Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 2006.gada 13.aprīlī (prot. Nr.6, 35.§)
Par licencēto makšķerēšanu (amatierzveju) Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā
Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām14.pantu un Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk — noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas ezerā veicama licencētā makšķerēšana (amatierzveja) un tās kontrole.

1.2. Licencētās makšķerēšanas vieta — Liepājas ezera daļa atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas robežām (1.pielikums).

1.3. Licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā organizē biedrība “Liepājas ezeri” (reģistrācijas Nr.40008082556; juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja).

2. Saistošo noteikumu mērķis

Racionāli izmantot vērtīgo zivju krājumus Liepājas ezerā, kuru ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā, un iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai.

3. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

3.1. Licencētā makšķerēšana atļauta:

3.1.1. no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu;

3.1.2. no laivas vai motorlaivas, kura reģistrēta attiecīgos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

3.1.3. no ledus.

3.2. Atļautā loma lielums (zivju skaits, izmēri un svars) atbilstošs Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.31 "Makšķerēšanas noteikumi".

(Liepājas pilsētas domes 10.04.2008. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

3.3. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumiem Nr. 31 “Makšķerēšanas noteikumi” ievērojot šādus papildus nosacījumus:

3.3.1. jebkura veida makšķerēšana un spiningošana (velcēšana) no laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem aizliegta no 15.marta līdz 30.aprīlim ieskaitot;

3.3.2. makšķerēšana (spiningošana) no laivas, kā arī spiningošana no krasta atļauta no 1.maija līdz 31.maijam; šajā laikā makšķerniekam vienā makšķerēšanas reizē lomā atļauts paturēt 3 (trīs) līdakas;

3.3.3. makšķerēšana (spiningošana) ar iebrišanu ūdenī aizliegta no 1.marta līdz 31.maijam;

3.3.4. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saul­lēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saul­rieta, izņemot vēdzeļu un zušu makšķerēšanu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 10.04.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.12)

3.4. Bērniem un pusaudžiem bez pieaugušo klātbūtnes vecumā līdz 14 gadiem aizliegts makšķerēt no motorlaivas, vecumā līdz 12 gadiem — no airu laivas.

3.5. Aizliegta makšķerēšana un spiningošana kuģu ceļā.

3.6. Aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

4. Licenču veidi, maksa par licencēm

4.1. Makšķerēšana Liepājas ezerā atļauta, iegādājoties makšķerēšanas karti un kādu no šādām licencēm:

4.1.1. dienas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai uz ledus no 1.jūnija līdz 15.martam – cena Ls 1,00;

4.1.2. dienas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem no 1.jūnija līdz 15.martam (ziemas laikā bezledus apstākļos) – cena Ls 1,50;

4.1.3. vienas dienas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem no 1.maija līdz 31.maijam – cena Ls 3,00;

4.1.4. mēneša licenci makšķerēšanai no krasta (arī ar spiningu) un ledus no 1.maija līdz 15.martam – cena Ls 4,00;

4.1.5. mēneša licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem no 1.jūnija līdz 15.martam (ziemas laikā bezledus apstākļos) – cena Ls 5,00;

4.1.6. licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem no 1.maija līdz 31.maijam – cena Ls 13,00;

4.1.7. vasaras sezonas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu no krasta vai laivas) no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – cena Ls 8,00;

4.1.8. ziemas sezonas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu no krasta vai laivas, vai makšķerēšanai no ledus) no 1.novembra līdz 15.martam – cena Ls 8,00;

4.1.9. gada licenci (izņemot laika posmu no 1.maija līdz 31.maijam makšķerēšanai no laivas) – cena Ls 12,00.

(Liepājas pilsētas domes 10.04.2008. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

4.2. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

4.3. Pirms licences iegādes makšķerēšanai no laivas makšķerniekam licenču izplatītājam jāuzrāda laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa reģistrācijas dati.

4.4. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī 1. un 2.grupas invalīdiem atļauts makšķerēt (izņemot spiningošanu (velcēšanu) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem no 1.maija līdz 31.maijam, kad ir jāiegādājas attiecīgā laika posmā makšķerēšanai derīga licence) bez makšķerēšanas kartes un licences. Minētajām personām jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam vai invaliditātes apliecībai.

4.5. Gada bezmaksas licenci var saņemt (izņemot spiningošanu (velcēšanu) no laivas vai citiem peldošiem ūdens trans­porta līdzekļiem no 1.maija līdz 31.maijam, kad ir jāiegādājas attiecīgā laika posmā makšķerēšanai derīga licence) politiski represētās personas, kā arī Liepājas ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, Liepājas pilsētas maznodrošinātās personas. Maznodrošinātas personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šāds statuss noteikts.

5. Makšķerēšanas licenču saturs un noformējums

5.1. Katra licence (2.pielikums) satur šādus rekvizītus:

5.1.1. licences nosaukums veids;

5.1.2. kārtas numurs;

5.1.3. derīguma termiņš;

5.1.4. licences cena;

5.1.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

5.1.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods;

5.1.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;

5.1.8. izsniegšanas datums.

5.2. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

5.3. Visas licences ir numurētas un reģistrētas Liepājas reģionālajā Vides pārvaldē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

6. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

6.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājs katru ceturksni no makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas 30% pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai.

6.2. Zivju krājuma pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai licencētās makšķerēšanas organizētāju rīcībā paliek 70 % no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas.

7. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

7.1. Visiem makšķerniekiem jāreģistrē lomi licences otrajā pusē pēc norādītās formas (zivs suga, skaits, svars) un pēc licences termiņa beigām jānodod licenču realizācijas vietās.

7.2. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču iegādes vietās — licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un realizācijas analīzei.

7.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs licences ar aizpildītajiem lomu uzskaites datiem līdz 1.februārim nosūta Latvijas zivju resursu aģentūrai zivju krājumu novērtēšanai.

8. Licencētās makšķerēšanas kontrole

8.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu veic Vides ministrijas Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vides inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

8.2. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldību pilnvarotas personas, policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

8.3. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga Valsts Zivsaimniecības pārvalde, Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

8.4. Šo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu (amatierzveju) Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 13.04.2006.Stājas spēkā: 19.05.2006.Zaudē spēku: 11.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 18.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
135274
{"selected":{"value":"16.05.2008","content":"<font class='s-1'>16.05.2008.-10.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.05.2008","iso_value":"2008\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2008.-10.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2006","iso_value":"2006\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2006.-15.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.05.2008
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)