Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.107

Rīgā 2006.gada 7.februārī (prot. Nr.7 18.§)
Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra (turpmāk - reģistrs) izveides kārtību, tajā iekļaujamās informācijas apjomu un piekļuvi informācijai.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā iekļautas ziņas par:

2.1. valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (turpmāk – juridiskā palīdzība) sniedzējiem, juridiskās palīdzības saņēmējiem un to pārstāvjiem;

2.2. juridiskās palīdzības lietās pieņemtajiem lēmumiem un piešķirto juridisko palīdzību;

2.3. juridiskās palīdzības sniedzējiem izmaksātajiem naudas līdzekļiem un ar Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – administrācija) lēmumu piedzenamajiem un atmaksātajiem naudas līdzekļiem.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 128 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

3. Reģistra pārzinis un turētājs ir administrācija. Administrācija, apsaimniekojot līdzekļus, kas paredzēti juridiskajai palīdzībai, šim mērķim slēdzot juridiskās palīdzības līgumus, juridiskās palīdzības lietā pieņemot lēmumus, izmaksājot minētos līdzekļus un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā piedzenot tos, nodrošina informācijas iekļaušanu reģistrā, ziņu aktualizēšanu, glabāšanu un izmantošanu.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 128 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

4. Administrācija ir tiesīga pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un reģistra lietotājiem reģistra darbībai nepieciešamo informāciju.

II. Reģistrā iekļaujamā informācija

5. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

5.1. par juridiskās palīdzības sniedzēju:

5.1.1. vārds (vārdi) un uzvārds vai nosaukums;

5.1.2. dzimšanas datums;

5.1.3. personas kods vai reģistrācijas kods;

5.1.4. valstiskā piederība;

5.1.5. (svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 128, kas piemērojami ar 01.03.2016.);

5.1.6. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

5.1.7. dzīvesvietas adrese ārvalstīs (ja tāda ir);

5.1.8. juridiskās palīdzības sniegšanas vietas adrese;

5.1.9. (svītrots ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.641);

5.1.10. kontaktinformācija (tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, ja tāda ir);

5.1.11. juridiskās palīdzības līguma datums, numurs un darbības termiņš;

5.1.12. kompetence un juridiskās palīdzības veidi;

5.1.13. saņemtās sūdzības datums, numurs, tās būtība un izskatīšanas rezultāts;

5.1.14. datums, numurs un pamatojums lēmumam par juridiskās palīdzības līguma uzteikumu;

5.1.15. pēc apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas pieņemtā lēmuma un nolēmuma datums un rezultāts;

5.2. par juridiskās palīdzības saņēmēju:

5.2.1. vārds (vārdi) un uzvārds;

5.2.2. dzimšanas datums;

5.2.3. personas kods;

5.2.4. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

5.2.5. dzīvesvietas adrese ārvalstīs (ja tāda ir);

5.2.6. valstiskā piederība;

5.2.7. (svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 128, kas piemērojami ar 01.03.2016.);

5.2.8. kontaktinformācija (ja tāda ir);

5.2.9. ziņas par materiālo stāvokli (maznodrošināts, trūcīgs, īpašas situācijas īss raksturojums);

5.2.10. (svītrots ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr. 641);

5.2.1 par juridiskās palīdzības saņēmēja pārstāvi:

5.2.1 1. vārds (vārdi) un uzvārds;

5.2.1 2. dzimšanas datums;

5.2.1 3. personas kods;

5.2.1 4. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

5.2.1 5. pārstāvības pamatojums;

5.2.1 6. kontaktinformācija (ja tāda ir);

5.3. par juridiskās palīdzības lietā pieņemtajiem lēmumiem:

5.3.1. iesnieguma reģistrācijas datums un numurs;

5.3.2. lēmuma veids, datums, numurs un pamatojums;

5.3.3. pēc apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas pieņemtā lēmuma un nolēmuma datums un rezultāts;

5.4. par juridiskās palīdzības piešķiršanu:

5.4.1. juridiskās palīdzības veids (veidi), apjoms un lietas būtība;

5.4.2. norīkojuma datums un numurs;

5.4.3. norīkotā juridiskās palīdzības sniedzēja dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums);

5.4.4. juridiskās palīdzības sniedzējam izmaksātie naudas līdzekļi;

5.5. (svītrots ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr. 641);

5.6. par naudas līdzekļiem, kas piedzenami un atmaksāti ar administrācijas lēmumu:

