Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1627 "Nacionālā kino centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.558

Rīgā 2005.gada 26.jūlijā (prot. Nr.43 68.§)
Valsts aģentūras "Nacionālais kino centrs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Valsts aģentūra "Nacionālais kino centrs" (turpmāk - aģentūra) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot valsts kultūrpolitiku kino nozarē. Kultūras ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Kultūras ministrijas starpniecību.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.163)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

2.1. veicināt Latvijas kino nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju;

2.2. veicināt audiovizuālo jaunrades darbu un audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;

2.3. koordinēt Latvijas kino nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;

2.4. reģistrēt filmu producētājus (ražotājus), izplatītājus un izplatīšanas vietas, kā arī atbilstoši kompetencei veikt filmu izplatīšanas nozares uzraudzību un kontroli;

2.5. veidot kino nozares datu bāzi;

2.6. uzturēt, pārvaldīt un attīstīt muzeja krājumu Latvijas audiovizuālās kultūras jomā kā Nacionālā muzeju krājuma daļu;

2.7. veikt muzeja krājuma Latvijas audiovizuālās kultūras jomā zinātnisko pētniecību;

2.8. veikt izglītojošo darbu, informējot dažādas mērķauditorijas par Latvijas audiovizuālo kultūru;

2.9. nodrošināt, lai muzeja krājums Latvijas audiovizuālās kultūras jomā būtu pieejams sabiedrībai;

2.10. uzraudzīt filmu klasifikācijas noteikumu izpildi.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.163; MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.482)

3. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

3.1. sadalīt kino nozarei piešķirtos valsts budžeta līdzekļus filmu veidošanai un ar filmu nozari saistītiem projektiem;

3.2. veicināt Latvijas kino attīstību, filmu ražošanu, izrādīšanu un izplatīšanu;

3.3. piedalīties ar kino nozari saistīto Kultūras ministrijas pasākumu, projektu un programmu koordinēšanā, plānošanā, sagatavošanā un ieviešanā;

3.3.1 administrēt to filmu izmantošanas tiesības, kuru mantisko autortiesību vai blakustiesību pārņēmēja ir valsts;

3.3.2 atjaunot un digitalizēt to filmu nesējus, kuru mantisko autortiesību pārņēmēja ir valsts, kā arī veikt citas ar minēto filmu nesēju pārvaldīšanu saistītās darbības;

3.4. veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm kino nozares jomā;

3.5. veicināt Latvijas kino nozares pārstāvju starptautiskās pieredzes apguvi;

3.6. veicināt sadarbību ar kino nozares un radniecīgām organizācijām;

3.7. nodrošināt informāciju par starp­tautisko kino nozares organizāciju sadarbības projektiem;

3.8. nodrošināt kino nozares datu bāzes pieejamību;

3.9. veikt uzskaiti, uzkrāt un analizēt informāciju par filmu ražošanu, izplatīšanu un publisku demonstrēšanu;

3.10. vākt, glabāt, pētīt un popularizēt Latvijas audiovizuālās kultūras garīgās un materiālās vērtības;

3.11. vadīt ekskursijas, lasīt lekcijas, organizēt vietējas nozīmes un starptautiskas nozīmes pasākumus, sagatavot publikācijas presē, kā arī radio un televīzijas raidījumus audiovizuālajā jomā;

3.12. veidot pastāvīgās un maināmās ekspozīcijas, izglītojošā darba programmas, sagatavot publikācijas un filmas par Latvijas audiovizuālo kultūru;

3.13. sniegt speciālistiem un interesentiem konsultācijas par Latvijas audiovizuālo kultūru, kā arī attiecīgu metodisko palīdzību;

3.14. veikt izdevējdarbību — publicēt zinātniskus pētījumus un citus materiālus, izdot informatīvos un reklāmas izdevumus audiovizuālajā jomā;

3.15. attīstīt un nostiprināt sadarbību ar radniecīga profila organizācijām pasaulē un starptautiskajām kinovēstures pētnieku organizācijām, sagatavojot izstādes, filmu programmas, seminārus, konferences un publikācijas;

3.16. sadarboties ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Universitāti un citām augstākās un vidējās izglītības iestādēm kino teorētisko un praktisko programmu veidošanā un vadīšanā.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.163; MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.12)

4. Aģentūrai atbilstoši kompetencei ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

4.2. publicēt informatīvos materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.3. atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt Kultūras ministrijā priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem;

4.4. atbilstoši kompetencei organizēt un vadīt seminārus, konferences un pasākumus.

III. Aģentūras pārvalde

5. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors.

6. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un Publisko aģentūru likumā noteiktos pienākumus. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

7. Lai veicinātu valsts politikas īstenošanu kino nozares jomā, kultūras ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk-konsultatīvā padome). Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības aģentūras darbības jomā.

8. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar kultūras ministra apstiprinātu nolikumu.

9. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu nosaka un konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina kultūras ministrs.

10. Konsultatīvās padomes sastāvā iekļauj nozaru speciālistus, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pilnvarotos pārstāvjus.

11. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

V. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

12. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

12.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

12.2.ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

12.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

12.4. ziedojumi un dāvinājumi.

13. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizņēmumus un slēgt izpirkumnomas (līzinga) līgumus. Pirms Finanšu ministrijas atļaujas saņemšanas aģentūra minēto darījumu dokumentāciju saskaņo ar Kultūras ministriju.

VI. Aģentūras amatpersonu lēmumu apstrīdēšana un pārskatu sniegšana

14. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

15. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Kultūras ministrijā. Kultūras minis­trijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un sniedz pārskatu par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

VII. Noslēguma jautājums

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Nacionālais kino centrs" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 558Pieņemts: 26.07.2005.Stājas spēkā: 01.09.2005.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 29.07.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
113513
{"selected":{"value":"03.07.2008","content":"<font class='s-1'>03.07.2008.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.07.2008","iso_value":"2008\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2008.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2008","iso_value":"2008\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2008.-02.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2006","iso_value":"2006\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2006.-18.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2005","iso_value":"2005\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2005.-03.03.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.07.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)