Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumus Nr. 397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.76

Rīgā 2006.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 44.§)
Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 57.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumus (turpmāk - aviodrošības pasākumi).

2. Par Nacionālās civilās aviācijas drošības programmas īstenošanas koordināciju un uzraudzību Latvijas Republikā atbildīgā institūcija ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra).

3. Civilās aviācijas aģentūras pienākumi:

3.1. izstrādāt un īstenot aviodrošības pasākumus, ņemot vērā starptau­tiskās civilās aviācijas praksē izmantojamo aviācijas drošības kontroles veidu un tehnoloģiju attīstību, kā arī nacionālās un starptautiskās tiesību normas;

3.2. izstrādāt un īstenot valsts civilās aviācijas drošības kvalitātes kontro­les programmu;

3.3. izstrādāt un īstenot valsts civilās aviācijas drošības mācību program­mu un kontrolēt tās izpildi;

3.4. apstiprināt lidostu, Latvijas Republikā reģistrēto gaisa kuģu eksplua­tantu un citu ar civilās aviācijas drošību saistītu komersantu izstrādātās program­mas civilās aviācijas drošības jomā (turpmāk - avio­drošības programmas);

3.5. apstiprināt lidostu un gaisa kuģu ekspluatantu izstrādātās civilās aviācijas drošības mācību programmas;

3.6. sertificēt dienestus un personālu, kas ir atbildīgi par aviodrošības pasākumu īstenošanu lidostu un citu ar aviodrošību saistītu komersantu teritorijā;

3.7. saskaņot aviodrošības pasākumus pirms lidostu celtniecības vai rekonstrukcijas uzsākšanas, kā arī civilās aviācijas drošībai paredzēto lidostu iekārtu un sistēmu uzstādīšanas projektus;

3.8. atbilstoši riska situācijai izsludināt papildu aviodrošības pasākumus atsevišķiem vai visiem lidojumiem, ja saņemta informācija par iespējamiem draudiem civilajai aviācijai;

3.9. operatīvi informēt lidostas, gaisa kuģu ekspluatantus un ar civilās aviācijas drošības uzturēšanu saistītus komersantus par izmaiņām aviodrošības pasākumu jomā;

3.10. regulāri pārbaudīt lidostu, gaisa kuģu ekspluatantu un citu civilās aviācijas drošības uzturēšanā iesaistīto komersantu veicamo aviodrošības pasākumu atbilstību Nacionālajai civilās aviācijas drošības programmai;

3.11. noteikt gadījumus, kad pieļaujami izņēmumi aviodrošības pasākumu ieviešanā atbilstoši starptautisko tiesību normu prasībām;

3.12. pieprasīt ārvalstu gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri sniedz gaisa pakalpojumus no Latvijas Republikas lidostām, iesniegt saskaņošanai gaisa kuģa ekspluatanta aviodrošības programmas.

(Grozīts ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.683)

4. Lidostas pienākumi:

4.1. izstrādāt lidostas aviodrošības programmu un nodrošināt tajā paredzēto pasākumu īstenošanu;

4.2. par lidostas aviodrošības pasākumu koordinēšanas un vadīšanas at­bildīgo darbinieku norīkot personu, kurai ir šim amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija;

4.3. izveidot lidostas aviodrošības komisiju;

4.4. pēc saskaņošanas ar Iekšlietu ministrijas Operatīvo vadības centru nodrošināt resursus un tehniskos līdzekļus, lai lidostā īstenotu rīcības plānu ārkārtas situācijas novēršanai;

4.5. nodrošināt izlidojošo pasažieru (tajā skaitā transfēro un tranzīta pasažieru, kas Latvijas Republikā ielidojuši no trešajām valstīm) rokas bagāžas un reģistrētās bagāžas drošības pārbaudi;

4.6. noteikt lidostas kontrolējamo teritoriju ar ierobežotas piekļuves zonām un atklāto (nekontrolējamo) teritoriju;

4.7. nepieļaut transportlīdzekļu (arī komerctransporta) atstāšanu bez uzraudzības lidostas kontrolējamā teritorijā, lidostas termināļa un tās ēku, un citu svarīgu objektu tuvumā;

4.8. izsniegt caurlaides, kas personai dod tiesības iekļūt lidostas kontrolējamā teritorijā, tikai pēc personas biogrāfisko datu un tās iepriekšējās nodarbošanās pārbaudes. Personas biogrāfisko datu un tās iepriekšējās nodarbošanās pārbaude nav nepieciešama valsts pārvaldes iestāžu amat­personām, kuras veic savus pienākumus lidostā;

4.9. nodrošināt lidostas aviodrošības personāla sākotnējo un kvalifikācijas uzturēšanas apmācību saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu civilās aviācijas drošības mācību programmu;

