Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.546

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 57.§)
Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk - struktūrfondi) finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus.

2. Valsts budžetā līdzekļus struktūrfondu finansētiem projektiem (turpmāk - struktūrfondu projekti) plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši apstiprinātajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma (tai skaitā valsts budžeta dotācijas pašvaldībai un reģionu attīstības aģentūrām) proporcijai.

3. Valsts budžeta finansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu novirza struktūrfondu projektu īstenošanai vai faktiski veikto izdevumu atmaksai.

4. Eiropas Savienības finansējums ir struktūrfondu līdzekļi, ko atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām novirza struktūrfondu projektu ietvaros faktiski veikto izdevumu atmaksai un ko, pamatojoties uz otrā līmeņa starpniekinstitūcijas iesniegto izdevumu deklarāciju, Valsts kase pieprasa no Eiropas Komisijas.

5. Struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījums (turpmāk - struktūr­fonda pieprasījums) ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja faktiski veikto izdevumu atmaksas pieprasījums. Struktūrfonda pieprasījumā norādāmo atmaksājamo līdzekļu apmēru aprēķina atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai.

II. Valsts budžeta finansējuma plānošana

6. Valsts budžeta finansējumu struktūrfonda projekta īstenošanai plāno atsevišķā programmā vai apakšprogrammā (turpmāk - programma) katram struktūrfondam centrālās valsts iestādes budžetā par tās padotībā esošo struktūr­fonda finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju, kā arī pašvaldību un citu struktūrfonda finansējuma saņēmēju, lai īstenotu struktūrfondu projektu vienotā programmdokumenta 3.1.4., 3.2.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.6., 3.3.7. un 5.4.1.aktivitātes vai 1.4.6.1., 1.4.6.2., 3.1.2.2., 3.1.5.3., 3.2.4.1., 3.2.5.2., 3.2.6.3., 3.3.1.1., 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakšaktivitātes ietvaros. Centrālās valsts iestādes budžetā plāno finansējumu struktūrfondu projektu vienotā programmdokumenta 1.4.1.aktivitātes ietvaros sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Kārsavas slimnīca", kurā pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, 1.4.2.aktivitātes ietvaros pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca", kurā pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, un finansējuma saņēmējiem, kas ir kapitālsabiedrības, kurās centrālā valsts iestāde ir valsts kapitāla daļu turētāja. Centrālā valsts iestāde plāno valsts budžeta ilgtermiņa saistības apstiprinātajiem struktūrfondu projektiem.

(MK 20.11.2007. noteikumu Nr.797 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.221)

7. Valsts budžeta līdzekļus faktiski veikto izdevumu atmaksai plāno atsevišķā valsts budžeta programmā tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija, par attiecīgās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas administrējamiem struktūrfondu līdzekļiem kopumā.

8. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs ir pašvaldība:

8.1. centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs, plāno dotāciju pašvaldībām (valsts budžeta finansējumam atbilstoši apstiprinātajai valsts budžeta dotācijas proporcijai) struktūrfondu projektu īstenošanai vai faktiski veikto izdevumu atmaksai budžeta un finanšu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

8.2. un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmējs:

8.2.1. vienotā programmdokumenta 3.2.1., 3.3.6. un 3.3.7.aktivitātes vai 3.2.4.1., 3.2.5.2. un 3.2.6.3.apakšaktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 22.5.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

8.2.2. vienotā programmdokumenta 3.3.2.aktivitātes vai 3.1.2.2.apakš­aktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 22.6.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

8.2.3. vienotā programmdokumenta 1.4.6.1.apakšaktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

8.2.4. vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes otrā konkursa un 3.3.7.aktivitātes otrā konkursa ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 22.5.1 apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

8.3. un ja pašvaldība ir granta finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.3.3., 3.3.4. un 5.3.1.aktivitātes vai 1.4.6.2., 3.1.5.3., 3.3.1.1., 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakšaktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 27.3.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai.

