Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumus Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.892

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 45.§)
Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 8.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas saistītās formalitātes.

2. Šajos noteikumos noteikto ostas formalitāšu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes, Pārtikas un veterinārais dienests (ja uz kuģa atrodas augu vai dzīvnieku izcelsmes krava) un ostas pārvaldes (turpmāk — kontroles iestādes).

II. Vispārējās ostas formalitātes, kas jāievēro, kuģim ienākot ostā un izejot no tās

3. Ja kuģa bruto tilpība ir 300 vai vairāk, izņemot nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātu kuģi, zvejas kuģi, jebkura veida vēsturisko kuģi un to kopijas, ieskaitot tradicionālo amatu un kuģniecības veicināšanai un popularizēšanai paredzēto, kas kopā kalpo kā funkcionējošs kultūras piemineklis, kuru ekspluatē saskaņā ar tradicionālajiem navigācijas principiem un paņēmieniem (tradīciju kuģi), un atpūtas kuģi, kura garums nepārsniedz 45metrus, tā kapteinis, īpašnieks, operators vai kuģa īpašnieka pilnvarota juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar kuģu aģentu darbību regulējošiem normatīviem aktiem (turpmāk — kuģa aģents), pirms ienākšanas Latvijas ostā vai noenkurošanās Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos sniedz attiecīgās ostas kapteinim vispārīgu informāciju par kuģi (kuģa vārdu, kuģa karogu, kuģa tipu, izsaukuma signālu, IMO identifikācijas numuru, Jūras mobilā dienesta identifikācijas (MMSI) numuru, paredzamo ierašanās laiku ostā, kā arī paredzamo iziešanas laiku no ostas, apkalpes un pasažieru skaitu uz kuģa):

3.1. vismaz 24 stundas pirms kuģa ienākšanas ostā;

3.2. kuģim izejot no iepriekšējās ostas, ja reisa ilgums ir mazāks par 24stundām;

3.3. ja nākamā osta nav zināma vai tā mainās reisa laikā, — tiklīdz kļuvis zināms, ka nākamā ir attiecīgā Latvijas osta.

4. Kuģa kapteinis, īpašnieks, operators vai kuģa aģents, izmantojot elektronisko pastu vai faksimilsakarus, informē attiecīgās kontroles iestādes par kuģa ienākšanu ostā vismaz sešas stundas pirms ienākšanas, sniedzot informāciju par kuģa tipu, karogu, vārdu, ienākšanas vai iziešanas ostu, kravas veidu, apkalpi un pasažieriem, bet par kuģa iziešanu no ostas — vismaz divas stundas pirms iziešanas.

5. Kuģa kapteinis, īpašnieks, operators vai kuģa aģents, pamatojoties uz piestātnes operatora (stividora) sniegto informāciju par piestātnes gatavību uzņemt kuģi, informē attiecīgās kontroles iestādes par kuģa pietauvošanās laiku un vietu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā divas stundas iepriekš.

6. Kuģa kapteinim ir pienākums pieņemt atpakaļ uz kuģa personas, kuras ar šo kuģi ieradušās Latvijā, ja tās saskaņā ar personu ieceļošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir saņēmušas atteikumu ieceļot Latvijā, kā arī nodrošināt, lai minētās personas līdz kuģa iziešanai no ostas nenokāptu no tā.

7. Ostas formalitātes ir nokārtotas, ja attiecīgajām kontroles iestādēm tiek iesniegti šo noteikumu 10. un 11.punktā minētie dokumenti.

8. Ja pēc šo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu iesniegšanas ir notikušas izmaiņas kuģa apkalpes, pasažieru vai kravas sastāvā, kuģa kapteinis, īpašnieks, operators vai kuģa aģents par to informē attiecīgās kontroles iestādes.

