Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.934

Rīgā 2005.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 10.§)
Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām, ko lieto valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestādes (turpmāk — budžeta iestādes) budžeta plānošanai, uzskaitei un pārskatu gatavošanai.

2. Budžetu izdevumu klasifikācija (turpmāk — klasifikācija) kodificē izdevumu veidus atbilstoši funkcionālajām kategorijām, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu izpildes analīzi, statistiskās informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

3. Klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām veido pēc administratīvās, funkcionālās un nozares pazīmēm noteiktas pozīcijas. Klasifikācijas kodi un kodu lietojums noteikts pielikumā.

4. Budžeta iestādes nodrošina klasifikācijas lietošanu plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Klasifikācijas izmantošanu uzskaitē un pārskatu sagatavošanā, kā arī pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņus nosaka normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu.

5. Pašvaldības klasifikāciju budžeta plānošanai izmanto atbilstoši pašvaldības ieskatiem.

(MK 29.08.2006. noteikumu Nr.705 redakcijā)

5.1 Pašvaldības klasifikāciju budžeta uzskaitē un pārskatu sagatavošanā piemēro tikai normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā apjomā atbilstoši klasifikācijas kodu pirmajai zīmei aiz punkta (izņemot šo noteikumu 5.2 un 5.3 punktā minētos kodus).

(MK 29.08.2006. noteikumu Nr.705 redakcijā)

5.2 Pašvaldības izdevumus kodu grupā 01.800 kodificē šādos kodos: 01.820, 01.830 un 01.890.

(MK 29.08.2006. noteikumu Nr.705 redakcijā)

5.3 Pašvaldības izdevumus kodu grupā 09.000 kodificē šādos apakškodos: 09.100, 09.210, 09.219, 09.221, 09.222, 09.410, 09.420, 09.430, 09.510, 09.520, 09.530, 09.600, 09.610, 09.620, 09.630, 09.640, 09.810 un 09.820. Pašvaldības, kuru izglītības iestādes pilnā apjomā vai daļēji īsteno tikai 1.līmeņa izglītības programmas, to izdevumus klasificē kodā 09.211. Izdevumu kodificēšanu pārējos 09.000 grupas kodos nodrošina Ekonomikas ministrija (Centrālā statistikas pārvalde) ar statistiskajām metodēm, nepieprasot no pašvaldībām papildu datus par izdevumu sadalījumu.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1404 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 527)

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumus Nr.106 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 24.nr.).

6.1 Šo noteikumu grozījumi par 5.3 punkta pirmā teikuma, pielikuma 09.100, 09.210, 09.211, 09.510 un 09.600 koda skaidrojuma izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi šo noteikumu pielikuma 09.200 koda skaidrojumā par vārdu "Skolēnu un audzēkņu" aizstāšanu ar vārdu "Izglītojamo", grozījumi šo noteikumu pielikuma 09.219 un 09.300 koda skaidrojumā par papildināšanu aiz skaitļa "(09.600)" ar vārdiem un skaitļiem "Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumus (09.610), Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus (09.620), Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumus (09.630), Izglītojamo pārējos papildu pakalpojumus (09.640)" un grozījumi par pielikuma papildināšanu aiz 09.600 koda ar 09.610, 09.620, 09.630 un 09.640 kodu un tā skaidrojumu tiek piemēroti, sākot ar 2023. gada budžeta uzskaiti un plānojot pašvaldību budžetu 2023. gadam.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā — veselības ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 13.decembra noteikumiem Nr.934
Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām

(Pielikums grozīts ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr. 705; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr. 508; MK 08.12.2009. noteikumiem Nr. 1404; MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 719; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 327; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 527)

Kods

Koda nosaukums

01.000

Vispārējie valdības dienesti

01.100

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas

01.110

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

Kodā 01.110 uzskaita:

Valsts pārvaldes darbību visos līmeņos, tai skaitā Ministru kabineta, ministriju, pašvaldību darbību. Likumdošanas institūciju darbību visos līmeņos, šo institūciju administratīvos, politiskos un konsultējošos darbiniekus. Nodarbinātos bibliotēkās un citos uzziņas dienestos, kas nodrošina galvenokārt izpildvaru un likumdošanas varu, kā arī pakalpojumus un dienestus, kas nodrošina augstākās izpildvaras un likumdošanas varas vadību un personālu. Pastāvīgās vai īpašam nolūkam radītās komisijas un komitejas, kuras ir izveidojusi izpildvaras vai likumdošanas varas vadība vai kas pārstāv šo vadību.

Neuzskaita:

Ministrijas un valsts pārvaldes iestādes, to padotībā esošās juridiski patstāvīgās institūcijas un struktūrvienības, pašvaldību izveidotās juridiski patstāvīgās institūcijas, kuras klasificē attiecīgajā Budžetu izdevumu klasifikācijas nodaļā atbilstoši funkcionālajām kategorijām saskaņā ar attiecīgās institūcijas darbības galveno funkciju.

01.120

Finanšu un fiskālā darbība

Kodā 01.120 uzskaita:

Finanšu un fiskālo darbību un pakalpojumu vadību, valsts līdzekļu un vispārējā valdības parāda pārvaldīšanu, nodokļu sistēmas piemērošanas darbību.

Finanšu un fiskālo darbību un pakalpojumus visos valsts un pašvaldību līmeņos.

Finanšu ministrijas, Valsts kases un citu institūciju darbību, kas nodrošina finanšu un fiskālo jautājumu izstrādi, analīzi un novērtējumu, finanšu un fiskālos pakalpojumus un vadību. Valsts un pašvaldību budžetu revīzijas, koordinācijas, kontroles un grāmatvedības dienestu darbību. Starptautisko grāmatvedības un revīzijas standartu pētīšanu, novērtēšanu, nacionālo standartu izstrādāšanu un ievērošanu.

Vispārējas un statistiskas nozīmes informācijas, tehniskas dokumentācijas datu veidošanu un izplatīšanu par finanšu un fiskālo darbību un pakalpojumiem.

Valsts īpašuma apzināšanu, reģistrāciju un pārvaldīšanu.

Neuzskaita:

Procentu maksājumus par valdības aizņēmumiem un izdevumus, kas saistīti ar valdības aizņēmumu izlaišanu un apdrošināšanu (01.700) un banku darbības uzraudzību (04.110).

01.130

Ārlietas

Kodā 01.130 uzskaita:

Ārlietu ministrijas un konsulāro pakalpojumu vadību.

Diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs un diplomātisko pārstāvniecību starptautiskajās organizācijās vadību.

Informācijas un kultūras dienestu darbību vai atbalstu to darbībai, ja tie nodrošina informāciju par Latvijas Republiku ārpus tās teritorijas; ārvalstīs izvietoto bibliotēku, lasītavu un uzziņas dienestu darbību vai atbalstu to darbībai.

Iemaksas - subsīdijas un regulārās dalības maksas - Latvijas Republikas dalības starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai.

Neuzskaita:

Ekonomisko palīdzību attīstības valstīs (01.210); ārvalstīs akreditētas ekonomiskās palīdzības pārstāvniecības (01.210); iemaksas palīdzības programmās, kuras pārrauga starptautiskas vai reģionālas organizācijas (01.220); ārvalstīs izvietotas militārās vienības (02.100); militāro palīdzību ārvalstīs (02.300); vispārējās ārvalstu ekonomiskās un komerciālās darbības (04.110); tūrisma aktivitātes un pakalpojumus (04.730).

01.131

Ārlietu pārvalde

Kodā 01.131 uzskaita:

Ārlietu ministrijas un tās sniegto pakalpojumu vadību.

01.132

Diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības

Kodā 01.132 uzskaita:

Diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs un diplomātisko pārstāvniecību starptautiskajās organizācijās vadību.

Informācijas un kultūras dienestu darbību vai atbalstu to darbībai, ja tie nodrošina informāciju par Latvijas Republiku ārpus tās teritorijas; ārvalstīs izvietoto bibliotēku, lasītavu un uzziņas dienestu darbību vai atbalstu to darbībai.

01.133

Iemaksas vispārējo starptautisko organizāciju (institūciju) darbības veicināšanai

Kodā 01.133 uzskaita:

Iemaksas – regulārās dalības maksas – Latvijas Republikas dalības starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai.

01.200

Ekonomiskā palīdzība ārvalstīs

01.210

Ekonomiskā palīdzība attīstības valstīs un pārejas ekonomikas valstīs

Kodā 01.210 uzskaita:

Ekonomiskās sadarbības ar attīstības valstīm un pārejas ekonomikas valstīm pārvaldes darbību un vadību; pie ārvalstu valdībām akreditētu ekonomiskās palīdzības pārstāvniecību darbību; darbību vai atbalstu tehniskās palīdzības programmām, apmācības programmām un zinātnisko stipendiju un stipendiju shēmām; ekonomisko palīdzību kā dotāciju naudā vai natūrā vai kā aizdevumu neatkarīgi no iekasētajiem procentu maksājumiem.

Neuzskaita:

Dalības maksu starptautisko vai reģionālo organizāciju vadītajos ekonomiskās attīstības fondos (01.220); militāro palīdzību ārvalstīs (02.300).

01.220

Ekonomiskā palīdzība, kuru sniedz ar starptautisko organizāciju starpniecību

Kodā 01.220 uzskaita:

Ekonomisko palīdzību, kuru sniedz ar starptautisko organizāciju starpniecību, pārvaldes vadību, dalības maksu naudā vai natūrā starptautisko, reģionālo vai daudznacionālo organizāciju administrētajos ekonomiskās attīstības fondos.

Neuzskaita:

Palīdzību starptautiskajām miera uzturēšanas operācijām (02.300).

01.300

Vispārējas nozīmes dienesti

Kodā 01.300 uzskaita:

Vispārējas nozīmes dienestu darbību, kas nav saistīta ar kādu noteiktu funkciju un kuru parasti veic centrālās valsts pārvaldes iestādes dažādos valdības līmeņos; ietver arī ar konkrētas funkcijas izpildi saistītos pakalpojumus, kurus veic šādas valsts pārvaldes iestādes.

Pakalpojumus (dienestus), ja tiem nav saistības ar kādu noteiktu funkciju. Politikas un procedūras izveidošanas un pieņemšanas dienestus, kas saistīti ar ierēdņu personāla izvēli, paaugstināšanu amatā un novērtēšanu.

01.310

Vispārējie personāla pakalpojumi

Kodā 01.310 uzskaita:

Vispārējo personāla pakalpojumu vadību un darbību, tajā skaitā vispārējas personāla politikas izstrādi un ieviešanu un procedūras, kas saistītas ar atlasi, paaugstināšanu, novērtējuma metodēm, amatu aprakstiem, novērtējumu un klasifikāciju, civildienesta noteikumu vadību un līdzīgiem jautājumiem.

Neuzskaita:

Personāla vadību un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrētu funkciju. Tos klasificē saskaņā ar atbilstošo funkciju.

01.320

Vispārējas nozīmes plānošanas un statistikas dienestu darbība. Reģionālā politika. Pašvaldību darbības pārraudzība

Kodā 01.320 uzskaita:

Vispārējas ekonomiskās un sociālās plānošanas dienestu vadību un darbību, tai skaitā ekonomikas formulēšanu, vispārējo ekonomisko un sociālo plānu un programmu koordināciju un uzraudzību.

Centrālās statistikas pārvaldes veiktos statistikas apkopojumus.

Neuzskaita:

Ar konkrētu funkciju saistītus ekonomiskās un sociālās plānošanas dienestus un statistikas apkopošanu.

01.330

Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi

Kodā 01.330 uzskaita:

Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbību, centralizētus valsts apgādes un iepirkuma pakalpojumus, valdības reģistru un arhīvu uzturēšanu un uzglabāšanu, valdībai piederošu vai valdības aizņemtu ēku apsaimniekošanu, centralizētas autobāzes (motorizēto transportlīdzekļu parkus), valdības izmantotas izdevniecības, centralizētus datoru un datu apstrādes pakalpojumus.

Neuzskaita:

Citus vispārējas nozīmes dienestus, kas saistīti ar konkrētu funkciju. Tos klasificē saskaņā ar atbilstošo funkciju.

01.400

Fundamentāli zinātniski pētījumi

Fundamentāli zinātniski pētījumi ir eksperimentāls vai teorētisks darbs, ko veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par parādību un novērojamo faktu pamatsakarībām, neņemot vērā jebkādu turpmāko iespējamo izmantošanu.

Kodā 01.400 uzskaita:

Fundamentālajos pētījumos iesaistīto valdības institūciju vadību un darbību - subsīdijas, kuru mērķis ir atbalstīt pētniecības institūtu un citu organizāciju fundamentālos pētījumus.

Neuzskaita:

Izmantojamas zinātņietilpīgas izstrādnes un pētījumus (izmantojamus pētījumus un eksperimentālas izstrādnes). Tos klasificē saskaņā ar atbilstošo funkciju.

01.500

Lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

Lietišķie pētījumi ir oriģināli pētījumi, kurus veic, lai iegūtu jaunas zināšanas, bet kuru prioritāte ir praktiski mērķi.

Eksperimentālā attīstība ir sistemātisks darbs, kas pamatojas uz zināšanām, kuras iegūtas pētījumos un praktiskajā pieredzē, un kas ir saistīts ar jaunu materiālu, produktu un iekārtu izstrādi, ar jaunu procesu, sistēmu un pakalpojumu ieviešanu vai ar nozīmīgiem uzlabojumiem jau izstrādātajos vai ieviestajos pētījumos un izstrādnēs.

Kodā 01.500 uzskaita:

Ar vispārējiem valdības dienestiem saistītos lietišķos pētījumus un eksperimentālā attīstībā iesaistīto valdības institūciju vadību un darbību.

Subsīdijas, lai atbalstītu pētniecības institūtu un citu organizāciju lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar vispārējiem valdības dienestiem.

Lietišķo pētījumu sākotnējo izpēti, kas tiek veikta, lai iegūtu jaunas zināšanas, bet sākotnēji saistīta ar konkrētu praktisku nolūku vai mērķi.

Neuzskaita:

Fundamentālos zinātniskos pētījumus (01.400).

01.501

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.502

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.503

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.504

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.505

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.506

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.507

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.508

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.509

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.510

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

01.600

Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti

Kodā 01.600 uzskaita:

Pārējos vispārējos valdības dienestus, kurus nav iespējams attiecināt uz attiecīgo 01.100, 01.200, 01.300, 01.400 vai 01.500 funkcijas kodu.

Iepriekš neklasificētu vispārējo vadības dienestu darbību, pakalpojumus (balsotāju reģistrāciju, vēlēšanu un referendumu organizēšanu, pārraudzību teritorijās bez pašvaldībām un citus) vai atbalstu tiem.

Neuzskaita:

Valsts parāda darījumus (01.700); vispārēja rakstura transfertus starp dažādiem valdības līmeņiem (01.800).

01.700

Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi

Kodā 01.700 uzskaita:

Maksājumus par aizņēmumiem un izdevumus, kas saistīti ar aizņēmumu izlaišanu un apdrošināšanu.

Neuzskaita:

Valsts parāda vadības izdevumus un parāda pamatsummas atmaksu (01.120).

01.710

Valdības valsts parāda darījumi

01.711

Valdības iekšējā valsts parāda darījumi

Kodā 01.711 uzskaita:

Izdevumus valsts iekšējo saistību izpildei, valsts iekšējā parāda procentu nomaksu un izdevumus par pakalpojumiem valsts iekšējā parāda kārtošanai.