(Grozīts ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.488)

9. Ja ir cits struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs:

9.1. centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir otrā līmeņa starpniek­institūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs, plāno valsts budžeta līdzekļus faktiski veikto izdevumu atmaksai budžeta un finanšu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.2. un ja tas ir struktūrfonda finansējuma saņēmējs:

9.2.1. vienotā programmdokumenta 3.3.6. un 3.3.7.aktivitātes vai 3.2.4.1. un 3.2.5.2.apakšaktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 23.4.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

9.2.2. vienotā programmdokumenta 3.3.2.aktivitātes vai 3.1.2.2.apakš­aktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 23.5.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

9.2.3. vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes otrā konkursa un 3.3.7.aktivitātes otrā konkursa ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 23.4.1 apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

9.2.4. vienotā programmdokumenta 1.4.1. un 1.4.2.aktivitātes ietvaros valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 23.4.2 apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

9.3. un ja tas ir granta finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.3.3., 3.3.4. un 5.3.1.aktivitātes vai 1.4.6.2., 3.3.1.1., 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakš­aktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 28.2.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai.

(Grozīts ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.488; MK 20.11.2007. noteikumiem Nr.797; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.198)

10. Ja centrālajai valsts iestādei pamatotu un objektīvu iemeslu dēļ nav iespēju plānot projektu īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus atsevišķā valsts budžeta programmā, attiecīgā iestāde par to informē Finanšu ministriju.

11. Likumprojektā par valsts budžetu kārtējam gadam Finanšu ministrijas budžetā tiek plānoti līdzekļi projektiem, attiecībā uz kuriem vēl nav pieņemts lēmums par to apstiprināšanu un kuriem nav paredzētas apropriācijas centrālo valsts iestāžu budžetos, bet kuru īstenošanu paredzēts uzsākt attiecīgajā budžeta gadā.

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošana

12. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus sagatavo un valsts budžeta ilgtermiņa saistības plāno atbilstoši likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam izstrādes grafikam un valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas instrukcijai, kā arī Finanšu ministrijas norādījumiem un izstrādātajām veidlapām.

13. Centrālā valsts iestāde ir atbildīga par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniegšanu Finanšu ministrijā par iestādes padotībā esošajiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem, granta finansējuma saņēmējiem, grantu shēmu apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu ietvaros. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai var pieprasīt informāciju no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai struktūrfonda finansējuma saņēmēja un grantu shēmas apsaimniekotāja.

14. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādā atbilstoši vienotajā programmdokumentā un programmas papildinājumā paredzētajām prioritātēm, pasākumiem un aktivitātēm, kā arī struktūrfondu finansējuma sadalījumam pa gadiem.

15. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā centrālā valsts iestāde iekļauj šādu informāciju:

15.1. nepieciešamais struktūrfondu līdzekļu apmērs attiecīgajā gadā;

15.2. prognozētais naudas plūsmas plāns (izdevumu prognozes) par struktūrfondu kopumā, arī attiecīgajā gadā un turpmākajos gados nepieciešamajiem struktūrfondu līdzekļiem;

15.3. plānoto struktūrfondu līdzekļu izlietojums struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas vai atklātā konkursa projektam;

15.4. atbilstība vienotā programmdokumenta pasākumam, aktivitātei vai apakšaktivitātei, struktūrfonda projekta veids (struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas vai atklātā konkursa projekts), projekta nosaukums un numurs;

15.5. struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas vai atklātā konkursa projekta finanšu plāns;

15.6. struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas vai atklātā konkursa projekta naudas plūsmas prognoze;

15.7. apmērs, kādā esošo budžeta līdzekļu ietvaros finansē struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas vai atklātā konkursa projektu, kā arī papildus nepieciešamais finansējuma apmērs;

15.8. informācija par visiem struktūrfonda projekta vai aktivitātes finansēšanas avotiem - Eiropas Savienības finansējumu, valsts budžeta finansējumu, pašvaldību finansējumu un privāto finansējumu.

16. Centrālā valsts iestāde, gatavojot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu valsts budžeta finansējumam, ievēro nosacījumu, ka esošā finansējuma ietvaros pirmām kārtām nodrošināms finansējums struktūrfondu projektu īstenošanai.

17. Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei izvērtē centrālās valsts iestādes iesniegto informāciju, ņemot vērā uzraudzības komitejas un vadības komiteju informāciju. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus par finansējumu projektu īstenošanai Ministru kabinets izskata kopā ar likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam vai grozījumiem valsts budžeta likumā.

18. Finanšu ministrija iekļauj Ministru kabineta apstiprināto papildu finansējumu projektu īstenošanai kopējā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā kārtējam gadam atbilstoši valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas instrukcijai.

IV. Maksājumu veikšanas kārtība

19. Pēc valsts budžeta likuma kārtējam gadam pieņemšanas centrālā valsts iestāde sagatavo programmas finansēšanas plānu atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēram. Ja nepieciešams, centrālā valsts iestāde izstrādā atsevišķu finansēšanas plānu katram pasākumam, aktivitātei, apakšaktivitātei vai struktūrfonda projektam.

20. Pēc struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas vai atklāta konkursa projektu saraksta saskaņošanas vadības komitejā otrā līmeņa starpniekinstitūcija un struktūrfonda finansējuma saņēmējs, tai skaitā grantu shēmas apsaimniekotājs, noslēdzot līgumu, vienojas par vienu no šādiem struktūrfonda pieprasījuma iesniegšanas veidiem:

20.1. noslēguma maksājums pēc projekta īstenošanas;

20.2. viens vai vairāki starpposma maksājumi, ko veic pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir veiksmīgi īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un noslēguma maksājums projekta ietvaros pēc projekta īstenošanas;

20.3. viens vai vairāki starpposma maksājumi projekta ietvaros, ko veic pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas un kas pamatoti ar grāmatvedības dokumentiem (izņemot avansa maksājumus), un noslēguma maksājums pēc projekta īstenošanas.

(MK 16.01.2007. noteikumu Nr.63 redakcijā)

21. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs, tai skaitā grantu shēmas apsaimniekotājs, ir valsts budžeta iestāde:

21.1. tā maksājumus veic no līdzekļiem, kas paredzēti tās centrālās valsts iestādes budžetā struktūrfonda projekta vai grantu shēmas īstenošanai, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Valsts budžeta iestāde sagatavo maksājuma uzdevumu, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši budžeta un finanšu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un iesniedz to Valsts kasē;

21.2. struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

21.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu un, ja:

21.3.1. tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē. Ja valsts budžeta iestāde ir saņēmusi valsts budžeta finansējumu kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem projekta īstenošanai, otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;

21.3.2. tajā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, neapstiprina neatbilstoši veikto izdevumu summu un informē centrālo valsts iestādi, kuras budžetā tika ieplānots valsts budžeta finansējums projekta īstenošanai, un Finanšu ministriju par neatbilstoši veiktajiem valsts budžeta izdevumiem. Finanšu ministrija par minētajiem gadījumiem informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli.

22. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir pašvaldība:

22.1. tā maksājumus veic no pašvaldības līdzekļiem;

22.2. struktūrfonda pieprasījumu tā iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

22.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

22.4. un ja pašvaldība projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai. Par valsts budžeta kontā veikto aizņēmuma atmaksu otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo pašvaldībai informāciju, kurā norāda līdzekļu pārskaitījuma summu un datumu;

22.5. un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja vienotā programmdokumenta 3.2.1.aktivitātes, 3.3.7.aktivitātes pirmā konkursa vai 3.2.4.1., 3.2.5.2.apakšaktivitātes, 3.3.6.1.apakšaktivitātes pirmā konkursa un 3.2.6.3.apakšaktivitātes ietvaros:

22.5.1. pašvaldība no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakal­pojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

22.5.2. pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp struktūr­fonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai;

22.5.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pēc minēto dokumentu atbil­stības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz pašvaldībai atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā pašvaldībai noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

22.5.4. pašvaldība preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Pašvaldībai atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 22.5.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 22.5.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, pašvaldība no tai atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu pašvaldības kontā;

22.5.5. pašvaldība šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

22.5.1 un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes otrā konkursa un 3.3.7.aktivitātes otrā konkursa ietvaros:

22.5.1 1. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija termiņos un kārtībā, kas noteikta līgumā starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, pārskaita pašvaldībai avansa maksājumu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas noteiktajā apmērā, bet, ja projekts tiek īstenots ilgāk nekā gadu, ne vairāk kā 20 % no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, atbilstoši apstiprinātajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai. Lai saņemtu avansu, starpposma un noslēguma maksājumu un veiktu izdevumus no saņemtā finansējuma, struktūrfonda finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē;