III. Ostas formalitāšu kārtošanai iesniedzamie dokumenti

9. Starptautiskajā satiksmē iesaistīto kuģu ostas formalitāšu kārtošanai atbilstoši 1965.gada Starptautiskajai konvencijai par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu ar grozījumiem (turpmāk — IMO FAL konvencija) tiek iesniegtas šādas standartizētas A4 lieluma veidlapas (turpmāk — IMO FAL veidlapa) un citi dokumenti:

9.1. vispārējā deklarācija (IMO FAL 1.veidlapa) — pamatdokuments, kurā atbilstoši attiecīgo kontroles iestāžu prasībām, kuģim ienākot ostā un izejot no tās, sniedz informāciju par kuģi (1.pielikums). Vispārējā deklarācija ir derīga, ja tā ir datēta un to ir parakstījis kapteinis, kuģa aģents vai cita persona, kuru pilnvarojis kapteinis;

9.2. kravas deklarācija (IMO FAL 2.veidlapa) — dokuments, kurā saskaņā ar IMO FAL konvencijas 2.3.1.apakšpunktu un atbilstoši attiecīgo kontroles iestāžu prasībām ir norādīta vispārīga informāciju par kravu, kas atrodas uz kuģa, tam ienākot ostā un izejot no tās (2.pielikums). Kravas deklarāciju var aizstāt kuģa manifests, kā tas noteikts IMO FAL konvencijas 2.3.4.apakšpunktā. Kravas deklarācija ir derīga, ja tā ir datēta un to ir parakstījis kapteinis, kuģa aģents vai cita persona, kuru pilnvarojis kapteinis. Kravas deklarāciju vai kuģa manifestu iesniedz, kuģim ienākot ostā, ja uz tā ir krava. Izejot no ostas, kravas deklarāciju vai kuģa manifestu iesniedz, ja šajā ostā kuģī ir iekrauta krava. Ja saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem muitas jomā nepieciešams iesniegt kuģa manifestu, kravas deklarāciju neiesniedz;

9.3. kuģa krājumu deklarācija (IMO FAL 3.veidlapa) — pamatdokuments, kurā atbilstoši attiecīgo kontroles iestāžu prasībām norāda informāciju par kuģa krājumiem (3.pielikums) un ko iesniedz, kuģim ienākot ostā un izejot no tās. Kuģa krājumu deklarācija ir derīga, ja tā ir datēta un to ir parakstījis kapteinis vai cits kuģa virsnieks, kuru pilnvarojis kapteinis un kas personiski pārzina faktus, kuri attiecas uz kuģa krājumiem;

9.4. apkalpes mantu deklarācija (IMO FAL 4.veidlapa) — pamatdo­kuments, kurā atbilstoši attiecīgo kontroles iestāžu prasībām norādīta informācija par apkalpes locekļu personiskajām mantām (4.pielikums). Kontroles iestādes pieprasa apkalpes mantu deklarācijā sniegt datus par apkalpes locekļu personiskajām mantām, kas nav atbrīvotas no muitas maksājumiem vai ir pakļautas aizliegumiem un ierobežojumiem. Apkalpes mantu deklarāciju neiesniedz, kuģim izejot no ostas. Apkalpes mantu deklarācija ir derīga, ja tā ir datēta un to ir parakstījis kapteinis vai cits kuģa virsnieks, kuru pilnvarojis kapteinis. Muitas iestāžu amatpersonas ir tiesīgas pieprasīt katram apkalpes loceklim ar parakstu apliecināt savu deklarācijā norādīto personisko mantu sarakstu vai, ja viņš to nespēj, izdarīt atzīmi pretim savu mantu sarakstam;

9.5. apkalpes saraksts (IMO FAL 5.veidlapa) — pamatdokuments, kurā atbilstoši attiecīgo kontroles iestāžu prasībām norādīta informācija par apkalpes sastāvu un apkalpes locekļu skaitu, kuģim ienākot ostā un izejot no tās (5.pielikums). Ja attiecīgās kontroles iestādes pieprasa informāciju par kuģa apkalpi, kuģim izejot no ostas, var iesniegt tā apkalpes saraksta kopiju, kas tika iesniegts, kuģim ienākot ostā. Šādā gadījumā sarakstu vēlreiz paraksta, apstiprinot norādītās izmaiņas apkalpes sastāvā vai to, ka izmaiņas nav notikušas. Apkalpes saraksts ir derīgs, ja tas ir datēts un to ir parakstījis kapteinis vai cits kuģa virsnieks, kuru pilnvarojis kapteinis;

9.6. pasažieru saraksts (IMO FAL 6.veidlapa) — pamatdokuments, kurā atbilstoši attiecīgo kontroles iestāžu prasībām norādīta informācija par kuģa pasažieriem, kuģim ienākot ostā un izejot no tās (6.pielikums). Pasažieru sarakstā tiek iekļauta IMO FAL konvencijas 2.7.3.apakšpunktā noteiktā informācija. Pasažieru saraksts ir derīgs, ja tas ir datēts un to ir parakstījis kapteinis, kuģa aģents vai cita persona, ko attiecīgi pilnvarojis kapteinis. Pasažieru kuģis pasažieru saraksta vietā var iesniegt kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju;

9.7. kuģa pasažieru reģistrācijas informācija — pamatdokuments, kurā atbilstoši attiecīgo kontroles iestāžu prasībām norādīta informācija par kuģa pasažieriem, pasažieru kuģim ienākot ostā un izejot no tās, un kas tiek sagatavots atbilstoši kuģu pasažieru reģistrācijas kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10. Ienākot ostā, kuģa kapteinis, īpašnieks, operators vai kuģa aģents iesniedz šādus dokumentus:

10.1. Valsts robežsardzei:

10.1.1. vispārējo deklarāciju — vienu eksemplāru;

10.1.2. apkalpes sarakstu — divus eksemplārus;

10.1.3. pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja ir pasažieri, — divus eksemplārus;

10.2. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm:

10.2.1. vispārējo deklarāciju — vienu eksemplāru;

10.2.2. kuģa manifestu vai kravas deklarāciju, ja ir krava, — vienu eksemplāru;

10.2.3. apkalpes sarakstu — vienu eksemplāru;

10.2.4. apkalpes mantu deklarāciju — vienu eksemplāru;

10.2.5. kuģa krājumu deklarāciju — vienu eksemplāru;

10.2.6. pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja ir pasažieri, — vienu eksemplāru;

10.3. Pārtikas un veterinārajam dienestam:

10.3.1. vispārējo deklarāciju, ja ostā tiks izkrauta augu vai dzīvnieku izcelsmes krava, — vienu eksemplāru;

10.3.2. kuģa manifestu vai kravas deklarāciju, ja ostā tiks izkrauta augu vai dzīvnieku izcelsmes krava, — vienu eksemplāru;

10.4. ostu pārvaldēm iesniedzamos dokumentus un iesniedzamo kopiju skaitu nosaka attiecīgās ostas noteikumi, kā arī Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumi Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”.

11. Izejot no ostas, kuģa kapteinis, īpašnieks, operators vai kuģa aģents iesniedz šādus dokumentus:

11.1. Valsts robežsardzei:

11.1.1. vispārējo deklarāciju — vienu eksemplāru;

11.1.2. apkalpes sarakstu — vienu ek­semplāru;

11.1.3. pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja ir pasažieri, — vienu eksemplāru;

11.2. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm:

11.2.1. vispārējo deklarāciju — vienu eksemplāru;

11.2.2. kuģa manifestu vai kravas deklarāciju, ja ir krava, — vienu eksemplāru;

11.2.3. pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja ir pasažieri, — vienu eksemplāru;

11.2.4. kuģa krājumu deklarāciju, ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas, — vienu eksemplāru;

11.3. Pārtikas un veterinārajam dienestam:

11.3.1. vispārējo deklarāciju, ja ostā uz kuģa ir uzkrauta augu vai dzīvnieku izcelsmes krava, — vienu eksemplāru;

11.3.2. kuģa manifestu vai kravas deklarāciju, ja ostā uz kuģa ir uzkrauta augu vai dzīvnieku izcelsmes krava, — vienu ek­semplāru;

11.4. ostu pārvaldēm iesniedzamos dokumentus un iesniedzamo kopiju skaitu nosaka attiecīgās ostas noteikumi.

12. Ja attiecīgās kontroles iestādes rīcībā jau ir pietiekama informācija par kuģi, tā kravu, kuģa krājumiem, apkalpi, apkalpes mantām vai pasažieriem, tā var atbrīvot kuģa kapteini, īpašnieku, operatoru vai kuģa aģentu no šo noteikumu 10. un 11.punktā minēto dokumentu iesniegšanas vai atļaut iesniegt mazāku dokumentu kopiju skaitu. Ostu pārvaldēm IMO FAL veidlapas var iesniegt 24stundu laikā pēc kuģa ienākšanas ostā vai iziešanas no tās.

13. Šo noteikumu prasības neierobežo kontroles iestāžu amatpersonas pārbaudīt kuģi, pieprasīt papildu informāciju, kā arī veikt citus pasākumus vai pārbaudes saskaņā ar robežkontroli, muitas jomu, veterināro vai fitosanitāro kontroli regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Lai neaizkavētu kuģa darbību, minētie pasākumi un pārbaudes veicamas saskaņā ar Latvijas Republikai saistošām starptautisko tiesību normām un pēc iespējas īsākā laikā.

IV. Tehniskās specifikācijas

14. IMO FAL veidlapas iespiež uz atsevišķām A4 lieluma papīra lapām (210mm × 297mm) vertikālā izvietojumā. Vismaz vienu trešdaļu veidlapas (otrā pusē) atstāj neaizpildītu kontroles iestādes piezīmēm (ja nepieciešams).

15. Šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos dokumentus var noformēt uz standartizētām vienkāršotām veidlapām, pamatojoties uz Starptautiskās jūrniecības organizācijas ieteikumiem saskaņā ar IMO FAL konvenciju, kura bija spēkā 1997.gada 1.maijā.

16. Kontroles iestādes pieņem jebkādā salasāmā un saprotamā veidā sniegtu informāciju, arī uz veidlapām, kas aizpildītas ar tinti vai neizdzēšamu zīmuli vai sagatavotas elektroniski.

17. Šajos noteikumos minētās informācijas un dokumentu sniegšanai var izmantot elektroniskos sakaru līdzekļus.

V. Ostas formalitātes īpašos gadījumos

18. Ja kuģis ienāk ostā, nākot no Latvijas ostas, vai iziet no ostas, lai dotos uz citu Latvijas ostu vai atgrieztos tajā pašā ostā, nepiestājot citas valsts ostā vai piekrastes terminālī, kuģa kapteinis, īpašnieks, operators vai kuģa aģents informē ostas kapteini vai jahtklubu par ienākšanu ostā vai iziešanu no tās. Valsts robežsardze kontroli uz šādiem kuģiem veic tādā gadījumā, ja to nosaka robežkontroli regulējoši normatīvie akti. Muitas kontroli uz šādiem kuģiem veic gadījumā, ja uz tā atrodas muitas kontrolei pakļauta krava. Uz šāda kuģa (izņemot atpūtas kuģi) jābūt apkalpes sarakstam, pasažieru sarakstam vai kuģa pasažieru reģistrācijas informācijai un apkalpes locekļu un pasažieru personu apliecinošiem dokumentiem.

19. Pasažieru kuģi un kravas pasažieru kuģi ar horizontālu kravas iekraušanu un izkraušanu (Ro/pax kuģi) regulārās līnijās, kas savieno tikai Eiropas Savienības ostas, ienākot un izejot no ostas (sākot ar otro reisu), Valsts robežsardzei vienā eksemplārā iesniedz pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja ir pasažieri, un apkalpes sarakstu, ja tajā ir notikušas izmaiņas (salīdzinot ar iepriekš iesniegto).

20. Ostas formalitāšu kārtošanas vietu atpūtas kuģiem nosaka attiecīgās ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar attiecīgajām kontroles iestādēm. Atpūtas kuģi ievēro kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu. Izejot no ostas, lai šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu, atpūtas kuģa kapteinis informē attiecīgās ostas kapteini par personu skaitu uz kuģa.

21. Termināļos, kuros pienāk pasažieru kuģi, kruīza kuģi, kravu un pasažieru prāmji un citi līdzīga tipa kuģi, ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar Valsts robežsardzi nosaka īpašas pārbaudes vietas, kur pasažieru un kravas pārbaude notiek pēc caurlaides principa — rindas kārtībā, atdalot robežu šķērsojošas satiksmes iebraukšanas un izbraukšanas plūsmas.

22. Ārvalstu kuģi, to aprīkojums un personāls, kas piedalās jūras piesārņojuma vai citu veidu avārijas seku likvidācijas pasākumos, ir pakļauti tikai Valsts robežsardzes kontrolei.

VI. Noslēguma jautājums

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 15.septembra noteikumus Nr.348 “Noteikumi par kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātēm ostā” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 270.nr.; 2002, 32.nr.; 2005, 77.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 18.februāra Direktīvas 2002/6/EK par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās un/vai atiet no tām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 27.jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.892

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.892

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.892

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.892

Satiksmes ministrs A.Šlesers
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.892

Satiksmes ministrs A.Šlesers
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.892

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 892Pieņemts: 22.11.2005.Stājas spēkā: 14.12.2005.Zaudē spēku: 16.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 13.12.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
123382
14.12.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)