Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par atvieglojumiem pilsoņu savstarpējās ceļošanas kārtībā

Latvijas Republikas valdība un Amerikas Savienoto Valstu valdība, turpmāk šī Līguma tekstā sauktas par Pusēm,

vēloties attīstīt kontaktus abu valstu starpā un atvieglot ceļošanas noteikumus un nodrošināt pilnīgāku pārvietošanās brīvību abu valstu pilsoņiem, sadarbības garā

vienojušās par sekojošo:

1.pants

Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem ir tiesības šķērsot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, kā arī ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā bez vīzas saņemšanas deviņdesmit (90) dienas viena kalendārā gada laikā.

2.pants

Latvijas Republikas pilsoņiem gadījumos, kad viņiem ir pamats saņemt Amerikas Savienoto Valstu neimigrācijas vīzas, tiek izsniegtas vīzas ar šādiem derīguma termiņiem:

Vīzas izsniegšanas pamats

Vīzas kategorija

Ieceļošanas reižu skaits

Derīguma termiņš

diplomātiskā

A-1

daudzkārtēja

60 mēneši

diplomātiskā

A-2

daudzkārtēja

60 mēneši

diplomātiskā

A-3

daudzkārtēja

24 mēneši

darījumi un tūrisms

B-1

daudzkārtēja

120 mēneši

darījumi un tūrisms

B-2

daudzkārtēja

120 mēneši

tranzīts

C-1

daudzkārtēja

60 mēneši

tranzīts

C-2

daudzkārtēja

12 mēneši

tranzīts

C-3

daudzkārtēja

60 mēneši

kuģa apkalpe

D

daudzkārtēja

60 mēneši

līgumdarbi un investīcijas

E-1

daudzkārtēja

24 mēneši

līgumdarbi un investīcijas

E-2

daudzkārtēja

24 mēneši

akadēmiskās studijas

F-1

daudzkārtēja

24 mēneši

akadēmiskās studijas

F-2

daudzkārtēja

24 mēneši

starptautiskās organizācijas

G-1 - G-4

daudzkārtēja

60 mēneši

starptautiskās organizācijas

G-5

daudzkārtēja

24 mēneši

darbs un stažēšanās

H-1 - H-4

daudzkārtēja

24 mēneši

prese

I

daudzkārtēja

60 mēneši

apmaiņas braucieni

J-1

daudzkārtēja

24 mēneši

apmaiņas braucieni

J-2

daudzkārtēja

24 mēneši

laulības

K-1

vienreizēja

6 mēneši

laulības

K-2

vienreizēja

6 mēneši

pārvietošanās uzņēmuma ietvaros

L-1

daudzkārtēja

24 mēneši

pārvietošanās uzņēmuma ietvaros

L-2

daudzkārtēja

24 mēneši

mācības (izņemot akadēmiskās)

M-1

daudzkārtēja

24 mēneši

mācības (izņemot akadēmiskās)

M-2

daudzkārtēja

24 mēneši

īpašo imigrantu radinieki

N-8

daudzkārtēja

60 mēneši

īpašo imigrantu radinieki

N-9

daudzkārtēja

60 mēneši

īpašas spējas

O-1 - O-3

daudzkārtēja

24 mēneši

sporta, kultūras pasākumi

P-1 - P-4

daudzkārtēja

24 mēneši

starptautiska kultūras apmaiņa

Q-1

daudzkārtēja

15 mēneši

reliģiska darbība

R-1

daudzkārtēja

24 mēneši

reliģiska darbība

R-2

daudzkārtēja

24 mēneši

3.pants

Katras Puses kompetentas institūcijas ir tiesīgas atteikt ieceļošanu vai samazināt uzturēšanās laiku savā teritorijā otras Puses pilsoņiem.

4.pants

Katra Puse valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai iedzīvotāju veselības aizsardzības nodrošināšanai ir tiesīga apturēt atsevišķu šī Līguma noteikumu darbību. Par šādu pasākumu ieviešanu un atcelšanu nekavējoties pa diplomātiskiem kanāliem ir jāpaziņo otrai Pusei.

5.pants

1. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā desmitajā dienā pēc tam, kad Puses diplomātisko notu apmaiņas ceļā paziņo viena otrai par valstu iekšējo procedūru veikšanu, kas nepieciešams, lai šis Līgums stātos spēkā.

2. Katra Puse var izbeigt šī Līguma darbību, paziņojot par to otrai Pusei rakstiskā formā pa diplomātiskiem kanāliem. Šādā gadījumā šis Līgums zaudē spēku deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad otrā Puse saņēmusi šādu paziņojumu.

Parakstīts 199__. gada ___. ___________ _______________________ divos eksemplāros latviešu un angļu valodā, pie kam abi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā par pamatu tiek izmantots teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā

 

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 United States of America
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 01.01.1996.
Signature:
 06.12.1995.
Place of signature: 
noslēgts notu apmaiņas ceļā
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 188, 05.12.1995.
Related documents
  • Other related documents
148
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)