Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 534 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm".

Ministru kabineta noteikumi Nr.222

Rīgā 2005.gada 5.aprīlī (prot. Nr.17 34.§)

Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm

Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 165.panta pirmo daļu

 

1. Noteikumi nosaka zvērinātu notāru amata atlīdzības takses.

2. Ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem svešvalodā rakstīta akta, zvērināta notāra amata atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šajos noteikumos noteiktā amata atlīdzības takse, bet, ja zvērināts notārs apliecina vairākās valodās rakstītu aktu vai parakstu zem šāda akta, zvērināta notāra amata atlīdzības takse ir divkāršā apmērā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Par katru Notariāta likuma 65.panta 1.punktā paredzēto zvērināta notāra amata darbību (notariālo aktu taisīšana) tiek noteikta amata atlīdzības takse šādā apmērā:

3.1. par notariālo aktu taisīšanu, izņemot šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. vai 3.12.apakšpunktā minētās darbības:

3.1.1. no darījuma summas pirmajiem 5000 latiem - 0,7 %. Amata atlīdzības takses minimums - 6 lati;

3.1.2. no darījuma summas otrajiem 5000 latiem - 0,5 %;

3.1.3. no nākamās darījuma summas, kas pārsniedz 10000 latu, - 0,3 %;

3.2. par tādu notariālo aktu taisīšanu, ar kuriem nodibina zemesgrāmatās nostiprināmās tiesības, izņemot šo noteikumu 3.3. vai 3.4.apakšpunktā minētās darbības:

3.2.1. no darījuma summas pirmajiem 5000 latiem - 0,8 %. Amata atlīdzības takses minimums - 6 lati;

3.2.2. no darījuma summas otrajiem 5000 latiem - 0,6 %;

3.2.3. no nākamās darījuma summas, kas pārsniedz 10000 latu, - 0,4 %;

3.3. par tādu notariālo aktu taisīšanu, ar kuriem nodibina zemesgrāmatās nostiprināmās tiesības, ja šos aktus noslēdz nodibinājumi vai biedrības:

3.3.1. no darījuma summas pirmajiem 5000 latiem - 0,6 %. Amata atlīdzības takses minimums - 7 lati;

3.3.2. no darījuma summas otrajiem 5000 latiem - 0,4 %;

3.3.3. no nākamās darījuma summas, kas pārsniedz 10000 latu, - 0,2 %;

3.4. par notariālo aktu taisīšanu, ar kuriem ieķīlā nekustamu mantu un dala mantojumu, ja to priekšmets ir ārpus pilsētu administratīvajām robežām esoša lauksaimnieciska rakstura zeme:

3.4.1. no darījuma summas pirmajiem 5000 latiem - 0,4 %. Amata atlīdzības takses minimums - 10 latu;

3.4.2. no darījuma summas otrajiem 5000 latiem - 0,2 %;

3.4.3. no nākamās darījuma summas, kas pārsniedz 10000 latu, - 0,1 %;

3.5. par ieķīlājuma akta cesijas uzraksta taisīšanu notariālā akta formā:

3.5.1. no darījuma summas, kas nepārsniedz 5000 latu, - 3 lati;

3.5.2. no darījuma summas, kas pārsniedz 5000 latu, - 0,1 % no darījuma summas;

3.6. par laulības līgumu taisīšanu notariālā akta formā neatkarīgi no attiecīgajā aktā minētās darījuma summas - 13 latu;

3.7. taisot pilnvaras notariālā akta formā:

3.7.1. par universālpilnvaru - 3 lati;

3.7.2. par ģenerālpilnvaru - 2 lati;

3.7.3. par cita veida pilnvaru - 1 lats;

3.8. par lūgumu, paziņojumu, apliecinājumu, kvitējumu, atļauju taisīšanu notariālā akta formā - 2 lati, bet, ja dokumentus paraksta vairāk nekā divas personas, zvērināta notāra amata atlīdzības taksi palielina par 0,5 latiem par katru nākamo personu;

3.9. taisot priekšrocību piešķiršanu, termiņu, procentu un citu darījuma noteikumu grozījumus notariālā akta formā - 3 lati neatkarīgi no personu skaita;

3.10. par testamenta taisīšanu notariāla akta formā - 13 latu, bet, ja ieraksts aktu grāmatā pārsniedz 3 lappuses, par katru nākamo lappusi - 3 lati;

3.11. par testamenta glabāšanu un attiecīgu notariāla akta taisīšanu - 33 lati (vienreizēja atlīdzība);

3.12. par vekseļu un čeku protesta aktiem:

3.12.1. no darījuma summas pirmajiem 50 latiem - 2 %. Amata atlīdzības takses minimums 0,5 lati;

3.12.2. no darījuma summas otrajiem 50 latiem - 1 %;

3.12.3. no nākamās darījuma summas, kas pārsniedz 100 latu, - 0,5 %;

3.12.4. par katru uzaicinājumu vai paziņojumu, kas izdarīts notariāla akta formā:

3.12.4.1. ja zvērināts notārs to izsniedz personīgi, - 0,5 lati;

3.12.4.2. ja zvērināts notārs to izsniedz citādi, - 0,3 lati.

4. Par pilnvarām, ko paraksta vairākas personas, šo noteikumu 3.7.apakšpunktā noteikto zvērināta notāra amata atlīdzības taksi palielina par 0,5 latiem par katru nākamo personu, bet par katru juridiskas personas pārstāvja parakstu šo noteikumu 3.7.apakšpunktā noteikto zvērināta notāra amata atlīdzības taksi palielina par 1 latu.

5. Šo noteikumu 3.9.apakšpunkts neattiecas uz tādiem darījuma noteikumu grozījumiem notariālā akta formā, ar kuriem palielina darījuma summu. Šādā gadījumā piemēro šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.4.apakš­punktā noteikto zvērināta notāra amata atlīdzības taksi.

6. Atsevišķa atlīdzība nav ņemama, ja viens un tas pats zvērināts notārs ieķīlājuma akta cesijas uzrakstu notariālā akta formā taisījis tajā pašā dienā, kad viņš taisījis pašu ieķīlājuma aktu.

7. Par katru Notariāta likuma 65.panta 2.punktā paredzēto zvērināta notāra amata darbību (apliecinājumu taisīšana) tiek noteikta amata atlīdzības takse šādā apmērā:

7.1. par paraksta īstuma apliecināšanu uz dokumentiem - 7 lati, izņemot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētos dokumentus, bet, ja nepieciešams apliecināt vairāk nekā divu parakstu īstumu, - 1 lats par katras nākamās personas parakstu;

7.2. par paraksta īstuma apliecināšanu uz lūgumiem, paziņojumiem, plāniem, apliecībām, kvitējumiem, atļaujām, paskaidrojumiem un citiem dokumentiem, kuriem nav patstāvīgu saistību rakstura, - 1,5 lati, bet, ja nepieciešams apliecināt vairāk nekā divu parakstu īstumu, par katru nākamās personas parakstu šajā apakšpunktā noteikto zvērināta notāra amata atlīdzības taksi palielina par 0,5 latiem;

7.3. par apliecinājumu, ka persona ir dzīva, - 3 lati par katru personu;

7.4. par protestam iesniegtā vekseļa iekasēšanu pirms protesta - 0,1 % no iekasētās summas. Amata atlīdzības takses minimums - 0,35 lati. Šo vekseļu lietās izdarītiem uzaicinājumiem piemērojams šo noteikumu 3.12.4.apakšpunkts;

7.5. par jūras protesta apliecināšanu - 6 lati;

7.6. par noraksta apliecināšanu - 0,3 lati par katru lappusi, bet, ja noraksts ņemts no svešvalodā rakstīta dokumenta vai no dokumenta, kurā ir daudz skaitļu, zvērināts notārs ņem atlīdzību divkāršā apmērā;

7.7. par tulkojuma pareizības apliecināšanu:

7.7.1. no svešvalodām latviešu valodā - 2 lati par lappusi;

7.7.2. no latviešu valodas svešvalodā vai no svešvalodas citā svešvalodā - 3 lati par lappusi;

