Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.18

Rīgā 2005.gada 27.septembrī (prot. Nr.19, 10.§)
Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 43.panta trešo daļu un
13.04.2000. likuma “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
pārejas noteikumu 5.punktu
(Rīgas domes 20.06.2006. saistošo noteikumu Nr.48 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 20.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.71)
1. Lietotie termini un to skaidrojums

1.1. Maksas autostāvvieta — speciāli mehānisko transportlīdzekļu novietošanai izveidota un aprīkota Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā esoša teritorija, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās.

1.2. Maksas autostāvvietas lietošana — transportlīdzekļa iebraukšana maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.3. Maksas autostāvvietas lietotājs — transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.4. Maksas autostāvvietu pārvaldnieks — Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, kurai Rīgas dome deleģējusi pārvaldes uzdevumu veikt autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

1.5. Iedzīvotāja karte — dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks par šo saistošo noteikumu 4.10.punktā noteikto maksu, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu, izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas šo saistošo noteikumu 4.4.1. – 4.4.5.apakšpunktā minēto teritoriju tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka šī adrese sakrīt ar iedzīvotāja īpašumā vai valdījumā esošā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā minēto adresi. Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese.

Iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta šo saistošo noteikumu 4.4.5.apakš­punktā norādītajā teritorijā, izsniedz vienu iedzīvotāja karti attiecīgajā adresē.

1.6. Mēneša abonements — dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz tām personām, kuras ir samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu, kas atrodas šo saistošo noteikumu 4.4.1. – 4.4.5.apakšpunktā noteiktajā teritorijā, lietošanu nākamajā kalendārajā mēnesī.

1.7. Lietotāja karte — dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, izsniedz nedzīvojamo telpu īpašniekiem vai nomniekiem, kuru telpas atrodas šo saistošo noteikumu 4.4.1. – 4.4.5.apakšpunktā noteikto teritoriju tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, un kuri ir noslēguši līgumu ar maksas autostāvvietu pārvaldnieku par atsevišķu īpaši rezervētu stāvvietu lietošanu.

1.8. (Svītrots ar Rīgas domes 20.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.71)

1.9. Elektroniskā kontroles iekārta — ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu, izmantojot metāla monētas vai maksājumu kartes, un kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājumu apliecinošu dokumentu – kvīti, kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti un pakalpojuma nosaukums.

1.10. SMS apmaksas pakalpojums — maksāšanas līdzeklis par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, nosūtot īsziņu (izmantojot mobilo tālruni neatkarīgi no operatora), un naudas līdzekļu norakstīšana no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta par faktisko maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

1.11. Stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšana, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu — maksas autostāvvietas lietotāja nosūtīta īsziņa atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam, norādot stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu, pēc kuras nosūtīšanas tiek uzsākta maksas autostāvvietas lietotāja naudas līdzekļu norakstīšana no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta.

1.12. Stāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšana, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu — maksas autostāvvietas lietotāja nosūtīta īsziņa atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam, norādot stāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu un transportlīdzekļa numuru, pēc kuras nosūtīšanas tiek norakstīti maksas autostāvvietas lietotāja naudas līdzekļi no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta par faktisko maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

1.13. Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa — samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties mēneša abonementu vai veicot stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu.

1.14. Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa — samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic gadījumos, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties mēneša abonementu vai veicot stāvvietas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu, vai arī ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.48; Rīgas domes 20.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.71; Rīgas domes 05.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.109; Rīgas domes 16.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.150; Rīgas domes 20.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.17; Rīgas domes 23.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie saistošie noteikumi ir izdoti, lai uzlabotu satiksmes plūsmu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot maksas autostāvvietu lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.2. Šie saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, lietošanas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.3. Šie saistošie noteikumi ir obligāti visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, kas apturējuši transportlīdzekli maksas autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

2.4. Maksas autostāvvietu ierīkošanu, speciālo aprīkošanu, lietošanas uzraudzību un kontroli veic Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Rīgas domi.

