Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

aizstāt 11.punktā vārdus "vai kompetentu valsts institūciju" ar vārdiem "kompetentu valsts institūciju vai Padomes 2000.gada 29.maija regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk - Padomes regula Nr. 1346/2000) 29.panta "a" punktā norādītās personas";

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17) parādnieks - uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, komercreģistrā reģistrēts komersants, kā arī ārvalstī reģistrēta persona, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību, bet nespēj nokārtot savas parādu saistības;".

2. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "apgabaltiesa" ar vārdu "tiesa" un vārdus "uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības" - ar vārdu "parādnieka";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Lietu par Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa atbilstoši parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietai, bet šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanas gadījumā - atbilstoši parādnieka uzņēmuma (Padomes regulas Nr. 1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietai."

3. Papildināt 6.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja kreditoru sapulcē piedalās pret parādnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk - cita dalībvalsts) uzsāktajā Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators, viņš kreditoru sapulces vadītājam uzrāda tiesas nolēmuma vai cita apliecinājuma pienācīgi apliecinātu norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora iecelšanu.

(7) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktajā Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators pieteicis kreditoru prasījumus pret parādnieku Latvijā uzsāktajā maksātnespējas procedūrā, tad šīs regulas 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators iegūst kreditora tiesības pieteikto kreditoru prasījumu apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

4. Papildināt 7.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, pirmā kreditoru sapulce lemj par iespēju atcelt bankrota procedūru un piemērot citu maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu."

5. Papildināt 19.panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Administrators iesniedz notariāli vai Uzņēmumu reģistrā apliecinātu paraksta paraugu."

6. 21.panta otrajā daļā:

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17) pieprasīt un saņemt no valsts iestādēm maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par parādnieku un tā pārstāvjiem, kā arī no citām kompetentām personām un institūcijām to rīcībā esošo informāciju par maksātnespējas procesu;";

papildināt daļu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"171) pieprasīt, lai kreditors iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu kreditora prasījuma un to pamatojošo dokumentu tulkojumu valsts valodā;".

7. Izteikt 32.4 panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) administratora rīcību maksātnespējas procesā vai tiesiskā pienākuma uzlikšanu, ja konstatēts pārkāpums;".

8. Papildināt 36.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Padomes regulas Nr. 1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona."

9. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. Padomes regulā norādītās personas pieteikums

Padomes regulas Nr. 1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona var iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu, lai pret parādnieku ierosinātu šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru."

10. 43.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) informācija, vai maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr. 1346/2000 noteikumi;";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr. 1346/2000 noteikumi, parādnieks papildus šā panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem maksātnespējas pieteikumam pievieno apliecinājumu, kurā norāda:

1) pamatojumu Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai un apliecinošus dokumentus, ja parādnieks iesniedz pieteikumu šādas procedūras uzsākšanai;

2) informāciju par vietu, kur atrodas parādnieka galveno interešu centrs, ja parādnieks iesniedz pieteikumu Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai;

3) informāciju par vietu, kur atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr. 1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē, ja parādniekam šāds uzņēmums pieder.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Šā panta pirmās un otrās daļas" ar vārdiem "Šā panta pirmās, otrās un 2.1 daļas".

11. Papildināt 44.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas maksātnespējas pieteikumā par Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku norāda pamatojumu šīs regulas 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai. Pieteikumam pievieno apliecinošus dokumentus, ja tādi ir kreditora, kreditoru grupas vai kompetentas valsts institūcijas rīcībā.

(5) Ja tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums par Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas nosūta maksātnespējas pieteikuma kopiju šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram."

12. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

"44.1 pants. Padomes regulā norādītās personas maksātnespējas pieteikuma saturs

(1) Padomes regulas Nr. 1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona maksātnespējas pieteikumā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kura pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesas nolēmuma pieņemšanas un spēkā stāšanās datumu;

2) pamatojumu Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai pret parādnieku;

3) informāciju, vai citā dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(2) Padomes regulas Nr. 1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona maksātnespējas pieteikumam pievieno:

1) pienācīgi apliecinātu tiesas nolēmuma norakstu par Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā;

2) pienācīgi apliecinātu tiesas nolēmuma vai cita apliecinājuma norakstu par likvidatora iecelšanu Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā;

3) dokumentus, kas apliecina, ka konkrētajā vietā Latvijā atrodas parādniekam piederošs uzņēmums Padomes regulas Nr. 1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē."

