai) atbilstību akceptētajam apsaimniekošanas plānam.

19. Apsaimniekotājam vai nodokļa maksātājam, ja tas ir noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar ministriju, ir pienākums ziņot ministrijai par apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildes izmaiņām. Ministrija šo notei­kumu 9., 10. un 11.punktā minētajā kārtībā pārskata atbrīvojuma piemērošanu, un, ja nepiecie­šams, ministrija un apsaimniekotājs vai nodokļa maksātājs izdara grozījumus noslēgtajā līgumā.

20. Ja nodokļa maksātājs, kurš noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar apsaimniekotāju un kuram uz šī līguma pamata ir piemērots atbrīvojums, lauž līgumu ar apsaimniekotāju, atbrīvojums nodokļa maksātājam tiek pārtraukts, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc attiecīgā līguma laušanas. Apsaim­niekotājs informē ministriju par attiecīgā līguma ar nodokļa maksātāju laušanu, norādot līguma laušanas termiņu. Nodokļa maksātājs, kurš noslēdzis apsaimnie­košanas līgumu ar apsaimniekotāju, ir tiesīgs izbeigt līgumu ar šo apsaimnie­kotāju un slēgt līgumu ar citu apsaimniekotāju ne biežāk kā reizi kalendāra gadā.

21. Nodokļa maksātājs, kurš nemaksā nodokli, vai apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli, katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz ministrijā pārskatu par ceturksnī realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojumu vai mazum­tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizēto vienreiz lietojamo trauku apjomu un aprēķināto nodokli (3.pielikums) un apliecinājumu par finanšu vai materiālo resursu nodrošinājumu aprēķinātā plānotā nodokļa apjomā nākamajam ceturksnim.

22. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro izlietotā iepako­juma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu, un nemaksā nodokli, ik pēc sešiem mēnešiem (līdz 20.februārim un 20.augustam) iesniedz ministrijā pārskatu par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaim­niekošanu un aprēķināto nodokli iepriekšējā pārskata periodā (4.pielikums). Pirmā gada laikā pēc līguma noslēgšanas un spēkā stāšanās un atbrīvojuma piemērošanas uzsākšanas pārskatu ministrijā iesniedz katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmi­tajam datumam.

23. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli, ik pēc sešiem mēnešiem (līdz 20.februārim un 20.augustam) iesniedz ministrijā pārskatu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

24. Apsaimniekotājs katru gadu līdz 1.maijam iesniedz ministrijā vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Apsaimnie­kotājs pārskatam pievieno auditora atzinumu par pārskatā norādītās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzskaiti un apsaimnieko­šanu, un to nodokļa maksātāju sarakstu, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumu ar apsaimnie­kotāju. Sarakstā norāda katra nodokļa maksātāja firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, juridisko adresi un laikposmu, kurā attiecīgajam nodokļa maksā­tājam bijis noslēgts līgums ar apsaimniekotāju.

25. Šo noteikumu 4.pielikumā minētajam pārskatam pievieno šādu infor­māciju:

25.1. aprakstu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savāk­šanas organizēšanas sistēmu (norādot, kur atrodas savākšanas vietas, kā arī norādot savākšanas metodes un komersantus, kuri veikuši savākšanu konkrētajās vietās);

25.2. aprakstu par veiktajiem pasākumiem sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanā;

25.3. to komersantu sarakstu, kuri veica izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu savākšanu, pārvadāšanu, pārstrādi un reģenerāciju;

25.4. to nodokļa maksātāju sarakstu, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumu ar apsaimniekotāju (pievieno apsaimniekotājs);

25.5. sarakstu, kurā norādītas to kravas pavadzīmju kopijas, ko parakstī­jušas vai apzīmogojušas attiecīgās valsts kompetentās iestādes atbilstoši Eiropas Padomes Regulai Nr. 259/93 par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamo trauku atkritumi tiek izvesti reģenerācijai ārpus Eiropas Savienības. Apsaimniekotājam ir pienā­kums uzrādīt valsts iestāžu darbiniekiem (pēc to pieprasījuma) attiecīgo līgumu oriģinālus;

25.6. komersanta (ar kuru noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju) apliecinājumu par saņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku atkritumu apjomu konkrētā laikposmā. Apliecinājumu iesniedz ministrijā par katru sešu mēnešu periodu līdz pusgadam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam;

25.7. to dokumentu sarakstu, kuri apliecina izlietotā iepakojuma realizāciju atkārtotai lietošanai. Apsaimniekotājs uzrāda valsts iestāžu darbiniekiem (pēc to pieprasījuma) šo dokumentu oriģinālus.

26. Ministrijas vai tās padotībā esošās iestādes mājas lapā internetā tiek ievietoti šajos noteikumos minētie pārskati un to apsaimniekotāju saraksts, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar ministriju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.915
Noslēgtie vai plānotie līgumi ar komersantiem

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.915
Informācija par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

100.JPG (58831 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.915
Pārskats par ceturksnī realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojumu vai mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizēto vienreiz lietojamo trauku apjomu un aprēķināto nodokli

005.JPG (48606 bytes)

006.JPG (28508 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.915
Pārskats par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli

007.JPG (68249 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 915Pieņemts: 06.11.2006.Stājas spēkā: 10.11.2006.Zaudē spēku: 01.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 09.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
147556
10.11.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)