Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumus Nr. 49 "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.531

Rīgā 2005.gada 19.jūlijā (prot. Nr.42 29.§)
Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. apstiprina akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikātu, kas noformēts atbilstoši Eiropas Komisijas 1996.gada 10.janvāra Regulas (EK) Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk — regula) prasībām (turpmāk — sertifikāts);

1.2. piešķir vai atsauc tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.422)

2. Latvijas Republikā kompetentās iestādes, kas apstiprina sertifikātu vai piešķir tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, ir:

2.1. Ārlietu ministrija;

2.2. Aizsardzības ministrija.

3. Latvijas Republikā atzītā sertifikāta veidlapas aizpildīšanas valoda ir latviešu vai angļu valoda.

4. Ārlietu ministrija apstiprina sertifikātu, kuru noformē šādas Latvijas Republikā reģistrētas personas:

4.1. trešo valstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, šo pārstāvniecību diplomātiskie un konsulārie aģenti, administratīvi tehniskais personāls un šajā apakšpunktā minēto personu ģimenes locekļi;

4.2. trešo valstu starptautisko organizāciju pārstāvniecības un šo organizāciju darbinieki, kuriem Latvijas Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss;

4.3. citu Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, šo pārstāvniecību diplomātiskie un konsulārie aģenti, administratīvi tehniskais personāls un šajā apakšpunktā minēto personu ģimenes locekļi;

4.4. citu Eiropas Savienības dalībvalstu starptautisko organizāciju pārstāvniecības un šo organizāciju darbinieki, kuriem Latvijas Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss;

4.5. Eiropas Kopienas institūcijas saskaņā ar 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.422 redakcijā)

5. Aizsardzības ministrija apstiprina sertifikātu, kuru noformē Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienības, kas uzturas Latvijas Republikā (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus), un to sastāvā esošās personas, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.422 redakcijā)

6. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā apstiprinātais sertifikāts piešķir šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētajām personām tiesības:

6.1. iegādāties sertifikātā norādītās akcīzes preces citā Eiropas Savienības dalībvalstī bez akcīzes nodokļa;

6.2. iegādāties sertifikātā norādītās akcīzes preces no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikas teritorijā bez akcīzes nodokļa;

6.3. iegādāties sertifikātā norādītās preces un saņemt pakalpojumus citā Eiropas Savienības dalībvalstī bez pievienotās vērtības nodokļa.

7. Ja šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētā persona iegādājas preces vai saņem pakalpojumus oficiālām vajadzībām, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija piešķir (izņemot šo noteikumu 20.punktā minēto) personai tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

II. Sertifikāta apstiprināšanas kārtība

8. Lai apstiprinātu sertifikātu, šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētā per­sona (turpmāk — iesniedzējs) aizpildītu sertifikāta veidlapu (trijos eksemplāros) iesniedz:

8.1. Ārlietu ministrijā — šo noteikumu 4.punktā minētā persona;

8.2. Aizsardzības ministrijā — šo noteikumu 5.punktā minētā persona.

9. Ārlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pilnvarotā persona piecu darbdienu laikā no aizpildītās sertifikāta veidlapas saņemšanas dienas:

9.1. pārbauda, vai iesniedzējam ir tiesības saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa šajos noteikumos un regulā noteiktajā kārtībā;

9.2. pārbauda, vai sertifikāta veidlapa ir aizpildīta atbilstoši regulas prasībām;

9.3. pārbauda, vai ir pievienots tulkojums, ja sertifikāta veidlapa vai pirkuma pasūtījuma veidlapa nav aizpildīta šo noteikumu 3.punktā minētajā valodā;

9.4. apstiprina sertifikātu ar parakstu un zīmogu sertifikāta veidlapas 6.ailē;

9.5. ja sertifikātam pievienots pirkuma pasūtījums, apstiprina pirkuma pasūtījuma veidlapu ar parakstu un zīmogu.

10. Ja sertifikāts tiek apstiprināts, tam piešķir reģistrācijas numuru un iekļauj to sertifikātu uzskaites reģistrā, kas izveidots attiecīgi Ārlietu ministrijā vai Aizsardzības ministrijā.

11. Šo noteikumu 10.punktā minētajā sertifikātu uzskaites reģistrā norāda:

11.1. iesniedzēja (juridiskās personas) nosaukumu un akreditācijas numuru Latvijas Republikā vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un diplomāta apliecības numuru;

11.2. sertifikāta apstiprināšanas datumu vai tā lēmuma datumu un numuru, ar kuru iesniedzējam piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas (norādot laikposmu, uz kādu tiesības piešķirtas);

11.3. sertifikāta reģistrācijas numuru;

11.4. to sertifikātā vai iepirkuma lapā norādīto preču un pakalpojumu nosaukumu, daudzumu un kopējo vērtību (norādot valūtu), kas atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa;

11.5. tā lēmuma atsaukšanas datumu, ar kuru iesniedzējam piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas.

12. Ja sertifikāts netiek apstiprināts, saņemto sertifikāta veidlapu piecu darbdienu laikā nosūta iesniedzējam, norādot atteikuma iemeslus:

12.1. iesniedzējam nav tiesību saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar šo noteikumu 4. vai 5.punktu;

12.2. sertifikāta veidlapa nav aizpildīta atbilstoši regulas prasībām;

12.3. sertifikāta veidlapa vai pirkuma pasūtījums nav aizpildīts šo noteikumu 3.punktā minētajā valodā un tam nav pievienots tulkojums.

13. Paraksta un zīmoga paraugus, kuri tiks lietoti sertifikātu apstiprinā­šanai, Ārlietu ministrija un Aizsardzības ministrija nosūta Valsts ieņēmumu dienestam:

13.1. pirms sertifikātu apstiprināšanas uzsākšanas;

13.2. piecu darbdienu laikā, ja paraksta vai zīmoga paraugs ir mainīts.

III. Kārtība, kādā piešķir tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas

14. Lai saņemtu tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu, šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētā persona iesniedz Ārlietu ministrijā vai Aizsardzības ministrijā pamatotu rakstisku iesniegumu.

15. Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par tiesību piešķiršanu iesnie­dzējam lietot sertifikātu bez apstiprināšanas.

16. Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju par to, ka persona, kurai ir piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, ir pieļāvusi pārkāpumus sertifikāta lietošanā, piecu darbdienu laikā no minētās informācijas saņemšanas dienas atsauc šo noteikumu 15.punktā minēto lēmumu un par to rakstiski informē iesniedzēju un Valsts ieņēmumu dienestu, norādot lēmuma atsaukšanas iemeslus. Informāciju par lēmuma atsaukšanu norāda sertifikātu uzskaites reģistrā attiecīgajā ministrijā.

17. Ja šo noteikumu 15.punktā minētais lēmums ir atsaukts, personai, uz kuru tas attiecas, triju gadu laikā, sākot no lēmuma atsaukšanas dienas, netiek piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas.

18. Ja pieņemts lēmums piešķirt iesniedzējam šo noteikumu 15.punktā minētās tiesības, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē:

18.1. iesniedzēju, norādot, uz kādu laiku šīs tiesības piešķirtas;

18.2. Valsts ieņēmumu dienestu un Eiropas Komisiju, norādot:

18.2.1. personu, kurai piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprinā­šanas;

18.2.2. laikposmu, uz kādu šīs tiesības piešķirtas;

18.2.3. tā lēmuma datumu un numuru, ar kuru piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.422)

19. Lēmuma datumu un numuru, ar kuru iesniedzējam piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, iekļauj sertifikātu uzskaites reģistrā attiecīgi Ārlietu ministrijā vai Aizsardzības ministrijā, norādot laikposmu, uz kādu šīs tiesības tiek piešķirtas.

20. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt iesniedzējam tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslus:

20.1. iesniedzējam nav tiesību saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar šo noteikumu 4. vai 5.punktu;

20.2. šo noteikumu 15.punktā minētais lēmums ir atsaukts saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu, bet tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas tiek pieprasītas, pirms pagājuši trīs gadi no lēmuma atsaukšanas dienas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/12/EK par vispārējo režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību;

2) Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 531Pieņemts: 19.07.2005.Stājas spēkā: 23.07.2005.Zaudē spēku: 28.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 22.07.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
113055
{"selected":{"value":"29.06.2007","content":"<font class='s-1'>29.06.2007.-27.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2007","iso_value":"2007\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2007.-27.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2005","iso_value":"2005\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2005.-28.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)