Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.687

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 22.§)
Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas
Izdoti saskaņā ar Sodu reģistra likuma 13.panta pirmo daļu,
15.panta otro daļu, 16.pantu un 17.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izmeklēšanas iestādes, prokuratūras iestādes, tiesas, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts prezidenta Kancelejas Apžēlošanas dienests, iestādes (amatpersonas) vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas privātpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, citas valsts un pašvaldību iestādes (turpmāk - iestāde), kuru rīcībā ir Sodu reģistra veidošanai nepieciešamā informācija, iesniedz Sodu reģistram (turpmāk- reģistrs) un saņem no tā likumā noteiktās ziņas, šo ziņu apjomu un kārtību, kādā reģistrā iekļautās ziņas izsniedz privātpersonām, kā arī zinātnisko un statistisko pētījumu veikšanai.

2. Ziņas reģistrā iekļauj, pamatojoties uz iestādes paziņojumiem, kas tiek aizpildīti saskaņā ar šajos noteikumos apstiprinātām veidlapām, vai ziņas tiek sniegtas tiešsaistes datu pārraides vai automatizētajā datu apmaiņas režīmā.

3. Iestāžu vadītāji nodrošina šajos noteikumos minēto ziņu sniegšanas kārtības ievērošanu, sniedzamo ziņu pilnību un autentiskumu.

4. Paziņojumā norāda datus par vienu fizisko vai juridisko personu vai ziņas par vienu noziedzīgo nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu.

5. Lai nodrošinātu ziņu iekļaušanu reģistrā datu pārraides tiešsaistes režīmā, iestādes un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs slēdz divpusēju līgumu. Līgumā nosaka datu apmaiņas kārtību, datu drošības nosacījumus, pušu saistības, kā arī personas, kurām piešķirta pieeja reģistram datu pārraides tiešsaistes režīmā.

6. Valsts vienotajā datorizētajā reģistrā iekļauj dokumentāri apstiprinātu informāciju.

7. Ziņas reģistrā tiešsaistes režīmā ievada nākamajā darbdienā, iestāžu paziņojumus un tiesu nolēmumus reģistram nosūta triju darbdienu laikā pēc šajos noteikumos norādīto procesuālo darbību veikšanas un reģistrācijas fakta vai nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā.

II. Reģistram sniedzamās ziņas un to apjoms

8. Par reģistrā iekļaujamo fizisko personu sniedz šādas ziņas:

8.1. vārds (vārdi) un uzvārds;

8.2. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums), ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu;

8.3. valstiskā piederība un tās veids;

8.4. deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adrese (ja persona atrodas apcietinājumā - dzīves­vietas adrese pirms apcietināšanas).

9. Izmeklēšanas iestāde sniedz reģistram ziņas par:

9.1. personas aizturēšanu (1.pielikums);

9.2. aizturētās personas atbrīvošanu, nepieņemot lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto (1.pielikums);

9.3. noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto personu (1.pielikums);

9.4. lēmuma atcelšanu par personas atzīšanu par aizdomās turēto (2.pielikums);

9.5. drošības līdzekļa piemērošanu (1.pielikums), grozīšanu vai atcelšanu (2.pielikums);

9.6. krimināllietas (ja tajā ir aizturētā persona vai aizdomās turētā persona) nosūtīšanu pēc piekritības (2.pielikums);

9.7. kriminālprocesu (ja tajos ir aizturētā persona vai aizdomās turētā persona) apvienošanu (sadalīšanu) (2.pielikums);

9.8. kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu (ja tajā ir aizturētā persona vai aizdomās turētā persona) (2.pielikums);

9.9. aizdomās turētās personas meklēšanas uzsākšanu vai meklēšanas pabeigšanu (2.pielikums);

9.10. kriminālprocesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā pēc Krimināllikuma panta vai kriminālprocesa izbeigšanu, materiālus nododot audzinoša vai medi­cīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai) (2.pielikums);

9.11. krimināllietas nosūtīšanu uz prokuratūru personas saukšanai pie kriminālatbildības (2.pielikums).

10. Sniedzot ziņas par personas aizturēšanu (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 18.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

10.1. personas dzimšanas vietu;

10.2. datumu, kad persona tika aizturēta;

10.3. iestādi, kura aizturējusi personu;

10.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

10.5. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

10.6. kriminālprocesa uzsākšanas datumu;

10.7. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta.

11. Sniedzot ziņas par aizturētās personas atbrīvošanu, nepieņemot lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. un 18.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

11.1. personas dzimšanas vietu;

11.2. datumu, kad aizturētā persona tika atbrīvota;

11.3. iestādi, kura atbrīvoja aizturēto personu;

11.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

11.5. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

11.6. kriminālprocesa uzsākšanas datumu;

11.7. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta.

12. Sniedzot ziņas par personas atzīšanu par aizdomās turēto (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13. un 18.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

12.1. personas dzimšanas vietu;

12.2. datumu, kad pieņemts lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

12.3. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

12.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

12.5. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

12.6. kriminālprocesa uzsākšanas datumu;

12.7. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta.

13. Sniedzot ziņas par lēmuma atcelšanu par personas atzīšanu par aizdomās turēto (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

13.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

13.2. datumu, kad atcelts lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto.

14. Sniedzot ziņas par drošības līdzekļa piemērošanu (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14., 15., 16. un 18.punkts), grozīšanu vai atcelšanu (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14. un 15.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

14.1. personas dzimšanas vietu (norāda tikai aizpildot 1.pielikumu);

14.2. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

14.3. kriminālprocesa uzsākšanas datumu (tikai tad, ja piemēro drošības līdzekli);

14.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

14.5. drošības līdzekļa veidu;

14.6. drošības līdzekļa piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datumu;

14.7. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu;

14.8. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

14.9. ieslodzījuma vietu, kurā persona ievietota, ja piemērots apcieti­nājums.

15. Sniedzot ziņas par krimināllietas (ja tajā ir aizturētā persona vai aizdomās turētā persona) nosūtīšanu pēc piekritības (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

15.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

15.2. datumu, kad krimināllieta nosūtīta pēc piekritības;

15.3. valsti vai iestādi, kurai krimināllieta nosūtīta pēc piekritības.

16. Sniedzot ziņas par kriminālprocesu (ja tajos ir aizturētā persona vai aizdomās turētā persona) sadalīšanu (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 16., 17. un 18.punkts) vai apvienošanu (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 19., 20., 21. un 22.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

16.1. kriminālprocesu apvienošanas vai sadalīšanas datumu;

16.2. to krimināllietu numurus, kuras tiek apvienotas;

16.3. tās krimināllietas numuru, no kuras izdalīts atsevišķs krimināl­process;

16.4. krimināllietas numuru pēc kriminālprocesu apvienošanas vai sadalīšanas;

16.5. noziedzīgo nodarījumu juridisko kvalifikāciju kriminālprocesos, kuri tika apvienoti, vai kriminālprocesā, kurš tika sadalīts.

17. Sniedzot ziņas par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 23. un 24.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

17.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

17.2. kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datumu;

17.3. kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas pamatojumu.

18. Sniedzot ziņas par aizdomās turētās personas meklēšanas uzsākšanu vai meklēšanas pabeigšanu (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 25., 26. un 27.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

18.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

18.2. personas meklēšanas uzsākšanas vai pabeigšanas datumu;

18.3. meklēšanas lietas numuru;

18.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju.

19. Sniedzot ziņas par kriminālprocesa izbeigšanu pret personu (arī izbeigšanu daļā pēc Krimināllikuma panta vai kriminālprocesa izbeigšanu, materiālus nododot audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai) (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 28., 29., 30. un 31.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

19.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

19.2. kriminālprocesa izbeigšanas (izbeigšanas daļā pēc Krimināllikuma panta) pret personu datumu;

19.3. Krimināllikuma pantu, daļu un punktu, kurā noteikts noziedzīgā nodarījuma sastāvs, uz kuru attiecībā kriminālprocess tika izbeigts (izbeigts daļā);

19.4. Kriminālprocesa likuma pantu, daļu un punktu, uz kuru pamatojoties kriminālprocess izbeigts;

19.5. iestādi un amatpersonu, kura pieņēma lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu.

20. Sniedzot ziņas par krimināllietas (ja kriminālprocesā ir aizdomās turētā persona) nosūtīšanu prokuroram kriminālvajāšanas uzsākšanai (2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 32., 33. un 34. punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

20.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

20.2. datumu, kad krimināllieta nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai;

20.3. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

20.4. prokuratūras iestādi, kurai krimināllieta nosūtīta.

21. Prokuratūras iestāde sniedz reģistram ziņas par:

21.1. personas aizturēšanu (1.pielikums);

21.2. aizturētās personas atbrīvošanu, nepieņemot lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto (1.pielikums);

21.3. noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto personu (1.pielikums);

21.4. lēmuma atcelšanu par personas atzīšanu par aizdomās turēto (3.pielikums);

21.5. personas saukšanu pie kriminālatbildības (1.pielikums);

21.6. drošības līdzekļa piemērošanu (1.pielikums), grozīšanu vai atcelšanu (3.pielikums);

21.7. krimināllietas (ja tajā ir aizdomās turētā persona) nosūtīšanu pēc piekritības (3.pielikums);

21.8. kriminālprocesu (ja tajos ir aizdomās turētā persona) apvienošanu vai sadalīšanu (3.pielikums);

21.9. krimināllietas nodošanu atpakaļ izmeklēšanas iestādei izmeklēšanas turpināšanai (3.pielikums);

21.10. kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu (3.pielikums);

21.11. apsūdzētā meklēšanas uzsākšanu vai meklēšanas pabeigšanu (3.pielikums);

21.12. kriminālprocesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā pēc Krimināllikuma panta vai kriminālprocesa izbeigšanu, materiālus nododot audzinoša vai medi­cīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai) (3.pielikums);

21.13. kriminālprocesa izbeigšanu, personu nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (3.pielikums);

21.14. kriminālprocesa izbeigšanu, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu (3.pielikums);

21.15. krimināllietas nosūtīšanu tiesai (3.pielikums);

21.16. procesa uzsākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai (4.pielikums);

21.17. procesa virzītāja pieņemtā lēmuma atcelšanu (3.pielikums)

22. Sniedzot ziņas par personas aizturēšanu (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 18.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

22.1. personas dzimšanas vietu;

22.2. personas aizturēšanas datumu;

22.3. iestādi, kura aizturējusi personu;

22.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

22.5. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā:

22.6. kriminālprocesa uzsākšanas datumu;

22.7. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta.

23. Sniedzot ziņas par aizturētās personas atbrīvošanu, nepieņemot lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. un 18. punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

23.1. personas dzimšanas vietu;

23.2. aizturētās personas atbrīvošanas datumu;

23.3. iestādi, kura atbrīvoja aizturēto personu;

23.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

23.5. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

23.6. kriminālprocesa uzsākšanas datumu;

23.7. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta.

24. Sniedzot ziņas par personas atzīšanu par aizdomās turēto (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13. un 18.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

24.1. personas dzimšanas vietu;

24.2. datumu, kad pieņemts lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

24.3. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

24.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

24.5. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

24.6. kriminālprocesa uzsākšanas datumu;

24.7. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta.

25. Sniedzot ziņas par lēmuma atcelšanu par personas atzīšanu par aizdomās turēto (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 12.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

25.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

25.2. datumu, kad atcelts lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto.

26. Sniedzot ziņas par personas saukšanu pie kriminālatbildības (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 17. un 18.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

26.1. personas dzimšanas vietu;

26.2. datumu, kad persona saukta pie kriminālatbildības;

26.3. iestādi, kura personu saukusi pie kriminālatbildības;

26.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

26.5. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

26.6. kriminālprocesa uzsākšanas datumu.

27. Sniedzot ziņas par drošības līdzekļa piemērošanu (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14., 15., 16. un 18.punkts), grozīšanu vai atcelšanu (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 13., 14., 15., 16. un 17.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

27.1. personas dzimšanas vietu (norāda tikai aizpildot 1.pielikumu);

27.2. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

27.3. kriminālprocesa uzsākšanas datumu (tikai tad, ja piemēro drošības līdzekli);

27.4. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

27.5. drošības līdzekļa veidu;

27.6. drošības līdzekļa piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datumu;

27.7. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu;

27.8. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

27.9. ieslodzījuma vietu, kurā persona ievietota, ja piemērots apcietinā­jums.

28. Sniedzot ziņas par krimināllietas nodošanu atpakaļ izmeklēšanas iestādei izmeklēšanas turpināšanai (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

28.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

28.2. datumu, kad krimināllieta nodota atpakaļ izmeklēšanas iestādei izmeklēšanas turpināšanai;

28.3. iestādi, kurai krimināllieta nodota izmeklēšanas turpināšanai.

29. Sniedzot ziņas par krimināllietas nosūtīšanu pēc piekritības (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. un 11.punkts), papildus šo noteikumu 9.punktā minētajai informācijai norāda:

29.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

29.2. datumu, kad krimināllieta nosūtīta pēc piekritības;

29.3. valsti vai iestādi, kurai krimināllieta nosūtīta pēc piekritības.

30. Sniedzot ziņas par kriminālprocesa (ja tajā ir aizdomās turētā persona) sadalī­šanu (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 18., 19. un 20.punkts) vai apvienošanu (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 21., 22., 23. un 24.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

30.1. kriminālprocesu apvienošanas vai sadalīšanas datumu;

30.2. to krimināllietu numurus, kuras tiek apvienotas;

30.3. tās krimināllietas numuru, no kuras izdalīts atsevišķs krimināl­process;

30.4. krimināllietas numuru pēc kriminālprocesu apvienošanas vai sadalīšanas;

30.5. noziedzīgo nodarījumu juridisko kvalifikāciju kriminālprocesos, kuri tika apvienoti, vai kriminālprocesā, kurš tika sadalīts.

31. Sniedzot ziņas par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 25. un 26.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

31.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

31.2. kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datumu;

31.3. kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas pamatojumu.

32. Sniedzot ziņas par personas meklēšanas uzsākšanu vai meklēšanas pabeigšanu (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 27., 28. un 29.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

32.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

32.2. personas meklēšanas izsludināšanas vai izbeigšanas datumu;

32.3. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

32.4. iestādi, kurai lēmums par meklēšanas izsludināšanu nosūtīts izpildei.

33. Sniedzot ziņas par krimināllietas izbeigšanu (arī izbeigšanu daļā pēc Krimināllikuma panta vai kriminālprocesa izbeigšanu, materiālus nododot audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai) (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 33., 34., 35. un 39.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

33.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

33.2. Krimināllikuma pantu, daļu un punktu, kurā noteikts noziedzīgā nodarījuma sastāvs, uz kuru attiecībā kriminālprocess tika izbeigts (izbeigts daļā);

33.3. kriminālprocesa izbeigšanas datumu;

33.4. Kriminālprocesa likuma pantu, daļu un punktu, uz kuru pamatojoties kriminālprocess tika izbeigts;

33.5. iestādi un amatpersonu, kura izbeigusi kriminālprocesu.

34. Sniedzot ziņas par krimināllietas izbeigšanu, personu nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 33., 35., 36., 37, 38., 39. un 40.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

34.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

34.2. datumu, kad kriminālprocess izbeigts, personu nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

34.3. Kriminālprocesa likuma pantu, daļu un punktu, uz kuru pamatojoties kriminālprocess izbeigts, personu nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

34.4. pārbaudes laika ilgumu;

34.5. uzlikto pienākumu;

34.6. iestādi, kurai uzdots kontrolēt uzliktā pienākuma izpildi;

34.7. iestādi (amatpersonu), kura izbeidza kriminālprocesu, personu nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

34.8. datumu, kad izpildīti nosacījumi un lēmums stājies spēkā pilnā apjomā.

35. Sniedzot ziņas par kriminālprocesa izbeigšanu, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 41., 42., 43., 44. un 45.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

35.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

35.2. datumu, kad kriminālprocess izbeigts, piemērojot prokurora priekš­rakstu par sodu;

35.3. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

35.4. piemēroto soda veidu un mēru;

35.5. priekšrakstā noteiktā soda izpildes datumu.

36. Sniedzot ziņas par krimināllietas nosūtīšanu tiesai (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 46., 47. un 48.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

36.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

36.2. datumu, kad krimināllieta nosūtīta tiesai;

36.3. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

36.4. tiesu, kurai nosūtīta krimināllieta.

37. Sniedzot ziņas par procesa uzsākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai personai (4.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punkts), norāda:

37.1. juridiskās personas nosaukumu;

37.2. juridiskās personas juridisko adresi;

37.3. juridiskās personas reģistrācijas numuru;

37.4. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

37.5. kriminālprocesa uzsākšanas datumu;

37.6. Krimināllikuma pantu, daļu un punktu, pēc kura fiziskā persona par juridiskās personas interesēs izdarītu noziedzīgu nodarījumu notiesāta un juridiskajai personai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

37.7. datumu, kad krimināllieta nosūtīta tiesai, lai piemērotu piespiedu ietekmēšanas līdzekli juridiskajai personai;

37.8. tiesu, kurai krimināllieta nosūtīta piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai.

38. Sniedzot ziņas par procesa virzītāja pieņemtā lēmuma atcelšanu (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 30., 31. un 32.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

38.1. datumu, kad atcelts procesa virzītāja pieņemtais lēmums;

38.2. atceltā lēmuma veidu;

38.3. prokurora pieņemto lēmumu kriminālprocesā.

39. Ieslodzījuma vieta sniedz reģistram ziņas par:

39.1. personas ievietošanu ieslodzījuma vietā (1.pielikums);

39.2. personu, kura notiesāta ar brīvības atņemšanu (5.pielikums);

39.3. ieslodzījuma vietā ievietotās personas pārvietošanu uz citu ieslodzījuma vietu (Latvijā- tā ieslodzījuma vieta, uz kuru persona pārvietota, ārpus Latvijas- tā ieslodzījuma vieta, no kuras persona tika pārvietota) (6.pielikums);

39.4. ieslodzījuma vietā ievietotās personas bēgšanu (5.pielikums);

39.5. ieslodzījuma vietā ievietotās personas datu maiņu (5.pielikums);

39.6. ieslodzījuma vietā ievietotās personas atbrīvošanu (5.pielikums);

39.7. ieslodzījuma vietā ievietotās personas nāvi (5.pielikums).

40. Sniedzot ziņas par personas ievietošanu ieslodzījuma vietā (1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 14., 15., 17. un 18.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

40.1. personas dzimšanas vietu;

40.2. personas aizturēšanas datumu;

40.3. drošības līdzekļa (apcietinājuma) piemērošanas datumu;

40.4. datumu, kad persona saukta pie kriminālatbildības (ja personai jau celta apsūdzība);

40.5. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu;

40.6. tās krimināllietas numuru pirms­tiesas kriminālprocesā, kurā pie­ņemts lēmums par apcietinājuma piemērošanu;

40.7. noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

40.8. iestādi, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta.

41. Sniedzot ziņas par personu, kura notiesāta ar brīvības atņemšanu (5.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informā­cijai norāda:

41.1. drošības līdzekļa (apcietinājuma) piemērošanas datumu;

41.2. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu;

41.3. tās krimināllietas numuru pirms­tiesas kriminālprocesā, kurā pie­ņemts lēmums par apcietinājuma piemērošanu;

41.4. datumu, kad pasludināts nolēmums, kas stājies likumīgā spēkā;

41.5. tiesu, kura pasludinājusi likumīgā spēkā stājušos nolēmumu krimi­nālprocesā;

41.6. Krimināllikuma pantu, daļu un punktu, pēc kura persona notiesāta;

41.7. piespriestā soda veidu un mēru;

41.8. tiesas uzliktos pienākumus;

41.9. datumu, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā;

41.10. ieslodzījuma vietu, kurā persona sāk izciest sodu;

41.11. datumu, kad persona ievietota ieslodzījuma vietā;

41.12. ieslodzījuma vietu, no kuras persona atvesta;

41.13. ziņas par sprieduma grozīšanu.

42. Sniedzot ziņas par ieslodzījuma vietā ievietotās personas pārvietošanu uz citu ieslodzījuma vietu (6.pielikums), norāda:

42.1. personas vārdu (vārdus) un uzvārdu;

42.2. personas kodu (ja tāda nav - dzimšanas datumu), ārzemniekiem papildus norāda dzimšanas datumu;

42.3. krimināllietas numuru;

42.4. datumu, kad ieslodzījuma vietā ievietotā persona pārvietota;

42.5. ieslodzījuma vietu, no kuras persona pārvietota;

42.6. ieslodzījuma vietu, uz kuru persona pārvietota.

43. Sniedzot ziņas par ieslodzījuma vietā ievietotās personas bēgšanu (5.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 26., 27. un 28.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

43.1. datumu, kad persona aizbēgusi;

43.2. ieslodzījuma vietu, no kuras persona aizbēgusi;

43.3. datumu, kad uzsākta vai pabeigta personas meklēšana.

44. Sniedzot ziņas par ieslodzījuma vietā ievietotās personas datu maiņu (5.pielikuma 1., 2, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

44.1. datumu, kad notikusi personas koda, vārda (vārdu) vai uzvārda maiņa;

44.2. personas kodu, vārdu (vārdus) vai uzvārdu pēc maiņas;

44.3. ieslodzījuma vietu, kurā persona atrodas.

45. Sniedzot ziņas par ieslodzījuma vietā ievietotās personas atbrīvošanu (5.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 35.punkts), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

45.1. krimināllietas numuru pirmstiesas kriminālprocesā;

45.2. ieslodzījuma vietā ievietotās personas atbrīvošanas datumu;

45.3. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par personas atbrīvošanu;

45.4. datumu, kad pieņemts lēmums par personas atbrīvošanu;

45.5. lēmuma par personas atbrīvošanu pamatojumu;

45.6. neizciestā soda termiņu un tiesas uzliktos pienākumus;

45.7. ieslodzījuma vietu, no kuras persona atbrīvota;

45.8. apdzīvoto vietu, uz kuru persona izvēlējusies doties pēc atbrī­vošanas.

46. Sniedzot ziņas par ieslodzījuma vietā ievietotās personas nāvi (5.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 36.punkts ), papildus šo noteikumu 8.punktā minētajai informācijai norāda:

46.1. personas miršanas datumu;

46.2. ieslodzījuma vietu, kurā persona mirusi.

47. Tiesa nosūta reģistram:

47.1. nolēmuma (ievaddaļas un rezolutīvās daļas) kopiju par:

47.1.1. kriminālprocesa uzsākšanu privātās apsūdzības lietās;

47.1.2. krimināllietas nosūtīšanu prokuratūrai papildu izmeklēšanai;

47.1.3. drošības līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu;

47.1.4. krimināllietas nosūtīšanu pēc piekritības;

47.1.5. piespiedu līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai;

47.1.6. kriminālprocesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā pēc Krimināllikuma panta) pret personu;

47.1.7. krimināllietas iztiesāšanas apturēšanu vai atjaunošanu;

47.1.8. apsūdzētās personas izsludināšanu meklēšanā;

47.1.9. kriminālprocesu apvienošanu vai sadalīšanu;

47.1.10. kriminālprocesa (sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu) vai administratīvās lietas izskatīšanas rezultātiem;

47.1.11. juridiskai personai piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

47.1.12. piespriestā soda atcelšanu, grozīšanu vai pagarināšanu;

47.1.13. tiesas uzlikto pienākumu daļēju vai pilnīgu atcelšanu;

47.1.14. audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu;

47.1.15. sodāmības noņemšanu;

47.1.16. lēmuma pārsūdzēšanu administratīvā pārkāpuma lietā;

47.2. ziņas par nolēmumu izpildi.

48. Valsts prezidenta Kancelejas Apžēlošanas dienests paziņo reģistram par notiesātās personas apžēlošanas faktu un norāda:

48.1. personas vārdu (vārdus) un uzvārdu;

48.2. personas kodu (ja tāda nav - dzimšanas datumu), ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu;

48.3. valstisko piederību un tās veidu;

48.4. deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adresi;

48.5. tiesas nolēmuma pasludināšanas datumu;

48.6. tiesu, kura personu notiesājusi;

48.7. piespriestā soda veidu un mēru;

48.8. nolēmuma spēkā stāšanās datumu;

48.9. datumu, kad pieņemts lēmums par personas apžēlošanu;

48.10. jaunā soda veidu un mēru;

48.11. neizciestā soda apmēru.

49. Iestāde, kura reģistrē (sastāda) administratīvā pārkāpuma protokolu, sniedz reģistram ziņas par fiziskās vai juridiskās personas administratīvo pārkāpumu (7.pielikums). Iestāde, kura izskata administratīvā pārkāpuma lietu, sniedz reģistram ziņas par piemēroto administratīvo sodu (8.pielikums), norādot:

49.1. personas vārdu (vārdus) un uzvārdu vai juridiskās personas no­saukumu;

49.2. personas kodu (ja tāda nav - dzimšanas datumu), ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu vai juridiskās personas reģistrācijas numuru;

49.3. personas valstisko piederību un tās veidu;

49.4. deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

49.5. administratīvā pārkāpuma lietas numuru;

49.6. administratīvā pārkāpuma protokola numuru (kvīts numuru) un sastādīšanas datumu (kvīts izrakstīšanas datumu);

49.7. iestādi (amatpersonu), kura sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolu (izrakstījusi kvīti), kā arī attiecīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

49.8. administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datumu, laiku (ja zināms) (ilgstošiem pārkāpumiem nav jānorāda) un vietu (objektu un adresi);

49.9. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru par pārkāpumiem ceļu satiksmē;

49.10. iestādi (amatpersonu), kura piemērojusi sodu;

49.11. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pantu, daļu un punktu, kurā ir noteikts pārkāpums;

49.12. datumu, kad lieta nosūtīta izskatīšanai;

49.13. iestādi, kurai lieta nosūtīta izskatīšanai;

49.14. datumu, kad pieņemts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu, un lēmuma numuru;

49.15. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī attiecīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

49.16. piemēroto soda veidu un mēru;

49.17. atlīdzināmā mantiskā zaudējuma apmēru;

49.18. soda izciešanas (izpildes) datumu;

49.19. lēmuma apstrīdēšanas datumu;

49.20. iestādi, kura pieņēmusi lēmumu par apstrīdēšanu.

49.1 Ja personai veikta pārbaude alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai un tajā konstatēta šo vielu klātbūtne organismā, pēc administratīvā protokola sastādīšanas Sodu reģistram tiešsaistē sniedz šādas ziņas par minēto pārbaudi:

49.1 1. pārbaudes veids;

49.1 2. personas pārbaudes protokola numurs;

49.1 3. personas pārbaudes protokola sastādīšanas datums;

49.1 4. tās iestādes nosaukums, kura veica pārbaudi;

49.1 5. personas stāvoklis (pārbaudes rezultāts vai medicīniskās pārbaudes atzinums);

49.1 6. konstatētais promiļu daudzums izelpā un bioloģiskajās vidēs;

49.1 7. veiktās pārbaudes izdevumu apmērs – summa latos.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr.568 redakcijā)

49.2 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, izmantojot no Valsts kases iegūto informāciju par valsts budžetā iemaksātajiem naudas sodiem, papildina šo noteikumu 49.1 punktā minētās ziņas ar šādiem datiem:

49.2 1. maksājuma summa un datums;

49.2 2. maksātāja rekvizīti un maksājuma pamatojums, ko maksātājs norādījis maksājuma mērķī.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr.568 redakcijā)

50. Valsts un pašvaldību iestādes sniedz reģistram ziņas par personai piespriestā soda izciešanu (izpildi), norādot:

50.1. personas vārdu (vārdus) un uzvārdu;

50.2. personas kodu (ja tāda nav- dzimšanas datumu), ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu;

50.3. valstisko piederību un tās veidu;

50.4. deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adresi;

50.5. administratīvā pārkāpuma protokola numuru;

50.6. iestādi, kura pieņēmusi attiecīgo lēmumu;

50.7. piespriestā soda veidu un mēru;

50.8. soda izciešanas (izpildes) datumu.

51. Uzņēmumu reģistrs sniedz ziņas par reģistrā iekļautās juridiskās personas, kurai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, likvidāciju, norādot:

51.1. nosaukumu;

51.2. reģistrācijas adresi;

51.3. reģistrācijas numuru;

51.4. reģistrācijas datumu;

51.5. likvidācijas datumu;

51.6. likvidācijas iemeslu.

52. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz reģistram ziņas par:

52.1. reģistrā iekļauto personu datu maiņu, norādot:

52.1.2. vārdu (vārdus) un uzvārdu:

52.1.3. personas kodu;

52.1.4. valstisko piederību un tās veidu;

52.1.5. deklarētās dzīvesvietas adresi;

52.1.6. personas koda, vārda (vārdu) vai uzvārda maiņas datumu;

52.1.7. personas kodu, vārdu (vārdus) un uzvārdu pēc maiņas;

52.2. reģistrā iekļauto personu nāvi, norādot:

52.2.1. personas vārdu (vārdus) un uzvārdu;

52.2.2. personas kodu;

52.2.3. datumu, kad persona mirusi vai tiesa izsludinājusi personu par mirušu.

53. Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde sniedz reģistram ziņas, ja, identificējot personu pēc pirkstu nospiedumiem, konstatēts, ka reģistrā iekļautā persona nosaukusi sevi par citu personu, un norāda:

53.1. vārdu (vārdus) un uzvārdu, kādu persona nosaukusi;

53.2. personas patieso vārdu (vārdus) un uzvārdu;

53.3. personas kodu (ja tāda nav - dzimšanas datumu), kādu persona nosaukusi;

53.4. patieso personas kodu (ja tāda nav - dzimšanas datumu), ārzem­niekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu.

III. Reģistrā esošo ziņu sniegšana

54. Reģistrā iekļautās ziņas sniedz:

54.1. izmantojot datu pārraidi tiešsaistes režīmā vai izmantojot citus elektroniskos sakaru līdzekļus, ja ziņu saņēmējs tiek identificēts;

54.2. papīra formātā (piemēram, vēstule, izziņa).

55. Reģistrā iekļautās ziņas, izmantojot datu pārraides tiešsaistes režīmu vai citus elektroniskos sakaru līdzekļus, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sniedz pēc starpresoru vienošanās vai līguma noslēgšanas ar ziņu saņēmēju.

(MK 07.08.2007. noteikumu Nr.531 redakcijā)

55.1 Reģistrā iekļautās ziņas, izmantojot datu pārraides tiešsaistes režīmu vai citus elektroniskos sakaru līdzekļus, ārvalstu iestādēm sniedz starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 15.01.2008. noteikumu Nr.14 redakcijā)

55.2 Reģistrā iekļautās ziņas par personas sodāmību kopā ar aktuālo sodāmību sarakstu sniedz Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajai citas dalībvalsts kompetentajai iestādei (turpmāk - Eiropas Savienības dalībvalsts centrālā iestāde), lai veiktu tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no attiecīgās dalībvalsts sodāmības reģistra:

55.2 1. nekavējoties, ja attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgais ir sodīts Latvijas Republikā;

55.2 2. 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma saņem­šanas, ja informāciju pieprasa valsts institūciju vajadzībām;

55.2 3. 20 darbdienu laikā pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma saņem­šanas, ja informāciju par sevi pieprasa fiziskā persona;

55.2 4. 10 darbdienu laikā pēc nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas no attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes, ja šo noteikumu 55.2 2. un 55.2 3.apakšpunktā minētajā pieprasījumā ietvertā informācija bija nepietiekama, lai identificētu personu.

(MK 15.01.2008. noteikumu Nr.14 redakcijā)

56. Pieprasījumus reģistrē, norādot valsts un pašvaldību iestādes nosaukumu vai Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes nosaukumu, amatpersonas amatu, pieprasītāja vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu, datus par pieprasīto informāciju, un glabā piecus gadus no to reģistrācijas dienas.

(Grozīts ar MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.14)

57. Pieprasījumos par ziņu sniegšanu norāda:

57.1. valsts un pašvaldību iestādes nosaukumu vai Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes nosaukumu, amatpersonas amatu, ziņu pieprasītāja vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosau­kumu, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu;

57.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru;

57.3. pieprasītāja dzīvesvietu vai juridiskās personas adresi;

57.4. tās personas datus, par kuru vēlas saņemt ziņas:

57.4.1. par fizisku personu:

57.4.1.1. personas kodu (ja tāda nav - dzimšanas datumu);

57.4.1.2. vārdu;

57.4.1.3. uzvārdu;

57.4.1.4. dzimšanas vietu;

57.4.1.5. dzīvesvietu;

57.4.1.6. valstisko piederību, ja tā ir zināma;

57.4.1.7. Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā ir pārbaudāmas ziņas par personas sodāmību, ja informāciju pieprasa saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem;

57.4.2. par juridisku personu:

57.4.2.1. nosaukumu;

57.4.2.2. reģistrācijas numuru;

57.4.2.3. juridisko adresi;

57.5. ziņu nepieciešamības pamatojumu;

57.6. nepieciešamo ziņu apjomu;

57.7. ziņu izmantošanas mērķi.

(Grozīts ar MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.14)

58. Saskaņā ar Sodu reģistra likumu fiziskā persona izziņu par to, ka tā ir sodīta vai nav sodīta, no aktuālās un arhīva datu bāzes var saņemt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

58.1. vārdu (vārdus) un uzvārdu, apliecinot to ar personu apliecinošu dokumentu;

58.2. personas kodu (ja tāda nav - dzimšanas datumu), apliecinot to ar personu apliecinošu dokumentu;

58.3. ja persona mainījusi personas kodu, vārdu (vārdus) vai uzvārdu, norāda arī iepriekšējo personas kodu, vārdu (vārdus) vai uzvārdu;

58.4. personas dzīvesvietu;

58.5. nepieciešamo ziņu apjomu;

58.6. kādam nolūkam ziņas ir nepieciešamas (ja attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā ir nepieciešama iesniedzējam);

58.7. valsti un iestādi, kurā ziņas tiks iesniegtas (ja attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā ir nepieciešama iesniedzējam);

58.8. izziņas saņemšanas veidu (personīgi, ierakstītā vēstulē, elektro­niski, Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārzemēs).

(Grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.531)

58.1 Fiziskā persona ziņas par savu sodāmību Eiropas Savienības dalībvalstīs var saņemt no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

58.1 1. personas kodu (ja tāda nav - dzimšanas datumu);

58.1 2. vārdu (vārdus);

58.1 3. uzvārdu;

58.1 4. dzīvesvietu;

58.1 5. valstisko piederību;

58.1 6. Eiropas Savienības dalībvalsti, no kuras persona vēlas saņemt ziņas par savu sodāmību.

(MK 15.01.2008. noteikumu Nr.14 redakcijā)

59. Saskaņā ar Sodu reģistra likumu izziņu par juridiskai personai piemērotajiem administratīvajiem sodiem un piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem var saņemt, iesniedzot pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

59.1. juridiskās personas nosaukumu;

59.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru;

59.3. juridiskās personas juridisko adresi;

59.4. nepieciešamo ziņu apjomu;

59.5. kādam nolūkam ziņas ir nepieciešamas (ja attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā ir nepieciešama iesniedzējam);

59.6. valsti un iestādi, kurā ziņas tiks iesniegtas (ja attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā ir nepieciešama iesniedzējam);

59.7. izziņas saņemšanas veidu (personīgi, ierakstītā vēstulē, elektro­niski, Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārzemēs).

(Grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.531)

59.1 Izziņu par juridiskai personai piemērotajiem administratīvajiem sodiem un piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem ir tiesības saņemt juridiskās personas pārstāvim, uzrādot pilnvarojumu:

59.1 1. personīgi, ierodoties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā;

59.1 2. ierakstītā vēstulē, ja izziņas saņēmējs atrodas Latvijā;

59.1 3. Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārzemēs;

59.1 4. elektroniskā dokumenta veidā.

(MK 07.08.2007. noteikumu Nr.531 redakcijā)

60. Fiziskai personai ir tiesības saņemt izziņu par sevi, ja, saņemot izziņu, tiek nodrošināta izziņas saņēmēja identitātes pārbaude normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izziņu var saņemt:

60.1. personīgi, ierodoties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā;

60.2. ar izziņas saņēmēja pilnvarotas personas starpniecību, ja tā uzrāda notariāli apliecinātu pilnvaru;

60.3. ierakstītā vēstulē, ja izziņas saņēmējs atrodas Latvijā;

60.4. Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārzemēs;

60.5. elektroniskā dokumenta veidā.

(MK 07.08.2007. noteikumu Nr.531 redakcijā)

60.1 Izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu, fiziska persona, autentificējoties un apliecinot savu identitāti ar portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem, var bez maksas elektroniski saņemt par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem un aizbildnībā vai aizgādnībā esošajām personām informāciju par administratīvajiem sodiem un par izdevumiem, kas saistīti ar personai veiktajām pārbaudēm alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai, kā arī par to samaksu.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr.568 redakcijā)

61. Ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tās vietā pieprasījumu iesniedz un ziņas no reģistra saņem personas vecāki vai aizbildņi (par aizgādnībā esošo personu - tās aizgādņi).

62. Ziņas, kuras paredzēts izmantot zinātniskajiem vai statistiskajiem pētījumiem, no reģistra var saņemt persona, kura veic attiecīgo pētījumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

62.1. zinātniskā pētījuma veicēju:

62.1.1. vārds;

62.1.2. uzvārds;

62.1.3. personas kods;

62.2. zinātniskā pētījuma tēmu;

62.3. sniedzamo ziņu raksturu un apjomu;

62.4. zinātniskā pētījuma mērķi (vai ziņu sniegšanas pamatojumu).

63. Reģistra sniedzamo ziņu apjomu personām, kurām saskaņā ar Sodu reģistra likumu ir tiesības saņemt ziņas no reģistra, nosaka šo personu darbību un kompetenci reglamentējošie normatīvie akti un ziņu pieprasītāja tiesību apjoms.

64. Izsniegto izziņu kopijas reģistrā glabā piecus gadus no izziņas izsniegšanas dienas.

65. Par saņemtajā informācijā konstatētajām neprecizitātēm ziņu saņēmējs reģistru informē rakstiski, iesniedzot dokumentu, kas apstiprina ziņu labošanas pamatu.

IV. Noslēguma jautājums

66. Līdz ziņu nosūtīšanai reģistram tiešsaistes datu pārraides vai automatizētajā datu apmaiņas režīmā tiesa nosūta tiesas nolēmuma ievaddaļas un rezultatīvās daļas kopijas.

67. Līdz 2007.gada 1.septembrim ziņu sniegšanai reģistram atļauts izmantot iepriekšējā parauga veidlapas.

(MK 07.08.2007. noteikumu Nr.531 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.687

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.531)

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.687

(Pielikums MK 07.08.2007. noteikumu Nr.531 redakcijā)

Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.687

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.531)

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.687

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.531)

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.687

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.531)

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.687

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.531)

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.687

(Pielikums MK 19.07.2011. noteikumu Nr.568 redakcijā)

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.687

(Pielikums MK 19.07.2011. noteikumu Nr.568 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 687Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 31.08.2006.Zaudē spēku: 01.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 30.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
142521
{"selected":{"value":"22.07.2011","content":"<font class='s-1'>22.07.2011.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.07.2011","iso_value":"2011\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2011.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2008","iso_value":"2008\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2008.-21.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2007","iso_value":"2007\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2007.-18.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2006","iso_value":"2006\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2006.-10.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.07.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)