Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumus Nr. 747 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību".

Ministru kabineta noteikumi Nr.534

 

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 53.§)

Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm

Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 165.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zvērinātu notāru amata atlīdzības takses.

2. Ja šo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 26., 27. un 37.punktā noteikto dokumentu projektus sastāda persona, zvērināta notāra atlīdzības takse ir 75 % no šajos noteikumos paredzētās takses.

3. Ja dokuments, ko zvērināts notārs taisa kā notariālo aktu vai apliecinājumu, sastāv no vairāk nekā četrām lapām, zvērināts notārs šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 19., 20., 21., 32., 36., 37., 38. un 39.punktā paredzētajai taksei pieskaita atlīdzību 10 % apmērā par katru nākamo lapu.

4. Ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem svešvalodā rakstīta akta vai taisa apliecinājumu svešvalodā, zvērināta notāra amata atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šajos noteikumos noteiktā amata atlīdzības takse, bet, ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem vairākās valodās rakstīta akta, zvērināta notāra amata atlīdzības takse ir divkāršā apmērā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Zvērināti notāri šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra amata atlīdzībai pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā apmērā.

II. Atlīdzības takse par notariālo aktu taisīšanu

6. Darījumu taisīšana, kuru darījuma summa ir:

6.1. līdz 1000 latiem, - 10 latu;

6.2. no 1001 lata līdz 5000 latiem, - 10 latu plus 0,9 % no darījuma summas, kas pārsniedz 1000 latu;

6.3. no 5001 lata līdz 20000 latiem, - 46 lati plus 0,7 % no darījuma summas, kas pārsniedz 5000 latu;

6.4. no 20001 lata līdz 50000 latiem, - 151 lats plus 0,5 % no darījuma summas, kas pārsniedz 20000 latu;

6.5. no 50001 lata līdz 100000 latiem, - 301 lats plus 0,3 % no darījuma summas, kas pārsniedz 50000 latu;

6.6. vairāk par 100001 latu, - 451 lats plus 0,1 % no darījuma summas, kas pārsniedz 100000 latu.

7. Laulības līguma taisīšana - 18 latu.

8. Pilnvaras taisīšana:

8.1. universālpilnvara - 25 lati;

8.2. ģenerālpilnvara - 13 latu;

8.3. speciālpilnvara - 10 latu;

8.4. pilnvara pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai - 1 lats;

8.5. pilnvara nepilngadīgo interešu pārstāvībai - 3 lati.

9. Notariālā akta taisīšana, ja tam nav pastāvīgs saistību raksturs (piemēram, lūgums, paziņojums, apliecinājums, atļauja), - 4 lati.

10. Notariālā akta taisīšana, ja tam ir pastāvīgs saistību raksturs un tam nav noteikta darījuma summa (piemēram, lietošanas kārtības līgums, mantojuma līgums), - 50 latu.

11. Darījuma noteikumu grozījums - 6 lati, bet, ja ar grozījumu tiek palielināta darījuma summa, piemēro šo noteikumu 6.punktā noteikto taksi attiecībā uz darījuma summas starpību.

12. Testamenta taisīšana - 23 lati.

13. Testamenta glabāšana un attiecīga notariāla akta taisīšana - 33 lati.

14. Kuģa pieņemšanas un nodošanas akts - 15 latu.

III. Atlīdzības takse par apliecinājumu taisīšanu

15. Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kuram ir pastāvīgs saistību raksturs (piemēram, rokas naudas, ķīlas, cesijas, dāvinājuma, aizdevuma, patapinājuma, pirkuma, maiņas, uztura, uzņēmuma, nomas un īres līgums), - 7 lati, bet, ja dokumentu paraksta vairāk nekā divas personas, - 3 lati par katras nākamās personas parakstu.

16. Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kuram nav pastāvīgs saistību raksturs, - 1,50 latu.

17. Paraksta īstuma un rīcībspējas apliecināšana uz pieteikumiem un lūgumiem publiskajiem reģistriem - 12 latu, bet, ja dokumentu paraksta vairāk nekā divas personas, - 3 lati par katras nākamās personas parakstu.

18. Apliecinājums, ka persona ir dzīva, - 3 lati.

19. Jūras protesta apliecināšana - 6 lati.

20. Vekseļu un čeku protesta akts - 50 % no šo noteikumu 6.punktā paredzētās takses.

21. Protestam iesniegtā vekseļa iekasēšana pirms protesta - 0,1 % no iekasētās summas, bet ne mazāk kā 5 lati.

22. Noraksta apliecināšana - 1 lats par katru lappusi, noraksta izgatavošana - 0,30 latu par katru lappusi.

23. Notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu un notariālo aktu otro un turpmāko norakstu izsniegšana - 2 lati par katru aktu grāmatas lappusi, par reģistra izrakstu - 1,30 latu par katru lappusi.

24. Dokumentu uzrādīšanas laika apliecināšana - 0,60 latu par katru lapu, dokumentu ierakstīšana aktu grāmatā - 2 lati par katru grāmatā ierakstītu lapu.

25. Tulkojuma pareizības apliecināšana - 2,50 latu par katru lappusi.

26. Pilnvarojuma atsaukums - 6 lati.

27. Paziņojuma nodošana - 4 lati.

28. Paziņojuma apliecības izsniegšana - 1,50 latu par katru paziņojumu un katru atbildi.

29. Apliecība par līdzēju ierašanos vai neierašanos zvērināta notāra prakses vietā - 1,50 latu par katru personu.

30. Seifu un citu glabātavu satura apliecināšana - 15 latu stundā.

31. Sapulču, darbību un notikumu norises apliecināšana - 15 latu stundā.

32. Iesnieguma, paziņojuma (deklarācijas) un liecības sniegšanas apliecināšana - 13 latu.

IV. Atlīdzības takse par naudas, vērtspapīru un dokumentu pieņemšanu glabāšanā

33. Ja glabājumā nodota nauda, vērtspapīri vai ieķīlājuma raksti, - 70 % gadā no šo noteikumu 6.punktā paredzētās takses, bet ne mazāk kā 5 lati mēnesī. Ja glabājuma termiņš nav noteikts, atlīdzību ņem par trim mēnešiem uz priekšu, un šī atlīdzība nav atmaksājama.

34. Ja glabājumā nodoti citi dokumenti vai slēgtas aploksnes, - 5 lati mēnesī par dokumentu vai aploksni.

35. Noguldījuma procenti, kas saņemti par zvērināta notāra amata kontā kredītiestādē iemaksāto glabājuma naudu, pieskaitāmi šo noteikumu 33.punktā noteiktajai zvērināta notāra amata atlīdzībai.

V. Atlīdzības takse par mantojuma lietu vešanu

36. Apliecība par pēdējās gribas rīkojuma nolasīšanu - 15 latu.

37. Mantošanas iesnieguma vai pārdzīvojušā laulātā iesnieguma apliecināšana par laulātā mantas daļu laulāto kopmantā - 10 latu.

38. Apliecība par laulātā mantas daļu - 10,50 latu, bet, ja mantas vērtība pārsniedz 3500 latu, papildus noteiktajai taksei - 0,3 % no mantas vērtības, kas pārsniedz 3500 latu.

39. Mantojuma apliecība neatkarīgi no mantošanas pamata:

39.1. no laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 20 latu, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 8000 latu, papildus noteiktajai taksei - 0,25 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 8000 latu;

39.2. no pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem - 30 latu, bet, ja mantojamās mantas vērtības (neizskaitot parādus) pārsniedz 6000 latu, papildus noteiktajai taksei - 0,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 6000 latu;

39.3. no pārējiem trešās šķiras mantiniekiem - 37,50 latu, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 2500 latu, papildus noteiktajai taksei - 1,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 2500 latu;

39.4. no ceturtās šķiras mantiniekiem- 37,50 latu, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 750 latu, papildus noteiktajai taksei - 5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 750 latu;

39.5. no pārējiem mantiniekiem - 45 lati, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 600 latu, papildus noteiktajai taksei - 7,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 600 latu.

40. 50 % likme no šo noteikumu 36.punktā, 39.1. un 39.2.apakšpunktā paredzētās takses piemērojama, ja nepilngadīgie bērni manto no saviem tuvākajiem augšupējiem radiniekiem.

VI. Atlīdzības takse par mantas dalīšanas projekta sastādīšanu un darbībām ārpus prakses vietas

41. Mantas dalīšanas projekta sastādīšana - 12 latu, bet, ja dalāmās mantas vērtība pārsniedz 4000 latu, papildus noteiktajai taksei - 0,3 % no dalāmās mantas vērtības, kas pārsniedz 4000 latus.

42. Par darbību ārpus zvērināta notāra prakses vietas - 3 lati par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 13 latu par diennakti, pieskaitot to šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra amata atlīdzībai par katru amata darbību.

VII. Atlīdzības takse par projektu sastādīšanu

43. Dokumenta projekta sastādīšana, kuram ir pastāvīgs saistību raksturs, ja tam neseko notariāls akts, - 35 lati.

44. Dokumenta projekta sastādīšana, kuram nav pastāvīga saistību rakstura, ja tam neseko notariāls akts, - 5 lati.

VIII. Atlīdzības takse par juridisko palīdzību

45. Tiesību un tiesību nodrošinājuma nostiprināšana zemesgrāmatā (dokumentu iesniegšana un saņemšana no attiecīgas zemesgrāmatu nodaļas) - 3 lati par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 13 latu par diennakti.

46. Atļaujas, apliecības un citu dokumentu pieprasīšana un saņemšana, lai varētu noslēgt un nostiprināt notariāli taisāmos un apliecināmos aktus, - 4 lati par katru atļauju, apliecību vai citu dokumentu.

47. Darījuma izpildes pilnīga pārraudzība (kompleksas darbības, kas pilnībā ietver šo noteikumu 45. un 46.punktā noteiktās darbības) - 50 % no zvērināta notāra amata atlīdzības, kas noteikta par izpildāmā akta apliecināšanu.

48. Ieskatīšanās publiskajos reģistros - 3 lati par katru personu vai īpašumu.

49. Zemesgrāmatu likuma 97.pantā paredzēto Zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu lēmumu pārsūdzēšana (sūdzības sagatavošana un iesniegšana) - 3 lati par katru pilnu stundu.

50. Dokumenta iesniegšana un saņemšana no komercreģistra - 3 lati par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 13 latu par diennakti.

51. Konsultācija notariālu darbību jautājumos, ja tai neseko notariāls akts vai apliecinājums, - 7 lati par katru pilnu stundu.

52. Zvērināta notāra tulkojums - 2 lati par lappusi.

IX. Noslēguma jautājumi

53. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumus Nr.222 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 55.nr.).

54. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.augustu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 534Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 01.08.2006.Zaudē spēku: 01.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
138791
01.08.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)