5.6.1. lēmuma veids, datums, numurs un pamatojums;

5.6.2. pēc apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas pieņemtā lēmuma un nolēmuma datums un rezultāts;

5.6.3. piedzenamās un atmaksātās naudas summas vai atzīme par piedziņas neiespējamību;

5.6.4. brīdinājuma un izpildrīkojuma datums, numurs;

5.6.5. izpildiestāde.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr. 641; MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 128, kas piemērojami ar 01.03.2016.; sk. 20. punktu)

6. Ziņas reģistrā iekļauj latviešu valodā. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs vai saņēmējs ir ārzemnieks, personas vārdu un uzvārdu norāda attiecīgās ārvalsts valodas oriģinālformā (no latīņalfabētiskās rakstības valodām) vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā (no citām valodām).

7. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās ziņas reģistrā iekļauj, pamatojoties uz iesniegumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu, tam pievienotajiem dokumentiem un noslēgto juridiskās palīdzības līgumu.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 128 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

8. Šo noteikumu 5.2. un 5.2.1 apakšpunktā minētās ziņas reģistrā iekļauj, pamatojoties uz iesniegumu juridiskās palīdzības pieprasījumam, tam pievienotajiem dokumentiem un pieņemto lēmumu.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 128 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

9. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs ir fiziskā persona, šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., un 5.1.6.apakšpunktā minētās ziņas reģistrā iekļauj, izmantojot Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 128, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

10. Šo noteikumu 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.6., 5.2.1 1., 5.2.1 2., 5.2.1 3. un 5.2.1 4. apakšpunktā minētās ziņas reģistrā iekļauj, izmantojot Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 128 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

III. Reģistra informācijas izmantošanas kārtība

11. Reģistrā iekļauto informāciju var saņemt:

11.1. pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, prokuratūras un tiesas iestādes - pirms­tiesas kriminālprocesa veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai;

11.2. zvērināti tiesu izpildītāji - tiesu nolēmumu izpildei;

11.3. valsts un pašvaldību iestādes - normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei;

11.4. personas, kurām informācija nepieciešama zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem;

11.5. juridiskās palīdzības saņēmēji un juridiskās palīdzības sniedzēji - datus, kas uz viņiem attiecas.

12. Reģistra informāciju administrācija izsniedz rakstiski, kā arī izmantojot tiešsaistes datu pārraidi.

13. Informācija, kuru izsniedz izmantošanai zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, nedrīkst saturēt personu identificējošus datus.

14. Izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, reģistrā iekļauto informāciju izsniedz, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai rakstisku vienošanos starp administrāciju un informācijas saņēmēju. Tajā norāda ziņas par informācijas pieprasītāju, izsniedzamās informācijas apjomu, informācijas izmantošanas mērķi, ziņas par personu, kura pieprasa informāciju, un citas nepieciešamās ziņas.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 128, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

15. Lai saņemtu informāciju, fiziskā persona administrācijā iesniedz pamatotu iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja informāciju saņem informācijas pieprasītāja (fiziskas personas) pilnvarota persona, tā uzrāda notariāli apliecinātu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu. Juridiskās personas pārstāvis, saņemot informāciju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina informācijas saņēmēja (juridiskas personas) pārstāvības tiesības.

IV. Informācijas glabāšanas termiņi

16. Reģistrā iekļautā informācija tiek glabāta datubāzē.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.641 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.641)

18. Reģistrā informāciju glabā 10 gadus. Pēc glabāšanas termiņa beigām informāciju nodod valsts arhīvā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanu. Nodoto informāciju no reģistra izdzēš, un par to sastāda attiecīgu aktu.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.641)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 128 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

19. Līdz reģistra informācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai reģistrs tiek kārtots manuāli un izmantojot esošās tehnoloģijas iespējas.

20. Šo noteikumu 5.6. apakšpunktā minētās ziņas administrācija iekļauj pēc reģistra pielāgošanas, bet ne vēlāk kā no 2017. gada 1. janvāra.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 128 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2016.)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 107Pieņemts: 07.02.2006.Stājas spēkā: 11.02.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 10.02.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
127820
{"selected":{"value":"08.03.2016","content":"<font class='s-1'>08.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.03.2016","iso_value":"2016\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2010","iso_value":"2010\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2010.-07.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2006","iso_value":"2006\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2006.-22.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva