Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumus Nr. 1111 "Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.660

Rīgā 2006.gada 15.augustā (prot. Nr.42 13.§)
Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 32.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā atzīst Eiropas Ekonomikas zonas valstu un ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošo valstu (turpmāk - trešās valstis) izsniegtas civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla (lidojuma apkalpes loceklis, kura pienākumi ir saistīti ar gaisa kuģa vadīšanu lidojuma laikā) apliecības (turpmāk - apliecība). Šie noteikumi neattiecas uz apliecībām, ko izsniegusi valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

2. Par šo noteikumu īstenošanu un izpildi atbildīgā institūcija ir Civilās aviācijas aģentūra. Civilās aviācijas aģentūra pēc apliecības turētāja rakstiska iesnieguma un citu šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts izsniegtas apliecības atzīšanu par spēkā esošu Latvijas Republikā.

3. Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtu apliecību Latvijas Republikā atzīst bez papildu pārbaudēm šo noteikumu 6.punktā noteiktajā termiņā šādā kārtībā:

3.1. ja apliecība izsniegta Eiropas Ekonomikas zonas valstī saskaņā ar Eiropas Apvienoto Aviācijas Institūciju (JAA) prasībām, atzīst apliecību kopā ar norādītajām kvalifikācijas atzīmēm (paziņojums apliecībā vai atsevišķā dokumentā, kurā norādītas ar šo apliecību saistītas privilēģijas, nosacījumi vai ierobežojumi) un derīguma termiņu. Apliecības turētājam ir tiesības veikt lidojumus ar Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi saskaņā ar kvalifikācijas atzīmēm;

3.2. ja Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtas apliecības turētājs plāno veikt ar komercdarbību saistītus lidojumus ne mazāk kā sešus mēnešus pēc kārtas ar Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi, izsniedz derīguma sertifikātu vai Latvijas Republikas civilās aviācijas personāla apliecību (atbilstoši sākotnējās apliecības kvalifikācijas atzīmēm un derīguma termiņam) pēc apliecības turētāja izvēles. Izsniegtā derīguma sertifikāta vai apliecības termiņš sakrīt ar citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī izsniegtās apliecības termiņu;

3.3. gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā, izsniedz derīguma sertifikātu, ja iesniedzējs vēlas veikt lidojumus ar Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi. Derīguma sertifikātu izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtās apliecības derīguma termiņu.

4. Civilās aviācijas aģentūra atzīst jebkuru Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegto gaisa kuģa privātpilota, planiera vai gaisa balona pilota apliecību. Šādas apliecības turētājs var veikt privātlidojumus tikai dienā saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem ar Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi, kas sertificēts viena pilota vadībai.

5. Ja, izskatot jautājumu par apliecības atzīšanu, ir pamatotas šaubas par attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas valsts prasību atbilstību Latvijas attiecīgajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra veic vienu no šādiem pasākumiem:

5.1. pieņem lēmumu par papildu pārbaudes veikšanu apliecības atzīšanai un rakstiski informē par to apliecības turētāju, apliecības izdevējas valsts kompetentās iestādes un Eiropas Komisiju;

5.2. triju nedēļu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minētā iesnieguma saņemšanas lūdz Eiropas Komisijas atzinumu par Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtās apliecības atbilstību Eiropas Komisijas noteiktajām vienotajām prasībām.

6. Lēmumu par Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtās apliecības atzīšanu Latvijas Republikā Civilās aviācijas aģentūra pieņem:

6.1. 30 dienu laikā pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas;

6.2. 90 dienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minētā iesnieguma saņemšanas, ja Civilās aviācijas aģentūra nav lūgusi Eiropas Komisijas atzinumu.

7. Civilās aviācijas aģentūra veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi varētu iegūt civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla kvalifikāciju un kārtot kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu Latvijas Republikas valsts vai privātajās mācību iestādēs saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Latvijas Republikas pilsoņi.

