Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.149

Rīgā 2005.gada 1.martā (prot.Nr.11 2.§)
Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtos vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (turpmāk — vecmātes kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. papildus nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem vecmāte ieguvusi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru un saturu), bet vecmātes kvalifikācijas dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, atzīst Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, izsniegtos vecmātes kvalifikācijas dokumentus (pielikums), kuri atbilst šādām prasībām:

2.1. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 520);

2.2. to apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.3. izglītība to ieguvei ir uzsākta:

2.3.1. Austrijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.3.2. Beļģijas Karalistē — no 1983.gada 23.janvāra;

2.3.3. Čehijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.4. Dānijas Karalistē — no 1983.gada 23.janvāra;

2.3.5. Francijas Republikā — no 1983.gada 23.janvāra;

2.3.6. Grieķijas Republikā — no 1983.gada 23.janvāra;

2.3.7. Igaunijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.8. Īrijas Republikā — no 1983.gada 23.janvāra;

2.3.9. Islandes Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.3.10. Itālijas Republikā — no 1983.gada 23.janvāra;

2.3.11. Kipras Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.12. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 520);

2.3.13. Lietuvas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.14. Luksemburgas Lielhercogistē — no 1983.gada 23.janvāra;

2.3.15. Maltas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.16. Nīderlandes Karalistē — no 1983.gada 23.janvāra;

2.3.17. Norvēģijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.3.18. Polijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.19. Portugāles Republikā — no 1986.gada 1.janvāra;

2.3.20. Slovākijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.21. Slovēnijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.22. Somijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.3.23. Spānijas Karalistē — no 1986.gada 1.janvāra;

2.3.24. Šveices Konfederācijā — no 2002.gada 1.jūnija;

2.3.25. Ungārijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.3.26. Vācijas Federatīvajā Republikā — no 1983.gada 23.janvāra, izņe­mot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.3.27. Zviedrijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.3.28. Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.3.29. Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.3.30. Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

2.4. ar tiem apliecinātā izglītība atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

2.4.1. ne mazāk kā trīs gadus ilga pilna laika vecmātes izglītības programma, kurā uzņem personas ar pabeigtu vidējo izglītību un kuras apjoms ir vismaz 4600 teorētiskās un praktiskās apmācības stundu, un vismaz trešā daļa no izglītības programmas ilguma ir klīniskā apmācība;

2.4.2. (svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 657);

2.4.3. ne mazāk kā divus gadus ilga pilna laika vecmātes izglītības programma, kuras apjoms ir vismaz 3600 stundu un kurā uzņem personas pēc Latvijas Republikā noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošas vispārējās aprūpes māsas izglītības programmas apgūšanas;

2.4.4. ne mazāk kā 18 mēnešus ilga pilna laika vecmātes izglītības programma, kuras apjoms ir vismaz 3000 stundu un kurā uzņem personas pēc Latvijas Republikā noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošas vispārējās aprūpes māsas izglītības programmas apgūšanas, un kura papildināta ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izsniegtu sertifikātu, kas apliecina vienu gadu ilgu profesionālo praksi, sekmīgi strādājot par vecmāti slimnīcā vai citā atbilstošā veselības aprūpes iestādē, pēc vecmātes kvalifikācijas ieguves;

2.5. tie dod tiesības lietot šādu attiecīgajā valstī noteiktu profesionālo nosaukumu:

2.5.1. Austrijas Republikā: Hebamme;

2.5.2. Beļģijas Karalistē: accoucheuse/vroedvrouw;

2.5.3. Čehijas Republikā: porodní asistentka/porodní asistent;

2.5.4. Dānijas Karalistē: jordemoder;

2.5.5. Francijas Republikā: sage-femme;

2.5.6. Grieķijas Republikā: µαία vai µαιευτής;

2.5.7. Igaunijas Republikā: ämmaemand;

2.5.8. Īrijas Republikā: Registered Midwife (RM);

2.5.9. Islandes Republikā: ljósmóðir;

2.5.10. Itālijas Republikā: ostetrica – līdz 2001. gada 1. janvārim;

2.5.11. Kipras Republikā: eγγεγραμμένη mαία;

2.5.12. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 520);

2.5.13. Lietuvas Republikā: akušeris;

2.5.14. Lihtenšteinas Firstistē: Hebamme;

2.5.15. Luksemburgas Lielhercogistē: sage-femme;

2.5.16. Maltas Republikā: qabla;

2.5.17. Nīderlandes Karalistē: verloskundige;

2.5.18. Norvēģijas Karalistē: jordmor;

2.5.19. Polijas Republikā: położna;

2.5.20. Portugāles Republikā: Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica;

2.5.21. Slovākijas Republikā: pôrodná asistentka;

2.5.22. Slovēnijas Republikā: diplomirana babica/diplomirani babičar;

2.5.23. Somijas Republikā: kätilö–barnmorska;

2.5.24. Spānijas Karalistē: matrona vai asistente–obstétrico;

2.5.25. Šveices Konfederācijā: sage-femme, Hebamme vai levatrice;

2.5.26. Ungārijas Republikā: szülésznő;

2.5.27. Vācijas Federatīvajā Republikā: Hebamme vai Entbindungs­pfleger;

2.5.28. Zviedrijas Karalistē: barnmorska;

2.5.29. – Bulgārijas Republikā: Акушерка;

2.5.30. – Rumānijas Republikā: Moaşă;

2.5.31. Horvātijas Republikā: prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/ prvostupnica (baccalaurea) primaljstva.

(Grozīts ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr. 480; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 303; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 657; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 644; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 513)

3. Šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētajās valstīs pēc šo noteikumu 2.3.apakš­punktā minētā datuma izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumen­tiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un atbilst vienai no šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, bet nav noteikti šo noteikumu pielikumā, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi nepieciešamo izglītību, lai veiktu profesionālo darbību, lietojot atbilstošu profesionālo nosaukumu. Šādi vecmātes kvalifikācijas dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 2.punktā minētajiem dokumentiem.

4. Šo noteikumu 2.4.4. apakšpunktā minētajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, ja tiem nav pievienots šo noteikumu 2.4.4. apakšpunktā minētais sertifikāts, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izpildītas šādas prasības:

4.1. izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā datuma;

4.2. tiem ir pievienots profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendenta mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā divus gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

4.1 Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja tie apliecina, ka profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētās vecmātes izglītības programmas apguvi uzsācis pirms 2016. gada 18. janvāra un šo noteikumu 2.4.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas apguvi ir uzsācis pēc pabeigtas vismaz 10 gadus ilgas vidējās vai līdzvērtīga līmeņa izglītības vai šo noteikumu 2.4.3. apakšpunktā minētās izglītības programmas apguvi uzsācis pēc vispārējās aprūpes māsas izglītības programmas apgūšanas, kuras noslēgumā izdod Eiropas Savienībā atzītu vispārējās aprūpes māsas kvalifikācijas dokumentu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

5. Vecmātes kvalifikācijas dokumentiem (izņemot Polijas Republikā un Rumānijas Republikā izsniegtos kvalifikācijas dokumentus), kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst nevienai no šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

6. Polijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2.3.18. apakšpunktā minētā datuma un ja vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina bakalaura diploms, kas iegūts, pamatojoties uz vienu no kvalifikācijas celšanas programmām, kuru nosaka:

6.1. Polijas Republikas 2004. gada 20. aprīļa Akta par grozījumiem Aktā par māsas un vecmātes profesiju 11. pants (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2004, Nr. 92, 885. poz. un 2007, Nr. 176, 1237. poz.) un veselības ministra 2004. gada 11. maija noteikumi par sīki izstrādātiem nosacījumiem studiju nodrošināšanai māsām un vecmātēm, kurām ir vidusskolas atestāts (gala eksāmens – matura) un kuras ir beigušas medicīnas liceju un medicīnas skolu, kas apmāca māsas un vecmātes profesijā (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2004, Nr. 110, 1170. poz. un 2010, Nr. 65, 420. poz.);