13. Papildināt 48.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sagatavo atzinumu par to, vai pret parādnieku uzsākama Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, un iesniedz atzinumu tiesā."

14. 52.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sniedz citiem publiskajiem reģistriem informāciju par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu;";

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad šīs regulas 22.panta 2.punktā norādītā persona, veicot Latvijā darbības, kas saistītas ar parādnieka mantas atgūšanu un atsavināšanu, informē attiecīgos publiskos reģistrus par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku. Informācijai pievieno pienācīgi apliecinātu nolēmuma norakstu par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku un Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora iecelšanu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā.

(3) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, administrators triju dienu laikā pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas nosūta kreditoriem, kuru dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir citā dalībvalstī, paziņojumu par parādnieka maksātnespēju un kreditoru prasījumu iesniegšanu saskaņā ar Padomes regulā Nr. 1346/2000 noteikto kārtību, kurā papildus norāda:

1) ziņas par parādnieku [firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru];

2) tiesas nosaukumu un sprieduma pasludināšanas dienu;

3) administratora vārdu, uzvārdu, darbības vietu un tālruņa numuru;

4) pret parādnieku uzsāktās maksātnespējas procedūras veidu saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktu;

5) valsti, kuras normatīvie akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai;

6) ka kreditora pieteikumā sniedzama informācija par to, vai prasījums ir nodrošināts ar lietu tiesībām.

(4) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad administrators sadarbojas ar šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru, pēc likvidatora pieprasījuma sniedz maksātnespējas procesa administrēšanai nepieciešamo informāciju, arī informāciju par parādnieka mantu, kas atrodas Latvijā, plānotajām vai veicamajām darbībām mantas atgūšanai un atsavināšanai, iesniegtajiem kreditoru prasījumiem, atzītajiem un neatzītajiem kreditoru prasījumiem un sūdzībām prasījumu sakarā, kreditoru grupēšanu, apmierinātajiem kreditoru prasījumiem, kreditoru sapulcēm, Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras norisi, risinājumiem, mantas sadali un naudas pārpalikumu.

(5) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, administrators seko līdzi citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktās šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras norisei un, ja nepieciešams, pieprasa informāciju no minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora, informē likvidatoru par citām pret parādnieku uzsāktajām Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktajām maksātnespējas procedūrām un šo procedūru norises būtiskajiem aspektiem."

15. Papildināt 54.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un parādniekam Latvijā pieder uzņēmums šīs regulas 2.panta "h" punkta izpratnē, tad minētās regulas 21.panta 2.punktā norādītā persona triju dienu laikā no brīža, kad Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators uzsācis darbības, kas saistītas ar parādnieka uzņēmuma mantas atgūšanu un atsavināšanu, iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par parādnieka maksātnespēju, kurā norāda:

1) ziņas par parādnieku [firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru];

2) tiesas nosaukumu un sprieduma pasludināšanas dienu;

3) Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora vārdu, uzvārdu, darbības vietu un tālruņa numuru;

4) ka pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

5) valsti, kuras normatīvie akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai.

(4) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad šīs regulas 21.panta 1.punktā norādītajai personai, veicot darbības, kas saistītas ar parādnieka mantas atgūšanu un atsavināšanu Latvijā, ir tiesības iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par parādnieka maksātnespējas procesu."

16. Papildināt 55.pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad parādnieka kreditors, kura dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī, iesniedz kreditora prasījumu. Prasījumā norāda šīs regulas 41. un 42.pantā noteiktās ziņas. Kreditora prasījumu ārvalsts valūtā administrators pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksātnespējas pasludināšanas dienā.

(12) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un administrators šīs procedūras kreditoru interesēs iesniedz kreditoru prasījumus citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktā maksātnespējas procedūrā, tad administrators pirms prasījumu iesniegšanas nosūta katram kreditoram paziņojumu ar lūgumu piekrist kreditora prasījuma iesniegšanai citā procedūrā. Ja kreditors triju nedēļu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas nav sniedzis administratoram rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš noraidījis piedāvājumu iesniegt viņa prasījumu citā procedūrā. Ja administrators nav informējis kreditoru, kreditoram ir tiesības atsaukt tā interesēs iesniegto prasījumu, iesniedzot atsaukumu administratoram. Administrators atsauc kreditora prasījumu divu nedēļu laikā pēc atsaukuma saņemšanas."

17. Papildināt 57.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās tiesības var izmantot pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktās Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, bet šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras
likvidators - tikai gadījumā, ja viņš kreditoru interesēs iesniedzis kreditoru prasījumus."

18. Izteikt 58.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Administrators sasauc kārtējo kreditoru sapulci divu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja to pieprasa citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktās Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, kreditoru komiteja, kreditors vai kreditoru grupa, kas pārstāv ne mazāk kā vienu ceturtdaļu no parādnieka kopējās parādu summas."

19. Izteikt 60.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu kreditoru sapulce, kreditoru komiteja, kreditors, parādnieka pārstāvis vai trešā persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas, sūdzību par administratora rīcību iesniedz Aģentūrai mēneša laikā no dienas, kad konstatēta rīcība, ar kuru aizskartas kreditoru sapulces, kreditoru komitejas, kreditora, parādnieka pārstāvja vai trešās personas tiesības, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no sūdzībā minētā fakta rašanās brīža."

20. Izslēgt 61.panta pirmajā, trešajā un piektajā daļā vārdus "lēmumu vai".

21. 62.pantā:

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Administratora pieteikumam par bankrota procedūras pabeigšanu pievieno apliecinājumu par atlikušo naudas līdzekļu samaksu Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram, ja Latvijā pret parādnieku uzsākta šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par uzsāktās bankrota procedūras atcelšanu un cita maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma piemērošanu, pirms minētā lēmuma apstiprināšanas jāsaņem šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatora rakstveida piekrišana."

22. Papildināt 64.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) manta, kas atrodas tikai Latvijā, ja pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra."

23. Papildināt 77.panta trešās daļas otro teikumu pēc vārda "parādnieka" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes regulas Nr. 1346/2000 34.panta 1.punktā norādītās personas".

24. Papildināt 82.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad noslēgto mierizlīgumu rakstveidā apstiprina šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina noslēgto mierizlīgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā noslēgtais mierizlīgums kaitē minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās procedūras kreditoru finanšu interesēm.

(6) Kopā ar mierizlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru sapulcē ievēlēts pārstāvis, kā arī apstiprinājis Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators (ja tiesa pret parādnieku uzsākusi šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru), tiesā iesniedzams arī kreditoru sapulces lēmums par mierizlīguma noslēgšanu."

25. Papildināt IX nodaļu ar 86.1 pantu šādā redakcijā:

"86.1 pants. Mierizlīguma apturēšana

Mierizlīgums tiek pilnībā vai daļēji apturēts, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar minētās regulas 33.pantu."

26. Papildināt 92.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktās Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators."

27. Papildināt 95.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, sanācijas plāns ir pieņemts kopumā, ja papildus šā panta ceturtās daļas nosacījumiem ir saņemta šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora rakstveida piekrišana."

28. Papildināt 98.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu rakstveidā apstiprina šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā kreditoru sapulces lēmums kaitē Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu interesēm."

29. Papildināt X nodaļu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

"99.1 pants. Sanācijas apturēšana

Sanācija tiek pilnībā vai daļēji apturēta, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar minētās regulas 33.pantu. Šajā gadījumā nodrošinātie kreditori turpina saņemt atlīdzību par viņu tiesību ierobežojumu sanācijas laikā līdz brīdim, kad tiek mainīts maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums."

30. Papildināt 100.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "balsojot" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot Padomes regulas Nr. 1346/2000 27.pantā noteikto gadījumu".

31. Papildināt 107.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad naudas līdzekļus, kas paliek pāri pēc šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā norādīto izmaksu un parādu segšanas, administrators nodod minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram."

32. Pārejas noteikumos:

izslēgt 15. un 16.punktu;

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Uz personu, kas iecelta par maksātnespējas procesa administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras pienākumu segt administrācijas izmaksas no līdzekļiem, kuri Aģentūrai piešķirti šiem mērķiem (24.panta sestā daļa, 108.panta sestā daļa).";

papildināt pārejas noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Šā likuma 19.panta sestās daļas otrais teikums (par Uzņēmumu reģistrā apliecināta paraksta parauga iesniegšanu) un grozījums šā likuma pārejas noteikumu 17.punktā (kas nosaka, ka uz maksātnespējas procesa administratoru, kas iecelts pirms 2003.gada 1.janvāra, neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras pienākumu segt administrācijas izmaksas) stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 25.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 14.jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 28.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.05.2006.Stājas spēkā: 28.06.2006.Zaudē spēku: 01.01.2008.Tēma: MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 14.06.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 13.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
137391
28.06.2006
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)