Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2006. gada 19. decembra likumu: Par valsts budžetu 2007.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2006.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam ieņēmumos 3 397 215 095 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam izdevumos 3 530 551 547 latu apmērā un tīrajos aizdevumos - 28 593 678 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 223 933 147 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 139 910 075 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 38 430 208 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 103 513 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 471 740 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 28 799 501 lata apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 71 400 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 6 706 710 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 453 835 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 113 440 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 187 498 latu apmērā.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

5.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 200 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2006.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 115 650 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

7.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 96 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 66 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 22 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes iepriekš ņemto aizņēmumu neatmaksātās summas pārfinansēšanu uz citu kredītiestādi ar pašvaldībai izdevīgākiem aizdevuma finanšu nosacījumiem.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

8.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 75,24 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 18,52 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,49 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,75 procenti.

9.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

10.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2006.gadā 201 159 106 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un inte­grācija NATO" izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

11.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi. Tāmēs paredzēt izdevumus, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

12.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

13.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

14.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

15.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", 05.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", 10.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

16.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

17.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām", programmas 04.00.00 "Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei", programmas 06.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai", programmas 04.00.00 "Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei" un programmas 08.00.00 "Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai" izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

18.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāk kā 240006988 lati.

19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 75% apmērā un valsts budžetam — 25% apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 32 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 22 lati mēnesī.

20.pants. (1) Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 6272618 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

(2) Atļaut finanšu ministram dzēst no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumu 253 453 latu apmērā likvidētajam uzņēmumam SIA "Farmovet" un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības attiecībā uz Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto aizdevumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

21.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 29 036 634 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

22.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

23.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam", tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

24.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas valsts budžeta finansētām institūcijām.

25.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.996 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendes 1097397 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ""Nykomb Synergetics Technology Holding AB" pret Latvijas Republiku".

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto un finansēto projektu īstenošanai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

27.pants. Noteikt, ka Ministru kabineta budžeta programmā 14.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

28.pants. Noteikt, ka Ekonomikas ministrijas programmā 29.00.00 "Enerģētikas politika" paredzētās apropriācijas 7000000 latu apmērā sadalījumu Valsts siltumapgādes sektora programmas ietvaros nosaka Ministru kabinets.

29.pants. Noteikt, ka Ekonomikas ministrijas programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana" paredzētās apropriācijas 3000000 latu apmērā sadalījumu pielietojamās zinātnes veicināšanai un tautsaimniecības attīstībai nosaka Ministru kabinets.

30.pants. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 03.12.00 "Zinātniskās darbības attīstība universitātēs" paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

31.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.12.00 "Zinātnes konkurētspējas veicināšana" noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un veikt nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām.

32.pants. Noteikt, ka budžeta programmai "NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

33.pants.

(Izslēgts ar 19.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

34.pants.

(Izslēgts ar 19.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

35.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" 2 917 696 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma "Par Latvijas Banku" 18.1 pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts" Valsts kasē.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

36.pants.

(Izslēgts ar 19.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

37.pants. Finanšu ministram, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos nosacījumus finansēšanas plānu sastādīšanai, ir tiesības lemt par asignējumu piešķiršanu sadalījumā pa saimnieciskā gada mēnešiem.

38.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 03.15.00 "Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolās" un apakšprogrammai 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

39.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 03.48.00 "Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai" paredzētās apropriācijas - 38 043 433 latu - sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 18.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

40.pants. Ministru kabinetam ir tiesības palielināt apropriāciju ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, ja konkursa kārtībā ir iegūtas tiesības īstenot Eiropas Savienības politiku instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansētos projektus. Šī apropriācija tiek konsolidēta uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.

41.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam" un programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

42.pants. Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija un Veselības ministrija nodrošina valsts pamatbudžetā iekļauto valsts speciālā budžeta aizņēmumu saistību izpildi pilnā apmērā.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

43.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija mēneša laikā pēc saimnieciskā gada beigām atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus uzrādīšanai gada pārskatā.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

44.pants. Finanšu ministrija 1996.gada 13.decembrī starp valsts akciju sabiedrību "Privatizācijas aģentūra" un akciju sabiedrību "Air Baltic Corporation" noslēgtā aizdevuma procentu maksājumus veic no apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" paredzētajiem līdzekļiem.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 20.oktobrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2005.gada 9.novembrī
Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam"
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2006.gadam

(Pielikums 19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

  

Ls

A.1.

Valsts budžeta ieņēmumi (B.1. + C.1.)

3 397 215 095

 Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

2 467 345 485

 Nodokļu ieņēmumi

1 712 514 810

 - Tiešie nodokļi

408 350 000

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

161 800 000

 Uzņēmumu ienākuma nodoklis

246 550 000

 - Netiešie nodokļi

1 279 580 810

 Pievienotās vērtības nodoklis

894 459 810

 Akcīzes nodoklis

352 891 000

 Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

12 930 000

 Muitas nodoklis

19 300 000

 - Pārējie nodokļi

24 584 000

 Azartspēļu nodoklis

14 808 000

 Izložu nodoklis

420 000

 Dabas resursu nodoklis

9 356 000

 Nenodokļu ieņēmumi

261 400 030

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

117 560 316

 Ārvalstu finanšu palīdzība

375 870 329

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

2 467 345 485

 Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

945 487 743

 Nodokļu ieņēmumi

922 668 241

 - Sociālās apdrošināšanas iemaksas

922 668 241

 Nenodokļu ieņēmumi

22 684 651

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

134 851

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

15 618 133

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

929 869 610

A.2.

Valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

3 530 551 547

A.2.1.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

3 169 318 722

A.2.2.

Valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

144 411 197

A.2.3.

Valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

216 821 628

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-133 336 452

A.4.

Valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

28 593 678

 Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

3 559 145 225

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)
(A.3.-A.4.)

-161 930 130

 Finansēšana: 
 aizņēmumi

291 954 655

 ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

1 050 000

 valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 988 269

 valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-143 744 178

 valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 834 017

 no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-152 633

 Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

2 744 426 115

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

15 618 133

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

2 728 807 982

 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

2 386 048 154

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

15 618 133

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

2 370 430 021

 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

144 384 832

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

144 384 832

 Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

213 993 129

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

213 993 129

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-277 080 630

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

28 593 678

 Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

28 593 678

 Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

28 593 678

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-305 674 308

 Finansēšana: 
 aizņēmumi

291 802 022

 ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas

1 050 000

 valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 988 269

 valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 834 017

 Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

801 743 565

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

801 743 565

 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

798 888 701

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

798 888 701

 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

26 365

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

26 365

 Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

2 828 499

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

2 828 499

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

143 744 178

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

143 744 178

 Finansēšana: 
 valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-143 744 178

 no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-152 633

 Procentos no IKP: 
 Valsts budžeta ieņēmumi

31,3%

 Valsts budžeta izdevumi

32,5%

 Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

32,8%

 Valsts budžeta fiskālais deficīts

1,5%

 IKP milj. latu

10 849,8

Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam"
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi

(Pielikums 19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

2467 345 485

NODOKĻU IEŅĒMUMI

1712 514 810

Tiešie nodokļi

408 350 000

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

161 800 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

246 550 000

Netiešie nodokļi

1279 580 810

Pievienotās vērtības nodoklis

894 459 810

Akcīzes nodoklis

352 891 000

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

12 930 000

Muitas nodoklis

19 300 000

Pārējie nodokļi

24 584 000

Azartspēļu nodoklis

14 808 000

Izložu nodoklis

420 000

Dabas resursu nodoklis

9 356 000

NENODOKĻU IEŅĒMUMI

261 400 030

Latvijas Bankas maksājums

1 458 848

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

46 430 500

Valsts a/s "Latvijas valsts meži" maksājums

11 394 758

Procentu maksājumi par kredītiem

9 600 000

Procentu maksājumi par valdības depozītu

7 500 000

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

68 492 753

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

1 317 000

Valsts nodeva par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu

280 000

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

26 589 186

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

21 500 000

Izložu un azartspēļu valsts nodeva

2 242 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 159 422

Cukura ražošanas nodeva

287 764

Pārējās speciālās nodevas

400 000

Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas

170 000

Pārējās valsts nodevas

1 177 735

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

962 535

Sodi un sankcijas

13 752 621

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

84 911 387

Eiropas Kopienas vienreizējais pievienošanās akta maksājums

2 600 000

PAŠU IEŅĒMUMI

117 560 316

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

117 560 316

ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBA

375 870 329

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

Ls

Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā

33 521 256

Ārlietu ministrija - kopā

2 459 000

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

2 400 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

59 000

Ekonomikas ministrija - kopā

317 551

Ieņēmumi no EUROSTAT par statistisko programmu īstenošanu

295 673

Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā

21 878

Finanšu ministrija - kopā

4 646 735

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

280 000

Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu

320 000

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

962 535

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām (VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi)

3 084 200

Iekšlietu ministrija - kopā

8 747 246

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

150 000

Nodeva par pasu izsniegšanu

1 634 503

Nodeva par dokumentu izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 100 000

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

54 700

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu

50 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policijas iestādes

108 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

130 000

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

5 520 043

Izglītības un zinātnes ministrija - kopā

95 508

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

95 508

Zemkopības ministrija - kopā

1 562 000

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu un medību trofeju izvešanu no Latvijas

164 000

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

92 000

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

25 000

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

5 000

Zaudējumu atlīdzība par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

274 300

Kompensācija par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

405 000

Maksājums par ūdenstilpju un zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu

465 000

Ieņēmumi no Eiropas Komisijas par Latvijas 2003.-2004.gada valsts programmas "Forest Focus" īstenošanu

17 000

Ieņēmumi no Eiropas Savienības Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai

114 700

Satiksmes ministrija - kopā

697 454

Atskaitījumi no ostu maksām

120 289

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

442 194

Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā

134 971

Labklājības ministrija - kopā

300 000

Valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

300 000

Tieslietu ministrija - kopā

14 125 762

Kancelejas nodeva tiesu iestādē

100 000

Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādēs

3 500 000

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

40 000

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

30 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

2 292 640

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

3 200 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

930 000

Ieņēmumi par izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

330 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 159 422

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrēšanu

40 200

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

1 500 000

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

2 500

Kultūras ministrija - kopā

18 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju

18 000

Radio un televīzija - kopā

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija - kopā

450 000

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

450 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

945 487 743

Labklājības ministrija

945 487 743

Sociālā apdrošināšana

945 487 743

tai skaitā

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

922 668 241

Valsts pamatbudžeta dotācija

15 618 133

Pārējie ieņēmumi

7 066 518

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

134 851

Informatīvi

Fondēto pensiju shēmas līdzekļi 

Ieņēmumi - kopā

38 000 000

tai skaitā

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

38 000 000

  
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 

Ieņēmumi - kopā

tai skaitā

2 220 000

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 159 422

Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa

60 578

Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam"
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

(Pielikums 19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

 

Ls

  

Valsts pamatbudžets

 
Ieņēmumi - kopā

2 467 345 485

Resursi izdevumu segšanai

2 728 586 236

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 462 578 546

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

117 560 316

Ārvalstu finanšu palīdzība

148 447 374

Izdevumi - kopā

2 744 426 115

Uzturēšanas izdevumi

2 386 048 154

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

15 618 133

Izdevumi kapitālieguldījumiem

358 377 961

Tīrie aizdevumi

28 593 678

Fiskālā bilance

-305 674 308

Finansēšana: 
Aizņēmumi

291 802 022

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

1 050 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 988 269

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 834 017

  
  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

945 487 743

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

945 352 892

tai skaitā dotācijas no valsts pamatbudžeta

15 618 133

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

134 851

Izdevumi - kopā

801 743 565

Uzturēšanas izdevumi

798 888 701

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 854 864

Fiskālā bilance

143 744 178

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-143 744 178

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-152 633

  
  

01. Valsts prezidenta kanceleja

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 095 322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 095 322

Izdevumi - kopā

2 095 322

Uzturēšanas izdevumi

2 075 322

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

  

02. Saeima

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

10 837 615

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 578 615

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

Izdevumi - kopā

10 881 971

Uzturēšanas izdevumi

10 399 323

Izdevumi kapitālieguldījumiem

482 648

Fiskālā bilance

-44 356

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 356

  

03. Ministru kabinets

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

8 874 137

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 608 501

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

710 180

Ārvalstu finanšu palīdzība

555 456

Izdevumi - kopā

8 874 430

Uzturēšanas izdevumi

8 014 454

Izdevumi kapitālieguldījumiem

859 976

Fiskālā bilance

-293

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

293

  

10. Aizsardzības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

171 134 487

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

168 666 462

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 304 445

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 163 580

Izdevumi - kopā

171 151 323

Uzturēšanas izdevumi

127 424 039

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

12 080

Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 727 284

Fiskālā bilance

-16 836

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 836

  

11. Ārlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

28 153 365

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 918 833

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

443 631

Ārvalstu finanšu palīdzība

790 901

Izdevumi - kopā

28 153 365

Uzturēšanas izdevumi

25 817 886

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

14 280

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 335 479

  

12. Ekonomikas ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

63 043 247

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 019 277

Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

40 346

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 465 960

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 394 065

Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

123 599

Izdevumi - kopā

63 374 371

Uzturēšanas izdevumi

59 469 176

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 905 195

Fiskālā bilance

-331 124

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

239 322

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 802

  

13. Finanšu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

398 727 639

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

378 753 453

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 242 235

Ārvalstu finanšu palīdzība

14 731 951

Izdevumi - kopā

399 333 853

Uzturēšanas izdevumi

362 599 595

tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu

569 458

tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu

2 224 351

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 734 258

Tīrie aizdevumi

28 593 678

Fiskālā bilance

-29 199 892

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

377 006

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

229 208

  

14. Iekšlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

194 398 730

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 323 530

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 981 117

Ārvalstu finanšu palīdzība

30 094 083

Izdevumi - kopā

194 898 730

Uzturēšanas izdevumi

162 833 237

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 065 493

Fiskālā bilance

-500 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

500 000

  

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

212 103 604

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 120 094

Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

529 112

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

39 297 386

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 169 185

Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

1 987 827

Izdevumi - kopā

216 022 893

Uzturēšanas izdevumi

193 646 827

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 376 066

Tīrie aizdevumi

-2 754 064

Aizdevumi

263 529

Aizdevumu atmaksas

3 017 593

Fiskālā bilance

-1 165 225

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

263 529

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

608 910

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

292 786

  

16. Zemkopības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

295 791 136

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

274 777 074

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 410 418

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 603 644

Izdevumi - kopā

296 224 777

Uzturēšanas izdevumi

282 401 533

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 823 244

Fiskālā bilance

-433 641

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

433 641

  

17. Satiksmes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

281 203 300

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

228 083 459

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 567 640

Ārvalstu finanšu palīdzība

51 552 201

Izdevumi - kopā

288 524 215

Uzturēšanas izdevumi

145 543 369

Izdevumi kapitālieguldījumiem

142 980 846

Fiskālā bilance

-7 320 915

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

105 223

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 215 692

  

18. Labklājības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

206 413 695

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

201 053 511

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 920 085

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 440 099

Izdevumi - kopā

206 460 954

Uzturēšanas izdevumi

197 904 157

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

15 591 773

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 556 797

Fiskālā bilance

-47 259

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

47 259

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

945 487 743

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

945 352 892

tai skaitā dotācijas no valsts pamatbudžeta

15 618 133

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

134 851

Izdevumi - kopā

801 743 565

Uzturēšanas izdevumi

798 888 701

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 854 864

Fiskālā bilance

143 744 178

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-143 744 178

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-152 633

  

19. Tieslietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

86 243 334

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

72 293 346

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 546 133

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 403 855

Izdevumi - kopā

88 939 763

Uzturēšanas izdevumi

81 498 827

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 440 936

Fiskālā bilance

-2 696 429

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 696 429

  

21. Vides ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

65 824 478

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 149 638

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 229 106

Ārvalstu finanšu palīdzība

26 445 734

Izdevumi - kopā

64 905 551

Uzturēšanas izdevumi

32 209 118

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 696 433

Fiskālā bilance

918 927

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

76 544

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-995 471

  

22. Kultūras ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

66 274 410

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 907 368

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 190 437

Ārvalstu finanšu palīdzība

63 680

Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

112 925

Izdevumi - kopā

66 621 559

Uzturēšanas izdevumi

63 339 673

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 281 886

Fiskālā bilance

-347 149

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

347 149

  

24. Valsts kontrole

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 170 251

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 044 555

Ārvalstu finanšu palīdzība

125 696

Izdevumi - kopā

3 170 251

Uzturēšanas izdevumi

3 054 031

Izdevumi kapitālieguldījumiem

116 220

  

28. Augstākā tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 581 993

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 496 391

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 265

Ārvalstu finanšu palīdzība

84 337

Izdevumi - kopā

2 582 288

Uzturēšanas izdevumi

2 533 361

Izdevumi kapitālieguldījumiem

48 927

Fiskālā bilance

-295

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

295

  

29. Veselības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

413 777 780

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

399 886 897

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 042 604

Ārvalstu finanšu palīdzība

848 279

Izdevumi - kopā

414 212 672

Uzturēšanas izdevumi

408 637 869

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 574 803

Fiskālā bilance

-434 892

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

434 892

  

30. Satversmes tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

596 059

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

584 409

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 650

Izdevumi - kopā

598 656

Uzturēšanas izdevumi

548 706

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 950

Fiskālā bilance

-2 597

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 597

  

32. Prokuratūra

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

12 027 704

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 012 704

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Izdevumi - kopā

12 035 083

Uzturēšanas izdevumi

11 780 086

Izdevumi kapitālieguldījumiem

254 997

Fiskālā bilance

-7 379

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 379

  

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 903 203

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 903 203

Izdevumi - kopā

1 903 203

Uzturēšanas izdevumi

1 899 203

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

  

36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

8 851 691

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 855 861

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

730 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

265 830

Izdevumi - kopā

8 851 691

Uzturēšanas izdevumi

8 654 517

Izdevumi kapitālieguldījumiem

197 174

  

37. Centrālā zemes komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

67 916

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 916

Izdevumi - kopā

67 916

Uzturēšanas izdevumi

52 416

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 500

  

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

5 251 081

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 823 281

Ārvalstu finanšu palīdzība

427 800

Izdevumi - kopā

5 251 081

Uzturēšanas izdevumi

5 149 567

Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 514

  

47. Radio un televīzija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

11 057 433

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 902 157

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

92 024

Ārvalstu finanšu palīdzība

63 252

Izdevumi - kopā

11 062 613

Uzturēšanas izdevumi

11 026 413

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 200

Fiskālā bilance

-5 180

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 180

  

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

256 238

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

256 238

Izdevumi - kopā

256 238

Uzturēšanas izdevumi

244 928

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 310

  

57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 726 574

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 695 954

Ārvalstu finanšu palīdzība

30 620

Izdevumi - kopā

3 726 574

Uzturēšanas izdevumi

1 152 055

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 574 519

  

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

23 022 685

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 523 823

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 398 862

Izdevumi - kopā

23 067 643

Uzturēšanas izdevumi

22 145 468

Izdevumi kapitālieguldījumiem

922 175

Fiskālā bilance

-44 958

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 958

  

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

223 933 147

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

223 933 147

Izdevumi - kopā

223 933 147

Uzturēšanas izdevumi

195 133 646

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 799 501

  

64. Dotācija pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 453 835

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 453 835

Izdevumi - kopā

7 453 835

Uzturēšanas izdevumi

7 453 835

  

68. NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 000 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 000 000

Izdevumi - kopā

7 000 000

Uzturēšanas izdevumi

7 000 000

  
Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam"
4.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

 

Ls

  Ieņēmumi – kopā

2 467 345 485

  Resursi izdevumu segšanai

2 728 586 236

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 462 578 546

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

117 560 316

  Ārvalstu finanšu palīdzība

148 447 374

  Izdevumi – kopā

2 744 426 115

  Uzturēšanas izdevumi

2 386 048 154

  Kārtējie izdevumi

984 794 147

  tai skaitā atalgojumi

423 274 219

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

58 386 617

  Subsīdijas un dotācijas

1 342 867 390

  
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

660 281 977

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

129 751 249

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

8 200 727

  

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

15 618 133

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

358 377 961

  kapitālie izdevumi

144 384 832

  investīcijas

213 993 129

  Tīrie aizdevumi

28 593 678

  Fiskālā bilance

-305 674 308

  Finansēšana: 
  Aizņēmumi

291 802 022

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

1 050 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 988 269

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 834 017

  

01. Valsts prezidenta kanceleja

 
  Resursi izdevumu segšanai

2 095 322

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 095 322

  Izdevumi – kopā

2 095 322

  Uzturēšanas izdevumi

2 075 322

  Kārtējie izdevumi

2 063 322

  tai skaitā atalgojumi

690 866

  Subsīdijas un dotācijas

12 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

  kapitālie izdevumi

20 000

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

81 835

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 835

  Izdevumi – kopā

81 835

  Uzturēšanas izdevumi

81 835

  Kārtējie izdevumi

81 835

  tai skaitā atalgojumi

31 800

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 724 210

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 724 210

  Izdevumi – kopā

1 724 210

  Uzturēšanas izdevumi

1 704 210

  Kārtējie izdevumi

1 692 210

  tai skaitā atalgojumi

529 786

  Subsīdijas un dotācijas

12 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

  kapitālie izdevumi

20 000

05.00.00

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

46 862

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

46 862

  Izdevumi – kopā

46 862

  Uzturēšanas izdevumi

46 862

  Kārtējie izdevumi

46 862

  tai skaitā atalgojumi

10 080

06.00.00

01.110

Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

242 415

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

242 415

  Izdevumi – kopā

242 415

  Uzturēšanas izdevumi

242 415

  Kārtējie izdevumi

242 415

  tai skaitā atalgojumi

119 200

  

02. Saeima

 
  Resursi izdevumu segšanai

10 837 615

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 578 615

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

  Izdevumi – kopā

10 881 971

  Uzturēšanas izdevumi

10 399 323

  Kārtējie izdevumi

10 303 736

  tai skaitā atalgojumi

6 107 640

  Subsīdijas un dotācijas

95 587

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

95 587

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

482 648

  kapitālie izdevumi

482 648

  Fiskālā bilance

-44 356

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 356

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

10 624 308

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 365 308

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

  Izdevumi – kopā

10 668 664

  Uzturēšanas izdevumi

10 186 016

  Kārtējie izdevumi

10 186 016

  tai skaitā atalgojumi

6 012 773

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

482 648

  kapitālie izdevumi

482 648

  Fiskālā bilance

-44 356

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 356

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

95 587

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 587

  Izdevumi – kopā

95 587

  Uzturēšanas izdevumi

95 587

  Subsīdijas un dotācijas

95 587

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

95 587

03.00.00

01.110

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

117 720

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 720

  Izdevumi – kopā

117 720

  Uzturēšanas izdevumi

117 720

  Kārtējie izdevumi

117 720

  tai skaitā atalgojumi

94 867

    
  

03. Ministru kabinets

 
  Resursi izdevumu segšanai

8 874 137

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 608 501

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

710 180

  Ārvalstu finanšu palīdzība

555 456

  Izdevumi – kopā

8 874 430

  Uzturēšanas izdevumi

8 014 454

  Kārtējie izdevumi

8 009 169

  tai skaitā atalgojumi

3 992 525

  Subsīdijas un dotācijas

5 285

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 285

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

859 976

  kapitālie izdevumi

859 976

  Fiskālā bilance

-293

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

293

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 453 668

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 445 808

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 860

  Izdevumi – kopā

3 453 668

  Uzturēšanas izdevumi

3 330 267

  Kārtējie izdevumi

3 330 267

  tai skaitā atalgojumi

1 989 961

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

123 401

  kapitālie izdevumi

123 401

02.00.00

01.410

Civildienests 
  Resursi izdevumu segšanai

192 922

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

192 922

  Izdevumi – kopā

192 922

  Uzturēšanas izdevumi

183 256

  Kārtējie izdevumi

183 256

  tai skaitā atalgojumi

109 798

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 666

  kapitālie izdevumi

9 666

03.00.00

04.630

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

398 348

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

368 548

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 800

  Izdevumi – kopā

398 641

  Uzturēšanas izdevumi

322 227

  Kārtējie izdevumi

321 461

  tai skaitā atalgojumi

187 633

  Subsīdijas un dotācijas

766

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

766

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

76 414

  kapitālie izdevumi

76 414

  Fiskālā bilance

-293

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

293

03.01.00

04.630

Ierēdņu apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

115 542

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 542

  Izdevumi – kopā

115 542

  Uzturēšanas izdevumi

115 542

  Kārtējie izdevumi

115 542

  tai skaitā atalgojumi

61 300

03.02.00

04.630

Valsts administrācijas skola 
  Resursi izdevumu segšanai

282 806

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

253 006

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 800

  Izdevumi – kopā

283 099

  Uzturēšanas izdevumi

206 685

  Kārtējie izdevumi

205 919

  tai skaitā atalgojumi

126 333

  Subsīdijas un dotācijas

766

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

766

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

76 414

  kapitālie izdevumi

76 414

  Fiskālā bilance

-293

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

293

06.00.00

01.150

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
  Resursi izdevumu segšanai

3 133 287

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 577 831

  Ārvalstu finanšu palīdzība

555 456

  Izdevumi – kopā

3 133 287

  Uzturēšanas izdevumi

2 495 467

  Kārtējie izdevumi

2 490 948

  tai skaitā atalgojumi

1 422 351

  Subsīdijas un dotācijas

4 519

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 519

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

637 820

  kapitālie izdevumi

637 820

10.00.00

01.410

Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā 
  Resursi izdevumu segšanai

227 833

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

227 433

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

  Izdevumi – kopā

227 833

  Uzturēšanas izdevumi

215 427

  Kārtējie izdevumi

215 427

  tai skaitā atalgojumi

69 896

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 406

  kapitālie izdevumi

12 406

11.00.00

01.110

Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos 
  Resursi izdevumu segšanai

222 327

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 327

  Izdevumi – kopā

222 327

  Uzturēšanas izdevumi

222 058

  Kārtējie izdevumi

222 058

  tai skaitā atalgojumi

141 964

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

269

  kapitālie izdevumi

269

12.00.00

01.410

Informācijas analīzes dienests 
  Resursi izdevumu segšanai

473 632

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

473 632

  Izdevumi – kopā

473 632

  Uzturēšanas izdevumi

473 632

  Kārtējie izdevumi

473 632

13.00.00

14.500

Projekta “Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošana 
  Resursi izdevumu segšanai

672 120

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

672 120

  Izdevumi – kopā

672 120

  Uzturēšanas izdevumi

672 120

  Kārtējie izdevumi

672 120

  tai skaitā atalgojumi

70 922

14.00.00

01.150

Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

100 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

  Izdevumi – kopā

100 000

  Uzturēšanas izdevumi

100 000

  Kārtējie izdevumi

100 000

  

10. Aizsardzības ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

171 134 487

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

168 666 462

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 304 445

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 163 580

  Izdevumi – kopā

171 151 323

  Uzturēšanas izdevumi

127 424 039

  Kārtējie izdevumi

119 533 997

  tai skaitā atalgojumi

43 927 707

  Subsīdijas un dotācijas

7 890 042

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

4 192 721

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 145 682

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 531 559

  

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

12 080

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 727 284

  kapitālie izdevumi

28 003 050

  investīcijas

15 724 234

  Fiskālā bilance

-16 836

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 836

01.00.00

02.000

Valsts aizsardzības vadība un administrācija 
  Resursi izdevumu segšanai

13 485 643

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 471 413

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 230

  Izdevumi – kopā

13 485 643

  Uzturēšanas izdevumi

12 656 154

  Kārtējie izdevumi

10 070 369

  tai skaitā atalgojumi

4 375 612

  Subsīdijas un dotācijas

2 585 785

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

441 063

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 144 722

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

829 489

  kapitālie izdevumi

829 489

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

7 489 697

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 479 717

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 980

  Izdevumi – kopā

7 489 697

  Uzturēšanas izdevumi

6 937 167

  Kārtējie izdevumi

6 902 720

  tai skaitā atalgojumi

3 351 824

  Subsīdijas un dotācijas

34 447

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

34 447

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

552 530

  kapitālie izdevumi

552 530

01.04.00

02.000

Militārpersonu pensiju fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

2 144 722

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 144 722

  Izdevumi – kopā

2 144 722

  Uzturēšanas izdevumi

2 144 722

  Subsīdijas un dotācijas

2 144 722

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 144 722

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji 
  Resursi izdevumu segšanai

2 687 794

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 687 794

  Izdevumi – kopā

2 687 794

  Uzturēšanas izdevumi

2 474 494

  Kārtējie izdevumi

2 474 494

  tai skaitā atalgojumi

840 256

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

213 300

  kapitālie izdevumi

213 300

01.06.00

02.000

“Tēvijas Sargs” 
  Resursi izdevumu segšanai

636 814

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

632 564

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 250

  Izdevumi – kopā

636 814

  Uzturēšanas izdevumi

573 155

  Kārtējie izdevumi

523 655

  tai skaitā atalgojumi

183 532

  Subsīdijas un dotācijas

49 500

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

49 500

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

63 659

  kapitālie izdevumi

63 659

01.07.00

02.000

Integrācija NATO 
  Resursi izdevumu segšanai

526 616

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

526 616

  Izdevumi – kopā

526 616

  Uzturēšanas izdevumi

526 616

  Kārtējie izdevumi

169 500

  Subsīdijas un dotācijas

357 116

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

357 116

04.00.00

02.000

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

917 400

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

900 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 400

  Izdevumi – kopā

917 400

  Uzturēšanas izdevumi

917 400

  Kārtējie izdevumi

917 400

  tai skaitā atalgojumi

581 016

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

4 646 234

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 645 634

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

600

  Izdevumi – kopā

4 646 234

  Uzturēšanas izdevumi

4 646 234

  Kārtējie izdevumi

4 646 234

12.00.00

08.220

Kara muzejs 
  Resursi izdevumu segšanai

718 499

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

707 567

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 932

  Izdevumi – kopā

728 477

  Uzturēšanas izdevumi

682 177

  Kārtējie izdevumi

682 177

  tai skaitā atalgojumi

334 882

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

46 300

  kapitālie izdevumi

46 300

  Fiskālā bilance

-9 978

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 978

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

1 531 559

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 531 559

  Izdevumi – kopā

1 531 559

  Uzturēšanas izdevumi

1 531 559

  Subsīdijas un dotācijas

1 531 559

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 531 559

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

28 200 187

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 813 745

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 757

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 104 685

  Izdevumi – kopā

28 200 187

  Uzturēšanas izdevumi

9 432 976

  Kārtējie izdevumi

6 204 178

  tai skaitā atalgojumi

854 258

  Subsīdijas un dotācijas

3 228 798

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3 228 798

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 767 211

  kapitālie izdevumi

14 800 834

  investīcijas

3 966 377

16.01.00

02.000

Aizsardzības īpašumu aģentūras vadība un administrācija 
  Resursi izdevumu segšanai