01.712

Valdības ārējā valsts parāda darījumi

Kodā 01.712 uzskaita:

Izdevumus valsts ārējo saistību izpildei, valsts ārējā parāda procentu nomaksai un izdevumus par pakalpojumiem valsts ārējā parāda kārtošanai.

01.720

Pašvaldību budžetu parāda darījumi

01.721

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi

Kodā 01.721 uzskaita:

Izdevumus pašvaldības maksājumiem valsts iekšējo saistību izpildei, valsts iekšējā parāda procentu nomaksu un izdevumus par pakalpojumiem valsts iekšējā parāda kārtošanai, pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksu.

01.722

Pašvaldību budžetu valsts ārējā parāda darījumi

Kodā 01.722 uzskaita:

Pašvaldību izdevumus valsts ārējo saistību izpildei, valsts ārējā parāda procentu nomaksai un izdevumus par pakalpojumiem valsts ārējā parāda kārtošanai, pašvaldību ārējā parāda procentu nomaksu.

01.800

Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem

Kodā 01.800 uzskaita:

Transfertus starp dažādiem valdības līmeņiem, subsīdijas un dotācijas, kas nav klasificētas citās kodu grupās.

Pašvaldību vispārēja rakstura maksājumus un norēķinus ar valsts pamatbudžetu. Norēķinus ar pašvaldību budžetiem.

Maksājumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Dotācijas no valsts pamatbudžeta.

01.810

Vispārēja rakstura transferti no valsts budžeta pašvaldību budžetam

Kodā 01.810 uzskaita:

Valsts budžeta norēķinus ar pašvaldību budžetiem; valsts budžeta maksājumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā; mērķdotācijas pašvaldību budžetiem, kuras nav iespējams attiecināt uz kādu konkrētu budžetu izdevumu kodu atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

01.811

Valsts budžeta dotācijas

Kodā 01.811 uzskaita:

Valsts budžeta iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai un citas dotācijas.

01.812

Valsts budžeta mērķdotācijas

Kodā 01.812 uzskaita:

Valsts budžeta mērķdotācijas reģionu, novadu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei, vispārēja rakstura mērķdotācijas investīcijām, ja tās nav iespējams klasificēt atbilstoši to pamatfunkcijai.

01.820

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam

Kodā 01.820 uzskaita:

Pašvaldību budžetu norēķinu ar valsts budžetu.

01.830

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam

Kodā 01.830 uzskaita:

Vispārēja rakstura pašvaldības budžeta pārskaitījumus citas pašvaldības budžetam; pašvaldību budžetu iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

01.890

Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem

Kodā 01.890 uzskaita:

Pārējos vispārēja rakstura transfertus starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem.

Izdevumus neparedzētiem gadījumiem.

02.000

Aizsardzība

02.100

Militārā aizsardzība

Kodā 02.100 uzskaita:

Militārās aizsardzības pārvaldi un vadību; bruņoto spēku vienību darbību un nodrošinājumu; ārvalstīs esošo aizsardzības atašeju un pārstāvju darbības nodrošināšanu; inženieru, transporta, sakaru, izlūkošanas, materiālās apgādes un pārējo aizsardzības spēku speciālistu darbību; bruņoto spēku rezervju un kaujas nodrošinājuma daļas, piemēram, apgādi, medicīnu; darbību vai atbalstu; lauka hospitāļus.

Neuzskaita:

Militārās palīdzības pārstāvniecības (02.300); bāzes hospitāļus (stacionārus) (07.300); militārās mācību iestādes, kurās mācību programma līdzīga civilo iestāžu mācību programmai (arī ja apmeklēšanas iespēja ir ierobežota tikai militārpersonām un viņu ģimenēm) (09.100, 09.200, 09.300 vai 09.400); militārpersonu pensiju shēmas (10.200).

02.200

Civilā aizsardzība

Kodā 02.200 uzskaita:

Civilās aizsardzības pārvaldi un vadību, ārkārtas situāciju plānu izstrādi; civilo iestāžu un iedzīvotāju apmācību organizēšanu.

Civilās aizsardzības spēku darbību un atbalstīšanu.

Neuzskaita:

Civilās drošības aizsardzības dienestus (03.200); pārtikas, aprīkojuma un citu preču iegādi un uzglabāšanu izmantošanai miera laika (stihiskos) nelaimes gadījumos (10.900).

02.300

Militārā palīdzība ārvalstīs

Kodā 02.300 uzskaita:

Militārās palīdzības un militārās palīdzības misiju administrēšanu, kuras akreditējušas ārvalstu valdības vai kuras ir saistītas ar starptautiskajām militārajām organizācijām vai aliansēm; militāro palīdzību, kas sniegta dotācijas veidā (naudā vai natūrā), ieguldījumu starptautiskajos miera uzturēšanas spēkos, ieskaitot cilvēku norīkošanu.

02.400

Aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes un attīstība

Kodā 02.400 uzskaita:

Ar aizsardzību saistītos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valsts institūciju vadību; dotācijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar aizsardzību un ko veic pētniecības institūti un citas organizācijas.

Fundamentālo pētījumu, praktisko pētījumu un eksperimentālās attīstības definīcijas ir sniegtas sadaļā ar funkcijas kodu 01.400 un 01.500

Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400).

02.500

Pārējā iepriekš neklasificētā aizsardzības darbība

Kodā 02.500 uzskaita:

Iepriekš neklasificētās pārējās aizsardzības darbības; vadību, darbību, pakalpojumus vai atbalstu ar aizsardzību saistītai vispārējai politikai; plānu, programmu un budžeta izstrādāšanu, vadību, koordināciju un uzraudzību; ar aizsardzību saistītu normatīvo aktu sagatavošanu un ieviešanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas par aizsardzību veidošanu un izplatīšanu.

Aizsardzības darbību un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 02.100, 02.200, 02.300 vai 02.400 funkcijas kodu.

Neuzskaita:

Kara veterāniem sniegto pakalpojumu vadību (10.200).

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

03.100

Policija

03.110

Policijas dienesti

Kodā 03.110 uzskaita:

Policijas darbības un dienestu vadību, policijas vai tās funkcijas izpildes nodrošināšanai izveidoto iestāžu darbību, tai skaitā kārtības, kriminālās policijas, pārējo specializēto policijas vienību darbību, bruņojuma, materiāli tehnisko līdzekļu apgādi, sakaru un informācijas sistēmu izveidi un uzturēšanu, informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp iestādēm.

Citu valsts varas iestāžu uzturēto speciālo policijas spēku darbību; policijas laboratoriju darbību; policijas apmācības programmu darbību un atbalstu.

Neuzskaita:

Policijas koledžas, kuras papildus policijas apmācībai piedāvā vispārējo izglītību (09.200, 09.300 vai 09.400).

03.120

Robežsardze

Kodā 03.120 uzskaita:

Robežsardzes darbību un dienestu vadību, valsts robežas joslas uzturēšanu, specializēto vienību bruņojumu, materiāli tehnisko līdzekļu iegādi, sakaru un informācijas sistēmu izveidi un uzturēšanu, valsts robežas apsardzību un kontroli, ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta kontroli un robežsargu apmācības programmu darbību un atbalstu.

03.130

Pilsonības un migrācijas lietas

Kodā 03.130 uzskaita:

Vadību, personu tiesiskā statusa noteikšanu, iedzīvotāju uzskaiti, ceļošanas dokumentu noformēšanu, migrācijas un patvēruma lietas, ārvalstnieku reģistrāciju, darba un ceļošanas dokumentu izsniegšanu imigrantiem.

03.140

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

03.200

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti

Kodā 03.200 uzskaita:

Ugunsdrošības uzraudzību, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju seku likvidēšanu, glābšanas dienestu vadību un darbību, civilās aizsardzības plānu izstrādi.

Regulāro un palīgspēku ugunsdzēsības brigāžu, citu valsts iestāžu uzturētu ugunsgrēku novēršanas un ugunsdzēsības dienestu darbību; ugunsgrēku novēršanas un ugunsdzēsības apmācības programmu darbību vai atbalstu.

Civilās aizsardzības dienestus, piemēram, pludmaļu novērošanu, evakuāciju plūdu rajonos un citus.

Neuzskaita:

Civilo aizsardzību (02.200); vienības, kas speciāli apmācītas un aprīkotas mežu ugunsgrēku dzēšanai vai novēršanai (04.220).

03.300

Tiesa un prokuratūras iestādes

03.310

Tiesu darbība

Kodā 03.310 uzskaita:

Tieslietu sistēmas un tiesu vadību, darbību vai atbalstu, tai skaitā tiesu nolēmumu izpildes nodrošināšanu un bezmaksas juridisko palīdzību.

Advokātu darbību valsts sfērā, tiesībsarga darbību, kā arī citus juridiskos pakalpojumus valsts institūcijām.

Spriedumu izpildes izdevumu segšanu īpašu kategoriju lietās.

Administratīvās tiesas.

Neuzskaita:

Cietumu vadību (03.400).

03.311

Tiesu sistēmas darbība

Kodā 03.311 uzskaita:

Vadību, darbību vai atbalstu tieslietu sistēmai un tiesām, ieskaitot tiesu nolēmumu izpildes nodrošināšanu un bezmaksas juridisko palīdzību, kā arī zaudējumu atlīdzību nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām, valsts kompensācijas cietušajiem kriminālprocesā.

Advokātu darbību valsts sfērā, kā arī citus juridiskos pakalpojumus valsts institūcijām.

Spriedumu izpildes izdevumu segšanu īpašu kategoriju lietās.

Administratīvās tiesas.

03.312

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

03.320

Prokuratūras darbība

03.330Valsts probācijas dienests
 Kodā 03.330 uzskaita:

Valsts probācijas dienesta vadību, darbību, pakalpojumus un atbalstu Valsts probācijas dienestam, īstenojot kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi, to personu uzraudzīšanu pārbaudes laikā, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, kā arī to personu uzraudzīšanu, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, postpenitenciārās palīdzības sniegšanu personām, kuras tiek gatavotas atbrīvošanai un tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām, izlīgumu organizēšanu un vadīšanu starp cietušo un probācijas klientu, aprobācijas programmu izstrādes nodrošināšanu un licencētu programmu īstenošanu, izvērtēšanas ziņojumu sniegšanu par probācijas klientu.

03.390

Pārējās tieslietu iestādes

03.400

Ieslodzījuma vietas

Kodā 03.400 uzskaita:

Ieslodzījuma vietu, ieslodzījuma vietās esošo ārstniecības iestāžu vadību, darbību, pakalpojumus vai atbalstu ieslodzījuma vietām.

03.410

Ieslodzījuma vietu vadība

Kodā 03.410 uzskaita:

Cietumu un citu ieslodzījuma vietu vadību.

03.420

Pārējie ieslodzījuma vietu pārraudzības pasākumi

Kodā 03.420 uzskaita:

Pakalpojumus vai atbalstu noziedznieku aizturēšanas vai rehabilitācijas vietām, piemēram, cietuma saimniecībām, darba labošanas iestādēm, labošanas iestādēm, mazgadīgo noziedznieku kolonijām, slēgta tipa ārstniecības iestādēs notiesātajiem.

03.430(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

03.500

Sabiedriskās kārtības un drošības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

Kodā 03.500 uzskaita:

Ar sabiedrisko kārtību un drošību saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajās izstrādnēs iesaistīto valsts iestāžu vadību un darbību; dotācijas vai subsīdijas ar sabiedrisko kārtību un drošību saistīto lietišķo pētījumu un eksperimentālo izstrādņu atbalstam, kuras veic pētniecības institūti un citas organizācijas. 

Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400).

03.600

Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

Kodā 03.600 uzskaita:

Darbību vai atbalstu tādām darbībām kā ar sabiedrisko kārtību un drošību saistītas vispārējās politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai nepieciešamo tiesību aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu; vispārējas un statistiskas dokumentācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par sabiedrisko kārtību un drošību.

Drošības iestāžu darbības un pakalpojumu vadību.  Sabiedriskās kārtības un drošības dienestu īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un atbalsta sniegšanu. Lietisko pierādījumu un arestēto mantu pārvaldīšanu.

04.000

Ekonomiskā darbība

04.100

Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība

04.110

Vispārēja ekonomiska un komerciāla darbība

Kodā 04.110 uzskaita:

Vispārējas ekonomiskas un komerciālas darbības vadību, arī vispārējas ārvalstu komerciālas darbības; vispārējas ekonomiskas un komerciālas politikas noteikšanu un īstenošanu; sakaru uzturēšanu starp dažādām valdības struktūrām un starp valdību un uzņēmējdarbības vidi.

Regulēšanu vai atbalstu tādām vispārējām ekonomiskām un komerciālām darbībām kā eksporta un importa tirdzniecība kopumā, preču un vērtspapīru tirgus, vispārējā ienākumu kontrole, vispārējas tirdzniecības veicināšanas darbības, vispārēja monopolu regulēšana un citi ierobežojumi saistībā ar tirdzniecību un ienākšanu tirgū; banku nozares uzraudzību.

Darbību vai atbalstu institūcijām, kuras nodarbojas ar patentiem, preču zīmēm, autortiesībām, uzņēmumu reģistrēšanu, meteoroloģiskajām prognozēm, standartiem, hidroloģiskajiem apsekojumiem, ģeodēzijas apsekojumiem, akreditāciju, metroloģiju, inovācijām, mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanu, patērētāju izglītošanu un aizsardzību.

Sadarbības līgumu vadību ar starptautiskajām institūcijām.

Dotācijas un subsīdijas, lai veicinātu vispārējas ekonomiskas un komerciālas politikas un programmas.

Neuzskaita:

Ekonomiskas un komerciālas aktivitātes saistībā ar konkrētu nozari klasificē attiecīgajā 04.200 līdz 04.700 funkcijas kodā.

04.111

Vispārējas ekonomiskas un komerciālas darbības vadība

Kodā 04.111 uzskaita:

Vispārējas ekonomiskas un komerciālas darbības vadību, arī vispārējas ārvalstu komerciālas darbības; vispārējas ekonomiskas un komerciālas politikas noteikšanu un īstenošanu; sakaru uzturēšanu starp dažādām valdības struktūrām un starp valdību un uzņēmējdarbības vidi.

Regulēšanu vai atbalstu tādām vispārējām ekonomiskām un komerciālām darbībām kā eksporta un importa tirdzniecība kopumā, preču un vērtspapīru tirgus, vispārēja ienākumu kontrole, vispārējas tirdzniecības veicināšanas darbības, vispārēja monopolu regulēšana un citi ierobežojumi saistībā ar tirdzniecību un ienākšanu tirgū utt.; banku nozares uzraudzību.

04.112

Vispārēji ekonomiski un komerciāli pakalpojumi

Kodā 04.112 uzskaita:

Darbību vai atbalstu institūcijām, kuras nodarbojas ar patentiem, preču zīmēm, autortiesībām, uzņēmumu reģistrēšanu, meteoroloģiskajām prognozēm, standartiem, hidroloģiskajiem apsekojumiem, ģeodēzijas apsekojumiem, akreditāciju, metroloģiju, inovācijām, mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanu, patērētāju izglītošanu un aizsardzību.

Sadarbības līgumu vadību ar starptautiskajām institūcijām.

Dotācijas un subsīdijas, lai veicinātu vispārējas ekonomiskas un komerciālas politikas un programmas.

04.120

Vispārēji nodarbinātības jautājumi

Kodā 04.120 uzskaita:

Vispārēju darba un pakalpojumu vadību; vispārējas darba politikas noteikšanu un īstenošanu; darba apstākļu uzraudzību un regulēšanu, piemēram, darba stundas, algas, drošību; sakaru uzturēšanu šajā jomā starp dažādām valdības struktūrām un starp valdību un rūpniecības, uzņēmējdarbības un darba organizācijām.

Darbību vai atbalstu vispārējām programmām vai shēmām, lai veicinātu darba mobilitāti, samazinātu dzimumu, rasu, vecuma un citu diskrimināciju, samazinātu bezdarba līmeni depresīvos vai neattīstītos reģionos, veicinātu nelabvēlīgo un citu grupu nodarbinātību, kurām augsts bezdarba līmenis; darba biržu darbību; arbitrāžas un starpniecības pakalpojumu darbību vai atbalstu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par vispārējām darba aktivitātēm un pakalpojumiem.

Dotācijas, lai veicinātu vispārējas darba politikas un programmas īstenošanu. Dotācijas pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbību, Darba aizsardzības un darba normatīvo aktu piemērošanas valsts kontroli un uzraudzību.

Neuzskaita:

Darba aktivitātes saistībā ar konkrētu nozari klasificē attiecīgajā 04.200 līdz 04.700 funkcijas kodā; pabalstu bezdarba gadījumā (10.500).

04.121

Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība

Kodā 04.121 uzskaita:

Vispārēju darba un pakalpojumu vadību; vispārējas darba politikas noteikšanu un īstenošanu; darba apstākļu uzraudzību un regulēšanu, piemēram, darba stundas, algas, drošību, sakaru uzturēšanu šajā jomā starp dažādām valdības struktūrām un starp valdību un rūpniecības, biznesa un darba organizācijām.

Darbību vai atbalstu vispārējām programmām vai shēmām, lai veicinātu darba mobilitāti, samazinātu dzimumu, rasu, vecuma un citu diskrimināciju, samazinātu bezdarba līmeni, veicinātu nelabvēlīgo un citu grupu nodarbinātību, kurās ir augsts bezdarba līmenis; darba biržu darbību; arbitrāžas un starpniecības pakalpojumu darbību vai atbalstu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par darbu un pakalpojumiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbību, darba aizsardzības un darba normatīvo aktu piemērošanas valsts kontroli un uzraudzību.

04.122

Vispārēji nodarbinātības jautājumu pakalpojumi

Kodā 04.122 uzskaita:

Dotācijas un subsīdijas, lai veicinātu vispārējas darba politikas un programmas īstenošanu. Dotācijas pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai.

04.200

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība

Kodā 04.200 uzskaita:

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozares pārvaldi un vadību.

04.210

Lauksaimniecība

Kodā 04.210 uzskaita:

Valsts un ES atbalsta vadību, kontroli un uzraudzību.

Konservāciju, apgūšanu vai aramzemes paplašināšanu; lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju.

Plūdu kontroles, meliorācijas sistēmu būvniecību un ekspluatāciju.

Dezinsekcijas pasākumus kaitīgo parazītu iznīcināšanai.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par lauksaimniecības jautājumiem un pakalpojumiem.

Datu uzskaiti par dažādu lauku saimniecību kategoriju ekonomiskajiem rādītājiem un informāciju par lauksaimniecības produktu tirgus cenām.

Kompensācijas, dotācijas un subsīdijas zemniekiem ar lauksaimniecību saistītām darbībām.

Pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles darbības.

Augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, augu un augu produktu, augu šķirņu un sēklu apriti – valsts kontroli un uzraudzību.

Ciltsdarbu un piena kvotu vadību un kontroli. Ciltsdarba datu apstrādi.

Augu šķirņu salīdzināšanu.

Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē izmantojamās tehnikas sertifikāciju un testēšanu.

Traktortehnikas valsts tehnisko uzraudzību.

Zemes apgūšanas darbu un dienestu pārvaldīšanu.

Dienestus, kas nodarbojas ar projektēšanu, lauku pārvaldīšanu, zemes reformu darbību un attīstību, zemes apgūšanu un kredītu palielināšanu šīm darbībām, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošanu un pārdalīšanu, kultivēto lauksaimniecības zemju apgūšanu, zemnieku saimniecību attīstību. Zemes reformas izdevumus lauksaimniecībā. Izmaksas zemes īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz zemi ir mainītas. Institūcijas, kuras nodarbojas ar informācijas un statistikas datiem par zemes reformas īstenošanu.

Valsts zemes dienesta pārvaldes iestāžu uzturēšanu. Kompensāciju izmaksu par zemes kompensācijas sertifikātiem.

Valsts zemes kadastru, zemes pārraudzību un zemes lietošanas veidu kontroli.

Pasākumus, kas saistīti ar augsnes auglības uzlabošanu, informācijas iegūšanu par augsnes auglību, meliorācijas sistēmu saglabāšanu, ekspluatāciju un meliorācijas kadastra kārtošanu.

Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu.

Neuzskaita:

Vairāku mērķu attīstības projektus (04.740).

04.211

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.212

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.213

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.220

Mežsaimniecība

Kodā 04.220 uzskaita:

Vadības procesa īstenošanu meža apsaimniekošanā.

Mežsaimniecību un tās pakalpojumu vadību.

Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību.

Normatīvo aktu efektivitātes novērtēšanu un priekšlikumu sagatavošanu to efektivitātes uzlabošanai.

Meža monitoringa veikšanu un meža patoloģiskā stāvokļa uzraudzību.

Reproduktīvā materiāla ieguves avotu atestāciju un to sertificēšanu.

Meža īpašnieku konsultēšanu par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

Meža ugunsdrošības uzraudzību un meža ugunsgrēku  ierobežošanu.

Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanu.

Sabiedrības informēšanu par meža resursu stāvokli un to izmantošanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par mežsaimniecības nozari  un tās pakalpojumiem.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu mežsaimniecības nozari.

04.221

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.222

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.230

Zivsaimniecība un medniecība

Kodā 04.230 uzskaita:

Komerciālo zivsaimniecību un makšķerēšanu kā sportu.

Komerciālo medniecību un medības kā sportu.

Zivsaimniecības darbības, pakalpojumus un to pakalpojumu vadību, kas nenotiek dabas parkos un rezervātos. 

Zivsaimniecību un tās pakalpojumus; zivju resursu aizsardzību, pavairošanu un racionālu izmantošanu; saldūdens zveju, piekrastes zveju, okeāna zveju, zivaudzētavu uzraudzību un regulēšanu; zivju ķeršanas licenču izsniegšanu.

Darbības ar zivju inkubatoriem, pieredzes apmaiņas dienestiem, krājumu vai selekcijas darbības.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par zivsaimniecības un medniecības darbību un pakalpojumiem.

Informāciju par zivsaimniecības produktu tirgus cenām.

Medniecību un tās pakalpojumus attiecībā uz aktivitātēm, kas nenotiek dabas parkos un rezervātos.

Medniecību un tās pakalpojumus; savvaļas dzīvnieku resursu aizsardzību un racionālu izmantošanu; savvaļas dzīvnieku medību uzraudzību un regulēšanu un medību licenču izsniegšanu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu komerciālās zvejošanas darbības, tai skaitā darbības ar zivju inkubatoriem, pieredzes apmaiņu, krājumiem vai selekciju utt. un medniecības nozari. 

Neuzskaita:

Dabas parku un rezervātu vadību, darbību vai atbalstu (05.400).

04.231

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.232

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.240

Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem

Kodā 04.240 uzskaita:

Valsts un ES atbalsta saņēmējus saistībā ar lauksaimniecības, mežsaimniecības zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem un darbībām.

Darbību vai atbalstu programmām un struktūrām, lai stabilizētu vai uzlabotu produkcijas cenas un saimniecību ienākumus; pieredzes apmaiņas dienestus, kas paredzēti zemnieku darbības aktivizēšanai un atbalstam.

Iepriekš neklasificētu darbību vai atbalstu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozarēm.

04.250

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.300

Kurināmais un enerģētika

04.310

Ogles un pārējais cietais kurināmais

Kodā 04.310 uzskaita:

Visu veidu ogles, brūnogles un kūdru neatkarīgi no to iegūšanas vai bagātināšanas metodēm un minētā kurināmā konversiju uz citiem kurināmā veidiem, piemēram, koksu vai gāzi.

Cietā minerālā kurināmā resursu konservāciju, atklāšanu, izstrādi un racionālu izmantošanu; cietā minerālā kurināmā iegūšanas, apstrādes, sadales un izmantošanas uzraudzību un regulēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par darbībām un pakalpojumiem ar cieto minerālo kurināmo.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu cietā minerālā kurināmā nozari un koksa, brikešu vai rūpnieciskās gāzes nozares. 

Neuzskaita:

Cietā minerālā kurināmā transportēšanu (04.500).

04.320

Nafta un dabas gāze

Kodā 04.320 uzskaita:

Dabasgāzi, sašķidrinātās naftas gāzes un rafinētās gāzes, naftu no urbumiem vai citiem avotiem, tādiem kā degslāneklis vai darvas smiltis, un pilsētas gāzes sadali neatkarīgi no tās sastāva.

Naftas un dabasgāzes pakalpojumus, naftas un dabasgāzes resursu konservāciju, atklāšanu, izstrādi un racionālu izmantošanu; naftas un dabasgāzes iegūšanas, apstrādes, sadales un izmantošanas uzraudzību un regulēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas  veidošanu un izplatīšanu par darbībām un pakalpojumiem ar naftu un dabasgāzi.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu naftas ieguves nozari un nozari, kas nodarbojas ar jēlnaftas un saistītu šķidru un gāzveida produktu rafinēšanu. 

Neuzskaita:

Naftas vai dabasgāzes transportēšanu (04.500).

04.330

Kodoldegviela

Kodā 04.330 uzskaita:

Kodoldegvielu un tās pakalpojumus; kodolmateriālu resursu konservāciju, atklāšanu, izstrādi un racionālu izmantošanu; kodoldegvielas materiālu iegūšanas, apstrādes un kodoldegvielas elementu izgatavošanas, sadales un izmantošanas uzraudzību un regulēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par darbībām un pakalpojumiem ar kodoldegvielu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu kodolmateriālu ieguves nozari un nozares, kas šos materiālus apstrādā. 

Neuzskaita:

Kodoldegvielas transportēšanu (04.500); radioaktīvo atkritumu savākšanu, apstrādi, pārstrādi, glabāšanu un apglabāšanu (05.100).

04.340

Pārējie kurināmā veidi

Kodā 04.340 uzskaita:

Vadību kurināmā pakalpojumiem, piemēram, spirts, koksne un koksnes atkritumi, cukurbiešu graizījumi un citi nekomerciāli kurināmā veidi.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par šādu kurināmā veidu pieejamību, ražošanu un izmantošanu.

Dotācijas un subsīdijas, lai veicinātu minēto kurināmā veidu izmantošanu enerģijas ražošanai.

Neuzskaita:

Mežsaimniecību (04.220); vēja un saules enerģiju (04.350 vai 04.360); ģeotermālos resursus (04.360).

04.350

Elektroenerģija

Kodā 04.350 uzskaita:

Tradicionālos elektroenerģijas avotus, tādus kā termiskos un hidroresursus, gan jaunākus avotus, tādus kā vēja vai saules enerģiju.

04.351

Elektroenerģijas darbības un pakalpojumu vadība

Kodā 04.351 uzskaita:

Elektroenerģijas dienestu vadību un uzraudzību; ražošanas, piegādes un lietošanas regulēšanu, ieviešanu un kontroli.

04.352

Elektroenerģijas darbība un pakalpojumi

Kodā 04.352 uzskaita:

Elektroenerģijas darbību un pakalpojumus; elektroenerģijas piegāžu konservāciju, izstrādi un racionālu izmantošanu; elektroenerģijas ģenerēšanas, pārvades un sadales uzraudzību un regulēšanu.

Elektroenerģijas apgādes sistēmu, kuras nav uzņēmuma veida sistēmas, būvniecību vai darbību.

Vispārējas informācijas, tehniskas dokumentācijas un statistikas veidošanu un izplatīšanu par elektroenerģijas jautājumiem un pakalpojumiem.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu elektroenerģijas apgādes nozari, arī izdevumus dambju celtniecībai un citiem darbiem, kuri nepieciešami elektroenerģijas sniegšanai.

Neuzskaita:

No vēja vai saules enerģijas saražotu enerģiju, kas nav elektroenerģija (04.360).

04.360

Citi energonesēji, izņemot elektroenerģiju

Kodā 04.360 uzskaita:

Citu energonesēju darbību un pakalpojumus, kas attiecas uz siltuma kā tvaika, karsta ūdens vai karsta gaisa ražošanu, sadali un izmantošanu.

Citu energonesēju apgādes sistēmu, kuras nav uzņēmuma veida sistēmas, būvniecību vai darbību.

Vispārējas informācijas, tehniskas dokumentācijas un statistikas veidošanu un izplatīšanu par citu energonesēju pieejamību, ražošanu un izmantošanu.

Dotācijas un subsīdijas, lai veicinātu neelektriskās enerģijas izmantošanu.

Ģeotermālos resursus; neelektrisko enerģiju, kas saražota no vēja vai saules enerģijas.

04.400

Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība

04.410

Minerālo resursu ieguve (derīgie izrakteņi), izņemot kurināmo

Kodā 04.410 uzskaita:

Metālus saturošus minerālus, smiltis, mālu, akmeni, ķīmiskus un mēslojuma minerālus, sāli, dārgakmeņus, azbestu, ģipsi.

Ieguves rūpniecības un minerālo resursu darbību un pakalpojumus; minerālo resursu konservāciju, atklāšanu, izstrādi un racionālu izmantošanu; ģeoloģiskās izpētes, iegūšanas, mārketinga un citu minerālu ražošanas aspektu uzraudzību un regulēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par ieguves rūpniecības un minerālo resursu jomu un pakalpojumiem.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu komerciālas ieguves rūpniecības darbības.

Licenču, atļauju un nomas tiesību izdošanu, ražošanas līmeņa regulēšanu, ieguves vietu pārbaudes saistībā ar atbilstību drošības noteikumiem. 

Neuzskaita:

Ogles un citus cietā kurināmā veidus (04.310), naftu un dabasgāzi (04.320) un kodoldegvielas materiālus (04.330).

04.420

Apstrādes rūpniecība

Kodā 04.420 uzskaita:

Ražošanu un tās pakalpojumu vadību; ražošanas attīstību, paplašināšanu vai uzlabošanu; ražošanas rūpnīcu izveides un darbības uzraudzību un regulēšanu; sakaru uzturēšanu ar ražotāju asociācijām un citām organizācijām, kurām ir interese par ražošanu un pakalpojumiem.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par ražošanu un ražošanas produktiem.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu ražošanas uzņēmumus.

Ražošanas teritoriju pārbaudes saistībā ar atbilstību drošības noteikumiem, patērētāju aizsardzību pret bīstamiem produktiem.

Neuzskaita:

Pasākumus un pakalpojumus, kas saistīti ogļu pārstrādes nozari (04.310), naftas rafinēšanas nozari (04.320) vai kodoldegvielas nozari (04.330).

