Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku".
Ministru kabineta noteikumi Nr.637

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 50.§)
Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 10.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku (turpmāk - materiāli un priekšmeti).

2. Vispārīgās prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (turpmāk - regula Nr. 1935/2004).

2.1 Materiālus un priekšmetus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ražo atbilstoši labas ražošanas prakses nosacījumiem, kurus nosaka Komisijas 2006.gada 22.decembra Regula (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

2.2 Pārstrādātas plastmasas materiālu un priekšmetu izmantošanu saskarē ar pārtiku nosaka Komisijas 2008.gada 27.marta Regula (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2023/2006.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

2.3 Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļauts izmantot arī tos savienojumus, kas minēti Komisijas 2009.gada 19.oktobra Regulas (EK) Nr. 975/2009, ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, pielikumos.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.145 redakcijā)

3. Lai izmantotu materiālu un priekšmetu ražošanā vielas, kas nav minētas šajos noteikumos, ievēro regulas Nr. 1935/2004 9.pantā noteikto procedūru, iesniedzot iesniegumu Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrā. Materiālu un priekšmetu atbilstību šo noteikumu prasībām kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

4. Epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumi materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, noteikti Komisijas 2005.gada 18.novembra Regulā (EK) Nr. 1895/2005 par dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

II. Plastmasas materiāli un priekšmeti

5. Plastmasas materiāli un priekšmeti ir materiāli un priekšmeti, kā arī to detaļas, kas sastāv tikai no plastmasas vai ir izveidoti no diviem vai vairākiem savstarpēji saistītiem tikai no plastmasas veidotiem slāņiem.

5.1 Daudzslāņu plastmasas materiāli vai priekšmeti ir tādi plastmasas materiāli vai priekšmeti, kas sastāv no diviem vai vairākiem plastmasas materiālu slāņiem, kuri ir savstarpēji savienoti ar līmvielām vai citiem līdzekļiem. Daudzslāņu plastmasas materiālā vai priekšmetā katrs plastmasas slānis atbilst šo noteikumu prasībām.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

5.2 Par plastmasas materiāliem vai priekšmetiem uzskata arī plastmasas slāņus vai plastmasas pārklājumus, kas veido vāciņu blīves, kuras sastāv no diviem vai vairākiem dažādu materiālu slāņiem. Citus materiālus vai priekšmetus, ja tie sastāv no diviem vai vairākiem slāņiem, no kuriem viens vai vairāki nesastāv tikai no plastmasas, neuzskata par plastmasas materiāliem vai priekšmetiem arī tad, ja tas slānis, kuram paredzēts tieši saskarties ar pārtiku, sastāv tikai no plastmasas.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

6. Plastmasas ir organiski makromolekulārie savienojumi, ko polimerizācijā, polikondensācijā, polipievienošanā vai citos līdzīgos procesos iegūst no molekulām ar mazāku molekulmasu vai iegūst, ķīmiski pārveidojot dabīgās makromolekulas. Šādiem makromolekulārajiem savienojumiem var pievienot citas vielas vai preparātus. Par plastmasu neuzskata:

6.1. pārklātu vai nepārklātu reģenerētas celulozes plēvi;

6.2. elastomērus un dabisko un sintētisko kaučuku;

6.3. ar plastmasu modificētu vai nemodificētu papīru un kartonu;

6.4. virsmas pārklājumus, kas iegūti no parafīna sveķiem (arī no sintētiskajiem parafīna sveķiem) vai no mikrokristāliskajiem sveķiem un minēto sveķu maisījumiem vai minēto sveķu un plastmasas maisījumiem;

6.5. jonu apmaiņas sveķus;

6.6. silikonus.

6.1 Plastmasas funkcionālā barjera ir barjera, kas sastāv no viena vai vairākiem plastmasas slāņiem, kas nodrošina gatavo materiālu vai priekšmetu atbilstību regulas Nr. 1935/2004 3.pantam un šiem noteikumiem.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

7. Plastmasas materiālu vai priekšmetu sastāvdaļu kopējā migrācija pārtikā nedrīkst pārsniegt 60 miligramus pārtikas vai tās aizstājēja kilogramā. No plastmasas materiāla vai priekšmeta virsmas laukuma viena kvadrātdecimetra pārtikā vai tās aizstājējā drīkst migrēt ne vairāk kā 10 mili­grami tā sastāvdaļu:

7.1. traukiem vai citiem priekšmetiem, ko var piepildīt un kuru tilpums ir mazāks par 500 mililitriem vai lielāks par 10 litriem;

7.2. loksnēm, plēvēm un citiem materiāliem, kurus nevar piepildīt vai kuriem nav iespējams aprēķināt attiecību starp šādu materiālu vai priekšmetu virsmas laukumu un to pārtikas daudzumu, kas ar to saskaras.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

7.1 Plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar mākslīgiem maisījumiem zīdaiņiem, kā arī ar zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, kopējās migrācijas robeža ir 60 miligramu pārtikas vai pārtikas aizstājēja kilogramā. Īpatnējo migrācijas robežu izsaka miligramos kilogramā pārtikas vai pārtikas aizstājēja.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

7.2 Daudzslāņu plastmasas materiāla vai priekšmeta slāni, kas nav tiešā saskarē ar pārtiku un kuru no pārtikas šķir plastmasas funkcionālā barjera, var ražot, izmantojot vielas, kas nav minētas šo noteikumu pielikumos, ja šo vielu migrācija pārtikā vai pārtikas aizstājējā nepārsniedz 0,01 miligramu kilogramā. Šo robežu vienmēr izsaka kā koncentrāciju pārtikā vai tās aizstājējā, un to piemēro strukturāli vai toksikoloģiski līdzīgu savienojumu grupai, īpaši izomēriem vai savienojumiem ar tādu pašu attiecīgo funkcionālo grupu, un tajā jāietver iespējamā netīšā vielu migrācija. Minētās vielas nedrīkst būt pierādīti vai iespējami kancerogēnas, mutagēnas vai teratogēnas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

8. Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā ir atļauts izmantot šo noteikumu 1.pielikumā minētās izejvielas un 2.pielikumā minētās piedevas, ievērojot attiecīgos ierobežojumus un specifikācijas, kā arī šo noteikumu 11. un 15.punktā minētās vielas. Ja kādas izejvielas vai piedevas Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta reģistrā minētais numurs neatbilst tās ķīmiskajam nosaukumam, tad vērā tiek ņemts ķīmiskais nosaukums. Ja kādas izejvielas vai piedevas Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta reģistrā minētais numurs neatbilst Eiropas tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu reģistrā minētajam numuram, tad vērā tiek ņemts izejvielas vai piedevas Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta numurs.

9. Bakteriālas fermentācijas procesā iegūtie produkti, ko izmanto saskarē ar pārtiku, noteikti šo noteikumu 3.pielikumā.

10. Izmantojot materiālu un priekšmetu ražošanā piedevas, kuras Latvijā atļauts lietot kā pārtikas piedevas vai aromatizētājus, ražotāji nodrošina, lai to migrācija pārtikas produktā nesasniegtu daudzumu, kuram ir tehnoloģiska funkcija gala produktā, vai nepārsniegtu normatīvajos aktos par pārtikas piedevām un aromatizētājiem noteiktos daudzumus.

(Grozīts ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757)

10.1 Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kā arī vielām, kas paredzētas šo materiālu un priekšmetu ražošanai, pievieno ražotāja izsniegtu deklarāciju. Deklarācijā norāda:

10.1 1. plastmasas materiālu vai priekšmetu ražotāja vai importētāja nosaukumu vai adresi, vai šo materiālu un priekšmetu ražošanai paredzētās vielas;

10.1 2. materiālu, priekšmetu vai šo materiālu un priekšmetu ražošanai paredzēto vielu identitātes apliecinājumu;

10.1 3. deklarācijas izsniegšanas datumu;

10.1 4. apliecinājumu par plastmasas materiālu vai priekšmetu atbilstību šo noteikumu un regulas Nr. 1935/2004 prasībām;

10.1 5. informāciju par tām izmantotajām vielām, kurām normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi un (vai) specifikācijas;

10.1 6. informāciju par vielām, uz kurām attiecas ierobežojumi pārtikā, kuri izriet no izmēģinājumos iegūtiem datiem vai teorētiskiem aprēķiniem par to īpatnējās migrācijas līmeni, kā arī, ja nepieciešams, tīrības kritērijus saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un Latvijas normatīvajiem aktiem pārtikas jomā;

10.1 7. materiāla vai izstrādājuma lietošanas specifikāciju:

10.1 7.1. pārtikas veidu, ar kuru materiālam vai priekšmetam paredzēts saskarties;

10.1 7.2. laiku un temperatūru apstrādei un uzglabāšanai saskarē ar pārtiku;

10.1 7.3. saskarē ar pārtiku esošā virsmas laukuma attiecību pret tilpumu – izmanto, lai noteiktu materiāla vai priekšmeta atbilstību;

10.1 8. apstiprinājumu par to, ka materiāls vai priekšmets atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja vairākslāņu plastmasas materiālā vai priekšmetā ir izmantota plastmasas funkcionālā barjera.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

10.2 Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma ražotājs uzrāda dokumentus, kas apliecina, ka plastmasas materiāli un vielas, kas izmantotas minēto materiālu ražošanā, atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Atbilstības deklarāciju atjauno, ja būtiskas pārmaiņas ražošanā izraisa izmaiņas plastmasas materiālu un priekšmetu sastāvdaļu migrācijā vai ja ir pieejama jauna zinātniskā informācija.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

11. Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļauto izejvielu sarakstā (1.pielikums) ietvertas makromolekulāro vielu sintēzes procesā izmantojamās vielas, kā arī modificētu makromolekulāro vielu ražošanā izmantojamās dabiskās vai sintētiskās makromolekulārās vielas, ja to sintēzei nepieciešamie monomēri vai citas izejvielas nav ietvertas minētajā sarakstā, un dabisko vai sintētisko makromolekulāro vielu modificēšanā izmantojamās vielas.

12. Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļauto izejvielu sarakstā (1.pielikums) nav ietvertas šādas plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās vielas:

12.1. skābju, fenolu vai spirtu alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija un nātrija sāļi (arī dubultsāļi un skābie sāļi). Jēdziens "... skābe(-es),
sāls(-i)" sarakstā lietots, ja atbilstošā brīvā skābe nav sarakstā minēta;

12.2.savienojumi, kas var atrasties gala produktā izmantoto vielu piemaisījumu, reakciju starpproduktu un noārdīšanās produktu veidā;

12.3. oligomēri un dabiskās vai sintētiskās makromolekulārās vielas un to maisījumi, ja to sintēzes monomēri vai izejvielas ir ietvertas sarakstā;

12.4.plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļauto izejvielu maisījumi;

12.5. skābju, fenolu vai spirtu cinka sāļi (arī dubultsāļi un skābie sāļi). Šīm sāļu grupām īpatnējā migrācijas robeža (SML) ir 25 miligrami kilogramā (ko izsaka kā cinku) pārtikas vai pārtikas aizstājēja. Šis pats cinka ierobežojums attiecas uz tām vielām, kuru nosaukumā ir vārdi "... skābe(-es), sāls(-i)", kas ir sarakstos, ja atbilstošā brīvā skābe nav sarakstā minēta.

13. Ja plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļauto izejvielu sarakstā (1.pielikums) vielai kā atsevišķam savienojumam ir dots arī vispārējs apzīmējums, tad uz minēto vielu attiecas atsevišķajam savienojumam noteiktie ierobežojumi.

14. Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās piedevas, to skaitā polimērās piedevas (polimēri, prepolimēri un oligomēri, kurus var pievienot plastmasām to tehnisko īpašību nodrošināšanai, bet kurus vienus pašus bez citiem polimēriem nevar izmantot par gatavo materiālu vai priekšmetu galveno sastāvdaļu), noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā. Attiecīgās piedevas izmanto šādi:

14.1. pievieno plastmasai, lai sasniegtu noteiktu tehnisku rezultātu gala produktā. Minētās piedevas paliek gala produktā;

14.2. nodrošina piemērotu polimerizācijas vidi.

15. Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļauto piedevu sarakstā (2.pielikums) nav ietvertas šādas plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās piedevas:

15.1. vielas, kuras tieši ietekmē polimēru veidošanās procesu, krāsvielas un šķīdinātāji;

15.2. skābju, fenolu vai spirtu alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija un nātrija sāļi (arī dubultsāļi un skābie sāļi). Jēdziens "... skābe(-es),
sāls(-i)" sarakstā lietots, ja atbilstošā brīvā skābe sarakstā nav minēta;

15.3. vielas, kuras var atrasties gala produktā izmantoto izejvielu piemaisījumu, reakciju starpproduktu vai noārdīšanās produktu veidā;

15.4. plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļauto vielu maisījumi;

15.5. skābju, fenolu vai spirtu cinka sāļi (arī dubultsāļi un skābie sāļi). Šīm sāļu grupām īpatnējā migrācijas robeža (SML) ir 25 miligrami kilogramā (ko izsaka kā cinku) pārtikas vai pārtikas aizstājējā. Šis cinka ierobežojums attiecas uz vielām, kuru nosaukumā ir vārdi "... skābe(-es),
sāls(-i)", kas ir sarakstos, ja attiecīgā brīvā skābe nav sarakstā minēta.

16. Plastmasas materiāli un priekšmeti, kuru sastāvā ir šo noteikumu 12.2., 12.3., 12.4., 15.3. un 15.4.apakšpunktā minētās vielas, atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām. Specifikācijas atsevišķām šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā minētajām vielām ir noteiktas 4.pielikumā.

17. Plastmasas materiālu un priekšmetu sastāvdaļu migrācijas noteikšanu pārtikā vai pārtikas aizstājējā (turpmāk – migrācijas tests) veic saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu konkrētiem plastmasas materiāliem vai priekšmetiem, vai to analogiem. Lipofilās vielas, kurām piemēro tauku samazinājuma koeficientu, minētas šo noteikumu 5.1 pielikumā. Ja nav iespējams noteikt attiecīgā plastmasas materiāla vai priekšmeta sastāvdaļu migrācijas līmeni pārtikā, migrācijas līmeni nosaka pārtikas aizstājējos.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

18. Migrācijas testus veic apstākļos, kas atbilst reālajiem vai paredzamajiem attiecīgā plastmasas materiāla vai priekšmeta vai tā daļas lietošanas apstākļiem, kā arī nodrošina migrācijas testu veikšanu visstingrākajos apstākļos.

19. Migrācijas testa beigās analītiski nosaka no attiecīgā plastmasas materiāla vai priekšmeta vai tā daļas migrējušo vielu kopējo daudzumu pārtikā vai tās aizstājējā (kopējā migrācija) vai vienas vai vairāku no attiecīgā plastmasas materiāla vai priekšmeta vai tā daļas migrējušo vielu daudzumu pārtikā vai tās aizstājējā (īpatnējā migrācija).

20. Salīdzinot migrācijas testu rezultātus, pārtikas aizstājēju īpatnējais svars tiek nosacīti pieņemts par vienu. Migrējušās vielas miligrami vienā litrā pārtikas aizstājēja skaitliski atbilst migrējušās vielas miligramiem vienā kilogramā pārtikas.

21. Šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētās īpatnējās migrācijas robežas izteiktas miligramos kilogramā. Attiecīgās robežas var izteikt arī miligramos kvadrātdecimetrā:

21.1. tilpnēm, kuru tilpums ir mazāks par 0,5 litriem vai lielāks par 10 litriem;

21.2. plastmasas materiāliem, kurus nevar uzpildīt vai kuriem nevar noteikt attiecību starp materiāla virsmas laukumu un ar attiecīgo materiālu saskarē esošās pārtikas daudzumu (piemēram, loksnēm, plēvēm). Minētajos gadījumos attiecīgās īpatnējās migrācijas robežas, kas izteiktas miligramos kilogramā, jādala ar 6 (konvencionālu konversijas faktoru), lai izteiktu tās miligramos kvadrātdecimetrā.

22. Plastmasas materiāli un priekšmeti atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām, ja migrācijas testos iegūtie rezultāti nepārsniedz kopīgās migrācijas robežu vairāk nekā:

22.1. 20 miligramu kilogramā vai 3 miligrami kvadrātdecimetrā - migrācijas testos, kur izmantota rektificēta olīveļļa vai tās aizvietotāji;

22.2. 12 miligramu kilogramā vai 2 miligrami kvadrātdecimetrā - migrācijas testos, kur izmantoti citi pārtikas aizstājēji.

23. Migrācijas testus veic saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu, ievērojot šādus nosacījumus:

23.1. izmantojami šo noteikumu 5.pielikuma II nodaļā minētie pārtikas aizstājēji un III nodaļā minētie migrācijas testa apstākļi;

23.2. ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izmantot šo noteikumu 5.pielikuma II nodaļā minēto pārtikas aizstājēju D, izmanto šo noteikumu 5.pielikuma IV nodaļā minētos tauku aizvietotājus (šķīdinātājus);

23.3. šo noteikumu 5.pielikuma V nodaļā noteiktos alternatīvos testus izmanto, ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi;

23.4. šo noteikumu 23.1., 24.2. un 24.3.apakšpunktā minētajos gadījumos ir pieļaujams:

23.4.1. samazināt veicamo migrācijas testu skaitu, ja apstākļi, kuros veikti attiecīgie testi, saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem ir atzīti par visstingrākajiem;

23.4.2. neveikt migrācijas testu, ja ir pārliecinoši pierādījumi, ka jebkuros paredzamajos plastmasas materiāla vai priekšmeta lietošanas apstākļos migrācijas robežas nevar būt pārsniegtas.

24. Vinilhlorīda monomēra daudzums materiālos un priekšmetos nedrīkst būt lielāks par 1 miligramu kilogramā. Vinilhlorīda migrācija no plastmasas materiāliem un priekšmetiem pārtikā nav pieļaujama. Vinilhlorīda migrāciju no plastmasas materiāliem un priekšmetiem pārtikā kontrolē, izmantojot metodi, kuras noteikšanas robeža ir 0,01 miligrams kilogramā.

25. Vinilhlorīda monomēra daudzumu materiālos un priekšmetos, kā arī iespējamo vinilhlorīda migrāciju pārtikā nosaka laboratorijā, kas akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām pārtikas ķīmijas jomā. Analīzes veic, izmantojot šo noteikumu 6.pielikumā minēto references metodi. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams noteikt vinilhlorīda iespējamo migrāciju pārtikā, nosaka vinilhlorīda migrāciju pārtikas aizstājējā atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam. Laboratorijai ir tiesības izmantot citas analīžu metodes, ja var pierādīt, ka ar tām sasniedzama tikpat augsta noteikšanas robeža, precizitāte un pareizība kā ar 6.pielikumā minēto references metodi.

26. Polivinilhlorīda (PVH) vāku blīvēm, ko izmanto burku aizvākošanai, īpatnējā migrācijas robeža (SML) epoksidētu sojas pupu eļļai ir 60 miligramu kilogramā pārtikas vai pārtikas aizstājēja. Polivinilhlorīda (PVH) vāku blīvēm, ko izmanto tādu stikla burku aizvākošanai, kurās ir pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, īpatnējā migrācijas robeža (SML) epoksidētu sojas pupu eļļai ir 30 miligramu kilogramā pārtikas vai pārtikas aizstājēja.

III. Keramikas priekšmeti

27. Keramikas priekšmets ir priekšmets, kas izgatavots no neorganisku vielu maisījuma, kurā ir daudz māla un silikātu un var būt neliels organisko vielu daudzums. Minētais priekšmets vispirms ir izveidots un pēc tam apdedzināts. Tas var būt arī glazēts, emaljēts vai krāsots.

28. No keramikas priekšmeta migrējušais svina un kadmija daudzums atkarībā no keramikas priekšmeta kategorijas nedrīkst pārsniegt:

28.1. svina daudzums 0,8 miligrami kvadrātdecimetrā un kadmija daudzums 0,07 miligrami kvadrātdecimetrā - 1.kategorijas keramikas priekšmetiem (priekšmeti, kurus nevar piepildīt, vai priekšmeti, kurus var piepildīt un kuru iekšējais dziļums, kas mērīts no zemākā punkta līdz horizontālajai plaknei, kas iet caur augšējo malu, nav lielāks par 25milimetriem);

28.2. svina daudzums 4,0 miligrami litrā un kadmija daudzums 0,3 miligrami litrā - 2.kategorijas keramikas priekšmetiem (pārējie priekšmeti, kurus var piepildīt);

28.3. svina daudzums 1,5 miligrami litrā un kadmija daudzums 0,1 miligrams litrā - 3.kategorijas priekšmetiem (trauki ēdiena gatavošanai (vārīšanai), pārtikas iesaiņošanas un uzglabāšanas tilpnes, kuru tilpums ir lielāks par trijiem litriem).

29. Ja rezultāts, kas iegūts, nosakot svina un kadmija migrāciju no keramikas priekšmeta saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu, kā arī vēl vismaz trīs citu analogu priekšmetu (no vienas ražošanas partijas) analīzē iegūtais rezultāts nepārsniedz šo noteikumu 24.punktā minētos lielumus vairāk nekā par 50%, keramikas priekšmets atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām.

30. Ja keramikas priekšmets sastāv no šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētā keramikas priekšmeta vai 28.3.apakšpunktā minētā keramikas trauka (attiecīgi 2. un 3.kategorijas priekšmets) un keramikas vāka (1.kategorijas priekšmets), tad svina un kadmija normas attiecināmas uz trauku. Trauka un vāka iekšējās virsmas pārbauda atsevišķi un vienādos apstākļos. Šādi iegūtā svina un kadmija daudzumu summa attiecināma tikai uz trauka virsmas laukumu vai tilpumu.

31. Visos tirdzniecības posmos keramikas izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, pievieno rakstisku deklarāciju, kas ļauj identificēt preci. Deklarāciju atjauno, ja būtiskas izmaiņas ražošanā izraisa izmaiņas svina un kadmija migrācijā. Deklarāciju sagatavo ražotājs vai tirgus dalībnieks, kas reģistrēts Eiropas Savienībā, un tā satur šādu informāciju:

31.1. lietošanai gatavu izstrādājumu ražotāja un importētāja nosaukumu un adresi;

31.2. keramikas izstrādājuma nosaukumu;

31.3. deklarācijas sagatavošanas datumu;

31.4. apstiprinājumu par keramikas izstrādājumu atbilstību šo noteikumu un regulas Nr. 1935/2004 prasībām.

32. Keramikas izstrādājumu ražotājs pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma uzrāda apliecinājumu, ka keramikas izstrādājumi atbilst šo noteikumu 28.punktā norādītajām svina un kadmija migrācijas robežām. Apliecinājumā norāda veikto analīžu rezultātus, testēšanas apstākļus un tās laboratorijas nosaukumu un adresi, kurā veikta testēšana.

IV. Reģenerētas celulozes plēves materiāli

33. Reģenerētas celulozes plēve ir plānslāņa materiāls, ko iegūst no attīrītas celulozes, kas iegūta no nereciklētas koksnes vai kokvilnas. Lai plēve iegūtu noteiktas tehnoloģiskas īpašības, tai ražošanas procesā gan masā, gan uz virsmas var pievienot dažādas piedevas, un reģenerētas celulozes plēve var būt:

33.1. bez pārklājuma;

33.2. ar celulozes pārklājumu;

33.3. ar plastmasas pārklājumu.

34. Reģenerētas celulozes plēve tiek lietota kā materiāls, kas nonāk saskarē ar pārtiku, vai kura veido daļu no materiāla, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Šis nosacījums neattiecas uz sintētiskiem reģenerētas celulozes aizsargapvalkiem.

35. Reģenerētas celulozes plēvi bez pārklājuma vai ar celulozes pārklājumu atļauts ražot tikai no vielām vai vielu grupām, kas minētas šo noteikumu 8.pielikumā, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos ierobežojumus, kā arī no vielām, ko lieto krāsošanai (krāsas un pigmenti) vai kā adhezīvus, ja validēta ķīmiskā analīze neuzrāda minēto vielu migrāciju pārtikā vai uz tās virsmas.

36. Ja reģenerētas celulozes plēvei paredzēts plastmasas pārklājums, to līdz pārklāšanai ražo tikai no vielām vai vielu grupām, kas minētas šo noteikumu 8.pielikuma I nodaļā, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos ierobežojumus. Plastmasas pārklājumu reģenerētas celulozes plēvei atļauts ražot tikai no vielām vai vielu grupām saskaņā ar šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumā noteikto. Uz reģenerētu celulozes plēvi ar plastmasas pārklājumu attiecināmas arī šo noteikumu 7., 21., 22. un 23.punktā noteiktās prasības.

37. Reģenerēta celulozes plēve var būt ar pārklājumu no vienas puses vai no abām pusēm.

38. Reģenerētas celulozes plēves apdrukātās virsmas nedrīkst saskarties ar pārtiku.

V. Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi

39. Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi nedrīkst izdalīt N-nitrozoamīnus vai vielas, kas var pārvērsties par N-nitrozoamīniem. Siekalu testa šķīdumā, ievērojot šo noteikumu 9.pielikumā minētos nosacījumus, nedrīkst izdalīties N-nitrozoamīni vai vielas, kas var pārvērsties par N-nitrozoamīniem un ko var noteikt ar apstiprinātu metodi, kura atbilst šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ar minēto metodi var noteikt šādus daudzumus:

39.1. 0,01 miligramu visu izdalīto N-nitrozoamīnu daudzumu no viena kilograma knupīšu un mānekļu daļām, kas izgatavotas no gumijas vai elastomēra;

39.2. 0,1 miligramu visu izdalīto N-nitrozoamīnus veidojošo vielu daudzumu no viena kilograma.

VI. Papīra un kartona materiāli un priekšmeti

40. Papīra un kartona materiāli un priekšmeti nedrīkst izdalīt vairāk nekā 0,5 miligramus kadmija no viena kilograma attiecīgā materiāla.

41. Papīra un kartona materiāli un priekšmeti nedrīkst izdalīt vairāk nekā 3 miligramus svina no viena kilograma attiecīgā materiāla.

VII. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumus Nr.217 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 174.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 20., 176., 210.nr.).

43. Līdz jaunu normatīvi tehnisko dokumentu vai normatīvo aktu pieņemšanai attiecībā uz materiāliem un priekšmetiem, kas izgatavoti no koka (arī no korķkoka), metāla vai tā sakausējumiem, parafīna sveķiem vai mikrokristāliskajiem sveķiem, stikla, tekstilmateriāla un gumijas, ir spēkā esošie standarti un normatīvi, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

44. Plastmasas materiālus un priekšmetus, kas iepildīti līdz 2005.gada 2.augustam un kas satur azodikarbonamīdu kā putu veidotāju vielu, var turpināt izplatīt, ja uz tiem ir norādīts iepildīšanas datums. Iepildīšanas datumu var aizstāt ar citu norādi, ja tā ļauj noteikt iepildīšanas datumu. Ziņas par iepildīšanas datumu pēc pieprasījuma sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam.

45. Stikla traukus, kas līdz 2006.gada 19.novembrim piepildīti ar pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem un kas noslēgti ar polivinilhlorīda (PVH) vāku blīvēm, kas neatbilst šo noteikumu 26.punkta prasībām, var turpināt izplatīt, ja uz traukiem ir norādīts iepildīšanas datums vai norāde, kas ļauj noteikt iepildīšanas datumu. Ziņas par iepildīšanas datumu pēc pieprasījuma sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam.

46. Sākot ar 2007.gada 19.novembri, aizliegts ražot un ievest Latvijā plastmasas priekšmetus, kas nonāk saskarē ar pārtiku un kuri neatbilst šo noteikumu 26.punkta prasībām.

47. Lai materiālu un priekšmetu ražošanā izmantotu piedevas, kas nav minētas šo noteikumu 3.pielikumā, bet kas ir izmantotas kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, iesniedzējs iesniedz iesniegumu Pārtikas un veterinārajā dienestā ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.decembrim, ievērojot regulas Nr. 1935/2004 9.pantā noteikto procedūru. Iesniegumam pievieno datus, kas pierāda minēto piedevu nekaitīgumu. Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina saņemtās informācijas iesniegšanu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē līdz 2006.gada 31.decembrim.

48. Ar 2007.gada 20.maiju ir aizliegts tirgot un lietot keramikas izstrādājumus, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtiku un kas neatbilst šo noteikumu prasībām.

49. Ar 2009.gada 1.maiju ir aizliegts ražot un ievest Latvijā priekšmetus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku un neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā)

50. Līdz 2009.gada 31.decembrim šo noteikumu 2.pielikuma otrajā daļā minētās piedevas var izmantot tādu plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā, kuri nonāk saskarē ar pārtiku.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.235 redakcijā)

51. No 2010.gada 7.marta aizliegta saskarei ar pārtiku paredzētu plastmasas materiālu un priekšmetu ražošana, kuri neatbilst šo noteikumu prasībām.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.235 redakcijā)

52. Plastmasas materiālus un izstrādājumus, kuru ražošanā izmantots 2,4,4`-trihloro-2`-hidroksifenilēteris (CAS Nr.0003380-34-5, ref. Nr.93930), atļauts tirgot līdz 2011.gada 1.novembrim.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.145 redakcijā)

53. Plastmasas materiālus un izstrādājumus, kuru ražošanā izmantots 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propāns (CAS Nr.0000080-05-7, ref. Nr.13480 un 39680), atļauts ražot līdz 2011.gada 1.martam, kā arī tirgot un importēt Eiropas Savienībā līdz 2011.gada 1.jūnijam.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.145 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757; MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.235; MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.145)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1978.gada 30.janvāra Direktīvas 78/142/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas satur vinilhlorīda monomēru un kam paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem;

2) Komisijas 1980.gada 8.jūlija Direktīvas 80/766/EEK, ar ko nosaka Kopienas analīzes metodi, kas izmantojama, lai veiktu oficiālu kontroli attiecībā uz vinilhlorīda monomēra saturu materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

3) Komisijas 1981.gada 29.aprīļa Direktīvas 81/432/EEK, ar ko nosaka Kopienas analīzes metodi, kas izmantojama, veicot oficiālu kontroli attiecībā uz vinilhlorīdu, kas pārtikas produktos nonācis no materiāliem un priekšmetiem;

4) Komisijas 1982.gada 18.oktobra Direktīvas 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kas ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtikas produktiem;

5) Padomes 1984.gada 15.oktobra Direktīvas 84/500/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

6) Padomes 1985.gada 19.decembra Direktīvas 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtikas produktiem;

7) (Svītrots ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757);

8) Komisijas 2002.gada 6.augusta Direktīvas 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem;

9) Komisijas 1997.gada 29.jūlija Direktīvas 97/48/EK, ar kuru otrreiz groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

10) Komisijas 2004.gada 1.marta Direktīvas 2004/19/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasām un plastmasas izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem;

11) (Svītrots ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757.);

12) Komisijas 2004.gada 6.janvāra Direktīvas 2004/1/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK attiecībā uz azodikarbonamīda izmantošanas pārtraukšanu par putu veidotāju vielu;

13) Komisijas 1993.gada 15.marta Direktīvas 93/8/EEK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrācijas pārbaudei, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

14) Komisijas 1993.gada 15.marta Direktīvas 93/11/EEK par to, kā no elastomēra vai gumijas pupiem un knupjiem atbrīvojas N-nitrozoamīni un
N-nitrozējamas vielas;

15) (Svītrots ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757.);

16) Komisijas 2005.gada 18.novembra Direktīvas 2005/79/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

17) Komisijas 2005.gada 29.aprīļa Direktīvas 2005/31/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 84/500/EEK attiecībā uz atbilstības deklarāciju un analīzes metodes izpildes kritērijiem, ko pielieto keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

18) Komisijas 2007.gada 30.marta Direktīvas 2007/19/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un Padomes Direktīvu 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

19) Komisijas 2008.gada 6.marta Direktīvas 2008/39/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

20) Komisijas 2011.gada 28.janvāra Direktīvas 2011/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK attiecībā uz bisfenola A izmantošanu zīdaiņu ēdināšanai paredzētās plastmasas pudelītēs.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.637
Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās izejvielas

(Pielikums grozīts ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757; MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.235; MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.145)

1. Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautas šādas izejvielas:


Nr. p.k.

Id. Nr.*

CAS Nr.**

Izejvielas ķīmiskais nosaukums latviešu valodā

Izejvielas ķīmiskais nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi vai specifikācijas***

1

2

3

4

5

6

1.

10030

000514-10-3

Abietīnskābe

Abietic acid

2.

10060

000075-07-0

Acetaldehīds

Acetaldehyde

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10060 un 23920)

3.

10090

000064-19-7

Etiķskābe

Acetic acid

4.

10120

000108-05-4

Etiķskābes vinilesteris

Acetic acid, vinyl ester

SML = 12 mg/kg

5.

10150

000108-24-7

Etiķskābes anhidrīds

Acetic anhydride

6.

10210

000074-86-2

Acetilēns

Acetylene

7.

10630

000079-06-1

Akrilamīds

Acrylamide

SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

8.

10660

015214-89-8

2-Akrilamido-2-metilpropānsulfoskābe

2-Acrylamido-2-methyl-propane sulphonic acid

SML = 0,05 mg/kg

9.

10690

000079-10-7

Akrilskābe

Acrylic acid

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

10.

10750

002495-35-4

Akrilskābes benzilesteris

Acrylic acid, benzyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 1710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

11.

10780

000141-32-2

Akrilskābes n-butilesteris

Acrylic acid, n-butyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

12.

10810

002998-08-5

Akrilskābes sek-butilesteris

Acrylic acid, sec-butyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

13.

10840

001663-39-4

Akrilskābes terc-butilesteris

Acrylic acid, tert-butyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840,11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

14.

11005

012542-30-2

Akrilskābes diciklopentenilesteris

Acrylic acid, dicyclopentenyl ester

QMA = 0,05 mg/6 dm2

15.

11245

002156-97-0

Akrilskābes dodecilesteris

Acrylic acid, dodecyl ester

SML =0,05 mg/kg (pastāv risks, ka SML var būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas aizstājējos)

16.

11470

000140-88-5

Akrilskābes, etilesteris

Acrylic acid, ethyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

17.

11500

000103-11-7

Akrilskābes 2-etilhek-silesteris

Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester

SML = 0,05 mg/kg

18.

11510

000818-61-1

Akrilskābes hidroksietilesteris

Acrylic acid, hydroxyethyl ester

Sk. "Akrilskābes monoesteris ar etilēnglikolu"

19.

11530

00999-61-1

Akrilskābes 2-hidroksipropilesteris

Acrylic acid,2-hydroxypropyl ester

QMA = 0,05 mg/6 dm2, summējot akrilskābes 2-hidroksipropilesteri un akrilskābes 2-hidroksiizopropilesteri, un saskaņā ar 4. pielikumā norādītajām specifikācijām

20.

11590

000106-63-8

Akrilskābes izobutilesteris

Acrylic acid, isobutyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710,11830, 18980, 11980 un 31500)

21.

11680

000689-12-3

Akrilskābes izopropilesteris

Acrylic acid, isopropyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

22.

11710

000096-33-3

Akrilskābes metilesteris

Acrylic acid, methyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

23.

11830

000818-61-1

Akrilskābes monoesteris ar etilēnglikolu

Acrylic acid, monoester with ethyleneglycol

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

24.

11890

002499-59-4

Akrilskābes n-oktilesteris

Acrylic acid, n-octyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)

25.

11980

000925-60-0

Akrilskābes propilesteris

Acrylic acid, propyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 1690, 11710, 11830, 18980, 11980 un 31500)"

26.

12100

000107-13-1

Akrilnitrils

Acrylonitrile

SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, ieskaitot metodes kļūdu)

27.

12130

000124-04-9

Adipīnskābe

Adipic acid

28.

12265

004074-90-2

Adipīnskābes divinilesteris

Adipic acid, diinyl ester

QM = 5 mg/kg FP. Lietojams tikai komonomēra veidā

29.

12280

002035-75-8

Adipīnskābes anhidrīds

Adipic anhydride

30.

12310

Albumīns

Albumin

31.

12340

Albumīns, koagulēts ar formaldehīdu

Albumin, coagulated by formaldehyde

32.

12375

Alifātiskie, piesātinātie, lineārie, pirmējie monospirti (C4-C22)

Alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, linear, primary (C4-C22)

33.

12670

002855-13-2

1-Amino-3-aminometil-3,5,5- trimetilciklo-heksāns

1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane

SML = 6 mg/kg

34.

12761

000693-57-2

12-Aminododekānskābe

12-Aminododecanoic acid

SML = 0,05 mg/kg

35.

12763

00141-43-5

2-Aminoetanols

2-Aminoethanol

SML = 0,05 mg/kg (tikai netiešai saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa, bet nav lietojams polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo noteikumu 4.pielikumā ir noteikts pārtikas aizstājēja D lietojums)

36.

12765

84434-12-8

N-(2-aminoetil)-beta-alanīna nātrija sāls

N-(2-aminoethyl)-beta-alanine, sodium salt

SML = 0,05 mg/kg

37.

12786

000919-30-2

3-amino-propiltrietoksisilāns

3-Aminopropyltri-ethoxysilane

3-aminopropiltrietoksisilāna ekstrahējamo atlieku saturam jābūt zemākam nekā 3 mg/kg pildvielas, ja to izmanto neorganisku pildvielu reaģējošas virsmas apstrādei, un SML = 0,05 mg/kg, ja to izmanto materiālu un izstrādājumu virsmas apstrādei

38.

12788

002432-99-7

11-Aminoundekānskābe

11-Aminoundecanoic acid

SML = 5 mg/kg)

39.

12789

007664-41-7

Amonjaks

Ammonia

40.

12820

000123-99-9

Azelaīnskābe

Azelaic acid

41.

12970

004196-95-6

Azelaīnskābes anhidrīds

Azelaic anhydride

42.

13000

001477-55-0

1,3-Benzoldimetānamīns

1,3-Benzenedimethanamine

SML = 0,05 mg/kg

43.

13060

004422-95-1

1,3,5-Benzoltri-karbonskābes trihlorīds

1,3-Benzenetricarboxylic acid trichloride

QMA = 0,05 mg/6 dm2 (mērīts kā 1,3,5-benzoltrikarbonskābe)

44.

13075

00091-76-9

Benzguanamīns

Benzoguanamine

Sk. "2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns"

45.

13090

000065-85-0

Benzoskābe

Benzoic acid

46.

13150

000100-51-6

Benzilspirts

Benzyl alcohol

47.

13180

000498-66-8

Biciklo (2.2.1)hept-2-ēns (=norbornēns)

Bicyclo (2.2.1)hept-2-ene (=norbornene)

SML = 0,05 mg/kg

48.

13210

001761-71-3

Bis(4-aminocikloheksil) metāns

Bis(4-aminocyclohexyl) methane

SML = 0,05 mg/kg

49.

13317

132459-54-2

N,N′-Bis[4-(etoksikarbonil) fenil]-1,4,5,8- naftalīntetrakarboksidiimīds

N,N′-Bis[4-(ethoxy-carbonyl)
-phenyl]-1,4,5,8-naphthalene-tetracarboxydiimide

SML = 0,05 mg/kg. Tīrība > 98,1 % (w/w). Lietošanai tikai kā ko-monomēru (maks. 4 %) poliesteriem (PET, PBT)

50.

13326

000111-46-6

Bis(2-hidroksietil) ēteris

Bis(2-hydroxyethyl) ether

Sk. "Dietilēnglikols"

51.

13380

000077-99-6

2,2-Bis(hidroksimetil)-1-butanols

2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol

Sk. "1,1,1-Trimetilolpropāns"

52.

13390

000105-08-8

1,4-Bis(hidroksimetil) cikloheksāns

1,4-Bis(hydroxymethyl)- cyclohexane

53.

13395

04767-03-7

2,2-Bis(hidroksimetil) propionskābe

2,2-Bis(hydroxymethyl) propionic acid

QMA = 0,05 mg/6 dm2

54.

13480

0000080-05-7

2,2-Bis(4-hidroksifenil) propāns

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane

SML(T) = 0,6 mg/kg (summāri Id.  Nr.13480 un 39680).

Nelietot zīdaiņu ēdināšanai paredzētu polikarbonātu saturošu pudeļu ražošanai

55.

13530

038103-06-9

2,2-Bis(4-hidroksifenil)propāna bis (ftalskābes anhidrīds)

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane- bis(phthalic anhydride)

SML = 0,05 mg/kg

56.

13550

000110-98-5

Bis(hidroksipropil) ēteris

Bis(hydroxypropyl) ether

Sk. "Dipropilēnglikols"

57.

13560

005124-30-1

Bis(4-izocianātcikloheksil) metāns

Bis(4-socyanatocyclohexyl)methane

Sk. "Dicikloheksilmetān-4,4'-diizocianāts"

58.

13600

047465-97-4

3,3-Bis(3-metil-4-hidroksifenil)-2-indolinons

3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-indolinone

SML = 1,8 mg/kg

59.

13607

000080-05-7

Bisfenols A

Bisphenol A

Sk. "2,2-Bis(4-hidroksifenil) propāns"

60.

13610

001675-54-3

Bisfenola A bis(2,3-epoksipropil) ēteris

Bisphenol A bis(2,3-epoxypropyl) ether

Sk. "2,2-bis(4-hidroksifenil)propāna bis(2,3-epoksipropil) ēteris"

61.

13614

038103-06-9

Bisfenola A bis(ftalskābes anhidrīds)

Bisphenol A bis(phthalic anhydride)

Sk. "2,2-Bis(4-hidroksifenil)propāna bis(ftalskābes anhidrīds)"

62.

13617

00080-09-1

Bis-fenols S

Bisphenol S

Sk. "4,4'-dihidroksidifenilsulfons"

63.

13620

10043-35-3

Borskābe

Boric acid

SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā bors summāri Id. Nr.13620, 36840, 40320 un 87040)

64.

13630

000106-99-0

Butadiēns

Butadiene

QM = 1 mg/kg FP vai SML = ND
(DL = 0,020 mg/kg, ieskaitot metodes kļūdu)

65.

13690

000107-88-0

1,3-Butāndiols

1,3-Butanediol

66.

13720

00110-63-4

Butān-1,4-diols

1,4-Butanediol

SML(T) = 5 mg/kg (summāri Id. Nr. 13720 un 40580)

67.

13780

002425-79-8

1,4-Butāndiol bis (2,3-epoksipropil) ēteris

1,4-Butanediol bis(2,3-epoxypropyl) ether

QM = 1 mg/kg FP (izteikts kā epoksigrupa, molekulmasa = 43)

68.

13810

00505-65-7

1,4-Butāndiola savienojums ar formaldehīdu

1,4-Butanediol formal

QMA = 0,05 mg/6 dm2

69.

13840

000071-36-3

1-Butanols

1-Butanol

70.

13870

000106-98-9

1-Butēns

1-Butene

71.

13900

000107-01-7

2-Butēns

2-Butene

72.

13932

00598-32-3

3-Butēn-2-ols

3-Buten-2-ol

QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2) Lietojams tikai komonomēra veidā polimēra piedevas gatavošanai

73.

14020

000098-54-4

4-Terc-Butilfenols

4-tert-Butylphenol

SML = 0,05 mg/kg

74.

14110

000123-72-8

Butiraldehīds

Butyraldehyde

75.

14140

000107-92-6

Sviestskābe

Butyric acid

76.

14170

000106-31-0

Sviestskābes anhidrīds

Butyric anhydride

77.

14200

000105-60-2

Kaprolaktāms

Caprolactam

SML(T) = 15mg/kg (summāri Id. Nr.14200, 14230 un 41840)

78.

14230

002123-24-2

Kaprolaktāma nātrija sāls

Caprolactam, sodium salt

SML(T) = 15mg/kg (summāri Id. Nr.14200, 14230 un 41840, izteikts kā kaprolaktāms)

79.

14260

000502-44-3

Kaprolaktons

Caprolactone

SML = 0,05 mg/kg (izteikts kā kaprolaktona un 6-hidroksiheksān-skābes summa)

80.

14320

000124-07-2

Kaprilskābe

Caprylic acid

81.

14350

000630-08-0

Oglekļa monooksīds

Carbon monoxide

82.

14380

000075-44-5

Karbonilhlorīds

Carbonyl chloride

QM = 1 mg/kg FP

83.

14411

008001-79-4

Rīcineļļa

Castor oil

84.

14500

009004-34-6

Celuloze

Cellulose

85.

14530

007782-50-5

Hlors

Chlorine

86.

14570

000106-89-8

1-Hlor-2,3-epoksipropāns

1-Chloro-2,3-epoxypropane

Sk. "Epihlorhidrīns"

87.

14650

000079-38-9

Hlortrifluoretilēns

Chlorotrifluoroethylene

QMA = 0,5 mg/6dm2

88.

14680

000077-92-9

Citronskābe

Citric acid

89.

14710

000108-39-4

m-Krezols

m-Cresol

90.

14740

000095-48-7

o-Krezols

o-Cresol

91.

14770

000106-44-5

p-Krezols

p-Cresol

92.

14841

000599-64-4

4-Kumilfenols

4-Cumylphenol

SML = 0,05 mg/kg

93.

14880

000105-08-8

1,4-Cikloheksāndimetanols

1,4-Cyclohexanedimethanol

Sk."1,4-Bis(hidroksimetil)-cikloheksāns"

94.

14950

003173-53-3

Cikloheksilizocianāts

Cyclohexyl isocyanate

QM(T) = 1 mg/kg FP, izteikts kā NCO (summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

95.

15030

00931-88-4

Ciklooktēns

Cyclooctene

SML = 0,05 mg/kg (lietojams polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo noteikumu 4.pielikumā ir noteikts pārtikas aizstājēja D lietojums)

96.

15070

001647-16-1

1,9-Dekadiēns

1,9-Decadiene

SML = 0,05 mg/kg

97.

15095

000334-48-5

Dekānskābe

Decanoic acid

98.

15100

000112-30-1

1-Dekanols

1-Decanol

99.

14841

000599-64-4

4-Kumilfenols

4-Cumylphenol

SML = 0,05 mg/kg

100.

15130

000872-05-9

1-Decēns

1-Decene

SML = 0,05 mg/kg

101.

15250

000110-60-1

1,4-Diaminobutāns

1,4-Diaminobutane

102.

15272

000107-15-3

1,2-Diaminoetāns

1,2-Diaminoethane

Sk. "Etilēndiamīns"

103.

15274

000124-09-4

1,6-Diaminoheksāns

1,6-Diaminohexane

Sk. "Heksametilēndiamīns"

104.

15310

00091-76-9

2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns

2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine

QMA = 5 mg/6 dm2

105.

15565

000106-46-7

1,4-Dihlorbenzols

1,4-Dichlorobenzene

SML = 12 mg/kg

106.

15610

00080-07-9

4,4'-Dihlorodifenilsulfons

4,4'-Dichlorodiphenyl sulphone

SML = 0,05 mg/kg

107.

15700

005124-30-1

Dicikloheksilmetān-4,4'-diizocianāts

Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

108.

15760

000111-46-6

Dietilēnglikols

Diethyleneglycol

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.15760, 16990, 47680, 53650 un 89440)

109.

15790

000111-40-0

Dietilēntriamīns

Diethylenetriamine

SML = 5 mg/kg

110.

15820

000345-92-6

4,4'-Difluorbenzofenons

4,4'-Difluorobenzophenone

SML = 0,05 mg/kg

111.

15880

000120-80-9

1,2-Dihidroksibenzols

1,2-Dihydroxybenzene

SML = 6 mg/kg

112.

15910

000108-46-3

1,3-Dihidroksibenzols

1,3-Dihydroxybenzene

SML = 2,4 mg/kg

113.

15940

000123-31-9

1,4-Dihidroksibenzols

1,4-Dihydroxybenzene

SML = 0,6 mg/kg

114.

15970

000611-99-4

4,4'-Dihidroksibenzofenons

4,4'-Dihydroxybenzophenone

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600)

115.

16000

000092-88-6

4,4'-Dihidroksidifenils

4,4'-Dihydroxybiphenyl

SML = 6 mg/kg

116.

16090

00080-09-1

4,4'-Ddihidroksidifenilsulfons

4,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone

SML = 0,05 mg/kg

117.

16150

000108-01-0

Dimetilaminoetanols

Dimethylaminoethanol

SML = 18 mg/kg

118.

16240

000091-97-4

3,3'-Dimetil-4,4'-diizocianātdifenils

3,3'-Dimethyl-4,4'-diisocyanatobiphenyl

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

119.

16360

000576-26-1

2,6-Dimetilfenols

2,6-Dimethylphenol

SML = 0,05 mg/kg

120.

16390

00126-30-7

2,2-Dimetil-1,3-propāndiols

2,2-Dimethyl-1,3-propanediol

SML = 0,05 mg/kg

121.

16450

000646-06-0

1,3-dioksolāns

1,3-dioksolane

SML = 5 mg/kg

122.

16480

000126-58-9

Dipentaeritrīts

Dipentaerythritol

123.

16570

004128-73-8

4,4'-Diizocianāta difenilēteris

Diphenyl ether-4,4'-diisocyanate

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

124.

16600

005873-54-1

Difenilmetāna 2,4'-diizocianāts

Diphenylmethane-2,4'-diisocyanate

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

125.

16630

000101-68-8

Difenilmetāna 4,4'-diizocianāts

Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

126.

16650

00127-63-9

Difenilsulfons

Diphenyl sulphone

SML(T) = 3 mg/kg (summāri EEC Nr.16650 un 51570)

127.

16660

000110-98-5

Dipropilēnglikols

Dipropyleneglycol

128.

16690

01321-74-0

Divinilbenzols

Divinylbenzene

QMA = 0,01 mg/6 dm2 vai SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi divinilbenzola un etilvinilbenzola summai un atbilstīgi specifikācijām, kas paredzētas šo noteikumu 4. pielikumā)

129.

16694

013811-50-2

N,N'-Divinil-2-imidazolidinons

N,N'-Divinyl-2-imidazolidinone

QM = 5 mg/kg FP

130.

16697

00693-23-2

n-Dodekāndiskābe

n-Dodecanedioic acid

131.

16704

000112-41-4

1-Dodecēns

1-Dodecene

SML = 0,05 mg/kg

132.

16750

000106-89-8

Epihlorhidrīns

Epichlorohydrin

QM = 1 mg/kg FP

133.

16780

000064-17-5

Etanols

Ethanol

134.

16950

000074-85-1

Etilēns

Ethylene

135.

14260

000502-44-3

Kaprolaktons

Caprolactone

SML = 0,05 mg/kg (izteikts kā kaprolaktona un 6-hidroksiheksān-skābes summa)

136.

16960

000107-15-3

Etilēndiamīns

Ethylenediamine

SML = 12 mg/kg

137.

16990

000107-21-1

Etilēnglikols

Ethyleneglycol

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.15760, 16990, 47680, 53650 un 89440)

138.

17005

000151-56-4

Etilēnimīns

Ethyleneimine

SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

139.

17020

000075-21-8

Etilēnoksīds

Ethylene oxide

QM = 1 mg/kg FP

140.

17050

000104-76-7

2-Etil-1-heksanols

2-Ethyl-1-hexanol

SML = 30 mg/kg

141.

17160

000097-53-0

Eigenols

Eugenol

SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi)

142.

17170

061788-47-4

Taukskābes, kokosriekstu

Fatty acids, coco

143.

17200

068308-53-2

Taukskābes, sojas

Fatty acids, soya

144.

17230

061790-12-3

Taukskābes, taleļļa

Fatty acids, tall oil

145.

17260

000050-00-0

Formaldehīds

Formaldehyde

SML(T) = 15 mg/kg (summāri Id. Nr.17260 un 18670)

146.

17290

000110-17-8

Fumārskābe

Fumaric acid

147.

17530

000050-99-7

Glikoze

Glucose

148.

18010

000110-94-1

Glutārskābe

Glutaric acid

149.

18070

000108-55-4

Glutārskābes anhidrīds

Glutaric anhydride

150.

18100

000056-81-5

Glicerīns

Glycerol

151.

18220

008564-88-5

N-Heptilaminoundekānskābe

N-Heptylaminoundecanoic acid

SML = 0,05 mg/kg (ir risks, ka SML var būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas aizstājējos)

152.

18250

000115-28-6

Heksahlorendometilēn-tetrahidroftalskābe

Hexachloroendomethylene-tetrahydrophthalic acid

SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

153.

17230

061790-12-3

Taukskābes, taleļļa

Fatty acids, tall oil

154.

18280

000115-27-5

Heksahlorendometilēntetrahidroftālskābes anhidrīds

Hexachloroendomethylene-tetrahydrophthalic anhydride

SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

155.

18310

036653-82-4

1-Heksadekanols

1-Hexadecanol

156.

18430

000116-15-4

Heksafluorpropilēns

Hexafluoropropylene

SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

157.

18460

000124-09-4

Heksametilēndiamīns

Hexamethylenediamine

SML = 2,4 mg/kg

158.

18640

000822-06-0

Heksametilēndiizocianāts

Hexamethylene diisocyanate

QM(T)= 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

159.

18670

000100-97-0

Heksametilēntetramīns

Hexamethylenetetramine

SML(T) = 15 mg/kg (summāri Id. Nr.17260 un 18670, izteikts kā formaldehīds)

160.

18820

000592-41-6

1-Heksēns

1-Hexene

SML = 3 mg/kg

161.

18867

000123-31-9

Hidrohinons

Hydroquinone

Sk. "1,4-Dihidroksibenzols"

162.

18880

000099-96-7

p-Hidroksibenzoskābe

p-Hydroxybenzoic acid

163.

18897

16712-64-4

6-Hidroksi-2-naftalīnkarbonskābe

6-Hydroxy-2-naphtalenecarboxylic acid

SML = 0,05 mg/kg

164.

18898

000103-90-2

N-(4-Hidroksifenil)acetamīds

N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide

SML = 0,05 mg/kg

165.

19000

000115-11-7

Izobutēns

Isobutene

166.

19060

000109-53-5

Izobutilvinilēteris

Isobutyl vinyl ether

QM = 5 mg/kg FP

167.

19110

04098-71-9

1-Izocianāta-3-izocionātametil-3,5,5-trimetilcikloheksāns

1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-

3,5,5-trimethylcyclohexane

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

168.

19150

000121-91-5

Izoftālskābe

Isophtalic acid

SML(T) = 5 mg/kg (SML(T) šajā īpašajā gadījumā nozīmē to, ka to vielu migrācijas līmeņu summa, kuru references Nr. ir 19150 un 19180, nepārsniegs ierobežojumu)

169.

19210

001459-93-4

Izoftalskābes dimetilesteris

Isophthalic acid, dimethyl ester

SML = 0,05 mg/kg

170.

19243

00078-79-5

Izoprēns

Isoprene

Sk. "2-Metil-1,3-butadiēns"

171.

19270

000097-65-4

Itakonskābe

Itaconic acid

172.

19460

000050-21-5

Pienskābe

Lactic acid

173.

19470

000143-07-7

Laurīnskābe

Lauric acid

174.

19480

002146-71-6

Laurīnskābes vinilesteris

Lauric acid, vinyl ester

175.

19490

00947-04-6

Laurolaktāms

Laurolactam

SML = 5 mg/kg

176.

19510

011132-73-3

Lignoceluloze

Lignocellulose

177.

19540

000110-16-7

Maleīnskābe

Maleic acid

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.19540, 19960 un 64800)

178.

19960

000108-31-6

Maleīnskābes anhidrīds

Maleic anhydride

SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā maleīnskābe - summāri Id. Nr.19540, 19960 un 64800)

179.

19975

000108-78-1

Melamīns

Melamine

Sk. "2,4,6-Triamino-1,3,5-triazīns"

180.

19990

000079-39-0

Metakrilamīds

Methacrylamide

SML = ND (DL= 0,02 mg/kg, iekļauta analītiskā pielaide)

181.

20020

000079-41-4

Metakrilskābe

Methacrylic acid

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

182.

20050

000096-05-9

Metakrilskābes alilesteris

Methacrylic acid, allyl ester

SML = 0,05 mg/kg

183.

20080

002495-37-6

Metakrilskābes benzilesteris

Methacrylic acid, benzyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

184.

20110

000097-88-1

Metakrilskābes butilesteris

Methacrylic acid, butyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

185.

20140

002998-18-7

Metakrilskābes sek-butilesteris

Methacrylic acid, sec-butyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

186.

20170

000585-07-9

Metakrilskābes terc-butilesteris

Methacrylic acid, tert-butyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

187.

20260

00101-43-9

Metakrilskābe, cikloheksilesteris

Methacrylic acid,cyclohexyl ester

SML = 0,05 mg/kg

188.

20410

02082-81-7

Metakrilskābe, diesteris ar 1,4-butāndiolu

Methacrylic acid,diester with 1,4-butanediol

SML = 0,05 mg/kg

189.

20530

002867-47-2

Metakrilskābes 2-(dimetilamino) etilesteris

Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester

SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi)

190.

20590

00106-91-2

Metakrilskābe, 2,3-epoksipropilesteris

Methacrylic acid,2,3-epoxypropyl ester

QMA = 0,02 mg/6 dm2

191.

20890

000097-63-2

Metakrilskābes etilesteris

Methacrylic acid, ethyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

192.

21010

000097-86-9

Metakrilskābes izobutilesteris

Methacrylic acid, isobutyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

193.

21100

004655-34-9

Metakrilskābes izopropilesteris

Methacrylic acid, isopropyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

194.

21130

000080-62-6

Metakrilskābes metilesteris

Methacrylic acid, methyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

195.

21190

000868-77-9

Metakrilskābes monoesteris

ar etilēnglikolu

Methacrylic acid, monoester with ethyleneglycol

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

196.

21280

002177-70-0

Metakrilskābes fenilesteris

Methacrylic acid, phenyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

197.

21340

002210-28-8

Metakrilskābes propilesteris

Methacrylic acid, propyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

198.

21370

010595-80-9

Metakrilskābes 2-sulfoetil-esteris

Methacrylic acid, 2-sulphoethylester

QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2)

199.

21460

000760-93-0

Metakrilskābes anhidrīds

Methacrylic anhydride

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460)

200.

21490

008050-09-7

Kolofonijkoksne

Rosin wood

Skatīt "kolofonijs" (atsauces Nr.24100)".

201.

21520

01561-92-8

Metalilsulfonskābes nātrija sāls

Methallylsulphonic acid, odium salt

SML = 5 mg/kg

202.

21550

000067-56-1

Metanols

Methanol

203.

21640

00078-79-5

2-Metil-1,3-butadiēns

2-Methyl-1,3-butadiene

QM = 1 mg/kg FP vai SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi)

204.

21730

000563-45-1

3-Metil-1-butēns

3-Methyl-1-butene

QMA = 0,006 mg/6 dm2. Izmantošanai tikai polipropilēnā

205.

21765

106246-33-7

4,4'-Metilēnabis(3-hloro- 2,6-dietilanilīns)

4,4-Methylenebis(3-chloro-2,6- diethylaniline)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

206.

21821

00505-65-7

1,4-(Metilēndioksi) butāns

1,4-(Methylenedioxy)butane

Sk. "1,4-Butāndiola savienojums ar formaldehīdu"

207.

21940

000924-42-5

N-Metilakrilamīds

N-Methylolacrylamide

SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

208.

22150

000691-37-2

4-Metil-1-pentēns

4-Methyl-1-pentene

SML = 0,05 mg/kg

209.

22210

000098-83-9

Alfa-metilstirols

alpha-Methylstyrene

SML = 0,05 mg/kg

210.

22331

025513-64-8

1,6-Diamino-2,2,4-trimetilheksāna (35 - 45 % w/w****) un 1,6-diamino-2,4,4-trimetilheksāna (55 - 65 % w/w) maisījums

Mixture of (35 - 45 %w /w) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexane and (55 - 65 % w /w) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexane

QMA = 5 mg/6 dm2

211.

22332

-

2,2,4-Trimetilheksān-1,6-diizocianāta (40 % w/w) un 2,4,4-trimetilheksān-1,6-diizocianāta (60 % w/w) maisījums

Mixture of (40 % w /w) 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate and (60 % masa/masa) 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate Mixture of (40 % w/w) 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate and (60 % w/w) 2,4,4-trimethyl-hexane-1,6-diisocyanate

QM(T) = 1 mg/kg, izteikts kā NCO (summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

212.

22350

000544-63-8

Miristīnskābe

Myristic acid

213.

22360

01141-38-4

2,6-Naftalīndikarbonskābe

2,6-Naphthalenedicarboxylic acid

SML = 5 mg/kg

214.

22390

000840-65-3

2,6-Naftalīndikarbonskābes

dimetilesteris

2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester

SML = 0,05 mg/kg

215.

22420

003173-72-6

1,5-Naftalīndiizocianāts

1,5-Naphthalene diisocyanate

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

216.

22437

00126-30-7

Neopentilglikols

Neopentylglycol

Sk. "2,2-Dimetil-1,3-propāndiols"

217.

22450

009004-70-0

Nitroceluloze

Nitrocellulose

218.

22480

000143-08-8

1-Nonanols

1-Nonanol

219.

22550

000498-66-8

Norbornēns

Norbornene

Sk. "Biciklo(2.2.1)hept-2-ēns"

220.

22570

000112-96-9

Oktadecilizocianāts

Octadecyl isocyanate

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

221.

22600

000111-87-5

1-Oktanols

1-Octanol

222.

22660

000111-66-0

1-Oktēns

1-Octene

SML = 15 mg/kg

223.

22763

000112-80-1

Oleīnskābe

Oleic acid

224.

22778

07456-68-0

4,4’-Oksibis(benzolsulfonilazīds)

4,4’ -Oxybis-benzenesulphonyl azide)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

225.

22780

000057-10-3

Palmitīnskābe

Palmitic acid

226.

22840

000115-77-5

Pentaeritrīts

Pentaerythritol

227.

22870

000071-41-0

1-Pentanols

1-Pentanol

228.

22900

00109-67-1

1-Pentēns

1-Pentene

SML = 5 mg/kg

229.

22932

001187-93-5

Perfluorometil-perfluorovinilēteris

Perfluoromethyl perfluorovinylether

SML = 0,05 mg/kg. Tikai lietošanai pretsalipes pārklājumos

230.

22937

001623-05-8

Perfluorpropilperfluorvinilēteris

Perfluoropropyl perfluorovinyl ether

SML = 0,05 mg/kg

231.

22960

000108-95-2

Fenols

Phenol

232.

23050

000108-45-2

1,3-Fenilēndiamīns

1,3-Phenylenediamine

SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi)

233.

23155

000075-44-5

Fosgens

Phosgene

Sk. "Karbonilhlorīds"

234.

23170

007664-38-2

Fosforskābe

Phosphoric acid

QM = ND (DL = 1 mg/kg FP)

235.

23175

000122-52-1

Fosforskābes trietilesteris

Phosphorous acid, triethyl ester

SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

236.

23200

000088-99-3

o-Ftalskābe

o-Phthalic acid

237.

23187

Ftalskābe

Phthalic acid

Sk. "Tereftalskābe"

238.

23230

000131-17-9

Ftalskābe, dialilesteris

Phthalic acid, diallyl ester

SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

239.

23380

000085-44-9

Ftalskābes anhidrīds

Phthalic anhydride

240.

23470

000080-56-8

Alfa-Pinēns

Alpha-Pinene

241.

23500

000127-91-3

Beta-Pinēns

Beta-Pinene

242.

23547

009016-00-6

063148-62-9

Polidimetilsiloksāns (molekulmasa > 6800)

Polydimethylsiloxane (MW > 6800)

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajām specifikācijām

243.

23590

025322-68-3

Polietilēnglikols

Polyethyleneglycol

244.

23650

025322-69-4

Polipropilēnglikols (molekulmasa > 400)

Polypropyleneglycol
(Molecular weight > 400)

245.

23651

025322-69-4

Polipropilēnglikols

Polypropyleneglycol

246.

23740

000057-55-6

1,2-Propāndiols

1,2-Propanediol

247.

23770

000504-63-2

1,3-Propāndiols

1,3-Propanediol

SML = 0,05 mg/kg

248.

23800

000071-23-8

1-Propanols

1-Propanol

249.

23830

000067-63-0

2-Propanols

2-Propanol

250.

23860

000123-38-6

Propionaldehīds

Propionaldehyde

251.

23890

000079-09-4

Propionskābe

Propionic acid

252.

23920

00105-38-4

Propionskābes vinilesteris

Propionic acid, vinyl ester

SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā acetaldehīds summāri Id.Nr.10060 un 23920)

253.

23950

000123-62-6

Propionskābes anhidrīds

Propionic anhydride

254.

23980

000115-07-1

Propilēns

Propylene

255.

24010

000075-56-9

Propilēnoksīds

Propylene oxide

QM = 1 mg/kg FP

256.

24051

000120-80-9

Pirokatehīns

Pyrocatechol

Sk. "1,2-Dihidroksibenzols"

257.

24057

000089-32-7

Piromelīta anhidrīds

Pyromellitic anhydride

SML = 0,05 mg/kg
(izteikts kā piromelītskābe)

258.

24070

073138-82-6

Sveķskābes un kolofonijskābes

Resin acids and rosin acids

259.

24072

000108-46-3

Rezorcīns

Resorcinol

Sk. "1,3-Dihidroksibenzols"

260.

24073

000101-90-6

Rezorcīna diglicidilēteris

Resorcinol diglycidyl ether

QMA = 0,005 mg/6 dm2 (tikai netiešai saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa, bet nav lietojams polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo noteikumu 4.pielikumā ir noteikts pārtikas aizstājēja D lietojums)

261.

24100

008050-09-7

Kolofonijs

Rosin

262.

24130

008050-09-7

Kolofonija sveķi

Rosin gum

Sk. "Kolofonijs"

263.

24160

008052-10-6

Kolofonija taleļļa

Rosin tall oil

264.

24190

065997-05-9

Kolofonija koksne

Rosin wood

265.

24250

009006-04-6

Kaučuks, dabīgais

Rubber, natural

266.

24270

000069-72-7

Salicilskābe

Salicylic acid

267.

24280

000111-20-6

Sebacīnskābe

Sebacic acid

268.

24430

002561-88-8

Sebacīnskābes anhidrīds

Sebacic anhydride

269.

24475

001313-82-2

Nātrija sulfīds

Sodium sulphide

270.

24490

000050-70-4

Sorbīts

Sorbitol

271.

24520

008001-22-7

Sojas eļļa

Soybean oil

272.

24540

009005-25-8

Pārtikas ciete

Starch, edible

273.

24550

000057-11-4

Stearīnskābe

Stearic acid

274.

24610

000100-42-5

Stirēns

Styrene

275.

24760

026914-43-2

Stirolsulfonskābe

Styrenesulphonic acid

SML = 0,05 mg/kg

276.

24820

000110-15-6

Dzintarskābe

Succinic acid

277.

24850

000108-30-5

Dzintarskābes anhidrīds

Succinic anhydride

278.

24880

000057-50-1

Saharoze

Sucrose

279.

24887

006362-79-4

5-Sulfoizoftalskābes mononātrija sāls

5-Sulphoisophthalic acid, monosodium salt

SML = 5 mg/kg

280.

24888

003965-55-7

5-Sulfoizoftalskābes mononātrija sāls, dimetilesteris

5-Sulphoisophthalic acid, monosodium salt, dimethyl ester

SML = 0.05 mg/kg

281.

24903

068425-17-2

Sīrupi, hidrolizētā ciete, hidrogenēti

Syrups, hydrolysed starch, hydrogenated

Atbilstoši 4. pielikuma specifikācijām

282.

24910

000100-21-0

Tereftalskābe

Terephthalic acid

SML = 7,5 mg/kg

283.

24940

000100-20-9

Tereftalskābes dihlorīds

Terephthalic acid dichloride

SML(T) = 7,5 mg/kg (izteikts kā tereftalskābe)

284.

24970

000120-61-6

Tereftalskābes dimetilesteris

Terephthalic acid, dimethyl ester

285.

25080

001120-36-1

1-Tetradecēns

1-Tetradecene

SML = 0,05 mg/kg

286.

25090

000112-60-7

Tetraetilēnglikols

Tetraethyleneglycol

287.

25120

000116-14-3

Tetrafluoretilēns

Tetrafluorethylene

SML = 0,05 mg/kg

288.

25150

000109-99-9

Tetrahidrofurāns

Tetrahydrofuran

SML = 0,6 mg/kg

289.

25180

000102-60-3

N,N,N’,N’-Tetrakis(2-hidroksi-propil)- etilēndiamīns

N,N,N’,N’-Tetrakis (2-hydroxypropyl) ethylene diamine

290.

25210

000584-84-9

2,4-Toluola diizocianāts

2,4-Toluene diisocyanate

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id.Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

291.

25240

000091-08-7

2,6-Toluola diizocianāts

2,6-Toluene diisocyanate

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id.Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

292.

25270

026747-90-0

2,4-Toluola diizocianāta dimērs

2,4-Toluene diisocyanate dimer

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO - summāri Id. Nr.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270)

293.

25380

-

Trialkiletiķskābe (C7-C17), vinilesteri (=vinilversatāts)

Trialkyl acetic acid (C7-C17), vinyl esters (=vinyl versatate)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

294.

25360

026747-90-0

Trialkil(C5-C15)etiķskābes
2,3-epoksipropilesteris

Trialkyl(C5-C15)acetic acid,
2,3-epoxypropyl ester

QM = 1 mg/kg FP (izteikts kā epoksigrupa, molekulmasa = 43)

295.

25385

000102-70-5

Trialilamīns

Triallylamine

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajām specifikācijām

296.

25420

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazīns

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine

SML = 30 mg/kg

297.

25450

26896-48-0

Triciklodekāndimetanols

Tricyclodecanedimethanol

SML = 0,05 mg/kg

298.

25510

000112-27-6

Trietilēnglikols

Triethyleneglycol

299.

25540

000528-44-9

Trimelītskābe

Trimellitic acid

SML(T) = 5 mg/kg (summāri Id. Nr.25540 un 25550)

300.

25550

00052-30-7

Trimelītanhidrīds

Trimellitic anhydride

SML = 0,05 mg/kg (izteikts kā trimelītskābe summāri Id. Nr.25540 un 25550)

301.

25600

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropāns

1,1,1-Trimethylolpropane

SML = 6 mg/kg

302.

25840

03290-92-4

1,1,1-Trimetilolpropāntrimetakrilāts

1,1,1-Trimethylolpropane trimethacrylate

QM = 0,05 mg/kg

303.

25900

000110-88-3

Trioksāns

Trioxane

SML = 5 mg/kg

304.

25910

024800-44-0

Tripropilēnglikols

Tripropyleneglycol

305.

25927

027955-94-8

1,1,1-Tris(4-hidroksifenil) etāns

1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane

QM = 0,05 mg/kg FP. Izmantošanai tikai polikarbonātos

306.

25960

000057-13-6

Urīnviela

Urea

307.

26050

000075-01-4

Vinilhlorīds

Vinyl chloride

QM = 1 mg/kg

308.

26110

000075-35-4

Vinilidēnhlorīds

Vinylidene chloride

QM = 5 mg/kg FP vai
SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)

309.

26140

000075-38-7

Vinilidēnfluorīds

Vinylidene fluoride

SML = 5 mg/kg

310.

26155

001072-63-5

1-Vinilimidazols

1-Vinylimidazole

QM = 5 mg/kg FP

311.

26170

003195-78-6

N-vinil-N-metilacetamīds

N-Vinyl-N-methylacetamide

QM = 2 mg/kg FP

312.

26320

002768-02-7

Viniltrimetoksisilāns

Vinyltrimetoxysilane

QM = 5 mg/kg FP

313.

26360

007732-18-5

Ūdens

Water

Atbilstoši noteikumiem par dzeramo ūdeni

314.

10599/90A

061788-89-4

Nepiesātinātās taukskābes (C18), dimēri, destilēti

Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, distilled

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (summāri Id. Nr.10599/90A, 10599/91, 10599/92A un 10599/93)

315.

10599/91

061788-89-4

Nepiesātinātās taukskābes (C18), dimēri, nedestilēti

Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, non distilled

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (summāri Id. Nr.10599/90A, 10599/91, 10599/92A un 10599/93)

316.

10599/92A

068783-41-5

Nepiesātinātās taukskābes (C18), dimēri, hidrogenēti, destilēti

Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, hydrogenated, distilled

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (summāri Id. Nr.10599/90A, 10599/91, 10599/92A un 10599/93)

317.

10599/93

068783-41-5

Nepiesātinātās taukskābes (C18), dimēri, hidrogenēti, nedestilēti

Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, hydrogenated, non distilled

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (summāri Id. Nr.10599/90A, 10599/91, 10599/92A un 10599/93)

318.

13323

000102-40-9

1,3-Bis (2-hidroksietoksi)-benzols

1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene

SML = 0,05 mg/kg

319.

14800

003724-65-0

Krotonskābe

Crotonic acid

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (summāri Id. Nr.14800 un 456000)

320.

16210

006864-37-5

3,3’-Dimetil-4,4’-diaminodicik-
loheksilmetāns

3,3'-Dimethyl-4,4'-diamino-
dicyclohexylmethane

SML = 0,05 mg/kg (atbilstības testēšana gadījumos, kad ir saskare ar taukiem, jāveic, pārtikas aizstājēja D vietā izmantojot izooktānu). Izmanto tikai poliamīdiem

321.

16540

000102-09-0

Difenilkarbonāts

Diphenyl carbonate

SML = 0,05 mg/kg

322.

17110

016219-75-3

5-Etilidēnbiciklo[2,2,1]hept-2-ēns

5-Ethylidenebicyclo[2,2,1]hept-2-ene

QMA = 0,05 mg/6 dm2
Attiecībai - saskares virsma pret pārtikas daudzumu - jābūt mazākai par 2 dm2 /kg

323.

18700

000629-11-8

1,6-Heksāndiols

1,6-Hexanediol

SML = 0,05 mg/kg

324.

18896

001679-51-2

4-(Hidroksimetil)-1-cikloheksēns

4-(Hydroxymethyl)-1-cyclohexene

SML = 0,05 mg/kg

325.

20440

000097-90-5

Metakrilskābes etilēnglikola diesteris

Methacrylic acid, diester with ethyleneglycol

SML = 0,05 mg/kg

326.

21400

054276-35-6

Metakrilskābes sulfopropilesteris

Methacrylic acid, sulphopropyl ester

QMA = 0,05 mg/6 dm2

327.

22775

000144-62-7

Skābeņskābe

Oxalic acid

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.22775 un 69920)

328.23070000102-39-6(1,3-Fenilēndioksi)-dietiķskābe(1,3-Phenylenedioxy)diacetic acidQMA = 0,05 mg/6 dm2
329.15267000080-08-04,4`-diamīnodifenil-sulfons4,4`-Diaminodiphenyl sulphoneSML = 5 mg/kg
330.21970000923-0204N-metilolmetakrilamīdsN-MethylolmethacrylamideSML = 0,05 mg/kg
331.24886046728-75-05-sulfoizoftālskābes monolitija sāls5-Sulophoisophtalic acid, mono-litium salt

SML = 5 mg/kg un litijam

SML(T) = 0.6 mg/kg (izteikts kā litijs, summāri Id. Nr.24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

332.15404000652-67-51,4:3,6-dianhidrosorbitols1,4:3,6-dianhydrosorbitolSML = 5 mg/kg. Tikai kā komonomērs poli(etilēn-ko-izosorbīda tereftalātā)
333.19180000099-63-8Izoftālskābes dihlorīdsIsophtalic acid dichlorideSML(T) = 5 mg/kg (SML(T) šajā īpašajā gadījumā nozīmē to, ka to vielu migrācijas līmeņu summa, kuru references Nr. ir 19150 un 19180, nepārsniegs ierobežojumu), izteikts kā izoftālskābe
334.26305000078-08-0ViniltrietoksisilānsVinyltriethoxysilaneSML = 0,05 mg/kg. Tikai izmantošanai par virsmas apstrādes līdzekli

2. Izejvielas, kuras var izmantot plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā, kamēr Eiropas Pārtikas drošuma iestāde veic to izvērtēšanu un Eiropas Komisija sagatavo jaunu normatīvo aktu:

Nr.
p.k.

Id.Nr.

CAS Nr.

Izejvielas ķīmiskais nosaukums latviešu valodā

Izejvielas ķīmiskais nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi vai specifikācijas

1

2

3

4

5

6

1.

13050

000528-44-9

1,2,4-benzotrikarbonskābe

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid

sk. "trimelītskābe" (Trimellitic acid)

2.

15730

000077-73-6

Diciklopentadiēns

Dicyclopentadiene

3.

18370

000592-45-0

1,4-heksadiēns

1,4-Hexadiene

4.

(Svītrots ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757.)

5.

26230

000088-12-0

Vinilpirolidons

Vinylpyrrolidone

Piezīmes:

*Id. Nr. - sarakstā iekļauto vielu EEK iepakojuma materiāla identifikācijas numurs.

**CAS Nr. - izejvielas reģistrācijas numurs Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta (Chemical Abstracts Service) sarakstā.

***Ierobežojumi vai specifikācijas:

DL - analīzes metodes noteikšanas robeža (detection limit);

FP - gatavais materiāls vai priekšmets;

QM - maksimāli pieļaujamais vienas vielas daudzums plastmasas materiālā vai priekšmetā;

QM(T) - maksimāli pieļaujamais vielas atlikums plastmasas materiālā vai priekšmetā, kas izteikts kā norādīto vielu daļu summa;

QMA - maksimāli pieļaujamais vielas atlikums plastmasas materiālā vai priekšmetā, kas izteikts mg uz 6 dm2 materiāla vai priekšmeta virsmas, kura saskaras ar pārtiku;

QMA(T) - maksimāli pieļaujamais vielas atlikums plastmasas materiālā vai priekšmetā, kas izteikts kā vielu daļu summa, ko norāda mg uz 6 dm2 tādas virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem;

SML - īpatnējā migrācijas robeža (specific migration limit) pārtikā vai tās aizstājējā;

SML(T) - īpatnējā migrācijas robeža pārtikā vai tās aizstājējā, kas izteikta kā norādīto vielu daļu summa;

NCO - izocianāta daļa;

ND - vielas klātbūtne paraugā, kas nav nosakāma (not detectable), analizējot paraugu ar validētu metodi.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.637
Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās piedevas

(Pielikums grozīts ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757; MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.235; MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.145)

1. Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās piedevas (nepilnīgs saraksts), kas ir pilnībā saskaņotas ar Eiropas Savienības dalībvalstīm:

Nr. p.k.

Id. Nr.*

CAS Nr.**

Piedevas ķīmiskais nosaukums latviešu valodā

Piedevas ķīmiskais nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi vai specifikācijas

1

2

3

4

5

6

1.

30000

000064-19-7

Etiķskābe

Acetic acid

2.

30045

000123-86-4

Etiķskābes butilesteris

Acetic acid, butyl ester

3.

30080

004180-12-5

Vara acetāts

Acetic acid, copper salt

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

4.

30140

000141-78-6

Etiķskābes etilesteris

Acetic acid, ethyl ester

5.

30280

000108-24-7

Etiķskābes anhidrīds

Acetic anhydride

6.

30295

000067-64-1

Acetons

Acetone

7.

(Svītrots ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.235.)

8.

30370

-

Acetiletiķskābe, sāļi

Acetylacetic acid, salts

9.

30401

-

Acetilēti taukskābju mono - un diglicerīdi

Acetylated mono- and diglycerides of fatty acids

10.

30610

-

Skābes, C2-C24, alifātiskās, lineārās, monokarbonskābes, no dabiskajām eļļām un taukiem un to glicerīna mono-, di- un triesteri (te ir iekļautas sazarotās taukskābes to dabā sastopamos līmeņos)

Acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic, from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (branched fatty acids at naturally ocurring levels are included)

11.

30612

-

Skābes, C2-C24, alifātiskās, lineārās, monokarbonskābes, sintētiskās, un to glicerīna mono-, di- un triesteri

Acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic, synthetic, and their mono-, di- and triglycerol esters

12.

30960

-

Alifātiskās monokarboskābes

(C6-C22), poliglicerīnu esteri

Acids, aliphatic, monocarboxylic (C6-C22), esters with polyglycerol

13.

31328

-

Taukskābes no dzīvnieku vai augu pārtikas taukiem un eļļām

Acids, fatty, from animal or vegetable food fats and oils

Taukskābes no dzīvnieku vai augu pārtikas taukiem un eļļām

14.

31530

123968-25-2

Akrilskābes 2,4-di-terc-pentil- 6-[1-(3,5-di- terc-pentil-2-hidroksi-fenil) etil]fenilesteris

Acrylic acid, 2,4-di-tert-pentyl-6-[1- (3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxy- phenyl)ethyl]phenyl ester

SML = 5 mg/kg

15.

31542

174254-23-0

Akrilskābes metilesteris, telomērs ar 1-dodekanetiolu, C16-C18 alkilesteriem

Acrylic acid, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol, C16-C18 alkyl esters

QM=0,5 % (w/w****)

16.

31730

000124-04-9

Adipīnskābe

Adipic acid

17.

33120

-

Alifātiskie, piesātinātie, lineārie, pirmējie (C4-C24) vienvērtīgie spirti

Alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, linear, primary (C4-C24)

18.

33350

009005-32-7

Algīnskābe

Alginic acid

19.

33801

-

N-Alkil(C10-C13) benzolsulfonskābe

n-Alkyl(C10-C13) benzenesulphonic acid

SML = 30mg/kg

20.

34281

-

Pirmējās, lineārās alkil(C8-C22) sulfoskābes ar pārskaita C atomiem

Alkyl(C8-C22) sulphonic acids, linear, primary with an even number of carbon atoms

21.

34475

-

Bāziskais alumīnija kalcija fosfīts, hidrāts

Aluminium calcium hydroxide phosphite, hydrate

22.

34480

-

Alumīnija šķiedras, pārslas un pulveri

Aluminium fibers, flakes and powders

23.

34560

021645-51-2

Alumīnija hidroksīds

Aluminium hydroxide

24.

34690

011097-59-9

Alumīnija magnija hidroksikarbonāts

Aluminium magnesium carbonate hydroxide

25.

34720

001344-28-1

Alumīnija oksīds

Aluminium oxide

26.

34850

143925-92-2

Oksidēti bis(hidrogenētu alkiltaukskābju) amīni

Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl) oxidised

QM = izmantošanai tikai:

a) poliolefīnos 0,1% (w/w), izņemot zema blīvuma (augstspiediena) polietilēnu, ja tas ir saskarē ar pārtiku, kurai noteiktais redukcijas faktors ir mazāks par 3;

b) PET 0,25% (w/w) saskarē ar pārtiku, izņemot pārtiku, kurai lietojams pārtikas aizstājējs D

27.

34895

000088-68-6

2-aminobenzamīds

2-Aminobenzamide

SML = 0,05 mg/kg. Drīkst izmantot tikai PET, kurā pilda ūdeni un dzērienus

28.

35120

013560-49-1

3-Aminokrotonskābe, tiobis

(2-hidroksietil) ētera diesteris

3-Aminocrotonic acid, diester with

thiobis (2-hydroxyethyl) ether

29.

35160

06642-31-5

6-Amino-1,3-dimetiluracils

6-Amino-1,3-dimethyluracil

SML = 5 mg/kg

30.

35170

00141-43-5

2-Aminoetanols

2-Aminoethanol

SML = 0,05 mg/kg (tikai netiešai saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa, bet nedrīkst izmantot polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo noteikumu 4.pielikumā ir noteikts pārtikas aizstājēja D lietojums)

31.

35284

00111-41-1

N-(2-aminoetil) etanolamīns

N-(2-aminoethyl) ethanolamine

SML = 0,05 mg/kg (tikai netiešai saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa, bet nav lietojams polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo noteikumu 4.pieliku­mā ir noteikts pārtikas aizstājēja D lietojums)

32.