1 891 644

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 482 636

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 757

  Ārvalstu finanšu palīdzība

127 251

  Izdevumi – kopā

1 891 644

  Uzturēšanas izdevumi

1 637 619

  Kārtējie izdevumi

1 637 619

  tai skaitā atalgojumi

854 258

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

254 025

  kapitālie izdevumi

254 025

16.02.00

02.000

Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

26 308 543

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 331 109

  Ārvalstu finanšu palīdzība

977 434

  Izdevumi – kopā

26 308 543

  Uzturēšanas izdevumi

7 795 357

  Kārtējie izdevumi

4 566 559

  Subsīdijas un dotācijas

3 228 798

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3 228 798

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 513 186

  kapitālie izdevumi

14 546 809

  investīcijas

3 966 377

19.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai 
  Resursi izdevumu segšanai

29 900

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 900

  Izdevumi – kopā

29 900

  Uzturēšanas izdevumi

29 900

  Subsīdijas un dotācijas

29 900

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

29 900

20.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai 
  Resursi izdevumu segšanai

17 960

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 960

  Izdevumi – kopā

17 960

  Uzturēšanas izdevumi

17 960

  Subsīdijas un dotācijas

17 960

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

17 960

22.00.00

02.000

Nacionālie bruņotie spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

117 338 100

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 108 574

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

229 526

  Izdevumi – kopā

117 344 958

  Uzturēšanas izdevumi

93 427 003

  Kārtējie izdevumi

92 939 963

  tai skaitā atalgojumi

35 682 965

  Subsīdijas un dotācijas

487 040

  tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

474 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

960

  

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

12 080

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 917 955

  kapitālie izdevumi

12 160 098

  investīcijas

11 757 857

  Fiskālā bilance

-6 858

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 858

22.01.00

02.000

Nacionālo bruņoto spēku vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 333 116

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 308 161

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 955

  Izdevumi – kopā

2 339 440

  Uzturēšanas izdevumi

2 112 440

  Kārtējie izdevumi

2 112 440

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

227 000

  kapitālie izdevumi

150 000

  investīcijas

77 000

  Fiskālā bilance

-6 324

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 324

22.02.00

02.000

Vispārējās vienības 
  Resursi izdevumu segšanai

1 923 931

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 923 931

  Izdevumi – kopā

1 923 931

  Uzturēšanas izdevumi

1 923 931

  Kārtējie izdevumi

1 469 931

  Subsīdijas un dotācijas

454 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

454 000

22.03.00

02.000

Gaisa spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

4 977 992

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 977 992

  Izdevumi – kopā

4 977 992

  Uzturēšanas izdevumi

3 292 992

  Kārtējie izdevumi

3 292 992

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 685 000

  investīcijas

1 685 000

22.04.00

02.000

Jūras spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

10 269 526

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 269 526

  Izdevumi – kopā

10 269 526

  Uzturēšanas izdevumi

3 267 449

  Kārtējie izdevumi

3 267 449

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 002 077

  kapitālie izdevumi

221 220

  investīcijas

6 780 857

22.05.00

02.000

Sauszemes spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

1 368 813

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 365 813

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

  Izdevumi – kopā

1 368 813

  Uzturēšanas izdevumi

1 298 766

  Kārtējie izdevumi

1 298 766

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 047

  kapitālie izdevumi

70 047

22.06.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija 
  Resursi izdevumu segšanai

500 769

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

499 421

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 348

  Izdevumi – kopā

500 769

  Uzturēšanas izdevumi

496 269

  Kārtējie izdevumi

495 309

  Subsīdijas un dotācijas

960

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

960

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

  kapitālie izdevumi

4 500

22.08.00

02.000

Nodrošinājuma pavēlniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

37 918 026

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 736 361

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

181 665

  Izdevumi – kopā

37 918 240

  Uzturēšanas izdevumi

23 030 859

  Kārtējie izdevumi

22 998 779

  Subsīdijas un dotācijas

32 080

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

20 000

  

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

12 080

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 887 381

  kapitālie izdevumi

11 672 381

  investīcijas

3 215 000

  Fiskālā bilance

-214

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

214

22.09.00

02.000

Mācību vadības pavēlniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 347 790

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 338 650

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 140

  Izdevumi – kopā

1 348 110

  Uzturēšanas izdevumi

1 313 660

  Kārtējie izdevumi

1 313 660

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 450

  kapitālie izdevumi

34 450

  Fiskālā bilance

-320

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

320

22.10.00

02.000

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums 
  Resursi izdevumu segšanai

55 194 228

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 194 228

  Izdevumi – kopā

55 194 228

  Uzturēšanas izdevumi

55 194 228

  Kārtējie izdevumi

55 194 228

  tai skaitā atalgojumi

35 682 965

22.11.00

02.000

Zemessardze 
  Resursi izdevumu segšanai

1 503 909

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 494 491

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 418

  Izdevumi – kopā

1 503 909

  Uzturēšanas izdevumi

1 496 409

  Kārtējie izdevumi

1 496 409

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 500

  kapitālie izdevumi

7 500

26.00.00

02.000

Aizdevumi virsniekiem, kuri apguvuši virsnieka pamatkursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā 
  Resursi izdevumu segšanai

8 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 000

  Izdevumi – kopā

8 000

  Uzturēšanas izdevumi

8 000

  Subsīdijas un dotācijas

8 000

27.00.00

02.000

Jaunsardze 
  Resursi izdevumu segšanai

1 251 493

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 251 493

  Izdevumi – kopā

1 251 493

  Uzturēšanas izdevumi

1 198 493

  Kārtējie izdevumi

1 198 493

  tai skaitā atalgojumi

538 914

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

53 000

  kapitālie izdevumi

53 000

28.00.00

02.000

Ģeodēzija un kartogrāfija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 988 512

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 179 617

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

750 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

58 895

  Izdevumi – kopā

2 988 512

  Uzturēšanas izdevumi

2 875 183

  Kārtējie izdevumi

2 875 183

  tai skaitā atalgojumi

1 560 060

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

113 329

  kapitālie izdevumi

113 329

29.00.00

02.000

Dotācija biedrībai “Lāčplēsis” 
  Resursi izdevumu segšanai

1 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000

  Izdevumi – kopā

1 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 000

  Subsīdijas un dotācijas

1 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 000

  

11. Ārlietu ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

28 153 365

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 918 833

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

443 631

  Ārvalstu finanšu palīdzība

790 901

  Izdevumi – kopā

28 153 365

  Uzturēšanas izdevumi

25 817 886

  Kārtējie izdevumi

24 390 676

  tai skaitā atalgojumi

10 529 802

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

250 965

  Subsīdijas un dotācijas

1 176 245

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

333 890

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

828 075

  

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

14 280

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 335 479

  kapitālie izdevumi

2 335 479

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

27 185 290

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 970 758

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

423 631

  Ārvalstu finanšu palīdzība

790 901

  Izdevumi – kopā

27 185 290

  Uzturēšanas izdevumi

24 851 811

  Kārtējie izdevumi

24 252 676

  tai skaitā atalgojumi

10 463 002

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

250 965

  Subsīdijas un dotācijas

348 170

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

333 890

  

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

14 280

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 333 479

  kapitālie izdevumi

2 333 479

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

8 319 360

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 382 459

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

146 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

790 901

  Izdevumi – kopā

8 319 360

  Uzturēšanas izdevumi

8 025 235

  Kārtējie izdevumi

7 691 345

  tai skaitā atalgojumi

3 390 048

  Subsīdijas un dotācijas

333 890

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

333 890

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

294 125

  kapitālie izdevumi

294 125

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs 
  Resursi izdevumu segšanai

18 794 240

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 516 609

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

277 631

  Izdevumi – kopā

18 794 240

  Uzturēšanas izdevumi

16 754 886

  Kārtējie izdevumi

16 489 641

  tai skaitā atalgojumi

7 072 954

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

250 965

  Subsīdijas un dotācijas

14 280

  

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

14 280

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 039 354

  kapitālie izdevumi

2 039 354

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums 
  Resursi izdevumu segšanai

71 690

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 690

  Izdevumi – kopā

71 690

  Uzturēšanas izdevumi

71 690

  Kārtējie izdevumi

71 690

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

828 075

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

828 075

  Izdevumi – kopā

828 075

  Uzturēšanas izdevumi

828 075

  Subsīdijas un dotācijas

828 075

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

828 075

06.00.00

01.131

Latvijas institūts 
  Resursi izdevumu segšanai

140 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

  Izdevumi – kopā

140 000

  Uzturēšanas izdevumi

138 000

  Kārtējie izdevumi

138 000

  tai skaitā atalgojumi

66 800

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

  

12. Ekonomikas ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

63 043 247

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 019 277

  Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

40 346

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 465 960

  Ārvalstu finanšu palīdzība

2 394 065

  Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

123 599

  Izdevumi – kopā

63 374 371

  Uzturēšanas izdevumi

59 469 176

  Kārtējie izdevumi

25 117 199

  tai skaitā atalgojumi

10 214 309

  Subsīdijas un dotācijas

34 351 977

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

26 745 469

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

472 934

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 905 195

  kapitālie izdevumi

3 905 195

  Fiskālā bilance

-331 124

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

239 322

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 802

20.00.00

11.300

Būvniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

372 163

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

272 163

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 000

  Izdevumi – kopā

382 062

  Uzturēšanas izdevumi

374 199

  Kārtējie izdevumi

374 199

  tai skaitā atalgojumi

174 990

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 863

  kapitālie izdevumi

7 863

  Fiskālā bilance

-9 899

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 899

24.00.00

01.421

Statistiskās informācijas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

5 719 037

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 587 063

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

191 676

  Ārvalstu finanšu palīdzība

940 298

  Izdevumi – kopā

5 933 451

  Uzturēšanas izdevumi

5 538 945

  Kārtējie izdevumi

5 417 691

  tai skaitā atalgojumi

2 999 267

  Subsīdijas un dotācijas

121 254

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

394 506

  kapitālie izdevumi

394 506

  Fiskālā bilance

-214 414

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

122 612

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 802

25.00.00

01.133

Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

3 340 153

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 340 153

  Izdevumi – kopā

3 340 153

  Uzturēšanas izdevumi

898 253

  Kārtējie izdevumi

898 253

  tai skaitā atalgojumi

196 638

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 441 900

  kapitālie izdevumi

2 441 900

26.00.00

 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

5 232 517

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 575 938

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 255 884

  Ārvalstu finanšu palīdzība

400 695

  Izdevumi – kopā

5 251 279

  Uzturēšanas izdevumi

4 790 129

  Kārtējie izdevumi

4 351 702

  tai skaitā atalgojumi

2 334 315

  Subsīdijas un dotācijas

438 427

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

430 245

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

8 182

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

461 150

  kapitālie izdevumi

461 150

  Fiskālā bilance

-18 762

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 762

26.01.00

13.400

Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 062 501

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

870 611

  Ārvalstu finanšu palīdzība

191 890

  Izdevumi – kopā

1 062 501

  Uzturēšanas izdevumi

952 206

  Kārtējie izdevumi

935 006

  tai skaitā atalgojumi

409 523

  Subsīdijas un dotācijas

17 200

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

17 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

110 295

  kapitālie izdevumi

110 295

26.02.00

13.400

Konkurences politikas ieviešana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 023 930

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

938 130

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 500

  Ārvalstu finanšu palīdzība

82 300

  Izdevumi – kopā

1 023 930

  Uzturēšanas izdevumi

1 001 890

  Kārtējie izdevumi

1 001 890

  tai skaitā atalgojumi

598 647

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 040

  kapitālie izdevumi

22 040

26.03.00

13.010

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

2 148 889

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 022 384

  Ārvalstu finanšu palīdzība

126 505

  Izdevumi – kopā

2 148 889

  Uzturēšanas izdevumi

1 914 514

  Kārtējie izdevumi

1 906 332

  tai skaitā atalgojumi

1 054 866

  Subsīdijas un dotācijas

8 182

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

8 182

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

234 375

  kapitālie izdevumi

234 375

26.04.00

13.400

Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

997 197

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

767 197

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

230 000

  Izdevumi – kopā

1 015 959

  Uzturēšanas izdevumi

921 519

  Kārtējie izdevumi

508 474

  tai skaitā atalgojumi

271 279

  Subsīdijas un dotācijas

413 045

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

413 045

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 440

  kapitālie izdevumi

94 440

  Fiskālā bilance

-18 762

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 762

27.00.00

13.010

Valsts atbalsta politikas ieviešana 
  Resursi izdevumu segšanai

28 420 177

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 420 177

  Izdevumi – kopā

28 420 177

  Uzturēšanas izdevumi

28 255 386

  Kārtējie izdevumi

2 605 162

  tai skaitā atalgojumi

1 145 280

  Subsīdijas un dotācijas

25 650 224

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

25 650 224

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

164 791

  kapitālie izdevumi

164 791

27.01.00

13.010

Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 413 667

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 413 667

  Izdevumi – kopā

1 413 667

  Uzturēšanas izdevumi

1 275 794

  Kārtējie izdevumi

1 275 794

  tai skaitā atalgojumi

671 950

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

137 873

  kapitālie izdevumi

137 873

27.02.00

13.010

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana 
  Resursi izdevumu segšanai

22 782 645

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 782 645

  Izdevumi – kopā

22 782 645

  Uzturēšanas izdevumi

22 761 067

  Kārtējie izdevumi

657 376

  tai skaitā atalgojumi

452 100

  Subsīdijas un dotācijas

22 103 691

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

22 103 691

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 578

  kapitālie izdevumi

21 578

27.03.00

13.010

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana 
  Resursi izdevumu segšanai

4 093 705

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 093 705

  Izdevumi – kopā

4 093 705

  Uzturēšanas izdevumi

4 088 365

  Kārtējie izdevumi

541 832

  tai skaitā atalgojumi

10 880

  Subsīdijas un dotācijas

3 546 533

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3 546 533

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 340

  kapitālie izdevumi

5 340

27.04.00

13.010

Atbalsts valsts un privātās partnerības projektiem 
  Resursi izdevumu segšanai

130 160

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

130 160

  Izdevumi – kopā

130 160

  Uzturēšanas izdevumi

130 160

  Kārtējie izdevumi

130 160

  tai skaitā atalgojumi

10 350

28.00.00

01.132

Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana 
  Resursi izdevumu segšanai

2 312 766

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 762 766

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

550 000

  Izdevumi – kopā

2 386 938

  Uzturēšanas izdevumi

2 336 397

  Kārtējie izdevumi

2 335 219

  tai skaitā atalgojumi

1 043 916

  Subsīdijas un dotācijas

1 178

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 178

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 541

  kapitālie izdevumi

50 541

  Fiskālā bilance

-74 172

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

74 172

29.00.00

09.300

Enerģētikas politika 
  Resursi izdevumu segšanai

11 426 833

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 690 833

  Ārvalstu finanšu palīdzība

736 000

  Izdevumi – kopā

11 426 833

  Uzturēšanas izdevumi

11 415 602

  Kārtējie izdevumi

3 750 602

  tai skaitā atalgojumi

126 479

  Subsīdijas un dotācijas

7 665 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

665 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 231

  kapitālie izdevumi

11 231

30.00.00

13.210

Tūrisma politikas ieviešana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 834 738

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 589 993

  Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

40 346

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 800

  Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

123 599

  Izdevumi – kopā

1 834 738

  Uzturēšanas izdevumi

1 635 051

  Kārtējie izdevumi

1 635 051

  tai skaitā atalgojumi

244 638

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

199 687

  kapitālie izdevumi

199 687

31.00.00

13.010

Nozares politiku veidošana un vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

4 384 863

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 780 191

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

287 600

  Ārvalstu finanšu palīdzība

317 072

  Izdevumi – kopā

4 398 740

  Uzturēšanas izdevumi

4 225 214

  Kārtējie izdevumi

3 749 320

  tai skaitā atalgojumi

1 948 786

  Subsīdijas un dotācijas

475 894

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

463 574

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

173 526

  kapitālie izdevumi

173 526

  Fiskālā bilance

-13 877

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 877

  

13. Finanšu ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

398 727 639

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

378 753 453

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 242 235

  Ārvalstu finanšu palīdzība

14 731 951

  Izdevumi – kopā

399 333 853

  Uzturēšanas izdevumi

362 599 595

  Kārtējie izdevumi

83 871 680

  tai skaitā atalgojumi

39 353 893

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

54 280 000

  Subsīdijas un dotācijas

224 447 915

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

13 400 386

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 833 900

  

tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu

569 458

  

tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu

2 224 351

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 734 258

  kapitālie izdevumi

14 634 118

  investīcijas

22 100 140

  Tīrie aizdevumi

28 593 678

  Fiskālā bilance

-29 199 892

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

377 006

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

229 208

30.00.00

01.120

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde 
  Resursi izdevumu segšanai

7 653 965

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 007 889

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

43 628

  Ārvalstu finanšu palīdzība

602 448

  Izdevumi – kopā

7 903 906

  Uzturēšanas izdevumi

7 572 406

  Kārtējie izdevumi

7 343 198

  tai skaitā atalgojumi

3 630 320

  Subsīdijas un dotācijas

229 208

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

331 500

  kapitālie izdevumi

331 500

  Fiskālā bilance

-249 941

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 733

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

229 208

31.00.00

 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

59 396 611

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 316 324

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

  Izdevumi – kopā

59 644 791

  Uzturēšanas izdevumi

58 249 602

  Kārtējie izdevumi

3 969 602

  tai skaitā atalgojumi

2 337 009

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

54 280 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 395 189

  kapitālie izdevumi

1 395 189

  Fiskālā bilance

-248 180

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

248 180

31.01.00

01.120

Budžeta izpilde 
  Resursi izdevumu segšanai

4 996 611

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 916 324

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

  Izdevumi – kopā

5 244 791

  Uzturēšanas izdevumi

3 849 602

  Kārtējie izdevumi

3 849 602

  tai skaitā atalgojumi

2 337 009

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 395 189

  kapitālie izdevumi

1 395 189

  Fiskālā bilance

-248 180

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

248 180

31.02.00

14.000

Valsts parāda vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

54 400 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 400 000

  Izdevumi – kopā

54 400 000

  Uzturēšanas izdevumi

54 400 000

  Kārtējie izdevumi

120 000

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

54 280 000

32.00.00

01.120

Iepirkumu uzraudzības birojs 
  Resursi izdevumu segšanai

691 703

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

591 703

  Ārvalstu finanšu palīdzība

100 000

  Izdevumi – kopā

691 703

  Uzturēšanas izdevumi

661 903

  Kārtējie izdevumi

661 903

  tai skaitā atalgojumi

327 307

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

29 800

  kapitālie izdevumi

29 800

33.00.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

41 216 664

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 513 664

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

71 323

  Ārvalstu finanšu palīdzība

631 677

  Izdevumi – kopā

41 217 123

  Uzturēšanas izdevumi

36 617 001

  Kārtējie izdevumi

36 617 001

  tai skaitā atalgojumi

20 405 243

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 600 122

  kapitālie izdevumi

4 600 122

  Fiskālā bilance

-459

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

459

34.00.00

01.120

Muitas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

19 301 031

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 186 515

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

493 244

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 621 272

  Izdevumi – kopā

19 301 376

  Uzturēšanas izdevumi

17 693 890

  Kārtējie izdevumi

17 693 890

  tai skaitā atalgojumi

9 185 698

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 607 486

  kapitālie izdevumi

1 607 486

  Fiskālā bilance

-345

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

345

35.00.00

01.120

Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

3 434 946

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 381 193

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

53 753

  Izdevumi – kopā

3 435 126

  Uzturēšanas izdevumi

3 310 359

  Kārtējie izdevumi

3 310 359

  tai skaitā atalgojumi

1 874 465

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

124 767

  kapitālie izdevumi

124 767

  Fiskālā bilance

-180

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

180

37.00.00

13.400

Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

5 389 931

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 889 931

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 500 000

  Izdevumi – kopā

5 497 040

  Uzturēšanas izdevumi

5 447 040

  Kārtējie izdevumi

5 447 040

  tai skaitā atalgojumi

187 542

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

  kapitālie izdevumi

50 000

  Fiskālā bilance

-107 109

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

107 109

38.00.00

01.120

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana 
  Resursi izdevumu segšanai

95 394 962

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 618 408

  Ārvalstu finanšu palīdzība

11 776 554

  Izdevumi – kopā

95 394 962

  Uzturēšanas izdevumi

66 942 655

  Kārtējie izdevumi

7 934 979

  tai skaitā atalgojumi

1 038 540

  Subsīdijas un dotācijas

59 007 676

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

13 400 386

  

tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu

569 458

  

tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu

2 224 351

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 452 307

  kapitālie izdevumi

6 352 167

  investīcijas

22 100 140

38.01.00

01.120

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 144 018

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 144 018

  Izdevumi – kopā

2 144 018

  Uzturēšanas izdevumi

1 969 018

  Kārtējie izdevumi

1 969 018

  tai skaitā atalgojumi

1 038 540

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

175 000

  kapitālie izdevumi

175 000

38.02.00

01.120

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums 
  Resursi izdevumu segšanai

14 031 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 775 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

11 256 000

  Izdevumi – kopā

14 031 000

  Uzturēšanas izdevumi

14 031 000

  Subsīdijas un dotācijas

14 031 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

6 350 936

  

tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu

569 458

  

tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu

2 224 351

38.03.00

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 
  Resursi izdevumu segšanai

51 568 660

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 568 660

  Izdevumi – kopā

51 568 660

  Uzturēšanas izdevumi

23 291 353

  Kārtējie izdevumi

5 965 961

  Subsīdijas un dotācijas

17 325 392

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 277 307

  kapitālie izdevumi

6 177 167

  investīcijas

22 100 140

38.04.00

01.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti 
  Resursi izdevumu segšanai

27 130 730

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 130 730

  Izdevumi – kopā

27 130 730

  Uzturēšanas izdevumi

27 130 730

  Subsīdijas un dotācijas

27 130 730

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

7 049 450

38.05.00

01.120

Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansējuma atmaksāšana par projektu īstenošanu 
  Resursi izdevumu segšanai

520 554

  Ārvalstu finanšu palīdzība

520 554

  Izdevumi – kopā

520 554

  Uzturēšanas izdevumi

520 554

  Subsīdijas un dotācijas

520 554

39.00.00

13.400

Uzraudzība un kontrole 
  Resursi izdevumu segšanai

1 040 695

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 040 695

  Izdevumi – kopā

1 040 695

  Uzturēšanas izdevumi

897 608

  Kārtējie izdevumi

893 708

  tai skaitā atalgojumi

367 769

  Subsīdijas un dotācijas

3 900

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 900

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

143 087

  kapitālie izdevumi

143 087

39.01.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

630 675

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

630 675

  Izdevumi – kopā

630 675

  Uzturēšanas izdevumi

499 588

  Kārtējie izdevumi

495 688

  tai skaitā atalgojumi

150 877

  Subsīdijas un dotācijas

3 900

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 900

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

131 087

  kapitālie izdevumi

131 087

39.02.00

13.400

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

410 020

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

410 020

  Izdevumi – kopā

410 020

  Uzturēšanas izdevumi

398 020

  Kārtējie izdevumi

398 020

  tai skaitā atalgojumi

216 892

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 000

  kapitālie izdevumi

12 000

41.00.00

 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām 
  Resursi izdevumu segšanai

165 207 131

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

165 207 131

  Izdevumi – kopā

165 207 131

  Uzturēšanas izdevumi

165 207 131

  Subsīdijas un dotācijas

165 207 131

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 830 000

41.01.00

14.200

Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 
  Resursi izdevumu segšanai

115 094 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 094 000

  Izdevumi – kopā

115 094 000

  Uzturēšanas izdevumi

115 094 000

  Subsīdijas un dotācijas

115 094 000

41.02.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
  Resursi izdevumu segšanai

4 166 050

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 166 050

  Izdevumi – kopā

4 166 050

  Uzturēšanas izdevumi

4 166 050

  Subsīdijas un dotācijas

4 166 050

41.03.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

3 830 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 830 000

  Izdevumi – kopā

3 830 000

  Uzturēšanas izdevumi

3 830 000

  Subsīdijas un dotācijas

3 830 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 830 000

41.04.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem 
  Resursi izdevumu segšanai

12 155 762

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 155 762

  Izdevumi – kopā

12 155 762

  Uzturēšanas izdevumi

12 155 762

  Subsīdijas un dotācijas

12 155 762

41.05.00

14.140

Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem 
  Resursi izdevumu segšanai

800 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

800 000

  Izdevumi – kopā

800 000

  Uzturēšanas izdevumi

800 000

  Subsīdijas un dotācijas

800 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

41.08.00

01.120

Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 
  Resursi izdevumu segšanai

29 036 634

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 036 634

  Izdevumi – kopā

29 036 634

  Uzturēšanas izdevumi

29 036 634

  Subsīdijas un dotācijas

29 036 634

41.09.00

01.120

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

124 685

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

124 685

  Izdevumi – kopā

124 685

  Uzturēšanas izdevumi

124 685

  Subsīdijas un dotācijas

124 685

42.00.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana 
  Tīrie aizdevumi

28 593 678

  Fiskālā bilance

-28 593 678

  

14. Iekšlietu ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

194 398 730

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 323 530

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 981 117

  Ārvalstu finanšu palīdzība

30 094 083

  Izdevumi – kopā

194 898 730

  Uzturēšanas izdevumi

162 833 237

  Kārtējie izdevumi

158 399 622

  tai skaitā atalgojumi

73 194 662

  Subsīdijas un dotācijas

4 433 615

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

102 801

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

4 275 067

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

55 747

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 065 493

  kapitālie izdevumi

22 278 959

  investīcijas

9 786 534

  Fiskālā bilance

-500 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

500 000

01.00.00

03.010

Iekšlietu politikas plānošana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 871 084

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 871 084

  Izdevumi – kopā

1 871 084

  Uzturēšanas izdevumi

1 871 084

  Kārtējie izdevumi

1 871 084

  tai skaitā atalgojumi

1 282 546

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma 
  Resursi izdevumu segšanai

3 985 894

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 518 616

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

112 220

  Ārvalstu finanšu palīdzība

355 058

  Izdevumi – kopā

3 985 894

  Uzturēšanas izdevumi

3 499 548

  Kārtējie izdevumi

3 499 548

  tai skaitā atalgojumi

826 744

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

486 346

  kapitālie izdevumi

486 346

02.01.00

03.110

Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 002 891

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

997 891

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

  Izdevumi – kopā

1 002 891

  Uzturēšanas izdevumi

1 002 891

  Kārtējie izdevumi

1 002 891

  tai skaitā atalgojumi

192 197

02.02.00

03.110

Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 983 003

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 520 725

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

107 220

  Ārvalstu finanšu palīdzība

355 058

  Izdevumi – kopā

2 983 003

  Uzturēšanas izdevumi

2 496 657

  Kārtējie izdevumi

2 496 657

  tai skaitā atalgojumi

634 547

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

486 346

  kapitālie izdevumi

486 346

06.00.00

03.110

Valsts policijas darbība 
  Resursi izdevumu segšanai

74 712 204

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 939 845

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 681 455

  Ārvalstu finanšu palīdzība

90 904

  Izdevumi – kopā

74 712 204

  Uzturēšanas izdevumi

73 688 807

  Kārtējie izdevumi

73 620 409

  tai skaitā atalgojumi

39 788 678

  Subsīdijas un dotācijas

68 398

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

23 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

45 398

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 023 397

  kapitālie izdevumi

1 023 397

07.00.00

03.120

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

18 955 844

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 721 994

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

233 850

  Izdevumi – kopā

18 955 844

  Uzturēšanas izdevumi

18 574 120

  Kārtējie izdevumi

18 562 570

  tai skaitā atalgojumi

10 479 146

  Subsīdijas un dotācijas

11 550

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

7 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 550

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

381 724

  kapitālie izdevumi

381 724

09.00.00

03.130

Drošības policijas darbība 
  Resursi izdevumu segšanai

6 442 605

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 375 905

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

66 700

  Izdevumi – kopā

6 442 605

  Uzturēšanas izdevumi

6 442 605

  Kārtējie izdevumi

6 442 605

10.00.00

03.110

Valsts robežsardzes darbība 
  Resursi izdevumu segšanai

28 916 975

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 466 309

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

158 958

  Ārvalstu finanšu palīdzība

3 291 708

  Izdevumi – kopā

28 916 975

  Uzturēšanas izdevumi

25 215 168

  Kārtējie izdevumi

25 214 889

  tai skaitā atalgojumi

14 510 316

  Subsīdijas un dotācijas

279

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

279

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 701 807

  kapitālie izdevumi

3 701 807

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietas 
  Resursi izdevumu segšanai

5 787 455

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 235 736

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

195 492

  Ārvalstu finanšu palīdzība

356 227

  Izdevumi – kopā

5 787 455

  Uzturēšanas izdevumi

5 356 910

  Kārtējie izdevumi

5 183 701

  tai skaitā atalgojumi

2 321 009

  Subsīdijas un dotācijas

173 209

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

82 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

85 410

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 799

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

430 545

  kapitālie izdevumi

430 545

11.01.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

5 118 153

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 918 661

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

195 492

  Ārvalstu finanšu palīdzība

4 000

  Izdevumi – kopā

5 118 153

  Uzturēšanas izdevumi

5 008 729

  Kārtējie izdevumi

4 915 520

  tai skaitā atalgojumi

2 299 049

  Subsīdijas un dotācijas

93 209

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

2 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

85 410

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 799

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

109 424

  kapitālie izdevumi

109 424

11.02.00

03.110

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

273 640

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

273 640

  Izdevumi – kopā

273 640

  Uzturēšanas izdevumi

12 519

  Kārtējie izdevumi

12 519

  tai skaitā atalgojumi

5 160

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

261 121

  kapitālie izdevumi

261 121

11.03.00

03.110

Eiropas Bēgļu fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

395 662

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 435

  Ārvalstu finanšu palīdzība

352 227

  Izdevumi – kopā

395 662

  Uzturēšanas izdevumi

335 662

  Kārtējie izdevumi

255 662

  tai skaitā atalgojumi

16 800

  Subsīdijas un dotācijas

80 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

80 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

  kapitālie izdevumi

60 000

13.00.00

 Veselības un sociālā aprūpe 
  Resursi izdevumu segšanai

4 735 270

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 688 182

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

47 088

  Izdevumi – kopā

4 735 270

  Uzturēšanas izdevumi

4 731 620

  Kārtējie izdevumi

782 863

  tai skaitā atalgojumi

83 161

  Subsīdijas un dotācijas

3 948 757

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 948 757

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 650

  kapitālie izdevumi

3 650

13.01.00

05.600

Veselības un sociālās aprūpes administrēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

154 825

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 825

  Izdevumi – kopā

154 825

  Uzturēšanas izdevumi

151 175

  Kārtējie izdevumi

151 175

  tai skaitā atalgojumi

83 161

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 650

  kapitālie izdevumi

3 650

13.02.00

06.130

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas 
  Resursi izdevumu segšanai

3 948 757

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 948 757

  Izdevumi – kopā

3 948 757

  Uzturēšanas izdevumi

3 948 757

  Subsīdijas un dotācijas

3 948 757

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 948 757

13.03.00

05.800

Veselības aprūpe 
  Resursi izdevumu segšanai

631 688

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

584 600

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

47 088

  Izdevumi – kopā

631 688

  Uzturēšanas izdevumi

631 688

  Kārtējie izdevumi

631 688

14.00.00

04.310

Augstākā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 511 809

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 867 920

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 175 984

  Ārvalstu finanšu palīdzība

467 905

  Izdevumi – kopā

3 511 809

  Uzturēšanas izdevumi

3 235 587

  Kārtējie izdevumi

3 024 966

  tai skaitā atalgojumi

1 328 788

  Subsīdijas un dotācijas

210 621

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

210 621

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

276 222

  kapitālie izdevumi

276 222

19.00.00

 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

238 880

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

158 760

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 120

  Izdevumi – kopā

238 880

  Uzturēšanas izdevumi

229 880

  Kārtējie izdevumi

209 079

  tai skaitā atalgojumi

91 394

  Subsīdijas un dotācijas

20 801

  tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

20 801

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

  kapitālie izdevumi

9 000

19.01.00

08.010

Fiziskās sagatavotības administrēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

95 297

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 297

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

  Izdevumi – kopā

95 297

  Uzturēšanas izdevumi

90 297

  Kārtējie izdevumi

90 297

  tai skaitā atalgojumi

51 470

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

  kapitālie izdevumi

5 000

19.02.00

08.600

Fiziskās sagatavotības pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

143 583

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 463

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 120

  Izdevumi – kopā

143 583

  Uzturēšanas izdevumi

139 583

  Kārtējie izdevumi

118 782

  tai skaitā atalgojumi

39 924

  Subsīdijas un dotācijas

20 801

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

20 801

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

  kapitālie izdevumi

4 000

29.00.00

13.400

Valsts materiālās rezerves 
  Resursi izdevumu segšanai

9 795 501

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 920 251

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 875 250

  Izdevumi – kopā

10 295 501

  Uzturēšanas izdevumi

10 132 826

  Kārtējie izdevumi

10 132 826

  tai skaitā atalgojumi

430 837

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

162 675

  kapitālie izdevumi

162 675

  Fiskālā bilance

-500 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

500 000

29.01.00

13.400

Valsts materiālo rezervju administrēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

715 385

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

715 385

  Izdevumi – kopā

715 385

  Uzturēšanas izdevumi

679 190

  Kārtējie izdevumi

679 190

  tai skaitā atalgojumi

318 553

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 195

  kapitālie izdevumi

36 195

29.02.00

13.400

Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana 
  Resursi izdevumu segšanai

4 485 250

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 485 250

  Izdevumi – kopā

4 985 250

  Uzturēšanas izdevumi

4 985 250

  Kārtējie izdevumi

4 985 250

  Fiskālā bilance

-500 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

500 000

29.03.00

13.400

Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

4 594 866

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 204 866

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

390 000

  Izdevumi – kopā

4 594 866

  Uzturēšanas izdevumi

4 468 386

  Kārtējie izdevumi

4 468 386

  tai skaitā atalgojumi

112 284

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

126 480

  kapitālie izdevumi

126 480

31.00.00

03.110

Šengenas konvencijas finanšu programma 
  Resursi izdevumu segšanai

27 628 349

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 096 068

  Ārvalstu finanšu palīdzība

25 532 281

  Izdevumi – kopā

27 628 349

  Uzturēšanas izdevumi

4 592 207

  Kārtējie izdevumi

4 592 207

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 036 142

  kapitālie izdevumi

15 317 192

  investīcijas

7 718 950

32.00.00

03.110

Materiāltehniskā apgāde 
  Resursi izdevumu segšanai

6 190 535

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 836 535

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

354 000

  Izdevumi – kopā

6 190 535

  Uzturēšanas izdevumi

3 636 550

  Kārtējie izdevumi

3 636 550

  tai skaitā atalgojumi

737 823

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 553 985

  kapitālie izdevumi

486 401

  investīcijas

2 067 584

32.01.00

03.110

Īpašuma lietu administrēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

662 334

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

662 334

  Izdevumi – kopā

662 334

  Uzturēšanas izdevumi

662 334

  Kārtējie izdevumi

662 334

  tai skaitā atalgojumi

497 992

32.02.00

03.110

Būvniecība un centralizētais iepirkums 
  Resursi izdevumu segšanai

5 528 201

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 174 201

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

354 000

  Izdevumi – kopā

5 528 201

  Uzturēšanas izdevumi

2 974 216

  Kārtējie izdevumi

2 974 216

  tai skaitā atalgojumi

239 831

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 553 985

  kapitālie izdevumi

486 401

  investīcijas

2 067 584

33.00.00

03.110

Pabalsti specializētā valsts civildienesta ierēdņiem 
  Resursi izdevumu segšanai

1 626 325

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 626 325

  Izdevumi – kopā

1 626 325

  Uzturēšanas izdevumi

1 626 325

  Kārtējie izdevumi

1 626 325

  tai skaitā atalgojumi

1 314 220

  

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

212 103 604

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 120 094

  Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

529 112

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

39 297 386

  Ārvalstu finanšu palīdzība

7 169 185

  Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

1 987 827

  Izdevumi – kopā

216 022 893

  Uzturēšanas izdevumi

193 646 827

  Kārtējie izdevumi

148 456 073

  tai skaitā atalgojumi

73 382 143

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

1 552 226

  Subsīdijas un dotācijas

43 638 528

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

31 091 225

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

9 336 344

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

41 930

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 376 066

  kapitālie izdevumi

18 903 646

  investīcijas

3 472 420

  Tīrie aizdevumi

-2 754 064

  Aizdevumi

263 529

  Aizdevumu atmaksas

3 017 593

  Fiskālā bilance

-1 165 225

  Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

263 529

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

608 910

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

292 786

01.00.00

04.000

Vispārējā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 673 666

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 429 646

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

244 020

  Izdevumi – kopā

3 673 666

  Uzturēšanas izdevumi

3 621 521

  Kārtējie izdevumi

1 871 282

  tai skaitā atalgojumi

960 309

  Subsīdijas un dotācijas

1 750 239

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 221 401

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 145

  kapitālie izdevumi

52 145

01.02.00

04.212

Sanatorijas tipa internātskola 
  Resursi izdevumu segšanai

611 229

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

601 229

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

  Izdevumi – kopā

611 229

  Uzturēšanas izdevumi

600 229

  Kārtējie izdevumi

600 229

  tai skaitā atalgojumi

302 124

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 000

  kapitālie izdevumi

11 000

01.03.00

04.214

Sociālās korekcijas izglītības iestādes 
  Resursi izdevumu segšanai

872 582

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

861 142

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 440

  Izdevumi – kopā

872 582

  Uzturēšanas izdevumi

844 077

  Kārtējie izdevumi

844 077

  tai skaitā atalgojumi

409 676

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 505

  kapitālie izdevumi

28 505

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās 
  Resursi izdevumu segšanai

96 971

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 971

  Izdevumi – kopā

96 971

  Uzturēšanas izdevumi

89 971

  Kārtējie izdevumi

56 971

  tai skaitā atalgojumi

18 500

  Subsīdijas un dotācijas

33 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

33 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 000

  kapitālie izdevumi

7 000

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Resursi izdevumu segšanai

1 148 401

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 148 401

  Izdevumi – kopā

1 148 401

  Uzturēšanas izdevumi

1 148 401

  Subsīdijas un dotācijas

1 148 401

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 148 401

01.09.00

04.620

Latgales izglītības programma 
  Resursi izdevumu segšanai

40 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 000

  Izdevumi – kopā

40 000

  Uzturēšanas izdevumi

40 000

  Subsīdijas un dotācijas

40 000

  tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

40 000

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde 
  Resursi izdevumu segšanai

528 838

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

528 838

  Izdevumi – kopā

528 838

  Uzturēšanas izdevumi

528 838

  Subsīdijas un dotācijas

528 838

01.15.00

04.000

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra 
  Resursi izdevumu segšanai

