Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.139

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 47.§)
Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atsevišķu bīstamo ķīmisko vielu saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības un videi kaitīgo preču sarakstu.

2. Šo noteikumu 1.pielikumā minētās videi kaitīgās preces ir aizliegts ievest Latvijā, kā arī izplatīt.

II. Polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu iekārtu lietošana un marķēšana

3. Polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus saturošas iekārtas ir iekārtas, kuras satur vai ir saturējušas polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus (transformatori, kondensatori, konteineri) un kuras nav attīrītas (turpmāk - iekārta).

4. Iekārtu attīrīšana ir polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu aizstāšana ar šķidrumu, kurš nesatur polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus, kā arī citas operācijas, kas atvieglo iekārtu, materiālu vai šķidrumu pārstrādi vai apglabāšanu.

5. Iekārtas, par kurām ir pamatotas aizdomas, ka tās var saturēt polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus, apsaimnieko tāpat kā polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus saturošas iekārtas.

6. Ja polihlorēto bifenilu vai polihlorēto terfenilu tilpums iekārtā ir lielāks par 5dm3, iekārtas īpašnieks vai lietotājs iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē informāciju par šādām iekārtām (2.pielikums).

7. Šo noteikumu 6.punktā minēto iekārtu īpašnieki vai lietotāji rakstiski informē Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi, ja mainījies iekārtu skaits vai polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu daudzums.

8. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde reizi gadā apkopo šo noteikumu 6. un 7.punktā minēto informāciju par iepriekšējo gadu un nosūta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra apkopo saņemto informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai.

9. Līdz šo noteikumu 6.punktā minēto iekārtu attīrīšanai, sadedzināšanai vai apglabāšanai iekārtas īpašnieks vai lietotājs nodrošina iekārtu ar neizdzēšamu (iekaltu vai iegravētu) marķējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā noteiktajam paraugam. Marķējumu ar tādu pašu saturu iekārtas īpašnieks vai lietotājs piestiprina arī pie tās ēkas un telpas durvīm, kurā atrodas minētā iekārta.

10. Transformatorus, kuri satur vairāk nekā 0,05% (no svara) polihlorētā bifenila vai polihlorētā terfenila, attīra, līdz polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu koncentrācija ir 0,005% (no svara). Transformatorus attīra, ja to sadedzināšana vai apglabāšana rada lielāku risku cilvēku veselībai un videi. Ja transformatoros esošo vielu, kura satur polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus, aizstāj ar aizstājējvielu, aizstājējviela nedrīkst saturēt polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus un radīt lielāku risku cilvēku veselībai un videi. Pēc attīrīšanas transformatorus marķē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā noteiktajam paraugam. Transformatoru attīrīšana nedrīkst kavēt polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu sadedzināšanu vai apglabāšanu.

11. Persona, kas uzglabā, attīra vai pārstrādā polihlorētos bifenilus, polihlorētos terfenilus un iekārtas, reģistrē tai piegādāto polihlorēto bifenilu, polihlorēto terfenilu un iekārtu izcelsmi, raksturīgās īpašības, polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu daudzumu un saturu un izsniedz īpašniekiem un lietotājiem, kuri piegādā polihlorētos bifenilus, polihlorētos terfenilus un iekārtas, izziņu. Izziņā norāda piegādāto polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu fizikālās un ķīmiskās īpašības un daudzumu.

12. Pārstrādes vai apglabāšanas iekārtas apsaimniekotājs reģistrē informāciju par savākto, pārstrādāto un apglabāto polihlorēto bifenilu, polihlorēto terfenilu un iekārtu izcelsmi, raksturīgajām īpašībām, polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu daudzumu un saturu un reizi gadā iesniedz šo informāciju Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē un pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā iekārta atrodas.

13.Iekārtas, kurās polihlorēto bifenilu vai polihlorēto terfenilu tilpums ir mazāks nekā 5 dm3 un kuras ir citu iekārtu sastāvdaļas, pēc tam, kad tās pārtrauc izmantot, ja tas ir praktiski iespējams, atdala no attiecīgajām iekārtām, atsevišķi savāc un pārstrādā vai apglabā.

14. Aizliegts atdalīt polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus no citām vielām, lai tos atkārtoti izmantotu, kā arīuzsākt jaunu polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu iekārtu ekspluatāciju.

15. Polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošos transformatorus var lietot tikai tādā gadījumā, ja tie atbilst tehniskajām prasībām un nenotiek polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu šķidrumu noplūde vidē.

III. Bīstamas vielas saturošu bateriju un akumulatoru lietošana un marķēšana

(Nodaļa MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā)

16. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz visu veidu baterijām un akumulatoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

17. Ir atļauta visu veidu bateriju un akumulatoru laišana tirgū, izņemot:

17.1. baterijas un akumulatorus, kas satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba (no svara) (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs – elektriskās vai elektro­niskās iekārtās (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimnieko­šanu), kuras pilnībā vai daļēji darbina vai var darbināt, izmantojot baterijas vai akumulatorus), izņemot pogveida elementus, kuros dzīvsudraba saturs nepār­sniedz 2 % (no svara);

17.2. pārnēsājamas baterijas un akumulatorus (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs), kas satur vairāk nekā 0,002 % kadmija (no svara), izņemot pārnēsājamas baterijas un akumulatorus, ko izmanto avārijas un trauksmes sistēmās, tajā skaitā avārijas apgaismojuma nodrošināšanai, medicīnas iekārtās un bezvada elektriskajos instrumentos (jebkura rokā turama ierīce, kuru darbina, izmantojot bateriju vai akumulatoru, un kuru izmanto remontdarbos, būvniecībā vai dārzkopībā).

18. Baterijas, akumulatorus un bateriju paketes marķē saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

(MK 24.01.2012. noteikumu Nr.73 redakcijā)

19. Visu pārnēsājamo bateriju un akumulatoru, kā arī transportlīdzekļos vai citā pašgājējā tehnikā izmantojamo bateriju un akumulatoru marķējumā norāda to kapacitāti (jaudu).

(Punkts stājas spēkā 26.09.2009.; sk. 27. punktu)

20. Marķējuma simbols (4.pielikums) sedz 3 % no baterijas, akumulatora vai bateriju paketes lielākās virsmas (cilindriskajām daļām – 1,5 % no baterijas, akumulatora vai bateriju paketes virsmas), un tā maksimālais izmērs ir 5 x 5 cm. Ja baterijas, akumulatora vai bateriju paketes virsmas laukums ir tāds, ka simbola izmēri ir mazāki par 0,5 x 0,5 cm, katru bateriju, akumulatoru vai bateriju paketi nemarķē, bet uz tās iepakojuma iespiež 1 x 1 cm lielu simbolu.

(MK 24.01.2012. noteikumu Nr.73 redakcijā)

21. Baterijas, akumulatorus un pogveida elementus, kas satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba (pēc svara), vairāk nekā 0,002 % kadmija (pēc svara) vai vairāk nekā 0,004 % svina (pēc svara), marķē ar attiecīgā metāla apzīmējumu:

22.1. dzīvsudrabs – Hg;

22.2. kadmijs – Cd;

22.3. svins – Pb.

22. Šo noteikumu 21.punktā minēto marķējumu iespiež zem šo noteikumu 4.pielikumā minētā marķējuma simbola, nodrošinot, lai tā izmērs būtu ne mazāks kā viena ceturtā daļa no laukuma, kuru aizņem šo noteikumu 4.pielikumā minētais marķējuma simbols.

23. Bateriju vai akumulatoru ražotājs nodrošina bateriju vai akumulatoru lietotājam informāciju par šo noteikumu 21.punktā un 4.pielikumā minētā marķējuma nozīmi.

24. Marķējumu iespiež tā, lai tas būtu salasāms, skaidrs un neizdzēšams.

24.1 Ražotāji konstruē iekārtas tādā veidā, lai lietotājs, kurš lietos iekārtas, var viegli izņemt izlietotās baterijas un akumulatorus. Ja lietotājam, kurš lietos iekārtas, nav iespējams viegli izņemt izlietotās baterijas un akumulatorus no iekārtām, ražotāji konstruē iekārtas tā, ka izlietotās baterijas un akumulatorus var viegli izņemt kvalificēti speciālisti, kuri ir neatkarīgi no ražotāja. Iekārtām, kurās ir iestrādātas baterijas un akumulatori, pievieno instrukcijas par to, kā minētās baterijas un akumulatorus var droši izņemt vai nu lietotājs, kurš lietos iekārtas, vai neatkarīgi kvalificēti speciālisti. Instrukcijās var ietvert arī informāciju lietotājam, kurš lietos iekārtas, par iekārtā iestrādāto bateriju vai akumulatoru veidiem.

