Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitātes

21.04.2021.
 0 komentāri
2021. gada aprīlī publicētie tiesību aktu tulkojumi

MK noteikumi Nr. 18 - Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi

Cab. Reg. No. 18 - Regulations Regarding Playgrounds and Recreational Areas

MK noteikumi Nr. 595 - Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku

Cab. Reg. No. 595 - Requirements Regarding the Provision of Information on Non-prepacked Food

MK noteikumi Nr. 220 - Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām (ar grozījumiem līdz 09.07.2019.)

Cab. Reg. No. 220 - Procedures for Labelling Alcoholic Beverages and Tobacco Products with Excise Duty Stamps (with amendments to 09.07.2019.)

MK noteikumi Nr. 73 - Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā

Cab. Reg. No. 73 - Requirements for the Handling of Small Quantities of Raw Cow and Goat Milk

MK noteikumi Nr. 72 - Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem

Cab. Reg. No. 72 - Regulations Regarding Excise Duty Guarantees

MK noteikumi Nr. 597 - Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei

Cab. Reg. No. 597 - Veterinary, Hygiene, and Harmlessness Requirements for the Handling of Raw Milk

MK noteikumi Nr. 337 - Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība

Cab. Reg. No. 337 - Procedures for the Monitoring, Control, and Eradication of the Scrapie Disease

MK noteikumi Nr. 648 - Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu

Cab. Reg. No. 648 - Regulations Regarding Distance Contracts for the Provision of Financial Services

MK noteikumi Nr. 445 - Pedagogu darba samaksas noteikumi (ar groz. līdz 17.12.2020.)

Cab. Reg. No. 445 - Regulations Regarding Remuneration of Teachers (with amendments to 17.12.2020.)

Ārlietu ministra rīkojums Nr. LV-126 “Par konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas kārtību”

Cab. Order No. LV-126 - Regarding the Procedures for the Provision of Consular Assistance and Consular Services

MK noteikumi Nr. 408 - Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 408 - Regulations Regarding the Calculation of the Payment for the Administration and Management of a Residential House

MK noteikumi Nr. 103 - Kadastrālās vērtēšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 103 - Regulations Regarding Mass Appraisal

MK noteikumi Nr. 187 - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība

Cab. Reg. No. 187 - Procedures for the Course of Procurement Procedures and Design Contests of Public Service Providers

MK noteikumi Nr. 683 - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi

Cab. Reg. No. 683 - Regulations Regarding the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for the Period 2014-2021

MK noteikumi Nr. 519 - Depozīta sistēmas darbības noteikumi

Cab. Reg. No. 519 - Regulations Regarding the Operation of the Deposit System

MK noteikumi Nr. 90  - Jūrnieku repatriācija un tās finansēšanas kārtība

Cab. Reg. No. 90 - Repatriation of Seafarers and Procedures for Its Financing

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums

Law on the Activity of Real Estate Agents

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums (ar grozījumiem līdz 20.06.2019.)

Law on Alternative Investment Funds and Managers Thereof (with amendments to 20.06.2019.)

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums (ar grozījumiem līdz 17.06.2020.)

Law on Local Government Election Commissions and Polling Station Commissions (with amendments to 17.06.2020.)

Pašvaldības domes vēlēšanu likums (līdz 17.12.2020.)

Law on the Election of Local Government Councils (with amendments to 17.12.2020.)

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums (līdz 23.05.2019.)

Election to the European Parliament Law (with amendments to 23.05.2019.)

Kredītu reģistra likums (ar grozījumiem līdz 30.01.2020.)

Law on the Credit Register (with amendments to 30.01.2020.)

MK noteikumi Nr. 470 - Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība (ar groz. līdz 18.03.2014.)

Cab. Reg. No. 470 - Procedures for the Management of Waste from the Extraction of Mineral Resources (with amendments to 18.03.2014.)

MK noteikumi Nr. 343 - Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem (ar grozījumiem līdz 01.10.2019.)

Cab. Reg. No. 343 - Regulations Regarding Large Dimension and Heavyweight Carriage
 (with amendments to 01.10.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1013 - Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (līdz 21.04.2020.)

Cab. Reg. No. 1013 - Procedures by which an Apartment Owner in a Residential Apartment House shall Pay for Services which are Related to Use of the Residential Property (with amendments to 21.04.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 95 - Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (līdz 10.12.2020.)

Cab. Reg. No. 95 - Regulations Regarding Technical Requirements for Electronic Devices and Equipment for the Registration of Taxes and Other Payments (with amendments to 10.12.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 707 - Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas (līdz 24.09.2019.)

Cab. Reg. No. 707 - Price List of the Consular Remuneration of the Ministry of Foreign Affairs and the Procedures for the Collection of the Consular Remuneration and State Fees
 (with amendments to 24.09.2019.)

Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā (līdz 12.12.2019.)

Law on the Official Electronic Address (with amendments to 12.12.2019.)

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (līdz 20.06.2019)

On Investment Management Companies (with amendments to 20.06.2019.)

Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (līdz 21.05.2020.)

Water Management Law (with amendments to 21.05.2020.)

Grozījumi likumā "Par policiju" (līdz 14.03.2019.)

On Police (with amendments to 14.03.2019.)

Elektronisko dokumentu likumā (līdz 05.12.2019.)

Electronic Documents Law (with amendments to 05.12.2019.)

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (līdz 05.12.2019.)

Law on Procurements in the Field of Defence and Security (with amendments to 05.12.2019.)

Grozījumi Enerģētikas likumā (līdz 14.11.2019.)

Energy Law (with amendments to 14.11.2019.)

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā (līdz 24.10.2019.)

Law on the Safety of Goods and Services (with amendments to 24.10.2019.)

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (līdz 28.05.2020.)

Sentence Execution Code of Latvia (with amendments to 28.05.2020.)

Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (līdz 05.11.2020.)

On the Press and Other Mass Media (with amendments to 05.11.2020.)

Grozījumi Streiku likumā (līdz 17.10.2019)

Strike Law (with amendments to 17.10.2019.)

Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā (līdz 15.09.2016.)

Law on the Change of a Given Name, Surname and Nationality Record (with amendments to 15.09.2016.)

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā (līdz 21.11.2019.)

Law on Circulation of Animal Feedingstuffs (with amendments to 21.11.2019.)

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (līdz 14.11.2019.)

Maintenance Guarantee Fund Law (with amendments to 14.11.2019.)

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (līdz 21.11.2019)

Consumer Rights Protection Law (with amendments to 21.11.2019.)

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (līdz 17.09.2020.)

On the Procedures for the Coming into Force and Application of the Criminal Law (with amendments to 17.09.2020.)

Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" (līdz 06.09.2018.)

On State Compensation to Victims (with amendments to 06.09.2018.)

Grozījumi Vides aizsardzības likumā (līdz 11.06.2020.)

Environmental Protection Law (with amendments to 11.06.2020.)

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā (līdz 11.06.2020.)

Electoral Register Law (with amendments to 11.06.2020.)

Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā (līdz 10.12.2020.)

Pre-election Campaign Law (with amendments to 10.12.2020.)

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (līdz 07.01.2021.)

Law on the Circulation of Goods of Strategic Significance (with amendments to 07.01.2021.)

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā (līdz 05.12.2019.)

Personal Identification Documents Law (with amendments to 05.12.2019.)

Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (līdz 24.11.2020.)

Law on Official Publications and Legal Information (with amendments to 24.11.2020.)

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (līdz 29.10.2020.)

Law on Corruption Prevention and Combating Bureau (with amendments to 29.10.2020.)

Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” (līdz 10.12.2020.)

On Pollution (with amendments to 10.12.2020.)

Grozījumi Valsts kontroles likumā (līdz 03.12.2020.)

State Audit Office Law (with amendments to 03.12.2020.)

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (līdz 10.12.2020.)

On Budget and Financial Management (with amendments to 10.12.2020.)

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (līdz 26.11.2020.)

Micro-enterprise Tax Law (with amendments to 26.11.2020.)

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (līdz 09.07.2020.)

Waste Management Law (with amendments to 09.07.2020.)

Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā (līdz 23.05.2019.)

Electricity Tax Law (with amendments to 23.05.2019.)

Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (līdz 20.06.2019.)

On Protection of Cultural Monuments (with amendments to 20.06.2019.)

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (līdz 27.11.2020.)

On State Social Insurance (with amendments to 27.11.2020.)

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)