2.5. Lai izskatītu jautājumus par atļauju iegādāties iedzīvotāja karti vai lietotāja karti, Komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

2.5.1. iedzīvotājiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta atrodas tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, – iesniegums, dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija. Ja minētie dokumenti nav iesniedzēja rīcībā, Komisija pieprasa ziņas pati;

2.5.2. nedzīvojamo telpu īpašniekiem vai nomniekiem, kuru telpas atrodas tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, – nomas līguma vai īpašuma tiesības apliecinošā dokumenta kopija. Iesniedzot kopijas, jāuzrāda to oriģināli.

(Grozīts ar Rīgas domes 05.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.109)

3. Maksas autostāvvietas darba laiks

3.1. Maksas autostāvvietas darba laiks ir norādīts ar papildzīmi zem ceļa zīmes “Stāvvieta”.

3.2. Ja autostāvvieta ir apzīmēta ar ceļa zīmi “Maksas stāvvieta”, tās darba laiks ir no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00.

3.3. Nepieciešamības gadījumā maksas autostāvvietu pārvaldnieks var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu tās darba laikā, kā arī ārpus maksas autostāvvietas darba laika.

(Grozīts ar Rīgas domes 16.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.150)

4. Samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu

4.1. Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu šo sais­tošo noteikumu 4.4.1. – 4.4.4.apakšpunktā noteiktajā teritorijā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00. un šo saistošo noteikumu 4.4.5.apakšpunktā noteiktajā teritorijā katru dienu no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00 ir jāmaksā atbilstoši attiecīgajā zonā noteiktajai stundas tarifa likmei.

4.2. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes.

4.3. Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 15 minūtes.

4.4. Tiek noteikta šāda vienas stundas tarifa likme (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) par maksas autostāvvietas lietošanu:

4.4.1. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 1,40, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 2 stundā teritorijā, kuru ierobežo Krišjāņa Valdemāra iela, Kalpaka bulvāris, Merķeļa iela, Marijas iela, 13.janvāra iela (izņemot 11.novembra krastmalu);

4.4.2. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 1, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 1,60 stundā teritorijā, kuru ierobežo Eksporta iela, Hanzas iela, Pulkveža Brieža iela, Dzirnavu iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Lāčplēša iela, Marijas iela;

4.4.3. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 0,80, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu Ls 1,20 stundā teritorijā, kuru ierobežo Hanzas iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Aristida Briāna iela, Tallinas iela, Aleksandra Čaka iela, Matīsa iela, Valmieras iela, Satekles iela, Dzirnavu iela, Puškina iela, Krasta iela, 11.novembra krastmala;

4.4.4. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 0,60, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 0,80 stundā pārējā Rīgas pilsētas teritorijā, izņemot 4.4.5.apakšpunktā noteikto teritoriju;

4.4.5. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 3, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 5 stundā teritorijā, kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielas labo malu, no ielas sākuma līdz Pils laukumam, pa Pils laukuma apbūves robežu, no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, pa Torņa ielas labo malu, no Pils laukuma līdz Jēkaba ielai, pāri Jēkaba ielai pie ēkas Jēkaba ielā 20, pa Torņa ielas kreiso malu, no Jēkaba ielas līdz Zigfrīda Annas Meierovica bulvārim, pa Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labo malu, no Torņa ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra līdz Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, pāri Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Vaļņu ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Teātra ielas līdz Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Rīdzenes ielai, pāri Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Rīdzenes ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Audēju ielas līdz 13.janvāra ielai, pa 13.janvāra ielas labās malas apbūves un apstādījumu līniju, no Aspazijas bulvāra līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas labo malu, no 13.janvāra ielas līdz Minsterejas ielai, pa Minsterejas ielas kreiso malu, no 11.novembra krastmalas līdz autostāvvietai, kura atrodas 11.novembra krastmalā starp Minsterejas ielu un Mārstaļu ielu, pa minētās autostāvvietas zemes zie­meļaustrumu robežu līdz Mārstaļu ielai, pa Mārstaļu ielas labo malu, no minētās autostāvvietas līdz Kungu ielai, pa Kungu ielas labo malu, no Mārstaļu ielas līdz Kaļķu ielai, pa Kaļķu ielas labo malu, no Kungu ielas līdz Mazajai Jaunielai, pa Mazās Jaunielas kreiso malu, no Kaļķu ielas līdz Jaunielai, pa Jaunielas kreiso malu, no Mazās Jaunielas līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas apbūves līniju līdz Poļu gātei, pa Poļu gātes labo malu, no Pils laukuma līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas labo malu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

4.5. Maksas autostāvvietu lietotājiem, kuriem tiek izsniegtas lietotāja kartes, stāvvietas tiek īpaši iezīmētas, izmantojot attiecīgās ceļa zīmes. Samaksa par lietotāja karti tiek aprēķināta saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.4.1. –4.4.5.apakšpunktā noteikto stundas tarifa likmi, aprēķinot to par deviņām autostāvvietas lietošanas stundām dienā. Šādus līgumus maksas autostāvvietu pārvaldnieks ar maksas autostāvvietas lietotāju var noslēgt uz laiku līdz vienam gadam, bet nepārsniedzot nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības laiku.

4.6. Mēneša abonementa maksa par tiesībām lietot maksas autostāvvietu pārvaldnieka pārvaldībā esošu maksas autostāvvietu, kas atrodas šo saistošo noteikumu 4.4.1. – 4.4.5.apakšpunktā noteikto teritoriju sarkano līniju robežās, atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem ir Ls 150 (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

4.7. Samaksu, kas veikta par maksas autostāvvietas lietošanu, apliecina:

4.7.1. mēneša abonements, kura īpašniekam ir tiesības lietot jebkuru šo saistošo noteikumu 4.4.1. – 4.4.5.apakšpunktā noteiktajās teritorijās esošu maksas autostāvvietu, kas ir maksas autostāvvietu pārvaldnieka pārvaldībā;

4.7.2. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegtā kvīts, kurā tiek norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti un pakalpojuma nosaukums. Kvīts ir derīga tajā tarifu zonā, kurā tā ir izsniegta, kā arī tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka;

4.7.3. maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgā darbinieka rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu;

4.7.4. lietotāja karte, kas apliecina tās īpašnieka tiesības lietot attiecīgo maksas autostāvvietu;

4.7.5. iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese.

4.8. (Svītrots ar Rīgas domes 20.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.71)

4.9. Tiesības lietot autostāvvietu bez maksas ir:

4.9.1. invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Ja maksas autostāvvietā īpaši invalīdu transportlīdzekļiem paredzētās stāvvietas ir aizņemtas vai nav ierīkotas, invalīdiem ir tiesības bez maksas izmantot jebkuru citu brīvu vietu maksas autostāvvietas darbības teritorijā;

4.9.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

4.9.3. transportlīdzekļu vadītājiem, kuri maksas autostāvvietā iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes;

4.9.4. (svītrots ar Rīgas domes 20.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.71);

4.9.5. maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajiem darbiniekiem, kas nodrošina maksas autostāvvietu kontroles un tehniskās uzraudzības funkciju izpildi.

4.10. Iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka šī adrese sakrīt ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā minēto adresi, ir tiesības iegādāties iedzīvotāja karti, kuras cena mēnesī (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) par tiesībām lietot maksas autostāvvietu tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese, tiek noteikta:

4.10.1. Ls 50 mēnesī – teritorijā, kuru ierobežo Krišjāņa Valdemāra iela, Kalpaka bulvāris, Merķeļa iela, Marijas iela, 13.janvāra iela (izņemot 11.novembra krastmalu);

4.10.2. Ls 40 mēnesī – teritorijā, kuru ierobežo Eksporta iela, Hanzas iela, Pulkveža Brieža iela, Dzirnavu iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Lāčplēša iela, Marijas iela;

4.10.3. Ls 30 mēnesī – teritorijā, kuru ierobežo Hanzas iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Aristida Briāna iela, Tallinas iela, Aleksandra Čaka iela, Matīsa iela, Valmieras iela, Satekles iela, Dzirnavu iela, Puškina iela, Krasta iela, 11.novembra krastmala;

4.10.4. Ls 20 mēnesī – pārējā Rīgas pilsētas teritorijā;

4.10.5. Ls 60 mēnesī – teritorijā, kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielas labo malu, no ielas sākuma līdz Pils laukumam, pa Pils laukuma apbūves robežu, no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, pa Torņa ielas labo malu, no Pils laukuma līdz Jēkaba ielai, pāri Jēkaba ielai pie ēkas Jēkaba ielā 20, pa Torņa ielas kreiso malu, no Jēkaba ielas līdz Zigfrīda Annas Meierovica bulvārim, pa Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labo malu, no Torņa ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra līdz Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, pāri Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Vaļņu ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Teātra ielas līdz Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Rīdzenes ielai, pāri Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Rīdzenes ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Audēju ielas līdz 13.janvāra ielai, pa 13.janvāra ielas labās malas apbūves un apstādījumu līniju, no Aspazijas bulvāra līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas labo malu, no 13.janvāra ielas līdz Minsterejas ielai, pa Minsterejas ielas kreiso malu, no 11.novembra krastmalas līdz autostāvvietai, kura atrodas 11.novembra krastmalā starp Minsterejas ielu un Mārstaļu ielu, pa minētās autostāvvietas zemes ziemeļaustrumu robežu līdz Mārstaļu ielai, pa Mārstaļu ielas labo malu, no minētās autostāvvietas līdz Kungu ielai, pa Kungu ielas labo malu, no Mārstaļu ielas līdz Kaļķu ielai, pa Kaļķu ielas labo malu, no Kungu ielas līdz Mazajai Jaunielai, pa Mazās Jaunielas kreiso malu, no Kaļķu ielas līdz Jaunielai, pa Jaunielas kreiso malu, no Mazās Jaunielas līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas apbūves līniju līdz Poļu gātei, pa Poļu gātes labo malu, no Pils laukuma līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas labo malu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

4.11. (Svītrots ar Rīgas domes 20.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.71)

(Grozīts ar Rīgas domes 20.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.48; Rīgas domes 20.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.71; Rīgas domes 16.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.150; Rīgas domes 23.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

5. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība

5.1. Maksas autostāvvietas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli maksas autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes, ir jāievēro šāda kārtība:

5.1.1. ievērot ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

5.1.2. pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā izvēlēties kādu no šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas veidiem;

5.1.3. izmantojot elektronisko kontroles iekārtu maksas autostāvvietas lietošanas apmaksai, maksas autostāvvietas lietotājs veic priekšapmaksu par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

5.1.4. izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu kā norēķinu par maksas autostāvvietas lietošanu, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu par stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu, kā arī, izbraucot no maksas autostāvvietas, nosūtīt īsziņu par stāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru. Ja norēķins tiek veikts, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu, maksas autostāvvietas lietotāja transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar speciālu SMS apmaksas sistēmas lietotāja atpazīšanas zīmi — uzlīmi, kas uzlīmējama redzamā vietā uz transportlīdzekļa priek­šējā stikla;

5.1.5. personām, kuru tiesības lietot maksas autostāvvietu atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem apliecina iedzīvotāja karte, ir pienākums novietot atbilstošo dokumentu redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa.

5.2. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, vai nav veicis stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu, un uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa kreisajā pusē nav dokumenta, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, kas tiek aprēķināta trīskāršā apmērā par visu maksas autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

5.3. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis paredzamā maksas autostāvvietas lietošanas laika priekšapmaksu, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu par laiku, kas pārsniedz ar priekšapmaksu apmaksāto laiku. Šādi veicamā pēcapmaksa tiek aprēķināta divkāršā apmērā, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

5.4. Maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu ar pēcapmaksu samaksā maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.71)

6. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole

6.1. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks.

6.2. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam ir maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegta apliecība, kas apliecina tiesības veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam ir pienākums uzrādīt apliecību pēc maksas autostāvvietas lietotāja pirmā pieprasījuma.

6.3. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks:

6.3.1. kontrolē, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, pārbaudot, vai uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa ir atstāta elektroniskās kontroles iekārtas izdotā kvīts, un pārliecinoties par kvīts atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām;

6.3.2. pārbauda, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu, ja uz transportlīdzekļa priekšējā stikla ir uzlīmēta SMS apmaksas sistēmas lietotāja atpazīšanas zīme, bet kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa nav cita dokumenta, kas apliecina, ka maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu ir veicis priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, kā arī nav cita dokumenta, kas apliecina maksas autostāvvietas lietotāja tiesības lietot attiecīgo maksas autostāvvietu;

6.3.3. pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma sniedz informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem, elektronisko kontroles iekārtu darbību un iespējamiem norēķinu veidiem;

6.3.4. šajos saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos izmanto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu un sastāda noteiktas formas paziņojumu maksas autostāvvietas lietotājam;

6.3.5. iekasē maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu un izsniedz samaksu apliecinošu kases aparāta kvīti.

6.4. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks ir tiesīgs izmantot transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu šādos gadījumos:

6.4.1. ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, vai nav veicis stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu, un uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa kreisajā pusē nav dokumenta, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības;

6.4.2. ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

6.5. Maksas autostāvvietu pārvaldnieks ir tiesīgs izmantot transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu līdz brīdim, kad maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.

6.6. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārta tiek uzlikta uz transportlīdzekļa priekšējā kreisā riteņa. Ja transportlīdzeklis novietots tā, ka transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu uz priekšējā kreisā riteņa uzlikt nav iespējams, maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam ir tiesības transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu uzlikt uz attiecīgā transportlīdzekļa jebkura cita riteņa.

6.7. Pēc attiecīgā transportlīdzekļa riteņa nobloķēšanas maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks nekavējoties:

6.7.1. par šo faktu ziņo maksas autostāvvietu pārvaldniekam;

6.7.2. veic fotouzņēmumus, kuros jābūt labi saskatāmam transportlīdzekļa priekšējam panelim, transportlīdzekļa numuram un uzliktajai transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtai;

6.7.3. uz nobloķētā transportlīdzekļa priekšējā stikla novieto noteikta parauga paziņojumu par to, ka maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un maksas autostāvvietas lietotājam ir jāveic pēcapmaksa šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā. Paziņojumā tiek norādīts transportlīdzeklis, marka, transportlīdzekļa numurs, laiks, kad uzsākta fakta konstatēšana, atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds, maksas autostāvvietu pārvaldnieka kontakttālrunis.

6.8. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks ir tiesīgs noņemt transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu tad, kad maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.

6.9. Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa pēc transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas izmantošanas ir jāmaksā maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam, kuru maksas autostāvvietas lietotājs izsauc, zvanot uz paziņojumā norādīto tālruņa numuru.

6.10. Par maksas autostāvvietas lietotāja veikto maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks izsniedz atbilstošas formas un satura kvīti, kā arī noņem no maksas autostāvvietas lietotāja transportlīdzekļa uzlikto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu.

6.11. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārta ir maksas autostāvvietu pārvaldnieka īpašums, un maksas autostāvvietas lietotājs nav tiesīgs bojāt vai patvaļīgi noņemt no transportlīdzekļa uzlikto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu.

Noslēguma jautājumi

1. Maksas autostāvvietu lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par maksas autostāvvietu pārvaldnieka darbībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Administratīvā atbildība par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Saistošie noteikumi publicējami likuma “Par pašvaldībām45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rīgas domes 25.04.2000. noteikumi Nr.47 “Noteikumi par Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, ierīkošanu, apsaimniekošanu un lietošanu” un Rīgas domes 31.08.1999. lēmums Nr.7643 “Par Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās ierīkoto pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas maksu”.

5. Rīgas domes Satiksmes departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

(Rīgas domes 20.06.2006. saistošo noteikumu Nr.48 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 27.09.2005.Stājas spēkā: 03.11.2005.Zaudē spēku: 04.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 02.11.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
120368
{"selected":{"value":"12.01.2011","content":"<font class='s-1'>12.01.2011.-03.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.01.2011","iso_value":"2011\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2011.-03.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2009","iso_value":"2009\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2009.-11.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2009","iso_value":"2009\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2009.-24.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.03.2008","iso_value":"2008\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2008.-27.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2007","iso_value":"2007\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2007.-06.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2006","iso_value":"2006\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2006.-05.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2005","iso_value":"2005\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2005.-21.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.01.2011
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)