Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitāšu arhīvs

28.09.2017.
 0 komentāri
2017. gada septembrī pievienotie tiesību aktu tulkojumi

Vietnē Likumi.lv vairāk nekā 1600 tiesību aktiem pievienotas saites uz tulkojumiem angļu valodā, kas pieejami Valsts valodas centra mājaslapā: vvc.gov.lv

 

Likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas publiskoti VVC mājaslapā 2017. gada septembrī

MK noteikumi nr. 141 - Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi

Cab. Reg. No. 141 - Regulations for the Control of Fish Landing and Inspection of Fish Marketing and Transport Facilities, Warehouses and Processing Premise

MK noteikumi Nr. 126 - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem (bez pielikumiem) (ar grozījumiem līdz 15.03.2016.)

Cab. Reg. No. 126 - Procedures for Granting of Direct Payments to Farmers (with amendments to 15.03.2016)

MK noteikumi Nr. 488 - Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas

Cab. Reg. No. 488 - Procedures by which Minor Asylum Seeker shall be Provided with Education

MK noteikumi Nr. 27 - Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū (ar grozījumiem līdz 01.11.2016.)

Cab. Reg. No. 27 - Regulations Regarding Building, Conformity Assessment and Making Available on the Market of Recreational Craft and Personal Watercraft (with amendments to 1.11.2017.)

MK noteikumi Nr. 74 “Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība

Cab. Reg. No. 74 - Procedures for the Submission of Applications of Aid Programmes for Star

MK noteikumi Nr. 606 - Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība

Cab. Reg. No. 606 - Procedures for Organising Forensic Expert-examinations

MK noteikumi Nr. 392 - Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika

Cab. Reg. No. 392 - Methodology for Determining the Protection Zone (Protection Area) around Cultural Monuments

MK noteikumi Nr. 75 - Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi

Cab. Reg. No. 75 - Regulations for Work Organisation of Sworn Auditors and Commercial Companies of Sworn Auditors

MK noteikumi Nr. 265 - Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība (ar grozījumiem līdz 16.02.2016.) (Pamatteksts un 93.pielikums.)

Cab. Reg. No. 265 - Procedures for Keeping Medical Documents (with amendments to 16.02.2016.)

MK noteikumi Nr. 1376 - Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā

Cab. Reg. No. 1376 - Procedures for Establishing the Notification Commission, as well as Procedures by which the Commission Takes a Decision and Notifies the European Commission on the Conformity Assessment Bodies, which Carry Out the Conformity Assessment in the Regulated Sphere

MK noteikumi Nr. 745 - Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība

Cab. Reg. No. 745 - Procedures for Authorisation, Verification and Monitoring of Recognised Security Organisations

MK noteikumi Nr. 644 - Dzīvniekos un to produktos esošu noteiktu vielu un to atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtība

Cab. Reg. No. 644 - Procedures for Control of Presence of Specific Substances and Residues Thereof in Animals and Animal Products, and for Financing Thereof

MK noteikumi Nr. 294 - Koģenerācijas staciju saražotās primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas kārtība

Cab. Reg. No. 294 - Procedures for Calculating Savings of Primary Energy Produced by Cogeneration Plants

MK noteikumi Nr. 344 - Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība (ar grozījumiem līdz 17.01.2017.)

Cab. Reg. No. 344 - Procedures for Importing and Distributing Active Substances (with amendments to 17.01.2017.)

MK rīkojums Nr. 34 - Par Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam
(Pamatnostādņu teksts un pielikums, izņemot Pamatnostādņu VI sadaļu – Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu)

Cab. Order No. 34 - Regarding Labour Protection Policy Guidelines for 2016-2020

Likums "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu"

On Treaty Establishing the European Stability Mechanism

Likums “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām”

On Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums

Law on the Latgale Special Economic Zone

SPRK padomes lēmums Nr. 1/17 - Noteikumi par kritērijiem, saskaņā ar kuriem dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators nosaka piekļuves režīmu dabasgāzes krātuvei

SPRK Decision No. 1/17 - Regulations Regarding the Criteria by which a Natural Gas Storage System Operator and Liquefied Natural Gas System Operator Determines the Access Mode to a Natural Gas Storage Facility

SPRK padomes lēmums Nr. 1/2 - Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (ar grozījumiem līdz 27.10.2016.)

Decision No. 1/2 of the Board of the Public Utilities Commission - Methodology for the Calculation of Tariffs for the Water Management Services (with amendments to 27.10.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 675 - Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā (līdz 07.06.2016.)

Cab. Reg. No. 675 - Procedures for the Entry and Residence in the Republic of Latvia of Citizens of the Union and their Family Members (with amendments to 07.06.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 899 - Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība (bez pielikumiem) (līdz 08.12.2015.)

Cab. Reg. No. 899 - Procedures for the Reimbursement of Expenditures for the Acquisition of Medicinal Products and Medical Devices Intended for the Outpatient Medical Treatment (with amendments to 08.12.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 564 - Uzturēšanās atļauju noteikumi (līdz 06.10.2015.)

Cab. Reg. No. 564 - Regulations Regarding Residence Permits (with amendments to 06.10.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 254 - Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas (līdz 30.08.2016.)

Cab. Reg. No. 254 - Permanent Location of Sale or Provision of Services (with amendments to 30.08.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 312 - Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā (līdz 28.03.2017.)

Cab. Reg. No. 312 - Supply of Energy Users and Sale of Heating Fuel (with amendments to 28.03.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 236 - Aizsardzības ministrijas nolikums (līdz 01.11.2016.)

Cab. Reg. No. 236 - By-laws of the Ministry of Defence (with amendments to 1.11.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 737 - Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību (līdz 02.08.2016.)

Cab. Reg. No. 737 - Regulations Regarding Rates of Remuneration of Sworn Notaries and the Procedures for Determination Thereof (with amendments to 02.08.2016.)

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (līdz 07.04.2016.)

On the Procedures for the Coming into Force and Application of the Criminal Law (with amendments to 07.04.2016.)

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā (līdz 03.04.2014.)

Law On State Funded Pensions (with amendments to 03.04.2014.)

Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (līdz 12.09.2013.)

On Protection of Employees in case of Insolvency of Employer (with amendments to 12.09.2013.)

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (līdz 18.06.2015.)

On Unemployment Insurance (with amendments to 18.06.2015.)

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā (līdz 04.02.2016.)

Law On Bailiffs (with amendments to 04.02.2016.)

Grozījumi Operatīvās darbības likumā (līdz 10.03.2016.)

Operational Activities Law (with amendments to 10.03.2016.)

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (līdz 02.03.2017.)

Law on the Protection of the Children’s Rights (with amendments to 02.03.2017.)

Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (līdz 07.04.2016.)

On Protection of Cultural Monuments (with amendments to 7.04.2016.)

Grozījumi Krimināllikumā (līdz 22.06.2017.)

The Criminal Law (with amendments to 22.06.2017.)

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (līdz 16.06.2016.)

On Personal Income Tax (with amendments to 16.06.2016)

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" (līdz 15.05.2014.)

On Official Secrets (with amendments to 15.05.2014.)

Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (līdz 29.05.2014.)

Law On Radiation Safety and Nuclear Safety (with amendments to 29.05.2014.)

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (līdz 19.05.2016.)

Electricity Market Law (with amendments to 19.05.2016.)

 

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva