Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Daugavpilī 2005.gada 10.novembrī (prot. Nr.18, 1.§)
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 10.punktu,
LR Dzīvnieku aizsardzības likumu
I. Terminu skaidrojums

Mājdzīvnieki – šajos noteikumos norādītie dzīvnieki.

Produktīvie mājdzīvnieki – visu sugu mājlopi un mājputni, truši, kažok­zvēri u.c. dzīvnieki, no kuriem var iegūt produkciju.

Klaiņojošie suņi un kaķi – suņi un kaķi, kuri bez īpašnieka klātbūtnes atrodas uz ielas, tirgos, laukumos, pludmalēs, sabiedriskajos transportlīdzekļos un citās sabiedriskajās vietās.

II. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka suņu, kaķu un produktīvo mājdzīvnieku turēšanas kārtību Daugavpils pilsētas teritorijā, lai minēto dzīvnieku turēšana neapdraudētu sabiedrību.

2. Personām aizliegts cietsirdīgi izturēties pret mājdzīvniekiem, noda­rīt tiem fiziskas ciešanas vai citādi kropļojot, atstāt dzīvniekus bez uzrau­dzības, barības, kopšanas vai pamest, ja nevēlas turēt.

3. Mājdzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt mājdzīvniekiem atbilstošus turēšanas, kopšanas un ēdināšanas apstākļus.

4. Nav atļauts turēt mājdzīvniekus koplietošanas dzīvojamās telpās, pagrabos, bēniņos, balkonos, lodžijās un citās šiem mērķiem neparedzētās un nepiemērotās vietās (telpās). Turēt suņus un kaķus atļauts atsevišķos dzīvokļos, bet dzīvokļos, kuros dzīvo vairākas ģimenes, tikai savā apdzīvojamajā platībā, ja ir visu ģimeņu rakstveida piekrišana.

5. Mājdzīvnieka īpašniekam ir pienākums saskaņā ar Veterināro noteikumu prasībām nodrošināt savlaicīgu mājdzīvnieku pārbaudi uz lipīgām slimībām, veikt mājdzīvnieku profilaktiskās vakcinācijas.

6. Nekustāmo īpašumu īpašnieki vai to apsaimniekotāji viņiem piederošajos objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošo suņu un kaķu uzturēšanos. Par šādiem dzīvniekiem jāziņo SIA “Labiekārtošana–D” attiecīgajiem dienestiem.

III. Produktīvo mājdzīvnieku turēšanas noteikumi

7. Produktīvos dzīvniekus drīkst turēt, ja produktīvā dzīvnieka īpašniekam lietošanā ir nepie­ciešamās pļavas un ganības, ja dzīvnieka turēšanai ir uzcelta vai iekārtota atbilstoša novietne, ja pret dzīvnieku turēšanu neiebilst blakus esošo māju īpašnieki, māju iedzīvotāji (t.i. netraucē naktsmieru ar troksni, nerada nepanesamu smaku, netīrību) un būtiski nebojā apkārtējās vides ainavu.

8. Produktīvā mājdzīvnieka īpašnieka pienākumi:

8.1. ganīt mājlopus tikai ierādītās ganībās, vietās;

8.2. uzturēt kārtībā ierādītās pļavas un ganības, kā arī ganībai un pļavai pieguļošo teritoriju (ceļmalas, grāvmalas) u.c.;

8.3. satīrīt mājlopu piesārņotās vietas ārpus ganībām un dzīvnieku mītnēm;

8.4. obligāti jāievēro mājdzīvnieku turēšanas un reģistrācijas noteikumus, veterinārās un sanitārās prasības.

9. Produktīvā mājdzīvnieku mītnēm jāatbilst sanitāri veterinārajām prasībām, vircas savākšanai jābūt ierīkotai krātuvei. Kūtsmēsli jāglabā kaudzēs, nosegtām ar kūdru, salmiem u.c. materiāliem, jānodrošina, lai virca neizplūst.

