Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Daugavpilī 2005.gada 10.novembrī (prot. Nr.18, 1.§)
Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Lietoto terminu skaidrojums

Alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekme - jebkura alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu koncentrācija organismā.

Datorsaloni – internetkafejnīcas, internetsaloni, datorsaloni (izņemot datortehnikas un to programmu tirdzniecības vietas).

Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu namu kāpņu telpas, pagrabi, bēniņi un citas palīgtelpas.

Izklaides vietas – kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu nami, spēļu zāles, diskotēkas, deju zāles, stadioni, halles u.c.

Mehānisko transporta līdzekļu mazgāšana un profilaktiskā apkope tam neparedzētās vietās – mazgāšana un apkope (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu nomaiņa, motora mazgāšana u.c.) tam neparedzētās vietās, kur notekūdeņi un naftas produkti un to atliekas neattīrīti brīvi var nokļūt ūdens tilpnēs vai iesūkties gruntī, kā arī uz ielām un daudzdzīvokļu ēku pagalmos.

Pirotehniskais izstrādājums — izstrādājums, kas satur degošu vai eksplozīvu maisījumu un ir paredzēts dūmu, skaņas vai gaismas efekta radīšanai, signalizācijai vai svētku uguņošanai.

Publiski pasākumi – sabiedrībai pieejamas dažādu veidu atklātas akcijas (piemēram: sarīkojumi, koncerti, sporta spēles u.c.), kas tiek organizēti uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, laukumos, gājēju apakšzemes pārejās, dzelzceļu stacijās, autoostu zālēs, gaiteņos un satiksmes ejās, kā arī parkos, skvēros, citās atklātās, speciāli iekārtotās brīvdabas atpūtas vietās neatkarīgi no zemes vai ēku piederības.

Publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales,), tuneļi, laukumi, pagalmi, koplietošanas telpas, kultūras, izglītības, sporta un administratīvās celtnes, sabiedriskais transports un tā pieturvietas dzelzceļu stacija, autoosta, gaiteņi un satiksmes ejas, kā arī parki, skvēri, pludmale, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

Zaļā zona – apstādījumi, visas ar au­giem apaudzētas un koptas platības, no kurām neiegūst produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu preču produkciju.

II. Vispārīgie noteikumi

1. Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras uzturas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

III. Darbības, kuras Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir ierobežotas vai aizliegtas

3. Publiskās vietās aizliegts:

3.1. nepiedienīgi uzvesties, tās piegružot ar atkritumiem, spļaut, kā arī kārtot dabiskās vajadzības, nakšņot vai gulēt, kāpt un sēdēt ar kājām uz soliņiem;

3.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29);

3.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29);

3.4. uzmākties ar ubagošanu;

3.5. nodarboties ar zīlēšanu;

3.6. rīkot dažādu reliģisku sektu un grupējumu sludināšanas pasākumus bez atļaujas;

3.7. spēlēties, zīmēt uz ielas braucamās daļas, trotuāra, ražošanas vai celtniecības objektos, bez ievērības atstātos sagruvušos vai celtniecības nepabeigtos objektos un citos bīstamos objektos.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

4. Lai netraucētu iedzīvotāju mieru, aizliegta jebkāda trokšņa radīšana (skaļa muzicēšana vai mūzikas atskaņošana, remontdarbu veikšana, cilvēku un mājdzīvnieku radītie trokšņi u.c.) pilsētas teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMI, kā arī aizliegta pastāvīgo (jebkurā diennakts laikā vismaz mēneša ilgumā) trokšņu radīšana, kas traucē mieru dzīvojamo māju iedzīvotājiem, bet kuri nav saistīti ar satiksmi.

4.1 Pilsētas teritorijā ir aizliegta pirotehnisko ierīču izmantošana laikposmā no plkst.23.00 līdz plkst.07.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Daugavpils pilsētas domi, kā arī likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteiktajās valsts svētku vai atzīmējamās dienās.

(Daugavpils pilsētas domes 08.02.2007. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

5. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpās aizliegts:

5.1. smēķēt, spļaut, kārtot dabiskās vajadzības, piegružot tās ar sadzīves atkritumiem, nakšņot vai gulēt, nepiedienīgi uzvesties, lietot necenzētus vārdus;

5.2. lietot alkoholiskos dzērienus, t.sk. alu, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas;

5.3. atrasties tādā alkoholisko dzērienu vai minēto vielu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē viņu mieru;

5.4. pulcēties grupās brīvā laika pavadīšanai, ja tas rada iedzīvotāju sūdzības.

6. Nepilngadīgām personām aizliegts:

6.1. līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai vecāku bērnu (sākot no 13 gadu vecuma) pavadības atrasties publiskās vietās. Šis nosacījums neattiecas uz namu pagalmiem un iekškvartālu rotaļlaukumiem;

6.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.35);

6.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.35);

6.4. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.35);

6.5. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.35);

6.6. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.35);

6.7. pārkāpt skolas iekšējās kārtības noteikumus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

7. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

8. Aizliegts pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, gaisa baloniem un citiem lidaparātiem pludmalēs un citās publiskās vietās, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMI.

9. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

10. Personām aizliegts:

10.1. bojāt un pārvietot valsts un pašvaldības izvietotās aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmes;

10.2. pārkāpt pašvaldības, mācību, kultūras, sporta un atpūtas iestāžu un tirgus iekšējās kārtības noteikumus;

10.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29);

10.4. iesaistīt nepilngadīgās personas erotiskā rakstura pasākumos;

10.5. iekļūt valsts un pašvaldības uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, pārkāpjot caurlaižu režīmu;

10.6. smēķēt pludmalēs un bērnu rotaļlaukumos;

10.7. peldēties strūklakās un vietās, kur tas ir aizliegts;

10.8. staigāt pa publiskā lietošanā esošo zālienu, apstādījumiem, gulēt tajos;

10.9. braukt ar transportlīdzekļiem, zirgu, velosipēdiem pa apstādījumiem, izņemot apstādījumu apkopes vajadzības.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.11.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

11. Mehāniskos transporta līdzekļus aizliegts:

11.1. novietot namu pagalmos tā, ka tie nosprosto vai traucē gājēju un transporta (t.sk. speciālā) pārvietošanos un piekļūšanu nama ieejām, izejām un laukumiem, kuros izvietoti atkritumu konteineri;

11.2. novietot zaļajā zonā;

11.3. mazgāt un profilaktiski apkopt zaļajā zonā un citās vietās, kur tas nav paredzēts un atļauts;

11.4. izmantot publiskās vietās tādus transporta līdzekļus, kuru pārvietošanās rezultātā tiek piegružota vai piesārņota publiska vieta;

11.5. braukt pludmalēs.

12. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

13. Aizliegts nekorekti izturēties pret valsts vai pašvaldības darbiniekiem vai aizskart viņus sakarā ar viņu dienesta darbību vai sabiedriskā pienākuma pildīšanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

IV. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

14. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas administratīvā atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 13.03.2008. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 10.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 24.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
124525
{"selected":{"value":"13.08.2010","content":"<font class='s-1'>13.08.2010.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2010","iso_value":"2010\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2010.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2008","iso_value":"2008\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2008.-12.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2008","iso_value":"2008\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2008.-31.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2008","iso_value":"2008\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2008.-17.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2007","iso_value":"2007\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2007.-16.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2006","iso_value":"2006\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2006.-22.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2006","iso_value":"2006\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2006.-19.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-21.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2010
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)