Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.99

Rīgā 2005.gada 8.februārī (prot. Nr.8 25.§)
Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, kompetentās institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju.

2. Darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā iesaista kompetentu institūciju, ja viņš atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem.

3. Kompetentā institūcija, pamatojoties uz vienošanos ar darba devēju, izveido un uztur uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu, veicot vismaz šādas darbības:

3.1. novērtē darba vides risku uzņēmumā;

3.2. nosaka uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām (piemēram, ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība);

3.3. izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, lai novērstu atklātos darba vides riskus vai samazinātu tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošina uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

4. Kompetentā institūcija uzdevumu veikšanai ir tiesīga no darba devēja pieprasīt un saņemt šādu informāciju:

4.1. uzņēmumu raksturojoša vispārēja informācija (nodarbināto skaits, darbības veids, to ēku (filiāļu) skaits un apraksts, kurās kompetentajai institūcijai būs jāveic līgumā noteiktie uzdevumi);

4.2. esošās situācijas raksturojums (piemēram, darba vietu skaits, darba process, lietotais darba aprīkojums un tehnoloģijas);

4.3. plānotās izmaiņas darba vidē;

4.4. darba aizsardzības pasākumi uzņēmumā un darba vietās, kā arī darba vides riska faktori, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;

4.5. cita informācija par uzņēmumu, kas nepieciešama kompetento institūciju darba uzdevumu veikšanai (piemēram, akti un atzinumi par nelaimes gadījumiem darbā, nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas materiāli, Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, lēmumi un norādījumi).

5. Darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, ja uzņēmumā nav vairāk par pieciem nodarbinātajiem.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.884 redakcijā)

5.1 Ja uzņēmumā ir 6 līdz 10 nodarbināto, darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, ja viņš nodrošina šādu prasību izpildi:

5.1 1. uzņēmumā ir izveidota un darbojas darba aizsardzības sistēma;

5.1 2. darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu uzņēmumā veic darba aizsardzības speciālists, kura zināšanas atbilst vienai no šādām prasībām:

5.1 2.1. ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā;

5.1 2.2. ieguvis augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un viņam ir vismaz piecu gadu darba pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, kā arī viņš ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu 160 stundu apjomā vai tās apguve uzsākta līdz 2013.gada 30.jūnijam;

5.1 2.3. apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu un specializēto zināšanu izglītības programmu darba aizsardzības jomā saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.884 redakcijā; sk. 9.1 punktu)

5.2 Ja uzņēmumā ir 11 vai vairāk nodarbināto, darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, ja viņš nodrošina šādu prasību izpildi:

5.21. uzņēmumā ir izveidota un darbojas darba aizsardzības sistēma;

5.22. darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu uzņēmumā veic darba aizsardzības speciālists, kas ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.884 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1077)

7. (Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1077)

8. Noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts darba inspekcija.

9. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.884)

9.1 Šo noteikumu 5.1 2.3.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.884 redakcijā)

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1989.gada 12.jūnija Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.99
Komercdarbības veidi atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE, kuros darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija

(Pielikums MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1077 redakcijā)

Nr.

p.k.

Nodaļa

Grupa

Darbības apraksts

1.

01

Visas

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības

2.

02

02.1

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

3.

02

02.2

Mežizstrāde

4.

03

03.1

Zvejniecība

5.

08

Visas

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

6.

10

Visas

Pārtikas produktu ražošana

7.

11

11.0

Dzērienu ražošana

8.

12

12.0

Tabakas izstrādājumu ražošana

9.

13

Visas

Tekstilizstrādājumu ražošana

10.

14

Visas

Apģērbu ražošana

11.

16

Visas

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

12.

17

Visas

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

13.

18

Visas

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

14.

20

Visas

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

15.

22

Visas

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

16.

23

Visas

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

17.

24

Visas

Metālu ražošana

18.

25

Visas

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

19.

27

Visas

Elektrisko iekārtu ražošana

20.

29

Visas

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

21.

30

30.1

Kuģu un laivu būve

22.

30

30.2

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

23.

31

31.0

Mēbeļu ražošana

24.

32

Visas

Cita veida ražošana

25.

35

Visas

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

26.

36

36.0

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

27.

37

37.0

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

28.

38

Visas

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

29.

41

Visas

Ēku būvniecība

30.

42

Visas

Inženierbūvniecība

31.

43

Visas

Specializētie būvdarbi

32.

49

Visas

Sauszemes transports un cauruļvadu transports

33.

50

Visas

Ūdens transports

34.

51

Visas

Gaisa transports

35.

52

Visas

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

36.

53

Visas

Pasta un kurjeru darbība

37.

86

86.1

Slimnīcu darbība

38.

87

Visas

Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

39.

96

96.01

Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.99

(Pielikums svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1077)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 99Pieņemts: 08.02.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 11.02.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
101364
{"selected":{"value":"01.07.2013","content":"<font class='s-1'>01.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2013","iso_value":"2013\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-30.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2008","iso_value":"2008\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2008.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-14.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"