375 645

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

153 065

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

222 580

  Izdevumi – kopā

375 645

  Uzturēšanas izdevumi

370 005

  Kārtējie izdevumi

370 005

  tai skaitā atalgojumi

230 009

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 640

  kapitālie izdevumi

5 640

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

41 046 697

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 405 075

  Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

159 436

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 884 178

  Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

598 008

  Izdevumi – kopā

41 370 697

  Uzturēšanas izdevumi

38 883 858

  Kārtējie izdevumi

33 156 830

  tai skaitā atalgojumi

18 548 601

  Subsīdijas un dotācijas

5 727 028

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 505 863

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

4 221 165

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 486 839

  kapitālie izdevumi

1 514 419

  investīcijas

972 420

  Fiskālā bilance

-324 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

324 000

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

40 697 564

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 077 442

  Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

159 436

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 862 678

  Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

598 008

  Izdevumi – kopā

41 021 564

  Uzturēšanas izdevumi

38 551 015

  Kārtējie izdevumi

32 823 987

  tai skaitā atalgojumi

18 327 977

  Subsīdijas un dotācijas

5 727 028

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 505 863

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

4 221 165

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 470 549

  kapitālie izdevumi

1 498 129

  investīcijas

972 420

  Fiskālā bilance

-324 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

324 000

02.05.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

349 133

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

327 633

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 500

  Izdevumi – kopā

349 133

  Uzturēšanas izdevumi

332 843

  Kārtējie izdevumi

332 843

  tai skaitā atalgojumi

220 624

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 290

  kapitālie izdevumi

16 290

03.00.00

 Augstākā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

80 253 164

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 724 648

  Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

369 676

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 769 021

  Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

1 389 819

  Izdevumi – kopā

83 439 936

  Uzturēšanas izdevumi

74 981 922

  Kārtējie izdevumi

68 899 642

  tai skaitā atalgojumi

40 439 263

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

1 552 226

  Subsīdijas un dotācijas

4 530 054

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

587 994

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 942 060

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 458 014

  kapitālie izdevumi

5 958 014

  investīcijas

2 500 000

  Tīrie aizdevumi

-2 754 064

  Aizdevumi

263 529

  Aizdevumu atmaksas

3 017 593

  Fiskālā bilance

-432 708

  Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

263 529

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

169 179

03.01.00

04.310

Augstskolas 
  Resursi izdevumu segšanai

68 211 863

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 525 701

  Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

369 676

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 926 667

  Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

1 389 819

  Izdevumi – kopā

68 284 526

  Uzturēšanas izdevumi

61 792 551

  Kārtējie izdevumi

58 231 625

  tai skaitā atalgojumi

36 116 649

  Subsīdijas un dotācijas

3 560 926

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 560 926

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 491 975

  kapitālie izdevumi

3 991 975

  investīcijas

2 500 000

  Fiskālā bilance

-72 663

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

72 663

03.02.00

04.641

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai 
  Resursi izdevumu segšanai

415 001

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

415 001

  Izdevumi – kopā

415 001

  Uzturēšanas izdevumi

415 001

  Subsīdijas un dotācijas

415 001

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

415 001

03.04.00

04.650

Studējošo un studiju kreditēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

2 163 848

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 163 848

  Izdevumi – kopā

5 181 441

  Uzturēšanas izdevumi

5 181 441

  Kārtējie izdevumi

3 629 215

  tai skaitā atalgojumi

1 920

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

1 552 226

  Tīrie aizdevumi

-2 754 064

  Aizdevumi

263 529

  Aizdevumu atmaksas

3 017 593

  Fiskālā bilance

-263 529

  Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

263 529

03.07.00

04.010

Studiju fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

116 442

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 442

  Izdevumi – kopā

116 442

  Uzturēšanas izdevumi

111 527

  Kārtējie izdevumi

111 527

  tai skaitā atalgojumi

72 582

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 915

  kapitālie izdevumi

4 915

03.09.00

04.641

Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai 
  Resursi izdevumu segšanai

155 293

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155 293

  Izdevumi – kopā

155 293

  Uzturēšanas izdevumi

155 293

  Subsīdijas un dotācijas

155 293

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

155 293

03.10.00

04.641

Dotācija nodibinājumam “Latvijas Universitātes fonds” – pētījumam “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības analīze” 
  Resursi izdevumu segšanai

17 700

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 700

  Izdevumi – kopā

17 700

  Uzturēšanas izdevumi

17 700

  Subsīdijas un dotācijas

17 700

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

17 700

03.11.00

04.310

Koledžas 
  Resursi izdevumu segšanai

4 523 017

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 680 663

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

842 354

  Izdevumi – kopā

4 619 533

  Uzturēšanas izdevumi

4 500 331

  Kārtējie izdevumi

4 119 197

  tai skaitā atalgojumi

2 671 069

  Subsīdijas un dotācijas

381 134

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

381 134

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

119 202

  kapitālie izdevumi

119 202

  Fiskālā bilance

-96 516

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

96 516

03.12.00

01.300

Zinātniskās darbības attīstība universitātēs 
  Resursi izdevumu segšanai

2 400 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 400 000

  Izdevumi – kopā

2 400 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 609 875

  Kārtējie izdevumi

1 609 875

  tai skaitā atalgojumi

904 800

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

790 125

  kapitālie izdevumi

790 125

03.15.00

01.300

Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolās 
  Resursi izdevumu segšanai

2 250 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 250 000

  Izdevumi – kopā

2 250 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 198 203

  Kārtējie izdevumi

1 198 203

  tai skaitā atalgojumi

672 243

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 051 797

  kapitālie izdevumi

1 051 797

05.00.00

 Zinātne 
  Resursi izdevumu segšanai

21 585 064

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 436 472

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 142 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

6 592

  Izdevumi – kopā

21 616 236

  Uzturēšanas izdevumi

18 519 130

  Kārtējie izdevumi

17 520 854

  tai skaitā atalgojumi

2 620 454

  Subsīdijas un dotācijas

998 276

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

995 276

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 097 106

  kapitālie izdevumi

3 097 106

  Fiskālā bilance

-31 172

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

31 172

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

8 544 825

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 402 825

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 142 000

  Izdevumi – kopā

8 544 825

  Uzturēšanas izdevumi

8 544 825

  Kārtējie izdevumi

8 544 825

05.02.00

01.310

Zinātnes bāzes finansējums 
  Resursi izdevumu segšanai

4 625 554

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 625 554

  Izdevumi – kopā

4 625 554

  Uzturēšanas izdevumi

4 613 924

  Kārtējie izdevumi

3 618 648

  tai skaitā atalgojumi

1 879 336

  Subsīdijas un dotācijas

995 276

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

995 276

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 630

  kapitālie izdevumi

11 630

05.05.00

01.320

Tirgus orientētie pētījumi 
  Resursi izdevumu segšanai

543 577

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

543 577

  Izdevumi – kopā

543 577

  Uzturēšanas izdevumi

543 577

  Kārtējie izdevumi

543 577

05.09.00

01.300

Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā 
  Resursi izdevumu segšanai

646 937

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

640 345

  Ārvalstu finanšu palīdzība

6 592

  Izdevumi – kopā

678 109

  Uzturēšanas izdevumi

678 109

  Kārtējie izdevumi

675 109

  Subsīdijas un dotācijas

3 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 000

  Fiskālā bilance

-31 172

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

31 172

05.10.00

01.310

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

4 251 244

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 251 244

  Izdevumi – kopā

4 251 244

  Uzturēšanas izdevumi

1 170 068

  Kārtējie izdevumi

1 170 068

  tai skaitā atalgojumi

697 122

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 081 176

  kapitālie izdevumi

3 081 176

05.12.00

01.310

Zinātnes konkurētspējas veicināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

2 900 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 900 000

  Izdevumi – kopā

2 900 000

  Uzturēšanas izdevumi

2 900 000

  Kārtējie izdevumi

2 900 000

05.15.00

01.310

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

72 927

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

72 927

  Izdevumi – kopā

72 927

  Uzturēšanas izdevumi

68 627

  Kārtējie izdevumi

68 627

  tai skaitā atalgojumi

43 996

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 300

  kapitālie izdevumi

4 300

06.00.00

04.000

Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 697 860

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 169 860

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

528 000

  Izdevumi – kopā

3 697 860

  Uzturēšanas izdevumi

3 529 610

  Kārtējie izdevumi

3 529 610

  tai skaitā atalgojumi

1 899 771

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

168 250

  kapitālie izdevumi

168 250

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

540 575

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

540 575

  Izdevumi – kopā

540 575

  Uzturēšanas izdevumi

511 175

  Kārtējie izdevumi

511 175

  tai skaitā atalgojumi

312 295

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

29 400

  kapitālie izdevumi

29 400

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

2 837 663

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 309 663

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

528 000

  Izdevumi – kopā

2 837 663

  Uzturēšanas izdevumi

2 769 613

  Kārtējie izdevumi

2 769 613

  tai skaitā atalgojumi

1 540 226

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

68 050

  kapitālie izdevumi

68 050

06.16.00

04.000

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

319 622

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

319 622

  Izdevumi – kopā

319 622

  Uzturēšanas izdevumi

248 822

  Kārtējie izdevumi

248 822

  tai skaitā atalgojumi

47 250

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 800

  kapitālie izdevumi

70 800

07.00.00

04.410

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana 
  Resursi izdevumu segšanai

409 220

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

409 220

  Izdevumi – kopā

409 220

  Uzturēšanas izdevumi

395 370

  Kārtējie izdevumi

395 370

  tai skaitā atalgojumi

43 230

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 850

  kapitālie izdevumi

13 850

09.00.00

 Sports 
  Resursi izdevumu segšanai

22 012 099

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 824 449

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

187 650

  Izdevumi – kopā

22 044 591

  Uzturēšanas izdevumi

21 900 856

  Kārtējie izdevumi

2 992 923

  tai skaitā atalgojumi

1 616 797

  Subsīdijas un dotācijas

18 907 933

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

18 907 933

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

143 735

  kapitālie izdevumi

143 735

  Fiskālā bilance

-32 492

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

32 492

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

308 651

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 111

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 540

  Izdevumi – kopā

308 651

  Uzturēšanas izdevumi

286 336