4.10. izstrādāt kārtību, kādā lidostas personālam darba pienākumu pildīšanai lidostas kontrolējamā teritorijā atļauts ienest aizliegtus priekšmetus, vielas (tajā skaitā šķidrumus) un darba instrumentus, un tās kontroles procedūru;

4.11. izstrādāt reģistrētās bagāžas drošības pārbaudes mehānismu, ja tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas kāda no reģistrētās bagāžas drošības pārbaudes iekārtām;

4.12. nodrošināt piemērotu drošības pārbaudi personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un viņu pārvietošanās palīglīdzekļiem un palīgierīcēm;

4.13. nodrošināt sabiedrisko kārtību lidostas nekontrolējamā teritorijā un tās apkārtnē;

4.14. veikt nepieciešamos papildu drošības pasākumus, ja saskaņā ar šo noteikumu 8.2.apakšpunktu no Drošības policijas saņemta informācija par apdraudējumu;

4.15. nodrošināt, lai reģistrētā bagāža netiktu iekrauta gaisa kuģī, ja lidojumam reģistrējies šīs bagāžas valdītājs gaisa kuģī nav iekāpis;

4.16. izstrādāt lidostas iekšējo rīcības plānu ārkārtas situācijām un ne retāk kā reizi gadā organizēt ārkārtas situācijas novēršanā iesaistītā personāla praktiskās apmācības;

4.17. izstrādāt speciālus papildu drošības kontroles pasākumus, ko lidosta var sniegt ārvalstu gaisa kuģu ekspluatantam, ja tā reģistrācijas valsts ir iesniegusi pieprasījumu par šādu drošības kontroles pasākumu nepieciešamību.

(MK 25.08.2008. noteikumu Nr.683 redakcijā)

5. Gaisa kuģu ekspluatanta pienākumi:

5.1. par gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības pasākumu koordinēšanas un vadīšanas atbildīgo darbinieku norīkot personu, kurai ir šim amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija;

5.2. izstrādāt gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības programmu un nodrošināt tajā paredzēto pasākumu īstenošanu;

5.3. pilnā apjomā nodrošināt finansējumu aviodrošības pasākumu īsteno­šanai;

5.4. veikt visus nepieciešamos un iespējamos aviodrošības pasākumus, īstenojot pasažieru un bagāžas pārvadājumus, kā arī pieņemot pārvadāšanai kravu, pastu, steidzamus sūtījumus vai kurjerpastu bāzes lidostā vai lidojuma gala­punktā;

5.5. informēt pasažierus par aviācijas drošības prasībām un pieprasīt to ievērošanu;

5.6. izstrādāt ekspluatācijā neesošu gaisa kuģu (gaisa kuģi, kas vairāk nekā 12 stundas nav ekspluatēti) un ekspluatācijā esošu gaisa kuģu drošības pārmeklēšanas un pārbaudes procedūras un nodrošināt to pildīšanu;

5.7. izstrādāt un nodrošināt kārtību, kādā piekļūst stāvvietā novietotam gaisa kuģim;

5.8. nodrošināt, ka pārtikas krājumi un pārvadātāja materiāli, kas nepieciešami lidojuma veikšanai, pirms iekraušanas gaisa kuģī tiek pakļauti drošības kontrolei;

5.9. izstrādāt un iekļaut gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības programmā drošības pasākumus, kādi tiek piemēroti pārvadājamām īpaši uzraugāmām personām.

(Grozīts ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.683)

6. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” pienākumi:

6.1. nodrošināt aeronavigācijas ierīču aizsardzību;

6.2. nodrošināt aviācijas stacionārā elektrosakaru tīkla nepārtrauktu darbību un uzraudzību;

6.3. sadarboties ar lidostas dienestiem un citām institūcijām, lai reaģētu uz draudiem un nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas darbībā;

6.4. ziņot aviācijas stacionārā elektrosakaru tīkla adrešu sarakstā minētajām ārvalstu institūcijām par nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu vai citiem draudiem civilajai aviācijai;

6.5. izstrādāt aviodrošības programmu un nodrošināt tās īstenošanu;

6.6. sniegt nepieciešamo palīdzību lidojumu drošības garantēšanai, ja Latvijas Republikas teritoriju šķērso nelikumīgai darbībai pakļauts gaisa kuģis;

6.7. sniegt nepieciešamo informāciju par nelikumīgai darbībai pakļauta gaisa kuģa lidojumu to valstu gaisa satiksmes vadības dienestiem, kuri var kļūt atbildīgi par lidojuma vadīšanu turpmākā šā gaisa kuģa lidojumā.

(Grozīts ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.683)

7. Valsts komercsabiedrības, kuru darbība ir saistīta ar atrašanos lidostas kontrolējamā daļā, pilda lidostas aviodrošības programmas prasības un sadarbo­jas, īstenojot aviodrošības pasākumus.

8. Drošības policijas pienākumi:

8.1. atbilstoši kompetencei vākt, pārbaudīt un novērtēt informāciju par draudiem civilās aviācijas drošībai;

8.2. informēt attiecīgās civilās aviācijas institūcijas par nepie­ciešamību ieviest papildu aviodrošības pasākumus;

8.3. vadīt speciālos pasākumus ķīlnieku, gaisa kuģu vai civilās aviācijas objektu sagrābšanas gadījumos;

8.4. veikt informācijas apmaiņu ar citu iesaistīto valstu kompetentajām institūcijām par draudiem civilajai aviācijai vai notikušu nelikumīgu iejaukšanos tās darbībā;

8.5. īstenot pasākumus, lai novērstu nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas darbībā vai tās draudus, kā arī novērstu tās sekas;

8.6. informēt ārvalstu drošības institūcijas par iespējamajiem draudiem attiecīgās valsts aviācijas drošībai, ja šāda informācija ir Drošības policijas rīcībā.

(Grozīts ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.683)

9. Valsts policijas pienākumi:

9.1. vadīt speciālos pasākumus, ja tiek atklātas spridzināšanas ierīces vai pastāv sprādziena draudi;

9.2. piedalīties pasākumos, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās draudus vai nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas darbībā;

9.3. izskatīt ārvalstu gaisa kuģu ekspluatantu reģistrācijas valstu pieprasījumus atļaujas saņemšanai par bruņotas gaisa kuģa apkalpes vai citu drošības dienestu bruņotu personu klātbūtni gaisa kuģī, veicot lidojumus uz Latvijas Republiku vai no tās.

(MK 25.08.2008. noteikumu Nr.683 redakcijā)

10. Valsts robežsardzes pienākumi valsts robežas šķērsošanas vietā lidostā:

10.1. pavadīt līdz gaisa kuģim personas, kuras tiek izraidītas no Latvijas Republikas piespiedu kārtā;

10.2. veikt uzdevumus, lai novērstu nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas darbībā.

11. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitas pārvalžu un Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālās iestādes pienākumi:

11.1. sadarboties ar lidostas aviācijas drošības dienestu, lai atklātu bīstamus vai aizliegtus priekšmetus pasažieru bagāžā, kā arī kravu un pasta sūtījumos;

11.2. kontrolēt ieroču izvešanas atļaujas pirms ieroču pieņemšanas pārvadāšanai ar gaisa transportu;

11.3. ziņot valsts tiesībaizsardzības institūcijām par pārvadāšanai bīstamu priekšmetu atklāšanu.

12. Pasta iestādes nodrošina pasta sūtījumu drošības kontroles veikšanu pirms sūtījumu nodošanas pārvadāšanai ar gaisa transportu.

13. Komersanti, kas ir apstiprināti par oficiālajiem kravu aģentiem sūtījumu piegādei ar gaisa transportu:

13.1. ievēro drošības prasības atbilstoši oficiālā kravu aģenta drošības programmai;

13.2. nodod gaisa pārvadātājam kravu vai pasta sūtījumus, ja ir veikta to drošības pārbaude un nodrošināta aizsardzība pret nesankcionētu piekļūšanu pēc drošības pārbaudes.

(MK 25.08.2008. noteikumu Nr.683 redakcijā)

13.1 Komersanti, kuri uzkopj gaisa kuģa salonu, un komersanti, kuri piegādā gaisa kuģa ekspluatantam pārtikas krājumus vai lidojumam nepieciešamo inventāru, veic drošības kontroli, nepieļaujot aizliegtu priekšmetu nokļūšanu uz gaisa kuģa, kā arī nesankcionētu piekļūšanu lidostas kontrolējamā teritorijā ievestajām precēm pēc drošības pārbaudes.

(MK 25.08.2008. noteikumu Nr.683 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.683.)

15. (Svītrots ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.683.)

16. (Svītrots ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.683.)

17. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Katastrofu medicīnas centrs piedalās pasākumos, kas saistīti ar nelikumīgas iejaukšanās civilās aviācijas darbībā novēršanu un seku likvidēšanu, kā arī sniedz palīdzību cietušajiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministra vietā - iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 76Pieņemts: 24.01.2006.Stājas spēkā: 04.02.2006.Zaudē spēku: 01.05.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 03.02.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
127259
{"selected":{"value":"30.08.2008","content":"<font class='s-1'>30.08.2008.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.08.2008","iso_value":"2008\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2008.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2006","iso_value":"2006\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2006.-29.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.08.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)