Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.292

Rīgā 2006.gada 18.aprīlī (prot. Nr.22 11.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts proves uzraudzību" 27.panta 1.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgme­tāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 119.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Inspekcija reģistrē saimnieciskās darbības vietas, izņemot komerc­izstādēs, gadatirgos un citos pasākumos, kuros notiek izbraukumu tirdzniecība un kuru ilgums nepārsniedz divus mēnešus, uztur saimnieciskās darbības vietu reģistru un ievieto to Valsts proves uzraudzības inspekcijas mājas lapā internetā (turpmāk — internets).";

1.2. svītrot 4., 5. un 6.punktu;

1.3. izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Saimnieciskās darbības vietu reģistrā norāda:

7.1. reģistrācijas numuru;

7.2. ziņas par saimnieciskās darbības veicēju — nosaukumu (firmu), juri­disko adresi, saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas numuru komercreģis­trā, reģistrācijas datumu komercreģistrā (individuālā darba veicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu);

7.3. saimnieciskās darbības vietas adresi;

7.4. saimnieciskās darbības vietas tipu (piemēram, veikals, tirdzniecības vieta, darbnīca, lombards);

7.5. saimnieciskās darbības veidus;

7.6. reģistrācijas termiņu;

7.7. reģistrācijas datumu;

7.8. darba laiku;

7.9. inspekcijas amatpersonu, kura reģistrējusi saimnieciskās darbības vietu.

8. Lai reģistrētu saimnieciskās darbības vietu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz inspekcijā iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. un 7.8.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī to, vai šo noteikumu 7.3. un 7.8.apakšpunktā minētās ziņas ir publicējamas.";

1.4. svītrot 9.punktu;

1.5. izteikt 10., 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"10. Lai reģistrētu saimnieciskās darbības veikšanas vietu un saņemtu lietotāja vārdu un paroli, saimnieciskās darbības veicējs:

10.1. inspekcijā uzrāda komersanta reģistrācijas apliecību;

10.2. inspekcijā uzrāda pasi (individuālā darba veicēji);

10.3. iesniegumā apliecina, ka ir informēts par likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju novēršanu" prasībām un apņemas tās ievērot.

11. Ja mainās saimnieciskās darbības vietu reģistrā norādītās ziņas, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu.

12. Saimnieciskās darbības vietu reģistrē uz pieciem gadiem. Ja saimnieciskās darbības veicējs pirms reģistrācijas termiņa beigām iesniedz termiņa pagarināšanas iesniegumu, saimnieciskās darbības vietas reģistrācijas termiņu atkārtoti pagarina uz pieciem gadiem.

13. Inspekcija ievieto internetā šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju (izņemot individuālā darba veicēja personas kodu). Šo noteikumu 7.3. un 7.8.apakšpunktā minēto informāciju ievieto, ja saimnieciskās darbības veicējs iesniegumā norādījis, ka minētā informācija ir publicējama.

14. Saimnieciskās darbības veicējam piešķirtais lietotāja vārds un parole ir derīga tikai reģistrācijas termiņa laikā.";

1.6. izteikt 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"16. Inspekcija piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas reģistrē saimnieciskās darbības vietas, pārreģistrē tās vai pagarina reģistrācijas darbības termiņu un ievieto informāciju internetā vai sniedz saimnieciskās darbības veicējam motivētu atteikumu. Šo noteikumu 7.3. un 7.8.apakšpunktā minētā informācija par tām saimnieciskās darbības vietām, par kurām saim­nieciskās darbības veicējs reģistrācijas iesniegumā nav norādījis, ka iesniegto informāciju drīkst publicēt, ir pieejama vienīgi saimnieciskās darbības veicējam, lietojot piešķirto lietotāja vārdu un paroli.

17. Ja saimnieciskās darbības veicēja iesniegumā nav sniegta nepieciešamā informācija vai ir sniegta nepatiesa informācija, inspekcija saimnieciskās darbības vietu nereģistrē, nepārreģistrē un nepagarina reģistrācijas darbības termiņu.

18. Saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem drīkst uzsākt tikai pēc tās reģistrācijas inspekcijā, ko apliecina publikā­cija internetā. Saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem pēc reģistrācijas termiņa beigām ir aizliegta.

19. Saimnieciskās darbības vietā ir atļauts nodarboties tikai ar saimnieciskās darbības veidiem, kuri norādīti šo noteikumu 8.punktā minētajā iesniegu­mā.";

1.7. izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Inspekcija anulē saimnieciskās darbības vietas reģistrāciju, ja:

21.1. reģistrācijas iesniegumā ir sniegtas nepatiesas vai maldinošas ziņas;

21.2. saimnieciskās darbības veicējs ir izbeidzis darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem.

22. Inspekcijas amatpersonas atteikumu reģistrēt vai pārreģistrēt saimnieciskās darbības vietu vai pagarināt reģistrācijas darbības termiņu un lēmumu par reģistrācijas anulēšanu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteik­tajā kārtībā.";

1.8. svītrot 24. un 25.punktu;

1.9. svītrot 26.11.3.apakšpunktu;

1.10. papildināt noteikumus ar 26.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.12. ieguldījumu zelts, sudrabs, platīns un pallādijs.";

1.11. aizstāt 29.punkta trešajā teikumā vārdus "ķēdīšu vai aproču aizdares vai auskaru sprostgredzeni, par kuriem" ar vārdiem "komplektējošās daļas, par kurām";

1.12. aizstāt 32.punktā vārdu "piestiprina" ar vārdu "pievieno";

1.13. svītrot 33.punktu;

1.14. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Marķēšanas zīmē norāda šādas ziņas:

34.1. izstrādājuma nosaukums un svars gramos (ar precizitāti līdz 0,1 g);

34.2. metāla veids un pamatmetāla prove (dārgmetālu izstrādājumiem un dārgmetālu izstrādājumiem ar dārgakmeņiem);

34.3. dārgakmeņu nosaukums;

34.4. dārgakmeņu svars karātos — briljantiem (dimantiem), rubīniem, safī­riem, smaragdiem. Ja izstrādājumā ir dažādi dārgakmeņi, norāda katra dārgakmeņa veida kopējo svaru karātos;

34.5. mazumtirdzniecības cena;

34.6. saimnieciskās darbības veicēja — preces marķētāja — nosaukums;

34.7. izstrādājuma ražotāja nosaukums vai vārds, uzvārds. Ja preces mar­ķētājs marķēšanas zīmē atsevišķi nenorāda ražotāju, tad par ražotāju uzskatāms preces marķētājs.";

1.15. aizstāt 35.punktā vārdus "marķēšanas zīmes pievieno" ar vārdiem "marķēšanas zīmes drīkst pievienot";

1.16. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Saimnieciskās darbības veicējs, kurš marķējis dārgmetālu un dārg­akmeņu izstrādājumus, ir atbildīgs par marķēšanas zīmju atbilstību šo noteikumu 34.punkta prasībām. Marķēšanas zīmēs norādītajai informācijai jābūt objektīvai un patērētājiem viegli saskatāmai, salasāmai un saprotamai.";

1.17. papildināt 52.1.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Kvīti nenoformē, ja remontu veic pasūtītāja klātbūtnē;";

1.18. aizstāt 52.2.apakšpunktā vārdus "savstarpēji saistītas" ar vārdiem "tieši savienotas";

1.19. svītrot 56.7.apakšpunktā vārdus "un to izpildes termiņš (ne ilgāks par 30 dienām)";

1.20. aizstāt 62.1., 62.2. un 62.3.apakš­punktā vārdus "savstarpēji saistītas" ar vārdiem "tieši savienotas";

1.21. izteikt 67.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirmais eksemplārs glabājas kopā ar izstrādājumiem, otrais eksemplārs tiek izsniegts piegādātājam, trešais eksemplārs glabājas kvīšu grāmatiņā.";

1.22. izteikt 68.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirmais eksemplārs glabājas pie izstrādājumiem, otrais un trešais eksemplārs — kvīšu grāmatiņā.";

1.23. svītrot 71.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā — aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministra vietā — kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 292Pieņemts: 18.04.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 21.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
133368
01.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)