Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1064

Rīgā 2004.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 4.§)
Augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 8.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz ķīmiskiem, kā arī mikroorganismus vai vīrusus saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem (turpmāk — augu aizsardzības līdzeklis).

II. Augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanas kārtība

3. Augu aizsardzības līdzekli tā ražotājs klasificē saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

4. Sprādzienbīstamu, īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu augu aizsardzības līdzekli klasificē saskaņā ar:

4.1. normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību;

4.2. fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, kas novērtētas, izmantojot normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju minētās starptautiski atzītās metodes.

5. Augu aizsardzības līdzekļa īpašības — sprādzienbīstams, oksidējošs, īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs un uzliesmojošs — nenosaka šādos gadījumos:

5.1. ja novērtējumā, kas veikts, izmantojot normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju minētās starptautiski atzītās metodes, konstatēts, ka augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošajām ķīmiskajām vielām nepiemīt šī punkta ievaddaļā minētās īpašības;

5.2. ja maina klasificēta augu aizsardzības līdzekļa sastāvu un var zinātniski pamatot, ka attiecīgās izmaiņas neietekmēs augu aizsardzības līdzekļa klasifikāciju.

6. Veselībai un videi bīstamos augu aizsardzības līdzekļus (ļoti toksisks, toksisks, kaitīgs, kodīgs, kairinošs, sensibilizējošs, kancerogēns, mutagēns un reproduktīvajai sistēmai toksisks) klasificē:

6.1. pēc to īpašībām, kas noteiktas, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts, izmantojot normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju minētās starptautiski atzītās metodes;

6.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību;

6.3. iedalot kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās ķīmiskās vielas 1., 2. vai 3.kategorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

7. Ja, lietojot augu aizsardzības līdzekli, tas rada īpašu risku cilvēkiem un dzīvniekiem, augu aizsardzības līdzekļa raksturojumā izmanto šo noteikumu 1.pielikumā minētās standartfrāzes.

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto risku nosaka, pamatojoties uz ādas un elpvadu sensibilizācijas testu, kas veikts saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām standartizētajām metodēm, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 2.pielikumā minētos kritērijus.

9. Ja, lietojot augu aizsardzības līdzekli, nepieciešams ievērot īpašas drošības prasības cilvēku vai dzīvnieku aizsardzībai, augu aizsardzības līdzekļa raksturojumā izmanto šo noteikumu 3.pielikumā minētās standartfrāzes.

10. Šo noteikumu 9.punktā minētās drošības prasības nosaka, pamatojoties uz ādas un elpvadu sensibilizācijas testu, kas veikts saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām standartizētajām metodēm, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 4.pielikumā minētos kritērijus.

III. Augu aizsardzības līdzekļa marķēšana

11. Augu aizsardzības līdzekli tā ražotājs marķē saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

12. Uz augu aizsardzības līdzekļa iepakojuma norāda drošības prasību apzīmējuma S1, S2, S13 vai S20/21 teksta daļu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas un marķēšanas kārtību.

13. Ja augu aizsardzības līdzekļa iepakojums sastāv no aizsargiepakojuma, kas satur vairākas iepakojuma vienības, aizsargiepakojumu marķē atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu.

IV. Augu aizsardzības līdzekļa iepakošana

14. Augu aizsardzības līdzekļa iepakošanas vispārīgās prasības ir noteiktas normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

15. Augu aizsardzības līdzekļa iepakojums atbilst šādām īpašām prasībām:

15.1. iepakojumam jābūt tādam, lai to nevarētu atvērt bērni, ja iepakojumu paredzēts vairākkārt atvērt un aizvērt un ja mazumtirdzniecībai sagatavotais iepakojums satur:

15.1.1. šķidru ķīmisku vielu, kura zemās viskozitātes dēļ var radīt cilvēkam aspirācijas risku;

15.1.2. augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir 3 % vai vairāk metanola;

15.1.3. augu aizsardzības līdzekli, kurš satur 1 % vai vairāk dihlormetāna;

15.2. ja augu aizsardzības līdzeklis reģistrēts 2.reģistrācijas klasē un klasificēts kā ļoti toksisks, toksisks vai kodīgs, tā iepakojumam (neatkarīgi no tā tilpuma) jābūt tādam, lai to nevarētu atvērt bērni;

15.3. ja augu aizsardzības līdzeklis reģistrēts 3.reģistrācijas klasē, tā iepakojums atbilst normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām prasībām un uz iepakojuma (neatkarīgi no tā tilpuma) jābūt neredzīgajiem patērētājiem paredzētam sataustāmam bīstamības brīdinājuma simbolam.

16. Uz aerosolu, hermētiski noslēgtu balonu vai tūbu iepakojuma sataustāmu bīstamības brīdinājuma simbolu izvieto šādi:

16.1. aerosoliem — uz smidzinātāja galviņas, kuru lietošanas laikā nav iespējams noņemt;

16.2. hermētiski noslēgtiem baloniem — uz atveramās daļas iespējami tuvu atverei;

16.3. tūbām — uz vāciņa.

V. Noslēguma jautājumi

17. Valsts augu aizsardzības dienests līdz šajā punktā norādītajam datumam atkārtoti novērtē augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir šādas darbīgās vielas un kuri ir iekļauti Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, kā arī nosaka, ka attiecīgajiem augu aizsardzības līdzekļiem piemērojamas šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumā minētās standartfrāzes:

17.1. imazalils — līdz 2005.gada 1.martam;

17.2. azoksistrobīns — līdz 2005.gada 1.martam;

17.3. metil-krezoksims — līdz 2005.gada 1.martam;

17.4. spiroksamīns — līdz 2005.gada 1.martam;

17.5. azimsulfurons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.6. fluroksipirs — līdz 2005.gada 1.martam;

17.7. metil-metsulfurons — līdz 2005.gada 1.jūlijam;

17.8. Ca-proheksadons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.9. triasulfurons — līdz 2005.gada 1.augustam;

17.10. esfenvalerāts — līdz 2005.gada 1.augustam;

17.11. bentazons — līdz 2005.gada 1.augustam;

17.12. lamda cigalotrīns — līdz 2006.gada 1.janvārim;

17.13. fenheksamīds (KBR 2738) — līdz 2005.gada 1.martam;

17.14. amitrols — līdz 2006.gada 1.janvārim;

17.15. dikvāts — līdz 2006.gada 1.janvārim;

17.16. piridāts — līdz 2006.gada 1.janvārim;

17.17. tiabendazols — līdz 2006.gada 1.janvārim;

17.18. Paecilomyces fumosoroseus — līdz 2005.gada 1.martam;

17.19. metil-flupirsulfurons (DPX KE 459) — līdz 2005.gada 1.martam;

17.20. s-metil-acibenzolars — līdz 2005.gada 1.martam;

17.21. ciklanilids — līdz 2005.gada 1.martam;

17.22. dzelzs fosfāts — 2005.gada 1.martam;

17.23. pimetrozins — līdz 2005.gada 1.martam;

17.24. etil-piraflufens — līdz 2005.gada 1.martam;

17.25. glifosāts — līdz 2006.gada 1.jūlijam;

17.26. metil-tifensulfurons — līdz 2006.gada 1.jūlijam;

17.27. 2,4-D — līdz 2006.gada 1.oktobrim;

17.28. izoproturons — līdz 2007.gada 1.janvārim;

17.29. etofumezāts — līdz 2007.gada 28.februārim;

17.30. iprovalikarbs — līdz 2005.gada 1.martam;

17.31. prosulfurons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.32. sulfosulfurons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.33. etil-cinidons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.34. butil-cigalofops — līdz 2005.gada 1.martam;

17.35. famoksadons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.36. florasulams — līdz 2005.gada 1.martam;

17.37. metalaksils-M — līdz 2005.gada 1.martam;

17.38. pikolinafens — līdz 2005.gada 1.martam;

17.39. flumioksazīns — līdz 2005.gada 1.martam;

17.40. deltametrīns — līdz 2007.gada 31.oktobrim;

17.41. imazamoks — līdz 2005.gada 1.martam;

17.42. oksasulfurons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.43. etoksisulfurons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.44. foramsulfurons — līdz 2005.gada 1.martam;

17.45. oksadiargils — līdz 2005.gada 1.martam;

17.46. ciazofamīds — līdz 2005.gada 1.martam;

17.47. 2,4-DB — līdz 2007.gada 31.decembrim;

17.48. beta-ciflutrīns — līdz 2007.gada 31.decembrim;

17.49. ciflutrīns — līdz 2007.gada 31.decembrim;

17.50. iprodions — līdz 2007.gada 31.decembrim;

17.51. linurons — līdz 2007.gada 31.decembrim;

17.52. maleīna hidrazīds — līdz 2007.gada 31.decembrim;

17.53. pendimetalīns — līdz 2007.gada 31.decembrim;

17.54. propinebs — līdz 2008.gada 31.martam;

17.55. propizamīds — līdz 2008.gada 31.martam;

17.56. mekoprops — līdz 2008.gada 31.maijam;

17.57. mekoprops-P — līdz 2008.gada 31.maijam;

17.58. propikonazols — līdz 2008.gada 31.maijam;

17.59. trifloksistrobīns — līdz 2005.gada 31.martam;

17.60. etil-karfentrazons — līdz 2005.gada 31.martam;

17.61. mezotrions — līdz 2005.gada 31.martam;

17.62. fenamidons — līdz 2005.gada 31.martam;

17.63. izoksaflutols — līdz 2005.gada 31.martam.

18. Valsts augu aizsardzības dienests novērtē augu aizsardzības līdzekļus, par kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iesniegts dienestā to reģistrācijas iesniegums, un saskaņā ar šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumu nosaka piemērojamās standartfrāzes.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1967.gada 27.jūnija Direktīvas 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

2) Padomes 1991.gada 15.jūlija Direktīvas 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū;

3) Padomes 1999.gada 31.maija Direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu saistībā ar bīstamo preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

4) Komisijas 2003.gada 11.septembra Direktīvas 2003/82/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz standarttekstiem par augu aizsardzības līdzekļu īpašo risku un drošības pasākumiem;

5) Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes Direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1064
Standartfrāzes, kas norāda uz augu aizsardzības līdzekļa īpašu risku cilvēkiem un dzīvniekiem

1. Toksisks, nonākot saskarē ar acīm (RSh 1).

2. Var izraisīt fotosensibilizāciju (RSh 2).

3. Saskarē ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus, saskarē ar šķidrumu izraisa apsaldējumus (RSh 3).

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1064
Standartfrāzes, ar kurām raksturo augu aizsardzības līdzekļa īpašo risku cilvēkiem un dzīvniekiem, un to piemērošanas kritēriji

1. Standartfrāzi RSh 1 piemēro, ja:

1.1. pierādītas nepārprotamas augu aizsardzības līdzekļa sistēmiska toksiskuma pazīmes (piemēram, attiecībā uz holinesterāzes inhibēšanu) vai izmēģinājuma dzīvnieku nāves gadījumi, kas varētu būt saistīti ar darbīgās vielas absorbēšanos caur acu gļotādu;

1.2. pierādīts sistēmisks toksiskums cilvēkiem pēc augu aizsardzības līdzekļa saskares ar acīm.

2. Standartfrāzi RSh 2 piemēro, ja:

2.1. pierādīta augu aizsardzības līdzekļa fotosensibilizējoša iedarbība;

2.2. dokumentēti fakti par augu aizsardzības līdzekļa fotosensibilizējošu ietekmi pēc cilvēku saskares ar augu aizsardzības līdzekli;

2.3. augu aizsardzības līdzeklis satur 1% (no svara) vai vairāk darbīgās vielas vai formulanta, kuram piemīt fotosensibilizējoša ietekme uz cilvēkiem.

3. Standartfrāzi RSh 3 piemēro augu aizsardzības līdzekļiem, kuru preparatīvā forma ir sašķidrināta gāze (piemēram, metil-bromīda preparāti). Šo frāzi nepiemēro, ja augu aizsardzības līdzeklim piemērojams ķīmisko vielu iedarbības raksturojums R34 vai R35.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1064
Standartfrāzes, ar kurām nosaka īpašās drošības prasības darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem

1. Visus augu aizsardzības līdzekļus marķē ar standartfrāzi “Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu”, kas papildināta ar tekstu “(netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem)” (SP1).

2. Nosakot drošības frāzes, ievēro šādus vispārīgus nosacījumus:

2.1. var noteikt piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus un īpašu individuālo aizsardzības līdzekļu veidu (piemēram, noteiktas specifikācijas darba apģērbu, priekšautu, cimdus, izturīgus apavus, gumijas zābakus, sejas aizsegu, labi piegulošas brilles, cepuri, kapuci vai respiratoru);

2.2. var noteikt darbības, kuru veikšanai nepieciešami īpaši individuālās aizsardzības līdzekļi (augu aizsardzības līdzekļu jaukšana, smidzinātāja tvertnes pildīšana vai darbības ar neatšķaidītu augu aizsardzības līdzekli, atšķaidīta augu aizsardzības līdzekļa smidzināšana, darbības ar tikko apsmidzinātu materiālu, piemēram, augiem, augsni, vai ieiešana tikko apstrādātās platībās);

2.3. var noteikt šādas papildu prasības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas tehnoloģijai:

2.3.1. augu aizsardzības līdzekļa iepildīšanai no iepakojuma smidzinātāja tvertnē lieto slēgtu iepildīšanas sistēmu;

2.3.2. augu aizsardzības līdzekļa lietotājs smidzināšanas laikā strādā slēgtā kabīnē, kas apgādāta ar gaisa kondicionēšanas iekārtu;

2.3.3. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas tehnoloģijas regulēšana var aizstāt individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību, ja tiek nodrošināta tāda pati vai augstākas pakāpes aizsardzība.

3. Augu aizsardzības līdzekļa lietotājiem nosaka šādas drošības frāzes (SPo):

3.1. pēc saskares ar ādu vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu (SPo 1);

3.2. pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu (SPo 2);

3.3. pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību (SPo 3);

3.4. iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos (SPo 4);

3.5. pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas “...” (norāda laiku), kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis (SPo 5).

4. Vides drošībai nosaka šādas drošības frāzes (SPe):

4.1. lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “...” (norāda nosaukumu) vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “...” (norāda darbīgās vielas nosaukumu vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā “...” (norāda apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā) (SPe 1);

4.2. lai aizsargātu gruntsūdeni/ūdens organismus, nelietot “...” (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs (SPe 2);

4.3. lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītus augus/ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot “...” (norāda attālumu) aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm (SPe 3);

4.4. lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem un citās vietās ar augstu noteces risku (SPe 4);

4.5. lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt augu aizsardzības līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos (SPe 5);

4.6. lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izšļakstīto vai izbirušo līdzekli (SPe 6);

4.7. nelietot putnu vairošanās periodā (SPe 7);

4.8. bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā/nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību/bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā uz “...” (norāda, uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām/nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles/apkarot nezāles pirms ziedēšanas/nelietot pirms “...” (norāda laiku) (SPe 8).

5. Attiecībā uz labu lauksaimniecības praksi nosaka drošības frāzi “Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “...” (norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā “...” (norāda apstrāžu skaitu vai apstrādes laika periodu)” (SPa 1).

6. Darbībām ar rodenticīdiem nosaka šādas drošības frāzes (SPr):

6.1. ēsmu ejā ievietot tā, lai tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt (SPr 1);

6.2. apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu (SPr 2);

6.3. beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs (SPr 3).

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1064
Īpašo drošības prasību standartfrāžu piemērošanas kritēriji

1. Standartfrāzi (SPo 1) “Pēc saskares ar ādu vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu” piemēro augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur vielas, kas var aktīvi reaģēt ar ūdeni, piemēram, cianīda sāļus vai alumīnija fosfīdu.

2. Standartfrāzi (SPo 2) “Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu” var piemērot, ja augu aizsardzības līdzekļa lietotājam noteikta prasība lietot aizsargtērpu. To obligāti piemēro visiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuri klasificēti kā toksiski (T) vai ļoti toksiski (T+).

3. Standartfrāzi (SPo 3) “Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību” var piemērot augu aizsardzības līdzekļiem, kurus izmanto fumigācijai, ja respiratora lietošana nesniedz pietiekamu drošību.

4. Standartfrāzi (SPo 4) “Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos” piemēro augu aizsardzības līdzekļiem, kuri var strauji reaģēt ar ūdeni vai mitru gaisu, piemēram, alumīnija fosfīds, vai kuri var izraisīt spontānu aizdegšanos, piemēram (alkilēnbis-)ditiokarbamāti. Šo frāzi var piemērot arī gaistošiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem piemērots iedarbības raksturojums R20, R23 vai R26. Katrā atsevišķā gadījumā nepieciešams eksperta atzinums, lai novērtētu, vai augu aizsardzības līdzekļa īpašības un iepakojums var apdraudēt augu aizsardzības līdzekļa lietotāja drošību.

5. Standartfrāzi (SPo 5) “Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas “...” (norāda vēdināšanas laiku), kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis” var piemērot augu aizsardzības līdzekļiem, kurus lieto siltumnīcās vai citās norobežotās telpās, piemēram, noliktavās.

6. Standartfrāzi (SPe 1) “Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “...” (norāda nosaukumu) vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “...” (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā “...” (norāda apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā)” piemēro, ja saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību veiktā riska novērtējuma rezultātu vienam vai vairākiem augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādītajiem lietojumiem nepieciešams noteikt pasākumus riska samazināšanai attiecībā uz uzkrāšanos augsnē, ietekmi uz sliekām vai citiem augsnē dzīvojošiem organismiem vai augsnes mikrofloru un/vai gruntsūdens piesārņošanu.

7. Standartfrāzi (SPe 2) “Lai aizsargātu gruntsūdeni/ūdens organismus, nelietot “...” (norāda augsnes tipu vai atrašanās vietu) augsnēs” var piemērot, ja saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību veiktā riska novērtējuma rezultātu vienam vai vairākiem augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādītajiem lietojumiem nepieciešams noteikt pasākumus riska samazināšanai attiecībā uz jebkuru iespējamu gruntsūdens vai virszemes ūdeņu piesārņošanu jutīgās vietās (piemēram, saistībā ar augsnes tipu, topogrāfiju vai arī drenētās augsnēs).

8. Standartfrāzi (SPe 3) “Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītus augus/ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot aizsargjoslu “...” (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm” piemēro, ja saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību veiktā riska novērtējuma rezultātu vienam vai vairākiem augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādītajiem lietojumiem nepieciešams noteikt pasākumus riska samazināšanai ar lietojumu nesaistītiem augiem, posmkājiem un/vai ūdens organismiem.

9. Standartfrāzi (SPe 4) “Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem un citās vietās ar augstu noteces risku” piemēro, pamatojoties uz augu aizsardzības līdzeklim noteikto lietojumu, lai novērstu notecēšanas risku un aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītos augus.

10. Standartfrāzi (SPe 5) “Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt augu aizsardzības līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos” piemēro augu aizsardzības līdzekļiem, ja to preparatīvā forma ir granulas vai tabletes, kuras iestrādā augsnē.

11. Standartfrāzi (SPe 6) “Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izšļakstīto vai izbirušo līdzekli” piemēro augu aizsardzības līdzekļiem, kuru preparatīvā forma ir granulas vai tabletes, lai novērstu riska iespēju putniem vai savvaļas zīdītājiem tās apēst. Šo standartfrāzi ieteicams piemērot visiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir cietā fizikālā stāvoklī un paredzēti lietošanai neizšķīdinātā veidā.

12. Standartfrāzi (SPe 7) “Nelietot putnu vairošanās periodā” piemēro, ja saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību veiktā riska novērtējuma rezultātu vienam vai vairākiem augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādītajiem lietojumiem nepieciešams noteikt pasākumus riska samazināšanai putnu vairošanās periodā.

13. Standartfrāzi (SPe 8) “Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā/nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību/bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā un “...” (norāda, uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām/nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles/apkarot nezāles pirms ziedēšanas/nelietot pirms “...” (norāda laiku)” piemēro augu aizsardzības līdzekļiem, ja saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību veiktā riska novērtējuma rezultātu vienam vai vairākiem augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādītajiem lietojumiem nepieciešams noteikt pasākumus riska samazināšanai bitēm vai citiem apputeksnētājiem kukaiņiem. Pamatojoties uz augu aizsardzības līdzeklim apstiprināto lietojumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šajā punktā minēto jomu, var izvēlēties atbilstošu formulējumu, lai noteiktu risku ierobežojošus pasākumus bitēm un citiem apputeksnētājiem kukaiņiem un to pēcnācējiem.

14. Standartfrāzi (SPa 1) “Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “...” (norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā “...” (norāda apstrāžu skaitu vai apstrādes laika periodu)” piemēro, ja aizliegums nepieciešams rezistences veidošanās riska samazināšanai.

15. Standartfrāzi (SPr 1) “Ēsmu ejā ievietot tā, lai tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt” marķējumā izceļ, lai to padarītu īpaši pamanāmu rodenticīda lietotājam un lai nepieļautu nepareizas lietošanas iespējamību.

16. Standartfrāzi (SPr 2) “Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu” marķējumā izceļ, lai to padarītu īpaši pamanāmu un izvairītos no saindēšanās gadījumiem.

17. Lai novērstu dzīvnieku sekundāro saindēšanos, standartfrāzi (SPr 3) “Beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs” piemēro visiem rodenticīdiem, kuru darbīgās vielas ir antikoagulanti.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1064Pieņemts: 28.12.2004.Stājas spēkā: 31.12.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
98770
31.12.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)