Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija noteikumus Nr. 497 "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki".
Ministru kabineta noteikumi Nr.334

Rīgā 2006.gada 25.aprīlī (prot. Nr.24 42.§)
Noteikumi par metodiku, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki
Izdoti saskaņā ar Medību likuma 29.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka metodiku, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki (turpmāk - materiālo zaudējumu apjoms).

2. Materiālo zaudējumu apjomu nosaka Valsts meža dienesta vai - nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijā - attiecīgās administrācijas izveidota komisija, pamatojoties uz zemes īpašnieka (tiesiskā valdītāja) vai ganāmpulka īpašnieka (turētāja) iesniegumu zaudējumu kompensācijai par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai (turpmāk - iesniegums) (1.pielikums).

3. Valsts meža dienests vai attiecīgā nacionālā parka vai dabas rezervāta administrācija 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izveido komisiju un veic pārbaudi dabā. Ja postījumi nodarīti lopkopībai, komisiju izveido nekavējoties.

4. Komisija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosaka materiālo zaudējumu apjomu un izsniedz iesnieguma iesniedzējam materiālo zaudējumu apjoma aprēķinu, kurus medījamie dzīvnieki nodarījuši lauksaimniecībai (2.pielikums), vai materiālo zaudējumu apjoma aprēķinu, kurus medījamie dzīvnieki nodarījuši mežsaimniecībai (3.pielikums).

5. Augkopībai un mežsaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu apjomu nosaka platībā, kuru zemes īpašnieks (tiesiskais valdītājs) ir iezīmējis dabā un uzmērījis (turpmāk - pārbaudāmā platība).

II. Lauksaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu apjoma noteikšana

6. Augkopībai nodarīto materiālo zaudējumu apjomu komisija nosaka šādi:

6.1. pārbaudāmajā platībā veic uzskaiti dabā, ejot pa izvēlētu maršrutu, kura kopgarums nav mazāks par 640 m/ha un kurš vienmērīgi aptver visu pārbaudāmo platību. Postījumu intensitāti novērtē 0,5 x 0,5 metrus lielos parauglaukumos, kas vienmērīgi izvietoti pa maršrutu un kuru kopējā platība nav mazāka par 1 % no pārbaudāmās platības;

6.2. katrā parauglaukumā pēc sešu ballu skalas nosaka postījumu intensitāti, kuru apzīmē šādi:

6.2.1.  0 - postījumu nav (lauksaimniecības kultūras postījumi 0-10 % no parauglaukuma platības);

6.2.2.  1-5 % postījumu (lauksaimniecības kultūras postījumi 11-15 % no parauglaukuma platības);

6.2.3.  2-25 % postījumu (lauksaimniecības kultūras postījumi 16-35 % no parauglaukuma platības);

6.2.4.  3-50 % postījumu (lauksaimniecības kultūras postījumi 36-65 % no paraug­laukuma platības);

6.2.5.  4-75 % postījumu (lauksaimniecības kultūras postījumi 66-95 % no parauglaukuma platības);

6.2.6.  5-100 % postījumu (lauksaimniecības kultūras postījumi 96-100 % no parauglaukuma platības);

6.3. pamatojoties uz iegūtajiem postījumu intensitātes datiem, aprēķina pārbaudāmās platības postījumu vidējo intensitāti procentos, izmantojot šādu formulu:

a1 x n1 + a2 x n2 + a3 x n3 + a4 x n4 + a5 x n5
P = —————————————————————, kur
N

P - postījumu vidējā intensitāte procentos;

a1 - a5 - parauglaukuma postījumu intensitāte (5 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %);

n1 - parauglaukumu skaits, kuros postījumu intensitāte ir 5 %;

n2 - parauglaukumu skaits, kuros postījumu intensitāte ir 25 %;

n3 - parauglaukumu skaits, kuros postījumu intensitāte ir 50 %;

n4 - parauglaukumu skaits, kuros postījumu intensitāte ir 75 %;

n5 - parauglaukumu skaits, kuros postījumu intensitāte ir 100 %;

N - pārbaudāmās zemes platības parauglaukumu kopskaits;

6.4. materiālo zaudējumu apjomu naudas izteiksmē aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = C x (A x P), kur

Z - materiālo zaudējumu apjoms (Ls);

C - vidējā atlīdzība par attiecīgās kultūras sējumu vai stādījumu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksām līdz kaitējuma nodarīšanas brīdim;

A - apsekotā platība (ha);

P - postījumu vidējā intensitāte (%).

7. Lopkopībai nodarītos zaudējumus nosaka, ja medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu dēļ lauksaimniecības dzīvnieki ir nogalināti vai ir ievainoti un tādēļ likvidējami.

8. Komisija pēc notikuma vietā redzamajām pazīmēm (piemēram, uzbrukuma pēdas, kodumu pēdas, upuru atliekas) apstiprina medījamo dzīvnieku nodarītā kaitējuma faktu un nosaka materiālo zaudējumu saskaņā ar vidējām lauksaimniecības dzīvnieku tirgus cenām pārbaudes dienā.

III. Mežsaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu apjoma noteikšana

9. Mežsaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu apjomu nosaka, ja medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu dēļ pārbaudāmajā platībā augtspējīgo valdošās koku sugas koku šķērslaukums (skaits) ir mazāks par normatīvajos aktos par koku ciršanu meža zemēs noteikto minimālo šķērslaukumu (skaitu) un ja pārbaudāmā platība ir lielāka nekā 0,1 hektārs.

10. Pārbaudāmajā platībā novērtē valdošās koku sugas saskaņā ar medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu novērtēšanas kritērijiem (4.pielikums). Par augtspējīgiem kokiem uzskata veselos kokus un pusi no vidēji bojātiem kokiem.

11. Ja pārbaudāmajā platībā medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu dēļ valdošās koku sugas augtspējīgo koku šķērslaukums (skaits) (Gaugt) ir mazāks par normatīvajos aktos par koku ciršanu meža zemēs noteikto minimālo šķērslaukumu (skaitu), bet nav mazāks par kritisko šķērslaukumu, materiālos zaudējumus nosaka šādi:

11.1. mežaudzēs, kurās valdošās sugas koku vidējais augstums ir mazāks par 12 metriem, materiālo zaudējumu apjoms ir 30 % no kopējām atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksām, kuras nosaka saskaņā ar šo noteikumu 13., 14. un 15.punktu;

11.2. mežaudzēs, kurās valdošās sugas koku vidējais augstums ir 12 metru un vairāk, materiālos zaudējumus nosaka, izmantojot šādu formulu:

Z = M x Cc, kur

Z - materiālo zaudējumu apjoms (Ls);

M - bojāto koku krāja (m3) (par bojātiem kokiem uzskata iznīkušos kokus un pusi no vidēji bojātiem kokiem);

Cc - cirsmas izstrādes nosacītās izmaksas - 5 Ls/m3.

12. Ja pārbaudāmajā platībā medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu dēļ valdošās koku sugas augtspējīgo koku šķērslaukums (skaits) ir mazāks par normatīvajos aktos par koku ciršanu meža zemēs noteikto kritisko šķērslaukumu, materiālos zaudējumus nosaka šādi:

12.1. mežaudzēs, kurās valdošās sugas koku vidējais augstums ir mazāks par 12 metriem, materiālos zaudējumus nosaka, izmantojot šādu formulu:

Z = S x (Ca + Ck), kur

Z - materiālo zaudējumu apjoms (Ls);

S - pārbaudāmā platība (ha);

Ca - meža atjaunošanas izmaksas (Ls/ha), nosaka saskaņā ar šo noteikumu 13. un 14.punktu;

Ck - jaunaudžu kopšanas izmaksas (Ls/ha), nosaka saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu;

12.2. mežaudzēs, kurās valdošās sugas koku vidējais augstums ir 12 metru un vairāk, materiālos zaudējumus nosaka, izmantojot šādu formulu:

Z = M x Cc + Ca, kur

Z - materiālo zaudējumu apjoms (Ls);

M - bojāto koku krāja (m3) (par bojātiem kokiem uzskata iznīkušos kokus un pusi no vidēji bojātiem kokiem);

Cc- cirsmas izstrādes nosacītās izmaksas - 5 Ls/m3;

Ca - meža atjaunošanas izmaksas (Ls), nosaka saskaņā ar šo noteikumu 13. un 14.punktu.

13. Meža atjaunošanas izmaksās iekļauj:

13.1. augsnes sagatavošanas, meža reproduktīvā materiāla iegādes, sēšanas, stādīšanas un kopšanas izmaksas līdz mež­audzes atzīšanai par atjaunotu, ja mežs atjaunots stādot vai sējot;

13.2. dabiskās atjaunošanas veicināšanas (augsnes sagatavošanas) un kopšanas izmaksas līdz mežaudzes atzīšanai par atjaunotu, ja mežs atjaunots dabiski.

14. Meža atjaunošanas izmaksu apjomu pārbaudāmajā platībā nosaka atbilstoši meža atjaunošanas izmaksu dokumentu kopijām, kuras uzrādījis cietušais, bet, ja tādu nav, - izmantojot šādu formulu:

Ca = (a1 + a2 + a3) x Dmin, kur

Ca - meža atjaunošanas izmaksas (Ls);

a1 - koeficients augsnes sagatavošanas izmaksu noteikšanai (5.pielikums);

a2 - koeficients meža reproduktīvā materiāla iegādes un sēšanas vai stādīšanas izmaksu noteikšanai (5.pielikums);

a3 - koeficients kopšanas izmaksu noteikšanai pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu (5.pielikums);

Dmin - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls).

15. Jaunaudžu kopšanas izmaksu apjomu (ja jaunaudžu kopšana ir veikta) nosaka atbilstoši jaunaudžu kopšanas izmaksu dokumentu kopijām, ko uzrādījis cietušais, bet, ja tādu nav, - izmantojot šādu formulu:

Ck = k x Dmin, kur

Ck - jaunaudžu kopšanas izmaksas (Ls);

k - koeficients jaunaudžu kopšanas izmaksu noteikšanai (5.pielikums);

Dmin - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.334
01.JPG (43387 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.334

02.JPG (60352 bytes)

03.JPG (68193 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.334

04.JPG (86890 bytes)

05.JPG (103753 bytes)

06.JPG (21365 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.334
Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu novērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Bojājumu veids

Koku bojājumu apraksts pa kategorijām

vesels

vidēji bojāts

iznīcis

1.

Dzinumu bojājumi

galotne vesela, sānzari apgrauzti apmērā līdz 50 %

sānzari apgrauzti vairāk nekā 50 % apmērā

galotnes dzinums nolauzts vai nokosts

2.

Stumbru bojājumi

mizai ir atseviš­ķas sīkas skram­bas

miza bojāta apmērā līdz 1/3 no stumbra apkārtmēra

stumbrs nolauzts (nolūzis) vai miza bojāta vairāk nekā 1/3 apmērā no stumbra apkārtmēra

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.334
Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas

Darbības veids

Pasākums

Koeficients izmaksu noteikšanai

1. Meža at­jaunošana

augsnes sagatavošana

0,8

meža reproduktīvā materiāla iegāde, sēšana un stādīšana

priede, egle, bērzs

1,5

ozols, osis

1,8

citas sugas koki

1,7

kopšana pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu

0,8

2. Jaunaudžu kopšana

0,8

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metodiku, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 334Pieņemts: 25.04.2006.Stājas spēkā: 29.04.2006.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 28.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
133953
29.04.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)