8. Civilās aviācijas aģentūra atzīst uz trešās valsts izsniegtas apliecības pamata izsniegtu Eiropas Ekonomikas zonas valsts apliecību, ja apliecības turētājs pēc Eiropas Ekonomikas zonas valsts apliecības saņemšanas ir nolidojis vismaz 500 stundas ar šīs valsts civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi.

9. Ja apliecības atzīšana nav iespējama atbilstoši šo noteikumu 3., 4. un 5.punktam, Civilās aviācijas aģentūra atzīst Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī izsniegtu apliecību, ja tā izsniegta atbilstoši 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju I pielikuma prasībām un ja apliecības turētājs atbilst šo noteikumu pielikumā minētajām prasībām un nokārto nepieciešamo pārbaudi.

10. Civilās aviācijas aģentūra atzīst trešajā valstī izsniegtu apliecību šādā kārtībā:

10.1. ja trešās valsts izsniegtas apliecības turētājs ir noslēdzis darba līgumu ar komersantu, kuram Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegta gaisa kuģa ekspluatanta apliecība, un plāno veikt ar komercdarbību saistītus lidojumus vismaz 12 mēnešus pēc kārtas ar Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi, izsniedz derīguma sertifikātu vai Latvijas Republikas civilās aviācijas personāla apliecību (atbilstoši sākotnējās apliecības kvalifikācijas atzīmēm un derīguma termiņam) pēc apliecības turētāja izvēles. Izsniegtā derīguma sertifikāta vai apliecības termiņš sakrīt ar trešajā valstī izsniegtās apliecības termiņu;

10.2. izsniedz derīguma sertifikātu, ja iesniedzējs vēlas veikt lidojumus ar Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi. Derīguma sertifikātu izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz trešās valsts izsniegtās apliecības derīguma termiņu.

11. Ja Civilās aviācijas aģentūra izsniedz Latvijas Republikas civilās aviācijas personāla apliecību, pamatojoties uz trešās valsts izsniegtu apliecību, to norāda Latvijas Republikas civilās aviācijas personāla apliecībā.

12. Attiecībā uz informāciju, kas iegūta šajos noteikumos minētajā kārtībā, Civilās aviācijas aģentūra ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus par komercnoslēpuma un personas datu aizsardzību.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1991.gada 16.decembra Direktīvas 91/670/EEK par personāla licenču savstarpēju pieņemšanu amata pienākumu pildīšanai civilajā aviācijā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 15.augusta noteikumiem Nr.660
Prasības trešo valstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanai

Nr.
p.k.

Darbības veids/
lidojuma apkalpes personāls

Apliecība/kategorija

Medicīniskā apliecība

Pretendenta vecums (gadi)

Pieredze

Kvalifikācijas pārbaude

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gaisa pārvadājumi FAR25/JAR25* lidmašīnās

     

Kapteinis

Aviolīniju transporta pilota apliecība - lidmašīna (ATPL-A)

Pirmās klases medicīniskā apliecība bez atkāpēm

21-60

1500 nolidojuma stundas, pildot gaisa kuģa kapteiņa pienākumus FAR25/JAR25 lidmašīnās

Teorētisko zināšanu pārbaude**, pārbaude lidojumā vai trenažierī, ieskaitot instrumentālos lidojumus

Otrais pilots

ATPL-A

Pirmās klases medicīniskā apliecība bez atkāpēm

21-60

1500 nolidojuma stundas FAR25/JAR25 lidmašīnās

Teorētisko zināšanu pārbaude

2.

