Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

L Ī G U M S
starp Latvijas Republikas Valdību un Turcijas Republikas Valdību
PAR SADARBĪBU TŪRISMA JOMĀ

Latvijas Republikas Valdība un Turcijas Republikas Valdība ( tālāk tekstā sauktas par Pusēm)

- vēloties nodibināt ciešāku sadarbību tūrisma jomā;

- saprotot tūrisma nozīmi ne tikai abu valstu ekonomikas attīstībai, bet arī plašākai abpusēju draudzīgu attiecību attīstībai;

- ņemot vērā 1975. gada 1.augusta Helsinku Eiropas Drošības un sadarbības konferences Nobeiguma akta noteikumus, kas skar tūrisma attīstību;

ir vienojušās par sekojošo:

I.PANTS.

Puses pievērsīs īpašu uzmanību abu valstu attiecību tūrisma jomā attīstībai un paplašināšanai.

II.PANTS.

Puses veicinās tūrismā iesaistīto organizāciju un institūciju ciešu sadarbību, lai atrastu labākos ceļus tūristu apmaiņas intensificēšanai starp abām valstīm.

III.PANTS.

Ņemot vērā iepriekšminēto tūrismu apmaiņas intensificēšanu starp abām valstīm, Puses veicinās organizētus braucienus, jauniešu tūrismu un kultūras darbinieku un sportistu grupu braucienus.

Lai to īstenotu, abas Puses veicinās tūrismu ar visiem transporta veidiem.

IV.PANTS.

Puses ieviesīs attiecīgus atvieglojumus tā, lai to iedzīvotāji būtu labāk informēti par tūrisma iespējām katrā no valstīm.

Šā mērķa sasniegšanai abas Puses veicinās pieredzes apmaiņu, izpētes materiālu, statistiskās un citas tūrisma pamatinformācijas apmaiņu.

V.PANTS.

Šā Līguma izpildīšanai un jebkuru citu abas Puses interesējošu tūrisma problēmu izpēti attiecīgās Pušu tūrisma iestādes tiksies, lai konsultētos un parakstītu administratīvos protokolus reizi divos gados.

VI.PANTS.

Līgums stāsies spēkā ar dienu, kad pa diplomātiskiem kanāliem saņemts pēdējais paziņojums, ar kuru Puses informē viena otru par to, ka tās izpildījušas konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

VII.PANTS.

Šis Līgums būs spēkā piecus gadus. Pēc tam tas tiks klusējot pagarināts uz katru nākamo gadu, kamēr kāda no Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem rakstiski to nedenonsēs sešus mēnešus pirms katra perioda beigām.

Parakstīts....................... ..................................... trijos eksemplāros angļu, latviešu un turku valodās, attiecīgie teksti ir autentiski. Kolīziju gadījumos priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

 

  Latvijas Republikas Turcijas Republikas  
  Valdības vārdā Valdības vārdā
 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Turkey
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 16.04.2004.
Signature:
 09.05.1994.
Place of signature: 
Ankara
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 54, 07.05.1994.
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
286
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)