Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Sarunu nobeiguma protokols Par Līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji divi tūkstošā gada laikā ir noturējuši sarunas, lai izstrādātu un pieņemtu līguma tekstu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā.

Eiropas Komisijas pārstāvji piedalījās augstākminētajās sarunās Eiropas Kopienas vārdā, pamatojoties uz Eiropas Kopienas Padomes divi tūkstošā gada četrpadsmitā februāra rekomendācijas noteikumiem asociēto valstu dalībai Eiropas Vides aģentūrā.

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji ņēma vērā divu iepriekšējo sarunu rezultātus, kas tika noturētas Briselē divi tūkstošā gada divdesmit septītajā martā un divi tūkstošā gada desmitajā jūlijā.

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji apstiprināja sarunu iznākumu un pieņēma līguma tekstu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku attiecībā uz Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā, kas ir pievienots kā pielikums šim nobeiguma sarunu protokolam.

Saskaņā ar Līguma 18. pantu Puses apstiprinās līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku attiecībā uz Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā saskaņā ar to iekšējām procedūrām. Līgums stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā sekojot datumam, kurā pēdējā no Pusēm paziņo pirmajai Pusei, ka tās procedūras ir pabeigtas

Šo apliecinot, Pārstāvji ir parakstījuši nobeiguma protokolu.

Parakstīts Briselē, divi tūkstošā gada devītajā oktobrī.

Eiropas Kopienas

Latvijas Republikas

vārdā

valdības vārdā

M.Valstroma

V.Makarovs

 
Document information
Status:
Not in force
Not in force
Int. Org.:
Type:
 international agreement
 multilateral
Adoption:
 09.10.2000.
Entry into force:
 01.10.2001.
Place of adoption: 
Brisele
End of validity:
 01.05.2004.
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 74, 15.05.2001.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
1483
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)