Gaisa pārvadājumi lidmašīnās, kas nav FAR25/JAR25 lidmašīnas

     

Kapteinis

Komercpilota apliecība - lidmašīna (CPL-A) ar instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmi (IR)

Pirmās klases medicīniskā apliecība bez atkāpēm

21-60

1000 nolidojuma stundas kopš instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes saņemšanas, veicot gaisa pārvadājumus, pildot gaisa kuģa kapteiņa pienākumus

Teorētisko zināšanu pārbaude, pārbaude lidojumā vai trenažierī, ieskaitot instrumentālos lidojumus

Otrais pilots

CPL-A ar kvalifikācijas atzīmi (IR)

Pirmās klases medicīniskā apliecība bez atkāpēm

21-60

1000 nolidojuma stundas, veicot gaisa pārvadājumus

Teorētisko zināšanu pārbaude, pārbaude lidojumā vai trenažierī, ieskaitot instrumentālos lidojumus

3.

Speciālie aviācijas darbi - lidmašīna

CPL-A

Pirmās klases medicīniskā apliecība bez atkāpēm

21-60

700 nolidojuma stundas, pildot gaisa kuģa kapteiņa pienākumus lidmašīnās, kas nav FAR25/JAR25 lidmašīnas, ieskaitot 200nolidojuma stundas tādos speciālos darbos, kam tiek lūgts apstiprinājums, tai skaitā 50nolidojuma stundas speciālos darbos pēdējo 12 mēnešu laikā

Teorētisko zināšanu pārbaude, pārbaude lidojumā, veicot attiecīgā profila speciālos aviācijas darbus

4.

Speciālie aviācijas darbi - helikopters

Komercpilota apliecība - helikopters (CPL-H)

Pirmās klases medicīniskā apliecība bez atkāpēm

21-60

700 nolidojuma stundas, pildot gaisa kuģa kapteiņa pienākumus helikopteros, ieskaitot 200nolidojuma stundas tāda veida speciālos darbos, kam tiek lūgts apstiprinājums, tai skaitā 50nolidojuma stundas speciālos darbos pēdējo 12 mēnešu laikā

Teorētisko zināšanu pārbaude, pārbaude lidojumā, veicot attiecīgā profila speciālos aviācijas darbus

5.

Gaisa pārvadājumi vai speciālie aviācijas darbi - helikopters

     

Kapteinis

ATPL-H ar kvalifikācijas atzīmi (IR)

Pirmās klases medicīniskā apliecība bez atkāpēm

21-60

1500 nolidojuma stundas, pildot gaisa kuģa kapteiņa pienākumus lidojumos, kam tiek lūgts apstiprinājums. Ja nepieciešama instrumentālo lidojumu kvalifikācija, jābūt 500 nolidojuma pieredzes stundām kopš instrumentālo lidojumu kvalifikācijas iegūšanas

Teorētisko zināšanu pārbaude, pārbaude lidojumā vai trenažierī, ieskaitot instrumentālos lidojumus

Otrais pilots

CPL-H ar kvalifikācijas atzīmi (IR)

Pirmās klases medicīniskā apliecība bez atkāpēm

21-60

1500 nolidojuma stundas lidojumos, kam tiek lūgts apstiprinājums. Ja nepieciešama instrumentālo lidojumu kvalifikācija, jābūt 500 nolidojuma pieredzes stundām kopš instrumentālo lidojumu kvalifikācijas iegūšanas

Teorētisko zināšanu pārbaude, pārbaude lidojumā vai trenažierī, ieskaitot instrumentālos lidojumus

Piezīmes.

1. *FAR25 lidmašīnas sertificētas atbilstoši Federālajiem Aviācijas Noteikumiem (FAR; ASV). JAR25 lidmašīnas sertificētas atbilstoši JAA izstrādātajiem noteikumiem, kas ir saistoši Eiropas Kopienā.

2. **Teorētisko zināšanu pārbaude, kas atbilst 1994.gada 7.decembra Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju 6.pielikuma prasībām, pēc pretendenta izvēles notiek latviešu vai angļu valodā.

Satiksmes ministrs K.Peters
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 660Pieņemts: 15.08.2006.Stājas spēkā: 08.09.2006.Zaudē spēku: 24.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 07.09.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
143000
08.09.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)