Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumus Nr. 474 "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.520

Rīgā 2005.gada 12.jūlijā (prot. Nr.40 34.§)
Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 31.panta pirmo daļu

1. Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1. transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laiks:

1.1.1. laikposms no darba sākuma līdz beigām, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklis ir savā darba vietā darba devēja rīcībā un pilda šādas ar pārvadājumu saistītas funkcijas:

1.1.1.1. vada transportlīdzekli;

1.1.1.2. iekrauj vai izkrauj kravu;

1.1.1.3. veic funkcijas, kas saistītas ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā;

1.1.1.4. tīra transportlīdzekli vai veic tā tehnisko apkopi;

1.1.1.5. veic citus darbus, lai nodrošinātu transportlīdzekļa, tā pasažieru vai kravas drošību, vai pilda uzdevumus, kas saistīti ar iekraušanas un izkraušanas darbu uzraudzību, arī kārto formalitātes ar policiju, muitu, imigrācijas vai citām iestādēm;

1.1.2. laikposms, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklis atrodas savā darba vietā, lai pildītu konkrētu darba pienākumu, tai skaitā laiks, kad gaida iekraušanu vai izkraušanu, un šī laikposma ilgums nav zināms iepriekš vai arī tā ilgums tiek noteikts, darba devējam vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem par laikposmu, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklim jābūt darba devēja rīcībā;

1.2. darbgatavības laiks — laikposms, kad:

1.2.1. transportlīdzekļa apkalpes loceklis neatrodas savā darba vietā, bet ir gatavs pildīt darba devēja rīkojumu sākt vai atsākt braukšanu vai pildīt citu darba pienākumu, tai skaitā gaidīšanas laiks, kas saistīts ar robežšķērsošanu vai satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu, ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis neatrodas transportlīdzeklī;

1.2.2. autovadītājs atrodas kustībā esošā transportlīdzeklī un neņem transportlīdzekļa vadīšanas pārtraukumu, ja pārvadājuma veikšanā iesaistīti vairāki autovadītāji. Darbgatavības laiks neietver pārtraukumu un atpūtas laiku;

1.3. darba vieta:

1.3.1. darba devēja vai pašnodarbinātā autovadītāja faktiskās atrašanās vieta, kur transportlīdzekļa apkalpes loceklis pilda darba pienākumus (ieskaitot filiāles neatkarīgi no tā, vai tās atrodas vienā vietā ar darba devēja vai pašnodarbinātā autovadītāja faktisko atrašanās vietu);

1.3.2. transportlīdzeklis, ko savu darba pienākumu pildīšanai izmanto transportlīdzekļa apkalpes loceklis;

1.3.3. jebkura cita vieta (muita, robežšķērsošanas vieta), kurā tiek veiktas ar pārvadājumu saistītas darbības.

2. Noteikumi nosaka prasības attiecībā uz darba laika organizēšanu, ievērošanu un tā uzskaiti transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kuri veic pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Padomes 1985.gada 20.decembra Regula (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu (turpmāk — regula (EEK) Nr. 3820/85), vai regulā (EEK) Nr. 3820/85 minētajos gadījumos — Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) (turpmāk — AETR līgums).

3. Par tāda pašnodarbinātā autovadītāja darba laiku, kurš veic pasažieru vai kravas komercpārvadājumus un pastāvīgi gūst ienākumus ārpus darba tiesiskajām attiecībām, kā arī pats vai sadarbībā ar citiem pašnodarbinātiem autovadītājiem veido komerciālas attiecības ar klientiem, uzskata laikposmu, kurā pašnodarbinātais autovadītājs atrodas savā darba vietā klienta rīcībā un pilda šo noteikumu 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktā minētās funkcijas, izņemot laikposmu, kad pašnodarbinātais autovadītājs veic citu darbu, kas nav saistīts ar pārvadājuma organizāciju.

4. Darba laikā neieskaita:

4.1. šo noteikumu 12. un 13.punktā minētos pārtraukumus;

4.2. šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minēto darbgatavības laiku;

4.3. regulā (EEK) Nr. 3820/85 vai AETR līgumā minēto atpūtas laiku.

5. Šo noteikumu 1.2.1.apakšpunktā minētā laikposma paredzamo ilgumu transportlīdzekļa apkalpes loceklis zina iepriekš (vai nu pirms prombraukšanas, vai tikai pirms attiecīgā laikposma faktiskā sākuma) vai arī tā ilgums tiek noteikts saskaņā ar iepriekšēju vienošanos starp darba devēju un darbinieku pārstāvjiem.

6. (Svītrots ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr.88.)

7. (Svītrots ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr.88.)

8. (Svītrots ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr.88.)

9. Ievērojot regulas (EEK) Nr. 3820/85 6.panta 1.punkta ceturto un piekto daļu vai AETR līguma 6.panta 1.punkta ceturto daļu, ja pārvadājums tiek veikts saskaņā ar AETR līgumu, autovadītājs četru secīgu mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt vidējo nedēļas darba laiku — 48 stundas.

10. Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veicis darbu pie vairākiem darba devējiem, darba laiks summējas.

11. Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu arī pie cita darba devēja, viņš darba devējam rakstiski iesniedz pārskatu par tur nostrādāto laiku.

12. Ievērojot regulas (EEK) Nr. 3820/85 vai AETR līguma nosacījumus par transportlīdzekļa vadīšanas pārtraukumiem, transportlīdzekļa apkalpes loceklis nedrīkst strādāt vairāk par sešām stundām pēc kārtas bez pārtraukuma.

13. Darbu pārtrauc vismaz uz 30 minūtēm, ja kopā nostrādāts no sešām līdz deviņām stundām, un vismaz uz 45 minūtēm, ja kopā nostrādāts vairāk nekā deviņas stundas.

14. Pārtraukumu drīkst dalīt laikposmos, no kuriem katrs ir vismaz 15 minūtes ilgs.

15. (Svītrots ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr.88.)

16. Transportlīdzekļa apkalpes locekļi (tai skaitā mācekļi un praktikanti) strādā, ievērojot regulas (EEK) Nr. 3820/85 vai, ja piemērojams AETR līgums, šī līguma noteikumus par atpūtas laiku.

17. Darba devējs informē transportlīdzekļa apkalpes locekli par darba laika organizēšanas un uzskaites prasībām, par ar to saistītiem darba koplīguma nosacījumiem un uzņēmuma darba kārtības noteikumiem, kā arī par glabāšanas kārtību, kas noteikta dokumentiem, protokoliem un citiem datiem par pārbaudēm, kurus transportlīdzekļa apkalpes loceklim nodevušas kontroles iestādes saistībā ar šo komercsabiedrību pārbaudēm, ja pārbaudes veiktas to telpās, kā arī ja uz ceļa pārbaudīti šo komercsabiedrību transportlīdzekļu vadītāji.

(Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.114)

18. Ja autovadītājs, veicot starptautisko pārvadājumu, atbilstoši Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 15.panta 7.punkta prasībām vai AETR līguma 10.panta "1d" punkta prasībām nevar uzrādīt kārtējās nedēļas reģistrācijas kontrolierīces tahogrammu vai tahogrammas, jo bijis slims, atvaļinājumā vai cita iemesla dēļ nav vadījis transportlīdzekli, darba devējs izsniedz autovadītājam vienota parauga izziņu (pielikums) par dienām, kad autovadītājs nav vadījis transportlīdzekļus un nevar uzrādīt tahogrammas (turpmāk — izziņa).

19. Autotransporta direkcija organizē izziņu veidlapu izgatavošanu un izsniegšanu.

20. Darba devējs aizpilda izziņas veidlapu divos eksemplāros. Pirmais eksemplārs atrodas transportlīdzeklī, bet otrais — pie darba devēja.

21. Autotransporta direkcijai ir tiesības pieprasīt informāciju par izziņu veidlapu izmantošanu.

22. Darba devējs atbild par transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laika organizēšanu un uzskaiti.

23. Darba devējam ir pienākums pēc transportlīdzekļa apkalpes locekļa pieprasījuma rakstiski izsniegt darbinieka darba laika uzskaites datus.

24. Darba devējs glabā transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laika uzskaites datus vismaz divus gadus pēc attiecīgā laikposma beigām, bet dokumentus, protokolus un citus attiecīgos datus par pārbaudēm, kurus transportlīdzekļa apkalpes loceklim nodevušas kontroles iestādes saistībā ar šo komercsabiedrību pārbaudēm, ja pārbaudes veiktas to telpās, kā arī ja uz ceļa pārbaudīti šo komercsabiedrību transportlīdzekļu vadītāji, - vismaz vienu gadu pēc attiecīgā laikposma beigām.

(Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.114)

25. Darba devējam ir pienākums pēc valsts vai pašvaldības institūcijas pieprasījuma uzrādīt transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laika uzskaites datus, kā arī šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus, protokolus un citus attiecīgos datus par pārbaudēm.

(Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.114)

26. Šo noteikumu prasības attiecībā uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem stājas spēkā ar 2009.gada 23.martu.

27. Šo noteikumu 18.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.oktobri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 13.02.2007. noteikumu Nr.114 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2002.gada 11.marta Direktīvas 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotrans­porta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.520
Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 520Pieņemts: 12.07.2005.Stājas spēkā: 23.07.2005.Zaudē spēku: 11.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 22.07.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
113057
{"selected":{"value":"17.02.2007","content":"<font class='s-1'>17.02.2007.-10.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.02.2007","iso_value":"2007\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2007.-10.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2006","iso_value":"2006\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2006.-16.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2005","iso_value":"2005\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2005.-03.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.02.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)