Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.10

Rīgā 2006. gada 13. jūnijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju "Balsu skaitīšana Saeimas vēlēšanās ārvalstīs".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre K.Kurzemniece

 

 

APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2006.gada 13.jūnija lēmumu nr.10

Instrukcija

"Balsu skaitīšana Saeimas vēlēšanās ārvalstīs"

1. nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Vēlēšanu dienā balsu skaitīšana vēlēšanu iecirknī uzsākama tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas pulksten 10 vakarā pēc vietējā laika.

1.2. Balsu skaitīšanu izdara vēlēšanu iecirkņa komisija atklātā sēdē. Netraucējot komisijas darbu, sēdē vienlaikus var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības (turpmāk - pilnvarotie novērotāji), kas iesniegušas kandidātu sarakstus, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi un tās pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

1.3. Veicot balsu skaitīšanu, vēlēšanu iecirkņa komisija divos eksemplāros aizpilda balsu skaitīšanas protokolu, kas sastāv no divām daļām:

• iepriekšējā balsu skaitīšana (turpmāk - balsu skaitīšanas protokola pirmā daļa);

• balsu skaitīšanas galīgie rezultāti (turpmāk - balsu skaitīšanas protokola otrā daļa).

1.4. Balsu skaitīšanas protokola daļas var sagatavot, izmantojot datoru. Pēc katras daļas datu ievadīšanas un pārbaudes izdrukā attiecīgo protokola daļu divos ek­semplāros. Izdrukātos protokola daļu ek­semplārus caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, paraksta un apzīmogo, norādot, cik lapu cauršūts.

2. nodaļa. BALSOTĀJU UN VĒLĒŠANU APLOKŠŅU SKAITA SALĪDZINĀŠANA

2.1. Tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas vēlēšanu iecirkņa komisija:

2.1.1. aizzīmogo vēlēšanu kastes (kastu) spraugu;

2.1.2. slēdz balsotāju sarakstus, un komisijas priekšsēdētājs pārbauda, vai tie noformēti pareizi, tos paraksta, apzīmogo un novieto atsevišķi;

2.1.3. savāc vienkopus neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes;

2.1.4. balsu skaitīšanā neizmantojamos vēlēšanu materiālus un veidlapas novieto tā, lai tie netraucētu balsu skaitīšanu.

Balsu skaitīšanas telpā nedrīkst atrasties neizmantotās vēlēšanu zīmes.

2.2. Vēlēšanu iecirkņa komisijas, kuras organizējušas balsošanu pa pastu, vispirms veic instrukcijā "Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība balsošanas pa pastu organizēšanā Saeimas vēlēšanām" paredzētās darbības (pasta aplokšņu atvēršana, derīgo vēlēšanu aplokšņu noteikšana utt.)

2.3. Pirms vēlēšanu kastes atvēršanas vēlēšanu iecirkņa komisija balsu skaitīšanas protokolā aizpilda C un D rindas:

2.3.1. vēlēšanu iecirknī saņemto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (C1 rinda) nosaka pēc ierakstiem vēlēšanu gaitas protokolā;

2.3.2. pāri palikušās vēlēšanu aploksnes (C2 rinda) saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc šo aplokšņu skaita ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā tās dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;

2.3.3. sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtoti izsniegtas citas vēlēšanu aploksnes (C3 rinda), saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes), un pēc šo aplokšņu skaita ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā tās dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;

2.3.4. dzēsto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (C4 rinda) aprēķina aritmētiski kā C2 un C3 rindā fiksēto skaitļu summu;

2.3.5. vēlētājiem izsniegto vēlēšanu aplokšņu skaitu (C5 rinda) aprēķina aritmētiski: no to vēlēšanu aplokšņu skaita, kas saņemtas vēlēšanu iecirknī (C1 rinda), atņemot dzēsto (C4 rinda) vēlēšanu aplokšņu skaitu;

2.3.6. pēc balsotāju sarakstiem, kas aizpildīti par vēlētājiem, kuri balso vēlēšanu iecirknī, nosaka balsotāju kopskaitu vēlēšanu iecirknī un to ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (D2 rinda);

2.3.7. vēlēšanu iecirkņos, kuros organizēta balsošana pa pastu, pēc atzīmju skaita par vēlēšanu aploksnes saņemšanu sarakstā balsošanai pa pastu nosaka šo balsotāju skaitu un to ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (D3.1 rindā un atkārtoti arī D3 rindā);

Vēlēšanu iecirkņi, kas neorganizē balsošanu pa pastu, šajās rindās ieraksta "0";

2.3.8. pēc tam aritmētiski summē balsotāju kopskaitu (D2 + D3) un to ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (D rinda).

2.4. Ņemot vērā balsu skaitīšanas protokolā norādīto kontroles metodiku, vēlēšanu iecirkņa komisija pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu (C - D rinda).

2.5. Ja pēc norādītās kontroles metodikas iegūtie kontrolskaitļi attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu nesakrīt, skaitīšana atkārtojama. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes kontrolskaitļi nesakrīt, par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā un nekavējoties paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai. Pēc tam atsevišķi iesaiņo dzēstās neizmantotās apzīmogotās vēlēšanu aploksnes un dzēstās sabojātās vēlēšanu aploksnes.

2.6. Vēlēšanu materiāli iesaiņojami, sai­ni nostiprinot ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz katra iesaiņojuma norādāms tā saturs (piemēram - dzēstās sabojātās vēlēšanu aploksnes) un to skaits. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko jābūt atsaucei vēlēšanu gaitas protokolā.

3. nodaļa. DERĪGO VĒLĒŠANU APLOKŠŅU SKAITA NOTEIKŠANA KATRĀ VĒLĒŠANU KASTĒ

3.1. Pēc iepriekšminēto ziņu ierakstīšanas protokolā un dzēsto vēlēšanu aplokšņu iesaiņošanas atver vēlēšanu kasti un šajā nodaļā noteiktajā kārtībā saskaita derīgās vēlēšanu aploksnes. Ja balsošanai vēlēšanu iecirknī izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās vēlēšanu aploksnes skaitāmas kopā.

3.2. No vēlēšanu kastes izņemtās vēlēšanu aploksnes, tās neatverot, sašķirojamas derīgajās un nederīgajās vēlēšanu aploksnēs. Par nederīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu, kā arī vēlēšanu aploksnes, uz kurām nav norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums un ievēlējamās Saeimas kārtas numurs.

3.3. Ja vēlēšanu kastē atrodas vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnēs, tās pēc kastes satura sašķirošanas nekavējoties dzēšamas, nogriežot zīmes augšējo labo stūri, un iesaiņojamas šīs instrukcijas 2.6. punktā noteiktajā kārtībā. Par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā.

3.4. Saskaita no vēlēšanu kastes izņemtās derīgās vēlēšanu aploksnes (skaitīšana veicama vismaz divas reizes). Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu vai mazākam par to:

3.4.1. ja vēlēšanu kastē derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits ir lielāks par balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu, vēlēšanu iecirkņa komisija izdara attiecīgu ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā un par to nekavējoties paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai. Ja vēlēšanu iecirknī organizēta arī balsošana pa pastu, turpmākā skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu veicamas atsevišķi, ierakstot skaitīšanas rezultātus atsevišķā balsu skaitīšanas protokolā (divos eksemplāros);

3.4.2. balsu skaitīšanas protokolā (E3.1 rindā un atkārtoti E3 rindā) ieraksta pa pastu saņemto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu. Vēlēšanu iecirkņi, kas neorganizē balsošanu pa pastu, šajās rindās ieraksta "0" ;

3.4.3. vēlēšanu kastē balsošanai iecirknī atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu ieraksta rindā E2;

3.4.4. aritmētiski summē un ieraksta E rindā derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (E=E2+E3).

3.5. Pēc tam derīgās vēlēšanu aploksnes apvieno.

3.6. Vēlēšanu kastē atrastās nederīgās vēlēšanu aploksnes saskaita, neatvērtas iesaiņo šīs instrukcijas 2.6. punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot, ka sainī atrodas nederīgās vēlēšanu aploksnes, un to kopskaitu. Nederīgo aplokšņu kopskaits ierakstāms vēlēšanu gaitas protokolā.

4. nodaļa. DERĪGO VĒLĒŠANU APLOKŠŅU ATVĒRŠANA, VĒLĒŠANU ZĪMJU DERĪGUMA NOTEIKŠANA

4.1. Vēlēšanu iecirkņa komisija, noplēšot iezīmēto vēlēšanu aploksnes vietu, atver derīgās aploksnes un vienlaikus konstatē, vai aploksnē:

4.1.1. ir viena Rīgas vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīme;

4.1.2. ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi;

4.1.3. ir cita apgabala vēlēšanu zīme;

4.1.4. ir saplēsta vēlēšanu zīme;

4.1.5. nav vēlēšanu zīmes.

4.2. Vēlēšanu aploksnes, kurās atradās pa vienai Rīgas vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīmei, pēc zīmju izņemšanas nav jāsaglabā. Vēlēšanu zīmes no šīm aploksnēm novieto vienkopus skaitīšanai.

4.3. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi, par to nekavējoties sniedzams paziņojums klātesošajiem, vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi "Vairākas zīmes" un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (F rinda).

4.4. Ja kādā vēlēšanu aploksnē nav vēlēšanu zīmes, par to nekavējoties sniedzams paziņojums klātesošajiem, šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi "Tukša" un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G2 rinda).

4.5. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir saplēsta vēlēšanu zīme(s), par to nekavējoties sniedzams paziņojums klātesošajiem, vēlēšanu zīme(s) ievietojama(s) atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi "Saplēstas zīmes" un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G3 rinda).

4.6. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir cita apgabala vēlēšanu zīme, par to nekavējoties sniedzams paziņojums klātesošajiem, tā ievietojama atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi "Cita apgabala zīmes" un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G4 rinda).

4.7. Pēc tam, kad atvērtas visas derīgās aploksnes, iecirkņa komisija lemj par to vēlēšanu zīmju derīgumu, kuras atradās vēlēšanu aploksnēs ar vairākām vēlēšanu zīmēm, par saplēsto vēlēšanu zīmju un aploksnēs atrasto citu vēlēšanu apgabalu vēlēšanu zīmju derīgumu. Par katras vēlēšanu aploksnes saturu iecirkņa komisija pieņem lēmumu, vēlēšanu gaitas protokolā norādot, kāda iemesla dēļ un cik vēlēšanu zīmju atzītas par nederīgām.

4.8. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi un turklāt tās nav pilnīgi vienādas pēc satura (arī pēc izdarītajām atzīmēm), tās visas atzīstamas par nederīgām. Šīs vēlēšanu zīmes iezīmējamas (4.12. punkts), ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šo aplokšņu skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokolā (G1 rinda).

4.9. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairākas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes (arī pēc izdarītajām atzīmēm), par derīgu atzīstama un skaitīšanai pie derīgajām zīmēm pievienojama viena no tām, bet pārējās atzīstamas par nederīgām. Par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes iezīmējamas (4.12. punkts), ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šo aplokšņu skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokolā (F1 rinda).

4.10. Saplēstās un tādēļ par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ aploksnēs, un šo aplokšņu skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokolā (G3 rinda).

4.11. Vēlēšanu zīmes no citiem vēlēšanu apgabaliem pēc to atzīšanas par nederīgām iezīmējamas (4.12. punkts), ievietojamas atpakaļ aploksnēs un šo aplokšņu skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokolā (G4 rinda).

G rindā ieraksta to vēlēšanu aplokšņu kopskaitu, kurās nav derīgu vēlēšanu zīmju.

4.12. Uz katras nederīgās vēlēšanu zīmes (izņemot saplēstās) izdarāma atzīme "Nederīga", ko paraksta komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Nederīgās vēlēšanu zīmes apzīmējamas ar numuru daļskaitļa veidā, kur skaitītājs ir aploksnes kārtas numurs un saucējs - vēlēšanu zīmes kārtas numurs aploksnē (piemēram, ja aploksnē nr.4 atrastas trīs dažādas vēlēšanu zīmes, tās numurējamas šādi: 4/1, 4/2, 4/3).

4.13. Vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm, kā arī vēlēšanu kastē atrastās tukšās vēlēšanu aploksnes iesaiņojamas šīs instrukcijas 2.6. punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot vēlēšanu aplokšņu un nederīgo vēlēšanu zīmju skaitu.