04.430

Būvniecība

 Kodā 04.430 uzskaita:

Būvniecības procesa vispārējo pārraudzību un vadību, drošības prasību noteikšanu, būvniecības nozares kontroli un uzraudzību; normatīvo aktu sagatavošanu un standartizācijas darba koordināciju būvniecības nozarē.

Vispārējas un statistiskas informācijas veidošanu un izplatīšanu par būvniecību.

Būvatļauju izsniegšanu, būvju pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības objektu pārbaudes reglamentāciju.

Neuzskaita:

Dotācijas un subsīdijas mājokļa būvniecībai, industriālajām ēkām, ielām, publiskām infrastruktūrām, kultūras iestāžu ēkām u.tml. (klasificē attiecīgajā funkcijas kodā); mājokļa standartu izstrādāšanu un regulēšanu (06.100).

04.500

Transports

04.510

Autotransports

Kodā 04.510 uzskaita:

Pārraudzību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar ceļu infrastruktūras (ceļi, tilti, tuneļi, stāvvietas, autobusu pieturas) funkcionēšanu, izmantošanu, būvniecību un uzturēšanu.

Uzraudzību un regulēšanu autosatiksmes dalībniekiem (autotransporta līdzekļu un autovadītāju licencēšana, autotransporta līdzekļu drošības apsekošana, izmēra un slodzes specifikācijas pasažieru un kravu pārvadājumiem, autobusu un kravas automobiļu vadītāju darba laika regulēšana u.c.), ceļu transporta sistēmas darbībai (privilēģiju piešķiršana, kravas pārvadājumu tarifu un pasažieru pārvadājumu maksas apstiprināšana, transporta kustības laika un maršrutu biežuma noteikšana u.tml.) un ceļu būvniecībai un uzturēšanai.

Nekomerciālo auto transporta sistēmu un ar tām saistīto iekārtu vai ierīču celtniecību vai ekspluatāciju.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par autotransporta darbību un ceļu būvi.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu ceļu infrastruktūras sistēmas un iekārtas darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Autoceļus, pilsētu ielas, velosipēdu un gājēju celiņus.

Neuzskaita:

Ar Ceļu policijas darbību saistītu kontroli (03.100); dotācijas un subsīdijas autotransporta līdzekļu ražotājiem (04.420); ielu tīrīšanu (05.100); trokšņa norobežojumu, barjeru un citu prettrokšņa līdzekļu ierīkošanu, ieskaitot pilsētas ielu posmu pārklāšanu ar troksni slāpējošu segumu vides aizsardzības nolūkos (05.300); ielu apgaismojumu (06.400).

04.520

Ūdenstransports

Kodā 04.520 uzskaita:

Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar iekšējo, piekrastes un okeāna ūdenstransporta sistēmu un nodrošinājumu, tai skaitā ostas, doki, navigācijas palīglīdzekļi un aprīkojums, kanāli, tilti, tuneļi, kuģu ceļi, viļņu lauzēji, moli, piestātnes, stacijas funkcionēšanu, izmantošanu, būvniecību un uzturēšanu.

Uzraudzību un regulēšanu ūdenstransporta lietotājiem (kuģu un to komandu reģistrācija, licencēšana un inspicēšana, noteikumi par pasažieru un kravas drošību u.c.), ūdens transporta sistēmas darbībai (privilēģiju piešķiršana, kravas pārvadājumu tarifu un pasažieru pārvadājumu maksas apstiprināšana, transporta kustības laika un maršrutu biežuma noteikšana u.tml.) un ūdenstransporta iekārtu būvniecībai un uzturēšanai.

Nekomerciālo ūdenstransporta sistēmu un līdzekļu (piemēram, prāmju) celtniecību vai ekspluatāciju.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par ūdenstransporta sistēmu un ūdenstransporta nodrošinājuma būvniecību.

Dotācijas, lai atbalstītu ūdenstransporta sistēmas un iekārtas darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Radio un satelītu navigācijas palīglīdzekļus; avārijas glābšanas un buksēšanas dienestus. 

Neuzskaita:

Dotācijas un subsīdijas kuģu būvētājiem (04.420).

04.530

Dzelzceļa transports

 Kodā 04.530 uzskaita:

Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar dzelzceļa transporta sistēmu un nodrošinājuma, tai skaitā dzelzceļa segumi, stacijas, tuneļi, tilti, uzbērumi, ekskavācija, funkcionēšanu, izmantošanu, būvniecību un uzturēšanu.

Uzraudzību un regulēšanu dzelzceļa lietotājiem (ritošā sastāva stāvoklis, ceļa seguma stabilitāte, pasažieru un kravas drošība u.tml.), dzelzceļa transporta sistēmas darbībai (privilēģiju piešķiršana, kravas pārvadājumu tarifu un pasažieru pārvadājumu maksas apstiprināšana, transporta kustības laika un maršrutu biežuma noteikšana u.tml.) un dzelzceļa būvniecībai un uzturēšanai.

Nekomerciālo dzelzceļa transporta sistēmu un ar tām saistīto ierīču un iekārtu celtniecību vai ekspluatāciju.

Nekomerciālo dzelzceļa transporta sistēmu un ar tām saistīto ierīču un iekārtu celtniecību vai ekspluatāciju.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par dzelzceļa transporta sistēmu un dzelzceļu būvi.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu dzelzceļa transporta sistēmas un iekārtas darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Lielas distances un starppilsētu dzelzceļa transporta sistēmas, pilsētu ātrgaitas dzelzceļa transporta sistēmas un ielu dzelzceļa transporta sistēmas; ritošā sastāva iegūšanu un uzturēšanu. 

Neuzskaita:

Dotācijas un subsīdijas dzelzceļa transportlīdzekļu ražotājiem (04.420); trokšņa norobežojumu, barjeru un citu prettrokšņa līdzekļu ierīkošanu, dzelzceļu pārklāšanu ar troksni slāpējošu segumu (05.300).

04.540

Gaisa transports

Kodā 04.540 uzskaita:

Gaisa transporta darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu (tai skaitā lidostas, skrejceļi, termināļi, angāri, navigācijas palīglīdzekļi un aprīkojums, gaisa kontroles dienesti) funkcionēšanas nodrošināšanu, izmantošanu, būvniecību, uzturēšanu un uzraudzīšanu.

Vadību darbībām un pakalpojumiem, kas saistītas ar gaisa transporta darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu (tai skaitā lidostas, skrejceļi, termināļi, angāri, navigācijas palīglīdzekļi un aprīkojums, gaisa kontroles dienesti) funkcionēšanas nodrošināšanu, izmantošanu, būvniecību, uzturēšanu un uzraudzīšanu.

Nekomerciālo gaisa transporta sistēmu un ar tām saistīto ierīču un iekārtu celtniecību vai ekspluatāciju.

Gaisa pārvadātāju un speciālo aviācijas darbu veicēju licencēšanu, gaisakuģu ekspluatantu sertifikāciju, gaisakuģu reģistrāciju, apkalpes locekļu un virszemes apkopes speciālistu sertifikāciju un to darbības inspicēšanu, ārvalstu gaisakuģu darbības inspicēšanu, ārvalstu gaisakuģu apkalpju inspicēšanu; lidostu, lidlauku un citu darbību nodrošinošo objektu, iekārtu, tehnikas sertifikāciju un to darbības uzraudzību, gaisa satiksmes vadības uzņēmumu objektu un to darbību nodrošinošo iekārtu, ierīču, tehnikas sertifikāciju, lidostu un gaisa satiksmes speciālistu sertifikāciju un to darbības uzraudzību, lidojumu drošības un aviācijas drošības pasākumu plānošanu, īstenošanu un uzraudzību.

Uzraudzību un regulēšanu gaisa transporta lietotājiem (gaisakuģu, pilotu, apkalpju, zemes apkalpju reģistrācija, licencēšana un pārbaude, noteikumi par pasažieru drošību, nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana u.tml.), gaisa transporta sistēmu darbībai (maršrutu sadalījums, kravas pārvadājumu tarifu un pasažieru pārvadājumu maksas apstiprināšana, pakalpojumu līmeņa un maršrutu biežuma noteikšana u.tml.) un gaisa transporta iekārtu būvniecībai un uzturēšanai.

Vispārējas un statistiskas informācijas apkopošanu, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par gaisa transporta sistēmas darbību un attīstības procesu.

Subsīdijas, lai atbalstītu gaisa transporta sistēmas un iekārtas darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Radio un satelītu navigācijas palīglīdzekļu sertifikāciju; avārijas glābšanas dienestu vadīšanu; vispārējās aviācijas regulēšanu. 

Neuzskaita:

Dotācijas un subsīdijas lidmašīnu ražotājiem (04.420). 

04.550

Cauruļvadu un pārējie transporta veidi

Kodā 04.550 uzskaita:

Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar cauruļvadu un citu transporta veidu sistēmu, tai skaitā funikuleri, trošu vagoniņi, trošu ceļi, funkcionēšanu, izmantošanu, būvniecību un uzturēšanu.

Uzraudzību un regulēšanu cauruļvadu un citu veidu transporta sistēmu izmantotājiem, tai skaitā aprīkojums, operatoru iemaņu un apmācības reģistrācija, licencēšana un inspicēšana; drošības standarti, cauruļvadu un citu veidu transporta sistēmu darbību, tai skaitā privilēģiju piešķiršana, tarifu noteikšana, pakalpojumu līmenis un biežums, un cauruļvadu un citu veidu transporta sistēmu būvniecībai un uzturēšanai.

Cauruļvadu un citu veidu transporta sistēmu, kas nav uzņēmuma veida sistēmas, būvniecību vai darbību.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par cauruļvadu un citu veidu transporta sistēmu darbību un būvniecību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu cauruļvadu un citu veidu transporta sistēmu būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

04.600

Sakari

 Kodā 04.600 uzskaita:

Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar sakaru sistēmu (tai skaitā pasta, telefona, bezvadu un satelītu sakaru sistēmu) veidošanu, paplašināšanu, attīstību, ekspluatāciju, tehnisko apkalpošanu un remontu.

Sakaru sistēmu darbības regulēšanu, tai skaitā pakalpojumu lietotāju un elektronisko sakaru komersantu un pasta komersantu interešu aizstāvēšanu, elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu kvalitātes prasību noteikšanu un to izpildīšanas pārbaudi, izmaksu aprēķināšanas metodiku izstrādi un apstiprināšanu, starpsavienojumu pamatpiedāvājumā ietveramās informācijas apstiprināšanu, kārtību un tehnisko noteikumu izstrādāšanu abonentlīniju atsaistīšanai, tehnisko noteikumu izstrādāšanu privāto elektronisko sakaru tīklam un elektronisko sakaru tīklu savstarpējai savienošanai, elektronisko sakaru komersantiem maksājamo kompensāciju par universālā pakalpojuma sniegšanu pārvaldīšanu un noteikto universālā pakalpojuma saistību ierobežoto resursu pārvaldīšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas sagatavošanu par elektroniskajiem sakariem un pastu.

Dotācijas, lai atbalstītu sakaru sistēmu būvniecību, darbību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

 Neuzskaita:

Radio un satelītu navigācijas palīglīdzekļus ūdenstransportam (04.520) un gaisa transportam (04.540); radio un televīzijas apraides sistēmas (08.300).

04.700

Citas nozares

04.710

Vairumtirdzniecība un noliktavas

 

Kodā 04.710 uzskaita:

Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar sadales tirdzniecību, uzglabāšanu un noliktavu saimniecību.

Uzraudzību un regulēšanu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, tai skaitā licencēšana, pārdošanas prakse, iepakotas pārtikas un citu mājsaimniecības patēriņam paredzētu preču marķēšana, svaru un citu svēršanas ierīču inspekcijas, uzglabāšanai un noliktavu saimniecībai, tajā skaitā ar valdību saistītu noliktavu licencēšana un kontrole.

Vadību cenu kontroles un normēšanas shēmām, kas darbojas mazumtirdzniecības uzņēmumos vai vairumtirdzniecībā, neatkarīgi no iesaistīto preču vai attiecīgo patērētāju veida; vispārējai sabiedrībai paredzētas pārtikas un citu veidu subsīdiju pārraudzību.

Informācijas veidošanu un izplatīšanu tirgotājiem un sabiedrībai par cenām, preču pieejamību un citiem sadales tirdzniecības, uzglabāšanas un noliktavu saimniecības aspektiem; statistikas apkopošanu un publicēšanu par sadales tirdzniecību, uzglabāšanu un noliktavu saimniecību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu sadales tirdzniecību, uzglabāšanu un noliktavu saimniecību.

 

Neuzskaita:

Vadību cenām un citiem kontroles pasākumiem, kurus piemēro ražotājiem (klasificē attiecīgajā funkcijas kodā); pārtiku un citu veidu subsīdijas, kuras piemēro tikai noteiktām iedzīvotāju grupām vai indivīdiem attiecīgajā (10.000) funkcijas kodā.

04.720

Viesnīcas un restorāni

 

Kodā 04.720 uzskaita:

Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar viesnīcu un restorānu celtniecību, paplašināšanu, uzlabošanu, darbību un uzturēšanu.

Uzraudzību un regulēšanu viesnīcu un restorānu darbībai, tai skaitā cenu, tīrības un pārdošanas prakses noteikumi; viesnīcu un restorānu licencēšana.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par viesnīcu un restorānu darbību un pakalpojumiem.

Dotācijas, lai atbalstītu viesnīcu un restorānu būvniecību, darbību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

04.730

Tūrisms

 

Kodā 04.730 uzskaita:

Tūrisma darbību un pakalpojumus, tūrisma veicināšanu un attīstību; sakaru uzturēšanu nozarēm, kas tieši un netieši saistītas ar tūrismu.

Tūrisma biroju darbību pašu valstī un ārzemēs; reklāmas mārketinga kampaņu organizāciju, arī atbilstošas literatūras izgatavošanu un izplatīšanu un līdzīgas aktivitātes.

Statistikas par tūrismu apkopošanu un publicēšanu.

04.740

Vairāku mērķu attīstības projekti

 

Vairāku (integrētu) mērķu attīstības projekti parasti sastāv no to īstenošanai nepieciešamā kompleksa nodrošinājuma, piemēram, elektroenerģijas ražošana, plūdu novēršana, irigācija, navigācija un atpūta.

 

Kodā 04.740 uzskaita:

Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar vairāku mērķu projektu būvniecību, paplašināšanu, uzlabošanu, darbību un uzturēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par vairāku mērķu projektiem un to pakalpojumiem.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu vairāku mērķu projektu celtniecību, darbību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

 

Neuzskaita:

Projektus, kuriem definēta viena galvenā funkcija un noteiktas citas funkcijas ar sekundāru nozīmi.

04.800

Ekonomiskās darbības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 

Lietišķo pētījumu un eksperimentālās attīstības definīcijas ir sniegtas funkcijas kodā 01.400 un 01.500.

04.810

Vispārējo ekonomisko, komerciālo un darba aktivitāšu pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 

Kodā 04.810 uzskaita:

Ar vispārējām ekonomiskām, komerciālām un darba aktivitātēm saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valdības institūciju vadību un darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar vispārējām ekonomiskām, komerciālām un darba aktivitātēm, kuras veic pētniecības institūti un citas organizācijas.

 

Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400).

04.820

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 

Kodā 04.820 uzskaita:

Ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību un medniecību saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valdības institūciju vadību un darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību un medniecību un kuru veic pētniecības institūti un citas organizācijas.

 

Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400).

04.830

Kurināmā un enerģētikas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 

Kodā 04.830 uzskaita:

Ar kurināmo un enerģētiku saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valdības institūciju vadību un darbību.

Dotācijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar kurināmo un enerģētiku un kuru veic pētniecības institūti un citas organizācijas.

 

Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400).

04.840

Ieguves rūpniecības, apstrādes rūpniecības un būvniecības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 Kodā 04.840 uzskaita:

Ar ieguves rūpniecību, apstrādes rūpniecību un būvniecību saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajās izstrādnēs iesaistītu valdības institūciju vadību un darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālās izstrādnes, kas saistītas ar ieguves rūpniecību, apstrādes rūpniecību un būvniecību un kuru veic pētniecības institūti un citas institūcijas.

 Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400).

04.850

Transporta lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 

Kodā 04.850 uzskaita:

Ar transportu saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valdības institūcijas vadību un darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar transportu un kuru veic pētniecības institūti un citas organizācijas.

 

Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400).

04.860

Sakaru pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 Kodā 04.860 uzskaita:

Ar sakaru jomu saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valdības institūciju vadību un darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar sakaru jomu un kuru veic pētniecības institūti un citas institūcijas.

 Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400).

04.870

Citu nozaru lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

04.900

Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība

 Kodā 04.900 uzskaita:

Vadību, darbību vai atbalstu vispārējām ekonomiskajām aktivitātēm, kuras nav iepriekš klasificētas.

04.910

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

04.920

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

05.000

Vides aizsardzība

05.100

Atkritumu apsaimniekošana

 

Kodā 05.100 uzskaita:

Atkritumu savākšanu, apstrādi, pārstrādi, tai skaitā sadedzināšanu, uzglabāšanu un apglabāšanu.

Atkritumu savākšana ietver ielu, laukumu, eju, tirgu, publisko dārzu, parku tīrīšanu; visu veidu atkritumu savākšanu, atlasītus pēc produkta veida vai arī nešķirotus, kur ietilpst visi atkritumi, un to transportēšanu uz pārstrādes, arī sadedzināšanas, vietu.

Atkritumu apstrāde ietver jebkādu metodi vai procesu, kas izveidots, lai mainītu jebkādu atkritumu fiziskās, ķīmiskās vai bioloģiskās īpašības vai sastāvu, lai tos neitralizētu un padarītu nekaitīgus vai drošus transportēšanai, ērti apstrādājamus vai uzglabājamus vai lai samazinātu to tilpumu.

Atkritumu apglabāšana ietver to galīgo novietošanu izgāztuvēs, glabātavās, poligonos, pazemes novietnēs bez paredzamas tālākas izmantošanas.

Atkritumu savākšanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas un apglabāšanas sistēmu vadību, uzraudzību, pārbaudi, darbību vai atbalstu.

Subsīdijas, lai atbalstītu šādu sistēmu darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Radioaktīvo atkritumu savākšanu, apstrādi, pārstrādi, glabāšanu un apglabāšanu.

05.200

Notekūdeņu apsaimniekošana

 

Kodā 05.200 uzskaita:

Notekūdeņu savākšanas (kanalizācijas) sistēmu darbību un piesārņota ūdens apstrādi.

Notekūdeņu savākšanas (kanalizācijas) sistēmu darbība ietver kolektoru sistēmu, cauruļvadu, kanālu un sūkņu uzturēšanu un būvniecību, lai aizvadītu jebkādu piesārņotu ūdeni (lietusūdeni, mājsaimniecību un citu piesārņotu ūdeni) no tā rašanās vietas uz notekūdeņu savākšanas (kanalizācijas) un apstrādes iekārtām vai uz vietu, kur piesārņotais ūdens tiek novadīts virszemes ūdeņos.

Piesārņota ūdens apstrāde ietver jebkādu mehānisku, bioloģisku vai citu progresīvu procesu, kas padara piesārņoto ūdeni atbilstošu attiecīgajām vides kvalitātes prasībām vai citām kvalitātes normām.

Notekūdeņu savākšanas (kanalizācijas) sistēmu un piesārņota ūdens attīrīšanas vadību, uzraudzību, pārbaudi, darbību vai atbalstu.

Subsīdijas, lai atbalstītu šādu sistēmu darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

05.300

Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana

 

Kodā 05.300 uzskaita:

Darbības, kas saistītas ar integrēto piesārņojuma kontroli un novēršanu, gaisa aizsardzību, klimata pārmaiņu samazināšanu, augsnes, virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzību, trokšņa, vibrācijas un smaku samazināšanu, piesārņoto teritoriju izpēti, attīrīšanu, kodoldrošību un aizsardzību pret radiāciju.

Šīs darbības ietver novērošanas sistēmu un staciju (izņemot meteoroloģiskās stacijas) būvniecību, uzturēšanu un darbību; trokšņa norobežojumu, barjeru un citu prettrokšņa līdzekļu ierīkošanu, tajā skaitā pilsētas ceļu posmu vai dzelzceļu pārklāšanu ar troksni slāpējošu segumu; pasākumus ūdenstilpņu attīrīšanai no piesārņojuma; pasākumus, lai kontrolētu, samazinātu vai novērstu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu un citu piesārņotāju izplūdi, kas negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti; emisijas; pasākumus piesārņotas augsnes attīrīšanai un vidi piesārņojošu produktu uzglabāšanai, pārstrādei paredzētu iekārtu izbūvi, uzturēšanu un darbību; vidi piesārņojošu produktu transportēšanu.

Ar piesārņojuma novēršanu, samazināšanu un kontroli saistītu darbību vadību, uzraudzību, pārbaudi vai atbalstu.

Subsīdijas darbībām, kas saistītas ar piesārņojuma novēršanu, samazināšanu un kontroli.

05.400

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

 

Kodā 05.400 uzskaita:

Darbības saistībā ar faunas un floras sugu aizsardzību, tajā skaitā izzudušu sugu atkārtotu ieviešanu un apdraudētu sugu atjaunošanu, izplatības vietu aizsardzību, tajā skaitā dabas parku un rezervātu pārvaldību un ainavu estētiskās vērtības aizsardzību, tajā skaitā bojātu ainavu atjaunošanu, lai nostiprinātu to estētisko vērtību, pamestu šahtu un karjeru rehabilitāciju.

Ar bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzību saistītu darbību uzraudzību, apsekošanu vai atbalstu.

Subsīdijas darbībām, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzību un saglabāšanu.

05.500

Vides aizsardzības lietišķie pētījumi un attīstība

 

Kodā 05.500 uzskaita:

Ar vides aizsardzību saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valdības institūciju darbību.

Subsīdijas, lai atbalstītu praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar vides aizsardzību un kuru veic pētniecības institūti un citas organizācijas.

 

Neuzskaita:

Fundamentālos zinātniskos pētījumus (01.400).

05.600

Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība

 

Kodā 05.600 uzskaita:

Vides piesārņošanas un attīrīšanas regulēšanu un pārvaldīšanu.

Tādu darbību vadību, regulēšanu, uzraudzību, kas saistītas ar vides aizsardzības veicināšanu - vispārējas politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; vides aizsardzības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu sagatavošana un ieviešana; vispārējas informācijas, tehniskas dokumentācijas un statistikas veidošana un izplatīšana par vides aizsardzību.

Vides aizsardzības pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 05.100, 05.200, 05.300, 05.400 vai 05.500 funkcijas kodu.

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.100

Mājokļu attīstība

 

Kodā 06.100 uzskaita:

Mājokļu attīstības darbības un pakalpojumu vadību; mājokļu attīstības darbības veicināšanu, novērošanu un novērtēšanu neatkarīgi no tā, vai šīs darbības ir padotas valsts iestādēm; mājokļu standartu izstrādi un regulēšanu.

Graustu novākšanu saistībā ar mājokļu nodrošināšanu; dzīvojamo ēku celtniecībai nepieciešamās zemes iegūšanu; dzīvojamo vienību celtniecību vai iegādi un pārveidošanu vispārējām sabiedrības vajadzībām vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par mājokļu attīstību un tās pakalpojumiem.

Subsīdijas, lai atbalstītu dzīvojamā fonda paplašināšanu, uzlabošanu vai uzturēšanu.

 

Neuzskaita:

Būvniecības standartu izstrādi un regulēšanu (04.430); pabalstus naudā un natūrā, lai palīdzētu mājsaimniecībām segt mājokļa izmaksas (10.600).

06.200

Teritoriju attīstība

 Kodā 06.200 uzskaita:

Teritoriju darbības un pakalpojumu vadību; zonēšanas likumu un zemes izmantošanas un ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumu vadību.

Jaunu teritoriju vai rehabilitācijai izmantojamu teritoriju plānošanu; uzlabošanas un attīstības plānošanu, kas saistīta ar sabiedrības vajadzību nodrošināšanu, –mājokļi, rūpniecība, komunālie pakalpojumi, veselība, izglītība, kultūra, atpūta; shēmu sagatavošanu plānotās attīstības finansēšanai.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par teritorijas attīstības jautājumiem un pakalpojumiem.

 Neuzskaita:

Ēku, rūpniecisko būvju, ielu, komunālo pakalpojumu, kultūras iestāžu, faktisko būvniecību (klasificē attiecīgajā funkcijas kodā); agrāro reformu un zemes pārdali (04.212); celtniecības standartu vadību (04.430); mājokļu standartu vadību (06.100).

06.300

Ūdensapgāde

 

Kodā 06.300 uzskaita:

Ūdensapgādes vadību; ūdensapgādes darbības nākotnes vajadzību novērtēšanu un pieejamības noteikšanu šāda novērtējuma veidā; visu dzeramā ūdens apgādes aspektu uzraudzību un regulēšanu, tajā skaitā ūdens tīrību, cenu un daudzuma kontroli.

Ūdensapgādes sistēmu būvniecību vai ekspluatāciju, rekonstrukciju.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par ūdensapgādi un pakalpojumiem.

Subsīdijas ar mērķi atbalstīt ūdensapgādes sistēmu darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

 

Neuzskaita:

Irigācijas sistēmas (04.213); vairāku mērķu projektus (04.740); notekūdeņu un piesārņota ūdens savākšanu un attīrīšanu (05.200).

06.400

Ielu apgaismošana

 

Kodā 06.400 uzskaita:

Ielu apgaismojuma darbības vadību; ielu apgaismojuma standartu izstrādi un regulēšanu.

Ielu apgaismojuma uzstādīšanu, darbību, uzturēšanu, uzlabošanu.

 

Neuzskaita:

Apgaismošanas darbības un pakalpojumus saistībā ar šoseju būvniecību un darbību (04.510).

06.500

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 Kodā 06.500 uzskaita:

Ar teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valsts institūciju darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un kuru veic pētniecības institūti un citas organizācijas.

 Neuzskaita:

Fundamentālos pētījumus (01.400), lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību attiecībā uz būvniecības metodēm vai materiāliem (04.840).

06.600

Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība

 Kodā 06.600 uzskaita:

Citur neklasificētas teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbības vai atbalstu tādām darbībām kā vispārējas politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, koordinācija un uzraudzība; dzīvokļu un teritoriju pārvaldi un vadību, vides aizsardzības lietu pārvaldi un vadību, ar mājokļiem un teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu; kapsētu vadību; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par mājokļiem un teritoriju.

Ar teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbību saistītu vadību, darbību vai atbalstu, kuru nevar attiecināt uz 06.100, 06.200, 06.300, 06.400 vai 06.500 kodu.

07.000

Veselība

 Kodā 07.000 uzskaita:

Valdības izdevumus veselības aprūpei, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu indivīdiem vai kolektīvam patēriņam. Izdevumi par pakalpojumiem indivīdiem ir attiecināti uz attiecīgo 07.10007.400 kodu; izdevumi par kolektīviem pakalpojumiem ir attiecināti uz 07.500 un 07.600 kodu.

Kolektīvie veselības pakalpojumi ir saistīti ar tādiem jautājumiem kā valdības politikas noteikšana un vadība; standartu noteikšana un ieviešana medicīniskajam un vidējam medicīniskajam personālam, kā arī attiecībā uz slimnīcām, ārstu prakses vietām; veselības pakalpojumu sniedzēju regulēšanu un licencēšanu; praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību attiecībā uz jautājumiem par medicīnu un veselību.

Pieskaitāmos izdevumus saistībā ar slimnīcu, ārstu prakses vietu; vadību vai funkcionēšanu uzskata par individuālajiem izdevumiem un klasificē attiecīgajā 07.10007.400 kodā.

07.100

Ārstniecības līdzekļi

 Kodā 07.100 uzskaita:

Medikamentus un medicīniskās ierīces, kuras paredzētas ambulatorai ārstēšanai un tiek izplatītas aptiekās. Ārstniecības līdzekļus, kuru izdevumi tiek iekļauti ambulatoro ārstniecības iestāžu pakalpojumos, norāda 07.200 kodā, bet stacionāro ārstniecības iestāžu pakalpojumos iekļautos ārstniecības līdzekļus norāda 07.300 kodā.

07.110

Medikamenti

 Kodā 07.110 uzskaita:

Aptiekās izplatāmos medikamentus – medikamentus, kuri ir reģistrēti Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā vai kuri ir iekļauti Latvijas Republikā reģistrēto zāļu sarakstā, kā arī medikamentus, kurus ieved un izplata saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Farmaceitiskās aprūpes pakalpojumus.

Farmaceitisku produkciju apgādes vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu.

07.120

Citi ārstniecības līdzekļi

 Kodā 07.120 uzskaita:

Tādu ārstniecības līdzekļu izsniegšanu kā klīniskie termometri, pašlīmējošie un citi pārsienamie materiāli, zemādas injekciju šļirces, pirmās palīdzības komplekti, karstā ūdens pudeles un ledus maisi, medicīniskie trikotāžas izstrādājumi, piemēram, elastīgās saites, potīšu un apakšstilbu sargi, grūtniecības noteikšanas testi, prezervatīvi un citi mehāniskās kontracepcijas līdzekļi.

Citu parakstītu ārstniecības līdzekļu izsniegšanas pārraudzību, darbību vai atbalstu.

07.130

Terapijas iekārtas un aprīkojums

 Kodā 07.130 uzskaita:

Tādu terapijas iekārtu un aprīkojuma izsniegšanu kā koriģējošās brilles un kontaktlēcas, dzirdes aparāti, acs protēzes, mākslīgās ekstremitātes un citas protēzes, ortopēdiskās skavas un stiprinājumi, ortopēdiskie apavi, koriģējošās jostas, bandāžas un stiprinājumi, medicīniskās apkakles, medicīniskās masāžas aprīkojums un medicīniskās lampas, invalīdu krēsli un rati ar dzinēju un bez tā, speciālās gultas, kruķi, elektroniskās un citas ierīces asinsspiediena noteikšanai.

Parakstītu terapijas iekārtu un aprīkojuma izsniegšanu vai atbalstu tai.

Zobu protēžu apkalpošanu, izņemot to izgatavošanu un ielikšanu; terapijas iekārtu un aprīkojuma remontu.

 Neuzskaita:

Terapijas aprīkojuma nomu (07.240).

07.140

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

07.200

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

 

Kodā 7.200 uzskaita:

Medicīnas, zobārstniecības un vidējā medicīniskā personāla pakalpojumus, kurus ambulatorajiem pacientiem sniedz medicīnas, zobārstniecības un vidējais medicīniskais personāls.

Pakalpojumus var sniegt mājās, indivīdu vai grupu konsultēšanas iestādēs, slimnīcu ambulatoriskajās nodaļās un līdzīgās iestādēs.

Veselības aprūpes centru pakalpojumus, kuri ietver zāles, protēzes, medicīnas iekārtas un aprīkojumu un citus ar veselību saistītus produktus, kurus ambulatorajiem pacientiem tieši piegādā medicīnas, zobārstniecības un vidējais medicīniskais personāls.

 

Neuzskaita:

Medicīnas, zobārstniecības un vidējā medicīniskā personāla pakalpojumus, kurus slimnīcas un līdzīgas iestādes sniedz stacionārajiem pacientiem, tiek uzskaitīti pie slimnīcu pakalpojumiem attiecīgajā 07.300 funkcijas kodā.

07.210

Ambulatorās ārstniecības iestādes

 

Kodā 7.210 uzskaita:

Pakalpojumus, kurus sniedz veselības aprūpes centri un ambulances, ģimenes ārstu prakses, ģimenes ārsti - doktorāti, veselības punkti.

Ambulatoro ārstniecības iestāžu medicīnas pakalpojumu sniegšanu un vadību. Ambulatoro ārstniecības iestāžu praktizējošo speciālistu sniegto vispārējo medicīnas pakalpojumu vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu.

 

Neuzskaita:

Medicīnisko laboratoriju pakalpojumus (07.240).

07.220

Specializētie medicīniskie pakalpojumi

 

Kodā 07.220 uzskaita:

Specializēto centru un specializēto slimnīcu un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu pakalpojumus.

Pakalpojumus, kas aprobežojas ar konkrētu stāvokļu un slimību, diagnostiku un medicīnas procedūru veikšanu.

Specializētu medicīnas pakalpojumu sniegšanu un pārraudzību.

Zobārstnieciskās korekcijas speciālistu (ortodontu) pakalpojumus.

 

Neuzskaita:

Zobārstnieciskās klīnikas un zobārstus (07.230); medicīnisko laboratoriju pakalpojumus (07.240).

07.230

Zobārstniecības pakalpojumi

 

Kodā 07.230 uzskaita:

Vispārēju vai specializētu zobārstniecības iestāžu un zobārstu, mutes higiēnas speciālistu vai citu zobārstniecības palīgnozaru pakalpojumus.

Zobārstniecības iestādes, kas sniedz ambulatoros pakalpojumus. Zobārstniecības iestādēm nav noteikti jāatrodas zobārstu uzraudzībā vai jānodarbina zobārsti; tās uzraudzīt vai tur strādāt var arī mutes higiēnas speciālisti vai zobārstniecības palīgnozaru speciālisti.

Zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu ambulatorajiem pacientiem.

Vispārēju vai specializētu zobārstniecības iestāžu un zobārstu, mutes higiēnas speciālistu vai citu zobārstniecības palīgnozaru speciālistu sniegto zobārstniecības pakalpojumu pārbaudi, darbību vai atbalstu.

Zobu protēžu izgatavošanas un ielikšanas izmaksas.

 

Neuzskaita:

Zobu protēzes (07.130); zobārstnieciskās korekcijas speciālistu (ortodontu) pakalpojumus (07.220); medicīnisko laboratoriju pakalpojumus (07.240).

07.240

Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumi

 Kodā 7.240 uzskaita:

Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumu sniegšanu ambulatorajiem pacientiem.

Medicīnas māsu, ārsta palīgu (feldšeru), vecmāšu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, logopēdu vai citu ārstniecības personu sniegtos medicīniskos pakalpojumus; konsultācijām neparedzētās telpās, pacientu mājās vai citās nemedicīnas iestādēs medicīnas māsu, vecmāšu un vidējā medicīniskā personāla sniegto medicīnisko pakalpojumu vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu.

Akupunktūru, ortopēdiju, optometriju; medicīniskās laboratorijas; terapijas aprīkojuma nomu; ārstniecības personas norīkoto ārstniecisko vingrošanu, hidroterapiju; neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, izņemot slimnīcu sniegto neatliekamo palīdzību.

 Neuzskaita:

Sabiedrības veselības pakalpojumu laboratorijas (07.400); laboratorijas, kas izmeklē slimību cēloņus (07.500).

07.300

Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības aprūpes pakalpojumi

 

Kodā 7.300 uzskaita:

Reģionālo daudzprofilu slimnīcu, lokālo daudzprofilu slimnīcu un specializēto slimnīcu pakalpojumus, specializēto centru pakalpojumus, rehabilitācijas slimnīcu pakalpojumus, ja tie galvenokārt tiek sniegti stacionāriem pacientiem, rehabilitācijas centru pakalpojumus, ja tie ietver stacionāro veselības aprūpi un rehabilitācijas terapiju ar mērķi ārstēt pacientu, nevis nodrošināt ilgtermiņa atbalstu.

Slimnīcas ir iestādes, kas piedāvā stacionāro aprūpi kvalificētu ārstu uzraudzībā. Specializētie centri, rehabilitācijas slimnīcas, kas arī sniedz stacionāro aprūpi.

Slimnīcu pakalpojumi ietver zāles, protēzes, medicīnas iekārtas un aprīkojumu un citus ar veselību saistītus produktus, kas tiek nodrošināti slimnīcu pacientiem. Tie ietver arī slimnīcu nemedicīnas izdevumus par vadību; darbiniekiem, kas nav mediķi; pārtiku; izmitināšanu (arī darbinieku izmitināšanu).

 

Neuzskaita:

Militāros lauka hospitāļus (02.100); ārstu prakses, institūcijas invalīdiem un rehabilitācijas centrus, kuri tiem sniedz ilgtermiņa atbalstu (10.120); veco ļaužu pansionātus (10.200). Neietver maksājumus pacientiem par ienākumu zudumu hospitalizācijas dēļ (10.110).

07.310

Reģionālās daudzprofilu slimnīcas un lokālās daudzprofilu slimnīcas

 Kodā 07.310 uzskaita:

Reģionālo daudzprofilu slimnīcu un lokālo daudzprofilu slimnīcu pakalpojumu sniegšanu.

Tādu slimnīcu vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu, kuras pakalpojumu sniegšanā neaprobežojas ar specializāciju konkrētā medicīnas jomā.

 Neuzskaita:

Medicīnas centrus, kuri neatrodas kvalificēta ārsta tiešā uzraudzībā (07.330).

07.311

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

07.319

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

07.320

Specializētu slimnīcu pakalpojumi

 

Kodā 7.320 uzskaita:

Specializētu slimnīcu pakalpojumu sniegšanu.

Tādu slimnīcu vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu, kuras pakalpojumu sniegšanā aprobežojas ar specializāciju konkrētā medicīnas jomā.

Specializētas slimnīcas atšķiras no vispārējām slimnīcām ar to, ka to pakalpojumi aprobežojas ar konkrētu stāvokļu, slimību vai pacientu klases apkalpošanu.

Infekciju, seksuāli transmisīvo un lipīgo ādas slimību diagnostiku, ārstēšanu un izplatības ierobežošanu; tuberkulozes un hronisko plaušu slimību izplatības ierobežošanu; psihiatriju; onkoloģiju un hematoloģiju; cukura diabēta ārstēšanu; alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības ierobežošanu; katastrofu medicīnas, apdegumu un medicīniskās rehabilitācijas programmas; terciārā līmeņa veselības aprūpi.

07.330

Mātes un bērna veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji

 Kodā 07.330 uzskaita:

Medicīnisku un dzemdību namu pakalpojumu sniedzējus.

Medicīnisku vai dzemdību namu apkalpošanu, vadību, pārbaudi, darbības atbalstu.

07.340

Medicīniskās rehabilitācijas centri

 

Kodā 07.340 uzskaita:

Medicīniskos rehabilitācijas centrus, kas nodrošina stacionāro pacientu pakalpojumus personām, kurām nepieciešams rehabilitācijas periods pēc smagām slimībām vai ķirurģiskām operācijām, vai stāvokļa, kad galvenokārt nepieciešama novērošana un medikamentu lietošana, fizioterapija un treniņi, lai kompensētu ķermeņa funkciju zudumu.

Rehabilitācijas centrus un citas iestādes, kurās veic pacientu rehabilitāciju.

 

Rehabilitācijas centru pakalpojumu vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu.

Rehabilitācijas centru, rehabilitācijas slimnīcu pakalpojumus, ja tie ietver stacionāro veselības aprūpi un rehabilitācijas terapiju, lai ārstētu pacientu, nevis nodrošinātu ilgtermiņa atbalstu.

07.400

Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi

 

Kodā 07.400 uzskaita:

Publisko sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu tādiem publiskiem veselības aprūpes pakalpojumiem kā asins donoru centra darbība, tai skaitā savākšana, apstrāde, uzglabāšana, piegāde; slimību noteikšana, tai skaitā onkoloģija, tuberkuloze, seksuāli transmisīvās un lipīgās ādas slimības; profilakse, tai skaitā imunizācija, potēšana; novērošana, tai skaitā zīdaiņu barošana, bērnu veselība; valsts sanitārā, higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība, epidemioloģisko datu apkopošana, ģimenes plānošanas pakalpojumi.

Informācijas sagatavošanu un izplatīšanu par sabiedrības veselības jautājumiem; pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšanu; AIDS izplatības ierobežošanu.

Sabiedrības veselības pakalpojumus, kurus speciālas komandas darba vietās, skolās vai citās nemedicīnas iestādēs sniedz klientu grupām, no kuriem vairums ir veseli; sabiedrības veselības pakalpojumus, kas nav saistīti ar slimnīcu, klīniku vai praktizējošu speciālistu; sabiedrības veselības pakalpojumus, kurus nesniedz kvalificēti ārsti; sabiedrības veselības laboratoriju pakalpojumus.

 

Neuzskaita:

Medicīniskās laboratorijas (07.240); laboratorijas, kas iesaistītas slimību cēloņu noteikšanā (07.500).

07.410

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

07.420

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

07.430

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

07.440

Valsts sanitārā uzraudzība

07.450

Veselības veicināšana

07.460

Asins sagāde

07.470

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pakalpojumi

07.490

Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav uzskaitīti iepriekš

07.500

Veselības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 

Lietišķo pētījumu un attīstības definīcijas ir sniegtas sadaļā ar funkcijas kodu 01.400 un 01.500.

07.600

Pārējā citur neklasificēta veselības aprūpe

 

Kodā 07.600 uzskaita:

Vadību, darbību un atbalstu tādām darbībām kā vispārējas veselības politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, administrēšana, koordinācija un uzraudzība; veselības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo normatīvo aktu ieviešanu, ieskaitot ārstniecības iestāžu, ārstu, vidējā un jaunākā medicīniskā personāla atbilstības novērtēšanu; vispārējas informācijas, tehniskas dokumentācijas un statistikas izplatīšanu par veselību veidošanu.

Veselības jautājumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 07.100, 07.200, 07.300, 07.400 vai 07.500 funkcijas kodu.

07.610

Pārējā veselības aprūpes vadība

 

Kodā 07.610 uzskaita:

Vadību, darbību un atbalstu tādām darbībām kā vispārējas veselības politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; veselības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo normatīvo aktu ieviešanu, tajā skaitā ārstniecības iestāžu, ārstu, vidējā un jaunākā medicīniskā personāla atbilstības novērtēšanu; vispārējas informācijas, tehniskas dokumentācijas un statistikas veidošanu un izplatīšanu par veselību; investīcijas veselības aprūpes vadībai.

07.620

Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi

 Kodā 07.620 uzskaita:

Veselības jautājumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 07.100, 07.200, 07.300, 07.400 vai 07.500 kodu.

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

 

Kodā 08.000 uzskaita:

Izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai.

Valdības politikas noteikšanu un vadību; normatīvo aktu un standartu noteikšanu un ieviešanu par atpūtas un kultūras pakalpojumu sniegšanu; praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību saistībā ar atpūtas, kultūras un reliģijas jautājumiem un pakalpojumiem.

08.100

Atpūtas un sporta pasākumi

 Kodā 08.100 uzskaita:
Atpūtas un sporta pasākumus; sporta pasākumu nodrošinājuma uzraudzību un regulēšanu, centralizētās grāmatvedības kārtošanu.

Pasākumu nodrošinājumu vai atbalstu, tai skaitā spēļu laukumi, tenisa korti, skriešanas celiņi, golfa laukumi, boksa ringi, slidošanas celiņi, vingrotavas; pasīvu sporta nodarbību vai pasākumu nodrošinājumu vai atbalstu, galvenokārt speciāli aprīkotas telpas kāršu spēlēm, galda spēlēm; atpūtas nodarbību nodrošinājumu vai atbalstu, tai skaitā parki, pludmales, kempingu vietas un ar tām saistītas nekomerciālas atpūtas bāzes, peldbaseini, publiskās pirtis mazgāšanās nolūkiem.

Dotācijas sporta pasākumu rīkošanai, komandas vai individuālu sacensību dalībnieku atbalstam.

Skatītāju uzņemšanas nodrošinājumu; nacionālu, reģionālu vai vietēju komandu pārstāvniecību sporta pasākumos.
 

Neuzskaita:

Zooloģiskos un botāniskos dārzus, akvārijus, dendrārijus un līdzīgas iestādes (08.200); atpūtas un sporta nodrošinājumu, kas saistīts ar izglītības iestādēm, klasificē attiecīgajā 09.000 kodā.

08.200

Kultūra

 Kodā 08.200 uzskaita:

Kultūras pakalpojumu sniegšanu; kultūras nodrošinājuma uzraudzību un regulēšanu; centralizētu grāmatvedību un citus palīgdienestus.

Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājumu vai atbalstu, tai skaitā bibliotēkas, muzeji, mākslas galerijas un izstāžu zāles, teātri un koncertzāles, kultūras nami un centri, pieminekļi, vēsturiskas ēkas un vietas, zooloģiskie un botāniskie dārzi, akvāriji, dendrārijs; kultūras pasākumu un programmu organizēšanu, darbību vai atbalstu, tai skaitā koncerti, skatuves iestudējumi un filmas, mākslas pasākumi.

Dotācijas ar mērķi atbalstīt individuālus māksliniekus, rakstniekus, dizainerus, komponistus un citus mākslas jomā strādājošos vai organizācijas, kuras iesaistītas kultūras pasākumu veicināšanā, – radošās savienības, kultūras biedrības, profesionālās organizācijas.

Nacionālās, reģionālās vai vietējās svinības, ja tās netiek organizētas, lai galvenokārt piesaistītu tūristus.

Amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba nodrošināšanu.
 

Neuzskaita:

Kultūras pasākumus, kurus paredzēts prezentēt aiz nacionālajām robežām (01.130); nacionālās, reģionālās vai vietējās svinības, ja tās tiek organizētas galvenokārt ar mērķi piesaistīt tūristus (04.730); kultūras materiālu izgatavošanu, lai tos izplatītu ar apraides palīdzību (08.300).

08.210

Bibliotēkas

 

Kodā 08.210 uzskaita:

Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, vadību un uzraudzību; bibliotēkas fondu papildināšanu; pasākumu organizēšanu.

08.220

Muzeji un izstādes

 

Kodā 08.220 uzskaita:

Muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, vadību un uzraudzību; muzeju fondu papildināšanu un izstāžu organizēšanu; pasākumu organizēšanu.

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

 

Kodā 08.230 uzskaita:

Kultūras centru, namu, klubu pakalpojumu sniegšanu, vadību un uzraudzību.

08.240

Teātri, izrādes un koncertdarbība

 Kodā 08.240 uzskaita:

Teātru, izrāžu un koncertdarbības vadību un uzraudzību; darbību un atbalstu koncertu, skatuves iestudējumu organizēšanai.

08.290

Pārējā citur neklasificētā kultūra

 Kodā 08.290 uzskaita:

Pārējos iepriekš neklasificētus kultūras pasākumus un iestāžu (vēsturiskas ēkas, zooloģiskie un botāniskie dārzi, akvāriji u.c.) vadību un uzraudzību.

Tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadību un pedagoģiskā personāla atalgojuma nodrošināšanu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu individuālus māksliniekus, rakstniekus, dizainerus, komponistus un citus mākslas jomā strādājošos vai organizācijas, kuras iesaistītas kultūras pasākumu veicināšanā, – radošās savienības, kultūras biedrības, profesionālās organizācijas.

Nacionālās, reģionālās vai vietējās svinības, ja tās netiek organizētas, galvenokārt lai piesaistītu tūristus.

08.300

Apraides un izdevniecības pakalpojumi

 Kodā 08.300 uzskaita:

Apraides un izdevniecību pakalpojumu vadību, uzraudzību un regulēšanu; Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību.

Apraides (elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu) un izdevniecību pakalpojumu sniedzēju darbību vai atbalstu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu televīzijas vai radio apraides nodrošinājuma būvniecību vai iegūšanu; avīžu, žurnālu vai grāmatu tipogrāfijas, aprīkojuma vai materiālu izveidi vai iegādi; materiālu veidošanu apraidei un to prezentēšanu ar apraides palīdzību; ziņu un citas informācijas iegūšanu un apkopošanu; publicēto darbu izplatīšanai.

 

Neuzskaita:

Valdības izdevniecību birojus un tipogrāfijas (01.330); izglītības pakalpojumu sniegšanu, izmantojot radio vai televīzijas apraidi (09.000).

08.310

Elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi

 Kodā 08.310 uzskaita:

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu televīzijas vai radio apraides nodrošinājuma būvniecību vai speciālu tiesību iegūšanu; materiālu veidošanu apraidei un to prezentēšanu ar apraides palīdzību; ziņu un citas informācijas vākšanu un izplatīšanu.

08.311

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

08.312

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

08.313

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

08.320Apraides darbība
 Kodā 08.320 uzskaita:

Radio un televīzijas pakalpojumu vadību un uzraudzību; apraides laika regulēšanu un uzraudzību; Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību.

08.330

Izdevniecība

 Kodā 08.330 uzskaita:

Izdevniecību pakalpojumu vadību, uzraudzību un regulēšanu; izdevniecību pakalpojumu sniedzēju darbību vai atbalstu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu avīžu, žurnālu vai grāmatu tipogrāfijas, aprīkojuma vai materiālu izveidi vai iegādi; ziņu un citas informācijas vākšanu; publicēto darbu izplatīšanu.

08.400

Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi

 

Kodā 08.400 uzskaita:

Nodrošinājuma sniegšanu reliģiskajiem un citiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, arī vadību, atbalstu to darbībai, uzturēšanai vai remontam.

Garīdznieku vai citu reliģisko institūciju amatpersonu apmaksu; atbalstu reliģisko procesiju veikšanai; dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu brālības, civilās, jaunatnes un sociālās organizācijas vai arodbiedrības.

08.500

Atpūtas, kultūras un reliģijas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

 

Lietišķo pētījumu un attīstības definīcijas ir sniegtas funkcijas kodā 01.400 un 01.500.

08.600

Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi

 

Kodā 08.600 uzskaita:

Sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas lietu pārvaldi un vadību, ar šo jomu veicināšanu saistītas vispārējas politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšanu, vadību, koordināciju un uzraudzību; atpūtas un kultūras pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par atpūtu, kultūru un reliģiju.

Ar sportu, atpūtu, kultūru un reliģiju saistītus jautājumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 08.100, 08.200, 08.300, 08.400 vai 08.500 funkcijas kodu.

08.610

Pārējā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas vadība

 

Kodā 08.610 uzskaita:

Sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas lietu pārvaldi un vadību, ar šo jomu veicināšanu saistītas vispārējas politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšanu, vadību, koordināciju un uzraudzību; atpūtas un kultūras pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas par atpūtu, kultūru un reliģiju veidošanu un izplatīšanu.

08.620

Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

 

Kodā 08.620 uzskaita:

Ar sportu, atpūtu, kultūru un reliģiju saistītus jautājumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 08.100, 08.200, 08.300, 08.400 vai 08.500 funkcijas kodu.

09.000

Izglītība

 

Kodā 09.000 uzskaita:

Izdevumus izglītībai.

Valdības politikas noteikšanu un vadību; standartu noteikšanu un ieviešanu; mācību iestāžu licencēšanu un uzraudzību; praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību saistībā ar izglītības jautājumiem un pakalpojumiem. Pieskaitāmos izdevumus, kas saistīti ar skolu, koledžu un citu mācību iestāžu vadību vai funkcionēšanu.

09.100

Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)

 Kodā 09.100 uzskaita:

Pirmsskolas izglītības nodrošināšanu atbilstoši ISCED-97 0. līmenim.

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu iestādēm, kuras sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus atbilstoši ISCED-97 0. līmenim.

Specializētās pirmsskolas iestādes izglītojamiem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

Neuzskaita:

Izglītības papildu pakalpojumus (09.600), Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumus (09.610), Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus (09.620), Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumus (09.630), Izglītojamo pārējos papildu pakalpojumus (09.640).

09.110

(Svītrots ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.705)

09.120

(Svītrots ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.705)

09.200

Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)

 

Kodā 09.200 uzskaita:

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu skolām un citām iestādēm, kuras sniedz izglītības pakalpojumus atbilstoši ISCED-971., 2. un 3.līmenim.

Izglītojamo apmācību no 1. līdz 12.klasei.

Vispārējo un profesionālo pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību un profesionālo vidējo izglītību.

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu mācību iestādēm, kuras sniedz pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās izglītības pakalpojumus.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus, ēdināšanu, izmitināšanu.

09.210

Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)

 Kodā 09.210 uzskaita:

Izglītības (ISCED-97 1., 2. un 3. līmeņa) pārvaldi un vadību, apmācības nodrošināšanu.

Izglītojamo apmācību no 1. līdz 12. klasei.

Stipendiju un subsīdiju piešķiršanu, lai atbalstītu izglītojamos izglītības iegūšanā.

Pieaugušo un jauniešu vidējās izglītības zemākā līmeņa mācību iestādes.

Neuzskaita:

Izglītības papildu pakalpojumus (09.600), Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumus (09.610), Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus (09.620), Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumus (09.630), Izglītojamo pārējos papildu pakalpojumus (09.640).

09.211Sākumskolas (ISCED-97 1.līmenis vai tā daļa)
 Kodā 09.211 uzskaita:

ISCED-97 1. līmeņa izglītības nodrošināšanu sākumskolās.

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu sākumskolām, kuras sniedz izglītības pakalpojumus atbilstoši ISCED-97 1. līmenim.

Specializētās sākumskolas izglītojamiem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

Neuzskaita:

Izglītības papildu pakalpojumus (09.600), Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumus (09.610), Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus (09.620), Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumus (09.630), Izglītojamo pārējos papildu pakalpojumus (09.640).

09.219Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi, kuras vienlaikus nodrošina vairāku ISCED-97 līmeņu izglītību ISCED-97 1.–3.līmeņa ietvaros.
 Kodā 09.219 uzskaita:

Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumus, kuras vienlaikus nodrošina vairāku ISCED-97 līmeņu izglītību ISCED-97 1.–3.līmeņa ietvaros.

 Neuzskaita:

Izglītības papildu pakalpojumus (09.600), Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumus (09.610), Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus (09.620), Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumus (09.630), Izglītojamo pārējos papildu pakalpojumus (09.640).

09.220

Profesionālā izglītība (ISCED-97 2. un 3.līmenis)

 Kodā 09.220 uzskaita:

Profesionālo pamatizglītību (ISCED-97 2.līmenis) un vidējo profesionālo izglītību (ISCED-97 3.līmenis).

Profesionālās izglītības pārvaldi un vadību, apmācības nodrošināšanu.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus, ēdināšanu, izmitināšanu.

09.221Profesionālā pamatizglītība (ISCED-97 2.līmenis)
 Kodā 09.221 uzskaita:

Profesionālo pamatizglītību (ISCED-97 2.līmenis).

Izglītības pārvaldi un vadību, apmācības nodrošināšanu.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus, ēdināšanu, izmitināšanu.

09.222Profesionālā vidējā izglītība (ISCED-97 3.līmenis)
 Kodā 09.222 uzskaita:

Vidējo profesionālo izglītību (ISCED-97 3.līmenis).

Izglītības pārvaldi un vadību, apmācīšanas nodrošināšanu.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus, ēdināšanu, izmitināšanu.

09.230

(Svītrots ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.705)

09.240

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

09.300

Pēcvidējā (neaugstākā) izglītība (ISCED-97 4.līmenis)

 

Kodā 09.300 uzskaita:

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu mācību un citām iestādēm, kuras sniedz neaugstākās izglītības pakalpojumus atbilstoši ISCED-97 4.līmenim.

Stipendijas, dotācijas un kompensācijas ar mērķi atbalstīt audzēkņus, kuri iegūst pēcvidējo izglītību atbilstoši ISCED 4.līmenim.

 

Neuzskaita:

Izglītības papildu pakalpojumus (09.600), Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumus (09.610), Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus (09.620), Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumus (09.630), Izglītojamo pārējos papildu pakalpojumus (09.640).

09.400

Augstākā (terciārā) izglītība (ISCED-97 5. un 6.līmenis)

 

Kodā 09.400 uzskaita:

Vadību, darbību vai atbalstu iestādēm, kuras sniedz augstākās izglītības pakalpojumus.

Stipendijas, dotācijas un kompensācijas, lai atbalstītu studentus, kuri apgūst augstākās izglītības programmas.

09.410

Augstākās (terciārās) izglītības 1.posms

 

Kodā 09.410 uzskaita:

Augstākās izglītības pirmā posma mācības atbilstoši ISCED-97 5.līmenim. Vadību, darbību vai atbalstu iestādēm, kuras sniedz augstākās izglītības pakalpojumus.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus un studentus, kuri iegūst augstāko izglītību atbilstoši ISCED-97 5.līmenim.

09.420

Augstākās (terciārās) izglītības 2.posms

 

Kodā 09.420 uzskaita:

Augstākās izglītības otrā posma mācības atbilstoši ISCED-97 6.līmenim. Vadību, darbību vai atbalstu iestādēm, kuras sniedz augstākās izglītības pakalpojumus.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu studentus, kuri iegūst augstāko izglītību atbilstoši ISCED-97 6.līmenim.

09.430

Studentu kreditēšana

09.500

Līmeņos nedefinētā izglītība

 Kodā 09.500 uzskaita:

Līmeņos nedefinētas izglītības nodrošināšanu (t.i., izglītības programmas (parasti pieaugušajiem), kuru apgūšanai nav nepieciešama īpaša iepriekšējā apmācība, profesionālā sagatavotība un kultūras izglītība).

To izglītības iestāžu vadīšanu, pārvaldi, uzraudzību vai atbalstu, kuras sniedz līmeņos nedefinētas izglītības pakalpojumus.

Stipendijas, dotācijas un kompensācijas, lai atbalstītu studentus, kuri apgūst līmeņos nedefinētas izglītības programmas.

09.510

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

 Kodā 09.510 uzskaita:

Mūzikas, mākslas un sporta skolas; sporta fakultatīvās nodarbības; sportistu sagatavošanas centru un citu sporta iestāžu darbības nodrošinājumu; sporta nodrošinājuma uzraudzību un regulēšanu; bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes; mācību priekšmetu olimpiādes; izglītības pasākumus.

Neuzskaita:

Izglītības papildu pakalpojumus (09.600), Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumus (09.610), Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus (09.620), Izglītojamo pārējos papildu pakalpojumus (09.640).

09.520

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana, rezidentu apmācība un tālākizglītība, Valsts administrācijas skolas nodrošinātā apmācība

 Kodā 09.520 uzskaita:

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu, rezidentu apmācību un tālākizglītību, Valsts administrācijas skolas nodrošināto apmācību.

09.530Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem
 Kodā 09.530 uzskaita:

Līmeņos nedefinētas izglītības pieaugušajiem nodrošināšanu (t.i., izglītības programmas (parasti pieaugušajiem), kuru apgūšanai nav nepieciešama īpaša iepriekšējā apmācība, profesionālā sagatavotība un kultūras izglītība).

09.600

Izglītības papildu pakalpojumi

 Kodā 09.600 uzskaita:

Izglītības papildu pakalpojumus.

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu izglītojamo pārvadājumiem, ēdināšanai, izmitināšanai, medicīniskajai un stomatoloģiskajai aprūpei un pārējiem pakārtotajiem pakalpojumiem, kas paredzēti izglītojamiem neatkarīgi no izglītības līmeņa.

Neuzskaita:

Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumus (07.400); stipendijas, dotācijas un kompensācijas naudā, lai segtu atbilstošo pakalpojumu izmaksas 09.100, 09.200, 09.300, 09.400 vai 09.500 funkcijas kodā.

09.610Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumi
 Kodā 09.610 uzskaita:

Izdevumus par izglītojamo pārvadājumu pakalpojumiem.

Neuzskaita:

Braukšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem sabiedriskā transporta maršrutu tīklā (attiecina uz 04.500 funkcijas kodu).

Izdevumus degvielas kompensācijām par izglītojamā pārvadājumiem ar personīgo transportu (attiecina uz attiecīgo 09.100, 09.210, 09.219, 09.221 vai 09.222 funkcijas kodu).

09.620Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi
 Kodā 09.620 uzskaita:

Izdevumus par izglītojamo ēdināšanas pakalpojumiem.

09.630Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi
 Kodā 09.630 uzskaita:

Izdevumus par izglītojamo izmitināšanas pakalpojumiem.

09.640Izglītojamo pārējie papildu pakalpojumi
 Kodā 09.640 uzskaita:

Pārējos papildu pakalpojumus: vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu izglītojamo medicīniskajai un stomatoloģiskajai aprūpei un pārējiem pakārtotajiem pakalpojumiem, kas paredzēti neatkarīgi no izglītības līmeņa.

Pārējos papildu pakalpojumus uzskaita neatkarīgi no tā, vai pakalpojumi ir sniegti izglītības iestādē autonomi vai tiek organizēts ārpakalpojums.

09.700

Izglītības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

09.800

Pārējā citur neklasificētā izglītība

 Kodā 09.800 uzskaita:

Vadību, darbību vai atbalstu tādām darbībām kā izglītības vispārējās politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; izglītības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu, tai skaitā izglītības iestāžu licencēšanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par izglītību.

Izglītības standartu, mācību programmu, mācību palīglīdzekļu un mācību grāmatu izstrādi, tai skaitā tulkošanu, rediģēšanu, recenzēšanu. Semināru, konferenču organizēšanu, veidlapu un normatīvo dokumentu izgatavošanu, mācību iestāžu akreditācijas īstenošanu.