35320

007664-41-7

Amonjaks

Ammonia

33.

35440

012124-97-9

Amonija bromīds

Ammonium bromide

34.

35600

001336-21-6

Amonija hidroksīds

Ammonium hydroxide

35.

(Svītrots ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757.)

36.

35840

000506-30-9

Arahīnskābe

Arachidic acid

37.

35845

007771-44-0

Arahidonskābe

Arachidonic acid

38.

36000

000050-81-7

Askorbīnskābe

Ascorbic acid

39.

36080

000137-66-6

Askorbilpalmitāts

Ascorbyl palmitate

40.

36160

010605-09-1

Askorbilstearāts

Ascorbyl stearate

41.

36840

12007-55-5

Bārija tetraborāts

Barium tetraborate

SML(T) = 1 mg/kg (izteikts kā bārijs summāri Id. Nr.36720, 36800, 36840 un 92000) un SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā bors - summāri Id. Nr.13620, 36840, 40320 un 87040)

42.

36880

008012-89-3

Bišu vasks

Beeswax

43.

36960

003061-75-4

Behēnamīds

Behenamide

44.

37040

000112-85-6

Behēnskābe

Behenic acid

45.

37280

001302-78-9

Bentonīts

Bentonite

46.

37360

000100-52-7

Benzaldehīds

Benzaldehyde

Ir risks, ka vielas migrācija pasliktina tās pārtikas organoleptiskos rādītājus, kura saskaras ar materiālu, un ka gatavais produkts neatbilst šiem noteikumiem

47.

37600

000065-85-0

Benzoskābe

Benzoic acid

48.

37680

000136-60-7

Benzoskābe, butilesteris

Benzoic acid, butyl ester

49.

37840

000093-89-0

Benzoskābe, etilesteris

Benzoic acid, ethyl ester

50.

38080

000093-58-3

Benzoskābe, metilesteris

Benzoic acid, methyl ester

51.

38160

002315-68-6

Benzoskābe, propilesteris

Benzoic acid, propyl ester

52.

38510

136504-96-6

1,2-Bis(3-aminopropil)etilēndiamīna polimērs ar N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidīnamīnu un 2,4,6-trihlor-1,3,5-triazīnu

1,2-Bis(3-aminopropyl) ethylenediamine, polymer with N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinamine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine

SML = 5 mg/kg

53.

38515

001533-45-5

4,4'-Bis(2-benzoksazil) stilbēns

4,4'-Bis(2-benzoxazolyl) stilbene

SML = 0,05 mg/kg (ir risks, ka SML var būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas aizstājējos)

54.

38810

080693-00-1

Bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil) pentaeritroldifosfīts

Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl) pentaerythroldiphosphyte

SML = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa)

55.

38840

154862-43-8

Bis(-2,4-dikumilfenil) pentaeritrītdifosfīts

Bis(-2,4-dicumylphenyl)

pentaerythritoldiphosphite

SML = 5mg/kg (izteikts ar pašas vielas, tās oksidētās formas bis(2,4-dikumil­fenil) pentaeritrītfosfāta un tā hidrolīzes produkta (2,4-dikumilfenola) summu)

56.

38879

135861-56-2

Bis(3,4-dimetilbenzilidēn) sorbīts

Bis(3,4-dimethylbenzylidene) sorbitol

57.

38950

079072-96-1

Bis(4-etilbenzilidēn) sorbīts

Bis(4-ethylbenzylidene) sorbitol

58.

39680

0000080-05-7

2,2-Bis(4-hidroksifenil) propāns

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane

SML(T) = 0,6 mg/kg (summāri Id.  Nr.13480 un 39680).

Nelietot zīdaiņu ēdināšanai paredzētu polikarbonātu saturošu pudeļu ražošanai

59.

39200

006200-40-4

Bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3- (dodeciloksi) metilamonija hlorīds

Bis(2-hydroxyiethyl)-2- hydroxypropyl-3-(dodecyloxy) methylammonium chloride

SML = 1,8 mg/kg

60.

39815

182121-12-6

9,9-bis(metoksimetil)-fluorēns

9,9-Bis(metoxymethyl)-fluorene

SML = 0,05 mg/kg

61.

39890

087826-41-3

Bis(4-metilbenzilidēn) sorbīts

Bis(4-methylbenzylidene) sorbitol

069158-41-4

054686-97-4

081541-12-0

62.

39925

129228-21-3

3,3-Bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksāns

3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethyl hexane

SML = 0,05 mg/kg

63.

40120

068951-50-8

Bis(polietilēnglikola) hidroksimetilfosfonāts

Bis(polyethyleneglycol) hydroxymethylphosphonate

SML = 0,6 mg/kg

64.

40320

10043-35-3

Borskābe

Boric acid

SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā bors summāri Id. Nr.13620, 36840, 40320 un 87040)

65.

40400

010043-11-5

Bora nitrīds

Boron nitride

66.

40570

000106-97-8

Butāns

Butane

67.

40580

00110-63-4

1,4-butāndiols

1,4-Butanediol

SML(T) = 5 mg/kg (summāri Id. Nr.13720 un 40580)

68.

41040

005743-36-2

Kalcija butirāts

Calcium butyrate

69.

41120

10043-52-4

Kalcija hlorīds

Calcium chloride

70.

41280

001305-62-0

Kalcija hidroksīds

Calcium hydroxide

71.

41520

001305-78-8

Kalcija oksīds

Calcium oxide

72.

41600

012004-14-7

037293-22-4

Kalcija sulfoalumināts

Calcium sulphoaluminate

73.

41680

000076-22-2

Kampars

Camphor

Ir risks, ka vielas migrācija pasliktina tās pārtikas organoleptiskos rādītājus, kura saskaras ar materiālu, un ka gatavais produkts neatbilst šiem noteikumiem

74.

41760

008006-44-8

Kandelila vasks

Candelilla wax

75.

41840

00105-60-2

Kaprolaktāms

Caprolactam

SML(T) = 15 mg/kg (summāri Id. Nr.14200, 14230 un 41840)

76.

41960

000124-07-2

Kaprilskābe

Caprylic acid

77.

42160

000124-38-9

Oglekļa dioksīds

Carbon dioxide

78.

42320

007492-68-4

Vara karbonāts

Carbonic acid, copper salts

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

79.

42500

Ogļskābe, sāļi

Carbonic acid, salts

80.

42640

009000-11-7

Karboksimetilceluloze

Carboxymethylcellulose

81.

42720

008015-86-9

Karnauba vasks

Carnauba wax

82.

42800

009000-71-9

Kazeīns

Casein

83.

42880

008001-79-4

Rīcineļļa

Castor oil

84.

42960

064147-40-6

Rīcineļļa, dehidratēta

Castor oil, dehydrated

85.

43200

-

Rīcineļļa, mono- un diglicerīdi

Castor oil, mono- and diglycerides

86.

43280

009004-34-6

Celuloze

Cellulose

87.

43300

009004-36-8

Celulozes acetāta butirāts

Cellulose acetate butyrate

88.

43360

068442-85-3

Celuloze, reģenerēta

Cellulose, regenerated

89.

43440

008001-75-0

Cerezīns

Ceresin

90.

43480

064365-11-3

Aktīvā ogle

Charcoal, activated

Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām

91.

43515

-

Kokoseļļas taukskābju holīnesteru hlorīdi

Chlorides of choline esters of cocnut oil fatty acids

QMA = 0,9 mg/6 dm2

92.

44160

000077-92-9

Citronskābe

Citric acid

93.

44640

000077-93-0

Citronskābe, trietilesteris

Citric acid, triethyl ester

94.

45195

007787-70-4

Vara bromīds

Copper bromide

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

95.

45200

001335-23-5

Vara jodīds

Copper iodide

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš, summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030); SML = 1 mg/kg (izteikts kā jods summāri Id. Nr.45200, 64320, 81680 un 86800)

96.

45280

-

Kokvilnas šķiedras

Cotton fibers

97.

45450

068610-51-5

p-krezil-diciklopentadiēna un izobutilēna kopolimērs

p-Cresol-dicyclopentadiene-isobutylene, copolymer

SML = 5 mg/kg

98.

45560

014464-46-1

Kristobalīts

Cristobalite

99.

45600

003724-65-0

Krotonskābe

Crotonic acid

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (summāri Id. Nr.14800 un 45600)

100.

45640

005232-99-5

2-ciāno-3,3-difenilakrilskābes etilesteris

2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid, ethyl ester

SML = 0,05 mg/kg

102.

45760

000108-91-8

Cikloheksilamīns

Cyclohexylamine

103.

45920

009000-16-2

Damars

Dammar

104.

45940

000334-48-5

n-Dekānskābe

n-Decanoic acid

105.

46070

010016-20-3

Alfa-Dekstrīns

Alpha-Dextrin

106.

46080

007585-39-9

Beta-Dekstrīns

Beta-Dextrin

107.

46375

061790-53-2

Diatomītzeme (infuzorijzeme)

Diatomaceous earth

108.

46380

068855-54-9

Diatomītzeme, kalcinētas sodas kušņi

Diatomaceous earth, soda ash flux-calcined

109.

46480

032647-67-9

Dibenzilidēnsorbīts

Dibenzylidene sorbitol

110.

46700

-

5,7-di-terc-butil-3-(3,4-un 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofurān-2-ons, kas satur:

a) 5,7-di-terc-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofurān-2-onu (80-100 % w/w) un

b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofurān-2-onu (0-20 % w/w)

5,7-di-tert-Butyl-3-(3,4- and 2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-one containing:

a) 5,7-di-tert-butyl-3-

(3,4-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-one (80 to 100 % w/w) and

b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylphenyl)-
3H-benzo-furan-2-one (0 to 20 % w/w)

SML = 5 mg/kg

111.

46720

004130-42-1

2,6-di- terc-butil-4-etilfenols

2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol

QMA = 4,8 mg/6 dm2

112.

46790

004221-80-1

3,5-Di-terc-butil-4-hidroksibenzoskābes 2,4-di-terc-butilfenilesteris

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 2,4-di-tert-butylphenylester

113.

46800

067845-93-6

3,5-Di-terc-butil-4-hidroksi-benzoskābes heksadecilesteris

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxy-benzoic acid, hexadecyl ester

114.

46870

003135-18-0

3,5-Di-terc-butil-4-hidroksibenzil- fosfonskābes dioktadecilesteris

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoicphos-pho-nic acid, dioctadecylester

115.

46880

065140-91-2

3,5-Di-terc-butil-4- hidroksibenzilfosfonskābes monoetilestera kalcija sāls

3,5-Di-tert-butyl-4-hydrohybenzyl phosphonic, monoethyl ester, calcium salt

SML = 6 mg/kg

116.

47210

26427-07-6

Dibutiltio (alvskābes) polimērs [tiobis(butil-alvas sulfīds), polimērs]

Dibutylthiostannoic acid polymer [=tiobis(butyl-tin sulphide), polymer]

Saskaņā ar specifikācijām šo noteikumu 4. pielikumā

117.

47440

000461-58-5

Diciānodiamīds

Dicyanodiamide

118.

47540

27458-90-8

Di-terc-dodecil disulfīds

Di-tert-dodecyl disulfide

SML = 0,05 mg/kg

119.

47680

000111-46-6

Dietilēnglikols

Diethyleneglycol

SML(T) = 30 mg (summāri Id.Nr.15760, 16990, 47680, 53650 un 89440)

120.

48460

000075-37-6

1,1-Difluoretāns

1,1-Difluoroethane

121.

48620

00123-31-9

1,4-Dihidroksibenzols

1,4-Dihydroxybenzene

SML = 0,6 mg/kg

122.

48720

00611-99-4

4,4'Dihidroksibenzofenons

4,4 -Dihydroxybenzophenone

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600)

123.

49485

134701-20-5

2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil) fenols

2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl) phenol

SML = 1 mg/kg

124.

49540

000067-68-5

Dimetilsulfoksīds

Dimethyl sulphoxide

125.

51200

000126-58-9

Dipentaeritrīts

Dipentaerythritol

126.

51700

047315-50-2

2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5- (heksiloksi) fenols

2-(4,6-Diphenyl-1,3,5- triazin-2-yl)-5-(heksiloxy) phenol

SML = 0,05 mg/kg

127.

51760

025265-71-8
000110-98-5

Dipropilēnglikols

Dipropyleneglycol

128.

52640

016389-88-1

Dolomīts

Dolomite

129.

52645

10436-08-5

Cis-11-eikozenamīds

Cis-11-eicosenamide

130.

52720

000112-84-5

Erukamīds

Erucamide

131.

52730

000112-86-7

Erukskābe

Erucic acid

132.

52800

000064-17-5

Etanols

Ethanol

133.

53270

037205-99-5

Etilkarboksimetilceluloze

Ethylcarboxymethylcellulose

134.

53280

009004-57-3

Etilceluloze

Ethylcellulose

135.

53360

000110-31-6

N,N'-Etilēnbisoleamīds

N,N'-Ethylenebisoleamide

136.

53440

005518-18-3

N,N'-Etilēnbispalmitamīds

N,N'-Ethylenebispalmitamide

137.

53520

000110-30-5

N,N'-Etilēnbisstearamīds

N,N'-Ethylenebisstearamide

138.

53600

000060-00-4

Etilēndiamīntetraetiķskābe

Ethylenediaminetetraacetic acid

139.

53610

054453-03-1

Etilēndiamīntetraetiķskābes vara sāls

Ethylenediaminetetraacetic acid, copper

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

140.

53650

000107-21-1

Etilēnglikols

Ethyleneglycol

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.15760, 16990, 47680, 53650 un 89440)

141.

54005

005136-44-7

Etilēn-N-palmitamīda-N'-stearamīds

Ethylene-N-palmitamide-N'-stearamide

142.

54260

009004-58-4

Etilhidroksietilceluloze

Ethylhydroxyethylcellulose

143.

54270

-

Etilhidroksimetilceluloze

Ethylhydroxymethylcellulose

144.

54280

-

Etilhidroksipropilceluloze

Ethylhydroxypropylcellulose

145.

54300

118337-09-0

2,2'Etilidēnbis(4,6-di-terc-butilfenil) fluorfosfonīts

2,2'Ethylidenebis (4,6-di-tert-butylphenyl)fluorophosphonite

SML = 6 mg/kg

146.

54450

-

Dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas tauki un eļļas

Fats and oils, from animal or vegetable food sources

147.

54480

-

Dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas tauki un eļļas, hidrogenēti

Fats and oils, hydrogenated, from animal or vegetable food sources

148.

54930

025359-91-5

Formaldehīda-1-naftola kopolimērs [=Poli(1-hidroksinaftil-metāns)]

Formaldehyde-1-naphtol, copolymer [= Poly(1-hydroxynaphthyl-methane)]

SML = 0,05 mg/kg

149.

55040

000064-18-6

Skudrskābe

Formic acid

150.

55120

000110-17-8

Fumārskābe

Fumaric acid

151.

55190

029204-02-2

Gadoleīnskābe

Gadoleic acid

152.

55440

009000-70-8

Želatīns

Gelatin

153.

55520

-

Stikla šķiedras

Glass fibers

154.

55600

-

Stikla mikrolodītes

Glass microballs

155.

55680

000110-94-1

Glutārskābe

Glutaric acid

156.

55920

000056-81-5

Glicerīns

Glycerol

157.

56020

099880-64-5

Glicerīna dibehenāts

Glycerol dibehenate

158.

56360

-

Glicerīna etiķskābes esteri

Glycerol, esters with acetic acid

159.

56486

-

Glicerīna, alifātisko, piesātināto, lineāro skābju ar pārskaita C atomiem

(C14-C18) un alifātisko, nepiesātināto, lineāro skābju ar pārskaita C atomiem

(C16-C18) esteri

Glycerol, esters with acids, aliphatic, saturated, linear, with an even number of carbon atoms (C14-C18)

and with acids, aliphatic, unsaturated, linear, with an even number of carbon atoms(C16-C18)

160.

56487

-

Glicerīna sviestskābes esteri

Glycerol, esters with butyric acid

161.

56490

-

Glicerīna erukskābes esteri

Glycerol, esters with erucic acid

162.

56495

-

Glicerīna 12-hidroksistearīn-skābes esteri

Glycerol, esters with 12-hydroxystearic acid

163.

56500

-

Glicerīna laurīnskābes esteri

Glycerol, esters with lauric acid

164.

56510

-

Glicerīna linoleīnskābes esteri

Glycerol, esters with linoleic acid

165.

56520

-

Glicerīna miristīnskābes esteri

Glycerol, esters with myristic acid

166.

6535

-

Nonānskābes glicerīna esteri

Glycerol, esters with nonanoic acid

167.

56540

-

Glicerīna oleīnskābes esteri

lycerol, esters with oleic acid

168.

6550

-

Glicerīna palmitīnskābes esteri

Glycerol, esters with palmitic acid

169.

56570

-

Glicerīna propionskābes esteri

Glycerol, esters with propionic acid

170.

56580

-

Glicerīna ricinolskābes esteri

Glycerol, esters with ricinoleic acid

171.

56585

-

Glicerīna stearīnskābes esteri

Glycerol, esters with stearic acid

172.

56610

030233-64-8

Glicerīna monobehenāts

Glycerol monobehenate

173.

56720

026402-23-3

Glicerīna monoheksanāts

Glycerol monohexanoate

174.

56800

030899-62-8

Glicerīna monolaurāta diacetāts

Glycerol monolaurate diacetate

175.

56880

026402-26-6

Glicerīna monooktanāts

Glycerol monooctanoate

176.

57040

-

Glicerīna monooleāts, askorbīnskābes esteris

Glycerol monooleate, ester with ascorbic acid

177.

57120

-

Glicerīna monooleāts, citronskābes esteris

Glycerol monooleate, ester with citric acid

178.

57200

-

Glicerīna monopalmitāts, askorbīnskābes esteris

Glycerol monopalmitate, ester with ascorbic acid

179.

57280

-

Glicerīna monopalmitāts, citronskābes esteris

Glycerol monopalmitate, ester with citric acid

180.

57600

-

Glicerīna monostearāts, askorbīnskābes esteris

Glycerol monostearate, ester with ascorbic acid

181.

57680

-

Glicerīna monostearāts, citronskābes esteris

Glycerol monostearate, ester with citric acid

182.

57800

018641-57-1

Glicerīna tribehenāts

Glycerol tribehenate

183.

57920

000620-67-7

Glicerīna triheptanāts

Glycerol triheptanoate

184.

8300

-

Glicīns, sāļi

Glycine, salts

185.

58320

007782-42-5

Grafīts

Graphite

186.

58400

009000-30-0

Guāra sveķi

Guar gum

187.

58480

009000-01-5

Gumarabiks

Gum arabic

188.

58720

000111-14-8

Heptānskābe

Heptanoic acid

189.

59280

000100-97-0

Heksametilēntetramīns

Hexamethylenetetramine

SML(T) = 15 mg/kg (summāri Id. Nr.17260, 18670, 54880 un 59280), izteikts kā formaldehīds

190.

59360

000142-62-1

Heksānskābe

Hexanoic acid

191.

59760

019569-21-2

Huntīts

Huntite

192.

59990

007647-01-0

Sālsskābe

Hydrochloric acid

193.

60030

012072-90-1

Hidromagnezīts

Hydromagnesite

194.

60080

012304-65-3

Hidrotalcīts

Hydrotalcite

195.

60160

000120-47-8

4-Hidroksibenzoskābes etilesteris

4-Hydroxybenzoic acid, ethyl ester

196.

60180

004191-73-5

4-Hidroksibenzoskābes izopropilesteris

4-Hydroxybenzoic acid, isopropyl ester

197.

60200

000099-76-3

4-Hidroksibenzoskābes metilesteris

4-Hydroxybenzoic acid, methyl ester

198.

60240

000094-13-3

4-Hidroksibenzoskābes propilesteris

4-Hydroxybenzoic acid, propyl ester

199.

60480

003864-99-1

2-(2-Hidroksi-3,5- di-terc-butil-fenil)-5- hlorbenzotriazols

2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert- butyl-phenyl)-5-chlorobenzotriazole

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id.

Nr.60400, 60480 un 61440)

200.

60560

009004-62-0

Hidroksietilceluloze

Hydroxyethylcellulose

201.

60880

009032-42-2

Hidroksietilmetilceluloze

Hydroxyethylmethylcellulose

202.

61120

009005-27-0

Hidroksietilciete

Hydroxyethyl starch

203.

61390

037353-59-6

Hidroksimetilceluloze

Hydroxymethylcellulose

204.

61680

009004-64-2

Hidroksipropilceluloze

Hydroxypropylcellulose

205.

61800

009049-76-7

Hidroksipropilciete

Hydroxypropyl starch

206.

61840

000106-14-9

12-Hidroksistearīnskābe

12-Hydroxystearic acid

207.

62140

006303-21-5

Hipofosforskābe

Hypophosphorous acid

208.

62240

001332-37-2

Dzelzs oksīds

Iron oxide

209.

2245

012751-22-3

Dzelzs fosfīds

Iron phosphide

Tikai PET polimēriem un kopolimēriem

210.

62450

000078-78-4

Izopentāns

Isopentane

211.

62640

008001-39-6

Japānas vasks

Japan wax

212.

62720

001332-58-7

Kaolīns

Kaolin

213.

62800

-

Kaolīns, kalcinēts

Kaolin, calcined

214.

62960

000050-21-5

Pienskābe

Lactic acid

215.

63040

000138-22-7

Pienskābe, butilesteris

Lactic acid, butyl ester

216.

63280

000143-07-7

Laurīnskābe

Lauric acid

217.

63760

008002-43-5

Lecitīns

Lecithin

218.

63840

000123-76-2

Levulīnskābe

Levulinic acid

219.

63920

000557-59-5

Lignocerīnskābe

Lignoceric acid

220.

64015

000060-33-3

Linolskābe

Linoleic acid

221.

64150

028290-79-1

Linolēnskābe

Linolenic acid

222.

63280

000143-07-7

Laurīnskābe

Lauric acid

223.

64500

-

Lizīns, sāļi

Lysine, salts

224.

64640

001309-42-8

Magnija hidroksīds

Magnesium hydroxide

225.

64720

001309-48-4

Magnija oksīds

Magnesium oxide

226.

64800

00110-16-7

Maleīnskābe

Maleic acid

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.19540, 19960 un 64800)

227.

64990

025736-61-2

Maleīnanhidrīdstirols, kopolimērs, nātrija sāls

Maleic anhydride-styrene, copolymer, sodium salt

Atbilstoši 4. pielikuma specifikācijām

228.

65020

006915-15-7

Ābolskābe

Malic acid

229.

65040

000141-82-2

Malonskābe

Malonic acid

230.

65520

000087-78-5

Mannīts

Mannitol

231.

65920

66822-60-4

N-metakriloiloksietil-N,N- dimetil-N-karboksimetil-amonija hlorīds, nātrija sāls- oktadecilmetakrilāta-etilmetakrilāta- cikloheksilmetakrilāta- N-vinil-2-pirolidons, kopolimēri

N-methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N- carboxy-methyl-ammonium chloride, sodium salt- octadecyl methacrylate-ethyl metha-crylate-cyclohexyl methacrylate-N-vinyl-2-pyrrolidone, copolymers]

232.

66200

037206-01-2

Metilkarboksimetilceluloze

Methylcarboxymethylcellulose

233.

66240

009004-67-5

Metilceluloze

Methylcellulose

234.

66560

004066-02-8

2,2'-Metilēnbis(4-metil-6- cikloheksilfenols)

2,2'-Methylenebis(4-methyl-6- cyclohexylphenol)

SML(T) = 3 mg/kg (summāri Id. Nr.66560 un 66580)

235.

66580

000077-62-3

2,2'-Metilēnbis[4-metil-6- (1-metilcikloheksil)fenols]

2,2'-Methylenebis(4-methyl-6- (1-ethylcyclohexyl)phenol]

SML(T) = 3 mg/kg (summāri Id. Nr.66560 un 66580)

236.

66640

009004-59-5

Metiletilceluloze

Methylethylcellulose

237.

66695

-

Metilhidroksimetilceluloze

Methylhydroxymethylcellulose

238.

66700

009004-65-3

Metilhidroksipropilceluloze

Methylhydroxypropylcellulose

239.

66755

002682-20-4

2-metil-4-izotiazol-3-ons

2-Methyl-4-isothiazolin-3-on

SML = 0,5 mg/kg. Izmanto tikai polimēru dispersijai ūdens vidē un emulsijām koncentrācijās, kas nerada antibakteriālu efektu uz polimēra virsmas vai pašā pārtikā

240.

66905

000872-50-4

N-metilpirolidons

N- Methyl-pyrrolidone

241.

66930

068554-70-1

Metilsilseskvioksāns

Methylsilsesqui-oxane

Monomēra paliekas metilsilseskvioksā-nā: < 1mg metiltrimetoksilāna/kg metilsilseskvioksāna

242.

67120

012001-26-2

Vizla

Mica

243.

67155

-

4-(2-benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna, 4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbēna un 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna maisījums

Mixture of 4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl) stilbene, 4,4′-bis(2-benzoxa-zolyl) stilbene and 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxa-zolyl)stilbene)

Ne vairāk kā 0,05 % w/w (izlietotais vielas daudzums/noteiktais daudzums). Atbilstoši 4. pielikuma specifikācijām

244.

67180

-

Ftalskābes n-decil n-oktilestera (50 % w/w) ftalskābes di-n-decilestera (25 % w/w), ftalskābes di-n-decilestera (25 % w/w) un ftalskābes di-n-oktilestera maisījums (25 % w/w)

Mixture of (50 % w/w) phtalic acid, n-decyl n-octyl ester, (25 % w/w) phtalic acid di-n-decyl ester, and (25 % w/w) phtalic acid di-n-octyl ester

SML = 5 mg/kg (pastāv risks, ka SML var būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas aizstājējos)

245.

67200

001317-33-5

Molibdēna disulfīds

Molybdenum disulphide

246.

67840

-

Montānskābes, to esteri ar etilēnglikolu, 1,3-butāndiolu un glicerīnu

Montanic acids and/or their esters with ethyleneglycol and/or with 1,3-butanediol and/or with glycerol

247.

67850

008002-53-7

Montāna vasks

Montan wax

248.

67891

000544-63-8

Miristīnskābe

Myristic acid

249.

68040

003333-62-8

7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]- 3-fenilkumarīns

7-[2H-Naphto-(1,2-D)triazol-2-l]-
3-phenylcoumarin

250.

68078

02725303102

Neodekānskābes kobalta sāls

Neodecanoic acid, cobalt salt

SML(T) = 0,05 mg/kg, izteikts kā neodekānskābe, un SML(T) =0,05 mg/kg (summāri Id. Nr.44960, 68078, 69160, 82020 un 89170), izteikts kā kobalts. Neizmanto polimēros, kas saskaras ar pārtiku, kurai lietojams pārtikas aizstājējs D

251.

68125

037244-96-5

Nefelīna sienīts

Nepheline syenite

252.

68145

080410-33-9

2,2',2''-Nitril[trietil tris (3,3', 5,5'-tetra-terc-butil-1,1'-difenil-2,2'-diil) fosfīts]

2,2',2''-Nitrilo[triethyl tris (3,3', 5,5'- tetra-tert-butyl-1,1'-bi-phenyl-2,2'-diyl) phosphite]

SML = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa)

253.

68960

000301-02-0

Oleamīds

Oleamide

254.

69040

000112-80-1

Oleīnskābe

Oleic acid

255.

69760

000143-28-2

Oleilspirts

Oleyl alcohol

256.

69920

000144-62-7

Skābeņskābe

Oxalic acid

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.22775 un 69920

257.

70000

070331-94-1

2,2'-Oksamidobis[etil-3- (3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-propionāts]

2,2'-Oxamidobis[ethyl-3-(3,5-
di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]

258.

70240

012198-93-5

Ozokerīts

Ozokerite

259.

70400

000057-10-3

Palmitīnskābe

Palmitic acid

260.

71020

000373-49-9

Palmitolskābe

Palmitoleic acid

261.

71440

009000-69-5

Pektīns

Pectin

262.

71600

000115-77-5

Pentaeritrīts

Pentaerythritol

263.

71635

025151-96-6

Pentaeritroldioleāts

Pentaerythritol dioleate

SML = 0,05 mg/kg. Nedrīkst izmantot polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo noteikumu 4.pielikumā ir noteikts pārtikas aizstājēja D lietojums.

264.

71670

178671-58-4

Pentaeritritol-tetrakis-(2-ciān-3,3- difenilakrilāts)

Pentaerythritol tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylate)

SML = 0,05 mg/kg

265.

71680

006683-19-8

Pentaeritrīts tetrakis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-propionāts]

Pentaerythritol tetrakis[3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]

266.

71720

000109-66-0

Pentāns

Pentane

267.

72640

007664-38-2

Fosforskābe

Phosphoric acid

268.

73160

-

Fosforskābe, mono- un di-n-alkil (C16 un C18) esteri

Phosphoric acid,mono-and di-n-alkyl (C16 and C18) esters

SML = 0,05 mg/kg

269.

73720

000155-96-8

Fosforskābes trihloretilesteris

Phosphoric acid, trichloroethyl ester

SML = ND (LD = 0,02 mg/kg (iekļauta analītiskā pielaide)

270.

74010

145650-60-8

Fosforpaskābes bis(2,4-di-terc-butil-6-metilfenil) etilesteris

Phosphorous acid, bis(2,4- di-tert-butyl-6-methylphenl)ethyl ester

SML = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa)

271.

74240

031570-04-4

Fosforpaskābes ris(2,4-di-terc-butil-fenil) esteris

Phosphorous acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester

272.

74480

000088-99-3

o-Ftālskābe

o-Phthalic acid

273.

76320

000085-44-9

Ftālskābes anhidrīds

Phthalic anhydride

274.

76415

019455-79-9

Pimelīnskābe, kalcija sāls

Pimelic acid, calcium salt

275.

76721

009016-00-6

063148-62-9

Polidimetilsiloksāns(molekulmasa > 6800)

Polydimethylsiloxane (MW > 6800)

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajām specifikācijām

276.

76730

-

Gammahidroksipropilētais polidimetilsiloksāns

Polydimethylsiloxane,gamma-hydroxypropylated

SML = 6 mg/kg

278.

76815

-

Adipīnskābes un glicerīna vai pentaeritrīta poli-esteris, pāra skaitļu nesazarotu C12-C22 taukskābju esteri

Polyester of adipic acid with glycerol or pentaerythritol, esters with even numbered, unbranched C12-C22 fatty acids

Atbilstoši 4. pielikuma specifikācijām

279.

76845

031831-53-5

1,4-butandiola poliesteris ar kaprolaktonu

Polyester of 1,4-butanediol with caprolactone

Jāievēro ierobežojumi atsauces Nr.14260 un atsauces Nr.3720. Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām

279.1

76866

-

1,2-propāndiola un/vai 1,3- un/vai 1,4-butāndiola un/vai polipropilēnglikola poliesteri ar adipīnskā-bi, arī ar gala grupām, kas ir etiķskābes vai taukskābju C12 –C18 vai n-oktanola un/vai
n-dekanola atlikumi

Poliesters of 1,2-propanediol and/or 1,3 – and/or 1,4– butanediol and/or polypropylene-glycol with adipic acid, which may be end-capped with acetic acid or fatty acids C12 –C18 or n-octanol and/or n-decanol

SML = 30 mg/kg

280.

76960

025322-68-3

Polietilēnglikols

Polyethyleneglycol

281.

77370

070142-34-6

Polietilēnglikola-30 dipolihidroksistearāts

Polyethyleneglycol-30 dipolyhydroxy-stearate

282.

77600

061788-85-0

Hidrogenētas rīcineļļas polietilēnglikola esteris

Polyethyleneglycol ester of hydrogenated castor oil

283.

77702

-

Alifātisku monokarbonskābju (C6-C22) polietilēnglikola esteri un skābju aonija un nātrija sulfāti

Polyethyleneglycol esters of aliphatic monocarboxylic acids (C6-C22) and their ammonium and sodium sulphates

284.

77895

068439-49-6

Polietilēnglikol(EO = 2-6) monoalkil(C16-C18) ēteri

Polyethyleneglycol (EO = 2-6) monoalkyl (C16-C18) ether

SML = 0,05 mg/kg un saskaņā ar 4. pielikumā noteiktajām specifikācijām

285.

79040

009005-64-5

Polietilēnglikola sorbitāna monolaurāts

Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate

286.

79120

009005-65-6

Polietilēnglikola sorbitāna monooleāts

Polyethyleneglycol sorbitan monooleate

287.

79200

009005-66-7

Polietilēnglikola sorbitāna monopalmitāts

Polyethyleneglycol sorbitan monopalmitate

288.

79280

009005-67-8

Polietilēnglikola sorbitāna monostearāts

Polyethyleneglycol sorbitan monostearate

289.

79360

009005-70-3

Polietilēnglikola sorbitāna trioleāts

Polyethyleneglycol sorbitan trioleate

290.

79440

009005-71-4

Polietilēnglikola sorbitāna tristearāts

Polyethyleneglycol sorbitan tristearate

291.

79600

009046-01-9

Polietilēnglikola tridecilētera fosfāts

Polyethyleneglycol tridecyl ether phosphate

SML = 5 mg/kg. Tikai materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar ūdeni saturošu pārtiku. Atbilstoši 4. pielikuma specifikācijām

292.

80000

009002-88-4

Polietilēna vasks

Polyethylene wax

293.

80240

029894-35-7

Poliglicerīna ricinolāts

Polyglycerol ricinoleate

294.

80640

-

Polioksialkil(C2-C4) dimetil -poliksiloksāns

Polyoxyalkyl(C2-C4)dimethyl- polysyloxane

295.

80720

008017-16-1

Polifosforskābes

Polyphosphoric acids

296.

80800

025322-69-4

Polipropilēnglikols

Polypropyleneglycol

297.

81060

009003-07-0

Polipropilēna vasks

Polypropylene wax

298.

81220

192268-64-7

Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil- 4-piperidinil)- n-butilanimo]-1,3,5-triazīns-2,4-diil] [2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6- heksāndiil[2,2,6,6-tetra-metil-4-piperidinil) imino]-alfa [N,N,N',N'-tetrabutil-N''- (2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)-heksil] [1,3,5-triazīns-2,4,6-triamīns]-omega- N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5- triazīns-2,4-diamīns]

Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-n- butylamino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl] [2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl)imino]- 1,6-hexane-diyl [2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]- alpha-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N''- (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylamino)-
hexyl][1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]-omega-N,N,N',N'-tetrabutyl- 1,3,5-triazine-2,4-diamine]

SML = 5 mg/kg

299.

81515

087189-25-1

Poli (cinka glicerolāts)

Poly(zinc glycerolate)

SML(T) = 25 mg/kg (izteikts kā cinks) summāri Id. Nr.81515, 96190, 96240, 96320 un atbilstoši šo noteikumu 1.punkta 10.5.apakšpunktam

300.

81520

007758-02-3

Kālija bromīds

Potassium bromide

301.

81600

001310-58-3

Kālija hidroksīds

Potassium hydroxide

302.

81760

-

Misiņa, bronzas, vara, nerūsējošā tērauda, alvas, kā arī vara, alvas un dzelzs sakausējumu pulveri, pārslas un šķiedras

Powders, flakes and fibres of brass, bronze, copper, stainless steel, tin and alloys of copper, tin and iron

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030); SML = 48 mg/kg (izteikts kā dzelzs)

303.

81840

000057-55-6

1,2-Propāndiols

1,2-Propanediol

304.

81882

000067-63-0

2-Propanols

2-Propanol

305.

82000

000079-09-4

Propionskābe

Propionic acid

306.

82080

009005-37-2

1,2-Propilēnglikola algināts

1,2-Propyleneglycol alginate

307.

82240

022788-19-8

1,2-Propilēnglikola dilaurāts

1,2-Propyleneglycol dilaurate

308.

82400

000105-62-4

1,2-Propilēnglikola dioleāts

1,2-Propyleneglycol dioleate

309.

82560

033587-20-1

1,2-Propilēnglikola dipalmitāts

1,2-Propyleneglycol dipalmitate

310.

82720

006182-11-2

1,2-Propilēnglikola distearāts

1,2-Propyleneglycol distearate

311.

82800

027194-74-7

1,2-Propilēnglikola monolaurāts

1,2-Propyleneglycol monolaurate

312.

82960

001330-80-9

1,2-Propilēnglikola monooleāts

1,2-Propyleneglycol monooleate

313.

83120

029013-28-3

1,2-Propilēnglikola monopalmitāts

1,2-Propyleneglycol monopalmitate

314.

83300

001323-39-3

1,2-Propilēnglikola monostearāts

1,2-Propyleneglycol monostearate

315.

83320

-

Propilhidroksietilceluloze

Propylhydroxyethylcellulose

316.

83325

-

Propilhidroksimetilceluloze

Propylhydroxymethylcellulose

317.

83330

-

Propilhidroksipropilceluloze

Propylhydroxypropylcellulose

318.

83440

002466-09-3

Pirofosforskābe

Pyrophosphoric acid

319.

83455

013445-56-2

Pirofosforpaskābe

Pyrophosphorous acid

320.

83460

012269-78-2

Pirofilīts

Pyrophylite

321.

83470

014808-60-7

Kvarcs

Quartz

322.

83599

68442-12-6

Oleīnskābes, 2-merkaptoetil-estera un dihlor-metilalvas, nātrija sulfīda un trihlormetil-alvas reakcijas produkti

Reaction products of oleic acid, 2-mercaptoethyl ester, with dichloro-dimethyltin, so-dium sulphide and trichloromethyltin

SML(T) = 0,18 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id. Nr.49595, 49600, 67520,67515 un 83599)

323.

83610

073138-82-6

Sveķskābes un kolofonijskābes

Resin acids and rosin acids

324.

83840

008050-09-7

Kolofonijs

Rosin

325.

84000

008050-31-5

Kolofonija glicerīna esteris

Rosin, ester with glycerol

326.

84080

008050-26-8

Kolofonija pentaeritrīta esteris

Rosin, ester with pentaerythritol

327.

84210

065997-06-0

Hidrogenēts kolofonijs

Rosin, hydrogenated

328.

84240

065997-13-9

Hidrogenēta kolofonija cerīna esteris

Rosin, hydrogenated, ester with glycerol

329.

84320

008050-15-5

Hidrogenēta kolofonija metanola esteris

Rosin, hydrogenated, ester with methanol

330.

84400

064365-17-9

Hidrogenēta kolofonija pentaeritrīta esteris

Rosin, hydrogenated, ester with pentaerythritol

331.

84560

009006-04-6

Kaučuks, dabīgais

Rubber, natural

332.

84640

000069-72-7

Salicilskābe

Salicylic acid

333.

85360

000109-43-3

Sebacīnskābes dibutilesteris

Sebacic acid, dibutyl ester

334.

85610

-

Silikāti, dabīgie, silanēti (izņemot azbestu)

Silicates, natural, silanated (with the exception of asbestos)

335.

85680

01343-98-2

Silīcijskābe

Silicic acid

336.

85840

053320-86-8

Silīcijskābes litija, magnija, nātrija sāls

Silicic acid, lithium magnesium, sodium salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id. Nr.38000, 42400, 64320, 663250, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

337.

86000

-

Silīcijskābe, sililēta

Silicic acid, silylated

338.

86160

000409-21-2

Silīcija karbīds

Silicon carbide

339.

86240

007631-86-9

Silīcija dioksīds

Silicon dioxide

340.

86285

-

Silīcija dioksīds, silanēts

Silicon dioxide, silanated

341.

86560

007647-15-6

Nātrija bromīds

Sodium bromide

342.

86720

001310-73-2

Nātrija hidroksīds

Sodium hydroxide

343.

87040

01330-43-4

Nātrija tetraborāts

Sodium tetraborate

SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā bors summāri Id. Nr.13620, 36840, 40320 un 87040)

344.

87200

000110-44-1

Sorbīnskābe

Sorbic acid

345.

87280

029116-98-1

Sorbitāndioleāts

Sorbitan dioleate

346.

87520

062568-11-0

Sorbitānmonobehenāts

Sorbitan monobehenate

347.

87600

001338-39-2

Sorbitānmonolaurāts

Sorbitan monolaurate

348.

87680

001338-43-8

Sorbitānmonooleāts

Sorbitan monooleate

349.

87760

026266-57-9

Sorbitānmonopalmitāts

Sorbitan monopalmitate

350.

87840

001338-41-6

Sorbitānmonostearāts

Sorbitan monostearate

351.

87920

061752-68-9

Sorbitāntetrastearāts

Sorbitan tetrastearate

352.

88080

026266-58-0

Sorbitāntrioleāts

Sorbitan trioleate

353.

88160

054140-20-4

Sorbitāntripalmitāts

Sorbitan tripalmitate

354.

88240

026658-19-5

Sorbitāntristearāts

Sorbitan tristearate

355.

88320

000050-70-4

Sorbīts

Sorbitol

356.

88600

026836-47-5

Sorbīta monostearāts

Sorbitol monostearate

357.

88640

008013-07-8

Sojas pupu eļļa, epoksidēta

Soybean oil, epoxidised

SML= 60 mg/kg. Tomēr PVC starplikās, ko izmanto tādu stikla burku aizvākošanai, kurās ir mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika, SML ir samazināts līdz 30 mg/kg. Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām

358.

88800

009005-25-8

Ciete, pārtikas

Starch, edible

359.

88880

068412-29-3

Ciete, hidrolizēta

Starch, hydrolysed

360.

88960

000124-26-5

Stearamīds

Stearamide

361.

89040

000057-11-4

Stearīnskābe

Stearic acid

362.

89200

007617-31-4

Vara stearāts

Stearic acid, copper salt

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

363.

89440

-

Stearīnskābes esteri ar etilēnglikolu

Stearic acid, esters with ethyleneglycol

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.15760, 16990, 47680, 53650 un 89440)

364.

90720

058446-52-9

Stearoilbenzoilmetāns

Stearoylbenzoylmethane

365.

90800

005793-94-2

Stearoil-2-laktilskābe, kalcija sāls

Stearoyl-2-lactylic acid, calcium salt

366.

90960

000110-15-6

Dzintarskābe

Succinic acid

367.

91200

000126-13-6

Saharozes acetāta izobutirāts

Sucrose acetate isobutyrate

368.

91360

000126-14-7

Saharozes oktaacetāts

Sucrose octaacetate

369.

91840

007704-34-9

Sērs

Sulphur

370.

91920

007664-93-9

Sērskābe

Sulphuric acid

371.

92030

010124-44-4

Vara sulfāts

Sulphuric acid, copper salt

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

372.

92080

014807-96-6

Talks

Talc

373.

92150

01401-55-4

Miecskābes

Tannic acids

Saskaņā ar JECFA specifikācijām

374.

92160

000087-69-4

Vīnskābe

Tartaric acid

375.

92195

-

Taurīna sāļi

Taurine, salts

376.

92205

057569-40-1

Tereftālskābe, 2,2'-metilēnbis(4-metil-6-terc- btilfenola) diesteris

Terephthalic acid, diester with 2,2'- methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol)

377.

92350

000112-60-7

Tetraetilēnglikols

Tetraethyleneglycol

378.

92640

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetrakis(2-hidroksipropil) etilēndiamīns

N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylenediamine

379.

92700

078301-43-6

2,2,4,4-Tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7- oksa-3,20-diaza-dispiro[5.1.11.2]- heneikozān-21-ona polimērs

2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)- 7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]- heneicosan-21-one, polymer

SML = 5 mg/kg

380.

92930

120218-34-0

Tiodietanolbis(5-metoksikarbonil-2,6- dimetil-1,4- dihidropiridīn-3-karboksilāts)

Thiodiethanolbis(5-methoxycarbonyl-2,6- dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate)

SML = 6 mg/kg

381.

93440

013463-67-7

Titāna dioksīds

Titanium dioxide

382.

93520

000059-02-9

010191-41-0

Alfa-tokoferols

alpha-Tocopherol

383.

93680

009000-65-1

Tragakanta sveķi

Tragacanth gum

384.

93720

00108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine

SML = 30 mg/kg

385.

94320

000112-27-6

Trietilēnglikols

Triethyleneglycol

386.

94960

00077-99-6

1,1,1-Trimetilpropāns

1,1,1-Trimethylpropane

SML = 6 mg/kg

387.

95000

028931-67-1

trimetilolpropāntrimet-akrilāta-metilmetakrilāta kopolimērs

Trimethylolpropane trimethacrylatemethyl methacrylate copolymer

388.

95200

001709-70-2

1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc-
butil-4-hidroksibenzil) benzols

1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-
di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzene

389.

95270

161717-32-4

2,4,6-Tris(terc-butil)fenil 2-butil-2-etil-1,3-propāndiol-fosfāts

2,4,6-Tris(tert-butyl)phenyl 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol phosphate

SML = 2 mg/kg (fosfīta, fosfāta un hidrolīzes produkta summa = TTBP)

390.

95725

110638-71-6

Vermikulīta reakcijas produkta ar citronskābi litija sāls

Vermiculite, reaction product with citric acid lithium salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id. Nr.38000, 42400, 64320, 663250, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

391.

95855

007732-18-5

Ūdens

Water

Atbilstoši noteikumiem par dzeramo ūdeni

392.

95859

-

Vaski, rafinēti, atvasināti no naftas ogļūdeņražu vai sintētisko ogļūdeņražu izejvielām

Waxes, refined, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajām specifikācijām

393.

95883

-

Baltās parafīnu minerāleļļas, atvasinātas no naftas ogļūdeņražu izejvielām

White mineral oils, paraffinic, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajām specifikācijām

394.

95905

013983-17-0

Volastonīts

Wollastonite

395.

95920

-

Koksnes šķiedra un pulveris, neapstrādāts

Wood flour and fibers, untreated

396.

95935

011138-66-2

Ksantāna sveķi

Xanthan gum

397.

96190

020427-58-1

Cinka hidroksīds

Zinc hydroxide

SML(T) = 25 mg/kg (izteikts kā cinks) summāri Id. Nr.81515, 96190, 96240, 96320 un atbilstoši šo noteikumu 1.punkta 10.5.apakšpunktam)

398.

96240

001314-13-2

Cinka oksīds

Zinc oxide

SML(T) = 25 mg/kg (izteikts kā cinks summāri Id. Nr.81515, 96190, 96240, 96320 un atbilstoši šo noteikumu 1.punkta 10.5.apakšpunktam

399.

96320

001314-98-3

Cinka sulfīds

Zinc sulphide

SML(T) = 25 mg/kg (izteikts kā cinks summāri Id. Nr.81515, 96190, 96240, 96320 un atbilstoši šo noteikumu 1.punkta 10.5.apakšpunktam)

400.

38885

002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hydroxy-4-n-oktyloxyifenil)-1,3,5-triazīne

2,4-Bis(2,4-dimethyilphenil)-6-(2-hyidroksi-4-n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazīns

SML = 0,05 mg/kg. Tikai ūdeni saturošiem pārtikas produktiem.

401.

42080

001333-86-4

Melnā ogle

Carbon black

Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām

402.

45705

166412-78-8

1,2-cikloheksāndikarbonskābes diizononilesteris

1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester

403.

62020

007620-77-1

12- hidroksistearīnskābes litija sāls

12-Hidroxystearic acid, lithium salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id. Nr.24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

404.

67180

Maisījums: (50 % w/w) ftālskābes n-decil-n-oktilesteris, (25 % w/w) ftālskābes di-n-decilesteris, (25 % w/w) ftālskābes di-n-oktilesteris

Mixture of (50 % w/w) phtalic acid n-decyl-n-oktyl ester, (25 % w/w) phtalic acid di-n-decyl ester, (25 % w/w) phtalic acid di-n-oktyl ester

SML = 5 mg/kg (pastāv risks, ka SML var būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas simulantos)

405.

71960

003825-26-1

Perfluoroktānskābes amonija sāls

Perfluorooctanoic acid, ammonium salt

Izmantot tikai vairākkārt lietojamos izstrādājumos, kas sakausēti augstā temperatūrā

406.

74560

000085-68-7

Ftālskābes benzilbutilesteris

Phtalic acid, benzyl butyl ester

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos;

b) kā plastifikatoru vienreiz lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku, izņemot tos, kuros ir mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika;

c) kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā.

SML = 30 mg/kg pārtikas aizstājēja

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvanti­tatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

407.

74640

000117-81-7

Ftālskābes bis(2-etilheksil) esteris

Phtalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku;

b) kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā

SML = 1,5 mg/kg pārtikas aizstājēja.

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvantitatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

408.

74880

000084-74-2

Ftālskābes dibutilesteris

Phtalic acid, dibutyl ester

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku;

b) kā tehniskā atbalsta vielu poliolefīnos koncentrācijā līdz 0,05 % gatavā produktā

SML = 0,3 mg/kg pārtikas aizstājēja.

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvantitatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

409.

75100

068515-48-0

028553-12-0

Ftālskābes diesteri ar primāru, piesātinātu
C8-C10 sazarotu alkoholu sānu ķēdi, vairāk nekā 60 % C10

Phtalic acid, diesters with primary, saturated C8-C10 alcohols more than 60 % C10

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos;

b) kā plastifikatoru vienreiz lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku, izņemot tos, kuros ir mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika;

c) kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā.

SML(T) = 9 mg/kg pārtikas aizstājēja (summāri Id. 75100 un 75105).

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvantitatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

410.

75105

068515-49-1

026761-40-0

Ftālskābes diesteri ar primāru, piesātinātu C9–C11 alkoholu, vairāk nekā 90 % C10

Phtalic acid, diesters with primary, saturated C9–C11 alcohols more than 90 % C10

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos;

b) kā plastifikatoru vienreiz lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku, izņemot tos, kuros ir mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika;

c) kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā.

SML(T) = 9 mg/kg pārtikas aizstājēja (summāri Id. Nr. 75100 un 75105).

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvantitatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

411.

79920

009003-11-6

106392-12-5

Poli(etilēnpropilēn)glikols

Poly(ethylene propylene) glycol

412.

81500

9003-39-8

Polivinilpirolidons

Polyvinylpyrrolidone

Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām

413.

93760

000077-90-7

Tri-n-butilacetilcitrāts

Tri-n-butyl acetyl citrate

414.

95020

6846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentane-diol diizobutirāts

2,2,4-trimethyl-1,3,-pentanediol diisobutyrate

SML = 5 mg/kg pārtikas. Strādāt tikai ar vienreiz lietojamiem cimdiem

415.

95420

745070-61-5

1,3,5-tris (2,2-dimetilpropanamido) benzols

1,3,5-tris (2,2-dimethylpropanamido)-benzene

SML = 0,05 mg/kg pārtikas

416.

38875

002162-74-5

Bis(2,6-diizopropilfenil)karbodiimīds

Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide

SML = 0,05 mg/kg. Izmantošanai aiz PET slāņa

417.

45703

491589-22-1

Cis-1,2-cikloheksāndikarboksilskābes kalcija sāls

Cis-1,2-ciklohexanedikarboxylic acid, calcium salt

SML = 5 mg/kg

418.

48960

_

9,10-dihidroksistearīnskābe un tās oligomēri

9,10-dihyidroxy stearic acid and its oligomers

SML = 5 mg/kg

419.

55910

736150-63-3

Glicerīdi, rīcineļļas mono-, hidrogenēti, acetāti

Glycerides, castor oil mono-, hydrogenated, actetates

420.

60025

_

Hidrogenēti homopolimēri un/vai kopolimēri, ko veido 1-decēns un/vai 1-dodecēns, un/vai 1-oktēns

Hydrogenated homopolymers and/or copolymers made of 1-decene and/or 1-dodecene, and/or 1-octene

SML(T) šajā īpašajā gadījumā nozīmē to, ka to vielu migrācijas līmeņu summa, kuru references Nr. ir 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 19150, 19180, 31500 un 76463, nepārsniegs ierobežojumu. Nelietot priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar taukainu pārtiku

421.

62280

009044-17-1

Izobutilēna-butēna kopolimērs

Isobutylene-butene copolymer

422.

70480

000111-06-8

Palmitīnskābes butilesteris

Palmitic acid, butyl ester

423.

76463

_

Poliakrilskābes sāļi

Polyacrylic acid, salts

SML(T) = 6 mg/kg (akrilskābei). SML(T) šajā īpašajā gadījumā nozīmē to, ka to vielu migrācijas līmeņu summa, kuru references Nr. ir 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 19150, 19180, 31500 un 76463, nepārsniegs ierobežojumu

424.

76723

167883-16-1

Polidimetilsiloksāns, 3-aminopropil-gatavs polimērs ar dicikloheksilmetāna -4,4`-diizocianātu

Polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl terminated, polymer with dicyclohexylmethane-4,4`-diisocyanate

SML(T) šajā īpašajā gadījumā nozīmē to, ka to vielu migrācijas līmeņu summa, kuru references Nr. ir 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 19150, 19180, 31500 un 76463, nepārsniegs ierobežojumu

425.

76725

661476-41-1

Polidimetilsiloksāns, 3-aminopropil-gatavs polimērs ar 1-izocianāt-3-izocianātmetil-3,5,5-trimetilcikloheksānu

Polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl terminated, polymer with 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane

SML(T) šajā īpašajā gadījumā nozīmē to, ka to vielu migrācijas līmeņu summa, kuru references Nr. ir 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 19150, 19180, 31500 un 76463, nepārsniegs ierobežojumu

426.

77732

_

Polietilēnglikols (EO=1-30, parasti 5) butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilāta ēteris

Polyethyleneglycol (EO = 1-30, typically 5) ether of butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-metoxyphenyl)acrylate

SML = 0,05 mg/kg. Tikai izmantošanai PET

427.

77733

_

Polietilēnglikols (EO=1-30, parasti 5) butil-2-ciano-3-(4-hidroksifenil)akrilāta ēteris

Polyethyleneglycol (EO = 1-30, typically 5) ether of butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl) acrylate

SML = 0,05 mg/kg. Tikai izmantošanai PET

428.

77897

_

Polietilēnglikola (EO=1-50, monoalkilēteris (lineāras un sazarotas ķēdes, C8-C20) sulfāts, sāls

Polyethyleneglycol (EO = 1-50), monoalkylether (linear and branched, C8-C20) sulphate, salts

SML = 5 mg/kg

429.

89120

000123-95-5

Stearīnskābes butilesteris

Stearic acid, butyl ester

430.

95858

_

No naftas vai sintētiskām ogļūdeņražu izejvielām iegūti attīrīti vaski, parafīni

Waxes, paraffinic, refined, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks

SML = 0,05 mg/kg; SML(T) šajā īpašajā gadījumā nozīmē to, ka to vielu migrācijas līmeņu summa, kuru references Nr. ir 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 19150, 19180, 31500 un 76463, nepārsniegs ierobežojumu. Nelietot priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar taukainu pārtiku

2. Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās piedevas (nepilnīgs saraksts), kuras var izmantot, ja ir veikta īpatnējās migrācijas robežas atbilstības pārbaude ar pārtikas aizstājēju D vai pārbaudāmajā vidē veikti aizstājējtesti saskaņā ar šiem noteikumiem

Nr. p.k.

Id. Nr.

CAS Nr.

Piedevas ķīmiskais nosaukums latviešu valodā

Piedevas ķīmiskais nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi vai specifikācijas

1

2

3

4

5

6

1.

30180

002180-18-9

Mangāna acetāts

Acetic acid, manganese salt

SML (T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

2.

31500

025134-51-4

Akrilskābe, akrilskābes, 2- etilheksilesteris, kopolimērs

Acrylic acid, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, copolymer

SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā akrilskābe) un SML = 0,05 mg/kg (izteikts kā akrilskābes 2- etilheksil-esteris)

3.

31520

061167-58-6

Akrilskābes 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)- 4-metilfenilesteris

Acrylic acid, 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-
hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl ester

SML= 6 mg/kg

4.

31920

000103-23-1

Adipīnskābes bis(2-etilheksil)esteris

Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester

SML = 18 mg/kg (pastāv risks, ka SML var būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas aizstājējos)

5.

34230

-

Alkil(C8-C22)sulfonskābes

Alkyl(C8-C22)sulphonic acids

SML = 6 mg/kg

6.

34650

151841-65-5

Alumīnija hidroksibis [2,2’-metilēn]bis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfāts

Aluminium hydroxybis [2,2'-methylenebis

(4,6-di-tert.butylphenyl)phosphate

SML = 5 mg/kg

7.

35760

001309-64-4

Antimona trioksīds

Antymony trioxide

SML = 0,04 mg/kg (izteikts kā antimons, (migrācijas limits var būt pārsniegts ļoti augstā temperatūrā))

8.

36720

017194-00-2

Bārija hidroksīds

Barium hydroxide

SML (T) = 1 mg/kg (izteikts kā bārijs summāri Id. Nr.36720, 36800, 36840 un 92000)

9.

36800

010022-31-8

Bārija nitrāts

Barium nitrate

SML (T) = 1 mg/kg (izteikts kā bārijs summāri EEC Nr.36720, 36800, 36840 un 92000)

10.

38000

000553-54-8

Benzoskābes litija sāls

Benzoic acid, lithium salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id. Nr.38000, 42400, 64320, 663250, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

11.

38240

000119-61-9

Benzofenons

Benzophenone

SML = 0,6 mg/kg

12.

38505

351870-33-2

Cis-endo-biciklo[2.2.1]-heptān-2,3-
dikarboksil-skābe, dinātrija sāls

cis-endo-Bicyclo[2.2.1]heptane-
2,3-dicarboxylic acid, disodium salt

SML = 5 mg/kg. Nelietot ar polietilēnu, kas nonāk saskarē ar skābi saturošu pārtiku. Tīrība > 96 %

13.

38560

007128-64-5

2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoksazolil)tiofēns

2,5-Bis(5-tert-butyl-2-
benzoxazolyl)thiophene

SML = 0,6 mg/kg

14.

38700

063397-60-4

Bis(2-karbobutoksietil)alvas-bis(izo oktilmerkaptoacetāts)

Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetate)

SML = 18 mg/kg

15.

38800

032687-78-8

N,N'-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil) propionil)hidrazīds

N,N'-Bis(3-(3,5-di-
tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl) hydrazide

SML= 15 mg/kg

16.

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-terc-butilfenil) pentaeritrītdifosfīts

Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite

SML= 0,6 mg/kg

17.

38940

110675-26-8

2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenols

2,4-Bis(dodecyl-thiomethyl)-
6-methylphenol

SML(T) = 5 mg/kg summāri Id. Nr.38940 un 40020

18.

39060

035958-30-6

1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-terc-butilfenil)etāns

1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-
butylphenyl)ethane

SML = 5 mg/kg

19.

39090

-

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīns

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine

SML (T) = 1,2 mg/kg (summāri Id. Nr.39090 un 39120)

20.

39120

-

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīna hidrogēnhlorīdi

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine hydrochlorides

SML (T) = 1,2 mg/kg (izteikts kā trešējais amīns summāri Id. Nr.39090 un 39120) (izteikts, izņemot HCl)

21.

40000

000991-84-4

2,4-bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-
di-terc-butilanilīn)-1,3,5-triazīns

2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-
hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

SML= 30 mg/kg

22.

40020

110553-27-0

2,4-bis-(oktiltiometil)-6-metilfenols

2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol

SML(T) = 5 mg/kg summāri Id. Nr.38940 un 40020"

23.

40160

061269-61-2

N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) heksametilēndiamīna -1,2-dibrometāna kopolimērs

2, N,N'-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)hexamethylene-diamine-1,2-dibromoethane, copolymer

SML= 2,4 mg/kg

24.

40720

025013-16-5

terc-butil-4-hidroksianizols (= BHA)

tert-Butyl-4-hydroxyanisole(= BHA)

SML = 30 mg/kg

25.

40800

013003-12-8

4,4'-Butilidēn-bis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecilfosfīts)

4,4'-Butylidene-bis(6-tert-butyl-3-
methylphenyl-ditridecyl phosphite)

SML= 6 mg/kg

26.

40980

019664-95-0

Mangāna butirāts

Butyric acid, manganese salt

SML (T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

27.

42000

063438-80-2

(2-karbobutoksietil) alvas-tris (izooktil­merkaptoacetāts)

2-Carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctyl mercaptoacetate)

SML= 30 mg/kg

28.

42400

010377-37-4

Litija karbonāts

Carbonic acid, lithium salt

SML (T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id. Nr.38000, 42400, 64320, 663250, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

29.

42480

000584-09-8

Rubīdija karbonāts

Carbonic acid, rubidium salt

SML= 12 mg/kg

30.

43600

004080-31-3

1-(3-hloralil)-3,5,7-triaza-1-azonijdamantāna hlorīds

1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-
azoniaadamantane chloride

SML= 0,3 mg/kg

31.

43680

000075-45-6

Hlordifluormetāns

Chlorodifluoromethane

SML = 6 mg/kg un saskaņā ar 4. pielikumā noteiktajām specifikācijām

32.

44960

011104-61-3

Kobalta (II) oksīds

Cobalt oxide

SML(T) = 0,05 mg/kg (izteikts kā kobalts summāri Id. Nr.44960, 68078, 69160, 82020 un 89170), Neizmanto polimēros, kas saskaras ar pārtiku, kurai lietojams pārtikas aizstājējs D

33.

45440

-

Krezolu butil- un stirilatvasinājumi

Cresols, butylated, styrenated

SML = 12 mg/kg

34.

45650

006197-30-4

2-ciān-3,3-difenilakrilskābes 2-etilheksilesteris

2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid, 2-ethylhexyl ester

SML = 0,05 mg/kg

35.

46640

000128-37-0

2,6-di-terc-butil-p-krezols (= BHT)

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (= BHT)

SML = 3,0 mg/kg

36.

47600

084030-61-5

Di-n-dodecilalvas bis (izooktil­merkaptoacetāts)

Di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)

SML(T) = 0,05 mg/kg pārtikas (41) (izteikts kā mono-n-dodecilalvas tris(isooctil merkaptoacetāta), di-n-dodecilalvas bis(izooctilmerkapto-acetāta), mono-dodecilalvas trihlorīda un di-dodecilalvas dihlorīda summa), summāri kā Id. Nr.47600, 67360

37.

48640

000131-56-6

2,4-dihidroksi­benzofenons

2,4-Dihydroxybenzophenone

SML (T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600)

38.

48800

000097-23-4

2,2'-dihidroksi-5,5'-dihlordifenilmetāns

2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphe-nylmethane

SML = 12 mg/kg

39.

48880

000131-53-3

2,2'-dihidroksi-4-metoksibenzofenons

2,2'-Dihydroxy-4-methoxyben-zophenone

SML (T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600.)

40.

49595

057583-35-4

Dimetiltīna bis(etilheksil-merkaptoacetāts)

Dimethyltin bis(ethylhexyl mercaptoacetate)

SML(T) = 0,18 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr. 49595, 49600, 67520, 67515 un 83599)

41.

49600

026636-01-1

Dimetilalvas bis (izooktil-merkaptoacetāts)

Dimethyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)

SML(T) = 0,18 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.49595, 49600, 67520, 67515 un 83599)

42.

49840

002500-88-1

Dioktadecildisulfīds

Dioctadecyl disulphide

SML = 3 mg/kg

43.

50160

-

Di-n-oktilalvas bis(n-alkil(C10-C16) merkaptoacetāts)

Di-n-octyltin bis(n-alkyl(C10-C16) mercapto acetate)

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

44.

50240

010039-33-5

Di-n-oktilalvas bis(2-etilheksilmaleāts)

Di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl maleate)

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

45.

50320

015571-58-1

Di-n-oktilalvas bis(2-etilHeksilmerkaptoacetāts)

Di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate)

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id. Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

46.

50360

-

Di-n-oktilalvas bis(etilmaleāts)

Di-n-octyltin bis(ethyl maleate)

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id. Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

47.

50400

033568-99-9

Di-n-oktilalvas bis(izooktilmaleāts)

Di-n-octyltin bis(isooctyl maleate)

48.

50480

026401-97-8

Di-n-octilalvas bis (izooktil­merkaptoacetāts)

Di-n-octyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)

49.

50560

-

Di-n-oktilalvas 1,4-butāndiol-bis(merkaptoacetāts)

Di-n-octyltin 1,4-butanediol bis(mercaptoacetate)

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id. Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

50.

50640

003648-18-8

Di-n-oktilalvas dilaurāts

Di-n-octyltin dilaurate

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

51.

50720

015571-60-5

Di-n-oktilalvas dimaleāts

Di-n-octyltin dimaleate

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

52.

50800

-

Di-n-oktilalvas dimaleāts, esterificēts

Di-n-octyltin dimaleate, esterified

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

53.

50880

-

Di-n-oktilalvas dimaleāts, polimēri (N = 2-4)

Di-n-octyltin dimaleate, polymers (N = 2-4)

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

54.

50960

069226-44-4

Di-n-oktilalvas etilēnglikol-bis(merkaptoacetāts)

Di-n-octyltin ethyleneglycol bis(mercaptoacetate)

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

55.

51040

015535-79-2

Di-n-oktilalvas merkaptoacetāts

Di-n-octyltin mercaptoacetate

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri EEC Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

56.

51120

-

Di-n-oktilalvas tiobenzoāta 2-etil-heksil-merkaptoacetāts

Di-n-octyltin thiobenzoate 2-ethylhexyl mercaptoacetate

SML(T) = 0,006 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120)

57.

51570

000127-63-9

Difenilsulfons

Diphenyl sulphone

SML(T) = 3 mg/kg (summāri Id. Nr.16650 un 51570)

58.

51680

000102-08-9

N,N'-difeniltiourīnviela

N,N'-diphenylthiourea

SML = 3 mg/kg

59.

52000

027176-87-0

Dodecilbenzosulfon­skābe

Dodecylbenzenesulphonic acid

SML = 30 mg/kg

60.

52320

052047-59-3

2-(4-dodecilfenil)indols

2-(4-Dodecylphenyl)indole

SML = 0,06 mg/kg

61.

52880

023676-09-7

4-etoksibenzoskābes etilesteris

4-Ethoxybenzoic acid, ethyl ester

SML = 3,6 mg/kg

62.

53200

023949-66-8

2-etoksi-2'-etiloksanilīds

2-Ethoxy-2'-ethyloxanilide

SML = 30 mg/kg

63.

54880

000050-00-0

Formaldehīds

Formaldehyde

SML(T) = 15 mg/kg (summāri Id. Nr.17260, 18670, 54880 un 59280)

64.

55200

01166-52-5

Gallusskābes dodecilesteris

Gallic acid, dodecyl ester

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.55200, 55280 un 55360)

65.

55360

000121-79-9

Gallusskābes propilesteris

Gallic acid, propyl ester

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.55200, 55280 un 55360)

66.

58960

000057-09-0

Heksadeciltrimetil­amonija bromīds

Hexadecyltrimethylammonium bromide

SML = 6 mg/kg

67.

59120

023128-74-7

1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil) propionamīds)

1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionamide)

SML = 45 mg/kg

68.

59200

035074-77-2

1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil) propionāts)

1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)

SML = 6 mg/kg

69.

60320

070321-86-7

2-[2-hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil) benztriazols

2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)phenyl)benzotriazole

SML = 1,5 mg/kg

70.

60400

003896-11-5

2-(2'-hidroksi-3'-di-terc-butil-5'-metilfenil)-5-hlorbenztriazols

2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole

SML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.60400, 60480 un 61440)

71.

60800

065447-77-0

1-(2-hidroksietil)-4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametilpiperidīna - dzintarskābes dimetilestera kopolimērs

1-(2-Hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidine-succinic acid, dimethyl ester, copolymer

SML = 30 mg/kg

72.

61280

003293-97-8

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenons

2-Hydroxy-4-n-hexyloxyben-zophenone

SML(T) =6 mg/kg (summāri Id. Nr.15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600.)

73.

61360

000131-57-7

2-hidroksi-4-metoksibenzofenons

2-Hydroxy-4-methoxyben-zophenone

SML(T = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600)

74.

61440

002440-22-4

2-(2'-hidroksi-5'-metilfenil)benztriazols

2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazole

SML (T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.60400, 60480 un 61440)

75.

61600

001843-05-6

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenons

2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone

SML(T) = 6 mg/kg (summāri Id. Nr.15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600.)

76.

63200

051877-53-3

Mangāna laktāts

Lactic acid, manganese salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

77.

63940

008062-15-5

Lignosulfonskābe

Lignosulphonic acid

SML = 0,24 mg/kg un lietošanai tikai kā disperģētājvielu plastmasas dispersijām

78.

64320

010377-51-2

Litija jodīds

Lithium iodide

SML(T) = 1 mg/kg (izteikts kā jods summāri Id. Nr.45200, 64320, 81680 un 86800.) un SML (T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id. Nr.42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

79.

65120

007773-01-5

Mangāna hlorīds

Manganese chloride

SML (T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

80.

65200

012626-88-9

Mangāna hidroksīds

Manganese hydroxide

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

81.

65280

010043-84-2

Mangāna hipofosfīts

Manganese hypophosphite

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

82.

65360

011129-60-5

Mangāna oksīds

Manganese oxide

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

83.

65440

Mangāna pirofosfīts

Manganese pyrophosphite

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

84.

66350

085209-93-4

2,2′-metilēn-bis-(4,6-di-terc-butilfenil)litija fosfāts

2,2′-Methylene-bis(4,6-di-tertbutyl-phenyl)lithium phosphate

SML = 5 mg/kg un SML(T) = 0,6 (izteikts kā litijs summāri Id. Nr. 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

85.

66360

085209-91-2

2,2'-metilēn-bis(4,6-di-terc-butilfenil)nātrija fosfāts

2,2'-Methylene bis(4,6-di-tert-butylphenyl) sodium phosphate

SML = 5 mg/kg

66400

000088-24-4

2,2'-metilēn-bis(4-etil-6-terc-butilfenols)

2,2'-Methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)

SML(T) = 1,5 mg/kg (summāri Id. Nr. 66400 un 66480)

86.

66480

000119-47-1

2,2'-metilēn-bis(4-metil-6-terc-butilfenols)

2,2'-Methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)

SML(T)= 1,5 mg/kg (summāri Id. Nr.66400 un 66480)

87.

(Svītrots ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757.)

88.

67360

067649-65-4

Mono-n-dodecilalvas tris (izooktilmerkapto- acetāts)

Mono-n-dodecyltin tris(isooctylmercapto acetate)

SML(T) = 0,05 mg/kg pārtikas (izteikts kā mono-n-dodecilalvas trīs (isooctil merkaptoacetāta), di-n-dodecilalvas bis (izooktilmerkaptoacetāta), mono-dodecilalvas trihlorīda un di-dodecilalvas dihlorīda summa), summāri kā Id. Nr.47600, 67360

89.

67515

057583-34-3

Monometilalvas tris(etil-heksilmerkaptoacetāts)

Monomethyltin tris(ethylhexylmercaptoacetate)

SML(T) = 0,18 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id. Nr. 49595, 49600, 67520, 67515 un 83599)

90.

67520

054849-38-6

Monometilalvas tris (izo oktilmerkaptoacetāts)

Monomethyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)

SML(T) = 0,18 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id.Nr.49595, 49600, 67520, 67515 un 83599)

91.

67600

-

Mono-n-oktilalvas tris(alkil(C10-C16)merkaptoacetāts

Mono-n-octyltin tris(alkyl(C10-C16) mercaptoacetate

SML(T) = 1,2 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id. Nr.67600, 67680 un 67760)

92.

67680

027107-89-7

Mono-n-oktilalvas tris(2-etil heksilmerkaptoacetāts)

Mono-n-octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate)

SML(T) = 1,2 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id. Nr 67600, 67680 un 67760)

93.

67760

026401-86-5

Mono-n-oktilalvas tris (izo oktilmerkaptoacetāts)

Mono-n-octyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)

SML(T) = 1,2 mg/kg (izteikts kā alva summāri Id. Nr.67600, 67680 un 67760)

94.

67896

020336-96-3

Miristīnskābes litija sāls

Myristic acid, lithium salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id.Nr.38000, 42400, 64320, 663250, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

95.

68320

002082-79-3

Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil) propionāts

Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate

SML = 6 mg/kg

96.

68400

010094-45-8

Oktadecilerukamīds

Octadecylerucamide

SML = 5 mg/kg

97.

68860

004724-48-5

n-oktilfosfonskābe

n-Octylphosphonic acid

SML = 0,05 mg/kg

98.

69160

014666-94-5

Kobalta oleāts

Oleic acid, cobalt salt

SML(T) = 0,05 mg/kg (izteikts kā kobalts summāri Id. Nr.44960, 68078, 82020 un 89170)

99.

69840

016260-09-6

Oleilpalmitamīds

Oleylpalmitamide

SML = 5 mg/kg

100.

71935

007601-89-0

Perhlorskābes nātrija sāls monohidrāts

Perchloric acid, sodium salt monohydrate

SML = 0,05 mg/kg (atbilstības testēšana gadījumos, kad ir saskare ar taukiem, jāveic, izmantojot pārtikas aizstājēju D)

101.

72160

000948-65-2

2-fenilindols

2-Phenylindole

SML = 15 mg/kg

102.

72800

001241-94-7

Fosforskābes difenil-2-etilheksilesteris

Phosphoric acid, diphenyl 2-ethylhexyl ester

SML = 2,4 mg/kg

103.

73040

013763-32-1

Fosforskābes litija sāļi

Phosphoric acid, lithium salts

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id. Nr.38000, 42400, 64320, 663250, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)"

104.

73120

010124-54-6

Mangāna fosfāts

Phosphoric acid, manganese salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā mangāns summāri Id. Nr.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120)

105.

74400

-

Fosforskābes tris(nonil- un/vai dinonilfenil)esteris

Phosphorous acid, tris(nonyl-and/or dinonyl-phenyl) ester

SML = 30 mg/kg

106.

(Svītrots ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757.)

107.

77440

-

Polietilēnglikoldiricinoleāts

Polyethyleneglycol diricinoleate

SML = 42 mg/kg

108.

77520

061791-12-6

Polietilēnglikola rīcineļļas esteris

Polyethyleneglycol ester of castor oil

SML = 42 mg/kg

109.

78320

009004-97-1

Polietilēnglikola monorīcinoleāts

Polyethyleneglycol monoricinoleate

SML = 42 mg/kg

110.

81200

071878-19-8

Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazīn-2,4-diil]-[(2,2,6,6- tetrametil-4-piperidil)-imino]heksametilēn[(2,2, 6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino]hexamethylene[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) imino]

SML = 3 mg/kg

111.

81680

007681-11-0

Kālija jodīds

Potassium iodide

SML(T) = 1 mg/kg (izteikts kā jods (summāri Id. Nr.45200, 64320, 81680 un 86800.)

112.

82020

019019-51-3

Kobalta propionāts

Propionic acid, cobalt salt

SML(T) = 0,05 mg/kg (izteikts kā kobalts summāri Id. Nr.44960, 68078, 69160, 82020 un 89170). Neizmanto polimēros, kas saskaras ar pārtiku, kurai lietojams pārtikas aizstājējs D)

113.

83595

119345-01-6

Di-terc-butilfosfonīta un tāda bifenila reakcijas produkts, kas iegūts, 2,4-di-terc-butilfenola kondensācijā ar Frīdela-Krafta reakcijas produktu starp fosforpa-skābes tihloranhidrīdu un bifenilu

Reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert-butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl

SML = 18 mg/kg un saskaņā ar 4. pielikumā noteiktajām specifikācijām

114.

83700

000141-22-0

Rīcinolskābe

Ricinoleic acid

SML = 42 mg/kg

115.

84800

000087-18-3

Salicilskābes 4-terc-butilfenilesteris

Salicylic acid, 4-tert-butylphenyl ester

SML = 12 mg/kg

116.

84880

000119-36-8

Salicilskābes metilesteris

Salicylic acid, methyl ester

SML = 30 mg/kg

117.

85760

012068-40-5

Silīcijskābes litija alumīnija sāls (2:1:1)

Silicic acid, lithium aluminium salt(2:1:1)

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id.Nr.38000, 42400, 64320, 663250, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

118.

85920

012627-14-4

Litija silikāts

Silicic acid, lithium salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id.Nr.38000, 42400, 64320, 663250, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)

119.

85950

037296-97-2

Silīcijskābe, magnija-nātrija-fluora sāls

Silicic acid, magnesium-sodiumfluoride salt

SML = 0,15 mg/kg (izteikts kā fluorīds). Tikai lietošanai daudzslāņu materiālos, kas nenonāk tiešā saskarē ar pārtiku

120.

86480

007631-90-5

Nātrija bisulfīts

Sodium bisulphite

SML(T) = 10 mg/kg (summāri Id. Nr.86480, 86960 un 87120), izteikts kā SO2

121.

86800

007681-82-5

Nātrija jodīds

Sodium iodide

SML(T) = 1 mg/kg (izteikts kā jods summāri Id. Nr.45200, 64320, 81680 un 86800)

122.

86880

-

Nātrija monoalkildialkilfenoksibenzodisulfonāts

Sodium monoalkyl dialkyl-phenoxybenzenedisulphonate

SML = 9 mg/kg

123.

86920

007632-00-0

Nātrija nitrīts

Sodium nitrite

SML = 0,6 mg/kg

124.

86960

007757-83-7

Nātrija sulfīts

Sodium sulphite

SML(T) = 10 mg/kg (summāri Id. Nr.86480, 86960 un 87120), izteikts kā SO2

125.

87120

007772-98-7

Nātrija tiosulfāts

Sodium thiosulphate

SML(T) = 10 mg/kg (summāri Id. Nr.86480, 86960 un 87120), izteikts kā SO2

126.

89170

013586-84-0

Stearīnskābes kobalta sāls

Stearic acid, cobalt salt

SML(T) = 0,05 mg/kg (izteikts kā kobalts summāri Id. Nr.44960, 68078, 69160, 82020 un 89170). Neizmanto polimēros, kas saskaras ar pārtiku, kurai lietojams pārtikas aizstājējs D

127.

92000

007727-43-7

Bārija sulfāts

Sulphuric acid, barium salt

SML(T) = 1 mg/kg (izteikts kā bārijs summāri Id. Nr.36720, 36800, 36840, un 92000)

128.

92320

-

Glikolskābes tetradecil-polietilēnglikol(EO=3-8)ēteris

Tetradecyl-polyethyleneglycol(EO=3-8) ether of glycolic acid

SML = 15 mg/kg

129.

92560

038613-77-3

Tetrakis(2,4-di-terc-butil-fenil)-4,4'-bifenililēndifosfonīts

Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4'-biphenylylene diphosphonite

SML = 18 mg/kg

130.

92800

000096-69-5

4,4'-tiobis(6-terc-butil-3-metilfenols)

4,4'-Thiobis(6-terc-butyl-3-methylphenol)

SML = 0,48 mg/kg

131.

92880

041484-35-9

Tiodietanol-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts)

Thiodiethanol bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy phenyl) propionate)

SML = 2,4 mg/kg

132.

93120

000123-28-4

Tiodipropionskābes didodecilesteris

Thiodipropionic acid, didodecyl ester

SML(T) = 5 mg/kg (summāri Id. Nr.93120 un 93280)

133.

93280

000693-36-7

Tiodipropionskābes dioktadecilesteris

Thiodipropionic acid, dioctadecyl ester

SML (T) = 5 mg/kg (summāri Id. Nr.93120 un 93280)

134.

94400

036443-68-2

Trietilēnglikol-bis[3-(3-terc-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propionāts]

Triethyleneglycol bis[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl) propionate]

SML = 9 mg/kg

135.

94560

000122-20-3

Triizopropanolamīns

Triisopropanolamine

SML = 5 mg/kg

136.

95265

227099-60-7

1,3,5-Tris(4-benzoilfenil) benzols

1,3,5-Tris(4-benzoyl-phenyl)benzene

SML = 0,05 mg/kg

137.

95280

040601-76-1

1,3,5-tris(4-terc-butil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazīn-2,4,6(1H,3H,5H)-trions

1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

SML = 6 mg/kg

138.

95360

027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)-1,3,5-triazīn-2,4,6(1H,3H,5H)-trions

1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

SML = 5 mg/kg

139.

95600

001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-terc-butilfenil)butāns

1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl) butane

SML = 5 mg/kg

140.95600001034-01-1Galluskābes oktilesterisGallic acid, octyl esterSML(T) = 30 mg/kg (summāri Id. Nr.55200, 55280 un 55360)
141.47500153250-52-3N,N dicikloheksil-2,6-naftalēndikarboksamīdsN,N-Dicyclohexyl-2,6-naphthalene dicarboxamideSML = 5 mg/kg
142.72081/10-Naftas ogļūdeņraža sveķi (hidrogenēti)Petroleum hydrocarbon resins (hydrogenated)SML(T) šajā īpašajā gadījumā nozīmē to, ka to vielu migrācijas līmeņu summa, kuru references Nr. ir 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 19150, 19180, 31500 un 76463, nepārsniegs ierobežojumu
143.93970Triciklodekandimetanol bis(heksahidroftalāts)Tricyclodecanedimethanol bis (hexahydrophtalate)SML = 0,05 mg/kg
144.34130-Lineāri alkildimetilamīni ar oglekļa
atomu pāra skaitu (C12-C20)
Alkyl, linear with even number of carbon atoms (C12-C20) dimethylaminesSML = 30 mg/kg
145.53670d>032509-66-3Etilēnglikola bis[3,3-bis(3-terc-butil-4-hidroksifenil)butirāts]Ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate]SML = 6 mg/kg

Piezīmes:mes:

*Id. Nr. - sarakstā iekļauto vielu EEK iepakojuma materiāla identifikācijas numurs.

**CAS Nr. -izejvielas reģistrācijas numurs Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta (Chemical Abstracts Service) sarakstā.

***Ierobežojumi un/vai specifikācijas:

SML - īpatnējā migrācijas robeža;

QM - maksimāli pieļaujamais vienas vielas daudzums plastmasas materiālā vai priekšmetā;

QMA - maksimāli pieļaujamais vielas daudzums, kas izteikts mg uz 6 dm2 materiāla vai priekšmeta virsmas, kura saskaras ar pārtiku.

**** -attiecība masa/masu

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.637
Bakteriālā fermentācijā iegūtas plastmasas materiāli

Nr. p.k.

Id. Nr.*

CAS Nr.**

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi vai specifikācijas

1.

18888

080181-31-3

3-hidroksibutānskābes un 3-hidroksipentānskābes kopolimērs

3-hydroxybutanoic acid - 3-hydroxypentanoic acid, copolimer

Saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām specifikācijām

Piezīmes:

*Id.Nr. - sarakstā iekļauto vielu EEK iepakojuma materiāla identifikācijas numurs. Ailē norādītajam ir informatīvs raksturs.

**CAS Nr. - izejvielas reģistrācijas numurs Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta (Chemical Abstracts Service) sarakstā.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.637
Specifikācijas plastmasām un to izejmateriāliem

(Pielikums grozīts ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757; MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.235)

1. Vispārīgās specifikācijas

Plastmasas un to izstrādājumi, kas ražoti no azosametināšanas reakcijā iegūtiem aromātiskiem izocianātiem vai krāsvielām, nedrīkst izdalīt pirmējos aromātiskos amīnus (izteiktus kā anilīns) tādā daudzumā, ko var konstatēt (DL = 0,01 miligrami kilogramā pārtikas vai pārtikas aizstājēja, ieskaitot analītisko pielaidi). Minētais ierobežojums neattiecas uz šajos noteikumos iekļauto pirmējo aromātisko amīnu migrācijas vērtību.

2. Pārējās specifikācijas

Nr. p.k.

Id. Nr.

Specifikācijas

1

2

3

2.1.

16690

Divinilbenzols

Var saturēt līdz 45% (w/w) etilvinilbenzola

2.2.

18888

3-hidroksibutānskābes-3-hidroksipentānskābes kopolimērs

(3-hidroksi sviestskābes un 3-hidroksibaldriānskābes kopolimērs)

2.2.1.

šos kopolimērus iegūst Alcaligenes eutrophus kontrolētā fermentācijā, par oglekļa avotiem izmantojot glikozes un propionskābes maisījumus. Izmantojamais organisms nav iegūts gēnu inženierijas ceļā un ir atvasināts no atsevišķa nekultivēta Alcaligenes eutrophus celma H16 NCIMB 10442. Organisma izejas kultūras glabā ampulās liofilizētā veidā. Darba kultūras sagatavo no izejas kultūrām, glabā šķidrā slāpeklī un izmanto, lai sagatavotu inokulantus fermentatoram. Paraugus fermentatorā katru dienu apskata mikroskopā, kā arī meklē izmaiņas koloniju morfoloģijā uz dažādiem agariem dažādā temperatūrā. Kopolimērus izolē no termiski apstrādātām baktērijām, kontrolēti noārdot pārējo šūnu komponentus, mazgājot un žāvējot. Šos kopolimērus parasti piedāvā kā kausējot izveidotas granulas, kas satur piedevas, piemēram, kodolus saturošus aģentus, plastifikatorus, pildvielas, stabilizatorus un pigmentus, kas atbilst vispārējām un individuālām specifikācijām

2.2.2.

ķīmiskais nosaukums - poli(3-D-hidroksibutanoāta-ko-3-D-hidroksipentanoāts)

2.2.3.

CAS Nr.80181-31-3

2.2.4.

struktūrformula

CH3

|

CH3 O CH2 O

| || | ||

(-OCH-CH2-C-)m-(O-CH-CH2-C-)n,

kur n/(m+n) ir lielāks par 0 un mazāks vai vienāds ar 0,25

2.2.5.

vidējā molekulmasa - ne mazāka par 150000 daltoniem (mērot ar gēlhromatogrāfijas metodi)

2.2.6.

noteikšana - ne mazāk par 98 % poli(3-D-hidroksibutanoāt-ko-3-D-hidroksipentanoāta), kas analizēts pēc hidrolīzes kā 3-D-hidroksisviestskābes un 3-D-hidroksibaldriānskābes maisījums

2.2.7.

apraksts - pēc izolēšanas balts līdz dzeltenbalts vai pelēkbalts pulveris

2.2.8.

identificēšanas testi

2.2.8.1.

šķīdība

šķīst hlorētos ogļūdeņražos, piemēram, hloroformā vai dihlormetānā, bet praktiski nešķīst etanolā, alifātiskajos alkānos un ūdenī

2.2.8.2.

migrēšana

krotonskābes QMA nepārsniedz 0,05 mg/6 dm2

2.2.8.3.

tīrība

pirms granulēšanas kopolimēra pulvera izejmateriālam jāsatur

2.2.8.3.1.

slāpeklis

ne vairāk par 2500 mg/kg plastmasas

2.2.8.3.2.

cinks

ne vairāk par 100 mg/kg plastmasas

2.2.8.3.3.

varš

ne vairāk par 5 mg/kg plastmasas

2.2.8.3.4.

svins

ne vairāk par 2 mg/kg plastmasas

2.2.8.3.5.

arsēns

ne vairāk par 1 mg/kg plastmasas

2.2.8.3.6.

hroms

ne vairāk par 1 mg/kg plastmasas

2.3.

23547

Polidimetilsiloksāns (molekulmasa > 6800)

minimālā viskozitāte 100 x 10-6 m2/s (=100 centistoksi) 250 C temperatūrā

24903

Sīrupi, hidrolizētā ciete, hidrogenēti

Atbilstoši tīrības kritērijiem maltitola sīrupam E 965(ii) (atbilstoši normatīviem aktiem par pārtikas piedevām)

2.4.

25385

Trialilamīns

40 mg/kg hidrogēla ne vairāk kā 1,5 g hidrogēla uz 1 kg pārtikas - izmantošanai tikai tādos hidrogēlos, kas nav paredzēti tiešam kontaktam ar pārtiku

2.5.

38320

4-(2-benzoksazolil)-4'-(5-metil-2 benzoksazolil)stilbēns - ne vairāk par 0,05 % (w/w )

2.6.

43480

Aktīvā ogle

Lietošanai tikai PET ar maksimālo daudzumu 10 mg/kg polimēra. Dažas tīrības prasības ir tādas pašas kā no augiem iegūtai oglei (E 153) (atbilstoši normatīviem aktiem par pārtikas piedevām)

2.7.

43680

Hlordifluormetāns

Hlorfluormetāna saturs vielā ir mazāks par 1 mg/kg

2.8.

47210

Dibutiltioalvskābes polimērs

Molekulārā vienība = (C8H18S8Sn2)n (n = 1,5-2)

2.9.

64990

Maleīnanhidrīdstirols, kopolimērs, nātrija sāls

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 0,05 % (w/w )

2.10.

67155

4-(2-Benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna, 4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbēna un 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna maisījums

Maisījumu iegūst ražošanas procesā standartattiecībā (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)

2.11.

76721

Polidimetilsiloksāns (molekulmasa > 6800)

Minimālā viskozitāte 100 x 10-6 m2/s (=100 centistoksi) 25 oC temperatūrā

2.12.

76845

1,4-butāndiola un kaprolaktona poliesteris

MW frakcija < 1 000 ir mazāka nekā 0,5 % (w/w)

2.13.

76815

Adipīnskābes un glicerīna vai pentaeritrīta poliesteris, pāra skaitļu nesazarotu C12-C22 taukskābju esteri

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 5 % (w/w )

2.14.

79600

Polietilēnglikola tridecilētera fosfāts

Polietilēnglikola (EO < 11) tridecilētera fosfāts (mono- un dialkilesteri) ar maksimālo 10 % polietilēnglikola tridecilētera (EO < 11) tridecilētera sastāvu

2.15.

83595

Di-terc-butilfosfonīta reakcijas produkts ar bifenilu, ko iegūst, kondensējot 2,4-di-terc-butilfenolu ar Frīdela-Krafta fosfora trihlorīda un bifenila reakcijas produktu

2.15.1.

sastāvs:

4,4'-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.38613-77-3) - 36-46 % (w/w )

4,3'-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.118421-00-4) - 17-23 % (w/w )

3,3'-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.118421-01-5) - 1-5 % (w/w )

4-Bifenilēna-0,0-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.91362-37-7) - 11-19 % (w/w )

Tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts

(CAS Nr.31570-04-4) - 9-18 % (w/w )

4,4'-Bifenilēna-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonāta-0,0-bis-(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.112949-97-0) - < 5 % (w/w )

2.15.2.

minimālais fosfora saturs no 5,4 % līdz 5,9 %

2.15.3.

maksimālais skābes skaitlis - 10 mg KOH vienam gramam vielas

2.15.4.

kušanas temperatūra 85 - 1100 C

2.16.

88640

Sojas eļļa, epoksidēta

Oksirāns < 8 %, joda skaitlis < 6

2.17.

95859

Rafinēti vaski, kas iegūti no sintētiskajiem vai naftas ogļūdeņražiem

2.17.1.

minerālogļūdeņraži, kuros oglekļa atomu skaits ir mazāks par 25, - ne vairāk par 5 % (w/w )

2.17.2.

viskozitāte - ne mazāka par 11 x 10-6 m2/s (=11 centistoksi) 1000 C temperatūrā

2.17.3.

vidējā molekulmasa - ne mazāka par 500

2.18.

95883

Baltās parafīna minerāleļļas, kas iegūtas no naftas ogļūdeņražiem

2.18.1.

minerālogļūdeņraži, kuros oglekļa atomu skaits ir mazāks par 25, - ne vairāk par 5 % (w/w )

2.18.2.

viskozitāte - ne mazāka par 8,5 x 10-6 m2/s (=8,5 centistoksi) 1000 C temperatūrā

2.18.3.

vidējā molekulmasa - ne mazāka par 480

2.19.

11530

Akrilskābes 2-hidroksipropilesteris

Var saturēt līdz 25 % (w/w ) akrilskābes 2-hidroksiizopropilestera (CAS Nr.002918-23-2)

2.20.77895Polietilēnglikola (EO = 2-6) monoalkil (C16-C18) ēteri

Šā maisījuma sastāvs ir šāds:

- polietilēnglikola (EO = 2-6) monoalkil (C16-C18) ēteri (apmēram 28 %)

- alifātiskie spirti (C16-C18) (apmēram 48 %)

- etilēnglikola monoalkil (C16-C18) ēteri (apmēram 24 %)

2.21.42080

Melnā ogle

Ekstrahējams toluols: ne vairāk kā 0,1 %, ko nosaka, izmantojot ISO metodi 6209. Cikloheksāna ekstrakta UV absorbcija pie 386 nm < 0,02 AU 1 cm šūnai vai < 0,1 AU 5 cm šūnai, ko nosaka, izmantojot vispāratzītu analīzes metodi. Benzopirēna saturs: maks.0,25 mg/kg melnās ogles. Maksimālais melnās ogles izmantojuma līmenis polimērā 2,5 % w/w

2.22.72081/10

Naftas ogļūdeņraža sveķi (hidrogenēti)

Hidrogenētus naftas ogļūdeņraža sveķus ražo, katalītiski vai termiski polimerizējot alifātisku, aliciklisku un/vai monobenzēnu arilalkēna veidu diēnus un olefīnus no destilātiem, kas rodas no naftas pēc krekinga, ar viršanas diapazonu ne vairāk kā 220 °C, kā arī no tīriem monomēriem destilācijas plūsmā, kam secīgi seko destilācija, hidrogenēšana un papildu apstrāde.

Īpašības:

– viskozitāte > 3 Pa.s 120 °C temperatūrā;

– mikstēšanas temperatūra > 95 °C (ASTM metode E 28-67);

– broma skaitlis < 40 (ASTM metode D1159);

– krāsa 50 % šķīdumam toluolā < 11 pēc Gardnera skalas;

– aromātiskā ogļūdeņraža monomēra atliekas ≤ 50 ppm.

2.23.81500

Polivinilpirolidons

Viela atbilst normatīvajos aktos par pārtikas piedevām noteiktiem tīrības kritērijiem

2.24.60025

Specifikācijas:

- minimālā viskozitāte (pie 100 0C) = 3,8 cSt

- vidējā Mw > 450

2.25.76723

Specifikācijas:

frakcija ar molekulmasu zem 1000 nedrīkst pārsniegt 1,5 % w/w

2.26.76725

Specifikācijas:

frakcija ar molekulmasu zem 1000 nedrīkst pārsniegt 1 % w/w

2.27.95858

Specifikācijas:

- vidējā molekulmasa ne mazāk kā 350

- viskozitāte 100 0C min 2.5 cSt

- ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu, kas mazāks par 25, saturs ne vairāk kā 40 % w/w

*Id. Nr. - izejvielas identifikācijas numurs Eiropas iesaiņojamā materiāla izejvielu sarakstā.

** -attiecība masa/masu

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.637
Kārtība, kādā tiek noteikta plastmasas materiālu un priekšmetu sastāvdaļu migrācija pārtikā vai tās aizstājējā

(Pielikums grozīts ar MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.757)

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Ja migrācijas testā lietotais pārtikas vai tās aizstājēja daudzums, kas saskaras ar plastmasas materiāla vai priekšmeta paraugu, atšķiras no pārtikas vai tās aizstājēja attiecīgā daudzuma faktiskajos plastmasas materiāla vai priekšmeta lietošanas apstākļos, iegūtos rezultātus koriģē, izmantojot formulu:

M =m x a2, kur
a1 x q

M - plastmasas materiāla vai priekšmeta migrācija, mg/kg;

m - no testētā plastmasas materiāla vai priekšmeta parauga migrējušās vielas daudzums, mg;

a1- plastmasas materiāla vai priekšmeta parauga virsmas laukums, kas saskaras ar pārtiku vai tās aizstājēju migrācijas testa laikā, dm2;

a2 - plastmasas materiāla vai priekšmeta virsmas laukums faktiskajos izmantošanas apstākļos, dm2;

q - pārtikas daudzums, kas ir saskarē ar plastmasas materiāla vai priekšmeta virsmu faktiskajos izmantošanas apstākļos, g.

1.1 Īpatnējai migrācijai pārtikā, kas satur vairāk nekā 20 % tauku, izmanto tauku samazinājuma koeficientu FRF – koeficients no viens līdz pieci, ar kuru pirms salīdzināšanas ar īpatnējās migrācijas robežu dala lipofilo vielu aprēķināto migrāciju taukus saturošā pārtikā vai D aizstājējā un tā aizvietotājos (pārtika, kurai normatīvajos aktos noteikti citi aizstājēji, nevis aizstājējs D, ir taukus nesaturoša pārtika).

1.2 Vielas, ko, piemērojot FRF, uzskata par lipofilām, minētas šo noteikumu 5.1 pielikumā. Lipofilo vielu īpatnējo migrāciju miligramos kilogramā (M) koriģē ar FRF no viens līdz pieci. Pirms salīdzināšanas ar atļauto robežu izmanto šādu vienādojumu:

MFRF = M : FRF un FRF = (g tauku pārtikā : kg pārtikas) : 200 = (tauku % × 5) : 100

Korekciju, izmantojot FRF, nepiemēro:

1.21. ja materiāls vai priekšmets saskaras vai ir paredzēts saskarei ar pārtiku, kas satur mazāk nekā 20 % tauku;

1.22. ja materiāls vai priekšmets saskaras vai ir paredzēts saskarei ar zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku;

1.23. vielām, kurām šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 4.ailē ir noteikts ierobežojums SML = ND, vai sarakstā neiekļautām vielām, ko izmanto aiz plastmasas funkcionālās barjeras ar migrācijas robežu 0,01 miligrams kilogramā;

1.24. materiāliem un priekšmetiem, kuriem nav iespējams aprēķināt attiecību starp virsmas laukumu un to pārtikas produktu daudzumu, kas ar to saskaras (piemēram, to formas vai izmantošanas dēļ); migrāciju aprēķina, izmantojot pieņemtā virsmas laukuma attiecību pret tilpuma konversijas koeficientu 6 kvadrātdecimetri kilogramā.

1.3 Korekciju, izmantojot FRF, piemēro ievērojot atsevišķus nosacījumus. Traukiem un citiem piepildāmiem priekšmetiem, kuru tilpums ir mazāks par 500 mililitriem vai lielāks par 10 litriem, kā arī loksnēm un plēvēm saskarē ar pārtikas produktiem, kuri satur vairāk nekā 20 % tauku, migrāciju aprēķina kā koncentrāciju pārtikā vai pārtikas aizstājējā (miligrami kilogramā) un koriģē, izmantojot FRF, vai pārrēķina miligramos uz kvadrātdecimetru, nepiemērojot FRF. Ja viena no divām vērtībām ir zemāka par SML, materiālu vai izstrādājumu uzskata par atbilstošu prasībām. FRF piemērošana nedrīkst izraisīt īpatnējo migrāciju, kas pārsniedz kopējo migrācijas robežu.

1.4 Lipofilo vielu īpatnējo migrāciju pārtikas aizstājējā D un tā aizvietotājos koriģē ar šādiem koeficientiem:

1.41. samazinājuma koeficientu pārtikas aizstājējā D (DRF). DRF nedrīkst piemērot, ja īpatnējā migrācija pārtikas aizstājējā D ir lielāka par 80 % no vielas satura gatavā materiālā vai priekšmetā (piemēram, plānās plēvēs). Lai noteiktu, vai DRF ir piemērojams, nepieciešami zinātniski vai eksperimentāli iegūti pierādījumi (piemēram, testi ar visvairāk apdraudēto pārtiku). DRF nav piemērojams tām vielām Kopienas sarakstos, kurām saraksta 4.ailē ir noteikts ierobežojums SML = ND, vai saraksta neiekļautām vielām, ko izmanto aiz plastmasas funkcionālās barjeras ar migrācijas robežu 0,01 miligrams kilogramā;

1.42. tauku samazinājuma koeficientu (FRF) – var piemērot migrācijai uz pārtikas aizstājējiem, ja ir zināms iesaiņojamās pārtikas tauku saturs un ir izpildītas 2.a punktā minētās prasības;

1.43. kopējo samazinājuma koeficientu (TRF) – koeficients, kura maksimālā vērtība ir 5, ar kuru jādala izmērītā īpatnējā migrācija uz aizstājēju D vai tā aizvietotāju pirms salīdzināšanas ar atļauto robežu. To iegūst, DRF reizinot ar FRF, ja ir piemērojami abi koeficienti.

2. Ja paredzēta plastmasas materiāla vai priekšmeta atkārtota saskare ar pārtiku, katram plastmasas materiāla vai priekšmeta paraugam migrācijas tests jāveic trīs reizes, katru reizi lietojot citu pārtikas vai pārtikas aizstājēja paraugu. Plastmasas materiāla vai priekšmeta atbilstību obligātajām nekaitīguma prasībām nosaka, pamatojoties uz trešajā testēšanas reizē noteikto migrācijas robežu. Tomēr, ja pirmajā testēšanas reizē migrācijas robeža nav pārsniegta un ja ir pārliecinoši pierādīts, ka migrācijas robeža otrajā un trešajā testēšanas reizē nepalielināsies, turpmāko testēšanu var neveikt.

3. Ja tehniski nav iespējams veikt šī pielikuma 2.punktā minēto migrācijas testu, ir pieļaujamas tā modifikācijas ar nosacījumu, ka migrācijas līmenis ir nosakāms trešajā testā. Šajā gadījumā attiecīgo testu veic ar trim identiskiem materiāla vai priekšmeta paraugiem. Vienam no tiem veic atbilstošo migrācijas testu un nosaka kopīgo migrāciju (M1). Otro un trešo paraugu apstrādā tādā pašā temperatūrā kā pirmo paraugu, bet attiecīgi divas un trīs reizes ilgākā saskares laikā, nekā norādīts, un katram paraugam nosaka kopīgo migrāciju (attiecīgi M2 un M3). Ja M1 un M3 mīnuss M2 nepārsniedz kopīgo migrācijas robežu, materiāls vai priekšmets atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām.

4. Ja par pārtikas aizstājēju tiek izmantots ūdens, plastmasas materiāla vai priekšmeta sastāvdaļu kopīgo migrāciju no parauga nosaka, iztvaicējot ūdeni un nosverot atlikumu.

5. Ja par pārtikas aizstājēju tiek izmantota rektificēta olīveļļa vai kāds no tās aizvietotājiem, plastmasas materiāla vai priekšmeta sastāvdaļu kopīgo migrāciju no parauga nosaka, plastmasas materiāla vai priekšmeta paraugu nosverot pirms un pēc saskares ar pārtikas aizstājēju. Parauga absorbēto pārtikas aizstājēju ekstrahē un nosaka kvantitatīvi. Ekstrahēto pārtikas aizstājēja masu atskaita no plastmasas materiāla vai priekšmeta parauga masas pēc saskares ar pārtikas aizstājēju. Starpība starp sākuma svaru un koriģēto beigu svaru ir pētāmā plastmasas materiāla vai priekšmeta kopīgā migrācija.

6. Šī pielikuma 5.punktā noteiktais migrācijas tests nav jāveic, ja ir pārliecinoši pierādīts, ka analīzes metodes no tehniskā viedokļa ir neadekvātas. Minētajā gadījumā lieto vispārīgu īpatnējās migrācijas robežu 60 mg/kg vai 10 mg/dm2 ar nosacījumu, ka visu noteikto īpatnējo migrāciju summa nedrīkst pārsniegt kopīgo migrācijas robežu.

6.1 Uzmavas, vākus, blīves, aizbāžņus un līdzīgus izstrādājumus trauku noslēgšanai pārbauda divējādi:

6.11. ja ir zināms izstrādājuma paredzētais lietojums, tos pārbauda, izmantojot traukus, kuriem tie ir paredzēti, tādā veidā, kas atbilst noslēgšanas apstākļiem, lietojot parastā vai paredzamā veidā. Pieņem, ka šie izstrādājumi ir saskarē ar tādu pārtikas daudzumu, kas ietilpst traukā. Rezultātus izsaka miligramos uz kilogramu vai miligramos uz kvadrātdecimetru saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot vērā visu noslēgšanai paredzētā izstrādājuma un trauka saskares laukumu;

6.12. ja izstrādājuma paredzētais lietojums nav zināms, tos pārbauda ar atsevišķu testu un rezultātus izsaka miligramos uz izstrādājumu. Iegūto vērtību vajadzības gadījumā pieskaita tam daudzumam, kas migrē no trauka, kuram tas ir paredzēts.

II. Pārtikas aizstājēju klasifikācija un izvēle

7. Pārtikas aizstājējus klasificē atkarībā no tiem piemītošajām attiecīgajam pārtikas veidam raksturīgajām pazīmēm saskaņā ar šī pielikuma 8.punktu. Praktiski ir iespējami dažādi pārtikas veidu maisījumi, piemēram, taukus saturoša un ūdeni saturoša pārtika. Attiecīgie maisījumi un migrācijas testos lietojamie pārtikas aizstājēji ir minēti šī pielikuma 15.punktā.

8. Migrācijas testos lietojamie pārtikas veidi un tiem atbilstošie pārtikas aizstājēji:

Pārtikas veids

Pārtikas vispārpieņemtā klasifikācija

Pārtikas aizstājējs

Pārtikas aizstājēja apzīmējums

Pārtikas veids

8.1.

Ūdeni saturoša pārtika (pH > 4,5)

Pārtika, par kuras aizstājēju saskaņā ar šī pielikuma 31.punktu lietojams tikai aizstājējs A

Destilēts ūdens vai līdzīgas kvalitātes ūdens

Aizstājējs A

8.2.

Skāba, ūdeni saturoša pārtika (pH = 4,5)

Pārtika, par kuras aizstājēju saskaņā ar šī pielikuma 31.punktu lietojams tikai aizstājējs B

3 % etiķskābes (w/v)* ūdens šķīdums

Aizstājējs B

8.3.

Spirtu saturoša pārtika

Pārtika, par kuras aizstājēju saskaņā ar šī pielikuma 31.punktu lietojams tikai aizstājējs C

10 % etanola (v/v) ūdens šķīdums, kura koncentrācija jāpielāgo alkohola daudzumam konkrētajā pārtikā, ja alkohola daudzums tajā ir lielāks par 10 %

Aizstājējs C

8.4.

Taukus saturoša pārtika

Pārtika, par kuras aizstājēju saskaņā ar šī pielikuma 31.punktu lietojams tikai aizstājējs D

Rektificēta olīvu eļļa vai citi pārtikas tauku aizstājēji

Aizstājējs D

8.5.Sausā pārtika8.5.  
8.6.Taukus nesaturoša pārtikaPārtika, par kuras aizstājēju lietojami citi aizstājēji, izņemot aizstājēju D

Aizstājējs A, B vai C

9. Plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar visu veidu pārtiku, migrācijas testus veic, lietojot jaunu paraugu katram pārtikas aizstājējam un izmantojot šādus pārtikas aizstājējus (stingrākajos no šī pielikuma III nodaļā minētajiem migrācijas testa apstākļiem):

9.1. 3 % etiķskābes (w/v) ūdens šķīdumu (aizstājējs B);

9.2. 10 % etanola (v/v) ūdens šķīdumu (aizstājējs C);

9.3. rektificētu olīveļļu vai tās aizvietotājus: sintētisku triglicerīdu maisījumu, saulespuķu eļļu vai kukurūzas eļļu (aizstājējs D).

10. Ja migrācijas robežas ir pārsniegtas, migrācijas testā izmantojot olīveļļas aizvietotājus, attiecīgā plastmasas materiāla vai priekšmeta neatbilstību obligātajām prasībām jāapstiprina, migrācijas testā izmantojot olīveļļu. Ja tehnisku iemeslu dēļ migrācijas testā nevar izmantot olīveļļu un, izmantojot aizvietotājus, migrācijas robežas ir pārsniegtas, materiālu vai priekšmetu uzskata par neatbilstošu saskarei ar pārtiku.

11. Pārtikas aizstājējam D jāatbilst šādām prasībām:

11.1.

Rektificēta olīveļļa:

11.1.1.

joda indekss (Wijs)

80 - 88

11.1.2.

refrakcijas koeficients 25o C temperatūrā

1,4665 - 1,4679

11.1.3.

skābums (izteikts oleīnskābes %)

ne vairāk kā 0,5 %

peroksīda skaitlis (izteikts ar skābekļa mEq/kg eļļas)

ne vairāk kā 10

11.2.

sintētisko triglicerīdu maisījums:

11.2.1.

taukskābju sadalījums:

11.2.1.1.

C atomu skaits skābes atlikumā: 6

8

10

12

14

16

18

cits

11.2.1.2.

GŠH (Gāzu-šķidruma hromatogrammas smailes laukums) (%)

~ 1

6 - 9

8 - 11

45 - 52

12 - 15

8 - 10

8 - 12

< 1

11.2.2.

tīrības rādītāji

11.2.2.1.

monoglicerīdu saturs (enzimātiski)

11.2.2.2.

diglicerīdu saturs (enzimātiski)

11.2.2.3.

nepārziepošanās

11.2.2.4.

joda indekss (Wijs)

11.2.2.5.

skābes skaitlis

11.2.2.6.

ūdens saturs (pēc Fišera metodes)

11.2.2.7.

kušanas temperatūra

11.2.3.

absorbcijas spektrs (slāņa biezums d = 1 cm; salīdzināšanai - ūdens 35o C temperatūrā)

11.2.3.1.

viļņa garums (nm)

290

310

330

350

370

390

430

470

510

11.2.3.2.

caurlaidība, %

~ 2

~ 15

~ 37

~ 64

~ 80

~ 88

~ 95

~ 97

~ 98

Vismaz 10% gaismas caurlaidība pie 310 nm (kivetes biezums - 1 cm; salīdzināšanai - ūdens 35o C temperatūrā)

11.3.

saulespuķu eļļa

11.3.1.

joda indekss (Wijs)

120 - 145

11.3.2.

refrakcijas indekss 20o C temperatūrā

1,474 - 1,476

11.3.3.

pārziepošanās skaitlis

188 - 193

11.3.4.

relatīvais blīvums 20o C temperatūrā

0,918 - 0,925

11.3.5.

nepārziepošanās (%)

0,5 - 1,5

12. Ja materiālam vai priekšmetam paredzēts nonākt saskarē ar vairāku veidu pārtiku vai vairākām pārtikas grupām, kam ir dažādi šī pielikuma 30.punktā minētie redukcijas faktori, katrai pārtikai vai pārtikas grupai lieto migrācijas testa rezultātam piemērotu redukcijas faktoru. Ja viens vai vairāki šādos aprēķinos iegūtie rezultāti pārsniedz migrācijas robežu, plastmasas materiāls vai priekšmets nav piemērots attiecīgajai pārtikai vai pārtikas grupai.

13. Plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kam paredzēts nonākt saskarē ar viena veida pārtiku vai pārtikas grupu, migrācijas testus veic, ņemot vērā šādus apstākļus:

13.1. materiāls vai priekšmets jau atrodas saskarē ar zināmu pārtiku vai pārtikas grupu;

13.2. uz materiālu vai priekšmetu attiecas šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētie īpašie nosacījumi par tā lietošanu saskarē ar šī pielikuma 8.punktā minētā veida pārtiku (piemēram, "tikai ūdeni saturošai pārtikai"). Migrācijas testiem izmanto šī pielikuma 15.punktā minētos pārtikas aizstājējus;

13.3. uz materiālu vai priekšmetu attiecas šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētie īpašie nosacījumi par tā lietošanu saskarē ar šī pielikuma 31.punktā minēto pārtikas grupu.

14. Šī pielikuma 13.1. un 13.3.apakšpunktā minētajos gadījumos migrācijas testiem izmanto šī pielikuma 31.punktā minētos pārtikas aizstājējus. Ja attiecīgā pārtikas grupa šī pielikuma 31.punktā nav ietverta, izvēlas pārtikas aizstājēju, kas vistuvāk atbilst kontrolējamajai pārtikai vai pārtikas grupai.

15. Plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kam paredzēts nonākt saskarē ar viena veida pārtiku vai pārtikas grupu, lieto šādus pārtikas aizstājējus:

Pārtika vai pārtikas grupa

Pārtikas aizstājējs

15.1.

Ūdeni saturoša pārtika

A

15.2.

Skāba, ūdeni saturoša pārtika

B

15.3.

Spirtu saturoša pārtika

C

15.4.

Taukus saturoša pārtika

D

15.5.

Ūdeni saturošas un skābas, ūdeni saturošas pārtikas maisījums

B

15.6.

Spirtu saturošas un ūdeni saturošas pārtikas maisījums

C

15.7.

Spirtu saturošas un skābas, ūdeni saturošas pārtikas maisījums

C un B

15.8.

Taukus saturošas un ūdeni saturošas pārtikas maisījums

D un A

15.9.

Taukus saturošas un skābas ūdeni saturošas pārtikas maisījums

D un B

15.10.

Taukus saturošas, spirtu saturošas un ūdeni saturošas pārtikas maisījums

D un C

15.11.

Taukus saturošas, spirtu saturošas un skābas, ūdeni saturošas pārtikas maisījums

D, C un B

III. Migrācijas testa apstākļi

16. Migrācijas testus materiāliem un priekšmetiem veic, ievērojot šādus apstākļus (saskares laiks (t) un temperatūra (T)):

Faktiskie paredzamie materiālu vai priekšmetu saskares apstākļi ar pārtiku

Testa apstākļi

Piezīmes

1

2

3

4

16.1.

Saskares laiks:

16.1.1.

t = 5 min.

Skat. 20.4.apakšpunktu

16.1.2.

5 min. < t = 0,5 h

0,5 h

16.1.3.

0,5 h < t = 1 h

1 h

16.1.4.

1 h < t = 2 h

2 h

16.1.5.

2 h < t = 4 h

4 h

16.1.6.

4 h< t = 24 h

24 h

16.1.7.

t > 24 h

10 dienas

16.2.

Saskares temperatūra

16.2.1.

T = 5o C

5o C

16.2.2.

5 o C < T =20o C

20o C

16.2.3.

20 o C < T = 40o C

40o C

16.2.4.

40 o C < T = 70o C

70o C

16.2.5.

70 o C < T = 100o C

100o C

vai viršanas temperatūra

16.2.6.

16.2.7.

16.2.8.

16.2.9.

100 o C < T = 121o C

121 o C < T = 130o C

130 o C < T = 150o C

T > 150o C

121o C

130o C

150o C

175o C

Šī temperatūra jāizmanto tikai aizstājējam D. Aizstājējam A, B

vai C testu var veikt 100o C

vai viršanas temperatūrā saskares laikā, kas ir četras reizes ilgāks nekā aizstājējam D

17. Migrācijas testa apstākļiem jāatbilst vissmagākajiem paredzamajiem plastmasas materiāla vai priekšmeta izmantošanas apstākļiem un informācijai plastmasas materiāla vai priekšmeta marķējumā par tā izmantošanas augstāko temperatūru. Ja plastmasas materiālu vai priekšmetu paredzams lietot saskarē ar pārtiku divās vai vairākās šī pielikuma 16.punktā noteiktajās laika un temperatūras kombinācijās, migrācijas testu veic secīgi visos vissmagākajos testēšanas apstākļos, lietojot vienu un to pašu pārtikas aizstājēja paraugu.

18. Vissmagākos testa apstākļus katrā konkrētajā gadījumā izvēlas, pamatojoties uz zinātniskajiem pētījumiem. Raksturīgākie migrācijas testu apstākļu piemēri ir šādi:

18.1. plastmasas materiāli un priekšmeti, kas paredzēti saskarei ar pārtiku jebkuros laika un temperatūras apstākļos. Ja instrukcijās vai marķējumā nav norādīts laiks un temperatūra, kas paredzama attiecīgā plastmasas materiāla vai priekšmeta saskarei ar konkrēto pārtikas veidu, pārtikas aizstājēju A un/vai B, un/vai C izmanto četras stundas 100o C temperatūrā vai četras stundas viršanas temperatūrā, un/vai aizstājēju D izmanto divas stundas 175o C temperatūrā. Minētie apstākļi nosacīti tiek uzskatīti par vissmagākajiem;

18.2. plastmasas materiāli un priekšmeti, kas paredzēti saskarei ar pārtiku nenorādītā laikposmā istabas temperatūrā vai zemākā temperatūrā. Ja materiāla vai priekšmeta marķējumā norādīts, ka tas paredzēts saskarei ar pārtiku istabas temperatūrā vai zemākā temperatūrā, attiecīgais tests jāveic 10 dienas 40o C temperatūrā. Minētie apstākļi nosacīti tiek uzskatīti par vissmagākajiem.

19. a nosaka gaistošo vielu īpatnējo migrāciju, attiecīgais tests ar pārtikas aizstājēju jāveic tā, lai tiktu ievērots gaistošo migrējošo vielu zudums, kāds var būt vissmagākajos paredzamajos saskares apstākļos.

20. Plastmasas materiālu un priekšmetu testēšanas īpašie gadījumi:

20.1. ja materiāli un priekšmeti paredzēti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs, migrācijas testi jāveic parastā vai mikroviļņu krāsnī ar nosacījumu, ka atbilstošo laiku un temperatūru izvēlas saskaņā ar šī pielikuma 16.punktu;

20.2. ja izrādās, ka migrācijas tests, kas tiek veikts saskaņā ar šī pielikuma 16.punktu, izraisa fizikālas vai citādas pārmaiņas pārbaudāmajā materiālā vai priekšmetā, kuras nenotiek vissmagākajos paredzamajos pārbaudāmā materiāla vai priekšmeta izmantošanas apstākļos, migrācijas tests jāatkārto tajos vissmagākajos apstākļos, kuros minētās pārmaiņas nenotiek;

20.3. ja plastmasas materiāla vai priekšmeta marķējumā ir norādīts, ka tā izmantošanas laikposms ir mazāks par 15 minūtēm un izmantošanas temperatūra ir no 70o C līdz 100o C (piemēram, "karstā uzpildīšana"), tests jāveic tikai divas stundas 70o C temperatūrā. Tomēr, ja attiecīgais plastmasas materiāls vai priekšmets paredzēts pārtikas uzglabāšanai arī istabas temperatūrā, migrācijas tests jāveic 10 dienas 40o C temperatūrā. Minētie migrācijas testa apstākļi tiek uzskatīti par smagākajiem;

20.4. ja plastmasas materiāla vai priekšmeta izmantošanas faktiskie paredzamie apstākļi neatbilst šī pielikuma 16.punktā minētajiem testa apstākļiem (piemēram, saskares temperatūra ir lielāka par 175o C vai saskares laiks mazāks par 5 minūtēm), migrācijas testā var izmantot attiecīgajam gadījumam piemērotākus apstākļus, ja tie atbilst vissmagākajiem paredzamajiem plastmasas materiāla vai priekšmeta izmantošanas apstākļiem.

IV. Kopīgās un īpatnējās migrācijas noteikšana migrācijas testos ar tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem)

21. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams lietot pārtikas aizstājēju D, migrācijas testos lieto visus šī pielikuma 22.punktā noteiktos tauku aizvietotājus (šķīdinātājus) tādos apstākļos, kas atbilst attiecīgajiem pārtikas aizstājēja D migrācijas testa apstākļiem.

22. Nosakot apstākļus migrācijas testiem ar aizstājēju D un tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem), var izmantot šādus piemērus (ja nepieciešamie migrācijas testa apstākļi šajos piemēros nav minēti, izmanto tuvākos līdzīgos apstākļus, kā arī ņem vērā praktisko pieredzi attiecībā uz konkrēto plastmasas tipu):

Aizstājējs D

Tauku aizvietotāji (šķīdinātāji)

Izooktāns

95 % etanols

Modificēts polifenilēnoksīds

1

2

3

4

5

22.1.

10 dienas 5o C

0,5 dienas 5o C

10 dienas 50 C

-

22.2.

10 dienas 20o C

1 diena 20o C

10 dienas 200 C

-

22.3.

10 dienas 40o C

2 dienas 20o C

10 dienas 400 C

-

22.4.

2 h 70o C

0,5 h 40o C

2,0 h 60o C

-

22.5.

0,5 h 100o C

0,5 h 60o C*

2,5 h 60o C

0,5 h 100o C

22.6.

1 h 100o C

1,0 h 60o C*

3,0 h 60o C*

1 h 100o C

22.7.

2 h 100o C

1,5 h 60o C*

3,5 h 60o C*

2 h 100o C

22.8.

0,5 h 121o C

1,5 h 60o C*

3,5 h 60o C*

0,5 h 121o C

22.9.

1 h 121o C

2,0 h 60o C*

4,0 h 60o C*

1 h 121o C

22.10.

2 h 121o C

2,5 h 60o C*

4,5 h 60o C*

2 h 121o C

22.11.

0,5 h 130o C

2,0 h 60o C*

4,0 h 60o C*

0,5 h 130o C

22.12.

1 h 130o C

2,5 h 60o C*

4,5 h 60o C*

1 h 130o C

22.13.

2 h 150o C

3,0 h 60o C*

5,0 h 60o C*

2 h 150o C

22.14.

2 h 175o C

4,0 h 60o C*

6,0 h 60o C*

2 h 175o C

*Migrācijas testos ar gaistošiem tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem) temperatūra nedrīkst būt augstāka par 60o C.

23. Ja migrācijas testā lieto tauku aizvietotājus (šķīdinātājus), plastmasas materiālam vai priekšmetam jāiztur tie paši migrācijas testa apstākļi, kādi ir, lietojot aizstājēju D. Iegremdē testējamā materiāla vai priekšmeta paraugu olīveļļā un iztur atbilstošos apstākļos. Ja mainās tā fizikālās īpašības (piemēram, notiek kušana, deformācija), materiāls vai priekšmets nav piemērots izmantošanai attiecīgajā temperatūrā. Ja materiāla vai priekšmeta fizikālās īpašības nemainās, ņem jaunu paraugu un veic testu ar tauku aizvietotāju (šķīdinātāju).

24. Katram tauku aizvietotājam (šķīdinātājam) piemēro tādas pašas prasības kā pārtikas aizstājējam D. Kur iespējams, izmanto šī pielikuma 30.punktā minētos redukcijas faktorus. Lai noskaidrotu atbilstību attiecīgajām migrācijas robežām, izvēlas vislielāko no vērtībām, kas iegūta migrācijas testos ar katru no tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem).

25. Ja migrācijas tests ar tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem) izraisa fizikālas vai citādas pārmaiņas materiālā vai priekšmetā, kuras nenotiek vissmagākajos paredzamajos materiāla vai priekšmeta izmantošanas apstākļos, testa rezultātus atmet kā nederīgus un izvēlas augstāko skaitlisko vērtību no pārējiem testa rezultātiem.

26. Ir pieļaujams neveikt migrācijas testus ar vienu vai diviem no tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem), ja saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem tie ir atzīti kā neatbilstoši testējamajam plastmasas materiālam vai priekšmetam.

V. Kopīgās un īpatnējās migrācijas alternatīvie testi

27. Šī pielikuma 29.punktā minēto alternatīvo testu rezultātus izmanto šādos gadījumos:

27.1. ja migrācijas testos ar tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem) iegūtie rezultāti ir vienādi vai lielāki nekā migrācijas testos ar aizstājēju D iegūtie;

27.2. ja alternatīvajā testā noteiktās migrācijas robežas nepārsniedz pēc atbilstošo redukcijas faktoru lietošanas noteiktās migrācijas robežas.

28. Ja ir pārliecinoši pierādījumi, ka alternatīvajā testā iegūtie rezultāti ir vienādi vai lielāki nekā migrācijas testā ar tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem) iegūtie, šī pielikuma 27.1.apakšpunktā minētais nosacījums nav jāievēro un attiecīgie rezultāti nav jāsalīdzina.

29. Alternatīvie testi:

29.1. alternatīvie testi ar gaistošiem tauku aizvietotājiem (šķīdinātājiem). Šajos migrācijas testos izmanto gaistošus tauku aizvietotājus (šķīdinātājus), piemēram, izooktānu, 95 % etanolu. Minētos testus veic saskaņā ar šī pielikuma 27.1.apakšpunktu;

29.2. ekstrakcijas testi. Šajos migrācijas testos izmanto vidi, kurai piemīt liela ekstrakcijas spēja vissmagākajos apstākļos, ja ir pārliecinoši pierādījumi, ka ekstrakcijas testos iegūtie rezultāti ir vienādi vai lielāki nekā migrācijas testā ar aizstājēju D iegūtie.

VI. Migrācijas testos izmantojamie aizstājēji atsevišķām pārtikas grupām un apakšgrupām

30. Katrai šī pielikuma 31.punktā minētajai pārtikas grupai migrācijas testos lietojams tikai ar atzīmi "X" norādītais pārtikas aizstājējs. Katram pārtikas aizstājējam izmanto jaunu testējamā materiāla vai priekšmeta paraugu. Ja attiecīgajai pārtikai nav norādīta atzīme "X", migrācijas tests tai nav vajadzīgs. Ja pārtika ietverta gan saraksta pamatgrupā, gan apakšgrupā, lieto tikai saraksta apakšgrupai atbilstošos pārtikas aizstājējus. Ja pēc atzīmes "X" seko slīpsvītra un skaitlis, migrācijas testā iegūtais rezultāts jādala ar minēto skaitli, kas ir redukcijas faktors. Taukus saturošai pārtikai redukcijas faktoru lieto, lai ievērotu pārtikas aizstājēju lielāko ekstraktīvo ietilpību. Ja pēc atzīmes "X" iekavās norādīta atzīme "a", jālieto tikai viens no šādiem pārtikas aizstājējiem:

30.1. ja pH lielāks par 4,5, lieto pārtikas aizstājēju A;

30.2. ja pH mazāks vai vienāds ar 4,5, lieto pārtikas aizstājēju B.

30.1 Ja aiz atzīmes “X” iekavās norādīta atzīme “b”, attiecīgais tests jāveic ar 50 % etanolu (v/v).

31. Migrācijas testos atsevišķām pārtikas grupām un apakšgrupām izmantojamie pārtikas aizstājēji:

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

1.

Dzērieni:

1.1.

bezalkoholiskie dzērieni vai alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu < 5 tilp. %:

ūdeņi, sidri, augļu un dārzeņu sulas vai to koncentrāti, vīnogu sula, augļu nektāri, limonādes, minerālūdeņi, sīrupi, rūgtie, uzlējumi, kafija, tēja, šķidra šokolāde, alus u.c.

X (a)

X (a)

1.2.

1.1.apakšpunktā minētie alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu³ 5 tilp. %:

vīni, degvīni un liķieri

1.3.

dažādi: nedenaturēts etilspirts

1.2.

1.1.apakšpunktā minētie alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu³ tilp. %:

vīni, degvīni un liķieri

X (**)

X (***)

1.3.

dažādi: nedenaturēts etilspirts

X (**)

X (***)

(*) Tests jāveic tikai tad, ja pH = 4,5.

(**) Tests jāveic dzērieniem ar alkohola saturu virs 15 tilp. %:ar tāda paša alkohola satura aizstājēju.

2. Labība un labības produkti, konditorejas izstrādājumi, biskvīti, kūkas un citi maizniecības izstrādājumi

2.1.

Cietes:

2.2.

labības produkti - neapstrādāti, uzpūsti,

pārslas (arī "popkorni", "kornfleiki" u.tml.)

2.3.

labības milti un mīkla

2.4.

makaroni, spageti un līdzīgi produkti

2.5.

konditorejas izstrādājumi, biskvīti, kūkas

un citi maizniecības izstrādājumi, sausi

2.5.1.

ar tauku izstrādājumiem uz virsmas

X/5

2.5.2.

citi

2.6.

konditorejas izstrādājumi, kūkas, un citi

maizniecības izstrādājumi, svaigi

2.6.1.

ar tauku izstrādājumiem uz virsmas

X/5

2.6.2.

citi

X

3. Šokolāde, cukurs un to produkti, konditorejas produkti

3.1.

šokolāde, ar šokolādi pārklāti produkti,

aizvietotāji un ar tiem pārklāti produkti

X/5

3.2.

konditorejas produkti

3.2.1.

cietie

3.2.1.1.

pārklāti ar taukvielām

X/5

3.2.1.2.

citi

3.2.2.

pastilas

3.2.2.1.

pārklātas ar taukvielām

X/3

3.2.2.2.

valgas

X

3.3.

cukurs un cukura produkti

3.3.1.

cieti

3.3.2.

medus un līdzīgi produkti

X

3.3.3.

melase un cukura sīrupi

X

4. Augļi, dārzeņi un to produkti

4.1.

veseli augļi, svaigi vai atdzesēti

4.2.

pārstrādāti augļi

4.2.1.

žāvēti vai kaltēti, veseli vai pulvera veidā

4.2.2.

šķēlēs, biezeņa vai pastas veidā

X (a)

X (a)

4.2.3.

produkti - veseli augļi, šķēles vai pulvera veidā, prezervēti šķidrumā):

4.2.3.1.

ūdenī

X (a)

X (a)

4.2.3.2.

eļļā

X (a)

X (a)

X

4.2.3.3.

spirta šķīdumā ( 5 tilp. %):

X (**)

X

4.3.

rieksti (zemesrieksti, kastaņi, mandeles, lazdu rieksti, valrieksti, ciedru rieksti un citi)

4.3.1.

izlobīti, žāvēti

4.3.2.

izlobīti, grauzdēti

X/5 (***)

4.3.3.

pastas vai krēma veidā

X

X/3 (***)

4.4.

veseli dārzeņi, svaigi vai atdzesēti

4.5.

pārstrādāti dārzeņi:

4.5.1.

kaltēti vai žāvēti dārzeņi, veseli vai pulvera veidā

4.5.

pārstrādāti dārzeņi:

4.5.1.

kaltēti vai žāvēti dārzeņi, veseli vai pulvera veidā

4.5.2.

dārzeņi, sasmalcināti vai biezeņa veidā

X (a)

X (a)

4.5.3.

šķidrumā prezervēti dārzeņi

4.5.3.1.

ūdenī

X (a)

X (a)

4.5.3.2.

eļļā

X (a)

X (a)

X

4.5.3.3.

spirta šķīdumā ( 5 tilp. %):

X (**)

X

(*) Tests jāveic tikai tad, ja pH = 4,5.

(**) Ja ar piemērotu testu var pierādīt, ka nav tauku saskares ar plastmasu, testu ar pārtikas aizstājēju D var neveikt.

5. Tauki un eļļas

5.1.

dzīvnieku un augu tauki un eļļas, dabiskas

vai apstrādātas (arī kakao sviests, cūku tauki, sašķidrināts sviests)

X

6. Dzīvnieku produkti un olas

6.1.

zivis

6.1.1.

svaigas, atdzesētas, sālītas, kūpinātas

X

X/3 (**)

6.1.2.

pastas veidā

X

X/3 (**)

6.2.

vēžveidīgie un moluski (arī austeres un

gliemeži) bez čaulām

X

6.3.

visu sugu dzīvnieku gaļa (arī putnu gaļa un

medījumi):

6.3.1.

svaiga, atdzesēta, sālīta, kūpināta

X

X/4

6.3.2.

pastas un krēmu veidā

X

X/4

6.4.

apstrādāti gaļas produkti (šķiņķis, salami,

bekons u.c.)

X

X/4

6.5.

šķidrumā prezervēta un daļēji prezervēta gaļa un zivis:

6.5.1.

ūdenī

X (a)

X (a)

6.5.2.

eļļā

X (a)

X (a)

X

6.6.

olas bez čaumalām

6.6.1.

pulvera veidā

6.6.2.

citādas

X

6.7.

olu dzeltenums

6.7.1.

šķidrs

X

6.7.2.

pulvera veidā vai saldēts

6.8.

olu baltuma pulveris

7. Piena produkti

7.1.

piens

7.1.1.

pilnpiens

 

X(b)

7.1.2.

iebiezinātais piens

 

X(b)

7.1.3.

vājpiens vai daļēji nokrejots piens

 

X(b)

7.1.4.

sausais piens

7.2.

raudzēts piens (jogurts, paniņas un līdzīgi produkti)

X

X(b)

7.3.

salds un skābs krējums

 

X (a)

X(b)

7.4.

sieri

7.4.1.

veseli, ar apvalku

7.4.2.

visi pārējie sieri

X (a)

X (a)

X/3 (*)

7.5.

siera fermenti

7.5.1.

šķidrā vai viskozā veidā

X (a)

X (a)

7.5.2.

kaltēti vai pulvera veidā

8. Dažādi produkti

8.1.

etiķis

X

8.2.

cepti vai grauzdēti produkti

8.2.1.

cepti kartupeļi, pankūkas u.tml.

X/5

8.2.2.

dzīvnieku izcelsmes

X/4

8.3.

produkti zupām un buljoniem, šķidrā, cietā vai pulvera veidā (ekstrakti, koncentrāti); homogenizēti salikti pārtikas produkti, gatavi lietošanai

8.3.1.

kaltēti vai pulvera veidā

8.3.1.1.

ar taukvielām uz virsmas

X/5

8.3.1.2.

citi

8.3.2.

šķidri vai pastas veidā

8.3.2.1.

ar taukvielām uz virsmas

X (a)

X (a)

X/3

8.3.2.2.

citi

X (a)

X (a)

8.4.

raugi un irdinātāji

8.4.1.

pastas veidā

X (a)

X (a)

8.4.2.

kaltēti

8.5.

sāls

8.6.

mērces:

8.6.1.

bez taukvielām uz virsmas

X (a)

X (a)

8.6.2.

majonēze, majonēzes mērces, salātu

krējumi un citas eļļas emulsijas ūdenī

X (a)

X (a)

X/3

8.6.3.

mērces no diviem atšķirīgiem eļļas un

ūdens slāņiem

X (a)

X (a)

X

8.7.

sinepes (izņemot 8.17.apakšpunktā mi­nēto sinepju pulveri)

X (a)

X (a)

X/3 (**)

8.8.

sviestmaizes, grauzdēta maize un līdzīgi

produkti, kas satur jebkuru pārtiku:

8.8.1.

ar taukvielām uz virsmas

X/5

8.8.2.

citi

8.9.

saldējums

X

8.10.

kaltēti produkti:

8.10.1.

ar taukvielām uz virsmas

X/5

8.10.2.

citi

(*) Ja ar piemērotu testu var pierādīt, ka nav tauku saskares ar plastmasu, migrācijas testu ar pārtikas aizstājēju D var neveikt.

8.11.

saldēti un dziļi saldēti produkti

8.12.

koncentrēti ekstrakti ar alkohola

saturu 5 tilp. %:

X (***)

X

8.13.

kakao:

8.13.1.

pulveris

X/5 (**)

8.13.2.

pasta

X/3 (**)

8.14.

kafija, grauzdēta vai negrauzdēta,

bez kofeīna vai šķīstoša, kafijas aizvietotāji,

granulās vai pulverī

8.15.

šķidri kafijas ekstrakti

X

8.16.

aromātiskie augi un citi augi:

kumelītes, alteja, piparmētras, tēja, liepziedi un citi

8.17.

garšaugi un garšvielas dabiskā veidā:

kanēlis, krustnagliņas, sinepju pulveris,

vaniļa, safrāns un citi

(**) Ja ar piemērotu testu var pierādīt, ka nav tauku saskares ar plastmasu, migrācijas testu ar pārtikas aizstājēju D var neveikt.

(***) Šis tests jāveic tikai tad, ja pH = 4,5.

* - attiecība masa/tilpumu

Zemkopības ministrs M.Roze
5.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.637
Lipofilās vielas, kurām piemēro tauku samazinājuma koeficientu (FRF)

(Pielikums MK 16.09.2008. noteikumu Nr.757 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.235)

Nr.
p.k.

Id. Nr.

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums angļu valodā

Ķīmiskais nosaukums latviešu valodā

1

2

3

4

5

1.

31520

061167-58-6

Acrylic acid, 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl ester

Akrilskābes 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenilesteris

2.

31530

123968-25-2

Acrylic acid, 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]-phenyl ester

Akrilskābes 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]-fenilesteris

3.

31920

000103-23-1

Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester

Adipīnskābes bis(2-etilheksil) esteris

4.

38240

000119-61-9

Benzophenone

Benzofenons

5.

38515

001533-45-5

4,4`-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene

4,4’-bis(2-benzoksazolil)stilbēns

6.

38560

007128-64-5

2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene

2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoksazolil)tiofēns

7.

38700

063397-60-4

Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetate)

Bis(2-karbobutoksietil)alvas-bis(izooktilmerkaptoacetāts)

8.

38800

032687-78-8

N,N`-Bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl)hydrazide

N,N’-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil) propionil)hidrazīds

9.

38810

080693-00-1

Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritol diphosphite

Bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pentaeritritoldifosfīts

10.

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-tert-utylphenyl)pentaerythritol diphosphite

Bis(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritritoldifosfīts

11.

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol diphosphite

Bis(-2,4-dikumilfenil)pentaeritritoldifosfīts

12.

39060

035958-30-6

1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)ethane

1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-terc-butilfenil)etāns

13.

39925

129228-21-3

3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexane

3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksāns

14.

40000

000991-84-4

2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

2,4-bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-terc-bitilanilin)-1,3,5-triazīns

15.

40020

110553-27-0

2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol

2,4-bis(oktiltiometil)-6-metilfenols

16.

40800

013003-12-8

4,4`-Butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-ditridecyl phosphite)

4,4’-butilidēna-bis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecilfosfīts)

17.

42000

063438-80-2

(2-Carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctyl mercaptoacetate)

(2-karbobutoksietil)alvas-tris(izooktilmērkaptoacetāts)

18.

45450

068610-51-5

p-Cresol-dicyclopentadiene-isobutylene, copolymer

p-Krezol-diciklopentadiena-izobutilēns, kopolimers

19.

45705

166412-78-9

1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester

1,2-cikloheksāndikarbonskābe, diizononilesteris

20.

46720

004130-42-1

2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol

2,6-di-terc-butil-4-etilfenols

21.

47540

027458-90-8

Di-tert-dodecyl disulphide

Di-terc-dodecil disulfīds

22.

47600

084030-61-5

Di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)

Di-n-dodecilalvas bis(izooktilmērkaptoacetāts)

23.

48800

000097-23-4

2,2`-Dihydroxy-5,5`-dichlorodiphenylmethane

2,2’-dihidroksi-5,5’-dihlordifenilmetāns

24.

48880

000131-53-3

2,2`-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone

2,2’-dihidroksi-4-metoksibenzofenons

25.

49485

134701-20-5

2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)-phenol

2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)-fenols

26.

49840

002500-88-1

Dioctadecyl disulphide

Dioktadecildisulfīds

27.

51680

000102-08-9

N,N`-Diphenylthiourea

N,N’-difeniltiourīnviela

28.

52320

052047-59-3

2-(4-Dodecylphenyl)indole

2-(4-dodecilfenil)indols

29.

53200

023949-66-8

2-Ethoxy-2`-ethyloxanilide

2-etoksi-2’-etiloksanilīds

30.

54300

118337-09-0

2,2`-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butyl phenyl) fluorophosphonite

2,2’-etilidēnbis(4,6-di-terc-butilfenil) fluorfosfonīts

31.

59120

023128-74-7

1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide)

1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionamīds)

32.

59200

035074-77-2

1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl–4-hydroxyphenyl)propionate)

1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts)

33.

60320

070321-86-7

2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl) phenyl]benzotriazole

2-[2-hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazols

34.

60400

003896-11-5

2-(2`-Hydroxy-3`-tert-butyl-5`-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole

2-(2’-hidroksi-3’-terc-butil-5’-metilfenil)-5-hlorbenzotriazols

35.

60480

003864-99-1

2-(2`-Hydroxy-3,5`-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole

2-(2’-hidroksi-3,5’-di-terc-butilfenil)-5-hlorbenzotriazols

36.

61280

003293-97-8

2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenons

37.

61360

000131-57-7

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone

2-hidroksi-4-n-metoksibenzofenons

38.

61600

001843-05-6

2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenons

39.

66360

085209-91-2

2,2`-Methylene bis(4,6-di-tert-butylphenyl) sodium phosphate

2-2’-metilēna bis(4,6-di-terc-butilfenil)nātrija fosfāts