Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.276

Rīgā 2005.gada 19.aprīlī (prot. Nr.21 37.§)
Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta pirmo daļu un 50.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka radiofrekvenču spektra (turpmāk - radiofrekvence) joslu sadalījumu radiosakaru veidiem (radiosakaru dienestiem) un iedalījumu radiosakaru sistēmām (1.pielikums), kā arī radiofrekvenču joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus (tajā skaitā radio saskarnes un to parametrus (2.pielikums) un radiofrekvenču diapazonus, kas paredzēti komercdarbībai) un kārtību, kādā izmanto koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju (3.pielikums).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apraides dienests - radiosakaru dienests, kura raidījumi paredzēti tiešai publiskai uztveršanai;

2.2. apraides satelītu dienests - radiosakaru dienests, kura izplatījuma staciju raidītie vai retranslētie signāli paredzēti tiešai publiskai uztveršanai;

2.3. ārpusjoslas izstarojumi - izstarojumi radiofrekvencē vai radiofrekvencēs, kuras tieši piekļaujas nepieciešamajai signāla joslai. Ārpusjoslas izstarojumi ir modulācijas procesa rezultāts, tie neietver blakusizstarojumus;

2.4. atļautie radiotraucējumi - novēroti vai paredzēti radiotraucējumi, kuri nepārsniedz radiotraucējumu un radiofrekvenču koplietošanas skaitliskos kritērijus, kādi noteikti saskaņā ar Starptautiskās telekomunikāciju savienības (ITU) konstitūcijai un konvencijai pievienotajiem Radionoteikumiem vai Starptautiskās telekomunikāciju savienības rekomendācijām, vai Starptautiskās telekomunikāciju savienības Radionoteikumos paredzēto īpašo vienošanos;

2.5. blakusizstarojumi - izstarojumi radiofrekvencē vai radiofrekvencēs ārpus nepieciešamās signāla joslas, kuru līmeni var samazināt, neietekmējot attiecīgās informācijas pārraidi. Blakusizstarojumi ietver harmoniskos izstarojumus, parazītiskos izstarojumus, intermodulācijas un radiofrekvences pārveidošanas produktus, bet neietver ārpusjoslas izstarojumus;

2.6. fiksētais dienests - radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp noteiktiem fiksētiem punktiem;

2.7. fiksētais satelītu dienests - radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp Zemes radiostacijām noteiktās vietās, lietojot vienu vai vairākus satelītus. Noteiktās vietās var būt norādīts fiksēts punkts vai arī var izmantot jebkuru fiksētu punktu norādītos apgabalos. Dažos gadījumos šis dienests ietver līnijas no satelīta uz satelītu, kuras var arī lietot starpsatelītu dienestā. Fiksētais satelītu dienests var ietvert arī fīderlīnijas citiem izplatījuma sakaru dienestiem;

2.8. radiofrekvenču joslas sadalījums - radiofrekvenču joslas ieraksts radiofrekvenču sadalījuma tabulā, lai to, ievērojot īpašus nosacījumus, varētu lietot vairāki Zemes vai izplatījuma radiosakaru dienesti vai radioastronomijas dienests;

2.9. gaisa kuģniecības mobilais dienests - mobilais dienests sakaru nodrošināšanai starp gaisa kuģniecības stacijām un gaisa kuģu stacijām vai starp gaisa kuģu stacijām. Tajā ietilpst arī glābšanas līdzekļu radiostacijas un avārijas vietu norādošo radiobāku radiostacijas;

2.10. gaisa kuģniecības mobilais (OR) dienests - gaisa kuģniecības mobilais dienests, kas paredzēts sakariem galvenokārt ārpus nacionālajām vai starptautiskajām civilajām gaisa trasēm;

2.11. gaisa kuģniecības mobilais (R) dienests - gaisa kuģniecības mobilais dienests lidojumu drošības un regulāru sakaru nodrošināšanai, kas paredzēts sakariem galvenokārt nacionālajās un starptautiskajās civilajās gaisa trasēs;

2.12. gaisa kuģniecības radionavigācijas dienests - radionavigācijas dienests, kas paredzēts gaisa kuģiem un to drošai darbībai;

2.13. galotnes jauda (radioraidītāja) - vidējā jauda, ko raidītājs normālos darba apstākļos pievada antenas fīderam vienā radiofrekvences periodā modulācijas apliecējas maksimumā;

2.14. izplatījuma darba dienests - radiosakaru dienests, kas saistīts tikai ar izplatījuma kuģu darbību un paredzēts sakariem izplatījumā, telemetrijai izplatījumā un tālvadībai izplatījumā;

2.15. izplatījuma izpētes dienests - radiosakaru dienests, kas izplatījuma kuģi vai citus objektus izplatījumā izmanto zinātniskiem vai tehnoloģiskiem pētījumiem;

2.16. izplatījuma radiosakari - radiosakari, kuros izmanto vienu vai vairākas izplatījuma radiostacijas vai vienu vai vairākus atstarojošus satelītus, vai citus objektus izplatījumā;

2.17. izplatījuma radiostacija - radiostacija, kas uzstādīta uz objekta, kurš atrodas, kuram paredzēts atrasties vai kurš ir atradies ārpus Zemes atmosfēras galvenās daļas;

2.18. jūras mobilais dienests - mobilais radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp krasta stacijām un kuģu stacijām vai starp kuģu stacijām, vai starp saistītām sakaru sistēmām uz borta, glābšanas līdzekļu stacijām un avārijas vietu norādošām radiobākām;

2.19. jūras radionavigācijas dienests - radionavigācijas dienests, kas paredzēts kuģiem un to drošai darbībai;

2.20. meteoroloģijas palīgdienests - radiosakaru dienests, ko lieto meteoroloģiskiem (tai skaitā hidroloģiskiem) novērojumiem un pētījumiem;

2.21. meteoroloģiskais satelītu dienests - Zemes izpētes satelītu dienests meteoroloģijas vajadzībām;

2.22. mobilā radiostacija - mobilā dienesta radiostacija, kas paredzēta izmantošanai kustībā vai nenoteiktās apstāšanās vietās;

2.23. mobilais dienests - radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp mobilajām un sauszemes radiostacijām vai starp mobilajām radiostacijām;

2.24. mobilais satelītu dienests - radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp mobilajām Zemes stacijām un vienu vai vairākām izplatījuma stacijām vai starp izplatījuma stacijām, vai starp mobilajām Zemes stacijām ar vienas vai vairāku izplatījuma staciju palīdzību. Šis dienests var ietvert arī tās darbībai nepieciešamās fīderlīnijas;

2.25. nesēja jauda (radioraidītāja) - vidējā jauda, kuru raidītājs pievada antenas fīderam vienā radiofrekvences periodā (bez modulācijas);

2.26. pieļaujamie radiotraucējumi - radiotraucējumi, kuru līmenis ir lielāks nekā noteiktie atļautie radiotraucējumi, bet par kuriem divas vai vairākas administrācijas vienojušās bez kaitējuma citām administrācijām;

2.27. radioamatieru dienests - radiosakaru dienests pašizglītošanai, savstarpējiem sakariem un tehniskiem pētījumiem, ko veic radioamatieri (attiecīgi pilnvarotas personas, kuras saista radiotehnika un kuras nav materiāli ieinteresētas radiosakaru dienesta darbībā);

2.28. radioamatieru radiostacija - radiostacija radioamatieru dienestā;

2.29. radioamatieru satelītu dienests - radiosakaru dienests, kas izmanto izplatījuma radiostacijas un Zemes pavadoņus (satelītus) tiem pašiem mērķiem kā radioamatieru dienests;

2.30. radioastronomija - astronomija, kuras pamatā ir izplatījuma izcelsmes radioviļņu uztveršana;

2.31. radioastronomijas dienests - dienests, kas saistīts ar radioastronomijas lietošanu;

2.32. radiofrekvences vai radiofrekvences kanāla iedalījums - noteikta radiofrekvences kanāla ieraksts radiofrekvenču sadalījuma tabulā, lai noteiktos apstākļos viena vai vairākas administrācijas to varētu lietot Zemes vai izplatījuma radiosakaru dienestiem vienā vai vairākās noteiktās valstīs vai ģeogrāfiskajos apgabalos;

2.33. radiolokācija - radionoteikšana, lietota citiem nolūkiem, nevis radionavigācijai;

2.34. radiolokācijas dienests - radionoteikšanas dienests, kas paredzēts radiolokācijai;

2.35. radionavigācija - navigācijai izmantota radionoteikšana, ieskaitot brīdināšanu par šķēršļiem;

2.36. radionavigācijas dienests - radionoteikšanas dienests, kas paredzēts radionavigācijai;

2.37. radionoteikšana - objekta atrašanās vietas, ātruma un/vai citu objektu raksturojošu īpašību noteikšana vai ziņu iegūšana par šīm īpašībām, izmantojot radioviļņu izplatīšanās īpatnības;

2.38. radiosakari - elektroniskie sakari, izmantojot radioviļņus;

2.39. radiosakaru dienests - dienests, kurš saistīts ar radioviļņu raidīšanu, izstarošanu un/vai uztveršanu noteiktiem elektronisko sakaru mērķiem. Ja šajos noteikumos nav teikts citādi, jebkurš radiosakaru dienests attiecas uz zemes radiosakariem;

2.40. radiotraucējumi - viens izstarojums vai inducēšanās, vai vairāku izstarojumu vai inducēšanos kombinācija, kas rada nevēlamu iedarbību uz uztveršanu radiosakaru sistēmā, kura izpaužas kā jebkura darbības pasliktināšanās, informācijas kļūdaina interpretēšana vai zaudējums, kuru varētu novērst, ja šādas nevēlamas enerģijas nebūtu;

2.41. radioviļņi (Herca viļņi) - elektromagnētiskie viļņi ar brīvi noteiktu radiofrekvenci, zemāku par 3000 GHz, kas tiek izstaroti telpā bez mākslīga virzītāja;

2.42. sauszemes mobilais dienests - mobilais radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp bāzes stacijām un sauszemes mobilajām stacijām vai starp sauszemes mobilajām stacijām;

2.43. sauszemes mobilais satelītu dienests - mobilais satelītu radiosakaru dienests, kura mobilās zemes radiostacijas atrodas uz sauszemes;

2.44. standarta frekvenču un laika signālu dienests - radiosakaru dienests zinātniskiem, tehniskiem un citiem mērķiem, kas nodrošina noteiktu radiofrekvenču un/vai laika signālu pārraidi ar augstu precizitāti, kuri paredzēti vispārējai uztveršanai;

2.45. standarta frekvenču un laika signālu satelītu dienests - radiosakaru dienests, kas izmanto uz Zemes satelītiem novietotas izplatījuma radiostacijas tiem pašiem mērķiem kā standarta radiofrekvenču un laika signālu dienests. Šis dienests var ietvert arī tā darbībai nepieciešamās fīderlīnijas;

2.46. starpsatelītu dienests - radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp mākslīgiem Zemes pavadoņiem;

2.47. vidējā jauda (radioraidītāja) - vidējā jauda, ko raidītājs normālos darba apstākļos pievada antenas fīderam laika intervālā, kas ir pietiekami ilgs, salīdzinot ar zemāko modulējošo radiofrekvenci;

2.48. Zemes izpētes satelītu dienests - radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp Zemes stacijām un vienu vai vairākām izplatījuma stacijām, kuras iegūst informāciju, saistītu ar Zemi un tās dabīgajām parādībām (arī datus par vides stāvokli). Tas var ietvert līnijas starp izplatījuma stacijām, kā arī darbībai nepieciešamās fīderlīnijas;

2.49. zemes radiosakari - jebkuri radiosakari, kas nav izplatījuma radiosakari vai radioastronomija;

2.50. zemes radiostacija - radiostacija, kas atrodas uz zemes virsmas vai Zemes atmosfēras galvenajā daļā un paredzēta sakariem ar vienu vai vairākām izplatījuma stacijām vai ar vienu vai vairākām tā paša veida stacijām, izmantojot vienu vai vairākus atstarojošus satelītus vai citus priekšmetus izplatījumā.

3. Noteikumos lietotie saīsinājumi:

3.1. 5.xxx - Starptautiskās telekomunikāciju savienības Radionoteikumu piezīmes numurs;

3.2. ACC (Area control centre) - rajona dispečeru centrs (gaisa kuģniecībā);

3.3. AERO-SAR (Aeronautical Carrier Frequencies for Search and Rescue Operations) - gaisa kuģniecības nesējfrekvences sakariem starp mobilajām stacijām meklēšanas un glābšanas operācijās;

3.4. AGA (Air Ground Air) - sakaru režīms "gaiss-zeme-gaiss". Sakaru veids starp mobilajām stacijām ārkārtas dienestu grupveides mobilo radiosakaru sistēmās;

3.5. AIS (Universal Shipborne Automatic Identification System) - universālā kuģu automātiskās identifikācijas sistēma;

3.6. AM - amplitūdas modulācija;

3.7. APP (Approach control office or approach control service) - pieejas dispečeru punkts vai pieejas dispečeru dienests (gaisa kuģniecībā);

3.8. AS - aizsardzības sistēmas (valdības struktūru sakaru sistēmas valsts aizsardzības un drošības vajadzībām);

3.9. CB (Citizen Band Radio) - radioiekārtas personālajiem sakariem 27 MHz diapazonā;

3.10. CDMA (Code Division Multiple Access) - koddales daudzkāršā piekļuve;

3.11. CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - Eiropas pasta un telekomunikāciju administrāciju konference;

3.12. CEPT T/R ## - CEPT ERC rekomendācija Nr. T/R ##. Šāda numerācija pastāvēja līdz 1994.gadam;

3.13. CRS (Central radio station (of FWA system)) - centrālā radiostacija (fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas);

3.14. CS - civilās radiosakaru sistēmas (radiosakaru sistēmas, kuras nav aizsardzības sistēmas (AS));

3.15. CT1; CT2 (Cordless Phones) - tālruņi;

3.16. DCS 1800 (Digital Cellular System at 1800 MHz) - ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz diapazonā (arī GSM 1800);

3.17. DEC (Decision) - lēmums;

3.18. DECT (Digital European Cordless Telecommunication System) - Eiropas ciparu bezauklas telekomunikāciju sistēma;

3.19. DGPS (Differential GPS) - diferenciālais GPS. Sistēma GPS precizitātes uzlabošanai;

3.20. DME (Distance Measuring Equipment) - attāluma mēriekārta;

3.21. DMO (Direct Mode Operation) - tiešo sakaru režīms. Tiešie sakari starp mobilajām stacijām grupveides mobilo radiosakaru sistēmās;

3.22. DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for Vehicles Safety in Europe (CEC project)) - ceļu infrastruktūra transporta līdzekļu drošībai Eiropā (Eiropas Kopienas projekts);

3.23. DSC (Digital Selective Calling) - ciparu selektīvais izsaukums;

3.24. DSI (Detailed Spectrum Investigation) - detalizēts spektra pētījums;

3.25. DVB-T (Terrestrial Digital Video Broadcasting) - Zemes ciparu televīzijas apraides sistēma;

3.26. ECC (Electronic Communications Committee (former ERC - European Radiocommunications Committee)) - Elektronisko sakaru komiteja (iepriekš ERC - Eiropas Radiosakaru komiteja);

3.27. ECTEL (European Telecommunications and Professional Electronics Industry) - Eiropas telekomunikāciju un profesionālās elektronikas rūpniecība;

3.28. E-GSM (GSM Extension (band at 900 MHz)) - GSM (joslas) paplašinājums (900 MHz diapazonā);

3.29. EIRP - ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (antenai pievadītas jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret izotropisku antenu);

3.30. EMC (Electromagnetic Compatibility) - elektromagnētiskā saderība;

3.31. ENG (Electronic News Gathering) - elektroniskā ziņu savākšana;

3.32. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) - radiobāka, kas norāda avārijas vietu;

3.33. ERC (European Radiocommunications Committee (now ECC - Electronic Communications Committee)) - Eiropas Radiosakaru komiteja (tagad ECC - Elektronisko sakaru komiteja);

3.34. ERMES (European Radio Messaging System) - Eiropas radio ziņojumu sistēma (peidžings);

3.35. ERO (European Radiocommunications Office) - Eiropas Radiosakaru birojs;

3.36. ERP - efektīvā izstarotā jauda noteiktā virzienā (antenai pievadītas jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret pusviļņa dipolu);

3.37. ETNO (European public Telecommunications Network Operators association) - Eiropas publisko telekomunikāciju tīklu operatoru asociācija;

3.38. EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation) - Eiropas telekomunikāciju satelītu organizācija;

3.39. EUTELTRACS (EUTELsat Transport Ranging and Communication Service) - Eiropas telekomunikāciju satelītu organizācijas pozicionēšanas un sakaru dienests;

3.40. FB (Base Station) - mobilo sakaru bāzes stacija;

3.41. FDD (Frequency Division Duplex) - frekvenčdales duplekss;

3.42. FDMA (Frequency Division Multiple Access) - frekvenčdales daudzkāršā piekļuve;

3.43. FM (Frequency Modulation) - frekvences modulācija;

3.44. FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunications System) - nākotnes publisko sauszemes mobilo telekomunikāciju sistēma (tagad - IMT 2000);

3.45. FWA (Fixed Wireless Access) - fiksētā bezvadu piekļuve;

3.46. GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) - globālā kuģniecības briesmu un drošības sakaru sistēma;

3.47. GNSS (Global Navigation Satellite System) - globālā satelītu navigācijas sistēma;

3.48. GP (Glide path) - glisāde;

3.49. GPS (Global Positioning System) - globālā pozicionēšanas sistēma;

3.50. GSM (Global System for Mobile Communications) - globālā mobilo sakaru sistēma (viena no šūnu radiosakaru sistēmām);

3.51. GSM-R (GSM for Railways) - GSM standarta mobilo sakaru sistēma dzelzceļiem;

3.52. HAPS (High Altitude Platform Stations) - liela augstuma platformu stacijas;

3.53. HDFS (High Density Fixed Systems) - augstas koncentrācijas fiksēto radiosakaru sistēmas;

3.54. HDTV (High Definition Television) - augstas izšķirtspējas televīzija;

3.55. HIPERLAN (High Performance Local Area Network) - augstas veiktspējas lokālais tīkls;

3.56. ILS (Instrumental landing system) - instrumentālā nosēšanās sistēma;

3.57. IMT-2000 (International Mobile Telecommunications) - starptautiskās mobilās telekomunikācijas;

3.58. INMARSAT (International Mobile Satellite Organisation) - Starptautiskā mobilo satelītu organizācija;

3.59. ISM (Industrial, Scientific and Medical applications (of radio)) - radio izmantošana rūpniecībā, zinātnē un medicīnā;

3.60. ITU (International Telecommunication Union) - Starptautiskā telekomunikāciju savienība;

3.61. ITU-R (International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector) - Starptautiskās telekomunikāciju savienības radiosakaru sektors;

3.62. I-Z - Izplatījums-Zeme. Raidīšanas virziens izplatījuma sakaros;

3.63. JMD - Jūras mobilais radiosakaru dienests;

3.64. LAN (Local Area Network) - lokālais tīkls;

3.64.1 LBT (Listen Before Talk) - pirms raidīšanas klausīties, tehnoloģija novērš raidītāja ieslēgšanos, ja kanāls ir aizņemts;

3.65. MIDS (Multifunctional Information Distribution System) - daudzfunkcionāla informācijas sadales sistēma;

3.66. ML (Mobile station) - mobilā stacija;

3.67. MMDS (Multipoint Multichannel Distribution System) - daudzpunktu daudzkanālu izplatīšanas sistēma;

3.68. MSA (Meteor Scatter Applications) - sakari, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām;

3.69. MSI (Maritime Safety Information) - kuģošanas drošības informācija;

3.70. MSI-HF (High Seas Maritime Safety Information) - tāljūru kuģošanas drošības informācija;

3.71. MVDS (Multipoint Video Distribution System) - televīzijas signālu daudzpunktu izplatīšanas sistēma;

3.72. MWS (Multimedia Wireless System) - multimediju bezvadu sakaru sistēma;

3.73. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) - Ziemeļatlantijas līguma organizācija;

3.74. NAVTEX (Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships) - šaurjoslas tiešdrukas radiotelegrāfijas sistēma kuģniecības, meteoroloģisko brīdinājumu un steidzamas informācijas pārraidei kuģiem;

3.75. NBDP-COM (Narrow-band Direct-printing Communications) - šaurjoslas tiešdrukas radiotelegrāfijas sakari;

3.76. NJFA (NATO Joint Frequency Agreement) - Ziemeļatlantijas līguma organizācijas kopējais frekvenču līgums;

3.77. OB (Outside Broadcasting) - ārpusstudijas apraide;

3.78. OR (Off-route) - ārpus trases. Apzīmējums norāda, ka dienesta izmantošana ierobežota ārpus civilajām gaisa trasēm;

3.79. PAMR (Public Access Mobile Radio) - publiskās piekļuves mobilo radiosakaru sistēma;

3.80. PMP (Point to Multi Point) - sakari "punkts-daudzpunkti". Fiksēto radiosakaru sistēmu konfigurācija;

3.81. PMR (Professional Mobile Radio (self-provided, self-used, or closed user group mobile radio systems)) - profesionālo mobilo radiosakaru sistēma (mobilo radiosakaru sistēma slēgtai lietotāju grupai - privātajiem elektronisko sakaru tīkliem);

3.82. PMR 446 (Private Mobile Radio at 446 MHz band) - privāto mobilo radiosakaru sistēma 446 MHz joslā;

3.83. PP (Point to Point) - sakari "punkts-punkts". Fiksēto radiosakaru sistēmu konfigurācija;

3.84. PR27 (Personal radio at 27 MHz band) - radioiekārtas personāliem sakariem 27 MHz diapazonā;

3.85. R (Route) - trasē. Apzīmējums norāda, ka dienesta izmantošana ierobežota ar civilajām gaisa kuģniecības trasēm;

3.86. REC (Recommendation) - rekomendācija;

3.87. Res (Resolution (of ITU conference)) - rezolūcija (ITU konferences). Rezolūcijas publicētas ITU konferenču nobeiguma aktos;

3.88. RFID (Radio Frequency Identification Devices) - radioierīces identifikācijai;

3.89. RLAN (Radio Local Area Network) - bezvadu lokālais tīkls;

3.90. ROES (Receive Only Earth Station) - satelītu Zemes stacija, kas paredzēta tikai uztveršanai;

3.91. RR (Radio Regulations annexed to the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union) - Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijai un konvencijai pievienotie Radionoteikumi;

3.92. RR AP (Appendix to Radio Regulations) - Radionoteikumu pielikums;

3.93. RRL Radiorelejlīnija (arī radiolīnija) - fiksēto radiosakaru sistēma;

3.94. RTP-COM (Radio Telephony Communications) - radiotelefonijas sakari;

3.95. RTTT (Road Transport and Traffic Telematic Systems) - autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēmas (telekomunikāciju un datu apstrādes un automātikas sistēmas autoceļu transportā);

3.96. SAB (Service Ancillary to Broadcasting) - apraides palīgdienests;

3.97. SAP (Service Ancillary to Program Making) - palīgdienests (apraides) programmu veidošanai;

3.98. S-DAB (Satellite Digital Audio Broadcasting) - satelītu ciparu skaņas apraides sistēma;

3.99. SIT (Satellite Interactive Terminal) - satelītu interaktīvā galiekārta;

3.100. SNG (Satellite News Gathering) - satelītu sakari ziņu vākšanai;

3.101. S-PCS (Satellite Personal Communications System) - satelītu personālo sakaru sistēma;

3.102. SRD (Short Range Devices) - maza darbības attāluma ierīces;

3.103. SRR (Short Range Radars (Automotive)) - maza darbības attāluma autotransporta radari;

3.104. SSR (Secondary surveilance radar) - sekundārais novērošanas radiolokators;

3.105. SUT (Satellite User Terminal) - satelītu lietotāja galiekārta;

3.106. TACAN (Tactical Air Navigation System) - taktiskā gaisa navigācijas sistēma;

3.107. TAPS (TETRA Advanced Packet Service) - TETRA uzlabotie pakešu pārraides pakalpojumi;

3.108. T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) - Zemes ciparu skaņas apraides sistēma;

3.109. TDD (Time Division Duplex) - laikdales duplekss;

3.110. TETRA (Trans European Trunked Radio. Terrestrial Trunked Radio) - Eiropas grupveides radiosakaru sistēma. Zemes grupveides radiosakaru sistēma;

3.111. TETRA Emergency (Trans European Trunked Radio System for the Emergency Services) - Eiropas grupveides radiosakaru sistēma ārkārtas dienestiem;

3.112. TFTS (Terrestrial Flight Telephone System) - Zemes lidojumu tālruņa sistēma;

3.113. TS (Terminal station (of FWA system)) - terminālstacija (fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas);

3.114. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - universālā mobilo telekomunikāciju sistēma;

3.115. UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) - UMTS Zemes radio piekļuve;

3.116. VHF (Very High Frequency Band) - metru viļņu diapazons;

3.117. VHF-CH ## (Channel ## for maritime mobile service in the VHF band) - metru viļņu diapazona kanāls jūras mobilajā dienestā. Simbola ## vietā tiek lietots attiecīgā kanāla numurs;

3.118. VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) - metru viļņu visvirzienu radiobāka;

3.119. VSAT (Very Small Aperture Terminal) - satelītu galiekārta ar ļoti mazu antenas atvērumu;

3.119.1 WAS (Wireless Access Systems) - bezvadu piekļuves sistēmas;

3.120. WRC (World Radiocommunication Conference) - pasaules radiosakaru konference;

3.121. Z-I - Zeme-Izplatījums. Raidīšanas virziens izplatījuma sakaros.
(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194)

4. Izmantojot radiofrekvences, ievēro šajos noteikumos noteiktās starptautisko dienestu sadalījumam paredzētās koplietošanas prasības.

5. Izmantojot induktīvās maza darbības attāluma ierīces (piemēram, transportlīdzekļu pretaizdzīšanas sistēmas, telemetrijas iekārtas, tālvadības pultis), nav saistoši radiofrekvenču sadalījuma tabulā noteiktie radiosakaru veidu (dienestu) sadalījuma nosacījumi.

II. Primārie un sekundārie dienesti

6. Ja radiofrekvenču josla ir paredzēta vairāk nekā vienam dienestam, attiecīgās radiofrekvenču joslas lietošanas prioritāti nosaka, sadalot dienestus primārajos un sekundārajos dienestos atbilstoši radiofrekvenču sadalījuma tabulai. Primārais dienests radiofrekvenču sadalījuma tabulā ir norādīts ar lielajiem burtiem, bet sekundārais dienests - ar mazajiem burtiem.

7. Radiofrekvenču joslas lietošanas prioritāti nosaka dienesta kategorija - primārs vai sekundārs. Dienestu uzskaitījuma secība nenorāda radiofrekvenču joslas lietošanas prioritāti.

8. Papildu nosacījumi dienestu sadalījumam norādīti mazajiem burtiem tieši aiz attiecīgā dienesta (piemēram, MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo). Ja aiz attiecīgā dienesta tabulā ir papildinājums iekavās, tas norāda, ka dienestu ierobežo norādītais darbības veids un laiks.

9. Sekundāro dienestu radiostacijas nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus esošām vai plānotām primārā dienesta radiostacijām un nedrīkst pieprasīt primārā dienesta radiostacijām aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem.

10. Sekundāro dienestu radiostacijas drīkst pieprasīt aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem tā paša vai citu sekundāro dienestu radiostacijām.

III. Radio saskarnes un to parametri

11. Radio saskarnes nosaka galvenos parametrus efektīvai un saskaņotai radiofrekvenču spektra izmantošanai bez kaitīgiem radiotraucējumiem.

IV. Koplietojama radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja

12. Koplietojama radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja (turpmāk - atļauja) dod tiesības uzstādīt un lietot radioiekārtas, kuras ir piederīgas atļaujā norādītajām radioiekārtu grupām un darbojas noteiktajās koplietošanas radiofrekvenču joslās vai radiofrekvenču kanālos, ievērojot atļaujā un normatīvajos aktos norādītās vispārējās tehniskās prasības, kā arī radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus. Atļaujā noteiktajās koplietošanas radiofrekvenču joslās vai radiofrekvenču kanālos atļauts nodarboties ar komercdarbību, nesaņemot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

13. Radioiekārtas, kuras tiek uzstādītas un lietotas saskaņā ar atļauju un kuru darbība netiek vadīta no publiskas elektronisko sakaru sistēmas, nav aizsargātas pret kaitīgiem radiotraucējumiem, un tās nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus.

14. Atbilstoši atļaujas nosacījumiem uzstādītu un lietotu radioiekārtu savstarpējos radiotraucējumus uzskata par atļautiem vai pieļaujamiem traucējumiem, un iesniegumi par to novēršanu netiek izskatīti. Lai samazinātu iespējamo traucējumu ietekmi, radioiekārtas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai attiecīgais elektronisko sakaru komersants izvēlas piemērotu tehnisko risinājumu, optimizē radioiekārtas izvietojumu un izmanto apkārtējo objektu dabīgās ekranējošās īpašības.

15. Radioiekārtu atbilstību apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radioiekārtu atbilstības novērtēšanu.

V. Noslēguma jautājumi

16. Radioiekārtas, kuru turpmākā izmantošana nav paredzēta Radiofrekvenču sadalījuma tabulā, izmanto līdz minēto radioiekārtu amortizācijas perioda beigām.

17. Šo noteikumu 1.pielikuma 225.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā radioiekārtu lietošana balss pārraidei ierobežota ar iekārtām, kuras iegādātas līdz 2006.gada 30.septembrim.

18. Šo noteikumu 1.pielikuma 230.5., 231.2. un 232.6.apakšpunktā noteiktais radiofrekvenču joslas iedalījums platjoslas ciparu sistēmām ir spēkā līdz 2006.gada 1.janvārim. Pēc norādītā datuma attiecīgo radiofrekvenču joslu iedala šaurjoslas sistēmām.

19. Šo noteikumu 1.pielikuma 235.4., 236.3. un 237.3.apakšpunktā noteiktais radiofrekvenču joslas iedalījums CT1 un CT2 sistēmu bezauklas tālruņiem ir spēkā līdz 2005.gada 1.jūnijam. Norādīto radioiekārtu lietošana atļauta līdz 2008.gada 1.janvārim un ierobežota ar radioiekārtām, kuras uzstādītas līdz 2005.gada 1.jūnijam.

20. Šo noteikumu 1.pielikuma 280.1., 281.1., 282.1. un 283.1.apakš­punktā minētais iedalījums MMDS sistēmām ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.904 redakcijā)

21. Šo noteikumu 1.pielikuma 325.2. un 326.2.apakšpunktā noteiktais radiofrekvenču joslas iedalījums analogajām RRL ir spēkā līdz 2006.gada 28.janvārim.

22. Šo noteikumu 1.pielikuma 336.4., 338.2. un 339.2.apakšpunktā noteiktais radiofrekvenču joslas iedalījums RRL ir ierobežots ar radioiekārtām, kuras uzstādītas līdz 2003.gada 1.janvārim.

23. Šo noteikumu 1.pielikuma 345.2.apakšpunktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums MMDS sistēmām ir ierobežots ar radioiekārtām, kuras uzstādītas līdz 2000.gada 1.janvārim.

24. Šo noteikumu 1.pielikuma 440.7. un 440.8.apakšpunktā noteiktais radiofrekvenču joslas sadalījums amatieru radiosakariem ir spēkā līdz 2006.gada 1.janvārim.

25. Šo noteikumu 1.pielikuma 277.4. un 278.3.apakšpunktā noteikto RLAN radioiekārtu lietošana ārpus telpām, kā arī publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves punktiem telpās no 2006.gada 1.janvāra ir atļauta bez Elektronisko sakaru direkcijas izsniegtas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas.

26. Šo noteikumu 1.pielikuma 195.5., 196.4., 197.8., 198.2., 199.13.apakšpunktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums radiolokācijai ir spēkā līdz 2009.gada 1.decembrim.

(MK 20.03.2007. noteikumu Nr.194 redakcijā)

27. Šo noteikumu 1.pielikuma 375., 376., 377., 378., 379., 380., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387. un 388.punktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums automobiļu tuvdarbības radariem (SRR) ir spēkā līdz 2013.gada 30.jūnijam.

(MK 20.03.2007. noteikumu Nr.194 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām, lēmumiem un starptautiskiem frekvenču izmantošanu reglamentējošiem tiesību aktiem (dokumentiem)

(Grozīta ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.904)

1. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 9.marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 091, 07.04.1999.);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 108, 24.04.2002.);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Lēmuma Nr. 676/2002/EK par prasībām dalībvalstīm veicināt radiofrekvenču izmantošanas saskaņošanu visā Kopienā;

4) Komisijas 2005.gada 20.decembra Lēmuma Nr. 2005/928/EK par 169,4-169,8125 MHz frekvenču joslas saskaņošanu Kopienā;

5) Komisijas 2005.gada 17.janvāra Lēmuma Nr. 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā;

6) Komisijas 2005.gada 11.jūlija Lēmuma 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu piekļuves sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN) ieviešanai;

7) Komisijas 2004.gada 8.jūlija Lēmuma 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā.

2. Radiofrekvenču sadalījuma tabulā iekļautas šādas rekomendācijas:

1) ITU-R BT.470 - Tradicionālās televīzijas sistēmas;

2) ITU-R F.283 - Radiofrekvenču kanālu plānojums zemas un vidējas ietilpības analogajām vai ciparu radiorelejsistēmām, kuras izmanto 2 GHz diapazonu;

3) ITU-R F.385 - Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 7 GHz diapazonu;

4) ITU-R F.386 - Radiofrekvenču kanālu plānojums vidējas un augstas ietilpības analogajām vai ciparu radiorelejsistēmām, kuras izmanto 8 GHz diapazonu;

5) ITU-R F.387 - Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 11 GHz diapazonu;

6) ITU-R F.636 - Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 15 GHz diapazonu;

7) ITU-R F.637 - Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 23 GHz diapazonu;

8) ITU-R F.701 - Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta-daudzpunktu radiosistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350-2,690 GHz;

9) ITU-R M.1174 - Sakariem uz kuģiem lietojamo radioiekārtu frekvenču joslās starp 440 MHz un 470 MHz tehniskais raksturojums.

3. Radiofrekvenču sadalījuma tabulā iekļauti šādi Eiropas pasta un telekomunikāciju administrāciju konferences (turpmāk - CEPT) lēmumi un rekomendācijas:

1) CEPT T/R 02-02 - Harmonizētā radiofrekvenču josla, kas paredzēta ārkārtas dienestiem;

2) CEPT T/R 12-01 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes analogajām un ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 37-39,5 GHz joslu;

3) CEPT T/R 13-01 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā 1-3 GHz;

4) CEPT T/R 13-02 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0-29,5 GHz joslā;

5) (svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194);

6) CEPT T/R 20-09 - PR 27 iekārtas, kuras paredzētas maza darbības attāluma balss radiosakariem 27 MHz joslā;

7) CEPT T/R 22-01 - Radiofrekvences, kuras būtu piemērotas iedalījumam starptautiskajiem dzelzceļiem;

8) CEPT T/R 22-05 - Radiofrekvences ciparu mobilo grupveides radiosakaru sistēmām;

9) CEPT T/R 22-06 - Harmonizētas radiofrekvenču joslas augstas veiktspējas lokālajiem tīkliem (HIPERLAN) 5 GHz un 17 GHz diapazonos;

10) (svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194);

11) CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-960 MHz joslā;

12) CEPT T/R 25-09 - Radiofrekvenču noteikšana 900 MHz joslā dzelzceļiem;

13) CEPT T/R 32-02 - Radiofrekvences sakariem uz kuģiem;

14) CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja;

15) CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības;

16) ECC/DEC/(01) 01 - ECC 2001.gada 15.novembra lēmums par analogo 900 MHz diapazona CT1 un CT1+ bezauklas telefonu lietošanas pakāpenisku pārtraukšanu;

17) ECC/DEC/(01) 02 - ECC 2001.gada 15.novembra lēmums par 900 MHz diapazona ciparu CT2 bezauklas telefonu lietošanas pakāpenisku pārtraukšanu;

18) ECC/DEC/(02) 01 - ECC 2002.gada 15.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas autoceļu transporta un satiksmes telemātikas (RTTT) sistēmu saskaņotai ieviešanai;

19) ECC/DEC/(02) 03 - ECC 2002.gada 15.marta lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 400 MHz diapazonā šaurjoslas zemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai;

20) ECC/DEC/(02) 04 - ECC 2002.gada 15.marta lēmums par 40,5-42,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Zemes (fiksētā dienesta un apraides dienesta) sistēmās un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā un apraides satelītu dienestā (Izplatījums-Zeme);

21) ECC/DEC/(02) 05 - ECC 2002.gada 5.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu noteikšanu un to pieejamību dzelzceļa sakaru sistēmām 876-880 MHz un 921-925 MHz frekvenču joslās;

22) ECC/DEC/(02) 06 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par 2500-2690 MHz radiofrekvenču joslas noteikšanu UMTS/IMT 2000 sakaru sistēmām;

23) ECC/DEC/(02) 07 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par 1670-1675 MHz un 1800-1805 MHz radiofrekvenču joslu lietošanu un ERC lēmuma ERC/DEC(92) 01 "Lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas zemes lidojumu tālruņa sistēmas saskaņotai ieviešanai" atcelšanu;

24) ECC/DEC/(02) 08 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par Satelītu lietotāju galiekārtu (SUT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 1525-1559 MHz (Izplatījums-Zeme) un 1626,5-1660,5 MHz (Zeme-Izplatījums), brīvu apriti CEPT valstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

25) ECC/DEC/(02) 09 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876-880 MHz un 921-925 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti un lietošanu CEPT valstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

26) ECC/DEC/(02) 10 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876-880 MHz un 921-925 MHz radiofrekvenču joslās, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

27) ECC/DEC/(02) 11 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par sauszemes mobilo satelītu sakaru lietotāju galiekārtu (SUT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 1525-1559 MHz (Izplatījums-Zeme) un 1626,5-1660,5 MHz (Zeme-Izplatījums), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

28) ECC/DEC/(03) 02 - ECC 2003.gada 17.oktobra lēmums par 1479,5-1492 MHz radiofrekvenču joslas noteikšanu satelītu ciparu skaņas apraides sistēmu lietošanai;

29) ECC/DEC/(03) 04 - ECC 2003.gada 17.oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25-14,50 GHz (Zeme-Izplatījums) un 10,70-11,70 GHz (Izplatījums-Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

30) ECC/DEC/(03) 05 - ECC 2003.gada 17.oktobra lēmums par radiofrekvenču sadalījuma un izmantošanas nacionālo tabulu publicēšanu;

31) ECC/DEC/(04) 01 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par lavīnu upuru atrašanai lietotu maza darbības attāluma ierīču, kuras darbojas 457 kHz radiofrekvencē, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

32) ECC/DEC/(04) 02 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par 433,050-434,790 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices), izņemot skaņas signālu pārraidei un balss sakariem lietojamo ierīču, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

33) ECC/DEC/(04) 03 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par 77-81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem;

34) ECC/DEC/(04) 06 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos;

341) ECC/DEC/(04)08 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu piekļuves sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai;

342) ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku;

343) ECC/DEC/(05)01 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 27,5-29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme-Izplatījums);

344) ECC/DEC/(05)02 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4- 169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu;

345) ECC/DEC/(05)05 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500- 2690 MHz joslā;

346) ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006.gada 24.marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās;

347) ECC/DEC/(06)07 - ECC 2006.gada 1.decembra lēmums par harmo­nizētu gaisa kuģu GSM sistēmu izmantošanu 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz frekvenču joslās;

35) ECC/REC/(01) 04 - Ieteikumi multimediju bezvadu sistēmu (MWS) ieviešanai 40,5-43,5 GHz joslā;

36) ECC/REC/(02) 02 - Kanālu plānojums ciparu fiksētā dienesta sistēmām (punkts-punkts un punkts-daudzpunkti), kuras izmanto 31-31,3 GHz joslu;

37) ECC/REC/(02) 06 - Ieteicamais kanālu plānojums ciparu fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu;

38) ECC/REC/(02) 10 - Spektra harmonizēta izmantošana 1,28 Mcps UTRA TDD saistībā ar lēmumu ERC/DEC(99) 25;

381) ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus);

39) (svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194);

