Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Islandes Republikas valdības nolīgums par sadarbību tūrisma jomā

Latvijas Republikas valdība un Islandes Republikas valdība, turpmāk dēvētas par Pusēm ,

atzīstot, ka to abpusējās interesēs ir nodibināt ciešu ilgtermiņa sadarbību tūrisma jomā,

vēloties attīstīt attiecības šinī jomā starp abām valstīm un to nacionālajām tūrisma organizācijām,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Puses

atbalsta tūristu plūsmas paplašināšanu starp Latvijas Republiku un Islandes Republiku ar mērķi uzlabot abpusējās zināšanas par tautu dzīvi, vēsturi un kultūru.

Sadarbību īsteno saskaņā ar abās valstīs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Nolīguma noteikumiem.

2. pants

Puses

atbalsta ciešāku sadarbību starp to tūrisma administrācijām un nacionālajām tūrisma organizācijām, kā arī starp citām organizācijām, kuras piedalās starptautiskā un vietējā tūrisma attīstībā.

3. pants

Puses

sekmē tūrisma informācijas apmaiņu, galvenokārt iespiesto materiālu, filmu, reklāmas kampaņu, konferenču un semināru veidā, kā arī organizējot izstādes un gadatirgus. Puses var dibināt informācijas centrus vai pilnvarot to tūrisma administrāciju pārstāvjus attiecīgajās valstīs.

4. pants

Puses

sadarbojas, palīdzot ekspertu, personāla un studentu izglītībā, apmācībā un apmaiņā tūrisma jomā. Puses palīdz sabiedriskajām un privātajām organizācijām realizēt dažādus tūrisma attīstības pētījumus un projektus.

5. pants

Puses

ar atbilstošo tūrisma administrāciju starpniecību apmainās ar informāciju par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, darba pieredzi un rādītājiem, kā arī par darbību starptautiskajās tūrisma organizācijās.

6. pants

Lai nodrošinātu šī Nolīguma īstenošanu, Puses izveido Apvienoto tūrisma komiteju, kurā iekļauj par tūrismu atbildīgās amatpersonas no abām valstīm ar mērķi realizēt kopīgus priekšlikumus, programmas un rezolūcijas attiecībā uz divpusējo sadarbību tūrisma jomā.

Puses

var uzaicināt abu valstu ekspertus un privātā sektora pārstāvjus piedalīties komitejas darbā.

7. pants

Puses

ir vienojušās, ka atbildīgas par Nolīguma īstenošanu būs šādas valsts institūcijas:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijas Republikas valdības vārdā un Sakaru ministrija Islandes Republikas valdības vārdā.

8. pants

Neviena no Pusēm neuzņemas atbildību par to, kā otra Puse izmanto šī Nolīguma ietvaros esošās sadarbības rezultātus.

9. pants

Šo Nolīgumu Puses var papildināt tikai rakstiski un ar abu Pušu piekrišanu.

10. pants

Ja Pusēm rodas domstarpības par šī Nolīguma skaidrojumu vai pielietojumu, Puses meklē risinājumu sarunu veidā vai ar citu Pusēm pieņemamu domstarpību risinājuma metodi.

11. pants

Šis Nolīgums stājas spēkā datumā, kad Puses paziņo viena otrai, ka tās ir pabeigušas nepieciešamās iekšējās procedūras.

Šis Nolīgums ir spēkā trīs gadus un automātiski pagarinās uz nākošiem trīs gadiem, ja vien kāda no Pusēm sešus mēnešus pirms termiņa izbeigšanās rakstveidā nepaziņo otrai Pusei par savu nodomu izbeigt šī Nolīguma darbību.

Šī Nolīguma darbības izbeigšana neiespaido programmu un projektu īstenošanu, kas uzsākta laikā, kad šis Nolīgums ir spēkā, ja vien Puses nevienojas citādi.

Parakstīts Rīgā 2000.gada 9.oktobrī divos eksemplāros angļu valodā.

Latvijas Republikas Islandes Republikas
valdības vārdā valdības vārdā
Indulis Bērziņš, Kornelius Sigmundsson,
ārlietu ministrs vēstnieks
 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Iceland
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 09.07.2001.
Signature:
 09.10.2000.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 108, 13.07.2001.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
240
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)