4.14. Vēlēšanu iecirkņa komisija saskaita derīgās vēlēšanu zīmes un ieraksta to kopskaitu balsu skaitīšanas protokolā (H rinda) (skaitīšana veicama vismaz divas reizes). Pēc tam vēlēšanu iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokolā norādītās kontroles metodikas pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.

5. nodaļa. DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU ŠĶIROŠANA UN SKAITĪŠANA PA KANDIDĀTU SARAKSTIEM

5.1. Vēlēšanu iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.

Tad tiek saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes.

Par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (R aile). R ailē ierakstīto vēlēšanu zīmju kopskaitam S jāsakrīt ar H rindā ierakstīto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.

Balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu paraksta visi tie vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās šajā balsu skaitīšanā. Komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo katru balsu skaitīšanas protokola lappusi.

5.2. Kad saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās balsis, vēlēšanu iecirkņa komisija informāciju par derīgo vēlēšanu zīmju kopskaitu un par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu izliek vēlēšanu iecirknī redzamā vietā, par ko izdarāms ieraksts balsu skaitīšanas protokolā un vēlēšanu gaitas protokolā.

5.3. Vēlēšanu iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokola pirmās daļas parakstīšanas un pirms pārtraukuma izsludināšanas vienā sainī iesaiņo:

5.3.1. visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, kuras sagrupētas un iesaiņotas pēc kandidātu sarakstu numuriem;

5.3.2. tukšās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm;

5.3.3. vienu balsu skaitīšanas protokola pirmās daļas eksemplāru;

5.3.4. balsotāju sarakstus.

Saini aizzīmogo ar vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko jābūt atsaucei vēlēšanu gaitas protokolā.

5.4. Iesaiņotie vēlēšanu materiāli pārtraukuma laikā atstājami divu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu norīkotu personu uzraudzībā, par ko izdarāms ieraksts vēlēšanu gaitas protokolā.

5.5. Pēc klātesošo pilnvaroto novērotāju (vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvju) lūguma vēlēšanu iecirkņa komisija tiem sniedz balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā ietverto informāciju.

6. nodaļa. PAR KANDIDĀTIEM NODOTO BALSU SKAITĪŠANA

6.1. Pēc pārtraukuma vēlēšanu iecirkņa komisija pārbauda, vai nav bojāts iesaiņoto vēlēšanu materiālu zīmogojums, par ko izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

Ja zīmogojums ir bojāts un sainis ir bijis atvērts, darbs vēlēšanu iecirknī jāaptur, nekavējoties jāizsauc policija un par notikušo jāziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai.

6.2. Atsākot darbu, pirms iesaiņoto vēlēšanu materiālu atvēršanas balsu skaitīšanas protokola otrās daļas pirmajā nodaļā no balsu skaitīšanas protokola pirmās daļas ceturtās nodaļas ieraksta par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu (R aile).

6.3. Pēc tam pa vienam atver saiņus ar derīgajām par katru kandidātu sarakstu nodotajām vēlēšanu zīmēm un pārskaita tās. Rezultātu ieraksta attiecīgajā J ailes rindiņā. Ja attiecīgās R un J ailes nesakrīt, skaitīšana atkārtojama. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes šie skaitļi nesakrīt, par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā.

6.4. Katra saraksta vēlēšanu zīmes sašķiro divās grupās - grozītās un negrozītās:

6.4.1. par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kaut viena kandidāta uzvārdam izdarījis atzīmi "+" vai svītrojis kaut viena kandidāta vārdu vai uzvārdu;

6.4.2. visas pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām;

6.4.3. vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

6.5. Atsevišķi par katru kandidātu sarakstu saskaitāmas:

6.5.1. negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokola otrās daļas J1 ailē;

6.5.2. grozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokola otrās daļas J2 ailē.

6.6. Ņemot vērā balsu skaitīšanas protokolā norādīto kontroles metodiku, vēlēšanu iecirkņa komisija pārbauda ierakstu pareizību.. Ja kontrolskaitļi nesakrīt, skaitīšana atkārtojama.

6.7. Pēc ierakstu pareizības pārbaudes atsevišķi iesaiņojamas (2.6. punkts) par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu nodotas negrozītās vēlēšanu zīmes un to skaitu.

6.8. Par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes šķiro trīs grupās attiecībā uz saraksta pirmo kandidātu:

• pirmajā grupā - pretī kandidāta uzvārdam izdarīta atzīme "+";

• otrajā grupā - kandidāta vārds vai uzvārds svītrots;

• trešajā grupā - attiecībā uz kandidātu vēlēšanu zīmē nav grozījumu.

6.9. Katras attiecīgās grupas vēlēšanu zīmes saskaita un rezultātus ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (attiecīgi L, M un N aile), kā arī aritmētiski summē ierakstītos skaitļus un summu ieraksta protokolā (O aile).

6.10. Kad saskaitītas par katru kandidātu nodotās balsis, attiecībā uz katru kandidātu jāpārbauda, vai O ailē ierakstītais skaitlis atbilst par attiecīgo kandidātu sarakstu nodoto grozīto vēlēšanu zīmju skaitam J2 ailē.

6.11. Pēc tam sašķirotās par attiecīgo kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes tādā pašā veidā no jauna šķiro un skaita secīgi par katru nākamo kandidātu attiecīgajā kandidātu sarakstā.

6.12. Tādējādi katra saraksta vēlēšanu zīmju šķirošana un skaitīšana atkārtojama vismaz divas reizes, turklāt atkārtoto šķirošanu un skaitīšanu izdara cits vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis. Ja skaitīšanas rezultāti nesakrīt, skaitīšana atkārtojama.

6.13. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas vēlreiz pārbaudāma visu ierakstu pareizība pēc šīs instrukcijas 6.10. punktā norādītās kontroles metodikas. Pārbaudi izdara tas vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, kurš pārbaudi nav izdarījis iepriekš.

6.14. Balsu skaitīšanas protokola otro daļu paraksta visi tie vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā. Komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo katru balsu skaitīšanas protokola lappusi.

6.15. Pēc balsu skaitīšanas rezultātu apstiprināšanas iecirkņa komisija tos paziņo klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un balsu skaitīšanas protokola kopiju nekavējoties nosūta pa elektronisko pastu cvk@cvk.lv vai pa faksu + 371 7325251 Centrālajai vēlēšanu komisijai, par ko izdarāms ieraksts vēlēšanu gaitas protokolā.

6.16. Pēc balsu skaitīšanas protokola parakstīšanas atsevišķi iesaiņojamas (2.6. punkts) par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu tās nodotas un to skaitu.

7. nodaļa. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Vienā vai vairākos saiņos iesaiņo Centrālajai vēlēšanu komisijai nogādājamos vēlēšanu materiālus:

7.1.1. balsotāju sarakstus;

7.1.2. vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu;

7.1.3. balsu skaitīšanas protokola vienu eksemplāru;

7.1.4. vēlēšanu gaitas protokolu.

Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ar Ārlietu ministrijas starpniecību nosūta tos Centrālajai vēlēšanu komisijai.

7.2. Līdz šīs instrukcijas 7.3. punktā noteiktajam termiņam attiecīgajā diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā uzglabājami šādi šīs instrukcijas 2.6. punktā noteiktajā kārtībā iesaiņotie vēlēšanu materiāli:

7.2.1. par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes;

7.2.2. par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes;

7.2.3. nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar aploksnēm;

7.2.4. dzēstās vēlēšanu aploksnes;

7.2.5. vēlētāju iesniegumi par balsošanu pa pastu.

7.2.6. balsu skaitīšanas protokola otrais eksemplārs.

7.2.7. pasu spiedogi.

7.3. Desmit dienas pēc jaunievēlētās Saeimas sanākšanas, sastādot aktu divos eksemplāros, iznīcina:

7.3.1. par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes,

7.3.2. par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes,

7.3.3. nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar aploksnēm;

7.3.4. dzēstās vēlēšanu aploksnes;

7.3.5. vēlētāju iesniegumus par balso­šanu pa pastu;

7.3.6. pasu spiedogus.

7.4. Balsu skaitīšanas protokola otro eksemplāru nosūta pa pastu Centrālajai vēlēšanu komisijai.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre K.Kurzemniece

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 10Pieņemts: 13.06.2006.Stājas spēkā: 13.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 21.06.2006.
138018
13.06.2006
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva