Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.224

Rīgā 2005.gada 5.aprīlī (prot. Nr.17 7.§)
Kuģu tilpņu kalibrēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par mērījumu vienotību6.panta otro daļu
un likuma “Par atbilstības novērtēšanu7.pantu

1. Noteikumi nosaka vispārīgās prasības iekšējo ūdeņu un kabotāžas kuģu tilpnēm un to kalibrēšanas kārtību, kā arī kalibrēšanas sertifikāta un kalibrēšanas tabulu veidlapas paraugu.

2. Noteikumi attiecas uz iekšējo ūdeņu un kabotāžas kuģu tilpnēm, kuras paredzētas šķidruma transportēšanai, un uz tilp­nēm, kuras paredzētas šķidruma daudzuma noteikšanai minētajās tilpnēs, kā arī uz kuģu degvielas tilpnēm.

3. Kuģu tilpnes kalibrē Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotās institūcijas un institūcijas, kuras ir akreditētas valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025: 2001 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un apdrošinājušas civiltiesisko atbildību (turpmāk — kompetentās institūcijas). Par kompetento institūciju akreditāciju Ekonomikas ministrija publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4. Vispārīgās prasības kuģu tilpņu kalib­rēšanai noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā. Kalibrēšanas dokumentācija noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Kalibrēšanas rezultātus ieraksta kalibrēšanas sertifikātā (3.pielikums) un kalibrēšanas tabulās (4.pielikums). Kalibrēšanas sertifikāta un kalibrēšanas tabulu derīguma termiņš ir 12 gadu. Kalibrēšanas sertifikātā un kalibrēšanas tabulās norāda derīguma termiņa pēdējo mēnesi un gadu.

6. Šo noteikumu 1. un 3.pielikumā minētās EEK plombas derīguma termiņš ir 12 gadu.

7. Kalibrēšanas sertifikāts un kalib­rēšanas tabulas zaudē spēku un plomba atzīstama par nederīgu, ja kuģa tilpne ir deformējusies, pārveidota vai uzlabota un mainījušies tās metroloģiskie parametri.

8. Kalibrēšanas sertifikātu un kalibrēšanas tabulas atjauno tikai pēc atkārtotas kalibrēšanas.

9. Šķidruma līmeni kuģu tilpnēs mēra ar mērīšanas līdzekļiem, kas noteikti, izmantojot atzītas (validētas) metodes, un ir kalibrēti šķidruma līmeņa noteikšanai kuģu tilpnēs.

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 1971.gada 12.oktobra Direktīvas 71/349/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kuģu tilpņu kalibrēšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.224
Vispārīgās prasības kuģu tilpņu kalibrēšanai

1. Kuģu tilpņu ietilpību nosaka, izmantojot vienu no šādām metodēm:

1.1. piepilda kuģa tilpni ar ūdeni vai citu atbilstošu šķidrumu un ar attiecīgi kalibrētām mēriekārtām nosaka tā tilpumu kuģa tilpnē;

1.2. pamatojoties uz kuģa tilpnes izmēriem, aprēķina tās ietilpību. Aprēķinu precizē, veicot pārbaudes ar šķidrumu, kura tilpums ir zināms.

2. Kalibrēšanu veic tādā veidā un ar tādas precizitātes mērīšanas līdzekļiem, lai relatīvā kļūda neatkarīgi no dokumentos norādītās ietilpības nepārsniegtu:

2.1. ± 3/1000 no norādītās ietilpības;

2.2. ± 5/1000 no norādītās ietilpības sarežģītas formas kuģu tilpnēm, kuras nevar kalibrēt, izmantojot piepildīšanas metodi.

3. Kalibrēšanas rezultātus ieraksta kalibrēšanas sertifikātā. Sertifikātam pievieno diagrammas un kalibrēšanas tabulas, kurās norāda šķidruma tilpumu litros, kubikdecimetros vai kubikcentimetros noteiktā šķidruma līmeņa augstumā kuģa tilpnē, kuru nolasa uz mēriekārtas garummēra vertikālās virsmas centimetros vai decimetros. Centimetru vai decimetru kalibrēšanas tabulu var papildināt ar milimetru interpolācijas tabulu.

4. Kalibrēšanas sertifikātā norāda visus pieļautos izņēmuma gadījumus vai drošības pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu mēriekārtas pareizu darbību.

5. Kalibrēšanas informācijas plāksne atbilst šādām prasībām:

5.1. plāksne ir nostiprināta uz katras kuģa tilpnes tās atveres tuvumā;

5.2. uz plāksnes norādīta šāda informācija:

5.2.1. kuģa tilpnes numurs;

5.2.2. kopējais references augstums H;

5.2.3. kalibrēšanas sertifikāta numurs;

5.3. plāksne ir izgatavota no izturīga materiāla;

5.4. plāksne plombēta ar EEK atzīmi (turpmāk — EEK plomba) tā, lai plāksni nevarētu noņemt, nesabojājot plombu.

6. EEK plomba ir izgatavota no svina un ir identiska daļējās pirmreizējās verificēšanas atzīmei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģisko kontroli, ievietojot mērīšanas līdzekļus tirgū.

7. Kalibrēšanas sertifikātu neizsniedz, ja kuģa tilpņu un savienojuma cauruļu konstrukcija un izvietojums lietošanas apstākļos nenodrošina to pilnīgu iztukšošanu vai piepildīšanu bez gaisa “kabatu” veidošanās virs mērāmā šķidruma vai šķidrumā, kad kuģa tilpne ir pilnīgi piepildīta.

8. Mērot šķidruma līmeni noteiktos lietošanas apstākļos, visos gadījumos garummēra vertikālajai plaknei, ar kuras palīdzību nosaka šķidruma līmeņa augstumu, jāiet caur kuģa tilpnes horizontālās plaknes smaguma centru. Ja kuģa tilpnes konstrukcijas dēļ šo nosacījumu nevar izpildīt, kalibrēšanas sertifikātā norāda, ka šķidruma līmeni var noteikt tikai tad, ja kuģim nav sānsveres un diferents ir nulle.

9. Mēriekārtas garummēra vertikālo stāvokli nosaka atbilstoši mēriekārtas vadotnes asij. Mēriekārtas vadotnes konstrukcija nepieļauj sistemātiskas mērīšanas kļūdas un nodrošina mēriekārtas garummēra pareizu uzstādīšanu.

10. Horizontālā plakne, kas šķērso mēriekārtas vadotnes augšējo robežu, ir references plakne. Attālums no references plaknes līdz horizontālajai kontakplāksnei, kas nekustīgi novietota zem references plaknes mēriekārtas vadotnes pamatnē, ir kopējais references augstums H. To norāda kalibrēšanas tabulās. Nemainīgu references plaknes stāvokli attiecībā pret kuģa tilpni un kopējo references augstumu H nodrošina, veicot drošības pasākumus. References plakni plombē ar EEK plombu.

11. Kalibrēšanas sertifikātā norāda relatīvo kļūdu šķidruma tilpuma noteikšanai tilpnēs, ņemot vērā:

11.1. precizitāti, ar kādu noteikti kalibrēšanas tabulā norādītie tilpumi;

11.2. precizitāti, ar kādu noteikts šķidruma atklātās virsmas līmenis kuģa tilpnē.

12. Šī pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajos gadījumos relatīvā kļūda, nosakot šķidruma tilpumu tilpnēs, nedrīkst pārsniegt ± 5/1000 no kalibrēšanas tabulā norādītā tilpuma, 2.2.apakšpunktā minētajos gadījumos relatīvā kļūda nedrīkst pārsniegt ± 8/1000 no kalibrēšanas tabulā norādītā tilpuma. Minimālais mērāmais augstums ir 500 mm.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.224
Kalibrēšanas dokumentācija

Kalibrēšanas dokumentāciju veido šādi dokumenti:

1. Kalibrēšanas sertifikāts, kurā norādītas šādas ziņas:

1.1. kompetentās institūcijas — kalibrēšanas sertifikāta izdevējas nosau­kums un adrese;

1.2. persona (vārds, uzvārds un amats), kura veic kalibrēšanu (turpmāk — izpildītājs);

1.3. kalibrēšanas sertifikāta numurs;

1.4. kalibrēšanas sertifikāta izdošanas datums un vieta;

1.5. kalibrēšanas sertifikāta derīguma termiņš;

1.6. kuģa identifikācijas dati (kuģa vārds un reģistrācijas numurs, īpašnieka nosaukums (vārds un uzvārds), reģistrācijas numurs un adrese, kuģa būves gads);

1.7. pievienoto dokumentu saraksts un raksturojums;

1.8. norāde par kuģa tilpnēm, kurām izmanto vienu un to pašu kalibrēšanas tabulu;

1.9. norāde par kuģa tilpnēm ar nosēdumu tilpnēm vai sildierīcēm;

1.10. kalibrēšanas tabulās norādīto rezultātu precizitāte;

1.11. kalibrēšanas tabulas lietošanas precizitāte šķidruma tilpuma noteikšanai kuģa tilpnē;

1.12. kopējā ietilpība;

1.13. minimālais mērāmais augstums.

2. Sertifikātam pievienotā 1.diagramma — kuģu tilpņu izvietojums kuģī un katras kuģa tilpnes kopējais references augstums H, mēriekārtas novietojums un stāvoklis attiecībā pret priekšējo starpsienu un vidējo garenisko starpsienu vai plakni.

3. Sertifikātam pievienotā 2.diagramma — kuģu tilpņu šķērsgriezums, kurā norādīts kuģa tilpnes dibena izliekuma rādiuss, klāja izliekums, tronka augstums un mēr­iekārtas vadotnes konstrukcija.

4. Sertifikātam pievienotā 3.diagramma — kuģu tilpnes, kurās ir nosēdumu tilpnes vai sildierīces, — nosēdumu tilpņu un sild­ierīču tilpums, šķidruma tilpums nosēdumu tilpnēs no klinketa līdz klinketam.

5. Sertifikātam pievienotās centimetru vai decimetru tilpumu tabulas (par katru kuģa tilpni vai līdzīgu tilpņu grupu), kurās norādīts kopējais references augstums H un tabulas derīguma termiņš, kā arī, ja nepieciešams, — milimetru interpolācijas tabulas.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.224

1.PNG (38296 bytes)

2.PNG (45212 bytes)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.224

3.PNG (36874 bytes)

4.PNG (8346 bytes)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kuģu tilpņu kalibrēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 224Pieņemts: 05.04.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 08.04.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
105449
01.01.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)