Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.502

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 61.§)
Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
vadības likuma
16.panta pirmās daļas 5.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk - struktūrfondi) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

2. Lai nodrošinātu struktūrfondu publicitāti, struktūrfondu vadošā iestāde:

2.1. izplata informāciju par struktūrfondu apguvi;

2.2. izplata informāciju par struktūrfondu uzraudzības komitejā un vadības komitejās izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem;

2.3. ievieto Eiropas Savienības fondu mājas lapā (http://www.esfondi.lv) internetā:

2.3.1. struktūrfondu uzraudzības komitejas un vadības komitejas sanāksmes darba kārtību - ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms attiecīgās sanāksmes;

2.3.2. struktūrfondu uzraudzības komitejas un vadības komitejas sanāksmes protokolu - ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc attiecīgās sanāksmes protokola apstiprināšanas;

2.3.3. informāciju par struktūrfondiem un vienotā programmdokumenta ieviešanu, uzraudzību un izvērtēšanu;

2.3.4. saites uz struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju ievietoto informāciju par struktūrfondiem šo institūciju mājas lapās;

2.3.5. struktūrfondu logo elektroniskā formātā;

2.4. īsteno citus struktūrfondu vadībai nepieciešamos publicitātes pasākumus.

3. Lai nodrošinātu struktūrfondu publicitāti, struktūrfondu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas:

3.1. publisko informāciju par struktūrfondu nacionālajām programmām un to projektiem šo institūciju mājas lapās internetā;

3.2. izplata informāciju par to pārziņā esošo vienotā programmdokumenta aktivitāšu ieviešanu;

3.3. divas reizes gadā publisko ziņojumu par struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu šo institūciju mājas lapās internetā;

3.4. izplata informāciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par struktūrfondu finansējuma ietekmi uz nozares attīstību kopumā;

3.5. ievieto šo institūciju mājas lapās internetā saites uz to pārziņā esošo vienotā programmdokumenta aktivitāšu administrējošajām otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem;

3.6. īsteno citus struktūrfondu vadībai nepieciešamos publicitātes pasākumus.

4. Lai nodrošinātu struktūrfondu publicitāti un paplašinātu potenciālo struktūrfondu projektu iesniedzēju loku, struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijas:

4.1. sniedz struktūrfondu projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem šādus informatīvos pakalpojumus:

4.1.1. publicē informāciju par atklātiem projektu konkursiem šo institūciju mājas lapās internetā un citos plašsaziņas līdzekļos;

4.1.2. publicē projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju un projektu vērtēšanai saistošos dokumentus (piemēram, vadlīnijas, projektu iesniegumu veidlapas, metodiskos norādījumus projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanai) šo institūciju mājas lapās internetā;

4.1.3. atbilstoši kompetencei sniedz atbildes uz struktūrfondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju jautājumiem;

4.2. uzrauga informācijas stendu, informācijas plākšņu vai plakātu izvietošanu struktūrfondu projektu īstenošanas vietās;

4.3. četras reizes gadā publisko ziņojumu par struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu šo institūciju mājas lapās internetā;

4.4. īsteno citus struktūrfondu vadībai nepieciešamos publicitātes pasākumus.

5. Lai nodrošinātu struktūrfondu publicitāti un paplašinātu potenciālo grantu shēmu projektu iesniedzēju loku, grantu shēmu apsaimniekotāji:

5.1. sniedz grantu shēmu projektu iesniedzējiem un granta finansējuma saņēmējiem šādus informatīvos pakalpojumus:

5.1.1. publicē informāciju par grantu shēmu konkursiem šo institūciju mājas lapās internetā un citos plašsaziņas līdzekļos;

5.1.2. publicē projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju un projektu vērtēšanai saistošos dokumentus (piemēram, vadlīnijas, projektu iesniegumu veidlapas, metodiskos norādījumus projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanai) šo institūciju mājas lapās internetā;

5.1.3. atbilstoši kompetencei sniedz atbildes uz grantu shēmu projektu iesniedzēju un granta finansējuma saņēmēju jautājumiem;

5.2. uzrauga informācijas stendu, informācijas plākšņu vai plakātu izvietošanu grantu shēmas projektu īstenošanas vietās;

5.3. īsteno citus struktūrfondu vadībai nepieciešamos publicitātes pasākumus.

6. Lai īstenotu struktūrfondu vizuālās identitātes prasību ievērošanu, struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lieto struktūrfondu logo un tā četrus atvasinājumus (turpmāk - struktūrfondu logo), ja tiek izmantoti šādi publicitātes līdzekļi:

6.1. informācijas stends;

6.2. informācijas plāksne;

6.3. plakāts;

6.4. drukātie materiāli (arī projektu pieteikumu veidlapas, pārskati, brošūras, bukleti, konferenču un semināru materiāli, preses relīzes);

6.5. mājas lapa internetā;

6.6. reklāma un reprezentatīvie materiāli;

6.7. audiovizuālie materiāli (kompaktdiski, kasetes, videofilmas).

7. Struktūrfondu logo lietošanā ievēro šo noteikumu 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumā noteiktos logo uzbūves nosacījumus un izmērus, kā arī šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos logo krāsu lietošanas nosacījumus.

8. Ja kopā ar struktūrfondu logo paredz arī cita logo izmantošanu, struktūrfondu logo atrodas pirmais no kreisās puses.

9. Ja struktūrfondu logo izmanto citos publicitātes līdzekļos, kas nav minēti šo noteikumu 6.punktā, struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas ievēro šo noteikumu 7.punktā minētos struktūrfondu logo lietošanas nosacījumus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.502
Struktūrfondu logo uzbūve un izmērs

1. Struktūrfondu logo (turpmāk - SF logo) izstrādāts kā vienots grafisks simbols. Četrstūri norāda uz četriem pamatelementiem (četri dažādi struktūrfondi), dzeltenās zvaigznes norāda uz struktūrfondu izcelsmi (piederību Eiropas Savienībai), bet burti "SF" ir saīsinājums no pilnā nosaukuma "struktūrfondi".

01.JPG (3360 bytes)

2. SF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot SF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1:1,5). Nav pieļaujama SF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.502
Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo uzbūve un izmērs

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo (turpmāk - ERAF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams kā vienots grafisks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ERAF" ir saīsinājums no struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas Reģionālās attīstības fonds".

PIELI2.JPG (2712 bytes)

2. Ja materiāla formāts atļauj, drukātos un vizuālos materiālos zem ERAF logo norāda pilnu struktūrfonda nosaukumu "Eiropas Reģionālās attīstības fonds".

3. ERAF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ERAF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1:3,6). Nav pieļaujama ERAF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.502
Eiropas Sociālā fonda logo uzbūve un izmērs

1. Eiropas Sociālā fonda logo (turpmāk - ESF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams kā vienots grafisks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ESF" ir saīsinājums no struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas Sociālais fonds".

03.JPG (2328 bytes)

2. Ja materiāla formāts atļauj, drukātos un vizuālos materiālos zem ESF logo norāda pilnu struktūrfonda nosaukumu "Eiropas Sociālais fonds".

3. ESF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ESF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1:2,6). Nav pieļaujama ESF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.502
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda logo uzbūve un izmērs

1. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda logo (turpmāk - ELVGF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams kā vienots grafisks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ELVGF" ir saīsinājums no struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds".

04.JPG (2534 bytes)

2. Ja materiāla formāts atļauj, drukātos un vizuālos materiālos zem ELVGF logo norāda pilnu struktūrfonda nosaukumu "Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds".

3. ELVGF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ELVGF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1:4,3). Nav pieļaujama ELVGF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.502
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta logo uzbūve un izmērs

1. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta logo (turpmāk - ZVFI logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams kā vienots grafisks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ZVFI" ir saīsinājums no struktūrfonda pilnā nosaukuma "Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments".

05.JPG (2389 bytes)

2. Ja materiāla formāts atļauj, drukātos un vizuālos materiālos zem ZVFI logo norāda pilnu struktūrfonda nosaukumu "Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments".

3. ZVFI logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ZVFI logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1:3). Nav pieļaujama ZVFI logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.502
Struktūrfondu logo krāsu lietošanas nosacījumi

1. Struktūrfondu logo noteiktās krāsas dažādās krāsu sistēmās ir šādas:

06.JPG (19612 bytes)

2. Struktūrfondu logo var lietot arī melnbaltu, ja ievēro nosacījumu, ka visi struktūrfondu logo krāsainie elementi ir melni vai balti.

07.JPG (4679 bytes)

3. Struktūrfondu logo var lietot arī uz krāsaina materiāla, ievērojot nosacījumu, ka logo fons ir vēlams baltā krāsā.

08.JPG (3388 bytes)

4. Ja logo lietošana uz balta fona nav iespējama, pieļaujama vienkrāsaina fona izmantošana.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu publicitāti .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 502Pieņemts: 20.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
138760
01.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)