Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Protokols Nr.1

Eiropas konvencijai par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu

Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo Protokolu pie Eiropas Konvencijas "Par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu" , kas parakstīta 1987.gada 26.novembrī Strasbūrā, (turpmāk-Konvencija),

Uzskatot, ka valstīm, kuras nav Eiropas Padomes dalībvalstis pēc Ministru Komitejas ielūguma ir jāļauj pievienoties Konvencijai,

Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Konvencijas 5.panta 1.punkts ir jāpapildina ar sekojošu apakšdaļu:

"Gadījumā, ja Komitejā jāievēl loceklis no valsts, kura nav Eiropas Padomes dalībvalsts, Konsultatīvās Asamblejas Birojam jāaicina šīs valsts Parlaments izvirzīt trīs kandidātus, no kuriem vismaz diviem ir jābūt tās pilsoņiem. Vēlēšanām Ministru Komitejā ir jānotiek pēc sarunām ar attiecīgo Pusi."

2.pants

Izteikt Konvencijas 12.pantu šādā redakcijā:

"Saskaņā 11.panta konfidencialitātes noteikumiem, Komitejai katru gadu par tās darbību jāiesniedz Ministru Komitejai vispārējs ziņojums, kurš jānosūta uz Konsultatīvo Asambleju un uz jebkuru valsti, kura nav Eiropas Padomes dalībvalsts, bet kura ir Konvencijas dalībvalsts un jāpaziņo sabiedrībai."

3.pants

Konvencijas 18.panta teksts kļūst par šī panta 1.daļu un tiek papildināts ar sekojošu otro daļu:

"(2) Eiropas Padomes Ministru Komiteja var uzaicināt jebkuru valsti, kura nav Eiropas Padomes dalībvalsts, pievienoties Konvencijai."

4.pants

Konvencijas 19.panta 2.daļā vārda daļa "dalīb" - tiek svītrota un vārdi "vai apstiprināšanas" ir jāaizstāj ar vārdiem "apstiprināšanas vai pievienošanās".

5.pants

Konvencijas 20.panta 1.daļā vārdi "vai apstiprināšanas" ir jāaizstāj ar vārdiem "apstiprināšanas vai pievienošanās".

6.pants

1. Izteikt Konvencijas 23.panta ievadteikumu šādā redakcijā:

"Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm un jebkurai valstij, kura nav Eiropas Padomes dalībvalsts, bet ir šīs Konvencijas dalībvalsts par: "

2. Konvencijas 23.panta b. punktā vārdi "vai apstiprināšanu" ir jāaizstāj ar "apstiprināšanu vai pievienošanos".

7.pants

1. Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm, kuras ir parakstījušas Konvenciju izsakot savu piekrišanu būt saistītām :

a. to parakstot bez iebildumiem par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;

b. to parakstot un ratificējot, pieņemot vai apstiprinot, kam seko ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana.

2. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti ir jāiesniedz Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

8.pants

Šis Protokols stājas spēkā ceturtā mēneša pirmajā dienā no dienas, kad visas Puses, kas parakstījušas šo Konvenciju, ir izteikušas piekrišanu būt saistītām ar Protokola nosacījumiem saskaņā ar 7.panta noteikumiem.

9.pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalstībvalstīm par:

a. katru parakstīšanu;

b. katru dokumentu, kas tiek iesniegts par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;

c. šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 8.pantu;

d. jebkuru citu lēmumu, pieteikumu vai paziņojumu, kas attiecas uz šo Protokolu.

Apliecinot iepriekšminēto, apakšā parakstījušās, un attiecīgi uz to pilnvarotas, personas, ir parakstījušas šo Protokolu.

Parakstīts Strasbūrā 1993.gada 4.novembrī, angļu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā eksemplārā, kurš tiek nodots glabāšanā Eiropas Padomes arhīvos. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nosūta apliecinātas kopijas visām Eiropas Padomes dalībvalstīm.

 
Document information
Status:
In force
In force
Int. Org.:
Type:
 international agreement
 multilateral
Adoption:
 04.11.1993.
Entry into force:
 01.03.2002.
Signature:
 10.02.1998.
Accession:
 11.09.1997.
Place of adoption: 
Strasbūra
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Depositary:
 Council Of Europe
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 336/340, 23.12.1997.
Language:
Related documents
  • Other related documents
1327
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)