(MK 04.08.2015. noteikumu Nr.450 redakcijā)

24.2 Šo noteikumu 24.1 punktā minētās prasības neattiecas uz tādām baterijām un akumulatoriem, kas ir pastāvīgi savienoti ar iekārtām, lai nodrošinātu pastāvīgu strāvas plūsmu attiecīgajās iekārtās drošības, tehnoloģisku, medicīnisku vai datu integritātes iemeslu dēļ.

(MK 24.01.2012. noteikumu Nr.73 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumus Nr.117 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 46.nr.).

26. Noteikumu II nodaļā minētās iekārtas attīra vai apglabā un tajās esošos polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus sadedzina vai apglabā līdz 2010.gada 31.decembrim.

27. Šo noteikumu 19.punkts stājas spēkā 2009.gada 26.septembrī.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā)

28. Baterijas un akumulatorus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, nelaiž tirgū. Baterijas un akumulatorus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām un kas laisti tirgū pēc 2008.gada 26.septembra, izņem no tirgus.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.800 redakcijā)

29. Līdz 2015. gada 1. oktobrim ir atļauts laist tirgū šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētos pogveida elementus, kuros dzīvsudraba saturs nepārsniedz 2 % (no svara).

(MK 04.08.2015. noteikumu Nr.450 redakcijā)

30. Līdz 2016. gada 31. decembrim ir atļauts laist tirgū šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās pārnēsājamās baterijas un akumulatorus (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs), kas satur vairāk nekā 0,002 % kadmija (no svara), kurus izmanto bezvada elektriskajos instrumentos.

(MK 04.08.2015. noteikumu Nr.450 redakcijā)

31. Šo noteikumu 29. vai 30. punktā minētās baterijas un akumulatorus, kuri ir laisti tirgū līdz šo noteikumu 29. vai 30. punktā minētajam termiņam un kuri pēc minētā termiņa vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, ir atļauts tirgot līdz brīdim, kad ir pārdoti attiecīgo bateriju vai akumulatoru krājumi.

(MK 04.08.2015. noteikumu Nr.450 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.800; MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.450)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996.gada 16.septembra Direktīvas 96/59/EK par polihlorbi­fenilu un polihlorterfenilu deponēšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/103/EK, ar ko Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem groza attiecībā uz bateriju un akumulatoru laišanu tirgū;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/56/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos, kā arī attiecībā uz podziņelementu ar nelielu dzīvsudraba saturu laišanu tirgū un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2009/603/EK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139
Videi kaitīgās preces

(Pielikums MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā)

1. Visas baterijas un akumulatori, kas satur vairāk nekā 0,0005 % dzīv­sudraba (no svara) (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs), izņemot pogveida elementus, kuros dzīvsudraba saturs nepārsniedz 2 % (no svara).

2. Pārnēsājamas baterijas un akumulatori, kas satur vairāk nekā 0,002 % kadmija (no svara) (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs), izņemot baterijas un akumulatorus, ko izmanto avārijas un trauksmes sistēmās (tajā skaitā avārijas apgaismojuma nodrošināšanai), medicīnas iekārtās un bezvada elektriskajos ins­trumentos.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139
Informācija par polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošām iekārtām
03.JPG (49430 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139
Polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu iekārtu marķējuma paraugi
04.JPG (54694 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139
Bateriju un akumulatoru marķēšanai izmantojamais simbols

(par bateriju un akumulatoru atsevišķu savākšanu)

(Pielikums MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2012. noteikumiem Nr.73)

Lai norādītu, ka visas baterijas, akumulatori un bateriju paketes savācamas atsevišķi, to marķējumā lieto zīmējumā attēloto simbolu:

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 139Pieņemts: 14.02.2006.Stājas spēkā: 18.02.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 17.02.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
128396
{"selected":{"value":"08.08.2015","content":"<font class='s-1'>08.08.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.08.2015","iso_value":"2015\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2012","iso_value":"2012\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2012.-07.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2009","iso_value":"2009\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2009.-26.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-25.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2008","iso_value":"2008\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2008.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2006","iso_value":"2006\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-02.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.08.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)