6.2. Polijas Republikas 2011. gada 15. jūlija Akta par māsas un vecmātes profesiju 53.3. panta 3. punkts (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2011, Nr. 174, 1039. poz.) un veselības ministra 2012. gada 14. jūnija noteikumi par sīki izstrādātiem nosacījumiem augstākās izglītības studiju nodrošināšanai māsām un vecmātēm, kurām ir vidusskolas atestāts (gala eksāmens – matura) un kuras ir beigušas medicīnas vidusskolu un medicīnas koledžu, kas apmāca māsas un vecmātes profesijā (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2012, 770. poz.).

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 657 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 513)

7. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo pro­fesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

7.1. tie apliecina, ka izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1990.gada 3.oktobra;

7.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās insti­tūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi vecmātes kvalifikācijas doku­menti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie vecmātes kvalifikācijas dokumenti, un kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir veikusi vecmātes profesionālo darbību un tai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

8. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

8.1. tie apliecina, ka izglītības iegūšana ir uzsākta pirms Vācijas apvienošanās;

8.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās insti­tūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi vecmātes kvalifikācijas doku­menti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie vecmātes kvalifikācijas dokumenti, un kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir veikusi vecmātes profesionālo darbību ne mazāk kā divus gadus piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

8.1 Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem vecmātes profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja tiem nav pievienots šo noteikumu 2.4.4. apakšpunktā minētais sertifikāts, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tās izglītības programmas apguve, kuras noslēgumā iegūta vecmātes profesionālā kvalifikācija, ir uzsākta pirms 1990. gada 3. oktobra un ja tā atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

9. Vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Lihtenšteinas Firstiste, piemēro speciālo profesionālās kvalifikā­cijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Lihtenšteinas Firstistes kompetentās institūcijas pēc 1995. gada 1. maija izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi praktisko apmācību, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai vecmātes profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

(Grozīts ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 644)

10. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro vec­mātes kvalifikācijas dokumentiem, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta vai tie ir iegūti:

10.1. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čehoslovākijas Sociālistiskajā Repub­likā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profe­sionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

10.2. līdz 1991.gada 20.augustam — Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minēto profe­sionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

10.3. līdz 1990.gada 11.martam — Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbī­bu, lietojot šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

10.4. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republi­kā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profe­sionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

10.5. līdz 1991.gada 25.jūnijam — Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Repub­likā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

10.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim – Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 513)

11. Rumānijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kuri dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst nevienai no šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2.3.29. apakšpunktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā piecus gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze vecmātes profesijā septiņu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

12. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē izsniegti vecmātes kvalifikācijas dokumenti (pielikuma 14. punkts), kas Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē dod tiesības lietot vecmātes profesionālo nosaukumu "Registered Midwife", ja ar tiem apliecinātā izglītība atbilst vienam no šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, izglītība to ieguvei ir uzsākta no 1983. gada 23. janvāra un ja tie ir izsniegti līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr. 480; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 303; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 657; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 644)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 644);

2) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 644);

3) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 644);

4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

5) Padomes 2013. gada 13. maija Direktīvas 2013/25/ES, ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.marta noteikumiem Nr.149
Vecmātes kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību vecmātes profesijā un to apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 657 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 644; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 513; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 520)

1. Austrijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes diploms
Hebammen-Diplom
1. Vecmāšu akadēmija, Federālā vecmāšu mācību iestāde
Hebammenakademie,
Bundeshebammenlehranstalt
2. Diploms par profesionālās augstskolas bakalaura studiju programmas "Vecmāte" pabeigšanu
Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Hebamme"

2. Profesionālo augstskolu padome

Fachhochschulrat

2. Beļģijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse

Izglītības iestādesDe erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement

Franču kopienas kompetentā izglītības žūrija
De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

3. Bulgārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Bakalaura diploms par augstākās izglītības iegūšanu ar profesionālo kvalifikāciju "vecmāte"
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка"
Universitāte
Университет

4. Čehijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Diploms par pabeigtām studijām aprūpes studiju programmā "Akušiere" (bakalaurs, Bc.)
Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)
1. Valsts dibināta vai atzīta augstskola
Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
2. Diploms par pabeigtām studijām Akušieru studiju programmā "Akušiere" (bakalaurs, Bc.)
Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)
2. Valsts dibināta vai atzīta augstskola
Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
3. Diploms par pabeigtām studijām studiju programmā "Diplomēta akušiere" (diplomēts speciālists, DiS.)
Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)
3. Valsts dibināta vai atzīta augstskola
Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

5. Dānijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Sertifikāts par profesionālo bakalaura izglītību dzemdniecībā
Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
Profesionālā skola
Professionshøjskole

6. Francijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diplôme d’Etat de sage-femme
Valsts Universitāte
L’Etat Université

7. Grieķijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Tehnoloģisko izglītības iestāžu dzemdību nodaļas diploms
Πτυχιο Τμηματος Μαιευτικης Τεχνολογικων Εκπαιδευτικοω Ιδρυματων (Τ. Ε. Ι.)
1. Tehnoloģiskās izglītības iestādes
Τεχνολογικα Εκπαιδευτικα Ιδρυματα (Τ. Ε. Ι.)
2. Sociālās apdrošināšanas un veselības darbinieku fakultātes vecāko vecmāšu nodaļas diploms
Πτυχιο του Τμηματος Μαιων της Ανωτερων Σχολης Στελεχων Υγειας και Κοινων. Προνοιας (ΚΑΤΕΕ)
2. Nacionālā izglītības un reliģisko kultu ministrija
ΚΑΤΕΕ Υπουργειου Εθνικης Παιδειας και Θρησκευματων
3. Vecmāšu fakultātes vecākās vecmātes diploms
Πτυχιο Μαιας Ανωτερας Σχολης Μαιων
3. Veselības un apdrošināšanas ministrija
Υπουρειο Υγειας και Προνοιας

8. Horvātijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Sertifikāts "Pirmās pakāpes augstākā izglītība (bakalaurs) dzemdniecībā/ universitātes pirmās pakāpes augstākā izglītība (bakalaurs) dzemdniecībā"
Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva"

1. Horvātijas Republikas universitāšu medicīnas fakultātesMedicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

2. Horvātijas Republikas universitātes
Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

3. Horvātijas Republikas augstākās un vidējās izglītības mācību iestādes
Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

9. Igaunijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Diploms vecmātes specialitātē
Diplom ämmaemanda erialal

1. Tallinas Medicīnas koledža

Tallinna Meditsiinikool

2. Vecmātes diploms
Ämmaemanda diplom

2. Tartu Medicīnas koledža

Tartu Meditsiinikool

3. Tallinas Veselības aprūpes koledža
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

4. Tartu Veselības aprūpes koledža
Tartu Tervishoiu Kõrgkool

10. Īrijas Republika

NosaukumsIzdevējiestāde

1. Vecmātes sertifikāts1

Certificate in Midwifery

1. Medicīnas māsu pārvalde(līdz 2012. gada 1. oktobrim)An Bórd Altranais (The Nursing Board)
(up to 1 October 2012)

Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padome
(no 2012. gada 2. oktobra)
Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI)) (from 2 October 2012)

2. Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprināts bakalaura diploms dzemdniecībā2

B. Sc. in Midwifery approved by the NMBI

2. Trešā līmeņa izglītības iestāde, kas pasniedz Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprinātu bakalaura līmeņa studiju programmu dzemdniecībā

A third-level Institution delivering a Midwifery education programmes approved by the NMBI

3. Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprināts augstākās izglītības/pēcbakalaura profesionālo kursu diploms dzemdniecībā2

Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI

Trešā līmeņa izglītības iestāde, kas pasniedz Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprinātu augstākās izglītības/maģistra līmeņa studiju programmu dzemdniecībā

Third-level Institution delivering Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI

Piezīmes.