IV. Suņu un kaķu turēšanas noteikumi

10. Suņa un kaķa īpašnieku (valdītāju) pienākumi ir šādi:

10.1. nodrošināt dzīvniekiem atbilstošus dzīves apstākļus;

10.2. reģistrēt suņus un paziņot par kaķu skaitu SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā – “DDzKSU”) namu apsaimniekošanas iecirkņiem. Jauniegūtie suņi reģistrējami divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas. Kucēni reģistrējami un kaķēni uzskaitāmi trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas;

10.3. nodrošināt suņu un kaķu regulāru vakcinēšanu pret trakumsērgu. Pret trakumsērgu dzīvnieki vakcinējami ar trešo dzīvības mēnesi Valsts Veterinārā departamenta noteiktajā kārtībā. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku vakcinēšanu, sedz dzīvnieka īpašnieks (valdītājs);

10.4. nodrošināt, lai suņiem, atrodoties ārpus telpām, mājām vai pagalmiem, būtu kakla siksna ar pavadu. Uzskaitītajiem kaķiem, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas, jābūt kakla siksnai;

10.5. ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (iežogotos pagalmos vai aplokos), ja nepieciešams, izlikt uzrakstu “Nikns suns”, nepieļaut dzīvnieka uzbrukšanas iespējamību garām ejošiem cilvēkiem;

izvest suņus pastaigā tikai līdz 1,5 m garā pavadā (izņemot suņus, kas speciāli apmācīti invalīdu apkalpošanai), nepieļaujot dzīvnieka uzbrukšanas iespējamību cilvēkiem un citiem dzīvniekiem.

Bez pavada suņus atļauts palaist tikai suņu apmācību un pastaigu laukumos, kā arī noziedznieku aizturēšanas operācijās (tiesību aktos noteiktajā kārtībā);

10.7. pilsētās un citās apdzīvotajās vietās, vedot dzīvniekus pastaigā, ņemt līdzi inventāru ekskrementu savākšanai;

10.8. sabiedriskajos transportlīdzekļos pārvadāt suņus tikai pavadā un ar uzliktu uzpurni, kaķus un dekoratīvos suņus – konteineros vai grozos, ievērojot attiecīgā transportlīdzekļa lietošanas noteikumus. Obligāti jābūt klāt dzīvnieka vakcinācijas apliecībai. Bez uzpurņa var pārvadāt dekoratīvos suņus, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm;

10.9. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

10.10. suņus un kaķus pirkt un pārdot, demonstrēt izstādēs, izmantot medībām, dienesta vajadzībām un sporta sacensībām vai pārvest uz citu pašvaldību teritoriju atļauts tikai tad, ja ir suņa, kaķa vakcinācijas apliecība ar ierakstu par dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu (dzīvniekus, kas vakcinēti pirmoreiz – ne agrāk kā 30 dienas pēc to vakcinēšanas);

10.11. par katru gadījumu, kad suņi, kaķi vai citi dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem dzīvniekiem vai klaiņojošiem suņiem un kaķiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanas ar trakumsērgu, īpašniekiem nekavējoties jāziņo veterinārmedicīniskajam dienestam un jāveic nepieciešamie pasākumi savu (cietušo vai slimo) dzīvnieku izolācijai;

10.12. pēc veterinārās pārbaudes un Sabiedrības veselības aģentūras pieprasījuma īpašniekam suņi vai kaķi jānogādā veterinārajā iestādē klīniskajai apskatei, novērošanai vai piespiedu aprūpei. Suņus un kaķus, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir saslimuši ar trakumsērgu, aizliegts pārvadāt sabiedriskajos transportlīdzekļos. Pie I un II gr. invalīdiem veterinārie darbinieki ierodas paši, pēc medicīnisko dienestu pieprasījuma.

10.13. dzīvnieka īpašniekam, no kura suņa vai kaķa ir cietuši cilvēki vai mājdzīvnieki, par to nekavējoties jāziņo veterinārajam dienestam un medicīnas iestādei, lai veiktu dzīvnieka apskati un novērošanu un sniegtu medicīnisko palīdzību cietušajam cilvēkam. Traumā vainojamā suņa vai kaķa īpašniekam ir jādara zināms cietušajam savs vārds, uzvārds, adrese. Īpašnieks cietušajiem zaudējumus atlīdzina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.14. ja suņa vai kaķa piespiedu novērošana notiek īpašnieka (valdītāja) dzīvesvietā, viņam nekavējoties jāinformē veterinārais speciālists par izmaiņām dzīvnieka uzvedībā vai par tā nobeigšanos. Pēc 15 dienu ilgas piespiedu novērošanas dzīvnieks jāuzrāda veterinārajam speciālistam galīgā atzinuma saņemšanai.

10.15. ja dzīvnieka īpašnieks nepilda šo noteikumu 10.11., 10.12., 10.13. un 10.14. punktos noteiktās prasības, atsakās vai izvairās no viņam piederošo suņu vai kaķu apskates vai piespiedu novērošanas, vai nenodrošina dzīvnieka izolāciju, pašvaldībai ir tiesības saskaņā ar Daugavpils Veterinārās pārvaldes vai Sabiedrības veselības aģentūras ziņojumu nodrošināt dzīvnieku atņemšanu un eitanāziju piespiedu kārtā, bet dzīvnieka īpašnieks jāsoda tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.16. izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka veterināro apskati, izolāciju, uzraudzību, eitanāziju, piespiedu atņemšanu 10.15. punktā minētajos gadījumos sedz dzīvnieka īpašnieks (valdītājs).

11. Īpašniekam (valdītājam) aizliegts:

11.1. turēt suņus, kas nav reģistrēti, vakcinēti, turēt kaķus, kas nav uzskaitīti;

11.2. cietsirdīgi izturēties pret dzīvniekiem;

11.3. pieļaut, ka suņi un kaķi piemēslo dzīvojamās vai sabiedriskās telpas un apdzīvoto vietu teritorijas;

11.4. palaist suņus un kaķus apstādījumos, pieļaut, ka suņi un kaķi bojā apkārtējo vidi;

11.5. ierasties ar tiem veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kā arī citās masu pulcēšanās vietās un pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus un kaķus cilvēku atpūtas vietās un peldvietās;

11.6. turēt suņus māju balkonos un lodžijās;

11.7. atstāt suņus un kaķus bez uzraudzības, barības, kopšanas vai pamest tos;

11.8. kaitināt suni, lai izraisītu dzīvnieka agresivitāti, uzrīdīt suni cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem;

11.9. tirgoties ar suņiem un kaķiem neatļautās vietās;

11.10. organizēt suņu cīņas un piedalīties ar savu dzīvnieku šajās cīņās, kā arī dresēt dzīvniekus šīm cīņām.

12. Aizliegts barot klaiņojošus kaķus, suņus pagrabos, kāpņu telpās, pie dzīvojamām mājām.

13. Dzīvojamo māju īpašniekiem jātur kārtībā pagrabi (logi, durvis), kāpņu telpu durvis, lai pagrabos, kāpņu telpās neiekļūtu klaiņojošie kaķi, suņi.

14. Bērnunami, mazbērnu novietnes, bērnudārzi, skolas un citas bērnu iestādes drīkst turēt sargsuņus (apstākļos, kas nepieļauj bērnu kontaktu ar tiem). Ja nepieciešams, minētajās iestādēs atļauta reģistrētu suņu un uzskaitītu kaķu turēšana, ja attiecīgie dzīvnieki ir pakļauti regulārai veterinārajai aprūpei un uzraudzībai.

15. Sabiedriskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām atļauts veidot pašvaldības licencētas dzīvnieku viesnīcas un patversmes.

16. Sabiedriskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām atļauts veidot klaiņojošo dzīvnieku patversmes, dzīvniekus obligāti pakļaujot sterilizācijai.

17. Suņi un kaķi, kuri bez īpašnieka klātbūtnes atrodas uz ielas, tirgos, laukumos, pludmalēs, sabiedriskajos transportlīdzekļos un citās sabiedriskajās vietās, uzskatāmi par klaiņojošiem.

18. Klaiņojošus suņus, neatkarīgi no to šķirnes un nozīmes (arī ar kaklasiksnām, žetoniem un uzpurņiem) un klaiņojošos kaķus ķer un izolē SIA “Labiekārtošana–D”.

19. Klaiņojošie suņi un kaķi bez kakla siksnas jānogādā izolatorā. Četrpadsmit dienu laikā īpašnieks var dzīvnieku saņemt, uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas apliecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks nav pieteicies vai nevēlas saņemt savu suni vai kaķi, dzīvnieks tiek pārdots vai eitanizēts.

20. Izķertie, pret trakumsērgu vakcinētie suņi un kaķi, kas sakoduši cilvēkus vai mājdzīvniekus, tiek izolēti 15 dienu ilgai novērošanai un atdoti īpašniekam tikai pēc novērošanas un licencēta veterinārārsta atzinuma saņemšanas.

21. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas administratīvā atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 13.03.2008. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

22. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 10.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 18.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 24.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
124526
{"selected":{"value":"24.10.2008","content":"<font class='s-1'>24.10.2008.-17.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.10.2008","iso_value":"2008\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2008.-17.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2008","iso_value":"2008\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2008.-23.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-16.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.10.2008
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)