40) ERC/DEC/(00) 02 - ERC 2000.gada 27.marta lēmums par 37,5-40,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Izplatījums-Zeme);

41) ERC/DEC/(00) 03 - ERC 2000.gada 27.marta lēmums par satelītu interaktīvo galiekārtu (SIT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 10,7-12,75 GHz (Izplatījums-Zeme) un 29,5-30,0 GHz (Zeme-Izplatījums), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

42) ERC/DEC/(00) 04 - ERC 2000.gada 27.marta lēmums par satelītu lietotāju galiekārtu (SUT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 19,7-20,2 GHz (Izplatījums-Zeme) un 29,5-30,0 GHz (Zeme-Izplatījums), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

43) ERC/DEC/(00) 05 - ERC 2000.gada 27.marta lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas frekvenču joslās 14,0-14,25 GHz (Zeme-Izplatījums) un 12,5-12,75 GHz (Izplatījums-Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

44) ERC/DEC/(00) 06 - ERC 2000.gada 19.oktobra lēmums par IMT-2000 Zemes un satelītu mobilo galiekārtu licencēšanu, globālo apriti un lietošanu;

45) ERC/DEC/(00) 07 - ERC 2000.gada 19.oktobra lēmums par 17,7-19,7 GHz radiofrekvenču joslas koplietošanu fiksētā dienesta un fiksētā satelītu dienesta (Izplatījums-Zeme) Zemes stacijām;

46) ERC/DEC/(00) 08 - ERC 2000.gada 19.oktobra lēmums par 10,7-12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (Izplatījums-Zeme) Zemes stacijām;

47) (svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194);

48) ERC/DEC/(01) 01 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 6765-6795 kHz un 13,553-13,567 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

49) ERC/DEC/(01) 02 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 26,957-27,283 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

50) ERC/DEC/(01) 03 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 40,660-40,700 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

51) ERC/DEC/(01) 04 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 868,0-868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz, 869,4-869,65 MHz un 869,7-870,0 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

52) ERC/DEC/(01) 05 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 2400-2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

53) ERC/DEC/(01) 06 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 5725-5875 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

54) ERC/DEC/(01) 07 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 2400-2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu lokālo tīklu (RLAN) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

55) ERC/DEC/(01) 08 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 2400-2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma kustības sensoru un trauksmes signālu ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

56) ERC/DEC/(01) 09 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 868,60-868,7 MHz, 869,25-869,3 MHz un 869,65-869,7 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma trauksmes signālu ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

57) ERC/DEC/(01) 10 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz un 27,195 MHz radiofrekvencēs darbojošos maza darbības attāluma modeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

58) ERC/DEC/(01) 11 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 34,995-35,225 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma lidmodeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

59) ERC/DEC/(01) 12 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz un 40,695 MHz radiofrekvencēs darbojošos maza darbības attāluma modeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

60) ERC/DEC/(01) 13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9-59,750 kHz, 59,750-60,250 kHz, 60,250-70 kHz, 70-119 kHz un 119-135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

61) ERC/DEC/(01) 14 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 6765-6795 kHz un 13,553-13,567 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

62) ERC/DEC/(01) 15 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 7400-8800 kHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

63) ERC/DEC/(01) 16 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 26,957-27,283 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

64) ERC/DEC/(01) 17 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 402-405 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos sevišķi mazas jaudas aktīvo medicīnisko implantu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

65) ERC/DEC/(01) 18 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 863-865 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu skaņas pārraides ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

66) ERC/DEC/(01) 19 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas tiešajiem sakariem (DMO) ārkārtas dienestu Zemes ciparu mobilo sakaru sistēmās;

67) ERC/DEC/(01) 20 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas gaiss-zeme-gaiss sakariem (AGA) ārkārtas dienestu Zemes ciparu mobilo sakaru sistēmās;

68) ERC/DEC/(01) 21 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas tiešajiem sakariem (DMO) Zemes ciparu mobilo sakaru sistēmās;

69) ERC/DEC/(01) 22 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par SpaceChecker S-SMS lietotāju mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

70) ERC/DEC/(01) 23 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par SpaceChecker S-SMS lietotāju mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC(95) 01 piemērošanas jomu;

71) ERC/DEC/(01) 24 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par Thuraya lietotāju mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC(95) 01 piemērošanas jomu;

72) ERC/DEC/(01) 25 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par Thuraya lietotāju mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

73) ERC/DEC/(94) 01 - ERC 1994.gada 24.oktobra lēmums par frekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Eiropas ciparu sakaru sistēmas GSM ieviešanai;

74) ERC/DEC/(94) 03 - ERC 1994.gada 24.oktobra lēmums par radiofrekvenču joslu, kuras nosakāmas saskaņotai Eiropas ciparu bezauklas telekomunikāciju sistēmas (DECT) ieviešanai;

75) ERC/DEC/(95) 01 - ERC 1995.gada 1.decembra lēmums par radioiekārtu brīvu apriti CEPT dalībvalstīs;

76) ERC/DEC/(95) 03 - ERC 1995.gada 1.decembra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai DCS 1800 ieviešanai (ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz joslā);

77) ERC/DEC/(96) 01 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par harmonizēto frekvenču joslu, kura nosakāma Zemes ciparu mobilo sakaru sistēmas ieviešanai ārkārtas dienestiem;

78) ERC/DEC/(96) 02 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par harmonizēto radiofrekvenču joslu, kura nosakāma CEPT PR 27 radioiekārtām un par šo iekārtu tehniskā standarta ieviešanu;

79) ERC/DEC/(96) 04 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par radiofrekvenču joslām Eiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai;

80) ERC/DEC/(97) 02 - ERC 1997.gada 21.marta lēmums par paplašinātām radiofrekvenču joslām, lietošanai Eiropas ciparu sakaru sistēmai GSM;

81) ERC/DEC/(97) 03 - ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par harmonizētu radiofrekvenču spektra lietošanu satelītu personālo sakaru sistēmām (S-PCS), kuras darbojas 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz un 2170-2200 MHz radiofrekvenču joslās;

82) ERC/DEC/(97) 04 - ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par pārejas nosacījumiem fiksētajam dienestam un mobilajam satelītu dienestam 1980-2010 MHz un 2170-2200 MHz radiofrekvenču joslās, lai veicinātu satelītu personālo sakaru pakalpojumu saskaņotu ieviešanu un attīstību;

83) ERC/DEC/(97) 05 - ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmas (S-PCS) mobilo Zemes staciju, kas darbojas 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz un 2170-2200 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti, lietošanu un licencēšanu CEPT ietvaros;

84) ERC/DEC/(97) 06 - ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par harmonizētu frekvenču joslu, kura nosakāma sadzīves trauksmes signālu sistēmām;

85) (svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194);

86) ERC/DEC/(97) 11 - ERC 1997.gada 5.decembra lēmums par DCS 1800 mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

87) ERC/DEC/(98) 01 - ERC 1998.gada 20.marta lēmums par Inmarsat-D galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

88) ERC/DEC/(98) 02 - ERC 1998.gada 20.marta lēmums par Inmarsat telefona (pazīstams arī kā Inmarsat Mini M) galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

89) ERC/DEC/(98) 03 - ERC 1998.gada 20.marta lēmums par EMS-PRODAT galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

90) ERC/DEC/(98) 04 - ERC 1998.gada 20.marta lēmums par EMS-MSSAT galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

91) ERC/DEC/(98) 11 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par harmonizēto radiofrekvenču joslu, kura nosakāma CEPT PR 27 radioiekārtām un par šo iekārtu tehniskā standarta ieviešanu;

92) ERC/DEC/(98) 12 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par sauszemes mobilajos sakaros lietojamo Inmarsat-D galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

93) ERC/DEC/(98) 13 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par sauszemes mobilajos sakaros lietojamo Inmarsat-C galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

94) ERC/DEC/(98) 14 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par sauszemes mobilajos sakaros lietojamo Inmarsat-M galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

95) ERC/DEC/(98) 15 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par Euteltracs sistēmas Omnitracs galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

96) ERC/DEC/(98) 16 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par CEPT PR 27 radioiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

97) ERC/DEC/(98) 17 - ERC lēmums par ARCANET koferu galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

98) ERC/DEC/(98) 18 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par sauszemes mobilajos sakaros lietojamo EMS-PRODAT galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

99) ERC/DEC/(98) 19 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par sauszemes mobilajos sakaros lietojamo EMS-MSSAT galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

100) ERC/DEC/(98) 20 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par GSM mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

101) ERC/DEC/(98) 21 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par DCS 1800 (pazīst arī kā GSM 1800) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

102) ERC/DEC/(98) 22 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par DECT iekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, izņemot publiskai piekļuvei paredzētas stacionārās daļas;

103) ERC/DEC/(98) 24 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par ARCANET koferu galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

104) ERC/DEC/(98) 25 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par harmonizēto radiofrekvenču joslu, kura nosakāma PMR 446;

105) ERC/DEC/(98) 26 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par PMR 446 iekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

106) ERC/DEC/(98) 27 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par PMR 446 iekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95) 01 piemērošanas jomu;

107) ERC/DEC/(98) 29 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par sauszemes mobilajos sakaros lietojamo Inmarsat telefonu galiekārtu (pazīstami arī kā Inmarsat Mini M) atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

108) ERC/DEC/(99) 02 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

109) ERC/DEC/(99) 03 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) civilo mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu;

110) ERC/DEC/(99) 06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS < 1 GHz), saskaņotu ieviešanu;

111) ERC/DEC/(99) 15 - ERC 1999.gada 1.jūnija lēmums par harmonizētas 40,5-43,5 GHz frekvenču joslas noteikšanu multimediju bezvadu sakaru sistēmu (MWS) ieviešanai, ieskaitot televīzijas signālu daudzpunktu sadales sistēmas (MVDS);

112) ERC/DEC/(99) 17 - ERC 1999.gada 1.jūnija lēmums par automātiskās identifikācijas un novērošanas sistēmas (AIS) metru viļņu diapazona (VHF) jūras sakaru kanāliem;

113) ERC/DEC/(99) 18 - ERC 1999.gada 29.novembra lēmums par sauszemes mobilajos sakaros lietojamo Inmarsat-B galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

114) ERC/DEC/(99) 19 - ERC 1999.gada 29.novembra lēmums par Inmarsat-B galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC(95) 01 piemērošanas jomu;

115) ERC/DEC/(99) 20 - ERC 1999.gada 29.novembra lēmums par sauszemes mobilajos sakaros lietojamo Inmarsat-M4 galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

116) ERC/DEC/(99) 21 - ERC 1999.gada 29.novembra lēmums par Inmarsat-M4 galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC(95) 01 piemērošanas jomu;

117) (svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194);

118) (svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194);

119) ERC/DEC/(99) 26 - ERC 1999.gada 29.novembra lēmums par Zemes staciju, kuras paredzētas tikai uztveršanai (ROES), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām;

120) ERC/REC 12-02 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes analogajām un ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 12,75 GHz līdz 13,25 GHz;

121) ERC/REC 12-03 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums Zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 17,7 GHz līdz 19,7 GHz;

122) ERC/REC 12-05 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums Zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0-10,68 GHz joslu;

123) ERC/REC 12-06 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums Zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,7-11,7 GHz joslu;

124) ERC/REC 12-07 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums Zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto duplekso joslu 14,5-14,62 GHz un 15,23-15,35 GHz;

125) ERC/REC 12-08 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums un frekvenču bloku sadalījums mazas, vidējas un augstas ietilpības sistēmām 3600-4200 MHz joslā;

126) ERC/REC 12-09 - Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām 57,0-59,0 GHz joslā, kurām nav nepieciešama radiofrekvenču plānošana;

127) ERC/REC 12-10 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums ciparu sistēmām, kuras izmanto 48,5-50,2 GHz joslu;

128) ERC/REC 12-11 - Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 51,4-52,6 GHz joslu;

129) ERC/REC 12-12 - Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 55,78-57,0 GHz joslu;

130) ERC/REC 13-03 - 14,0-14,5 GHz joslas izmantošana satelītu galiekārtām ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT) un satelītu sakariem ziņu savākšanai (SNG);

131) ERC/REC 13-04 - Ieteicamās radiofrekvenču joslas fiksētās bezvadu piekļuves sistēmām diapazonā no 3 līdz 29,5 GHz;

132) ERC/REC 14-01 - Radiofrekvenču kanālu plānojums lielas ietilpības analogajām vai ciparu radioreleju sistēmām, kuras izmanto 5925-6425 MHz joslu;

133) ERC/REC 14-02 - Radiofrekvenču kanālu plānojums vidējas un lielas ietilpības analogajām vai lielas ietilpības ciparu radioreleju sistēmām, kuras izmanto 6425-7125 MHz joslu;

134) ERC/REC 14-03 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums mazas un vidējas ietilpības sistēmām 3400-3600 MHz joslā;

135) ERC/REC 21-13 - Atļauju izsniegšanas kārtība Eiropas ciparu bezauklas telekomunikāciju sistēmas (DECT) iekārtām;

136) (svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194);

137) ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB);

138) ERC/REC 62-01 - 135,7-137,8 kHz joslas izmantošana amatieru dienestā;

139) ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu;

140) ERC/REC/(00) 04 - Harmonizētās radiofrekvences, brīvā aprite un lietošana radioiekārtām, kuras paredzētas sakariem, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām;

141) ERC/REC/(00) 05 - 24,5-26,5 GHz joslas izmantošana fiksētajai bezvadu piekļuvei;

142) ERC/REC/(01) 01 - UMTS/IMT-2000 sistēmu koordinācija;

143) ERC/REC/(01) 02 - Ieteicamais kanālu plānojums ciparu fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 31,8-33,4 GHz radiofrekvenču joslu;

144) ERC/REC/(01) 03 - 27,5-29,5 GHz joslas daļēja izmantošana fiksētai bezvadu piekļuvei (FWA).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.276
Radiofrekvenču sadalījuma tabula

(Pielikums grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.194; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.904; MK 29.09.2008. noteikumiem Nr.793)

Nr.
p.k.

ITU sadalījums radiosakaru veidiem (dienestiem) 1.reģionā

Radiofrekvenču sadalījums radiosakaru veidiem (dienestiem) Latvijā

Radiofrekvenču iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā

Informatīvā atsauce uz dokumentiem, kuru normas tiek pārņemtas ar šiem noteikumiem

Papildu nosacījumi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

0 - 9 kHz

0 - 9 kHz

1.1.

(Nav sadalītas)

(Nav sadalītas)

5.53 5.54

5.53 5.54

2.

9 - 14 kHz

9 - 14 kHz

2.1.

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

2.2.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

3.

14 - 19,95 kHz

14 - 19,95 kHz

3.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

3.2.

JŪRAS MOBILAIS 5.57

JŪRAS MOBILAIS 5.57

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

3.3.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.55 5.56

5.56

4.

19,95 - 20,05 kHz

19,95 - 20,05 kHz

4.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 kHz)

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 kHz)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

4.2.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.

20,05 - 70 kHz

20,05 - 70 kHz

5.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.2.

JŪRAS MOBILAIS 5.57

JŪRAS MOBILAIS 5.57

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.3.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.56 5.58

5.56

6.

70 - 72 kHz

70 - 72 kHz

6.1.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

6.2.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

7.

72 - 84 kHz

72 - 84 kHz

7.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

7.2.

JŪRAS MOBILAIS 5.57

JŪRAS MOBILAIS 5.57

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

7.3.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

7.4.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.56

5.56

8.

84 - 86 kHz

84 - 86 kHz

8.1.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

8.2.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

9.

86 - 90 kHz

86 - 90 kHz

9.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

9.2.

JŪRAS MOBILAIS 5.57

JŪRAS MOBILAIS 5.57

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

9.3.

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

9.4.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.56

5.56

10.

90 - 110 kHz

90 - 110 kHz

10.1.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.62

RADIONAVIGĀCIJAS 5.62

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

10.2.

Fiksētais

Fiksētais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

10.3.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.64

5.64

11.

110 - 112 kHz

110 - 112 kHz

11.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

11.2.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

11.3.

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

11.4.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.64

5.64

12.

112 - 115 kHz

112 - 115 kHz

12.1.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

12.2.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

13.

115 - 117,6 kHz

115 - 117,6 kHz

13.1.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

13.2.

Fiksētais

Fiksētais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

13.3.

Jūras mobilais

Jūras mobilais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

13.4.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.64 5.66

5.64

14.

117,6 - 126 kHz

117,6 - 126 kHz

14.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

14.2.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

14.3.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

14.4.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.64

5.64

15.

126 - 129 kHz

126 - 129 kHz

15.1.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

15.2.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

16.

129 - 130 kHz

129 - 130 kHz

16.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

16.2.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

16.3.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

16.4.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.64

5.64

17.

130 - 148,5 kHz

130 - 148,5 kHz

17.1.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

17.2.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

17.3.

Radioamatieru 4.4

Radioamatieru radiostacijas: 135,7-137,8 kHz

ERC/REC 62-01 - 135,7 - 137,8 kHz joslas izmantošana amatieru dienestā

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

17.4.

SRD: 9-135 kHz

ERC/DEC/(01)13 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 9 - 59,750 kHz, 59,750 - 60,250 kHz, 60,250 - 70 kHz, 70 - 119 kHz un 119 - 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.64 5.67

5.64

18.

148,5 - 255 kHz

148,5 - 255 kHz

18.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide: 148,5-255 kHz

5.68 5.69 5.70

19.

255 - 283,5 kHz

255 - 283,5 kHz

19.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide: 148,5-255 kHz

19.2.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.70 5.71

20.

283,5 - 315 kHz

283,5 - 315 kHz

20.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

20.2.

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS (radiobākas) 5.73

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS (radiobākas) 5.73

Radiobākas, DGPS radiostacijas

IALA plāns

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.72 5.74

5.74

21.

315 - 325 kHz

315 - 325 kHz

21.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

21.2.

Jūras radionavigācijas (radiobākas) 5.73

Jūras radionavigācijas (radiobākas) 5.73

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.72 5.75

22.

325 - 405 kHz

325 - 405 kHz

22.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.72

23.

405 - 415 kHz

405 - 415 kHz

23.1.

RADIONAVIGĀCIJAS 5.76

RADIONAVIGĀCIJAS 5.76

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.72

24.

415 - 435 kHz

415 - 435 kHz

24.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.79

JŪRAS MOBILAIS 5.79

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

24.2.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Radiobākas

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.72

 

 

 

 

 

 

25.

435 - 495 kHz

435 - 495 kHz

 

 

 

25.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A

JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A

GMDSS: 490 kHz

RR AP15

MSI (NAVTEX) - kuģošanas drošības informācijas kanāls

25.2.

Gaisa kuģniecības radionavigācijas

Gaisa kuģniecības radionavigācijas

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

25.3.

 

 

SRD: 457 kHz

ECC/DEC/(04)01 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par lavīnu upuru atrašanai lietotu maza darbības attāluma ierīču, kuras darbojas 457 kHz radiofrekvencē, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Lavīnu bākas

 

5.72 5.82

5.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

495 - 505 kHz

495 - 505 kHz

 

 

 

26.1.

MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

500 kHz - Vispasaules briesmu un izsaukuma signālu pārraides Morzes radiotelegrāfijas kanāls

 

5.83

5.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

505 - 526,5 kHz

505 - 526,5 kHz

 

 

 

27.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A 5.84

JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A 5.84

GMDSS: 518 kHz

RR AP15

MSI (NAVTEX) - kuģošanas drošības informācijas kanāls

27.2.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Radiobākas: 510-526,5 kHz

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

526,5 - 1 606,5 kHz

526,5 - 1 606,5 kHz

 

 

 

28.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

 

 

 

5.87 5.87A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

1 606,5 - 1 625 kHz

1 606,5 - 1 625 kHz

 

 

 

29.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

29.2.

JŪRAS MOBILAIS 5.90

JŪRAS MOBILAIS 5.90

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

29.3.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92

5.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

1 625 - 1 635 kHz

1 625 - 1 635 kHz

 

 

 

30.1.

RADIOLOKĀCIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

30.2.

 

FIKSĒTAIS 5.93

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

30.3.

 

SAUSZEMES MOBILAIS 5.93

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

1 635 - 1 800 kHz

1 635 - 1 800 kHz

 

 

 

31.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

31.2.

JŪRAS MOBILAIS 5.90

JŪRAS MOBILAIS 5.90

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

31.3.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92 5.96

5.92 5.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

1 800 - 1 810 kHz

1 800 - 1 810 kHz

 

 

 

32.1.

RADIOLOKĀCIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

32.2.

 

FIKSĒTAIS 5.93

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

32.3.

 

SAUSZEMES MOBILAIS 5.93

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

1 810 - 1 850 kHz

1 810 - 1 850 kHz

 

 

 

33.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas: 1810-2000 kHz

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

 

 

5.98 5.99 5.100 5.101

5.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

1 850 - 2 000 kHz

1 850 - 2 000 kHz

 

 

 

34.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

34.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

34.3.

 

Radioamatieru 5.96

Radioamatieru radiostacijas: 1810-2000 kHz

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

 

 

5.92 5.96 5.103

5.92 5.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

2 000 - 2 025 kHz

2 000 - 2 025 kHz

 

 

 

35.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

35.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92 5.103

5.92 5.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

2 025 - 2 045 kHz

2 025 - 2 045 kHz

 

 

 

36.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

36.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

36.3.

Meteoroloģijas palīgdienests 5.104

Meteoroloģijas palīgdienests 5.104

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92 5.103

5.92 5.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

2 045 - 2 160 kHz

2 045 - 2 160 kHz

 

 

 

37.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

37.2.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

37.3.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92

5.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

2 160 - 2 170 kHz

2 160 - 2 170 kHz

 

 

 

38.1.

RADIOLOKĀCIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

38.2.

 

FIKSĒTAIS 5.93

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

38.3.

 

SAUSZEMES MOBILAIS 5.93

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.93 5.107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

2 170 - 2 173,5 kHz

2 170 - 2 173,5 kHz

 

 

 

39.1.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

 

 

 

 

 

40.

2 173,5 - 2 190,5 kHz

2 173,5 - 2 190,5 kHz

 

 

 

40.1.

MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

GMDSS: 2174,5 kHz

RR AP15

NBDP-COM - starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

40.2.

 

 

GMDSS: 2182 kHz

RR AP15

RTP-COM - starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

40.3.

 

 

GMDSS: 2187,5 kHz

RR AP15

DSC - starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

 

5.108 5.109 5.110 5.111

5.108 5.109 5.110 5.111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

2 190,5 - 2 194 kHz

2 190,5 - 2 194 kHz

 

 

 

41.1.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

 

 

 

 

 

42.

2 194 - 2 300 kHz

2 194 - 2 300 kHz

 

 

 

42.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

42.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92 5.103 5.112

5.92 5.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

2 300 - 2 498 kHz

2 300 - 2 498 kHz

 

 

 

43.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

 

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

43.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

43.3.

APRAIDES 5.113

 

 

 

 

 

5.103

5.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

2 498 - 2 501 kHz

2 498 - 2 501 kHz

 

 

 

44.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (2 500 kHz)

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (2 500 kHz)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

2 501 - 2 502 kHz

2 501 - 2 502 kHz

 

 

 

45.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

45.2.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

 

 

 

 

 

46.

2 502 - 2 625 kHz

2 502 - 2 625 kHz

 

 

 

46.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

46.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92 5.103 5.114

5.92 5.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

2 625 - 2 650 kHz

2 625 - 2 650 kHz

 

 

 

47.1.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

47.2.

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92

5.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

2 650 - 2 850 kHz

2 650 - 2 850 kHz

 

 

 

48.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

 

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

48.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92 5.103

5.92 5.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

2 850 - 3 025 kHz

2 850 - 3 025 kHz

 

 

 

49.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GMDSS: 3023 kHz

RR AP27, RR AP15

AERO-SAR - gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās

 

5.111 5.115

5.111 5.115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

3 025 - 3 155 kHz

3 025 - 3 155 kHz

 

 

 

50.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

 

 

 

 

 

51.

3 155 - 3 200 kHz

3 155 - 3 200 kHz

 

 

 

51.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

 

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

51.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.116 5.117

5.116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

3 200 - 3 230 kHz

3 200 - 3 230 kHz

 

 

 

52.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

 

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

52.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

52.3.

APRAIDES 5.113

 

 

 

 

 

5.116

5.116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

3 230 - 3 400 kHz

3 230 - 3 400 kHz

 

 

 

53.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

 

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

53.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

53.3.

APRAIDES 5.113

 

 

 

 

 

5.116

5.116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

3 400 - 3 500 kHz

3 400 - 3 500 kHz

 

 

 

54.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

 

 

 

 

 

55.

3 500 - 3 800 kHz

3 500 - 3 800 kHz

 

 

 

55.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

 

55.2.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

55.3.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.92

5.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

3 800 - 3 900 kHz

3 800 - 3 900 kHz

 

 

 

56.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

56.2.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

56.3.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

 

 

 

 

 

57.

3 900 - 3 950 kHz

3 900 - 3 950 kHz

 

 

 

57.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

3 950 - 4 000 kHz

3 950 - 4 000 kHz

58.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

58.2.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

59.

4 000 - 4 063 kHz

4 000 - 4 063 kHz

59.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

59.2.

JŪRAS MOBILAIS 5.127

JŪRAS MOBILAIS 5.127

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP17

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

60.

4 063 - 4 438 kHz

4 063 - 4 438 kHz

60.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

JŪRAS MOBILAIS 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

GMDSS: 4125 kHz

RR AP15

RTP-COM - starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Var izmantot arī aviācijas radiostacijas sakariem ar jūras mobilā dienesta radiostacijām ārkārtas situācijās.

60.1.1.

GMDSS: 4177,5 kHz

RR AP15

NBDP-COM - starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

60.1.2.

GMDSS: 4207,5 kHz

RR AP15

DSC - starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

60.1.3.

GMDSS: 4209,5 kHz

RR AP15, RR AP17, RR AP25

MSI (NAVTEX) - kuģošanas drošības informācijas kanāls

60.1.4.

GMDSS: 4210 kHz

RR AP15

MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

60.2.

5.128 5.129

FIKSĒTAIS 5.129

AS un CS: 4130-4438 kHz

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

61.

4 438 - 4 650 kHz

4 438 - 4 650 kHz

61.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

61.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

62.

4 650 - 4 700 kHz

4 650 - 4 700 kHz

62.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

63.

4 700 - 4 750 kHz

4 700 - 4 750 kHz

63.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

64.

4 750 - 4 850 kHz

4 750 - 4 850 kHz

64.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

64.2.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

64.3.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

64.4.

APRAIDES 5.113

65.

4 850 - 4 995 kHz

4 850 - 4 995 kHz

65.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

65.2.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

65.3.

APRAIDES 5.113

66.

4 995 - 5 003 kHz

4 995 - 5 003 kHz

66.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (5 000 kHz)

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (5 000 kHz)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

67.

5 003 - 5 005 kHz

5 003 - 5 005 kHz

67.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

67.2.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

68.

5 005 - 5 060 kHz

5 005 - 5 060 kHz

68.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

68.2.

APRAIDES 5.113

69.

5 060 - 5 250 kHz

5 060 - 5 250 kHz

69.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

69.2.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.133

5.133

70.

5 250 - 5 450 kHz

5 250 - 5 450 kHz

70.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

70.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

71.

5 450 - 5 480 kHz

5 450 - 5 480 kHz

71.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

71.2.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

71.3.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

72.

5 480 - 5 680 kHz

5 480 - 5 680 kHz

72.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GMDSS: 5680 kHz

RR AP27, RR AP15

AERO-SAR - gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās

5.111 5.115

5.111 5.115

73.

5 680 - 5 730 kHz

5 680 - 5 730 kHz

73.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GMDSS: 5680 kHz

RR AP26, RR AP15

AERO-SAR - gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās

5.111 5.115

5.111 5.115

74.

5 730 - 5 900 kHz

5 730 - 5 900 kHz

74.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

74.2.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

75.

5 900 - 5 950 kHz

5 900 - 5 950 kHz

75.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

5.136

76.

5 950 - 6 200 kHz

5 950 - 6 200 kHz

76.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

77.

6 200 - 6 525 kHz

6 200 - 6 525 kHz

77.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.130 5.132

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.130 5.132

GMDSS: 6215 kHz

RR AP17, RR AP25, RR AP15

RTP-COM - starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

77.1.1.

GMDSS: 6268 kHz

RR AP15

NBDP-COM - starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

77.1.2.

GMDSS: 6312 kHz

RR AP15

DSC - starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

77.1.3.

GMDSS: 6314 kHz

RR AP15

MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

5.137

5.137

78.

6 525 - 6 685 kHz

6 525 - 6 685 kHz

78.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

79.

6 685 - 6 765 kHz

6 685 - 6 765 kHz

79.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

80.

6 765 - 7 000 kHz

6 765 - 7 000 kHz

80.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

80.2.

Sauszemes mobilais 5.139

SAUSZEMES MOBILAIS 5.139

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

80.3.

SRD: 6765-6795 kHz

ERC/DEC/(01)01 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 6765 - 6795 kHz un 13,553 - 13,567 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Dažāda pielietojuma SRD

80.4.

SRD: 6765-6795 kHz

ERC/DEC/(01)14 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 6765 - 6795 kHz un 13,553 - 13,567 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

80.5.

5.138 5.138A

5.138 5.138A

ISM: 6765-6795 kHz

81.

82.

7 000 - 7 100 kHz

7 000 - 7 100 kHz

82.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

82.2.

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

5.140 5.141 5.141A

83.

7 100 - 7 200 kHz

7 100 - 7 200 kHz

83.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

5.141A 5.141B 5.141C

5.141C

84.

7 200 - 7 300 kHz

7 200 - 7 300 kHz

84.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

85.

7 300 - 7 400 kHz

7 300 - 7 400 kHz

85.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

5.143 5.143B 5.143C

5.143B

86.

7 400 - 7 450 kHz

7 400 - 7 450 kHz

86.1.

APRAIDES

APRAIDES

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

86.2.

FIKSĒTAIS 5.143B

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

86.3.

Sauszemes mobilais 5.143B

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

86.4.

5.143B 5.143C

SRD: 7400-8800 kHz

ERC/DEC/(01)15 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 7400 - 8800 kHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

87.

7 450 - 8 100 kHz

7 450 - 8 100 kHz

87.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

87.2.

Sauszemes mobilais

Sauszemes mobilais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

87.3.

5.143E

5.143E

SRD: 7400-8800 kHz

ERC/DEC/(01)15 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 7400 - 8800 kHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

88.

8 100 - 8 195 kHz

8 100 - 8 195 kHz

88.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

88.2.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP17

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

88.3.

SRD: 7400-8800 kHz

ERC/DEC/(01)15 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 7400 - 8800 kHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

89.

8 195 - 8 815

8 195 - 8 815

89.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145

GMDSS: 8291 kHz

RR AP17, RR AP25, RR AP15

RTP-COM - starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

89.1.1.

GMDSS: 8376,5 kHz

RR AP15

NBDP-COM - starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

89.1.2.

GMDSS: 8414,5 kHz

RR AP15

DSC - starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

89.1.3.

GMDSS: 8416,5 kHz

RR AP15

MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

89.2.

SRD: 7400-8800 kHz

ERC/DEC/(01)15 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 7400 - 8800 kHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

5.111

5.111

90.

8 815 - 8 965 kHz

8 815 - 8 965 kHz

90.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

91.

8 965 - 9 040 kHz

8 965 - 9 040 kHz

91.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

92.

9 040 - 9 400 kHz

9 040 - 9 400 kHz

92.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

93.

9 400 - 9 500 kHz

9 400 - 9 500 kHz

93.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

5.146

94.

9 500 - 9 900 kHz

9 500 - 9 900 kHz

94.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

5.147

5.147

95.

9 900 - 9 995 kHz

9 900 - 9 995 kHz

95.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

96.

9 995 - 10 003 kHz

9 995 - 10 003 kHz

96.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (10000 kHz)

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (10000 kHz)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

5.111

5.111

97.

10 003 - 10 005 kHz

10 003 - 10 005 kHz

97.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

97.2.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.111

5.111

98.

10 005 - 10 100 kHz

10 005 - 10 100 kHz

98.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.111

5.111

99.

10 100 - 10 150 kHz

10 100 - 10 150 kHz

99.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

99.2.

Radioamatieru

Radioamatieru

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

100.

10 150 - 11 175 kHz

10 150 - 11 175 kHz

100.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

100.2.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

100.3.

11 175 - 11 275 kHz

11 175 - 11 275 kHz

100.4.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

101.

11 275 - 11 400 kHz

11 275 - 11 400 kHz

101.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

102.

11 400 - 11 600 kHz

11 400 - 11 600 kHz

102.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

103.

11 600 - 11 650 kHz

11 600 - 11 650 kHz

103.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.146

104.

11 650 - 12 050 kHz

11 650 - 12 050 kHz

104.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.147

5.147

105.

12 050 - 12 100 kHz

12 050 - 12 100 kHz

105.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.146

106.

12 100 - 12 230 kHz

12 100 - 12 230 kHz

106.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

107.

12 230 - 13 200 kHz

12 230 - 13 200 kHz

107.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145

GMDSS: 12290 kHz

RR AP17, RR AP25, RR AP15

RTP-COM - starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

107.1.1.

GMDSS: 12520 kHz

RR AP15

NBDP-COM - starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

107.1.2.

GMDSS: 12577 kHz

RR AP15

DSC - starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

107.1.3.

GMDSS: 12579 kHz

RR AP15

MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

108.

13 200 - 13 260 kHz

13 200 - 13 260 kHz

108.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

109.

13 260 - 13 360 kHz

13 260 - 13 360 kHz

109.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

110.

13 360 - 13 410 kHz

13 360 - 13 410 kHz

110.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

110.2.

RADIO ASTRONOMIJAS

RADIO ASTRONOMIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.149

5.149

111.

13 410 - 13 570 kHz

13 410 - 13 570 kHz

111.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

111.2.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

111.3.

SRD: 13553-13567 kHz

ERC/DEC/(01)01 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 6765 - 6795 kHz un 13,553 - 13,567 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Dažāda pielietojuma SRD

111.4.

SRD: 13553-13567 kHz

ERC/DEC/(01)14 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 6765 - 6795 kHz un 13,553 - 13,567 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

111.5.

5.150

5.150

ISM: 13553-13567 kHz

112.

13 570 - 13 600 kHz

13 570 - 13 600 kHz

112.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.151

113.

13 600 - 13 800 kHz

13 600 - 13 800 kHz

113.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

114.

13 800 - 13 870 kHz

13 800 - 13 870 kHz

114.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.151

115.

13 870 - 14 000 kHz

13 870 - 14 000 kHz

115.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

115.2.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

116.

14 000 - 14 250 kHz

14 000 - 14 250 kHz

116.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas: 14000-14350 kHz

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

116.2.

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas: 14000-14350 kHz

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

117.

14 250 - 14 350 kHz

14 250 - 14 350 kHz

117.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas: 14000-14350 kHz

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

5.152

118.

14 350 - 14 990 kHz

14 350 - 14 990 kHz

118.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

118.2.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

119.

14 990 - 15 005 kHz

14 990 - 15 005 kHz

119.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (15 000 kHz)

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (15 000 kHz)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

5.111

5.111

120.

15 005 - 15 010 kHz

15 005 - 15 010 kHz

120.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

120.2.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

121.

15 010 - 15 100 kHz

15 010 - 15 100 kHz

121.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

122.

15 100 - 15 600 kHz

15 100 - 15 600 kHz

122.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

123.

15 600 - 15 800 kHz

15 600 - 15 800 kHz

123.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

5.146

124.

15 800 - 16 360 kHz

15 800 - 16 360 kHz

124.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

125.

16 360 - 17 410 kHz

16 360 - 17 410 kHz

125.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145

GMDSS: 16420 kHz

RR AP17, RR AP25, RR AP15

RTP-COM - starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

125.1.1.

GMDSS: 16695 kHz

RR AP15

NBDP-COM - starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

125.1.2.

GMDSS: 16804,5 kHz

RR AP15

DSC - starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

125.1.3.

GMDSS: 16806,5 kHz

RR AP15

MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

125.2.

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

126.

17 410 - 17 480 kHz

17 410 - 17 480 kHz

126.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

127.

17 480 - 17 550 kHz

17 480 - 17 550 kHz

127.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

5.146

128.

17 550 - 17 900 kHz

17 550 - 17 900 kHz

128.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

129.

17 900 - 17 970 kHz

17 900 - 17 970 kHz

129.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

130.

17 970 - 18 030 kHz

17 970 - 18 030 kHz

130.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP26

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

131.

18 030 - 18 052 kHz

18 030 - 18 052 kHz

131.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

132.

18 052 - 18 068 kHz

18 052 - 18 068 kHz

132.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

132.2.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

133.

18 068 - 18 168 kHz

18 068 - 18 168 kHz

133.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

133.2.

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

5.154

134.

18 168 - 18 780 kHz

18 168 - 18 780 kHz

134.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

134.2.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

135.

18 780 - 18 900 kHz

18 780 - 18 900 kHz

135.1.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP17

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

136.

18 900 - 19 020 kHz

18 900 - 19 020 kHz

136.1.

APRAIDES 5.134

APRAIDES 5.134

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

5.146

137.

19 020 - 19 680 kHz

19 020 - 19 680 kHz

137.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

138.

19 680 - 19 800 kHz

19 680 - 19 800 kHz

138.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.132

JŪRAS MOBILAIS 5.132

GMDSS: 19680,5 kHz

RR AP17, RR AP25, RR AP15

MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

139.

19 800 - 19 990 kHz

19 800 - 19 990 kHz

139.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

140.

19 990 - 19 995 kHz

19 990 - 19 995 kHz

140.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

140.2.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.111

5.111

141.

19 995 - 20 010 kHz

19 995 - 20 010 kHz

141.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 000 kHz)

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 000 kHz)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

5.111

5.111

142.

20 010 - 21 000 kHz

20 010 - 21 000 kHz

142.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

142.2.

Mobilais

Mobilais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

143.

21 000 - 21 450 kHz

21 000 - 21 450 kHz

143.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

143.2.

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

144.

21 450 - 21 850 kHz

21 450 - 21 850 kHz

144.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

145.

21 850 - 21 870 kHz

21 850 - 21 870 kHz

145.1.

FIKSĒTAIS 5.155A

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.155

146.

21 870 - 21 924 kHz

21 870 - 21 924 kHz

146.1.

FIKSĒTAIS 5.155B

FIKSĒTAIS 5.155B

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

147.

21 924 - 22 000 kHz

21 924 - 22 000 kHz

147.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP27

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

148.

22 000 - 22 855 kHz

22 000 - 22 855 kHz

148.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.132

JŪRAS MOBILAIS 5.132

GMDSS: 22376 kHz

RR AP17, RR AP25, RR AP15

MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

5.156

149.

22 855 - 23 000 kHz

22 855 - 23 000 kHz

149.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.156

150.

23 000 - 23 200 kHz

23 000 - 23 200 kHz

150.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

150.2.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.156

151.

23 200 - 23 350 kHz

23 200 - 23 350 kHz

151.1.

FIKSĒTAIS 5.156A

FIKSĒTAIS 5.156A

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

151.2.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

152.

23 350 - 24 000 kHz

23 350 - 24 000 kHz

152.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

152.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.157

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.157

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

153.

24 000 - 24 890 kHz

24 000 - 24 890 kHz

153.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

AS un CS

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

153.2.

SAUSZEMES MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

154.

24 890 - 24 990 kHz

24 890 - 24 990 kHz

154.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

154.2.

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

155.

24 990 - 25 005 kHz

24 990 - 25 005 kHz

155.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (25 000 kHz)

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (25 000 kHz)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

156.

25 005 - 25 010 kHz

25 005 - 25 010 kHz

156.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

156.2.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

157.

25 010 - 25 070 kHz

25 010 - 25 070 kHz

157.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

157.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

158.

25 070 - 25 210 kHz

25 070 - 25 210 kHz

158.1.

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

RR AP17

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

159.

25 210 - 25 550 kHz

25 210 - 25 550 kHz

159.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

159.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

160.

25 550 - 25 670 kHz

25 550 - 25 670 kHz

160.1.

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOASTRONOMIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.149

5.149

161.

25 670 - 26 100 kHz

25 670 - 26 100 kHz

161.1.

APRAIDES

APRAIDES

Skaņas apraide

RR 12, RR Res. 517 (WRC-97)

162.

26 100 - 26 175 kHz

26 100 - 26 175 kHz

162.1.

JŪRAS MOBILAIS 5.132

JŪRAS MOBILAIS 5.132

GMDSS: 26100,5 kHz

RR AP17, RR AP25, RR AP15

MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

163.

26 175 - 27 500 kHz

26 175 - 27 500 kHz

163.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

163.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

163.3.

PR27/CB: 26960-27410 kHz

ERC/DEC/(96)02 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par harmonizēto radiofrekvenču joslu, kura nosakāma CEPT PR 27 radioiekārtām un par šo iekārtu tehniskā standarta ieviešanu

ERC/DEC/(98)11 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par harmonizēto radiofrekvenču joslu, kura nosakāma CEPT PR 27 radioiekārtām un par šo iekārtu tehniskā standarta ieviešanu

ERC/DEC/(98)16 - ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par CEPT PR 27 radioiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

CEPT T/R 20-09 - PR 27 iekārtas, kuras paredzētas maza darbības attāluma balss radiosakariem 27 MHz joslā

Izņemot kanālus: 26995, 27045, 27095, 27145, 27195 kHz. Josla iedalīta lietošanai tikai privātiem elektronisko sakaru tīkliem.

163.4.

SRD: 26995; 27045; 27095; 27145; 27195 kHz

ERC/DEC/(01)10 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz un 27,195 MHz radiofrekvencēs darbojošos maza darbības attāluma modeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Ierīces modeļu vadībai

163.5.

SRD: 26957-27283 kHz

ERC/DEC/(01)02 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 26,957 - 27,283 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Dažāda pielietojuma SRD

163.6.

SRD: 26957-27283 kHz

ERC/DEC/(01)16 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 26,957 - 27,283 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Induktīvās iekārtas

163.7.

5.150

5.150

ISM: 26957-27283 kHz

164.

27,5 - 28 MHz

27,5 - 28 MHz

164.1.

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

164.2.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

164.3.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

165.

28 - 29,7 MHz

28 - 29,7 MHz

165.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

165.2.

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

166.

29,7 - 30,005 MHz

29,7 - 30,005 MHz

166.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

166.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Josla iedalīta lietošanai tikai privātiem elektronisko sakaru tīkliem.

167.

30,005 - 30,01 MHz

30,005 - 30,01 MHz

167.1.

IZPLATĪJUMA DARBA (satelītu atpazīšana)

IZPLATĪJUMA DARBA (satelītu atpazīšana)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

167.2.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

167.3.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

167.4.

IZPLATĪJUMA IZPĒTES

IZPLATĪJUMA IZPĒTES

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

168.

30,01 - 37,5 MHz

30,01 - 37,5 MHz

168.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

168.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR: 33,2-48,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

168.3.

AS: 30,01-33,2 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

168.4.

AS: 33,2-48,5 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

168.5.

SRD: 34,995-35,225 MHz

ERC/DEC/(01)11 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 34,995 - 35,225 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma lidmodeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Ierīces lidmodeļu vadībai

169.

37,5 - 38,25 MHz

37,5 - 38,25 MHz

169.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

169.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR: 33,2-48,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

169.3.

AS: 33,2-48,5 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

169.4.

Radiopagarinātāji: 38,100-38,525 MHz

169.5.

Radioastronomijas

Radioastronomijas

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

5.149

5.149

170.

38,25 - 39,986 MHz

38,25 - 39,986 MHz

170.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

170.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR: 33,2-48,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

170.3.

AS: 33,2-48,5 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

170.4.

Radiopagarinātāji: 38,100-38,525 MHz

170.5.

MSA: 39-39,2 MHz

ERC/REC/(00)04 - Harmonizētās radiofrekvences, brīvā aprite un lietošana radioiekārtām, kuras paredzētas sakariem, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām

Sakari, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām

171.

39,986 - 40,02 MHz

39,986 - 40,02 MHz

171.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

171.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR: 33,2-48,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

171.3.

AS: 33,2-48,5 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

171.4.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

172.

40,02 - 40,98 MHz

40,02 - 40,98 MHz

172.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

172.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR: 33,2-48,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

172.3.

AS: 33,2-48,5 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

172.4.

SRD: 40,66-40,70 MHz

ERC/DEC/(01)03 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 40,660 - 40,700 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Dažāda pielietojuma SRD

172.5.

SRD: 40,665; 40,675; 40,685; 40,695 MHz

ERC/DEC/(01)12 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz un 40,695 MHz radiofrekvencēs darbojošos maza darbības attāluma modeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Ierīces modeļu vadībai

172.6.

5.150

5.150

ISM: 40,66-40,7 MHz

173.

40,98 - 41,015 MHz

40,98 - 41,015 MHz

173.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

173.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR: 33,2-48,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

173.3.

AS: 33,2-48,5 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

173.4.

Izplatījuma izpētes

Izplatījuma izpētes

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.160 5.161

174.

41,015 - 44 MHz

41,015 - 44 MHz

174.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

174.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR: 33,2-48,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

174.3.

AS: 33,2-48,5 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

5.160 5.161

175.

44 - 47 MHz

44 - 47 MHz

175.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

175.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR: 33,2-48,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

175.3.

AS: 33,2-48,5 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

175.4.

Radiolokācijas 5.162A

Radari vēja parametru noteikšanai: 46-68 MHz

5.162A

176.

47 - 68 MHz

47 - 68 MHz

176.1.

APRAIDES

APRAIDES

D/D1 PAL: 48,5-56,5 MHz; 58-66 MHz

Analogā TV apraide. Tālāka attīstība ierobežota.

176.2.

Radiolokācijas 5.162A

Radari vēja parametru noteikšanai: 46-68 MHz

176.3.

Fiksētais 5.163

47-48,5; 56,5-58 MHz

176.4.

Radiopagarinātāji: 47,75-48,4 MHz

176.5.

Sauszemes mobilais 5.163

PMR: 33,2-48,5 MHz; 56,5-58 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

176.6.

AS: 33,2-48,5 MHz; 56,5-58 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

176.7.

Sauszemes mobilais 4.4

PMR/PAMR: 66-68 MHz

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

176.8.

Radioamatieru 4.4

Radioamatieru radiostacijas: 50-52 MHz

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171

177.

68 - 74,8 MHz

68 - 73 MHz

177.1.

FIKSĒTAIS

APRAIDES 5.175

FM: 66-74 MHz

Analogā skaņas apraide. Tālāka attīstība ierobežota

177.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 4.4

AS: 70,5-71,8 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

177.3.

73 - 74 MHz

177.4.

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

177.5.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

PMR: 73-73,3 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Josla iedalīta lietošanai tikai privātajiem elektronisko sakaru tīkliem.

177.6.

AS: 73,3-74,1 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

177.7.

APRAIDES 5.177

FM: 66-74 MHz

Analogā skaņas apraide. Tālāka attīstība ierobežota

5.149

177.8.

74 - 74,8 MHz

177.9.

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

177.10.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

PMR: 74,1-74,8 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Josla iedalīta lietošanai tikai privātajiem elektronisko sakaru tīkliem.

177.11.

AS: 73,3-74,1 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 30-80 MHz diapazonam"

Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

5.149 5.174 5.175 5.176 5.177 5.179

5.149

178.

74,8 - 75,2 MHz

74,8 - 75,2 MHz

178.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

ILS marķiera radiobākas

5.180 5.181

5.180

179.

75,2 - 87,5 MHz

75,2 - 76 MHz

179.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

179.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

PMR

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Josla iedalīta lietošanai tikai privātajiem elektronisko sakaru tīkliem.

5.175 5.179 5.184 5.187

179.3.

76 - 87,5 MHz

179.4.

APRAIDES 5.175

D/D1 PAL: 76-100 MHz

ITU-R BT.470 - Tradicionālās televīzijas sistēmas

Analogā televīzijas apraide. Tālāka attīstība ierobežota.

180.

87,5 - 100 MHz

87,5 - 100 MHz

180.1.

APRAIDES

APRAIDES

D/D1 PAL: 76-100 MHz

ITU-R BT.470 - Tradicionālās televīzijas sistēmas

Analogā televīzijas apraide. Tālāka attīstība ierobežota.

180.2.

FM: 87,5-108 MHz

Analogā skaņas apraide

5.190

180.3.SRD: 87,5- 108 MHzERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanuBezvadu skaņas ierīces

181.

100 - 108 MHz

100 - 108 MHz

181.1.

APRAIDES

APRAIDES

FM: 87,5-108 MHz

Analogā skaņas apraide

5.194

181.2.

SRD: 87,5- 108 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Bezvadu skaņas ierīces

182.

108 - 117,975 MHz

108 - 117,975 MHz

182.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

ILS, VOR

5.197 5.197A

5.197A

183.

117,975 - 137 MHz

117,975 - 137 MHz

183.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

GMDSS: 121,5 MHz

AERO-SAR, EPIRB - starptautiskais kanāls signālu pārraidei briesmu un ārkārtas situācijās. Var izmantot arī jūras mobilā dienesta radiostacijas sakariem ar gaisa kuģniecības mobilā dienesta radiostacijām ārkārtas gadījumos.

183.2.

GMDSS: 123,1 MHz

AERO-SAR - papildus kanāls frekvencei 121,5 MHz sakariem briesmu un ārkārtas situācijās. Var izmantot arī jūras mobilā dienesta radiostacijas meklēšanas un glābšanas operācijās.

5.111 5.198 5.199 5.200 5.201 5.202 5.203 5.203A 5.203B

5.111 5.198 5.199 5.200 5.201 5.202

184.

137 - 137,025 MHz

137 - 137,025 MHz

184.1.

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

184.2.

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

184.3.

MOBILAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

MOBILAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

S-PCS<1 GHz: 137-138 MHz

ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

184.4.

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

184.5.

Fiksētais

Fiksētais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

184.6.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.204 5.205 5.206 5.208

5.208

185.

137,025 - 137,175 MHz

137,025 - 137,175 MHz

185.1.

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

185.2.

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

185.3.

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

185.4.

Fiksētais

Fiksētais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

185.5.

Mobilais satelītu (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

Mobilais satelītu (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

S-PCS<1 GHz: 137-138 MHz

ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu

185.6.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.204 5.205 5.206 5.208

5.208

186.

137,175 - 137,825 MHz

137,175 - 137,825 MHz

186.1.

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

186.2.

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

186.3.

MOBILAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

MOBILAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

S-PCS<1 GHz: 137-138 MHz

ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

186.4.

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

186.5.

Fiksētais

Fiksētais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

186.6.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.204 5.205 5.206 5.208

5.208

187.

137,825 - 138 MHz

137,825 - 138 MHz

187.1.

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

187.2.

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

187.3.

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

187.4.

Fiksētais

Fiksētais

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

187.5.

Mobilais satelītu (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

Mobilais satelītu (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

S-PCS<1 GHz: 137-138 MHz

ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

187.6.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.204 5.205 5.206 5.208

5.208

188.

138 - 143,6 MHz

138 - 143,6 MHz

188.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

AS: 138-144 MHz

Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

5.210 5.211 5.212 5.214

189.

143,6 - 143,65 MHz

143,6 - 143,65 MHz

189.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

AS: 138-144 MHz

Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

189.2.

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.211 5.212 5.214

190.

143,65 - 144 MHz

143,65 - 144 MHz

190.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

AS: 138-144 MHz

Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

5.210 5.211 5.212 5.214

191.

144 - 146 MHz

144 - 146 MHz

191.1.

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU

Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

191.2.

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji

CEPT T/R 61-01 - CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 - Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

192.

146 - 148 MHz

146 - 148 MHz

192.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

192.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

PMR/PAMR: 146-146,8 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150S

Simpleksie kanāli

192.3.

PMR/PAMR/ML: 146,8-149,9 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli ML (FB: 151,4-152,6 MHz)

193.

148 - 149,9 MHz

148 - 149,9 MHz

193.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

193.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

PMR/PAMR/ML: 146,8-149,9 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (FB: 151,4-154,5 MHz)

193.3.

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums) 5.209

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums) 5.209

S-PCS<1 GHz: 148-150,05 MHz

ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.218 5.219 5.221

5.218 5.219 5.221

194.

149,9 - 150,05 MHz

149,9 - 150,05 MHz

194.1.

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums) 5.209 5.224A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums) 5.209 5.224A

S-PCS<1 GHz: 148-150,05 MHz

ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

194.2.

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.224B

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.224B

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.220 5.222 5.223

5.220 5.222 5.223

195.

150,05 - 153 MHz

150,05 - 153 MHz

195.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

195.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

PMR/PAMR/ML: 150,05-151,4 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (FB: 154,65-156 MHz)

195.3.

PMR/PAMR/FB: 151,4-154,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (ML: 146,8-149,9 MHz)

195.4.

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOASTRONOMIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

5.149

5.149

195.5.Radiolokācijas 4.4AS: 150,05- 170 MHzViena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā

196.

153 - 154 MHz

153 - 154 MHz

196.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

196.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

PMR/PAMR/FB: 151,4-154,5 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (ML: 146,8-149,9 MHz)

196.3.

Meteoroloģijas palīgdienests

Meteoroloģijas palīgdienests

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

196.4.Radiolokācijas 4.4AS: 150,05-170 MHzViena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā

197.

154 - 156,7625 MHz

154 - 156,7625 MHz

197.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

197.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

PMR/PAMR/FB: 151,4-154,5; 154,65-156 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (ML: 146,8-149,9; 150,05-151,4 MHz)

197.3.

PMR/PAMR: 154,5-154,65 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150S

Simpleksie kanāli

197.4.

PMR/PAMR: 156-157,450/ 160,6-160,975/161,475-162,050 MHz

RR AP18

Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli

197.5.

GMDSS: 156,3 MHz

RR AP15

VHF-CH06, starptautiskais kanāls sakariem briesmu gadījumos. Var izmantot arī sakariem starp kuģu un aviācijas radiostacijām saskaņotās meklēšanas un glābšanas operācijās un citos drošības nolūkos.

197.6.

GMDSS: 156,525 MHz

RR AP15

VHF-CH70, DSC - starptautiskais briesmu, drošības un izsaukuma signālu kanāls, izmantojot ciparu selektīvo izsaukumu.

197.7.

GMDSS: 156,650 MHz

RR AP15

VHF-CH13 - starptautiskais kanāls kuģošanas drošībai, sakariem starp kuģiem.

5.226 5.227

5.226 5.227

197.8.Radiolokācijas 4.4AS: 150,05- 70 MHzViena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā

198.

156,7625 - 156,8375 MHz

156,7625 - 156,8375 MHz

198.1.

JŪRAS MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

JŪRAS MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

GMDSS: 156,8 MHz

RR AP18

VHF-CH16, starptautiskais briesmu, drošības un izsaukuma signālu kanāls.

5.111 5.226

5.111 5.226

198.2.Radiolokācijas 4.4AS: 150,05- 170 MHzViena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā

199.

156,8375 - 174 MHz

156,8375 - 174 MHz

199.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

199.2.

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

PMR/PAMR: 156-157,450/ 160,6-160,975 un 161,475-162,050 MHz

RR AP18

ERC/DEC/(99)17 - ERC 1999.gada 1.jūnija lēmums par automātiskās identifikācijas un novērošanas sistēmas (AIS) metru viļņu diapazona (VHF) jūras sakaru kanāliem

Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli

199.3.

PMR: 157,450-158 MHz

Nacionālie jūras mobilā dienesta kanāli. Josla iedalīta lietošanai tikai privātajiem elektronisko sakaru tīkliem.

199.4.

PMR/PAMR/ML: 158-160,6 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (FB: 162,6-165,2 MHz)

199.5.

PMR/PAMR: 160,975-161,475 un 162,05-162,6 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150S

Simpleksie kanāli

199.6.

PMR/PAMR/FB: 162,6-165,2 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (ML: 158,0-160,6 MHz)

199.7.

PMR/PAMR: 165,2-165,225 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150S

Simpleksie kanāli

199.8.

PMR/PAMR/ML: 165,225-169,4 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (FB: 169,825-174 MHz). 165,3625-173,9875 MHz Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

199.9.

169,4000-169,4750 MHz

ECC/DEC/(05)02-ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu

Mēraparātu rādījumu nolasīšanas sistēmas, uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas un palīgierīces vājdzirdīgiem. Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW

199.9.1SRD: 169,4750-169,4875 MHzERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu.
ECC/DEC/(05)02 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu
Tikai radioiekārtas briesmu signāliem sadzīvē. Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10
199.9.2169,4875-169,5875 MHzECC/DEC/(05)02 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanuTikai palīgierīces vājdzirdīgiem. Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW
199.9.3SRD: 169,5875-169,6000 MHzERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu.
ECC/DEC/(05)02- ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu
Tikai radioiekārtas briesmu signāliem sadzīvē. Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW
199.9.4169,6125-169,6375 5 MHz;
169,7125-169,7625MHz;
169,7875-169,8125 MHz
CEPT T/R 25-08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-960 MHz joslā.
ECC/DEC/(05)02- ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu
Uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas
199.9.5169,6375-169,7125 bsp;25 MHz;
169,7625-169,7875 MHz
CEPT T/R 25-08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-960 MHz joslā.
ECC/DEC/(05)02- ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu
Uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas, PMR sistēmas īslaicīgai pagaidu izmantošanai

199.10.

PMR/PAMR/FB: 169,825-174 MHz

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7 - 960 0 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.150D

Dupleksie kanāli (ML: 165,2-169,4 MHz). 165,3625-173,9875 MHz Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

199.11.

AS: 165,3625-173,9875 MHz

Frekvenču joslu sadalījuma plāns 138-174 MHz diapazonam

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

199.12.

SRD: 173,965-174,015 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Palīgierīces invalīdiem.

5.226 5.229

5.226

199.13.Radiolokācijas 4.4AS: 150,05- 170 MHzViena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā

200.

174 - 223 MHz

174 - 223 MHz

 

 

 

200.1.

APRAIDES

APRAIDES

D PAL: 174-230 MHz

ITU-R BT.470 - Tradicionālās televīzijas sistēmas

Analogā televīzijas apraide

200.2.

 

 

DVB-T: 174-230 MHz

 

Zemes ciparu televīzijas apraide

200.3.

 

 

T-DAB: 174-230 MHz

 

Zemes ciparu skaņas apraide.

200.4.

 

 

SRD: 173,965-174,015 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Palīgierīces invalīdiem.

200.5.

 

 

SRD: 174-216 MHz

ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Radiomikrofoni profesionālam pielietojumam

200.6.

 

 

SAB/SAP: 174-216 MHz

ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)

Skaņas signālu pārraides RRL

 

5.235 5.237 5.243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201.

223 - 230 MHz

223 - 230 MHz

 

 

 

201.1.

APRAIDES

APRAIDES

D PAL: 174-230 MHz

 

Analogā televīzijas apraide

201.2.

 

 

DVB-T: 174-230 MHz

 

Zemes ciparu televīzijas apraide

201.3.

 

 

T-DAB: 174-230 MHz

 

Zemes ciparu skaņas apraide.

201.4.

Fiksētais

 

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

201.5.

Mobilais

 

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

 

5.243 5.246 5.247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202.

230 - 235 MHz

230 - 235 MHz

 

 

 

202.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

202.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

202.3.

 

APRAIDES 4.4

T-DAB: 230-235 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Zemes ciparu skaņas apraide. Josla iedalīta koplietošanai apraidei un valsts aizsardzībai.

202.4.

 

 

AS: 230-240 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un apraidei.

 

5.247 5.251 5.252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203.

235 - 267 MHz

235 - 267 MHz

 

 

 

203.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

203.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

203.3.

 

APRAIDES 4.4

T-DAB joslā 235-240 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Zemes ciparu skaņas apraide. Josla iedalīta koplietošanai apraidei un valsts aizsardzībai.

203.4.

 

 

AS: 230-240 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un apraidei.

203.5.

 

 

EPIRB

 

243,0 MHz - Starptautiskais kanāls signālu pārraidei briesmu un ārkārtas situācijās

203.6.

 

 

AS: 240-300; 308-336; 344-380 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Joslas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

 

5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A

5.111 5.199 5.254 5.256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.

267 - 272 MHz

267 - 272 MHz

 

 

 

204.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

204.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

204.3.

Izplatījuma darba (Izplatījums - Zeme)

Izplatījuma darba (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

204.4.

 

 

AS: 240-300; 308-336; 344-380 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Joslas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

 

5.254 5.257

5.254 5.257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205.

272 - 273 MHz

272 - 273 MHz

 

 

 

205.1.

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

205.2.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

205.3.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

205.4.

 

 

AS: 240-300; 308-336; 344-380 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Joslas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

 

5.254

5.254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206.

273 - 312 MHz

273 - 312 MHz

 

 

 

206.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

206.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

206.3.

 

 

AS: 240-300; 308-336; 344-380 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Joslas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

 

5.254

5.254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207.

312 - 315 MHz

312 - 315 MHz

 

 

 

207.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

207.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

207.3.

Mobilais satelītu (Zeme - Izplatījums)

Mobilais satelītu (Zeme - Izplatījums)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

207.4.

 

 

AS: 240-300; 308-336; 344-380 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Joslas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

 

5.254 5.255

5.254 5.255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208.

315 - 322 MHz

315 - 322 MHz

 

 

 

208.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

208.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

208.3.

 

 

AS: 240-300; 308-336; 344-380 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Joslas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

 

5.254

5.254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209.

322 - 328,6 MHz

322 - 328,6 MHz

 

 

 

209.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

209.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

209.3.

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOASTRONOMIJAS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

209.4.

 

 

AS: 240-300; 308-336; 344-380 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Joslas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

 

5.149

5.149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210.

328,6 - 335,4 MHz

328,6 - 335,4 MHz

 

 

 

210.1.

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

ILS: Glisādes radiobākas

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

 

5.258 5.259

5.258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211.

335,4 - 387 MHz

335,4 - 387 MHz

 

 

 

211.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

211.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Ciparu PMR/PAMR: 380-385 MHz

ERC/DEC/(96)01 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par harmonizēto frekvenču joslu, kura nosakāma zemes ciparu mobilo sakaru sistēmas ieviešanai ārkārtas dienestiem

ERC/DEC/(99)02 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

CEPT T/R 02-02 - Harmonizētā radiofrekvenču josla, kas paredzēta ārkārtas dienestiem

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas. TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai un publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem.

211.3.

 

 

Ciparu PMR/PAMR DMO kanāli: 380,0000-380,1500 MHz

ERC/DEC/(01)19 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas tiešajiem sakariem (DMO) ārkārtas dienestu zemes ciparu mobilo sakaru sistēmās

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas. TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai un publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem.

211.4.

 

 

Ciparu PMR/PAMR AGA kanāli: 384,800-385,000 MHz

ERC/DEC/(01)20 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas gaiss-zeme-gaiss sakariem (AGA) ārkārtas dienestu zemes ciparu mobilo sakaru sistēmās

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas. TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai un publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem.

211.5.

 

 

Ciparu PMR/PAMR: 385-390 MHz

ERC/DEC/(96)04 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par radiofrekvenču joslām Viseiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai

ERC/DEC/(99)02 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/DEC/(99)03 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) civilo mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

211.6.

 

 

AS: 240-300; 308-336; 344-380 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Joslas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

211.7.

 

 

AS un CS: 380- 399,9 MHz

Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0- 400,0 MHz diapazonam

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

 

5.254

5.254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212.

387 - 390 MHz

387 - 390 MHz

 

 

 

212.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

212.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Ciparu PMR/PAMR: 385-390 MHz

ERC/DEC/(96)04 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par radiofrekvenču joslām Viseiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai

ERC/DEC/(99)02 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/DEC/(99)03 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) civilo mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

212.3.

 

 

AS un CS: 380-399,9 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

212.4.

Mobilais satelītu (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.254 5.255

Mobilais satelītu (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.254 5.255

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

 

 

 

 

 

213.

390 - 399,9 MHz

390 - 399,9 MHz

 

 

 

213.1.

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

213.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

Ciparu PMR/PAMR: 390-395 MHz

ERC/DEC/(96)01 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par harmonizēto frekvenču joslu, kura nosakāma zemes ciparu mobilo sakaru sistēmas ieviešanai ārkārtas dienestiem

ERC/DEC/(99)02 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

CEPT T/R 02-02 - Harmonizētā radiofrekvenču josla, kas paredzēta ārkārtas dienestiem

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas. TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai un publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem.

213.3.

 

 

Ciparu PMR/PAMR DMO kanāli: 390,0000-390,1500 MHz

ERC/DEC/(01)19 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas tiešajiem sakariem (DMO) ārkārtas dienestu zemes ciparu mobilo sakaru sistēmās

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas. TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai un publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem.

213.4.

 

 

Ciparu PMR/PAMR AGA kanāli: 394,800-395,000 MHz

ERC/DEC/(01)20 - ERC 2001.gada 12.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas gaiss-zeme-gaiss sakariem (AGA) ārkārtas dienestu zemes ciparu mobilo sakaru sistēmās

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas. TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai un publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem.

213.5.

 

 

Ciparu PMR/PAMR: 395-399,9 MHz

ERC/DEC/(96)04 - ERC 1996.gada 7.marta lēmums par radiofrekvenču joslām Viseiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai

ERC/DEC/(99)02 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/DEC/(99)03 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) civilo mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

TETRA. Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

213.6.

 

 

AS un CS: 380-399,9 MHz

"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0-400,0 MHz diapazonam"

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem

 

5.254

5.254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214.

399,9 - 400,05 MHz

399,9 - 400,05 MHz

 

 

 

214.1.

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums) 5.209 5.224A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums) 5.209 5.224A

S-PCS<1 GHz: 399,9-400,05 MHz

ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

214.2.

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.222 5.224B 5.260

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.222 5.224B 5.260

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.220

5.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215.

400,05 - 400,15 MHz

400,05 - 400,15 MHz

 

 

 

215.1.

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU SATELĪTU (400.1 MHz)

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU SATELĪTU (400.1 MHz)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

 

 

5.261 5.262

5.261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216.

400,15 - 401 MHz

400,15 - 401 MHz

 

 

 

216.1.

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

216.2.

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

216.3.

MOBILAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

MOBILAIS SATELĪTU (Izplatījums - Zeme) 5.208A 5.209

S-PCS<1 GHz: 400,15-401 MHz

ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999.gada 10.marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

216.4.

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme) 5.263

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Izplatījums - Zeme) 5.263

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

216.5.

Izplatījuma darba (Izplatījums - Zeme)

Izplatījuma darba (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

5.262 5.264

5.264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217.

401 - 402 MHz

401 - 402 MHz

 

 

 

217.1.

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

217.2.

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

IZPLATĪJUMA DARBA (Izplatījums - Zeme)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

217.3.

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme - Izplatījums)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme - Izplatījums)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

217.4.

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

217.5.

Fiksētais

 

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

217.6.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

 

 

 

 

 

 

218.

402 - 403 MHz

402 - 403 MHz

 

 

 

218.1.

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

218.2.

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme - Izplatījums)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme - Izplatījums)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

218.3.

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme - Izplatījums)

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

218.4.

Fiksētais

 

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai

218.5.

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jebkurām radiosakaru sistēmām, kas atbilst attiecīgajam radiosakaru dienestam

 

Joslu var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru t