Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Vispārējā līguma par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm
otrais protokols

Noteikumi, kas attiecas

uz Eiropas Cilvēktiesību komisijas locekļiem

Šo dokumentu parakstījušo valstu valdības, būdamas Eiropas Padomes Dalībvalstis,

ievērojot to, ka saskaņā ar Romā 1950.gada 4.novembrī parakstītās Cilvēka Tiesību un Pamatbrīvību aizsardzības Konvencijas 59.pantu, Eiropas Cilvēktiesību Komisijas (turpmāk saukta "Komisija") locekļi savu pienākumu izpildes laikā bauda privilēģijas un imunitātes, kas formulētas Eiropas Padomes statūtu 40.pantā un līgumos, kuri tikuši noslēgti saskaņā ar to;

ievērojot to, ka ir nepieciešams definēt un precizēt augšminētās privilēģijas un imunitātes ar papildprotokolu pie Parīzē 1949.gada 2.septembrī parakstītā Vispārējā Līguma par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm;

Vienojās par sekojošo :

1. pants

Komisijas locekļi savu funkciju izpildes laikā un atrodoties ceļā no un uz sanāksmju vietām bauda sekojošas privilēģijas un imunitātes :

a) imunitāti attiecībā uz arestu vai aizturēšanu un uz personiskās bagāžas konfiskāciju un attiecībā uz izteikto vai rakstīto vārdu, uz veiktajām darbībām savu tiešo pienākumu veikšanas laikā, neaizskaramību pret jebkura veida jurisdikciju;

b) visu materiālu un dokumentu neaizskaramību;

c) viņu pašu un viņu laulāto tiesības netikt pakļautiem imigrācijas ierobežojumiem vai ārvalstnieku reģistrācijai valstī, kurā viņi iebrauc vai cauri kurai viņi dodas, pildot savus pienākumus;

2. pants

1. Nekādi administratīvi vai citi ierobežojumi nevar tikt pielietoti attiecībā uz Komisijas locekļu brīvu pārvietošanos, ierodoties uz Komisijas tikšanās vietu vai aizbraucot no tās.

2. Komisijas locekļiem tiek piešķirtas sekojošas tiesības attiecībā uz muitu un apmaiņas kontroli:

a) no savas valdības puses, tās pašas priekšrocības, kādas tiek piešķirtas augsta ranga ierēdņiem dodoties uz ārzemēm oficiālā pagaidu misijā;

b) no citu dalībvalstu valdību puses, tās pašas priekšrocības kā tās, ko bauda ārzemju valsts ierēdņi atrodoties oficiālā pagaidu misijā.

3. pants

Lai nodrošinātu Komisijas locekļiem pilnīgu runas brīvību un pilnīgu neatkarību savu pienākumu izpildes laikā, viņiem piešķirtā neaizskaramība pret jebkuru jurisdikciju attiecībā uz izteikto vai rakstīto vārdu vai uz veiktajām darbībām pildot savas tiešās funkcijas, turpinās arī pēc tam, kad šo personu mandāts ir beidzies.

4. pants

Komisijas locekļiem tiek piešķirtas privilēģijas un imunitātes nevis personīgā labuma gūšanai, bet ar mērķi nodrošināt viņu pienākumu neatkarīgu izpildi. Tikai Komisija ir tiesīga atcelt tās locekļu imunitāti; tai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atcelt sava locekļa imunitāti ikreizi, kad, pēc tās ieskata, imunitāte varētu traucēt spriest tiesu un kad to var atcelt, nekaitējot mērķim, kā dēļ imunitāte tika piešķirta.

5. pants

Šis protokols ir atvērts parakstīšanai Eiropas Padomes Dalībvalstīm, kas var kļūt par tā pusēm:

a) parakstot to bez rezervācijas attiecībā uz ratifikāciju;

b) parakstot to ar rezervāciju attiecībā uz ratifikāciju.

Ratifikācijas dokumenti tiks iesniegti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

6. pants

1. Šis Protokols stājas spēkā, līdzko trīs Eiropas Padomes Dalībvalstis, saskaņā ar 5.panta noteikumiem, to ir parakstījušas bez rezervācijas attiecībā uz ratifikāciju vai ir to ratificējušas.

2. Attiecībā uz jebkuru Dalībvalsti, kas to paraksta vēlāk bez rezervācijas attiecībā uz ratifikāciju vai to ratificē, šis Protokols stājas spēkā no tā parakstīšanas vai no ratifikācijas dokumenta iesniegšanas brīža.

7. pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo Padomes Dalībvalstīm datumu, kad šis Protokols stājas spēkā, un uzskaita Dalībvalstis, kas to ir parakstījušas bez rezervācijas attiecībā uz ratifikāciju vai to ir ratificējušas.

To apliecinot, apakšā parakstījušies, šim nolūkam attiecīgi pilnvarotie parakstīja šo Protokolu.

Sastādīts Parīzē 1956.gada 15.decembrī angļu un franču valodās, kur abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā eksemplārā, kas glabāsies Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs izsūtīs apstiprinātas kopijas katras valsts, kas pievienojusies vai parakstījusi, valdībai.

 
Document information
Status:
In force
In force
Int. Org.:
Type:
 international agreement
 multilateral
Adoption:
 15.12.1956.
Entry into force:
 15.01.1998.
Accession:
 15.01.1998.
Place of adoption: 
Parīze
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Depositary:
 Council Of Europe
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 298/299, 14.11.1997.
Language:
Related documents
  • Other related documents
348
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)