Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.91

Rīgā 2005.gada 8.martā (prot. Nr.149, 3.§)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 7.punktu un Latvijas Republikas Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu
Lietotie termini

(Nodaļa grozīta ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 11.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.114; Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.132; Rīgas domes 06.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.193)

Afiša — paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

Brīvstāvošs reklāmas objekts – reklāmas objekts ar piesaisti zemei (nav izvietots konstruktīvā saistībā ar būvi), kura vienīgā izmantošana ir reklāmas eksponēšana.

Būve — būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija.

Būvizkārtne — informatīva plāksne par būvobjektu, kas tiek izvietota uz būvniecības laiku.

Būvtāfele – informatīva plāksne par projektējamo būvi, ne mazāka kā 1,2 m x 1,2 m, kas tiek izvietota zemesgabalā pirms būvatļaujas saņemšanas gadījumos, kad ir paredzēta būves publiskā apspriešana, vai būvtāfeles izvietošanas nepieciešamību plānošanas arhitektūras uzdevumā noteikusi Rīgas pilsētas būvvalde, nevirzot būvniecības ieceri publiskai apspriešanai.

Digitālais ekrāns – jebkādas formas vai jebkāda veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots digitālās vai videoreklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vērsts pret publisku vietu.

Ekspluatācijas prasības izkārtnēm, reklāmām, reklāmas objektiem — nesošajām konstrukcijām, konstruktīvajām un dekoratīvajām detaļām jābūt bez mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma defektiem, rūsas. Elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst pastāvošajām normām; ja reklāma/izkārtne ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piem., atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās u.tml.). Reklāmai/reklāmas objektam, izkārtnei jābūt tīrai — bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piem., norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, aprakstīta) plakāta ekspluatācija.

Erotiska rakstura pakalpojums – intīmpakalpojums un jebkāds pakalpojums, kas ir saistīts ar cilvēka ķermeņa atkailināšanu, piemēram, striptīza, erotiskās masāžas, izrāžu, klubu programmu pakalpojumi, kas vērsti uz seksuālā uzbudinājuma izraisīšanu.

Izkārtne — vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un pašvaldības), fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas un informē par tās veiktās darbības raksturu (piemēram, prokuratūra, skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, rūpnīca, birojs u.c.), darba laiku. Izkārtnē var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas sortimentu, pakalpojumu veidiem.

Izkārtnes izgatavotājs — persona, kas pēc izkārtnes īpašnieka pasūtījuma izgatavo izkārtni.

Izkārtnes izvietotājs — persona, kas pēc izkārtnes īpašnieka pasūtījuma izvieto izkārtni.

Izkārtnes, reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izvietošanas atļauja (3.paraugs) — šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka akceptētais projekts izkārtnes/reklāmas objektam ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izstrādāts atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām un to atļauts izvietot atbilstoši akceptētajam projektam. Izvietošanas atļauja jāizņem pirms izkārtnes/reklāmas ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izvietošanas, un tā derīga vienu mēnesi.

Izkārtnes, reklāmas pase (1., 2.paraugs) — šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības ekspluatēt izkārtni, reklāmu.

Īslaicīga reklāma, īslaicīgs reklāmas objekts — reklāmas objekts, kura izvietošanas laiks nepārsniedz trīs mēnešus, tā uzstādīšanai netiek izgatavotas speciālas konstrukcijas konstruktīvā saistībā ar būvi vai veikti rakšanas darbi un tā izvietošanai nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu.

Lielformāta reklāmas objekts — brīvi stāvošs reklāmas objekts ar piesaisti zemei/konkrētai vietai, kura izmēri telpiskiem objektiem (apaļiem, trīsplakņu piloniem) pārsniedz 1,80 m diametru un 4,5 m augstumu, bet vienpusējiem un divpusējiem — 1,5 m x 2,55 m (h).

Mazā arhitektūras forma – izkārtnes un reklāmas objekts ar piesaisti zemei/konkrētai vietai.

Mobilā reklāma – reklāma kustībā, uz speciāli reklāmai izgatavotām vai izmantotām konstrukcijām uz transportlīdzekļa, reklāma uz cilvēku pārnēsājamiem stendiem, transparentiem.

Pašreklāmas plakāts — obligāti izvietojams plakāts uz tīkla reklāmas objekta laikā, kad uz tā netiek izvietots reklāmas akcijas vai reklāmas devēja plakāts.

Patvaļīga izkārtnes, reklāmas, reklāmas objekta, afišas un sludinājumu izvietošana — izvietošana bez pašvaldības izdotas izvietošanas atļaujas, saskaņota/akceptēta projekta, reklāmas/izkārtnes pases, kā arī reklāmas un izkārtnes ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izvietošana/ekspluatācija bez akta par pieņemšanu ekspluatācijā.

Plakāts — grafisks darbs, kas tēlainā veidā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personību, problēmu.

Preču zīme — apzīmējums, ko lieto, lai kāda komersanta preces atšķirtu no citu komersantu precēm, izņemot īpaši norādītus gadījumus. “Preču zīme, zīmes” ietver arī pakalpojumu zīmes un kolektīvās zīmes.

Priekšvēlēšanu aģitācija — kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī deputāta kandidātu.

Reklāma — ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

Reklāmas akcija — pasākums, kad publiski pilsētas vidē tiek izplatīta informācija, kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos interesi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros noris tirdzniecība, par pakalpojumu sniegšanu vai arī par citiem pasākumiem saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai.

Reklāmas devējs — persona, kas nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo un izplata reklāmu.

Reklāmas izgatavotājs — persona, kas pēc reklāmas devēja pasūtījuma izgatavo, pārveido vai adaptē reklāmu.

Reklāmas izplatītājs — persona, kas pati izplata reklāmu vai dod iespēju reklāmu izplatīt reklāmas devējam.

Reklāmas norāde – vizuālā informācija, kas izvietota pie nobrauktuves uz iestādi (arī valsts un pašvaldības) un norāda fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietu.

Reklāmas objekts — jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots reklāmas izvietošanai pilsētas vidē.

Rīgas vēsturiskais centrs — teritorija 438,3 hektāru platībā ir Rīgas pilsētas teritorijas daļas, kuru robežas ir noteiktas Latvijas Republikas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā.

Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zona — teritorija 1574,2 hektāru platībā ir Rīgas pilsētas teritorijas daļa, kuras robežas ir noteiktas Latvijas Republikas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā.

Skatloga vitrīna — iekšējā telpa 100 cm attālumā (dziļumā) no loga rūts.

Slietnis — neliels (līdz 1,5 m augsts), mobils informatīvs objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā.

Tīkla reklāma — reklāmas objektu sistēma, ko publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, veido reklāmas izvietotājs, kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu izvietošana vai reklāmas vietu iznomāšana ir komercdarbība un kas noslēdzis līgumu ar Rīgas pilsētas būvvaldi.

Ugunsmūris — ugunsdroša siena, kas atbilst LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas” klasifikatora 1.tipam.

Vecrīga — pilsētas viduslaiku daļa, teritorija, kas ietilpst Rīgas vēsturiskajā centrā, kuru norobežo Krišjāņa Valdemāra iela, Basteja bulvāris, Aspazijas bulvāris, 13.janvāra iela, 11.novembra krastmala.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, regulējot reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu un ekspluatācijas kārtību publiskās vietās, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

1.2. Šie saistošie noteikumi nosaka reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietojuma, būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas/akceptēšanas kārtību, demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

1.3. Šie saistošie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju — valsts un paš­valdības dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosau­kumu norādes u.tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida etalona un tiek izvietotas atbilstoši attiecīgajai izvietošanas instrukcijai.

1.4. Izvietojot reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie saistošie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, kā arī vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, detālais plānojums un šo plānojumu sastāvā esošie apbūves noteikumi.

2. Izkārtņu izvietošanas pamatprincipi

2.1. Izkārtni uzkrāso vai izvieto tiešā konstruktīvā saistībā ar ēku, šai ēkai piesaistīto zemes gabalu, uz žogiem un visām iespējamām komunikāciju konstrukcijām zemes gabalā, kurā tiek veikta komersanta saimnieciskā darbība.

2.2. Izvietojot izkārtni, jānodrošina Rīgai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. To izvietojot, ir jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu un saistošajiem apbūves noteikumiem.

2.3. Aizliegts izvietot uz ēkām izkārtnes, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

2.4. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu, izkārtnēs un fasādes apgaismošanai aizliegts izmantot gaismas specefektus, piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus u.tml. Erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietās atļauts norādīt tikai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukumu un erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka telpas iekšienē notiekošās darbības nav redzamas no ēkas ārpuses.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

2.5. Izvietojot izkārtni konstruktīvā sais­tībā ar būvi:

2.5.1. jāievēro ēkas proporcijas;

2.5.2. jāievēro fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

2.5.3. nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logi, karnīzes, fasādes dekori u.c.);

2.5.4. jāievēro izkārtnēs lietoto materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem;

2.5.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

2.5.6. maksimāli pieļaujamais izkārtnes izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja izkārtnes ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva;

2.5.7. Vecrīgā izkārtņu izvirzījums no būvlaides nedrīkst pārsniegt 0,9 m;

2.5.8. perpendikulāri fasādei izvietotas izkārtnes apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 3 m (tuneļos ne zemāk par 2,2 m) no zemes neatkarīgi no tās platuma. Zemāki izvirzījumi atļauti tikai tur, kur ietve platāka par 1,5 m, un tie drīkst izvirzīties ne vairāk kā 3 cm ik uz 30 cm, bet ne vairāk kā 30 cm, turklāt brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m. Visiem izvirzījumiem jābūt bez asām šķautnēm, kas var radīt traumas garāmgājējiem;

2.5.9. ja konstruktīvā saistībā ar ēku tiek izvietota pergolas tipa izkārtne, ja tai tiek izbūvēts speciāls balsts (-i) vai konstrukcijas, ja tā tiek uzstādīta kompleksā ar nojumi, kas pārsniedz 2.5.6.apakšpunktā norādītos izmērus, tad to atļauts izstrādāt tikai kā fasādes rekonstrukcijas projektu.

2.6. Elektropiegādes kabeļi izkārtnēm nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. Ja brīvi stāvošu izkārtņu elektropiegādes gaisa kabeļa garums pārsniedz 5 m, tad tā pieslēdzama ar pazemes kabeļiem. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlaikus ar objekta piesaistes projekta izstrādi un jāakceptē Rīgas pilsētas būvvaldē noteiktajā kārtībā.

2.7. Brīvi stāvošas izkārtnes (stēlas, pilonus u.tml.) Rīgas vēsturiskajā centrā atļauts izvietot gadījumos, ja būve vai ēka ir Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un nav iespējams uzstādīt izkārtni konstruktīvā saistībā ar ēku (būvi), neatgriezeniski (arī vizuāli) nebojājot fasādi.

2.8. Rīgas vēsturiskajā centrā un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā ēku un būvju otrā stāva līmenī un augstāk pie fasādes atļauts izvietot izkārtnes, kas izvirzās perpendikulāri fasādei, un brīvi stāvošus burtus (bez pamatnes). Burtu augstums nedrīkst pārsniegt 15% no pirmā stāva augstuma.

2.9. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas objektā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, tie jāizvieto vienā līnijā pie namu fasādēm, un gājēju plūsmai jāatstāj 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m (izņēmums ir gājēju ielas).

2.10. Īpašuma izmantošanas tiesības un saistības ar zemes, ēkas vai objekta, uz kura izkārtnes īpašnieks vēlas izvietot izkārtni, īpašnieku kārto pats izkārtnes īpašnieks.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

2.11. Ja izkārtne tiek izvietota norobežotā teritorijā (tirgus, noliktavu teritorijas u.tml.), teritorijas īpašnieks ir atbildīgs par kopējās vizuālā noformējuma koncepcijas izstrādāšanu un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē. Izkārtnes izvietojums un kompozīcija jāsaskaņo šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un jāizņem izkārtnes pase katram objektam.

2.12. Ja norobežotā teritorijā (tirgus, noliktavu teritorijas u.tml.) viena tipa objektiem saskaņota standarta izkārtne, kurā tiek mainīti tikai rekvizīti, tiek izsniegta viena pase visiem objektiem.

2.13. Ja pie būves paredzēts izvietot vairāk nekā 2 izkārtnes, tad Rīgas pilsētas būvvalde var pieprasīt būves īpašniekiem izstrādāt kopējo izkārtņu izvietojuma skici, kura jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē.

2.14. Skatlogs ar ilglaicīga (ilgāk par 1 mēnesi) noformējuma elementiem (stacionāras uzlīmes uz stikla, gaismas kastes u.tml.) uzskatāms par izkārtnes sastāvdaļu, ja to saturs atbilst šajos noteikumos noteiktajam izkārtnes termina skaidrojumam.

2.15. Izvietojot skatlogā un uz skatloga stikla īslaicīgus (līdz 1 mēnesim) noformējuma elementus, Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaskaņo principiāla kompozīcijas skice (krāsa, šrifts, izmērs).

2.16. Aizliegts aizlīmēt logu un skatlogu vairāk nekā 25% no tā platības.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

2.17. Periodiski maināma ekspozīcija skatloga vitrīnā, kas veidota no pārdodamās produkcijas, nav jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē.

2.18. Aizliegts no iekšpuses aizsegt skatlogus ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendu aizmugurēm, ja nav izveidota skatloga ekspozīcija, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības iekārta paredzēta tirdzniecībai pa logu.

3. Izkārtņu projektu izskatīšanas un saskaņošanas/akceptēšanas kārtība

3.1. Persona, kas vēlas izvietot izkārtni, iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē projektu, kas satur šādu informāciju:

3.1.1. Projekta sastāvs izkārtnei konstruktīvā saistībā ar būvi (jānoformē uz A/3 vai A/4 formāta lapām):

3.1.1.1. krāsaina izkārtnes skice, uzrādot mērogu, izmēru; telpiskiem objektiem arī raksturīgie sānskati, virsskats, ietverot stiprinājumu rasējumus;

3.1.1.2. izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija;

3.1.1.3. izkārtnes izvietojums pie ēkas (datorsalikums, fotomontāža vai zīmējums). Ja izkārtne izvietota perpendikulāri fasādei pirmā stāva līmenī, jānorāda izkārtnes apakšējās malas attālums līdz ietvei (zemei) un ārējās malas attālums līdz brauktuvei;

3.1.1.4. krāsu paraugi, ja grafiskais materiāls (piem., krāsainā izdruka) neatspoguļo patieso krāsu toni;

3.1.1.5. izkārtnes vietas adrese;

3.1.1.6. ja izkārtne tiek uzkrāsota vai izvietota uz ugunsmūra, jāiesniedz fasādes krāsojuma pase un ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc izkārtnes eksponēšanas termiņa beigām fasāde tiks sakārtota atbilstoši fasādes krāsojuma pasei;

3.1.1.7. juridiskās vai fiziskās personas (izkārtnes pasūtītāja) dati (reģistrācijas apliecības kopija), tās faktiskā adrese, tālrunis;

3.1.1.8. projekta autors (uzvārds, firma, tālrunis);

3.1.1.9. izkārtnes izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piem., apgaismojums, kinētiskie elementi utt.);

3.1.1.10. Telpu inventarizācijas lietas ar funkcijas aprakstu kopija. Ja tiek mainīta telpu funkcija (veikta rekonstrukcija), uzrādīt akceptētu būvprojektu ar izkārtnē paredzēto funkciju.

3.1.2. Projekta sastāvs un prasības izkārtnei ar piesaisti zemei vai konkrētai vietai:

3.1.2.1. izvietojot izkārtni ar piesaisti zemei vai piesaisti konkrētai vietai, Rīgas pilsētas būvvalde sagatavo un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kurā noteikto prasību izpilde izkārtnes īpašniekam ir obligāta;

3.1.2.2. projekts jāiesniedz akceptēšanai Rīgas pilsētas būvvaldē trīs eksemplāros (uz A/3 vai A/4 formāta lapām). Būvprojekta izstrādāšana jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Projektā jāiekļauj šāda informācija:

3.1.2.2.1. krāsaina izkārtnes skice, uzrādot mērogu, izmēru, raksturīgos sānskatus, virsskatu, fotomontāžu ar plānotā objekta izvietojumu pilsētvidē, kuru pirmsprojekta stadijā saskaņojis attiecīgās priekšpilsētas (rajona) mākslinieks;

3.1.2.2.2. izkārtnes piesaiste, kas veikta uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna, kurā ir uzrādītas visas apakšzemes komunikācijas un kura pareizību apstiprinājis Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, ar pirmsprojekta saskaņojumiem, kas noteikti plānošanas un arhitektūras uzdevumā;

3.1.2.2.3. juridiskās vai fiziskās personas (izkārtnes pasūtītāja) dati (reģistrācijas apliecības kopija vai personas kods), tās faktiskā adrese, tālrunis;

3.1.2.2.4. īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas (īpašnieka piekrišanas rakstisks apstiprinājums objekta izvietošanai) un telpu inventarizācijas lietas ar funkcijas aprakstu kopija. Ja tiek mainīta telpu funkcija (veikta rekonstrukcija), jāuzrāda akceptēts būvprojekts ar izkārtnē paredzēto funkciju;

3.1.2.2.5. izkārtnes dizaina projekta autors (uzvārds, firma);

3.1.2.2.6. izkārtnes izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piem., apgaismojums, kinētiskie elementi);

3.1.2.2.7. projekta konstruktīvā daļa jāizstrādā Latvijas Republikā sertificētam projektētājam (sertifikāta kopija jāpievieno projektam);

3.1.2.2.8. ja izkārtne tiek pieslēgta elektropiegādes kabeļiem vai citām inženierkomunikācijas sistēmām, tad pieslēguma risinājums jāietver projektā.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

3.2. Iesniegumu un iesniegto projektu Rīgas pilsētas būvvalde izskata divu nedēļu laikā, pieņemot lēmumu par iespēju izvietot izkārtni iecerētajā veidā.

3.3. Saskaņots/akceptēts izkārtnes projekta derīguma termiņš nepārsniedz divus gadus.

3.4. Izvietošanas atļauja izkārtnēm ar piesaisti zemei/konkrētai vietai jāizņem Rīgas pilsētas būvvaldē vienu mēnesi pirms izvietošanas.

3.5. Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga saskaņot vienam objektam vairākas izkārtnes. Tādā gadījumā izvēli izdara konkrētā objekta īpašnieks.

3.6. Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga noraidīt izkārtnes priekšlikumu, ja projektā nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības un Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti.

3.7. Izvērtējot izkārtnes izvietošanas situāciju, Rīgas pilsētas būvvalde var izlemt par plānošanas un arhitektūras uzdevuma nepieciešamību.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

4. Izkārtņu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

4.1. Rīgā aizliegta patvaļīga izkārtņu izvietošana. Tiesības eksponēt izkārtni Rīgā ir visām fiziskām un juridiskām personām, kas šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā Rīgas pilsētas būvvaldē ir saskaņojušas/akceptējušas izkārtnes projektu, noformējušas izkārtnes pasi, izkārtnēm ar piesaisti zemei/konkrētai vietai saņēmušas izvietošanas atļauju (6.paraugs) un aktu par pieņemšanu ekspluatācijā (7.paraugs).

4.2. Ja izkārtne realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, Rīgas pilsētas būvvalde izsniedz izkārtnes pasi, kurā uzrādīti visi izkārtni veidojošie elementi.

4.3. Ja, izvietojot izkārtni ar piesaisti zemei vai konkrētai vietai, radušās domstarpības par tās izvietojuma atbilstību akceptētajam projektam, izkārtnes īpašniekam vai izvietotājam ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgas veikt licencētas mērniecības firmas, kuru uzmērīto plānu pareizības pārbaude veikta un apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

4.4. Ja izkārtne nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, tad Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga izsniegt pagaidu ekspluatācijas atļauju izkārtnes eksponēšanai, nosakot termiņu, kurā jānovērš pagaidu ekspluatācijas atļaujā uzskaitītās nepilnības vai neatbilstības saskaņotajam/akceptētajam projektam. Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga izsniegt vienu pagaidu ekspluatācijas atļauju, kuras termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

4.4.1 Aizliegts uzstādīt izkārtni, kas nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, un ekspluatēt izkārtni neatbilstoši izkārtnes pasei.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

4.5. Ja Rīgas pilsētas būvvalde ir devusi negatīvu atzinumu par izkārtnes izvietošanas atbilstību saskaņotajam/akceptētajam projektam un pagaidu ekspluatācijas atļaujā noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi, tad izkārtnes īpašniekam tā jādemontē nākamajā dienā pēc pagaidu ekspluatācijas termiņa izbeigšanās.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

4.6. Izkārtnes pase jāizņem 15 darba dienu laikā pēc izkārtnes izvietošanas.

4.7. Izkārtnes pases derīguma termiņš nav ilgāks par 5 gadiem.

4.8. Izkārtnes īpašnieks ir tiesīgs pēc 5 gadiem (4 darba dienas pirms pases derīguma termiņa izbeigšanās) atkārtoti iesniegt esošās izkārtnes fotogrāfiju, visaptverošu vietas fotofiksāciju un iepriekšējo izkārtnes pasi, lai saņemtu jaunu izkārtnes pasi. Ja izkārtne atbilst ekspluatācijas prasībām, ja tā aizvien atbilst pilsētvides prasībām, tad tiek izsniegta jauna izkārtnes pase.

4.9. (Svītrots ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

4.10. Par izkārtnes konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ekspluatācijas prasībām un demontāžu, sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs izkārtnes īpašnieks, ja tas nav atrodams, – konkrētās teritorijas vai būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

4.11. Rīgas pilsētas būvvalde var izskatīt jautājumu par izkārtnes demontāžu, kas veicama 7.17.punktā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

4.11.1. ja beidzies izkārtnes pases vai pagaidu ekspluatācijas atļaujas derīguma termiņš;

4.11.2. ja izkārtne tiek eksponēta bez izkārtnes pases;

4.11.3. ja izkārtne uzstādīta bez saskaņota/akceptēta projekta vai neatbilstoši saskaņotajam projektam;

4.11.4. ja pagaidu ekspluatācijas atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti tajā norādītie trūkumi un izkārtne nav demontēta nākamajā dienā;

4.11.5. ja izkārtne neatbilst ekspluatācijas prasībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

5. Reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

5.1. Izvietojot reklāmu, reklāmas objektu, jānodrošina Rīgai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. To izvietojot, ir jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālo plānojumu un saistošajiem apbūves noteikumiem. Nakts stundās reklāmās aizliegts izmantot skaņas efektus.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

5.2. Aizliegts izvietot uz ēkām reklāmas, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

5.3. Izvietojot reklāmu konstruktīvā sais­tībā ar būvi:

5.3.1. jāievēro ēkas proporcijas;

5.3.2. jāievēro fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

5.3.3. nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, bareljefus u.c.);

5.3.4. jāievēro reklāmā lietoto materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

5.3.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

5.3.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva;

5.3.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 3 m (tuneļos ne zemāk par 2,2 m) no zemes neatkarīgi no reklāmas platuma. Zemāki izvirzījumi atļauti tikai vietās, kur ietve platāka par 1,5 m, un tie drīkst izvirzīties ne vairāk kā 3 cm ik uz 30 cm, bet ne vairāk kā 30 cm, turklāt brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m. Visiem izvirzījumiem jābūt bez asām šķautnēm, kas var radīt traumas garāmgājējiem;

5.3.8. aizliegts aizlīmēt logu, skatlogu un stikla durvju vērtnes vairāk nekā 25% no to platības;

5.3.9. uz ēku stiklotajām virsmām (stikla fasādēm) atļauts izvietot īslaicīgu reklāmu – atsevišķus burtus un/vai ciparus bez fona, piemēram, "Pārdod", "Iznomā", "Atlaides līdz 50%" u.tml. Reklāmas plakātus pie ēku stiklotās fasādes daļām atļauts izvietot tikai tad, ja konkrētā reklāmas vieta paredzēta būves tehniskajā projektā.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.132)

5.4. Izvietojot brīvi stāvošus reklāmas objektus, jāievēro, ka tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu.

5.5. Reklāmai pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošas ēkas jābūt mākslinieciski augstvērtīgai, tā nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.132 redakcijā)

5.6. Vecrīgā aizliegts uzstādīt brīvi stāvošus stacionārus reklāmas objektus, transparentus (šis aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem informācijas stendiem, informāciju par pilsētu, afišu stabiem un stendiem, kā arī valsts un pašvaldības organizēto pasākumu reklāmu) un izvietot reklāmas pie ēku fasādēm un uz jumtiem. Šis aizliegums neattiecas uz ugunsmūriem.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

5.7. Ugunsmūrus Vecrīgā atļauts izmantot reklāmai tikai apgleznojot, uz tiem aizliegts izvietot izdrukas, stendus, planšetes, konstrukcijas.

5.8. Rīgas vēsturiskajā centrā aizliegts uzstādīt lielformāta reklāmas objektus, kā arī reklāmas/reklāmas objektus pie kaltiem metāla žogiem. (Aizliegums uzstādīt lielformāta reklāmas objektus neattiecas uz pašvaldībai piederošiem informācijas stendiem, informāciju par pilsētu, kā arī valsts un pašvaldību organizēto un atbalstīto pasākumu reklāmu, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas.)

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

5.8.1 Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošajos laukumos aizliegts izvietot brīvi stāvošus reklāmas objektus un trans­parentus. Stacijas laukumā aizliegums noteikts līdz piegulošo ielu ārējām robežām. (Aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem informācijas stendiem, informāciju par pilsētu, kā arī valsts un pašvaldību organizēto un atbalstīto pasākumu reklāmu, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas.)

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

5.9. Elektropiegādes kabeļi reklāmas objektiem nedrīkst būt redzami (manāmi) uz ēku fasādēm. Ja brīvi stāvošas reklāmas objekta elektropiegādes gaisa kabeļa garums pārsniedz 5 m, tad tā pieslēdzama ar pazemes kabeļiem. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina vienā projektā ar reklāmas objekta piesaistes projektu un jāakceptē Rīgas pilsētas būvvaldē.

5.10. Aizliegta reklāmas objektu ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 m x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums 1,0 m, izvietošana ielu sarkanajās līnijās.

5.11. (Svītrots ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

5.12. Minimālais attālums starp diviem stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem ir 30 m. Attālums tiek atlikts starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu savstarpēji tuvākajām malām. Ja reklāmas stendi izvietoti pie žogiem, rūpniecisko teritoriju norobežojošajām sienām ārpus Rīgas vēsturiskā centra, tad attālums var tikt samazināts atbilstoši teritorijas zonas konceptuālajam risinājumam, kas apstiprināts Rīgas pilsētas būvvaldē.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

5.13. Reklāmas objektiem viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgiem. Tie jāizkārto uz līnijām paralēli brauktuvei. Reklāmas objekti ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 m x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums 1,0 m, tiek kārtoti līnijā aiz ielu sarkanajām līnijām.

5.14. Projektējot stacionāru reklāmas objektu uz gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot, jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves, gājēju plūsmai atstājot 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m.

5.15. Slietņu izvietošana pieļaujama 2.9.punktā noteiktajos gadījumos.

5.16. Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.

5.17. Projektējot informācijas objektu, tas jānovieto tā, lai tajā izvietotā, gājējiem paredzētā lasāmā informācija (afišas, kartes u.tml.) būtu lasāma no ietves (0,4 m attālumā).

5.18. Aizliegts uzstādīt reklāmas objektus uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, ilgāk par divām dienām.

5.19. Aizliegts izvietot visu veidu reklāmas uz tiltiem pār Daugavu (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem, tramvaju un trolejbusu gaisa līniju balstiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas reklāmas objektu uzstādīšanai) posmos, kas projicējas pret ūdeni.

5.20. Vecrīgā aizliegts izvietot reklāmas objektus pie apgaismes stabiem. Pārējā Rīgas teritorijā pie apgaismes stabiem atļauts izvietot īslaicīgu reklāmu un īslaicīgus reklāmas objektus. Atsevišķos ceļa posmos pie apgaismes stabiem pēc Rīgas pilsētas būvvaldes lēmuma atļauts uzstādīt Rīgas pilsētas būvvaldē apstiprināta parauga reklāmas objektus.

5.21. Parku malās aizliegts uzstādīt reklāmas objektus. Aizliegums neattiecas uz afišu stabiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

5.22. Aizliegts uzstādīt reklāmas objektus parkos, kas ietverti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. No jauna projektējamos parkos reklāmas objektu vietas jāparedz parku projektā saistībā ar parku plānojuma struktūru un atrašanos pilsētvidē.

5.23. Visu veidu reklāmas, reklāmas objektus, informatīvos materiālus, afišas, paziņojumus u.tml. Rīgas pilsētas teritorijā (arī gaisa telpā) atļauts eksponēt vietās, kuras Rīgas pilsētas būvvalde saskaņojusi šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

5.24. Uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu. Uz afišu stabiem aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu, tirdzniecības centru, politiskā reklāma un priekšvēlēšanu aģitācija.

(Rīgas domes 17.01.2012. saistošo noteikumu Nr.160 redakcijā)

5.25. Izvietojot reklāmas norādi uz pašvaldībai piederošas, piekrītošas vai rīcībā esošas zemes līdz Rīgas domes lēmuma pieņemšanai par zemesgabala izmantošanu vai īpašuma tiesību atjaunošanu (turpmāk – pašvaldības zeme), tās izvietotājs nedrīkst iebilst pret papildu reklāmas norāžu komplektācijas iespējām, ja Rīgas pilsētas būvvalde saskaņojusi projektu citiem pretendentiem.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

5.26. Ja reklāmā tiek pausti idejiski vai politiski uzskati vai uzaicinājumi, uz reklāmas plakāta obligāti jābūt reklāmas devēja parakstam (politiskās partijas, sabiedriskās organizācijas nosaukumam vai fiziskās/juridiskās personas datiem).

5.27. Azartspēļu, to organizēšanas vietu un azartspēlēs iegūstamo laimestu reklāma atļauta tikai to organizēšanas vietās.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

5.28. Par reklāmas saturu — valstu, karogu, pilsētu nosaukumu un simbolikas, komersantu nosaukumu, kā arī firmu preču zīmēs lietoto nosaukumu (logotipi, simbolizējošās grafiskās zīmes, kurās iekļauti burti, vārdi, teikumi u.tml.) iekļaušanu un izmantošanu izvietojamās reklāmās atbild reklāmas devējs.

5.29. Īpašuma izmantošanas tiesības un saistības ar zemes, būves vai objekta, uz kura reklāmas īpašnieks vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas īpašnieks. Ja reklāmas izvietošanai tiek izmantotas transporta būves (ceļa, dzelzceļa pārvadi, tuneļi u.tml.), nepieciešama minēto transporta būvju īpašnieku (valdītāju) atļauja.

Reklāmas objektus ar piesaisti zemei/konkrētai vietai uz pašvaldības zemes atļauts izvietot tikai tām personām, kas noslēgušas līgumu par tīkla reklāmas izvietošanu ar Rīgas pilsētas būvvaldi, izvietojot reklāmas norādi, slietni šo noteikumu 2.9.punktā noteiktajā kārtībā, kā arī atļauts izvietot Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošus reklāmas objektus. Reklāmas objekta īpašniekam projekta izstrādāšanas procesā jāsaņem saskaņojums no Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldes. Konsultācijas zīmoga derīguma termiņš ir seši mēneši.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

5.29.1 Uz pašvaldības zemes bez konkursa un tīkla reklāmas līguma noslēgšanas atļauts izvietot sociālo reklāmu un no pašvaldības nodevas atbrīvoto vizuālo informāciju.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

5.30. Uz visiem reklāmas objektiem jābūt marķējumam ar tā īpašnieka rekvizītiem (komersanta nosaukums vai fiziskas personas uzvārds, tālruņa numurs).

5.31. Erotiska rakstura pakalpojuma reklāma ir aizliegta ārpus erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietām.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

5.32. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu rekonstrukciju, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc Rīgas pilsētas būvvaldes pirmā pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas objekta īpašnieks par saviem līdzekļiem.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

5.33. Ja ēkas, telpu īpašnieks izvieto logos paziņojumus "Pārdod telpas" vai "Izīrē telpas" atbilstoši šiem noteikumiem un nepārsniedz 25% no loga kopīgās platības, tas nav jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē, kā arī tas nav pašvaldības nodevas objekts.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

5.34. Ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka atrodas publiskajā ārtelpā un tās izskats bojā pilsētas ainavu, jānodrošina tās fasādes sakārtošana vai apsegšana ar dekoratīvu pārsegu, kas atveido fasādes zīmējumu. Uz fasādes sieta vai dekoratīvā pārsega pieļaujama reklāmas izvietošana, kas nepārsniedz 25% no pārsega kopējā laukuma.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

6. Reklāmas projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

6.1. Persona, kas vēlas izvietot reklāmu, iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē projektu, kas satur šādu informāciju:

6.1.1. Projekta sastāvs reklāmai konstruktīvā saistībā ar būvi (jānoformē uz A/3 vai A/4 formāta lapām):

6.1.1.1. krāsaina reklāmas skice, uzrādot mērogu, izmēru; telpiskiem objektiem jāuzrāda arī raksturīgie sānskati, virsskats, ietverot stiprinājumu rasējumus;

6.1.1.2. izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija;

6.1.1.3. reklāmas izvietojums pie ēkas (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums). Gadījumos, kad reklāma izvietota perpendikulāri fasādei, jānorāda reklāmas apakšējās malas attālums līdz ietvei (zemei) un ārējās malas attālums līdz brauktuvei;

6.1.1.4. krāsu paraugi, ja grafiskais materiāls (piem., krāsainā izdruka) neatspoguļo patieso krāsas toni;

6.1.1.5. ja reklāma tiek uzkrāsota uz ugunsmūra, jāiesniedz fasādes krāsojuma pase un ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa izbeigšanās fasāde tiks sakārtota atbilstoši ēkas vai būves krāsojuma pasei;

6.1.1.6. reklāmas atrašanās vietas adrese;

6.1.1.7. objekta, uz kura tiek izvietota reklāma, īpašnieka rakstiska piekrišana, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;

6.1.1.8. dati par reklāmas devēju — reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, tālrunis, personas kods (fiziskām personām);

6.1.1.9. projekta autors (uzvārds, firma, tālrunis);

6.1.1.10. reklāmas izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piem., apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.).

6.1.2. Projekta sastāvs reklāmai ar piesaisti zemei vai piesaisti konkrētai vietai:

6.1.2.1. izvietojot reklāmas objektu ar pie­saisti zemei vai piesaisti konkrētai vietai, Rīgas pilsētas būvvalde sagatavo un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kurā ietverto prasību izpilde reklāmas nesēja izvietotājam ir obligāta;

6.1.2.2. projekts jāiesniedz akceptēšanai Rīgas pilsētas būvvaldē trīs eksemplāros. Būvprojekta izstrādāšana jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Projektā jāiekļauj šāda informācija (iesniedzama uz A/3 vai A/4 formāta lapām):

6.1.2.2.1. krāsains reklāmas zīmējums, uzrādot mērogu, izmēru, raksturīgie sānskati, virsskats, fotomontāža ar plānotā objekta izvietojumu pilsētvidē, kuru pirms­projekta stadijā saskaņojis attiecīgās priekšpilsētas (rajona) mākslinieks;

6.1.2.2.2. reklāmas objekta piesaiste, kas veikta topogrāfiskā uzmērījuma plānā, kurā ir uzrādītas visas apakšzemes komunikācijas un kura pareizības pārbaude veikta un apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar pirmsprojekta stadijas saskaņojumiem, kas noteikti arhitektūras plānošanas un projektēšanas uzdevumā;

6.1.2.2.3. reklāmas objekta atrašanās vietas adrese;

6.1.2.2.4. zemes īpašnieka rakstiska atļauja izvietot reklāmas objektu un īpašumu apliecinošu dokumentu kopijas;

6.1.2.2.5. juridiskās vai fiziskās personas (reklāmas pasūtītāja) dati (reģistrācijas apliecības kopija, personas kods, tās faktiskā adrese, tālrunis);

6.1.2.2.6. projekta autors (uzvārds, firma, tālrunis);

6.1.2.2.7. reklāmas izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piem., apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.);

6.1.2.2.8. projekta konstruktīvā daļa jāizstrādā Latvijas Republikā sertificētam projektētājam (sertifikāta kopija jāpievieno projektam);

6.1.2.2.9. ja reklāma tiek pieslēgta elektropiegādes kabeļiem vai citām inženierkomunikācijas sistēmām, tad pieslēguma risinājums jāietver projektā;

6.1.2.2.10. reklāmas nesēja objektiem ar piesaisti zemei vai konkrētai vietai pēc projekta akceptēšanas Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem izvietošanas atļauja.

6.1.3. Reklāmas grafiskās kompozīcijas, plakāta maiņa uz jebkura veida reklāmas nesēja jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē un jāizņem jauna reklāmas pase.

6.1.3.1. Reklāmas objekta grafiskā dizaina nomaiņas saskaņošanas kārtība:

Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz:

6.1.3.1.1. reklāmas pase un dokumenti (dokumentu kopijas), kas apliecina pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisko vietu (turpmāk – pašvaldības nodeva), samaksu;

6.1.3.1.2. reklāmas grafiskā dizaina skice un papildu efektu raksturojums (piem., apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.).

6.1.4. Mobilās reklāmas saskaņošanas kārtība:

6.1.4.1. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņošanai jāiesniedz:

6.1.4.1.1. krāsaina reklāmas skice, uzrādot izmērus, norādot eksponēšanas veidu (reklāma tiek stiprināta pie transportlīdzekļa piekabes, to pārnēsā cilvēki u.tml.);

6.1.4.1.2. reklāmas objektu skaits;

6.1.4.1.3. dati par reklāmas devēju – reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, tālrunis, personas kods (fiziskām personām);

6.1.4.1.4. dati par reklāmas kampaņas organizētāju – reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, tālrunis, personas kods (fiziskām personām). Ja mobilā reklāma izvietota pie transportlīdzekļa (transportlīdzekļa piekabes), jānorāda tā valsts reģistrācijas numurs;

6.1.4.1.5. pašvaldības nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai – personas kods, adrese, tālruņa numurs);

6.1.4.2. ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, tiek izsniegta saskaņota skice un nosūtīts maksāšanas paziņojums par nodevu, kurā norādīts maksājumu grafiks;

6.1.4.3. Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņotajai skicei jāatrodas pie transporta līdzekļa vadītāja vai personas, kas pārnēsā reklāmu.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 11.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.114; Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

6.2. Iesniegumu un iesniegto projektu Rīgas pilsētas būvvalde izskata divu nedēļu laikā, pieņemot slēdzienu par iespēju izvietot reklāmu iecerētajā veidā.

6.3. Saskaņots/akceptēts projekta derīguma termiņš nepārsniedz divus gadus.

6.4. Pirms reklāmas objekta ar pie­saisti zemei/konkrētai vietai izvietošanas jāsaņem izvietošanas atļauja Rīgas pilsētas būvvaldē.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

6.5. Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga noraidīt reklāmas priekšlikumu, ja projektā nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības un tiek pārkāpti Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti.

7. Reklāmu, mazo arhitektūras formu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

7.1. Rīgā aizliegta patvaļīga reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu izvietošana. Tiesības eksponēt/ekspluatēt reklāmu Rīgā ir visām fiziskām un juridiskām personām, kas šo noteikumu noteiktajā kārtībā Rīgas pilsētas būvvaldē ir saskaņojušas/akceptējušas reklāmas projektu, noformējušas reklāmas pasi, reklāmām ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izsniegušas izvietošanas atļauju (6.paraugs), aktu par pieņemšanu ekspluatācijā (7.paraugs) un kuras samaksājušas paš­valdības nodevu par reklāmas izvietošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

7.2. Reklāmas pase jāizņem 15 dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas (gleznojuma pabeigšanas). Īslaicīgas reklāmas un īslaicīgi reklāmas objekti tiek atbrīvoti no reklāmas pases noformēšanas.

7.3. Lai saņemtu reklāmas pasi reklāmai konstruktīvā saistībā ar būvi, Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm), nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, tālruņa numurs; fiziskai personai – personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), jāuzrāda Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotais projekts, reklāmas izvietošanas periods, reklāmas atrašanās vieta. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, tiek izsniegta reklāmas pase un nosūtīts maksāšanas paziņojums par pašvaldības nodevu ar norādītu maksājumu grafiku. Reklāmas pasē tiek uzrādīti visi reklāmu veidojošie elementi.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

7.4. Izvietojot īslaicīgu reklāmu vai īslaicīgu reklāmas objektu, maksāšanas paziņojums par pašvaldības nodevu tiek izsūtīts pēc projekta saskaņošanas. Pašvaldības nodeva šajā gadījumā jāsamaksā maksāšanas paziņojumā par pašvaldības nodevu norādītajā termiņā un apmērā.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

7.4.1 Īslaicīga reklāma vai īslaicīgs reklāmas objekts jādemontē nākošajā dienā pēc saskaņojuma termiņa izbeigšanās.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

7.5. Reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai ekspluatācija ir atļauta tikai tad, kad saņemts Rīgas pilsētas būvvaldes akts par pieņemšanu ekspluatācijā, saņemta reklāmas pase un samaksāta pašvaldības nodeva saskaņā ar paziņojuma par pašvaldības nodevu par reklāmu maksājumu grafiku.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

7.6. Pēc reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai uzstādīšanas tā īpašnieks vai tā pilnvarotā persona iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegumu, lai saņemtu aktu par pieņemšanu ekspluatācijā. Nododot reklāmas objektu ekspluatācijā, jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm), nodevas maksātāja rekvizīti, Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai – personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, reklāmas pase tiek izsniegta pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā un nosūtīts maksāšanas paziņojums par pašvaldības nodevu.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

7.7. Ja, izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei un/vai konkrētai vietai, radušās domstarpības par objekta izvietojuma atbilstību akceptētajam projektam, ieinteresētajai pusei ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgas veikt licencētas mērniecības firmas, kuru uzmērīto plānu pareizības pārbaude veikta un apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

7.8. Ja reklāma nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, tad Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga izsniegt pagaidu ekspluatācijas atļauju reklāmas ekspluatācijai, nosakot termiņu, kurā jānovērš pagaidu ekspluatācijas atļaujā uzskaitītās nepilnības un neatbilstības saskaņotajam projektam. Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga izsniegt vienu pagaidu ekspluatācijas atļauju, kuras termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

7.8.1 Aizliegts uzstādīt reklāmas/reklāmas objektus, kas nav realizēti atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam un ekspluatēt reklāmas/reklāmas objektus neatbilstoši reklāmas pasei.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

7.9. Reklāmas pases derīguma termiņš nepārsniedz 1 gadu.

7.10. Ja reklāma atbilst pilsētvides un ekspluatācijas prasībām un pašvaldības nodeva apmaksāta pilnā apmērā, tad pēc viena gada, uzrādot iepriekšējo reklāmas pasi, tās īpašnieks var pieprasīt izsniegt jaunu reklāmas pasi.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

7.10.1 Ja reklāma izvietota uz pašvaldības zemes, atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās apmaksāta pilnā apmērā, tad pēc viena gada, atkārtoti saskaņojot reklāmas/reklāmas objekta novietni ar Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldi un uzrādot iepriekšējo reklāmas pasi, reklāmas īpašnieks var pieprasīt izsniegt jaunu reklāmas pasi.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

7.11. (Svītrots ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

7.12. Par reklāmas, reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstību ekspluatācijas prasībām un demontāžu, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs reklāmas objekta izvietotājs/reklāmas devējs, ja tas nav atrodams, – konkrētās teritorijas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

7.13. Ja Rīgas pilsētas būvvalde ir devusi negatīvu atzinumu par reklāmas realizācijas atbilstību akceptētajam projektam un pagaidu ekspluatācijas atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi, tad reklāmas īpašniekam tā jādemontē nākamajā dienā pēc pagaidu ekspluatācijas atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

7.14. Ja beidzies reklāmas pases derīguma termiņš, tad reklāmas īpašniekam tā jādemontē nākamajā dienā pēc pasē norādītā termiņa izbeigšanās.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

7.15. Par reklāmas, reklāmas objekta demontāžu tās īpašnieks nekavējoties rakstiski paziņo Rīgas pilsētas būvvaldei, norādot demontāžas datumu.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

7.16. Rīgas pilsētas būvvalde var izskatīt jautājumu par reklāmas/reklāmas objekta demontāžu šādos gadījumos:

7.16.1. ja reklāma/reklāmas objekts neatbilst ekspluatācijas prasībām;

7.16.2. ja beidzies reklāmas pases derīguma termiņš;

7.16.3. ja beidzies reklāmas/reklāmas objekta pagaidu ekspluatācijas atļaujas derīguma termiņš;

7.16.4. ja reklāma/reklāmas objekts tiek ekspluatēta bez reklāmas pases;

7.16.5. reklāma/reklāmas objekts uzstādīts bez akceptēta/saskaņota projekta vai neatbilstoši tam;

7.16.6. ja pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā divus mēnešus pēc maksājumu grafikā norādītā termiņa.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

7.17. Reklāmas objektu demontāžas kārtība, ja reklāmas objekta īpašnieks pats nav veicis objekta demontāžu:

7.17.1. Rīgas pilsētas būvvalde ar paš­valdības policijas pārstāvja starpniecību vai ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta reklāmas/reklāmas objekta īpašniekam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu;

7.17.2. ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma netiek demontēta, tad Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas demontāžai. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Rīgas pilsētas būvvalde nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu;

7.17.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas Rīgas pilsētas būvvaldes komisija sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli. Komisijas sastāvā ir:

— attiecīgās priekšpilsētas (rajona) būv­inspektors,

— attiecīgās priekšpilsētas (rajona) mākslinieks,

— attiecīgās priekšpilsētas (rajona) arhitekts,

— reklāmas inspektors,

— attiecīgās priekšpilsētas (rajona) paš­valdības policijas pārstāvis (atsevišķos gadījumos);

7.17.4. Rīgas pilsētas būvvalde organizē reklāmas/reklāmas objekta demontāžu;

7.17.5. reklāmas/reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Rīgas pilsētas būvvalde piedzen no reklāmas īpašnieka;

7.17.6. (svītrots ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49);

7.17.7. demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti sešus mēnešus.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

7.18. Īslaicīga reklāmas objekta demontāža tiek veikta tad, ja sastādīts akts, kurā norādīts, ka īslaicīgs reklāmas objekts vai īslaicīga reklāma uzstādīta bez saskaņota projekta, nesamaksājot pašvaldības nodevu. Rīgas pilsētas būvvalde organizē tā demontāžu. Demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Rīgas pilsētas būvvalde piedzen no reklāmas īpašnieka.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

7.19. Vienu mēnesi pirms mazās arhitektūras formas ekspluatācijas termiņa beigām pēc tā īpašnieka rakstiska iesnieguma Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par iespēju līdz 2 gadiem pagarināt tās ekspluatācijas termiņu vai uzdot veikt tās demontāžu. Pieņemot lēmumu par mazās arhitektūras formas turpmāko ekspluatāciju, tiek izvērtēta:

7.19.1. objekta novietnes atbilstība normatīvo aktu prasībām;

7.19.2. objekta atbilstība pilsētvides prasībām;

7.19.3. objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

8. Noteikumi būvizkārtņu, būvtāfeļu un reklāmu izvietošanai būvobjektā

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

8.1. Būvizkārtne obligāti izvietojama pie šādiem būvobjektiem:

8.1.1. pie triju un vairāku dzīvokļu mājām, kur tiek veikta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija;

8.1.2. pie viena un divu dzīvokļu mājām, kur tiek veikta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, ja būvdarbus neveic pats pasūtītājs;

8.1.3. pie nedzīvojamām ēkām (piem., viesnīcas, biroja ēkas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, satiksmes un sakaru ēkas, rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas, plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, kulta ēkas, kur tiek veikta būvniecība, rekonstrukcija, renovācija.

8.2. Būvizkārtnē jāietver šāda informācija:

8.2.1. objekta nosaukums un attīstības priekšlikums;

8.2.2. būvobjekta pasūtītājs, tā atbildīgā pārstāvja (būvuzrauga) uzvārds, tālrunis, sertifikāta Nr.;

8.2.3. projekta autors (firma) un autor­uzraudzības pārstāvis, tā uzvārds, tālrunis, sertifikāta Nr.;

8.2.4. galvenais būvuzņēmējs (firma, adrese, tālrunis).

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

8.3. Ir pieļaujama informācijas iekļaušana par būvuzņēmumiem, kurus piesaista galvenais būvuzņēmējs.

8.4. Būvizkārtni izvieto būvobjekta teritorijā. Tā jāizgatavo no plākšņu materiāla; to izgatavojot no sintētiskā auduma materiāla, tā jāizvieto nospriegotā veidā. Ja rekonstrukcijas vai renovācijas darbi tiek veikti pirmā stāva līmenī, tad būvizkārtne jāizvieto 1.stāva līmenī, ja visā ēkā, tad tā izvietojama ne augstāk par otrā stāva līmeni. Ja būvizkārtne tiek izvietota pie būvžoga vai sastatnēm, tad tā jāizgatavo 1,2 m (augstums) x 2,5 m (platums) formātā vai 1,2 m x 1,2 m formātā. Jaunbūvējamiem objektiem būvizkārtni iespējams izvietot uz brīvstāvošas konstrukcijas tā zemes gabala robežās.