1 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tas izsniegts Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši Īrijas Republikā.

2 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, personām, kas Īrijas Republikā nav reģistrējušās profesionālās darbības veikšanai.

11. Islandes Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes diploms
Embættispróf í ljósmóðurfræði
1. Islandes augstskola
Háskóli Íslands
2. Diploms dzemdniecībā
Próf í ljósmæðrafræðum
2. Islandes vecmāšu skola
Ljósmæðraskóli Íslands

12. Itālijas Republika

NosaukumsIzdevējiestāde
1. Vecmātes diploms
(līdz 2001. gada 1. janvārim)
Diploma d'ostetrica
1. Valsts atzītas skolas
(līdz 2001. gada 1. janvārim)
Scuole riconosciute dallo Stato
2. Universitātes diploms ar vecmātes kvalifikāciju (no 2001./2002. gada)
Laurea in ostetricia
2. Universitāte (no 2001./2002. gada)
Universita

13. Kipras Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pēcdiploma programmas Vecmāšu studiju diploms
Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής
Medicīnas māsu skola
Νοσηλευτική Σχολή

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

NosaukumsIzdevējiestāde

Medicīnas māsu un vecmāšu padomes vai kādas tās priekšgājējas izdots kvalifikācijas apliecinājums, kas apstiprina, ka pabeigtas vecmātes kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās mācības atbilstoši likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām vispārīgajām prasībām vecmātes izglītībai un normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 40. pantam un spēkā esošajiem profesionālajiem standartiem attiecībā uz vecmātes reģistrēšanu1

A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register

Medicīnas māsu un vecmāšu padomes vai kādas tās priekšgājējas apstiprināta izglītības iestāde
Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies
Piezīme.

1 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, personām, kas Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē nav reģistrējušās profesionālās darbības veikšanai.

15. Lietuvas Republika

NosaukumsIzdevējiestāde
1. Augstākās izglītības diploms, kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju, un apliecība, kas apliecina profesionālu vecmātes praksi
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją. Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
1. Universitāte
Universitetas
2. Augstākās izglītības diploms (ne universitātes studijas), kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju, un apliecība, kas apliecina profesionālu vecmātes praksi
Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją. Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
2. Koledža
Kolegija
3. Augstākās izglītības diploms (ne universitātes studijas), kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju
Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
3. Koledža
Kolegija
4. Bakalaura diploms (bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija) un profesionālās kvalifikācijas apliecība (vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
4. Universitāte
Universitetas
5. Profesionālā bakalaura diploms (profesionālā bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija) un profesionālās kvalifikācijas apliecība (vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
5. Koledža
Kolegija
6. Profesionālā bakalaura diploms (vecmātes profesionālā bakalaura grāds un vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)
6. Koledža
Kolegija

16. Luksemburgas Lielhercogiste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diplôme de sage-femme
Nacionālā izglītības, profesionālās izglītības un sporta ministrija
Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

17. Maltas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes studiju pabeigšanas diploms
Lawrja jew diploma fl-Istudji tal-Qwiebel
Maltas universitāte
Universita` ta’ Malta

18. Nīderlandes Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diploma van verloskundige
Veselības, labklājības un sporta ministrijas apstiprināta izglītības iestāde
Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

19. Norvēģijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Apliecība par iegūtu vecmātes izglītību
Vitnemål for bestått jordmorutdanning
Augstskola
Høgskole’

20. Polijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde


1. Diploms par augstāko studiju pabeigšanu dzemdniecībā ar nosaukumu "Dzemdniecības maģistrs"Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa"

2. Diploms par augstāko profesionālo studiju pabeigšanu dzemdniecības novirzienā/specialitātē ar nosaukumu "Dzemdniecības bakalaurs"
Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności położnictwo z tytułem "licencjat położnictwa"

Valsts atzīta augstākās izglītības institūcija
Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

