Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.6

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 51.§)

Kārtība, kādā politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 168.1 punktu

 

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu satur informāciju dienesta vajadzībām (turpmāk - projekts), saskaņojams ar ministrijām, īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem (turpmāk - sekretariāts) un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā.

2. Sagatavoto projektu ministrija (sekretariāts) bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē saskaņo ar:

2.1. Finanšu ministriju;

2.2. Tieslietu ministriju;

2.3. citām ministrijām un institūcijām, kuru kompetences jomu tieši skar projekts.

3. Informatīvais ziņojums, kuram nav pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts (informatīvais ziņojums, kurš neparedz institūciju turpmāku rīcību un neskar citu ministriju (sekretariātu) kompetencē esošus jautājumus), nav jāsaskaņo.

4. Saskaņošanai nosūta ministrijas valsts sekretāra (sekretariāta vadītāja) vizēto projektu. Projektam pievieno šādus dokumentus:

4.1. valsts sekretāra (sekretariāta vadītāja) parakstītu pavadvēstuli. Pavadvēstulē iekļauj šādu informāciju:

4.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabinetā atbalstītu politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums, numurs un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

4.1.2. steidzamajiem projektiem - projekta steidzamības pamatojums un atzinuma sniegšanas termiņš;

4.1.3. statusa "informācija dienesta vajadzībām" piešķiršanas izvērsts pamatojums;

4.1.4. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

4.1.5. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (norāda katra dokumenta pieejamības statusu);

4.1.6. politikas joma, uz kuru attiecas projekts;

4.1.7. par projektu atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

4.2. tiesību akta projektam - anotāciju (saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk - Ministru kabineta kārtības rullis) 3. un 4.punktu) vai paskaidrojuma rakstu;

4.3. politikas plānošanas dokumentam - projekta kopsavilkumu (ja politikas plānošanas dokumenta projekta informatīvās daļas satura apjoms pārsniedz 10 lappuses) un attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu;

4.4. informatīvajam ziņojumam - Ministru kabineta sēdes protokol­lēmuma projektu, ja saistībā ar informatīvo ziņojumu ir paredzēta turpmāka institūciju rīcība.

5. Projektu saskaņo atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajai kārtībai, ievērojot šīs instrukcijas 2.punktu, kā arī prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par informācijas dienesta vajadzībām aizsardzību. Atzinumu par projektu sniedz divu nedēļu laikā no projekta saņemšanas (reģistrēšanas) dienas (ja projekta pavadvēstulē nav noteikts cits atzinuma sniegšanas termiņš).

6. Ja vispārpieejama politikas plānošanas dokumenta projekta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma saskaņošanas procesā par tā saturu rodas iebildumi vai priekšlikumi, kas skar valsts drošības jautājumus, bet nesatur valsts noslēpumu, attiecīgā institūcija atzinumam var piešķirt statusu "informā­cija dienesta vajadzībām" un atzinuma tekstā iekļauj statusa piešķiršanas izvērstu pamatojumu.

7. Projektu izskatīšanai Ministru kabinetā ir tiesīgas iesniegt Ministru kabineta kārtības ruļļa 6.punktā minētās amatpersonas (turpmāk - iesniedzējs).

8. Projektam, kuru iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā, pievieno šādus dokumentus:

8.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli. Pavadvēstulē iekļauj šādu informāciju:

8.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabinetā atbalstītu politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums, numurs un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

8.1.2. steidzamajiem projektiem - projekta steidzamības pamatojums;

8.1.3. statusa "informācija dienesta vajadzībām" piešķiršanas izvērsts pamatojums;

8.1.4. institūcijas, no kurām noteiktajā termiņā nav saņemts atzinums un kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs, kā arī ziņas par saskaņošanas procedūras ievērošanu;

8.1.5. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

8.1.6. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas un persona, kura ziņos par izskatāmo jautājumu;

8.1.7. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (norāda katra dokumenta pieejamības statusu);

8.1.8. politikas joma, uz kuru attiecas projekts;

8.1.9. informācija par statusa "informācija dienesta vajadzībām" saglabā­šanas nepieciešamību pēc projekta izskatīšanas Ministru kabinetā;

8.1.10. par projektu atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

8.2. iesniedzēja parakstītu tiesību akta projekta anotāciju (saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 3. un 4.punktu) vai valsts sekretāra (sekretariāta vadītāja) parakstītu paskaidrojuma rakstu;

8.3. politikas plānošanas dokumentam - iesniedzēja vizētu politikas plānošanas dokumenta projekta kopsavilkumu un attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu;

8.4. informatīvajam ziņojumam - iesniedzēja vizētu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ja saistībā ar informatīvo ziņojumu ir paredzēta turpmāka institūciju rīcība;

8.5. to ministriju un citu institūciju atzinumus (oriģinālus), ar kurām projekts tika skaņots, kā arī e-pasta ziņojuma izdruku, kurā ministrija vai cita institūcija informē, ka atzinumu nesniegs;

8.6. izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

8.7. starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas protokolu;

8.8. atzinumus ar iebildumiem, kas saņemti pēc starpministriju (starpinsti­tūciju) sanāksmes, un izziņu par minētajos atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

8.9. plānošanas dokumenta vai tiesību akta izvilkumu, kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī tiesību akta izvilkumu, kurš pamato projektā paredzētā regulējuma izdošanu.

9. Iesniedzot projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, to vizē atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 93.punktam.

10. Projektu un ar to saistītos materiālus iesniedz kopā ar to elektronisko versiju, izmantojot 3.5" 1,44 MB IBM formāta disketi, kompaktdisku (CD-R, CD-RW) vai zibatmiņas karti (flashcard), kas sagatavota atbilstoši tiesību aktiem, kuri regulē dokumentu elektronisko apriti Ministru kabinetā. Projekta un ar to saistīto materiālu elektronisko versiju var nosūtīt Valsts kancelejai arī ar e-pasta starpniecību, izmantojot Satversmes aizsardzības biroja atzītas un ar Valsts kanceleju saskaņotas šifrēšanas metodes.

11. Iesniegto projektu un tiem pievienoto materiālu apriti organizē Valsts kanceleja.

12. Ja Valsts kancelejas darbinieks konstatē, ka nav ievērotas normatī­vajos aktos noteiktās dokumentu izstrādes, noformēšanas un elektroniskās aprites prasības, informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības prasības, kā arī šajā instrukcijā noteiktās prasības, projektu nereģistrē, bet kopā ar pievienotajiem dokumentiem saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par informācijas dienesta vajadzībām aizsardzību, nosūta atpakaļ iesniedzējam, pavadvēstulē norādot pamatotu iemeslu.

13. Ja persona ir uzaicināta piedalīties Ministru kabineta sēdē, par viņas tiesībām piedalīties attiecīgā jautājuma izskatīšanā ir atbildīgs Ministru kabineta loceklis, pēc kura rakstiska priekšlikuma persona ir uzaicināta. Uzaicināto personu par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) informē un ar attiecīgajiem materiāliem iepazīstina atbildīgā ministrija (sekretariāts).

14. Pēc jautājuma iekļaušanas izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Valsts kanceleja sagatavo sēdes nodrošināšanai nepieciešamo skaitu projekta un tam pievienoto materiālu kopiju.

15. Valsts kanceleja Ministru kabineta locekļiem nosūta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegtā projekta un tam pievienoto materiālu numurētas kopijas, pievienojot vispārpieejamu informāciju ar norādi par jautājuma izskatīšanas laiku un Ministru kabineta sēdes darba kārtības sadaļu, kurā jautājumu plānots izskatīt. Ministru kabineta sēdes darba kārtībā papildus iekļauto projektu un tam pievienotos dokumentus Valsts kanceleja Ministru kabineta locekļiem nosūta, ja projekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē novirzīts ne vēlāk kā divas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

16. Amatpersonām, kuras saskaņā ar likumu Ministru kabineta sēdē piedalās ar padomdevēja tiesībām, projekta un tam pievienoto materiālu kopijas Valsts kanceleja izsniedz Ministru kabineta sēdes laikā pirms attiecīgā jautājuma izskatīšanas.

17. Projektu izskata Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā.

18. Ministru kabineta sēdes laikā Ministru kabineta locekļi izmanto Valsts kancelejas nosūtīto projekta un tam pievienoto materiālu kopiju. Ja projekts ir papildus iekļauts Ministru kabineta sēdes darba kārtībā un Valsts kanceleja atbilstoši šīs instrukcijas 15.punktam nav nosūtījusi projektu un tam pievienotos materiālus Ministru kabineta locekļiem, Valsts kanceleja projektu un tam pievienotos materiālus izsniedz katram Ministru kabineta loceklim Ministru kabineta sēdes laikā pirms attiecīgā jautājuma izskatīšanas.

19. Pēc politikas plānošanas dokumenta vai tiesību akta parakstīšanas Valsts kanceleja nosūta tā numurētās kopijas visiem Ministru kabineta locekļiem.

20. Ministru kabinetā pieņemtajam (atbalstītajam) dokumentam statusa "informācija dienesta vajadzībām" piešķiršanas datums ir attiecīgās Ministru kabineta sēdes datums (ja pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā tas netiek atzīts vispārpieejamu informāciju).

21. Par politikas plānošanas dokumenta, tiesību akta vai informatīvā ziņojuma statusa "informācija dienesta vajadzībām" saglabāšanu, atcelšanu pirms noteiktā termiņa vai termiņa pagarināšanu ir atbildīga ministrija (sekretariāts), kura sagatavojusi attiecīgo projektu (turpmāk - atbildīgā ministrija).

22. Valsts kanceleja kontrolē politikas plānošanas dokumenta, tiesību akta vai informatīvā ziņojuma statusa "informācija dienesta vajadzībām" termiņu un mēnesi pirms tā beigām rakstiski pieprasa atbildīgās ministrijas (ministra) viedokli par nepieciešamību saglabāt dokumentam attiecīgo statusu pēc noteiktā termiņa. Atbildīgā ministrija viedokli par attiecīgā statusa saglabāšanu dokumentam sniedz 15 dienu laikā pēc Valsts kancelejas vēstules saņemšanas.

23. Atbildīgā ministrija politikas plānošanas dokumenta, tiesību akta un informatīvā ziņojuma statusa "informācija dienesta vajadzībām" termiņu var pagarināt uz laiku līdz vienam gadam. Dokumenta statusa "informācija dienesta vajadzībām" termiņa pagarinājumu skaits nav ierobežots.

24. Pēc politikas plānošanas dokumenta, tiesību akta vai informatīvā ziņojuma statusa "informācija dienesta vajadzībām" termiņa pagarināšanas vai atcelšanas pirms noteiktā termiņa Valsts kanceleja rakstiski informē amatperso­nas, kurām attiecīgais dokuments bija nosūtīts saskaņā ar šīs instrukcijas 19.punktu.

25. Pēc dokumenta statusa "informācija dienesta vajadzībām" termiņa beigām, ja no atbildīgās ministrijas nav saņemts paziņojums par nepieciešamību saglabāt dokumentam attiecīgo statusu, Valsts kanceleja:

25.1. atceļ dokumenta statusu "informācija dienesta vajadzībām", izdarot dokumenta pirmās lappuses apakšējās malas kreisajā pusē atzīmi par statusa atcelšanas datumu un pamatojumu;

25.2. informē Ministru kabineta locekļus par dokumenta statusa "informā­cija dienesta vajadzībām" atcelšanu;

25.3. tiesību akta kopiju nosūta laikrakstam "Latvijas Vēstnesis". Nosūtāmā dokumenta elektroniskajai versijai Valsts kanceleja noņem statusa "informācija dienesta vajadzībām" apzīmējumus.

26. Ja atbildīgā ministrija konstatē, ka dokumenta statusa "informācija dienesta vajadzībām" saglabāšanas aktualitāte ir zudusi pirms noteiktā termiņa, tā izdara dokumenta eksemplārā atzīmi par statusa "informācija dienesta vajadzībām" atcelšanu un nosūta ministra parakstītu paziņojumu Valsts kancelejai. Valsts kanceleja rīkojas atbilstoši šīs instrukcijas 25.1., 25.2. un 25.3.apakšpunktā minētajai kārtībai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2006.gada 12.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 6Pieņemts: 20.06.2006.Stājas spēkā: 12.07.2006.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 11.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
139506
12.07.2006
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)