Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas Valdības un Lietuvas Republikas Valdības līgums par zemes gabala piešķiršanu īpašumā bez atlīdzības

Latvijas Republikas Valdība, no vienas puses, un Lietuvas Republikas Valdība, no otras puses, tālāk - "Līgumslēdzēji",

nostiprinot draudzīgas kaimiņattiecības starp abām valstīm;

paužot abpusējo mērķi noregulēt jautājumus, saistītus ar līdz 1940. gadam Latvijas Republikas īpašumā bijušo zemes gabalu, kas atrodas Kauņā, Lietuvas Republikā; vienojās:

1. pants

Lietuvas Republika, kompensējot Latvijas Republikai tās īpašumā bijušo 2107 m2 lielo zemes gabalu Kauņā, Gedimina ielā 33, nodod tās īpašumā bez atlīdzības un Latvijas Republika pieņem 694 m2 lielu zemes gabalu Viļņā, M.K. Čiurlionio ielā 74, kura precīzas robežas ir norādītas šī Līguma pielikumā Nr.1. Šis pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Papildus kompensācijas par zemes gabalu vērtības atšķirībām nebūs maksājamas.

2. pants

Pēc šī Līguma 1.pantā norādītā zemes gabala iereģistrēšanas Lietuvas Republikas nekustamā īpašuma reģistrā Latvijas Republika iegūs visas tiesības uz minēto zemes gabalu, kā arī varēs ar to rīkoties saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

3. pants

Lietuvas Republika nodrošina, ka Līguma 1. pantā paredzētais zemes gabals līdz tā nodošanai īpašumā nav ieķīlāts, tas nav arestēts un uz šo zemes gabalu trešajām personām nav nekādu pretenziju.

4. pants

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šis Līgums sastādīts 1999. gada 21. aprīlī Viļņā divos eksemplāros, katrs latviešu un lietuviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Nesaskaņu gadījumā, skaidrojot šo Līgumu, Līgumslēdzējas puses vadīsies pēc teksta latviešu valodā.

Latvijas Republikas Lietuvas Republikas

Valdības vārdā Valdības vārdā

Atis Sjanīts Erikas Petrikas

Līgums stājās spēkā ar 1999. gada 21. aprīli.

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Lithuania
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 21.04.1999.
Signature:
 21.04.1999.
Place of signature: 
Viļņa
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 2, 04.01.2001.
Related documents
  • Other related documents
968
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)