21. Portugāles Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Dzemdniecības speciālista vai medicīnas māsas diploms dzemdniecības jomā
Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
1. Medicīnas māsu skolas
Ecolas de Enfermagem
2. Diploms/apliecība par augstākās izglītības kursu beigšanu ar dzemdniecības medicīnas māsas specializāciju
Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de Saúde materna e obstétrica
2. Augstākās medicīnas māsu skolas
Escolas Superiores de Enfermagem
3. Diploms (licenciatūras kurss) par vecmātes vai māsas specializāciju mātes veselības aprūpē
Diploma (do curso de p.s-licenciatura) de especialização em enfermagem de saüde materna e obstétrica
3. Augstākās medicīnas māsu skolas; augstākās medicīnas izglītības iestādes
Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

22. Rumānijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diplomă de licenţă de moaşă
Universitāte
Universităţi

23. Slovākijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. DIPLOMS akušieris "bakalaurs" ("Bc.")
DIPLOM pôrodná asistencia "bakalár" ("Bc.")
1. Augstskola/Universitāte
Vysoká škola/Univerzita
2. DIPLOMS diplomēta akušiere
DIPLOM diplomovaná pôrodná asistentka
2. Medicīnas darbinieku vidusskola
Stredná zdravotnícka škola

24. Slovēnijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Diploms, kas piešķir specializāciju "Diplomēta vecmāte"
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "Diplomirana babica/diplomirani babičar"

1. UniversitāteUniverza

2. Augstākā speciālā mācību iestāde
Visoka strokovna šola

25. Somijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes eksāmens/vecmātes eksāmens
Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen
1. Veselības aprūpes mācību iestādes
Terveydenhuolto-oppilaitokset/hälsovårdslä roanstalter
2. Profesionālās augstskolas eksāmens veselības aprūpē un sociālajā jomā, vecmāte (AMK)/profesionālās augstskolas eksāmens veselības aprūpē un sociālajā jomā, vecmāte (YH)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)
2. Profesionālās augstskolas
(Ammattikorkeakoulut/ yrkeshögskolor)

26. Spānijas Karaliste

NosaukumsIzdevējiestāde

1. Vecmāte

Título de matrona

Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

2. Dzemdniecības–ginekoloģijas māsa

Título de enfermería obstétrica-ginecológica

 

27. Šveices Konfederācija

NosaukumsIzdevējiestāde
Diplomēta vecmāte
Sage-femme diplômée, diplomierte Hebamme, levatrice diplomata

Valsts atzītas izglītības iestādesSchulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Bakalaurs vecmāšu darbības jomā

(Bachelor of Science (Name of the UAS) in Midwifery) "Bachelor of Science HES- SO de Sage- femme" (Bachelor of Science HES- SO in Midwifery) "Bachelor of Science BFH Hebamme" (Bachelor of Science BFH in Midwifery) "Bachelor of Science ZFH Hebamme" (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

Valsts atzītas izglītības iestādes

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues

par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

28. Ungārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes sertifikāts
Szülésznő bizonyítvány
1. Skola/augstskola
Iskola/főiskola
2. Vecmātes diploms
Szülésznő oklevél
2. Augstākās izglītības iestāde
Felsőoktatási intézmény

29. Vācijas Federatīvā Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Apliecība par valsts eksāmenu vecmātēm un dzemdētāju kopējiem
Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger
Valsts eksaminācijas komisija
Staatlicher Prüfungsausschuss

30. Zviedrijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes eksāmens
Barnmorskeexamen
Universitāte vai augstskola
Universitet eller högskola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 149Pieņemts: 01.03.2005.Stājas spēkā: 05.03.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 04.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
102921
{"selected":{"value":"13.08.2021","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2021","iso_value":"2021\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2019","iso_value":"2019\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2019.-12.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2018","iso_value":"2018\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2018.-08.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2016","iso_value":"2016\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2016.-25.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2014","iso_value":"2014\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2014.-17.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2007","iso_value":"2007\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2007.-19.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2005","iso_value":"2005\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2005.-13.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)