8.5. Papildinformācija par būvmateriālu piegādātājiem, pielietojamiem materiāliem uzskatāma par reklāmu būvobjektā, tā jāizgatavo 1,2 m (augstums) x 2,5 m (platums) formātā vai 1,2 m x 1,2 m formātā un jāizvieto atbilstoši shēmai (8.paraugs).

8.6. Ja būvuzņēmējs (pasūtītājs) saskaņojis individuālu konceptuālu projektu reklāmu izvietošanai būvobjektā, tad reklāmas tiek izgatavotas projektā paredzētajā formātā.

8.6.1 Būvtāfele obligāti izvietojama uz apbūvei paredzētā zemesgabala vai tā tuvumā gadījumos, kad ir paredzēta būves publiskā apspriešana vai būvtāfeles izvietošanas nepieciešamība ir noteikta plānošanas un arhitektūras uzdevumā.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

8.6.2 Ja paredzēta būves publiskā apspriešana, būvtāfelē (9.paraugs) jāietver šāda informācija:

8.6.21. būvniecības ieceres nosaukums, adrese, zemesgabala kadastra numurs;

8.6.22. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

8.6.23. projektētājs (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

8.6.24. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma (kas notiek otrajā nedēļā pēc publiskās apspriešanas sākuma) norises vieta un laiks, kā arī datums, līdz kuram informatīvie materiāli par būvniecības ieceri būs apskatāmi;

8.6.25. atsauksmju iesniegšanas termiņš, vieta;

8.6.26. informatīvā tālruņa numurs uzziņām par pašvaldības domes (padomes) sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem;

8.6.27. būvniecības ieceres vizualizācija.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

8.6.3 Ja būvtāfeles nepieciešamība noteikta plānošanas un arhitektūras uzdevumā, būvtāfelē (10.paraugs) jāietver šāda informācija:

8.6.31. būvniecības ieceres nosaukums, adrese, zemesgabala kadastra numurs;

8.6.32. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

8.6.33. projektētājs (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

8.6.34. šāda satura teksts: “Rīgas pilsētas būvvaldes informācija: saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes (datums) lēmumu Nr. (lēmuma numurs) par būvniecības ieceri (projektējamā objekta nosaukums, adrese) un, ņemot vērā Vispārīgo būvnoteikumu 35.punktu, tika nolemts atbalstīt būvniecības ieceri, nevirzot to publiskai apspriešanai. Rīgas pilsētas būvvalde nolēma, ka būvniecības ierosinātājam (ierosinātāja nosaukums) līdz būvatļaujas saņemšanai paredzētās būvniecības vietā jāuzstāda būvtāfele, kurā tiek sniegta informācija par ieceri, tādējādi nodrošinot apkārt esošo māju iedzīvotājiem tiesības sniegt viedokli par būvniecības ieceri un/vai iespējamo viņu tiesību aizskārumu. Atsauksmes par būvniecības ieceri var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050”;

8.6.35. būvniecības ieceres vizualizācija.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

8.7. Uz būvizkārtnēm, būvtāfelēm un reklāmām būvobjektā attiecas projektu izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība, kas noteikta šo noteikumu 3., 4., 6. un 7.nodaļā.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

8.8. Būvniecības laikā, izvietojot ar būvobjektu nesaistītu reklāmu uz celtniecības sastatnēm pie ēkas, kura ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības sarakstā vai Rīgas vēsturiskajā centrā un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, reklāmas laukums nedrīkst pārsniegt 25% no kopējā ar sastatnēm nosegtā fasādes laukuma. Pārējais ar sastatnēm aizsegtais fasādes laukums obligāti nosedzams ar krāsainu fasādes attēlu.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

9. Noteikumi tīkla reklāmas izvietošanai

9.1. Par komercdarbības uzsākšanu tīkla reklāmu izvietošanai publiskās vietās Rīgā ir jānoslēdz vienošanās līgums ar Rīgas pilsētas būvvaldi.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

9.2. Tīkla reklāmas objektu izvietošanas līgums tiek slēgts uz laiku līdz 5 gadiem. Ja tiek izpildītas visas šajos noteikumos noteiktās prasības un līgumā paredzētās saistības, tad līgums tiek pagarināts vēl uz 5 gadiem.

9.3. (Svītrots ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

9.4. (Svītrots ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

9.5. Tīkla reklāmas objektu izvietošanas, saskaņošanas/akceptēšanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība atbilst šo saistošo noteikumu 5., 6. un 7. punktā noteiktajai kārtībai, kas tiek papildināta ar šādiem punktiem:

9.5.1. tīkla reklāmas objekti (tai skaitā sabiedriskā transporta pieturvietu reklāmas stendi) tiek atbrīvoti no reklāmas pases noformēšanas, bet tie tiek reģistrēti Rīgas pilsētas būvvaldē noteiktajā kārtībā, piešķirot katram reklāmas objektam reģistrācijas numuru, kas obligāti jāpievieno reklāmas objekta marķējumam;

9.5.2. katram tīkla reklāmas objektam ir jāsaņem Rīgas pilsētas būvvaldes akts par pieņemšanu ekspluatācijā (7.paraugs);

9.5.3. visiem tīkla reklāmas objektiem Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaskaņo pašreklāmas plakāts vai plakāti, kas jāizvieto uz reklāmas objektiem, laikā, kad uz reklāmas objektiem netiek izvietoti reklāmas akcijas vai reklāmas devēja plakāti. Vienīgais izņēmums ir tīkla reklāma, kas tiek veidota no transparentiem, kuru izvietošanai netiek veidotas speciālas konstrukcijas;

9.5.4. izvietojamā plakāta skice jāapstiprina Rīgas pilsētas būvvaldē;

9.5.5. reklāmas plakāts uz tīkla reklāmas objektiem Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz saskaņošanai elektroniski Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv e-pakalpojumu sadaļā "Reklāmas un izkārtnes saskaņošana".

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 11.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.114; Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

9.6. Tīkla reklāmas objektu īpašnieki veic pašvaldības nodevas maksājumus saskaņā ar spēkā esošo Rīgas domes noteikto pašvaldības nodevas likmi, aprēķināšanas un maksāšanas kārtību.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

9.7. Jaunu brīvstāvošu tīkla reklāmas objektu izvietošana un ekspluatācija uz pašvaldības zemes ir pieļaujama tikai Rīgas pilsētas būvvaldes rīkotā konkursa kārtībā uz konkursā izsludinātajām vietām. Izvietot un ekspluatēt tīkla reklāmas objektus uz konkursā izsludinātajām vietām ir tiesīgs tikai konkursa uzvarētājs. Tīkla reklāmas objektu, kas izvietoti konkursā izsludinātajās vietās, saskaņošanu/akceptēšanu un demontāžu veic šo noteikumu 5., 6. un 7.nodaļā noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144; Rīgas domes 06.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.193)

9.7.1 (Svītrots ar Rīgas domes 17.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.160)

9.8. Sabiedriskais transports, izņemot maršruta taksometrus, ir tīkla reklāmas objekti. Tīkla reklāmas objekti uz sabiedriskā transporta:

9.8.1. saskaņojami šo noteikumu 10.4.punktā noteiktajā kārtībā;

9.8.2. atbrīvoti no pašreklāmas plakāta izvietošanas;

9.8.3. transportlīdzekļa numurs vai sakabes numurs uzskatāms par tīkla reklāmas objekta reģistrācijas numuru;

9.8.4. par transportlīdzekļa dīkstāvi reklāmas izvietotājs nekavējoties informē Rīgas pilsētas būvvaldi.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

10. Reklāma uz sabiedriskā transporta

10.1. Uz sabiedriskā transporta izvietotā reklāma drīkst aizsegt ne vairāk kā 50% no katra loga laukuma. To aizsegšanai atļauts izmantot tikai perforēto līmplēvi. Šie ierobežojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta aizmugurējo logu.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

10.2. Visu veidu reklāmas uz sabiedriskā transporta apliekamas ar pašvaldības nodevu par reklāmu izvietošanu publiskās vietās.

