Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības nolīgums par sadarbību tūrisma jomā

Latvijas Republikas valdība un Ēģiptes Arābu Republikas valdība, šeit un turpmāk dēvētas par Pusēm, vēloties paplašināt valstu abpusējās attiecības tūrisma jomā, ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Puses veicinās sadarbību tūrisma jomā visos iespējamos veidos uz līdztiesības un abpusēja izdevīguma pamata. Puses veicinās tūristu ceļojumus. Šim mērķim Puses izveidos ciešāku sadarbību starp oficiālajām tūrisma pārvaldes institūcijām. Puses pastiprinās arī apmaiņu ar reklāmu un tūrisma informāciju uz abpusēja pamata.

2. pants

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem puses veicinās ceļošanas formalitāšu vienkāršošanu, lai veicinātu tūristu plūsmu starp abām Pusēm.

3. pants

Puses veicinās sadarbību tūrisma jomā, izmantojot šādas sadarbības formas:

- pētījumi un tūrisma attīstības projekti;

- tūrisma izstādes, konferences, semināri un festivāli;

- citas sadarbības formas, Pusēm savstarpēji vienojoties.

4. pants

Šī nolīguma izpildei Puses izveidos Apvienoto tūrisma komiteju no abu valstu tūrisma amatpersonām, lai realizētu kopīgus priekšlikumus, programmas un rezolūcijas attiecībā uz divpusējo sadarbību tūrisma jomā.

Komiteja tiksies katru otro gadu pārmaiņus Latvijas Republikā un Ēģiptes Arābu Republikā.

Puses var uzaicināt abu valstu ekspertus un privātā sektora pārstāvjus piedalīties Komitejas darbā.

5. pants

Jebkuri papildinājumi Nolīgumā jāsaskaņo rakstiskā veidā saskaņā ar katras Puses nacionālo likumdošanu.

6. pants

Šis Nolīgums stājas spēkā datumā, kad Puses ar notām paziņo viena otrai, ka saskaņā ar nacionālo likumdošanu ir veiktas nepieciešamās procedūras, lai Nolīgums stātos spēkā.

Šis Nolīgums būs spēkā piecus gadus un tiks automātiski pagarināts uz tādu pašu periodu, ja vien kāda no Pusēm sešus mēnešus pirms termiņa izbeigšanās rakstveidā nepaziņo otrai Pusei par savu nodomu izbeigt šī Nolīguma darbību.

Parakstīts 1997. gada 11. augustā Rīgā divos eksemplāros latviešu, arābu un angļu valodā. Visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Ēģiptes Arābu Republikas valdības vārdā

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Egypt
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 21.10.2001.
Signature:
 11.08.1997.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 171, 27.11.2001.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
70
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)