Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.671

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 10.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu
un likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras materiālajiem mēriem, kuri paredzēti garuma mērīšanai un dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā, pirms materiālie mēri tiek ievietoti iekšējā tirgū, kā arī nodoti lietošanā.

2. Vienu atbilstības deklarācijas kopiju var izdot visai materiālo mēru partijai.

3. Šo noteikumu izpratnē:

3.1. materiālie garuma mēri - mēri ar iedaļu atzīmēm. Attālums starp atzīmēm ir dots garuma vienībās;

3.2. dzērienu pasniegšanas mērtrauks - tilpuma mērs (piemēram, dzeramglāzes vai kausa veidā), kas paredzēts konkrēta tilpuma noteikšanai, pārdodot tūlītējai lietošanai šķidrumu, kas nav farmācijas produkts;

3.3. svītras mērtrauks - dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā paredzēts tilpuma mērs ar svītru, kas nozīmē nominālo ietilpību;

3.4. mērtrauks "līdz augšējai malai" - dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā paredzēts tilpuma mērs, kura iekšējais tilpums ir vienāds ar nominālo ietilpību;

3.5. dzērienu pārliešanas mērtrauks - dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā paredzēts tilpuma mērs, no kura šķidrumu paredzēts pārliet pirms tā patēriņa;

3.6. ietilpība - iekšējais tilpums mērtraukam "līdz augšējai malai" vai iekšējais tilpums līdz uzpildes atzīmei svītras mērtraukam.

4. Būtiskās prasības materiālajiem mēriem noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. Īpašās prasības materiālajiem mēriem noteiktas šo noteikumu pielikumā.

5. Materiālie mēri atbilst šo noteikumu un normatīvā akta par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem prasībām.

6. Ražotājs var izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras materiālajiem garuma mēriem no šādiem moduļiem: F1 vai D1, vai B + D, vai H, vai G, kas noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

7. Ražotājs var izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras mērtraukiem dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā no šādiem moduļiem: A2, F1, D1, E1, B + E, B + D vai H, kas noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

8. Materiālos mērus, kuriem tipa apstiprinājums izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts ievietot tirgū un materiālos mērus, kuriem veikta pirmreizējā verificēšana, atļauts nodot lietošanā līdz to tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām, bet, ja tas nav noteikts, - līdz 2016.gada 30.oktobrim.

9. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.oktobri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/32/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.671
Īpašas metroloģiskās prasības

I. Materiālie garuma mēri

1. Mērlentēm, kuras ir 5m garas un garākas par 5 m, maksimālo pieļaujamo kļūdu (turpmāk - MPK) nosaka, kad tām ir pielikts 50 ņūtonu vilces spēks vai citas spēka vērtības, kuras nosaka ražotājs. Ražotāja noteiktā spēka vērtība ir atzīmēta uz lentes. No cieta vai puscieta materiāla izgatavotiem mēriem MPK noteikšanai nav nepieciešama vilces spēka pielikšana.

2. References temperatūra ir 20°C, ja ražotājs uz mērīšanas līdzekļa nav norādījis citu vērtību.

3. MPK ar pozitīvu vai negatīvu zīmi nosaka milimetros starp divām iedaļu atzīmēm (a + bL), kuras nav viena otrai blakus:

3.1.  L - garums, kas jānoapaļo līdz nākamajai pilna metra atzīmei;

3.2.  a un b vērtības ir noteiktas šī pielikuma 1.tabulā.

4.  Ja mērlentes beigu iedaļa norobežota ar virsmu, jebkuram attālumam, kas sākas šajā vietā, MPK palielinās par šī pielikuma 1.tabulā norādīto vērtību c.

1.tabula

Precizitātes klase

a (mm)

b

c (mm)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III

0,6

0,4

0,3

D - īpaša klase iegremdējamām mērlentēm(1) < 30 m(2)

1,5

nulle

nulle

S - īpaša klase uz tvertnes nostiprināmām mērlentēm. Katrai 30 m garai mērlentei, kad tā ir atbalstīta pret līdzenu virsmu

1,5

nulle

nulle

(1) Attiecināms uz mērlentēm ar svaru.
(2) Ja mērlentes nominālais garums pārsniedz 30 m, papildus MPK 0,75mm ir pieskaitāma katriem mērlentes garuma 30 m.

5. Var būt I un II klases iegremdējamās lentes. Ja pēc formulas aprēķinātā vērtība ir mazāka par 0,6 mm, katram attālumam starp divām skalas atzīmēm, no kurām viena ir uz atsvara un otra ir uz skalas, MPK ir ± 0,6 mm.

6. MPK attālumam starp divām secīgām iedaļas atzīmēm un maksimālā pieļaujamā starpība starp divām secīgām iedaļas vērtībām ir noteikta šī pielikuma 2.tabulā.

2.tabula

Iedaļas i intervāls

MPK vai starpība milimetros atbilstoši precizitātes klasei

I

II

III

i < 1 mm

0,1

0,2

0,3

1 mm < i < 1 cm

0,2

0,4

0,6

7. Salokāmā lineāla tipa mērīšanas līdzekļa savienojumiem jābūt tādiem, kas neizraisa kļūdas papildus minētajām, un tās nedrīkst būt lielākas par 0,3 mm II klasei un 0,5 mm III klasei.

8. Materiālos mērus izgatavo no tādiem materiāliem, kuru garumu novirzes, izmainoties temperatūrai par ± 8°C no references temperatūras, nepārsniedz MPK. Šis nosacījums neattiecas uz S un D klases mērlentēm, kurām ražotājs nolasījumiem, kur tas ir nepieciešams, paredz termiskās izplešanās korekcijas.

9.  No materiāla, kura izmēri var mainīties atkarībā no relatīvā mitruma diapazona, var būt izgatavoti tikai II vai III klases mēri.

10. Nominālo vērtību norāda uz garuma mēra. Milimetru skalai numurē katru centimetru, bet mēriem, kuru iedaļas vērtība ir lielāka par 2 cm, numurē visas skalas atzīmes.

II. Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā

11. Noteiktie ekspluatācijas nosacījumi mērtraukiem dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā:

11.1. temperatūra - references temperatūra tilpuma mērīšanai ir 20°C;

11.2. pareizs novietojums - brīvi novietots uz horizontālas virsmas.

12.  MPK noteikta šī pielikuma 3.tabulā.

3.tabula

Dzērienu pārliešanas mērtrauks

Svītras mērtrauks

Mērtrauks "līdz augšējai malai"

< 100 ml

± 2 ml

- 0
+ 4 ml

> 100 ml

± 3 %

- 0
+ 6 %

Dzērienu pasniegšanas mērtrauks

  

< 200 ml

± 5 %

- 0
+ 10 %

> 200 ml

± 5 ml + 2,5 %

- 0
+ 10 ml + 5 %

13. Dzērienu pasniegšanas mērtrauki ir izgatavoti no materiāla, kas ir pietiekami stingrs un labi saglabā formu, lai nodrošinātu tilpumu MPK robežās.

14. Dzērienu pārliešanas mērtrauki ir konstruēti tā, lai:

14.1. tilpuma izmaiņa, kas ir vienāda ar MPK, izraisa līmeņa izmaiņu vismaz par 2 mm no svītras atzīmes vai - piepildītam mērtraukam - no tā augšējās malas;

14.2. mērāmā šķidruma pilna izliešana netiek traucēta.

15. Tilpuma mēram noteiktā nominālā ietilpība ir skaidri un neizdzēšami norādīta uz mērtrauka.

16. Dzērienu pasniegšanas mērtrauki var būt marķēti (līdz trijām atzīmēm). Atzīmes nepārprotami norāda uz atšķirīgiem tilpumiem tā, lai neviena no tām neizraisītu neskaidrības.

17. Visām uzpildes atzīmēm jābūt pietiekami skaidrām un izturīgām, lai izslēgtu MPK pārsniegšanu lietošanas laikā.

18. Mērtraukiem dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā nav jānorāda informācija par precizitāti.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 671Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 30.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 29.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
142377
{"selected":{"value":"20.04.2016","content":"<font class='s-1'>20.04.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2016","iso_value":"2016\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2006","iso_value":"2006\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2006.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"