Izglītības pasākumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 09.100, 09.200, 09.300, 09.400, 09.500, 09.600 vai 09.700 kodu.

09.810

Pārējā izglītības vadība

 

Kodā 09.810 uzskaita:

Vadību, darbību vai atbalstu tādām darbībām kā izglītības vispārējās politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; izglītības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu, tai skaitā izglītības iestāžu licencēšanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par izglītību.

09.820

Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi

 

Kodā 09.820 uzskaita:

Izglītības standartu, mācību programmu, mācību palīglīdzekļu un mācību grāmatu izstrādi (tulkošanu, rediģēšanu, recenzēšanu). Semināru, konferenču organizēšanu, veidlapu un normatīvo dokumentu sagatavošanu, mācību iestāžu akreditācijas īstenošanu.

Izglītības pasākumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 09.100, 09.200, 09.300, 09.400, 09.500, 09.600 vai 09.700 funkcijas kodu.

10.000

Sociālā aizsardzība

 Kodā 10.000 uzskaita:

Sociālās aizsardzības izdevumus par pakalpojumiem un transfertiem. Sociālās aizsardzības pakalpojumus, kas saistīti ar valdības politikas noteikšanu un vadību; sociālās aizsardzības sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu noteikšanu un ieviešanu. Praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību saistībā ar sociālās aizsardzības jautājumiem un pakalpojumiem.

Sociālās aizsardzības funkcijas un to definīcijas atbilst Eiropas Kopienu statistikas biroja (Eurostat) izdotajai 1996.gada Integrētās sociālās aizsardzības statistikas Eiropas sistēmai (ISASES; ESSPROS – European System of Integrated Social Protection Statistics).

Tomēr ESSPROS sociālā aizsardzība ietver veselības aizsardzību, bet šis kods veselības aizsardzību neietver. Veselības aizsardzība tiek ietverta 07.000 kodā. Līdz ar to izdevumi medicīnas precēm un medicīnas pakalpojumiem, ko sniedz personām, kas saņem naudas pabalstus un pabalstus natūrā, kas norādīti 10.10010.700 kodā, tiek klasificēti 07.100, 07.200 vai 07.300 kodā pēc atbilstības.

10.100

Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā

10.110

Sociālā aizsardzība pārejošas darbnespējas gadījumā

 Kodā 10.110 uzskaita:

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu ar slimības pabalstiem naudā vai natūrā, kas pilnībā vai daļēji aizvieto ienākumu zaudējumu pārejošas darbnespējas laikā saistībā ar slimību vai ievainojumu.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu darbā un arodslimībām.

Tādus naudas pabalstus kā vienotas likmes maksājumus vai ar ienākumiem saistītus slimības atvaļinājuma maksājumus, dažādus maksājumus, kas tiek sniegti, lai palīdzētu personām ar pārejošu darbnespēju saistībā ar slimību vai ievainojumu.

Tādus pabalstus natūrā kā palīdzību ikdienas darbos, kas tiek sniegta personām ar pārejošu darbnespēju saistībā ar slimību vai ievainojumu (palīdzība mājās, transporta nodrošinājums).

Pabalstu un kompensāciju izmaksas darbiniekiem, ja viņu veselībai nodarīts kaitējums.

10.120

Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā

 Kodā 10.120 uzskaita:

Sociālās aizsardzības pabalstu (naudas vai natūrā) nodrošināšanu personām, kuras pilnībā vai daļēji ir nespējīgas iesaistīties ekonomiskajās aktivitātēs vai dzīvot normālu dzīvi sakarā ar fizisku vai garīgu spēju trūkumu, kas ir vai nu pastāvīgs, vai var turpināties ilgāk par minimālo norādīto periodu.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Tādus naudas pabalstus kā darba nespējas pensijas; pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem, kas tiek izmaksātas personām, jaunākām par standarta pensionēšanās vecumu; priekšlaicīgas pensionēšanās pabalstus, kas tiek izmaksāti vecākiem strādājošiem, kuri dodas pensijā pirms standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas samazinātu darbspēju dēļ; aprūpes kompensācijas; transporta kompensācijas; kompensācijas, kas izmaksātas personām ar ierobežotām darbspējām, kuras veic viņu stāvoklim piemērotu darbu vai iziet profesionālo apmācību; citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus, kas izmaksāti personām ar ierobežotām darbspējām sociālās aizsardzības apsvērumu dēļ.

Invalīdu uzturēšanās iestādes – pansionātus un aprūpes centrus garīgi slimām pieaugušām personām, specializētos invalīdu pansionātus un rehabilitācijas centrus, specializētos dienas centrus invalīdiem.

Sociālās palīdzības dienestu (kas neapgādā ar apmešanās vietu) sniegtos sociālās aprūpes pakalpojumus. Sociālās aprūpes māju teritoriālos centrus un nodaļas, dienas aprūpes centrus personām ar garīgiem traucējumiem, personām ar fiziskiem traucējumiem, krīzes centrus.

Sociālo un profesionālo rehabilitāciju – protezēšanas pasākumus, rehabilitācijas tehniskās palīgierīces un citus izstrādājumus, invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centrus, specializētas darbnīcas personām ar garīgiem traucējumiem un neredzīgām personām, kompensācijas invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai.

 

Neuzskaita:

Pabalstus naudā un natūrā, kas tiek izmaksāti personām ar ierobežotām darbspējām pēc noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas (10.200).

10.130

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1404)

10.200

Atbalsts gados veciem cilvēkiem

 Kodā 10.200 uzskaita:

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu pabalstu veidā naudā vai natūrā pret risku, kas saistīts ar vecumu, tai skaitā ienākumu zudums, nepietiekami ienākumi, neatkarības trūkums, veicot dienas darbus, ierobežota piedalīšanās sociālajā un kopienas dzīvē.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Tādus naudas pabalstus kā vecuma pensijas, kas izmaksātas personām, sasniedzot standarta pensionēšanās vecumu, paredzamās vecuma pensijas, kas tiek izmaksātas strādājošiem, kuri dodas pensijā pirms standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas, daļējas pensijas, kas tiek izmaksātas pirms vai pēc standarta pensijas vecuma sasniegšanas strādājošiem, kuri turpina strādāt, bet samazina darba stundu skaitu; aprūpes kompensācijas; citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus, kas tiek izmaksāti, dodoties pensijā vai saistībā ar vecumu.

Tādus pabalstus natūrā kā mītne un uzturs, kas tiek sniegti gados veciem cilvēkiem specializētās iestādēs – pansionātos, centros gados vecām personām vai paliekot ģimenēs attiecīgos apstākļos; gados veciem cilvēkiem sniegtu palīdzību, lai viņiem palīdzētu dienas darbos, tai skaitā palīdzība mājās, transporta nodrošinājums; kompensācijas, kas izmaksātas personām, kuras pieskata gados vecu personu; dažādus pakalpojumus un preces, kas tiek sniegti gados veciem cilvēkiem, lai dotu viņiem iespēju piedalīties brīvā laika un kultūras pasākumos, ceļot vai piedalīties kopienas dzīvē.

Normatīvajos aktos paredzētās izdienas pensijas. Pensiju shēmas militārpersonām un valdības darbiniekiem.

 

Neuzskaita:

Priekšlaicīgas pensionēšanās pabalstus, kas tiek izmaksāti strādājošiem pirms standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas darbnespējas dēļ (10.120) vai bezdarba dēļ (10.500).

10.300

Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

 Kodā 10.300 uzskaita:

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu naudas pabalstu veidā vai ar pabalstiem natūrā personām, kuras ir aizgājēju apgādājamie, tai skaitā šo personu laulātie draugi, bijušie laulātie draugi, bērni, mazbērni, vecāki vai citi radinieki.

Sociālās aizsardzības shēmu pārraudzību, darbību vai atbalstu.

Tādus naudas pabalstus kā apgādnieku zaudējuma pensijas, apbedīšanas pabalstus, citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus apgādājamiem. Vienreizēja pabalsta izmaksas bojā gājušo darbinieku neatņemamās daļas tiesīgajiem.

Tādus pabalstus natūrā kā maksājumus bēru izdevumiem, dažādus pakalpojumus un preces, kas tiek sniegtas apgādājamiem, lai dotu viņiem iespēju piedalīties kopienas dzīvē.

10.400

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

 Kodā 10.400 uzskaita:

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu naudas pabalstu veidā vai ar pabalstiem natūrā mājsaimniecībām ar apgādājamiem bērniem.

Sociālās aizsardzības shēmu pārraudzību, darbību vai atbalstu.

Tādus valsts sociālos vai valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus naudā ģimenēm ar bērniem kā maternitātes un paternitātes pabalstus, bērna piedzimšanas pabalstus; maternitātes atvaļinājuma pabalstus vecākiem; ģimenes vai bērna kopšanas pabalstus; citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus, lai atbalstītu mājsaimniecības un palīdzētu tām segt konkrētu vajadzību izdevumus, piemēram, ģimenes ar vienu vecāku, vientuļās mātes vai ģimenes ar bērniem invalīdiem.

Valsts sociālos pabalstus naudā aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzības par aizbildņa vai audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Tādus pabalstus natūrā kā pajumte un uzturs, kas pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināts dienā vai daļā dienas; finanšu palīdzību saistībā ar aukles apmaksāšanu, kas pieskata bērnu dienā; pajumti un uzturu, kas ģimenēm un bērniem sniegta pastāvīgi (tai skaitā bāreņiem), audžuģimenes; preces un pakalpojumus, kas mājās tiek sniegti bērniem vai tiem, kas tos aprūpē; dažādus pakalpojumus un preces, kas tiek sniegtas ģimenēm, jauniem cilvēkiem vai bērniem, piemēram, brīvdienu un brīvā laika centri.

Bāriņtiesu vadību, darbību vai tiesu nolēmumu izpildes nodrošināšanu un bezmaksas juridisko palīdzību.

 Neuzskaita:

Ģimeņu plānošanas pakalpojumus.

10.500

Atbalsts bezdarba gadījumā

 Kodā 10.500 uzskaita:

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu personām, kuras spēj strādāt, ir gatavas strādāt, bet nespēj atrast piemērotu nodarbošanos.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Tādus pabalstus naudā kā bezdarbnieku pabalstus un stipendijas; priekšlaicīgas pensionēšanās pabalstus, kas tiek izmaksāti vecākiem strādājošiem, kuri dodas pensijā pirms standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas bezdarba vai darba vietu skaita samazināšanas dēļ, ko izraisa ekonomiski pasākumi. Kompensācijas noteiktām darbaspēka mērķa grupām, kuras piedalās apmācības shēmās, lai attīstītu viņu nodarbinātības potenciālu, atlaišanas kompensācijas, citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus bezdarbniekiem, jo īpaši ilgstošajiem darba meklētājiem.

Tādus pabalstus natūrā kā mobilitātes un pārvākšanās maksājumus; profesionālo apmācību kvalifikācijas celšanai, kas tiek sniegta personām bez darba, vai pārkvalifikāciju personām, kurām ir risks zaudēt darbu, mitekli, pārtiku vai drēbes, kas tiek nodrošinātas bezdarbniekiem un viņu ģimenēm.

Bezdarbnieku profesionālās karjeras izvēles pasākumu nodrošināšanu; darba meklētāju klubu uzturēšanu un pakalpojumus. Valsts sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumā.

 Neuzskaita:

Vispārējas programmas vai shēmas, lai palielinātu darbaspēka mobilitāti, samazinātu bezdarba līmeni vai veicinātu nodarbinātību personām ar traucējumiem vai citām grupām, kurās raksturīgs augsts bezdarbs (04.120); pabalsti naudā un natūrā, kas tiek izmaksāti bezdarbniekiem pēc standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas (10.200).

10.600

Mājokļa atbalsts

 

Kodā 10.600 uzskaita:

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu, palīdzot mājsaimniecībām veikt samaksu par mājokli (ja paši palīdzības saņēmēji to nevar izdarīt). Izmaksas, kas saistītas ar iepriekšminēto atbalsta shēmu vadību.

Īslaicīgu vai ilglaicīgu palīdzību, atvieglojot iedzīvotājiem ar mājokli saistīto izmaksu slogu (īres maksa, kredīta procentu vai pamatsummas atmaksa, pagaidu mājokļa nodrošināšana).

10.700

Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām

 Kodā 10.700 uzskaita:

Sociālās nodrošināšanas pabalstus naudā vai palīdzību natūrā sociāli atstumtām personām, piemēram, personas ar zemiem ienākumiem, imigranti, vietējie pamatiedzīvotāji, bēgļi, no alkohola un citām vielām atkarīgie, kriminālas vardarbības upuri.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Tādus naudas pabalstus kā ienākumu atbalstu un citus naudas maksājumus maznodrošinātām un neaizsargātām personām, lai palīdzētu novērst nabadzību vai lai palīdzētu grūtā situācijā, apbedīšanas pabalstus.

Tādu palīdzību natūrā kā īstermiņa un ilgtermiņa pajumte un uzturs, kas tiek sniegts trūcīgajiem un neaizsargātām personām; bezpajumtnieku patversmes; sociālās aprūpes centrus un sociālā servisa mājas; bērnunamus; no alkohola un citām vielām atkarīgo personu rehabilitāciju; palīdzību neaizsargātām personām ar tādiem pakalpojumiem un precēm kā konsultēšana, dienas pajumte, palīdzība ikdienas darbos, pārtika, apģērbs, kurināmais.

10.800

Sociālās aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

10.900

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

 

Kodā 10.900 uzskaita:

Sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas pārvaldi un vadību, atbalstu tādām darbībām kā darba tirgus vadība, vispārējas sociālās aizsardzības politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; sociālās aizsardzības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par sociālo aizsardzību.

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu naudas pabalstu veidā vai ar pabalstiem natūrā ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču un citu miera laika katastrofu upuriem; pārtikas, aprīkojuma un citu krājumu iepirkšanu un uzglabāšanu izmantošanai ārkārtas gadījumā saistībā ar miera laika katastrofām; citus sociālās aizsardzības jautājumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 10.100, 10.200, 10.300, 10.400, 10.500, 10.600, 10.700 vai 10.800 funkcijas kodiem.

10.910

Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība

 

Kodā 10.910 uzskaita:

Sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas pārvaldi un vadību, atbalstu tādām darbībām kā darba tirgus vadība, vispārējas sociālās aizsardzības politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; sociālās aizsardzības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās likumdošanas un standartu sagatavošanu un ieviešanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskas dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par sociālo aizsardzību.

10.920

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

 

Kodā 10.920 uzskaita:

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu naudas pabalstu veidā vai ar pabalstiem natūrā ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču un citu miera laika katastrofu upuriem; kompensācijas reabilitētiem pilsoņiem, pārtikas, aprīkojuma un citu krājumu iepirkšanu un uzglabāšanu izmantošanai ārkārtas gadījumā saistībā ar miera laika katastrofām; citus sociālās aizsardzības pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 10.100, 10.200, 10.300, 10.400, 10.500, 10.600, 10.700 vai 10.800 funkcijas kodu.

Finanšu ministra vietā — veselības ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 934Pieņemts: 13.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 16.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
123806
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2011","iso_value":"2011\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2011.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-29.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2007","iso_value":"2007\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2007.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-27.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)