22.5.1 2. pašvaldība, īstenojot struktūrfonda projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 22.5.1 1.apakšpunktā minētajiem pārskaitījumiem, pašvaldība no tai atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starp­niekinstitūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu pašvaldības kontā;

22.5.1 3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija 22.5.1 1.apakšpunktā minētajā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā pārskaita pašvaldībai starpposma maksājumus projekta īstenošanas laikā un vienu noslēguma maksājumu pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, pamatojoties uz otrā līmeņa starpniek­institūcijas sniegto informāciju par struktūrfonda finansējuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu;

22.5.1 4. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, veicot avansa un starpposma maksājumus pašvaldībai, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējuma apmēra;

22.5.1 5. pašvaldība šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

22.5.1 6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

22.6. un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.3.2.aktivitātes vai 3.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros:

22.6.1. pašvaldība no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

22.6.2. pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp struktūr­fonda finansējuma saņēmēju un Nodarbinātības valsts aģentūru, iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus Nodarbinātības valsts aģentūrai;

22.6.3. Nodarbinātības valsts aģentūra pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz pašvaldībai atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu iesniegumā pašvaldībai noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

22.6.4. pašvaldība preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakal­pojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Pašvaldībai atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 22.6.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksāju­miem, kas veikti pirms šo noteikumu 22.6.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, pašvaldība no tai atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno Nodarbinātības valsts aģentūras atzinumu par pārskaitījuma veikšanu pašvaldības kontā;

22.6.5. pašvaldība struktūrfonda pieprasījumu iesniedz par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinā­jumam atbildīgajā otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

22.6.6. par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam atbildīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.488)

23. Ja ir cits struktūrfonda finansējuma saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 21. un 22.punktā:

23.1. tas maksājumus veic no struktūrfonda finansējuma saņēmēja līdzekļiem;

23.2. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

23.4. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 3.3.7.aktivitātes pirmā konkursa vai 3.2.4.1., 3.2.5.2.apakšaktivitātes un 3.3.6.1.apakšaktivitātes pirmā konkursa ietvaros:

23.4.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

23.4.2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai;

23.4.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pēc minēto dokumentu atbil­stības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

23.4.4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 23.4.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 23.4.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, struktūrfonda finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmēja kontā;

23.4.5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.4.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

23.4.1 un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes otrā konkursa un 3.3.7.aktivitātes otrā konkursa ietvaros:

23.4.1 1. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija līgumā, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita citam struktūrfonda finansējuma saņēmējam avansa maksājumu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas noteiktajā apmērā, bet, ja projekts tiek īstenots ilgāk nekā gadu, ne vairāk kā 20 % no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, atbilstoši apstiprinātajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai. Avansa, starpposma un noslēguma maksājumu saņemšanai un izdevumu veikšanai no saņemtā finansējuma struktūrfonda finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē;

23.4.1 2. struktūrfonda finansējuma saņēmējs, īstenojot struktūrfonda projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 23.4.1 1.apakš­punktā minētajiem pārskaitījumiem, struktūrfonda finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmēja kontā;

23.4.1 3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija šo noteikumu 23.4.1 1.apakš­punktā minētajā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā pārskaita struktūrfonda finansējuma saņēmējam starpposma maksājumus projekta īstenošanas laikā un vienu noslēguma maksājumu pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, pamatojoties uz otrā līmeņa starpniekinstitūcijas sniegto informāciju par struktūrfonda finansējuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu;

23.4.1 4. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, veicot avansa un starpposma maksājumus struktūrfonda finansējuma saņēmējam, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējuma apmēra;

23.4.1 5. struktūrfondu finansējuma saņēmējs šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

23.4.1 6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

23.4.2 un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 1.4.1. un 1.4.2.aktivitātes ietvaros:

23.4.2 1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

23.4.2 2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Veselības ministriju, struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai;

23.4.2 3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pēc minēto dokumentu atbil­stības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

23.4.2 4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finan­sējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 23.4.2 3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 23.4.2 3.apakš­punktā minētā pārskaitījuma, struktūrfonda finansē­juma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starpniek­institūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmēja kontā;

23.4.2 5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.4.2 6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

23.5. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 3.3.2.aktivitātes vai 3.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros:

23.5.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

23.5.2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Nodarbinātības valsts aģentūru, struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus Nodarbinātības valsts aģentūrai;

23.5.3. Nodarbinātības valsts aģentūra pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

23.5.4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 23.5.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 23.5.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, struktūrfonda finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno Nodarbinātības valsts aģentūras atzinumu par pārskaitījuma veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmēja kontā;

23.5.5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam atbildīgajā otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.5.6. par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam atbildīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

23.6. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 2.4.1., 2.4.2. un 2.4.3.aktivitātes ietvaros:

23.6.1. tas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas veic no struktūrfonda finansējuma saņēmēja līdzekļiem;

23.6.2. struktūrfonda pieprasījumu par attiecināmo izdevumu (iemaksa pašu kapitālā) daļu struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.6.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu un:

23.6.3.1. starpposma maksājumiem - apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos atbilstoši Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 32.panta nosacījumiem, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

23.6.3.2. gala maksājumam - veic attiecināmo izdevumu pārrēķinu atbilstoši Komisijas 2004.gada 10.marta Regulai (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par pārrēķina rezultātā aprēķināto Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē. Ja pārrēķina rezultātā starpposma maksājumos veikto atmaksu kopsumma pārsniedz apstiprināto attiecināmo izmaksu Eiropas Savienības finansējuma daļu, otrā līmeņa starpniekinstitūcija par konstatēto neatbilstību ziņo Finanšu ministrijai. Finanšu ministrija pieņem lēmumu par neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanu;

23.7. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 5.4.1.aktivitātes ietvaros:

23.7.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

23.7.2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

23.7.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

23.7.4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 23.7.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 23.7.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, struktūrfonda finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmēja kontā;

23.7.5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.7.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

23.8. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 4.6.2. aktivitātes ietvaros:

23.8.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas vai tiks veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

23.8.2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Lauku atbalsta dienestu, struktūrfonda finansējuma saņēmējs apkopo izdevumus pamatojošos dokumentus un ne biežāk kā trīs reizes projekta īstenošanas laikā iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus Lauku atbalsta dienestam;

23.8.3. Lauku atbalsta dienests pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

23.8.4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas vai tiks veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 23.8.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 23.8.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, struktūrfonda finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno Lauku atbalsta dienesta atzinumu par pārskaitījuma veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmēja kontā;

23.8.5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, kas atbildīga par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam, šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.8.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, kas atbildīga par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam, izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.488; MK 20.11.2007. noteikumiem Nr.797; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.198)

24. Pēc informācijas par grantu shēmas projektu izskatīšanas vadības komitejā un līguma starp otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju noslēgšanas grantu shēmas apsaimniekotājs un granta finansējuma saņēmējs, noslēdzot līgumu par grantu shēmas projekta īstenošanu, vienojas par struktūrfonda pieprasījuma iesniegšanas kārtību.

25. Ja granta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde un tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgais granta finansējuma saņēmējs, ir paredzēts finansējums projekta īstenošanai:

25.1. tas maksājumus veic no valsts budžeta iestādes līdzekļiem;

25.2. granta finansējuma saņēmējs informē grantu shēmas apsaimniekotāju par projekta īstenošanu, iesniedzot veikto maksājumu apliecinošus dokumentus atbilstoši šo noteikumu 24.punktā minētajam līgumam;

25.3. grantu shēmas apsaimniekotājs pārbauda, vai faktiski veiktie maksājumi atbilst šo noteikumu 24.punktā minētajam līgumam, un informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

25.4. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pie­prasījumu un, ja:

25.4.1. tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē;

25.4.2. tajā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, neapstiprina neatbilstoši veikto izdevumu summu, informē grantu shēmas apsaimniekotāju un centrālo valsts iestādi, kuras budžetā ir ieplānots valsts budžeta finansējums projekta īstenošanai, un Finanšu ministriju par neatbilstoši veiktajiem valsts budžeta izdevumiem. Finanšu ministrija par minētajiem gadījumiem informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli.

26. Ja granta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde un tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgais granta finansējuma saņēmējs, nav paredzēts finansējums projekta īstenošanai:

26.1. centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir attiecīgais granta finansējuma saņēmējs, sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par budžeta programmas "Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali attiecīgās centrālās valsts iestādes budžetā budžeta un finanšu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

26.2. centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir attiecīgais granta finansējuma saņēmējs, sagatavo un apstiprina finansēšanas plānu, saskaņā ar kuru granta finansējuma saņēmējs veic maksājumus projekta īstenošanai;

26.3. granta finansējuma saņēmējs sagatavo maksājuma uzdevumu, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši budžeta un finanšu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un iesniedz to Valsts kasē;

26.4. granta finansējuma saņēmējs informē grantu shēmas apsaimniekotāju par projekta īstenošanu, iesniedzot veikto maksājumu apliecinošus dokumentus atbilstoši šo noteikumu 24.punktā minētajam līgumam;

26.5. grantu shēmas apsaimniekotājs pārbauda, vai faktiski veiktie maksājumi atbilst šo noteikumu 24.punktā minētajam līgumam un ir veikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

26.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu un, ja:

26.6.1. tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē;

26.6.2. tajā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, neapstiprina neatbilstoši veikto izdevumu summu, informē grantu shēmas apsaimniekotāju un centrālo valsts iestādi, kuras budžetā ir ieplānots valsts budžeta finansējums projekta īstenošanai, un Finanšu ministriju par neatbilstoši veiktajiem valsts budžeta izdevumiem. Finanšu ministrija par minētajiem gadījumiem informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli.

27. Ja granta finansējuma saņēmējs ir pašvaldība:

27.1. tā maksājumus veic no pašvaldības līdzekļiem. Pašvaldība finansējuma pieprasījumu iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 24.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Grantu shēmas apsaimniekotājs izskata iesniegto finansējuma pieprasījumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē. Grantu shēmas apsaimniekotājs informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

27.2. un ja pašvaldība projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, tā maksājumus veic no pašvaldības līdzekļiem. Grantu shēmas apsaimniekotājs izskata iesniegto finansējuma pieprasījumu un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai. Grantu shēmas apsaimniekotājs sagatavo pašvaldībai informāciju par valsts budžeta kontā veikto aizņēmuma atmaksu, kurā norāda līdzekļu pārskaitījuma summu un datumu. Grantu shēmas apsaimniekotājs informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē;

27.3. un ja pašvaldība ir granta finansējuma saņēmējs vienotā programm­dokumenta 3.3.3., 3.3.4. un 5.3.1.aktivitātes vai 1.4.6.2., 3.1.5.3., 3.3.1.1., 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakšaktivitātes ietvaros:

27.3.1. pašvaldība no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas grantu shēmas projekta īstenošanā;

27.3.2. pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp granta finansējuma saņēmēju un grantu shēmas apsaimniekotāju, iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus grantu shēmas apsaimniekotājam;

27.3.3. grantu shēmas apsaimniekotājs pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz pašvaldībai atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā pašvaldībai noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

27.3.4. pašvaldība preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Pašvaldībai atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 27.3.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 27.3.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, granta finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno grantu shēmas apsaimniekotāja atzinumu par pārskaitījuma veikšanu granta finansējuma saņēmēja kontā;

27.3.5. pašvaldība finansējuma pieprasījumu iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 24.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

27.3.6. grantu shēmas apsaimniekotājs pārbauda veiktos maksājumus un informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

27.3.7. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē.

28. Ja ir cits granta finansējuma saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 25., 26. un 27.punktā:

28.1. tas maksājumus veic no granta finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Granta finansējuma saņēmējs finansējuma pieprasījumu iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 24.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Grantu shēmas apsaimniekotājs izskata iesniegto finansējuma pieprasījumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē. Grantu shēmas apsaimniekotājs informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Otrā līmeņa starpniek­institūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

28.2. un tas ir granta finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.3.3., 3.3.4. un 5.3.1.aktivitātes vai 1.4.6.2., 3.1.5.3., 3.3.1.1., 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakšaktivitātes ietvaros:

28.2.1. granta finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas grantu shēmas projekta īstenošanā;

28.2.2. pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp granta finansējuma saņēmēju un grantu shēmas apsaimniekotāju, granta finansējuma saņēmējs iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus grantu shēmas apsaimniekotājam;

28.2.3. grantu shēmas apsaimniekotājs pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz granta finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

28.2.4. granta finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas grantu shēmas projekta īstenošanā. Granta finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 28.2.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 28.2.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, granta finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno grantu shēmas apsaimniekotāja atzinumu par pārskaitījuma veikšanu granta finansējuma saņēmēja kontā;

28.2.5. granta finansējuma saņēmējs finansējuma pieprasījumu iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 24.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

28.2.6. grantu shēmas apsaimniekotājs pārbauda veiktos maksājumus un informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

28.2.7. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē.

29. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija 60 darbdienu laikā pēc struktūrfonda pieprasījuma saņemšanas (ja netiek veikti precizējumi un pieprasīta papildu informācija) to izskata, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu vai par aizņēmuma atmaksu, vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē. Valsts kase veic maksājumu 20 darbdienu laikā.

30. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas līdz katra gada 15.martam sagatavo informāciju par šo noteikumu 6. punktā minēto budžeta programmu vai apakšprogrammu faktisko izpildi iepriekšējā gadā pēc Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas pieprasījuma un iesniedz to Centrālajai statistikas pārvaldei un Latvijas Bankai.

31. Nākamajā dienā pēc izmaiņām konta apgrozījumā Valsts kase sagatavo konta izrakstu par Eiropas Savienības finansējumu un valsts budžeta finansējumu un izsniedz to konta turētājam. Reizi mēnesī, nākamajā darbdienā pēc pārskata mēneša pēdējās darbdienas dokumentu apstrādes, Valsts kase sagatavo konta kopsavilkuma pārskatu par veiktajiem kases izdevumiem, norādot kases izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, un iesniedz to apstiprināšanai konta turētājam.

32. Ja konta turētājs konstatē neprecizitātes Valsts kases sagatavotajos konta izrakstos vai kopsavilkumos, tas rakstiski informē Valsts kasi par konstatētajām neprecizitātēm. Valsts kase izvērtē neprecizitātes un, ja nepieciešams, veic attiecīgus labojumus un noformē memoriālo orderi. Precizētos konta izrakstus vai kopsavilkumus iesniedz apstiprināšanai konta turētājam. Ja konta turētājam nav iebildumu, tas piecu darbdienu laikā pēc saņemšanas vienu apstiprināto kopsavilkuma eksemplāru iesniedz Valsts kasē.

33. No Eiropas Komisijas saņemto Eiropas Savienības finansējumu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

V. Noslēguma jautājumi

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumus Nr.389 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 93.nr.; 2006, 21.nr.).

35. Šo noteikumu 27. un 28.punktu nepiemēro Sabiedrības integrācijas fonda administrētajiem grantu shēmu projektiem vienotā programmdokumenta 3.3.3.aktivitātes un 3.1.5.3., 3.3.1.1. un 3.3.5.2.apakšaktivitātes ietvaros, ja līgumi par projekta īstenošanu ir noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Minētajiem Sabiedrības integrācijas fonda administrētajiem grantu shēmu projektiem piemēro noslēgtajos līgumos noteiktos nosacījumus.

36. Šo noteikumu 22.punktu nepiemēro Labklājības ministrijas izstrā­dātajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem vienotā programm­dokumenta 1.4.6.1.apakšaktivitātes ietvaros, ja līgumi par projekta īstenošanu ir noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Minētajiem Labklājības ministrijas izstrādātajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem piemēro noslēgtajos līgumos noteiktos nosacījumus.

37. Šo noteikumu 23.punktu nepiemēro Labklājības ministrijas izstrādātajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem vienotā programmdokumenta 3.1.4.aktivitātes ietvaros, ja līgumi par projekta īstenošanu ir noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Minētajiem Labklājības ministrijas izstrādātajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem piemēro noslēgtajos līgumos noteiktos nosacījumus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 546Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
138901
{"selected":{"value":"04.04.2008","content":"<font class='s-1'>04.04.2008.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.04.2008","iso_value":"2008\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2008.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2007","iso_value":"2007\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2007.-03.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2007","iso_value":"2007\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2007.-28.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2007","iso_value":"2007\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2007.-17.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-23.01.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.04.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)