Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1039

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 62.§)
Invalīdu apliecību izsniegšanas un uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka invalīdu apliecību izsniegšanas un uzskaites kārtību.

2. Invalīda apliecība (1.pielikums) ir numurēts stingrās uzskaites dokuments, kas apliecina personas invaliditāti. Invalīda apliecība ir laminēta, uz apdrukātas pamatnes (uz pelēka fona baltā krāsā rindās viena zem otras pakārtoti izkārtotas invalīda zīmes – ābele ar divām stutēm) izgatavota noteiktas formas kartīte (90 x 60 mm) ar tās reversā iestrādātu karstspiedes hologrammu.

3. Invalīda apliecību izsniedz personai, kurai noteikta invaliditāte Latvijas Republikā.

4. Invalīda apliecību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – valsts komisija) vai tās struktūrvienības – vispārējā un speciālā profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk – ārstu komisija), pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes aktu, ar kuru personai noteikta invaliditāte.

II. Invalīdu apliecību izsniegšanas kārtība

5. Invalīda apliecību invalīdam, invalīda pilnvarotai personai vai bērna invalīda likumiskajam pārstāvim izsniedz:

5.1. ārstu komisija pēc pirmreizējas un atkārtotas invaliditātes noteikša­nas;

5.2. valsts komisija, ja tiek apstrīdēts vai pārbaudīts ārstu komisijas pieņemtais lēmums par invaliditātes noteikšanu;

5.3. ārstu komisija vai valsts komisija, kura pēdējo reizi personai noteica invaliditāti, ja invalīda apliecībai beidzies derīguma termiņš vai invalīda aplie­cība tiek izsniegta atkārtoti, ja tā nozaudēta, bojāta, gājusi bojā vai prettiesiski atņemta.

6. Invalīdam, kuram invaliditāte noteikta uz noteiktu laiku, izsniegtās invalīda apliecības derīguma termiņš ir tā mēneša pēdējais datums, kurā veicama atkārtota invaliditātes ekspertīze.

7. Invalīdam, kuram invaliditāte noteikta bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa, izsniegtās invalīda apliecības derīguma termiņš ir 10 gadu.

8. Ja invaliditāte noteikta atkārtoti vai bez atkārtota izmeklēšanas termiņa, bet invalīda apliecībai ir beidzies derīguma termiņš, persona iesniedz ārstu komisijā vai valsts komisijā iepriekšējo invalīda apliecību. Ja iepriekšējā invalīda apliecība netiek iesniegta, invalīda apliecību izsniedz šo noteikumu 12.punktā minētajā kārtībā.

9. Persona, kas vēlas saņemt invalīda apliecību, iesniedz ārstu komisijā vai valsts komisijā fotokartīti (3 x 4 cm). Fotokartīte nav vajadzīga, ja invaliditāte noteikta bērnam, kurš nav sasniedzis triju gadu vecumu.

10. Ārstu komisija vai valsts komisija invalīda apliecību izsniedz dienā, kad pieņemts lēmums par invaliditātes noteikšanu.

11. Ārstu komisija vai valsts komisija invalīda apliecību izsniedz vai nosūta pa pastu apdrošinātā vēstulē:

11.1. piecu darbdienu laikā, ja ārstu komisija vai valsts komisija lēmumu par invaliditātes noteikšanu pieņem invalīda dzīvesvietā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā;

11.2. dienā, kad tiek iesniegta fotokartīte, ja invalīds nav iesniedzis fotokartīti invaliditātes noteikšanas dienā vai invaliditāte noteikta bez attiecīgās personas klātbūtnes.

12. Lai atkārtoti saņemtu invalīda apliecību, invalīds, invalīda pilnvarotā persona vai bērna invalīda likumiskais pārstāvis šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajā komisijā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz vai uzrāda šādus dokumentus:

12.1. rakstisku paskaidrojumu par invalīda apliecības nozaudēšanu, sabo­jāšanu vai prettiesisku atsavināšanu;

12.2. invalīda pilnvaru, ja invalīda apliecību pieprasa invalīda pilnvarotā persona;

12.3. bērna personu apliecinošu dokumentu, ja invalīda apliecību pieprasa bērna invalīda likumiskais pārstāvis.

13. Invalīda apliecību izsniedz bez maksas.

III. Invalīdu apliecību uzskaite

14. Ārstu komisijām nodotās invalīdu apliecības valsts komisija reģistrē invalīdu apliecību izsniegšanas žurnālā (2.pielikums).

15. Invalīdiem izsniegtās invalīdu apliecības ārstu komisija un valsts komisija reģistrē invalīdu apliecību uzskaites žurnālā (3.pielikums).

16. Par invalīda apliecības saņemšanu invalīds, viņa pilnvarotā persona vai bērna invalīda likumiskais pārstāvis parakstās invalīdu apliecību uzskaites žurnālā. Ja invalīda apliecība nosūtīta pa pastu apdrošinātā vēstulē, par apliecību izsniegšanu atbil­dīgā persona invalīdu apliecību uzskaites žurnālā attiecīgā invalīda parakstam paredzētajā vietā norāda apdrošinātās vēstules nosūtīšanas datumu un pasta nodaļas izsniegtās kvīts numuru.

17. Invalīdu apliecību izsniegšanas žurnāla un invalīdu apliecību uzskai­tes žurnāla lapām jābūt numurētām, caurauklotām un apzīmogotām ar ārstu komisijas vai valsts komisijas zīmogu.

18. Invalīdu apliecību izsniegšanas žurnālu un invalīdu apliecību uzskai­tes žurnālu valsts komisija un ārstu komisija glabā atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

19. Šo noteikumu 8.punktā minētās iepriekšējās invalīda apliecības un citas par nederīgām atzītās invalīda apliecības valsts komisija iznīcina.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Invalīdu apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
1. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1039

04.JPG (16057 bytes)

1. Invalīda apliecības priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. “Invalīda apliecība” – dokumenta nosaukums;

1.2. apliecības sešzīmju kārtas numurs;

1.3. apliecības īpašnieka vārds;

1.4. apliecības īpašnieka uzvārds;

1.5. apliecības īpašnieka personas kods;

1.6. apliecības īpašniekam noteiktā invaliditātes grupa;

1.7. apliecības derīguma termiņš;

1.8. apliecības īpašnieka fotogrāfija.

2. Uz fotokartītes kreisā stūra tiek uzlīmēta apaļas formas 17 mm diametrā pašsabrūkoša hologramma ar iestrādātu uzrakstu “Invalīda apliecība”:

2.1. hologrammas krāsas mainās spektrā no sarkanās uz zilo. Mainot hologrammas apskates leņķi par 5–7 grādiem, mainās krāsas un attiecīgi parādās viens no plāniem ar šai pozīcijai atbilstošu krāsu izvietojumu;

2.2. plānu skaits – divi:

2.2.1. pirmais plāns (fons) ir spogulis;

2.2.2. otrais plāns ir uzraksts “Invalīda apliecība”, kurš aizņem apmēram 2/3 no hologrammas diametra un kura krāsas mainās spektrā no sarkanās uz zilo.

05.JPG (11628 bytes)

3. Invalīda apliecības aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija:

3.1. “Latvijas Republikas Labklājības ministrija” – ministrijas nosaukums, kuras padotībā atrodas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;

3.2. apliecības izsniedzējs (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija vai konkrētā veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija);

3.3. apliecības izsniegšanas datums.

4. Apliecības veidlapas kreisajā stūrī ir iestrādāta karstspiedes hologramma četrstūra formā (18 x 18 mm) ar iestrādātu invalīdu zīmi (ābele ar divām stutēm):

4.1. hologrammas krāsas mainās spektrā no sarkanās uz zilo. Mainot hologrammas apskates leņķi par 5–7 grādiem, mainās krāsas un attiecīgi parādās viens no plāniem ar šai pozīcijai atbilstošu krāsu izvietojumu;

4.2. plānu skaits – četri:

4.2.1. pirmais plāns ir sarkans fons ar neizteiktu invalīdu zīmi, uz kura izteikti izceļas pieci melni āboli;

4.2.2. otrais plāns ir zils fons, uz kura izteikti izceļas zaļganzila invalīdu zīme un divi āboli tādā pašā krāsā;

4.2.3. trešais plāns ir zaļš fons, uz kura izceļas invalīdu zīmes – ābeles – lapas oranžā krāsā un pieci melni āboli;

4.2.4. ceturtais plāns ir balta kontūra apkārt visos plānos redzamajiem āboliem, kura ir redzama neatkarīgi no hologrammas apskates leņķa un gaismas, kas uz to krīt.

Labklājības ministre D.Staķe
2. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1039
Invalīdu apliecību izsniegšanas žurnāls

Nr.
p.k.

Apliecību izsniegšanas datums

Izsniegto apliecību numuri
(no __________
līdz __________)

Ārstu
komisijas nosaukums

Pilnvaras numurs, apliecību saņēmēja vārds, uzvārds un amats

Apliecību saņēmēja
paraksts

Labklājības ministre D.Staķe
3. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1039
Invalīdu apliecību uzskaites žurnāls

Nr.
p.k.

Invalīds

Lēmums par invaliditātes noteikšanu

Invalīda apliecība

Nodotās apliecības numurs

Invalīda pilnvarotās personas vai bērna invalīda likumiskā pārstāvja dati
(ja apliecību saņem cita persona)

Invalīda, invalīda pilnvarotās personas vai bērna invalīda likumiskā pārstāvja paraksts par apliecības saņemšanu

VDEĀK (VDEĀVK) atbildīgā amatpersona

vārds, uzvārds

personas kods

datums

numurs

numurs

izsniegšanas datums

vārds, uzvārds

paraksts

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Invalīdu apliecību izsniegšanas un uzskaites kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1039Pieņemts: 27.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
124841
01.01.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)