10.3. Šo noteikumu 10.1. un 10.2.punktā minētie nosacījumi jāievēro arī tām personām, kas noslēgušas līgumu ar Rīgas domi.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

10.4. Saskaņošanas kārtība reklāmas izvietošanai uz sabiedriskā transporta:

Izvietojot reklāmu uz sabiedriskā transporta, Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz projekts (jānoformē uz A/3 vai A/4 formāta lapām), kurā jāiekļauj:

10.4.1. krāsains reklāmas zīmējums uz sabiedriskā transporta;

10.4.2. juridiskās personas, uz kuras transportlīdzekļa tiek izvietota reklāma, dati;

10.4.3. transportlīdzekļu skaits un reģistrācijas numuri automašīnām, sakabju numuri (tramvajiem, trolejbusiem), uz kuriem tiks izvietota reklāma;

10.4.4. laika periods, kurā tiks izvietota reklāma;

10.4.5. ziņas par projekta autoru (vārds, uzvārds, firma);

10.4.6. dati par reklāmas devēju (firmas nosaukums, reģistrācijas Nr. , faktiskā adrese, tālrunis, fiziskām personām — personas kods).

10.5. Pēc reklāmas izvietošanas uz sabiedriskā transporta, izņemot tramvajus, trolejbusus un autobusus, 10.3.punktā noteiktajām personām jāizņem reklāmas pase 7.3.punktā noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

11. Priekšvēlēšanu aģitācija

11.1. (Svītrots ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

11.2. (Svītrots ar Rīgas domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.205)

11.3. (Svītrots ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

11.4. (Svītrots ar Rīgas domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.205)

11.5. (Svītrots ar Rīgas domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.205)

11.6. Personas, kas pārkāpušas likumos noteikto aģitācijas materiālu izvietošanas kārtību, saucamas pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Rīgas domes saistošajos noteikumos paredzētās atbildības.

11.7. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus aizliegts izvietot šādās publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu:

11.7.1. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā (valsts aizsardzības Nr.7442 un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekts Nr.852);

11.7.2. Mežaparka teritorijā (valsts aizsardzības Nr.7444);

11.7.3. Ķīpsalas vēsturiskās apbūves teritorijā (valsts aizsardzības Nr.8327);

11.7.4. Kalnciema koka apbūves teritorijā (valsts aizsardzības Nr.8583);

11.7.5. Pārdaugavas apbūves fragmenta (valsts aizsardzības Nr.7443) teritorijā;

11.7.6. apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā, – Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns – Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss;

11.7.7. uz pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā esošajām ēkām, būvēm un attiecīgajam īpašumam piesaistītajā zemesgabalā;

11.7.8. uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un estakādēm.

(Rīgas domes 29.01.2013. saistošo noteikumu Nr.205 redakcijā)

12. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

12.1. Par saistošo noteikumu 2.15., 4.6., 4.7., 6.3., 7.2., 7.9., 7.15., 8.4., 8.5.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem, juridiskajām personām no 20 (divdesmit) līdz 100 (simt) latiem.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

12.1.1 Par saistošo noteikumu 2.6., 2.9., 2.11., 2.16., 2.18., 4.1., 4.4.1, 5.3.7., 5.9., 5.26., 5.30., 6.1.4., 6.4., 7.4., 8.1., 8.6.1, 9.5.1.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 20 (divdesmit) līdz 100 (simt) latiem, juridiskajām personām no 50 (piecdesmit) līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

12.2. Par saistošo noteikumu 2.4., 4.5., 4.10., 5.3.8., 5.10., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.23., 5.24., 5.27., 5.31., 5.32., 6.3., 7.1., 7.5., 7.8.1, 7.12., 9.5.3., 9.5.4., 10.1., 11.5. un 11.7.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 20 (divdesmit) līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem, juridiskajām personām no 100 (simt) līdz 1000 (tūkstoš) latiem.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.205)

12.3. Par pārējo šo saistošo noteikumu normu pārkāpšanu iestājas atbildība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

12.4. Rīgas domes Administratīvajai komisijai ir tiesības personai uzlikt tiesisko pienākumu (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums), par kura nepildīšanu ir uzlikts administratīvais sods.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

13. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

13.1. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas pilsētas būvvalde.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

13.2. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:

13.3. (Svītrots ar Rīgas domes 11.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.114);

13.4. Rīgas priekšpilsētu (rajonu) administratīvo inspekciju inspektori atbilstoši savai kompetencei;

13.5. Rīgas pilsētas būvvaldes reklāmas inspektori, būvinspektori;

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.144)

13.6. Rīgas pašvaldības iestāžu un komersantu amatpersonas atbilstoši savai kompetencei, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņām ir noteiktas ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

13.7. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums “Par policiju”.

14. Iekasētās soda naudas sadalījums

14.1. 40% no iekasētās soda naudas tiek pārskaitīti iestādei, kuras darbinieks ir sastādījis administratīvo protokolu.

14.2. 60% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Rīgas pilsētas budžetā.

15. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

15.1. Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu par saistošo noteikumu neievērošanu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.2. Lēmumus par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no dienas, kad ir stājies spēkā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmums.

15.3. Rīgas domes Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu par saistošo noteikumu neievērošanu mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

16. Noslēguma jautājumi

16.1. Saistošie noteikumi ne vēlāk kā divas nedēļas pēc to pieņemšanas publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

16.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes 01.07.1997. saistošo noteikumu Nr.3 “Par pašvaldības nodevu par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rīgā, kā arī to izvietošanas kārtību1., 2. un 6.punkts.

16.3. Viena gada laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas esošo reklāmu un reklāmas objektu īpašniekiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Rīgas pilsētas būvvaldē jāuzrāda saskaņotais/akceptētais projekts un jāizņem reklāmas pases (šis punkts neattiecas uz tīkla reklāmas komersantiem).

16.4. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu, sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas jādemontē izkārtnēs un fasādes apgaismošanai izmantotie gaismas specefekti, piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadi u.tml.

16.5. Reklāmas objekti, kas atbilst īslaicīgas būves statusam un uzstādīti atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētam projektam, bet to izvietojums neatbilst šo noteikumu prasībām, demontējami, beidzoties īslaicīgas būves ekspluatācijas noteiktajam termiņam.

16.6. Komersantiem, kas nodarbojas ar tīkla reklāmu, lai turpinātu savu darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas jāpārslēdz līgumi ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām. Šiem tīkla reklāmas uzņēmumiem tiek saglabāti iepriekš noslēgto līgumu termiņi.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

16.7. Uzstādīto reklāmas objektu īpašniekiem viena gada laikā no Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 ‘‘Grozījumi Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 ‘‘Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā”” stāšanās spēkā jāsakārto projekta dokumentācija atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

16.8. Reklāmas objektu īpašniekiem, kas izvietojuši reklāmas objektus uz pašvaldībai piekrītošas vai piederošas zemes bez tīkla reklāmas līguma noslēgšanas, bet nodarbojas ar reklāmas vietu iznomāšanu, tie jādemontē viena gada laikā no Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 ‘‘Grozījumi Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 ‘‘Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā”” stāšanās spēkā.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

16.9. Reklāmas objektu īpašniekiem, kas izvietojuši reklāmas objektus uz pašvaldības zemes bez tīkla reklāmas līguma noslēgšanas, bet izvieto pašreklāmas plakātu, tie jādemontē, beidzoties normatīvajos aktos noteiktajam ekspluatācijas termiņam.

(Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 redakcijā)

16.10. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta noslēgto tīkla reklāmas līgumu saistību un pienākumu pārņēmēja ir Rīgas pilsētas būvvalde.

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

16.11. (Svītrots ar Rīgas domes 17.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.160)

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs
1.paraugs
Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

2.paraugs
Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

3.paraugs
Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Svītrots ar Rīgas domes 04.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

9.paraugs
Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

10.paraugs
Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

11.paraugs
Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.114 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 91Pieņemts: 08.03.2005.Stājas spēkā: 25.03.2005.Zaudē spēku: 07.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 24.03.2005.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
104391
{"selected":{"value":"02.02.2013","content":"<font class='s-1'>02.02.2013.-06.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.02.2013","iso_value":"2013\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2013.-06.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2012","iso_value":"2012\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2012.-01.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2012","iso_value":"2012\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2012.-27.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2011","iso_value":"2011\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2011.-08.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2010","iso_value":"2010\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2010.-19.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-19.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2008","iso_value":"2008\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2008.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2006","iso_value":"2006\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2006.-10.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2005","iso_value":"2005\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2005.-09.08.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.02.2013
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)