7.8. par pilnvarojuma atsaukumu - 3 lati, bet attiecībā uz pilnvarniekam sūtāmo paziņojumu piemēro šo noteikumu 7.9.apakšpunktu;

7.9. par paziņojumu - 2 lati, bet par apliecības izsniegšanu - 1,3 lati par katru paziņojumu un katru atbildi. Ja apliecībā ieraksta arī Notariāta likuma 122.pantā norādīto apliecinājumu, tad zvērināta notāra amata atlīdzības noteikto taksi palielina par 1,3 latiem no katras Notariāta likuma 122.pantā paredzētās personas;

7.10. par apliecību, ka līdzējs ir ieradies zvērināta notāra prakses vietā, - 1,3 lati no katras personas, bet par apliecību, ka līdzējs nav ieradies zvērināta notāra prakses vietā, - 1 lats un 0,3 lati par katru apliecību;

7.11. par seifu un citu glabātavu satura apliecinājumu - 20 latu, bet, ja konstatēta seifa vai glabātavas satura vērtība, šo noteikto zvērināta notāra amata atlīdzības taksi palielina:

7.11.1. par pirmajiem 5000 latiem - par 0,5 %;

7.11.2. par otrajiem 5000 latiem - par 0,3 %;

7.11.3. par nākamo summu, kas pārsniedz 10000 latu, - par 0,1 %;

7.12. ja seifa vai glabātavas satura vērtība nav konstatējama, tad šo noteikumu 7.11.apakšpunktā noteiktajai zvērināta notāra amata atlīdzības taksei (20 latu) pieskaita 7 latus par katru pilnu zvērināta notāra darba stundu;

7.13. par dokumentu uzrādīšanas laika apliecināšanu - 0,6 lati par katru lapu, bet par dokumentu ierakstīšanu aktu grāmatā - 0,07 lati par katru grāmatā ierakstītu rindu;

7.14. par notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu un notariālo aktu otro un turpmāko norakstu izsniegšanu - 0,07 lati no katras aktu grāmatā ierakstītās rindas, bet par reģistra izrakstu - 1,3 lati par katru lappusi;

7.15. par sapulču, darbību un notikumu norises apliecināšanu - 15 latu stundā;

7.16. par iesniegumu, paziņojumu (deklarāciju) un liecību sniegšanas apliecināšanu - 13 latu, bet, ja ieraksts aktu grāmatā pārsniedz 3 lappuses, - 3 lati par katru nākamo lappusi.

8. Par katru Notariāta likuma 65.panta 3.punktā paredzēto zvērināta notāra amata darbību (pieņemt glabājumā naudu, vērts­papīrus un dokumentus) tiek noteikta amata atlīdzības takse šādā apmērā:

8.1. ja glabājuma priekšmets ir nauda, vērtspapīri un ieķīlājuma raksti:

8.1.1. par pirmajiem 5000 latiem - 1 % gadā, bet ne mazāk kā 3 lati;

8.1.2. no nākamās summas, kas pārsniedz 5000 latu, - 0,8 % gadā;

8.2. ja glabājumā nodoti citi dokumenti vai slēgtas aploksnes, - 1 lats mēnesī par katru dokumentu vai aploksni, bet ne mazāk kā 3 lati par katru glabājumu.

9. Ja zvērināts notārs glabājumā saņemto naudu iemaksā savā amata kontā kredītiestādē, tad par to saņemtie noguldījuma procenti uzskatāmi par šo noteikumu 8.1.apakšpunktā noteikto zvērināta notāra amata atlīdzību.

10. Par katru Notariāta likuma 65.panta 4.punktā paredzēto zvērināta notāra amata darbību (mantojuma lietu vešana) tiek noteikta amata atlīdzības takse šādā apmērā:

10.1. par apliecību par pēdējās gribas rīkojuma nolasīšanu - 15 latu;

10.2. par mantošanas iesnieguma apliecināšanu - 10 latu;

10.3. par apliecību par laulātā mantas daļu - 0,3 % no mantas vērtības, bet ne mazāk kā 10 latu;

10.4. par mantojuma apliecību neatkarīgi no mantošanas pamata:

10.4.1. no laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 0,25 % no mantojamās mantas vērtības (neizskaitot parādus). Amata atlīdzības takses minimums - 20 latu;

10.4.2. no pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem - 0,5 % no mantojamās mantas vērtības (neizskaitot parādus). Amata atlīdzības takses minimums - 30 latu;

10.4.3. no pārējiem trešās šķiras mantiniekiem - 1,5 % no mantojamās mantas vērtības (neizskaitot parādus). Amata atlīdzības takses minimums - 40 latu;

10.4.4. no ceturtās šķiras un pārējiem mantiniekiem - 7,5 % no mantojamās mantas vērtības (neizskaitot parādus). Amata atlīdzības takses minimums - 50 latu.

11. Par mantas dalīšanas projekta sastādīšanu (Notariāta likuma 65.panta 5.punkts) zvērināta notāra amata atlīdzības takse tiek noteikta 0,3 % apmērā no dalāmās mantas vērtības, bet ne mazāk kā 13 latu.

12. Par citām likumā paredzētajām zvērināta notāra amata darbībām (Notariāta likuma 65.panta 6.punkts) tiek noteikta amata atlīdzības takse šādā apmērā:

12.1. par darbību ārpus zvērināta notāra prakses vietas papildus šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra amata atlīdzībai par katru amata darbību - 3 lati par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 13 latu par diennakti, izņemot šo noteikumu 3.12.4. un 7.11.apakšpunktā paredzētos gadījumus;

12.2. par paraksta un rīcībspējas notariālu apliecināšanu uz pieteikumiem un lūgumiem publiskajiem reģistriem - 5 lati, bet, ja apliecināmi vairāk nekā divi paraksti, par katru nākamo parakstu noteikto zvērināta notāra amata atlīdzības taksi palielina par 0,5 latiem.

13. Par katru Notariāta likuma 66.panta 1. un 2.punktā paredzēto zvērināta notāra amata darbību tiek noteikta amata atlīdzības takse šādā apmērā:

13.1. par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās (dokumentu iesniegšana un saņemšanu no attiecīgas zemesgrāmatu nodaļas) - 3 lati par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 13 latu par diennakti;

13.2. par atļauju, apliecību un citu dokumentu, kas nepieciešami notariāli taisāmo un apliecināmo aktu noslēgšanai un nostiprināšanai, pieprasīšanu un saņemšanu - 3,9 lati;

13.3. par darījuma izpildes pilnīgu pārraudzību (kompleksas darbības, kas pilnībā ietver šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā noteiktās darbības) - puse no zvērināta notāra amata atlīdzības, kas noteikta par izpildāmā akta apliecināšanu;

13.4. par ieskatīšanos publiskos reģistros - 3 lati par katru personu vai īpašumu;

13.5. par Zemesgrāmatu likuma 97.pantā paredzēto Zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu lēmumu pārsūdzēšanu - 3 lati par katru pilnu stundu.

14. Par katru Notariāta likuma 66.panta 3.punktā paredzēto zvērināta notāra amata darbību tiek noteikta amata atlīdzības takse šādā apmērā:

14.1. par šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakš­punktā noteikto aktu un līgumu projektu sastādīšanu:

14.1.1. no darījuma summas pirmajiem 5000 latiem - 0,2 %. Amata atlīdzības takses minimums - 5 lati;

14.1.2. no nākamās darījuma summas, kas pārsniedz 5000 latu, - 0,3 %;

14.2. par šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakš­punktā minēto aktu un līgumu projektu sastādīšanu:

14.2.1. no darījuma summas pirmajiem 10000 latiem - 0,1 %. Amata atlīdzības takses minimums - 5 lati;

14.2.2. no nākamās darījuma summas, kas pārsniedz 10000 latu, - 0,2 %;

14.3. par šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētā līguma projekta sastādīšanu neatkarīgi no šajos aktos noteiktās darījuma summas - 5 lati;

14.4. sastādot šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minēto pilnvaru projektus:

14.4.1. par universālpilnvaras projektu - 10 latu;

14.4.2. par ģenerālpilnvaras projektu - 3 lati;

14.4.3. par cita veida pilnvaru projektu - 1 lats;

14.5. par šo noteikumu 3.8.apakšpunktā minēto dokumentu sastādīšanu, izņemot lūgumus zemesgrāmatu nodaļām (šo noteikumu 14.7.apakšpunkts), - 2 lati par katru lappusi;

14.6. par šo noteikumu 3.9.apakšpunktā minēto darījuma noteikumu grozījumu projektu sastādīšanu - 3 lati par katru lappusi;

14.7. par tādu lūgumrakstu sastādīšanu, ar kuriem lūdz nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma vai citas lietu tiesības, - 7 lati, bet par citu zemesgrāmatu nodaļai iesniedzamu lūgumrakstu sastādīšanu - 5 lati;

14.8. par šo noteikumu 3.10.apakšpunktā minētā testamenta projekta sastādīšanu - 10 latu, bet, ja projekts pārsniedz 3 lappuses, par katru nākamo lappusi noteikto zvērināta notāra amata atlīdzības taksi palielina par 5 latiem;

14.9. par šo noteikumu 7.2.apakšpunktā noteikto dokumentu projektu sastādīšanu, izņemot plānus un lūgumus zemesgrāmatu nodaļām, - 1,5 lati par katru lappusi;

14.10. par šo noteikumu 7.6.apakšpunktā noteikto norakstu izgatavošanu - 1 lats par katru lappusi, bet, ja noraksts ņemts no svešvalodā rakstīta dokumenta vai no dokumenta, kurā ir daudz skaitļu, zvērināts notārs atlīdzību ņem divkāršā apmērā;

14.11. par šo noteikumu 7.7.apakšpunktā noteikto tulkojumu izgatavošanu - puse no šo noteikumu 7.7.apakšpunktā noteiktās zvērināta notāra amata atlīdzības;

14.12. par lūguma par pilnvarojuma atsaukšanu (Notariāta likuma 132.pants) sastādīšanu - 3 lati;

14.13. par lūguma par paziņojuma nodošanu (Notariāta likuma 134.pants) sastādīšanu - 2 lati par katru lappusi.

15. Šo noteikumu 14.7.apakšpunkts piemērojams arī zvērinātu notāru - pilnvarnieku lūgumrakstiem zemesgrāmatu nodaļām.

16. Par šo noteikumu 3.5.apakšpunktā minēto uzrakstu projektu sastādīšanu atsevišķa atlīdzība nav ņemama.

17. Ja, sastādot šo noteikumu 3.7.apakš­punktā minēto pilnvaru projektus, izmanto iespiestas veidlapas, atsevišķa atlīdzība nav ņemama.

18. Par katru Notariāta likuma 66.panta 4.punktā paredzēto zvērināta notāra amata darbību tiek noteikta amata atlīdzības takse šādā apmērā:

18.1. par dokumentu iesniegšanu un saņemšanu no komercreģistra - 3 lati par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 13 latu par diennakti;

18.2. par tādu dokumentu projektu sastādīšanu, kas nav paredzēti šo noteikumu 14.punktā, - 5 lati par katru dokumentu;

18.3. par konsultācijām notariālu darbību jautājumos, ja tām neseko notariāls akts vai apliecinājums, - 3 lati par katru pilnu stundu.

19. Zvērināti notāri, kuri ir reģistrējušies par pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, pievienotās vērtības nodokli pieskaita šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra amata atlīdzībai likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā apmērā.

20. Zvērinātu notāru amata atlīdzības takses tiek pārskatītas ne retāk kā reizi trijos gados atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajām patēriņa cenu indeksa izmaiņām. Ja patēriņa cenu indeksa svārstības gada laikā bijušas lielākas par pieciem procentiem, Latvijas Zvērinātu notāru padome var ierosināt pārskatīt zvērinātu notāru amata atlīdzības takses apmērus.

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 7.aprīli.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 7.aprīli.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 222Pieņemts: 05.04.2005.Stājas spēkā: 07.04.2005.Zaudē spēku: 01.08.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 07.04.2005.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
105324
07.04.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva